مقالات حقوقی منتشره در کشور – بهار 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مقالات حقوقی منتشره در کشور – بهار 98

 

عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
آموزه های فقه مدنی 18   1397 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي فقهي حکم درآمدهاي ناشي از رانت با استناد به آيه تجارت شيخ الاسلامي، محمد علي رانت، رانت خواري، اکل مال به باطل، باطل عرفي
نقدي بر انگاره مشهور فقيهان امامي در باب کيفيت صدور حکم حجر مفلس اميني، راضيه حجر مفلس، مديون، طلبکار، ماده ‎۴۱۵ قانون تجارت
بررسي فقهي حقوقي سوء استفاده از حق مالکيت ربات در امر اشتغال نظرپور، حمزه رباتيک، ربات، سوء استفاده از حق، حق مالکيت، اشتغال، قاعده تسليط، قاعده لاضرر
بطلان عقد مکره و نقد نظريه عدم نفوذ با رويکرد اصلاح مواد ‎209 و 463 قانون مدني باقري، احمد اکراه، مکره، رضا، اختيار، قصد، بطلان، عدم نفوذ
بررسي ابعاد فقهي همزاد سازي و بدل سازي انساني مرتضوي، محسن سلول تلقيحي، چند قلوهاي مشابه، همزاد سازي، بدل سازي انساني، نسب، ديدگاه فقيهان
تحليل فقهي و حقوقي جايگاه توصيف امر موضوعي در دادرسي مدني دريائي، رضا توصيف، باز توصيف، اصل تناظر، امر موضوعي، امر حکمي، موضوعات مستنبطه، موضوعات غير مستنبطه
بررسي فقهي ـ حقوقي شرط ضمان مرتهن پورمولا، محمد هاشم امانت، عين مرهون، اذن، حق مالکي، مقتضاي عقد، مخالفت با کتاب و سنت
انتقال حقوق و تعهدات قراردادي در حقوق ايران و اسناد بين المللي انصاري نسب، مصطفي انتقال حقوق و تعهدات، انتقال قراردادي، عقد مستمر، عقد شخصي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
آیین دادرسی 23 سال چهاردهم 1397 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
علي اکبر داور بنيان گذار دادگستري نوين ايران ولي الله شمشيربندي
بررسي کيفر زندان در فقه و حقوق و مقايسه آن با نظام حقوقي فرانسه (با بررسي ق.م جديد) احمد حاجيان زندان، اسلام، جرم، حبس، حقوق فرانسه
انزوا در حرفه ي قضاوت مترجم مريم نصيري مطلق
قرار دستور موقت يا اقدامات تاميني ديوان بين المللي دادگستري و ضمانت اجراي آن سيد امير حجازي
شرکت در فقه مقارن محسن رضا مصدق خواه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
اخلاق پزشکی 43 سال دوازدهم 1397 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي ميزان رعايت منشور حقوق مادر در زايشگاه بيمارستان هاي علوم پزشکي کرمانشاه در سال ‎1396 اکرم پيمان… [و ديگران] منشور حقوق، مادر، ماما، بخش زايمان
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
اخلاق زیستی 29 سال هشتم 1397 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جوانب اخلاقي و حقوقي دست ورزي محصولات زراعي از منظر مسؤوليت مدني در کامن لا سيد رضا احسان پور، احمد امي اخلاق زيستي، محصولات زراعي، تراريخته، مسؤوليت مدني، کامن لا
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
اندیشه های حقوق عمومی 29 سال هشتم 1397 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نقد مفهوم جهان شمولي حقوق بشر با تکيه بر اعلاميه جهاني حقوق بشر علي اسداله زاده حقوق بشر، جهان شمولي، اعلاميه جهاني حقوق بشر، نسبيت گرايي
سنجه هاي تشخيص و احراز مصالح مشروع در نظام اسلامي محمد علي الفت پور، قدرت الله رحماني مشروعيت، مصلحت، احکام حکومتي، حکومت اسلامي
حقوق شهروندي، مولفه ها و مباني آن و وظايف دولت در برابر آن عبدالله بهارلويي، ميثم نعمتي شهروند، حقوق شهروندي، مسئوليت شهروندي، تابعيت، دولت
بررسي اصول قرآني نقض معاهده در حقوق بين الملل اسلامي فاطمه زند اقطاعي، جعفر زنگنه شهرکي معاهده، نقض معاهده در قرآن، اصول حقوقي نقض، اصول اخلاقي نقض
بررسي تطبيقي نقش قوه قضائيه در کشورهاي اسلامي افغانستان، مصر، پاکستان و ايران محمد باقر فهيمي، سيد ابراهيم حسيني قوه قضائيه، افغانستان، مصر، ايران، پاکستان
مشروعيت جمهوريت در اسلام ذبيح الله مرادي، ابراهيم موسي زاده مشروعيت، جمهوريت، راي اکثريت، مشارکت، توزيع قدرت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پزشکی قانونی 3 سال بیست و چهارم 1397 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تدابير قانوني براي پيشگيري و مقابله با جرايم و تخلفات حوزه مواد خوراکي و آشاميدني در نظام حقوقي ايران علي پرويني، مجيد آقايي، مونا طاهري دانالو مواد خوراکي و آشاميدني، جرايم و تخلفات، تدابير قانوني
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پزشکی قانونی 1 سال بیست و پنجم 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
رويکردهاي فقهي- حقوقي در قبال فناوري سلول هاي بنيادي احمد پور ابراهيم… [و ديگران]
چالش هاي دلالت قاعده لاحرج و تشخيص مصاديق آن در سقط درماني عاطفه آجري آيسک اسقاط جنين، سقط درماني، عسر و حرج، معيار شخصي، معيار نوعي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش حقوق عمومی شماره 60 سال بیستم 1397 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
چالش هاي فراروي اجراي حق تامين اجتماعي به عنوان يک حق بشري علي آزاد دوين، جواد کاشاني اقتصاد غيررسمي، تکليف دولت ها، شرکت فراملي، حق تامين اجتماعي، خصوصي سازي
آثار گردآوري شده و اصالت مهدي زاهدي، شيرين شريف زاده اصالت، آثار گردآوري شده، راي فيست، رويه قضايي آمريکا، خلاقيت
بکارگيري حق تعيين سرنوشت داخلي به عنوان راهکاري موثر در در مبارزه با فساد و تحقق حق بر توسعه همايون حبيبي، کيوان اقبالي فساد، حقوق بشر، حق بر توسعه، مشارکت عمومي، حق بر تعيين سرنوشت داخلي
فناوري هاي جديد ارتباطي و تضمين حقوق بشر محمدعلي صلح چي، امير بي پروا فناوري ارتباطي، حقوق بشر، رسانه، تضمين، نظارت
تاملي بر کنوانسيون لانزاروته شوراي اروپا در خصوص حمايت از کودکان در برابر استثمار و سوء استفاده جنسي مهريار داشاب کنوانسيون لانزاروته، استثمار جنسي، سوء استفاده جنسي، شوراي اروپا، حمايت از کودکان
تحليل حقوقي نظام مالياتي مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران آرين پتفت، ولي رستمي مناطق ويژه اقتصادي، ماليات مستقيم، ماليات غيرمستقيم، معافيت مالياتي، مقررات گذاري مالياتي
اصلاح نظام هاي حقوقي در گذر تکامل حقوق تطبيقي علي برجيان، حارث الدباغ انتقال حقوق، اصلاحات حقوقي، کارگردگرايي، فرهنگ گرايي، روش شناسي حقوق تطبيقي
بررسي مقايسه اي فرآيند اجراي بودجه شهرداري ها در ايران و فرانسه معصومه عامري، زهرا عامري بودجه، شهرداري، اجرا، ايران، فرانسه
مشارکت نهادهاي غيردولتي در ايجاد و اجراي حقوق محيط زيست اتحاديه اروپا مسعود عليزاده، شهرام زرنشان، زهره دولت آبادي بازيگران غيردولتي، اتحاديه اروپا، عدالت زيست محيطي، کنوانسيون آرهوس، ديوان دادگستري اتحاديه اروپا
تقابل حق بر حريم خصوصي با ضرورت مبارزه با تروريسم در نظام حقوق بشر شوراي اروپا؛ با تاکيد بر بحران فعلي اروپا الناز رحيم خويي، حسين رستم زاد، عليرضا آرش پور حريم خصوصي، تروريسم، عدول از حقوق بشر، حقوق بشر، ديوان اروپايي حقوق بشر
واکاوي رويکرد دولت جمهوري اسلامي در تنظيم گري  حقوقي خانواده مهدي مهدوي زاهد دولت، ايدئولوژي، حقوق خانواده، تنظيم گري  حقوقي، جامعه شناسي  حقوق
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش های اخلاقی شماره 2 سال نهم 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
پشتوانه اخلاقي در ضمانت اجرايي مصوبات دولت در ايران و آمريکا محمدسعيد انصاري، علي آل بويه، نادر مرداني قوه مقننه، مجلس، دولت، قانون اساسي، شوراي نگهبان، مصوبات، آمريکا، رئيس جمهور
بررسي نظام اخلاقي در داوري حاکم بر سرمايه گذاري خارجي در ايران با نگاهي به اسناد بين المللي حبيب الله براهويي مقدم، محمد ابوعطا، حميد مسجدسرايي نظام اخلاقي، سرمايه گذاري، داوري سرمايه گذاري، اپکسيد، معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري
کاربست اخلاقي کيفري در ضمانت اجراي نقض اسرار تجاري از منظر فقه اماميه، حقوق ايران و آمريکا علي بيگزاده، جعفر کوشا، سيدباقر ميرعباسي حقوق مالکيت فکري، اسرار تجاري، نقض، ضمانت اجراي کيفري
مذاکره مجدد در قراردادهاي بالادستي صنعت نفت از منظر حقوق و اخلاق راحله سيدمرتضي حسيني … [و ديگران] قراردادهاي بالادستي صنعت نفت، تغيير بنيادين اوضاع و احوال، مذاکره مجدد، اخلاق در مذاکره مجدد، تعادل اقتصادي، قرارداد مشارکتي، قرارداد امتيازي، قرارداد خدمت
تحليل شخصيتي تربيتي طرفين اختلافات دستگاههاي دولتي و مرجع صالح رسيدگي به آنها عبدالمحمد سانيري، احمد اسديان تحليل شخصيتي، مرجع صالح، دعاوي، اختلافات، دولت، دستگاه هاي اجرايي
رويکرد اخلاقي انساني به دکترين ساختار حمايت مالکيت فکري از اختراعات نانو در سازمان جهاني تجارت رضا سعودي، سيدقاسم زماني، ابومحمد عسگرخاني رويکرد اخلاقي، فناوري نانو، اختراع، سازمان جهاني تجارت، حمايت، تنظيم گر
حقوق اقتصادي کشورهاي ساحلي در مناطق مختلف دريايي در سايه آموزه هاي اخلاقي مريم شمعوني اهوازي، منصور عطاشنه، باسم موالي زاده حقوق اقتصادي، آموزه هاي اخلاقي، کشورهاي ساحلي، حاکميت، کنوانسيون ‎۱۹۸۲
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش های اخلاقی شماره 3 سال نهم 1398 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نگاهي اخلاقي به تحريمهاي منشوري با لحاظ تاثيرات حقوقي آن بر نسل دوم حقوق بشر حسين اخوان، سيدباقر ميرعباسي، ابومحمد عسگرخاني شوراي امنيت، تحريم هاي منشوري، حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر، حقوق اقتصادي
تاثير جهاني شدن بر تعارض قوانين از منظر اخلاق نجادعلي الماسي، عبدالمهدي حيدري جهاني شدن، تعارض قوانين، اخلاق، قواعد حل تعارض، موانع اجراي قانون خارجي
بررسي الگوي مناسب مخاطره اخلاقي در شروط غيرمالي قراردادهاي نفت و گاز داود بفايي، بابک وثوقي فرد، همايون حبيبي نفت، قرارداد، الگوي مخاطره اخلاقي، تحولات سياسي و اقتصادي،  Concession
تقدم علم قاضي در مقام تعارض با ساير ادله اثبات دعوي با رويکردي بر مباني فقهي و اخلاقي مهدي بهره مند، احمدرضا توکلي، محمدهادي مهدوي تعارض علم قاضي، حجيت علم قاضي، ادله اثبات دعوي، اصول اخلاقي، کشف حقيقت
حقوق و تکاليف فقهي حقوقي راهن و مرتهن؛ ميانکنشي اخلاقي انساني سهيل ذوالفقاري، محمد ابوعطا، حميد مسجدسرايي حق، تکليف، رهن، راهن، مرتهن
اهميت و جايگاه ارکان اصلي سازمان ملل متحد در رفتارهاي فرا اخلاقي بين المللي سعيده گل کار، سيدمحمد هاشمي سازمان ملل متحد، ارکان سازمان، شوراي امنيت، منشور ملل
تاملي اخلاقي بر ادله فقهي مخالفان اقدامات ژنتيکي سيدحسن مرتضوي راد … [و ديگران] ژنتيک، جواز، حرمت، کرامت انساني، اخلاق
زمان و مکان ارزيابي و جبران خسارات قراردادي در حقوق ايران، امارات و کنواسيون بيع بين المللي کالا با نگاه به فرضيه نسبيت اخلاق منصور شکيبا، پژمان محمدي، سياوش شجاع پوريان زمان، مکان، ارزيابي، خسارات، نسبيت اخلاق
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش های حقوق تطبیقی شماره 4 دوره بیست و دوم 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
قرار تامين هزينه ها در داوري تجاري بين المللي: مفهوم، ماهيت و قانون حاکم بر آن اعظم انصاري، رضا معبودي نيشابوري قرار تامين هزينه هاي داوري، داوري تجاري بين المللي، هزينه هاي داوري، دعواي واهي، دستور موقت
بازتعريف مفهوم استرداد دارايي هاي نامشروع در نظام حقوقي انگليس و ايران سيده ام البنين حسيني، محمد عيسائي تفرشي دارايي هاي نامشروع، استرداد، مصادره، آشفتگي معنايي
کارکردهاي اقتصادي وثيقه و ضرورت اصلاح نظام معاملات آن محمدرضا دشتي، مرتضي شهبازي نيا، محمد عيسائي تفرشي وثيقه، معاملات با وثيقه، اقتصاد خرد و کلان، کارايي اقتصادي، نقض کارآمد
الزامات کاربرد آيين دادخواهي دسته جمعي در نظام حقوقي ايران سيدناصر سلطاني، محمد منصوري بروجني دادخواهي دسته جمعي، گروه، کفايت نمايندگي، صلح بر باطل، گروه پيوندي
آيين دادرسي و حقوق انتقالي؛ پژوهشي در حقوق ايران و فرانسه: گفتاري در نقد راي وحدت رويه شماره ‎743 مورخ ۸/۵/‎۱۳۹۴ هيات عمومي ديوان عالي کشور اسماعيل شايگان، مجيد غمامي تعارض قوانين در زمان، اثر فوري، عطف به ماسبق نشدن، تاثير قانون در گذشته
توثيق نرم افزار (مطالعه تطبيقي در الحاقيه آنسيترال در خصوص توثيق اموال فکري، قانون متحدالشکل تجاري آمريکا و حقوق ايران) حميدرضا عباسي منش … [و ديگران] توثيق نرم افزار، ايجاد حق وثيقه، استقرار حق وثيقه، حق مولف، حق اختراع
سازوکارهاي نظارت بر بازداشتگاه ها و زندان ها در پرتو اسناد بين المللي و حقوق کيفري تطبيقي مهدي غلامپور … [و ديگران] ساز و کار نظارت، بازرسي، دادخواهي، بازداشتگاه، زندان
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي شماره 54 سال چهاردهم 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مباني مسووليت مدني در امور مالي دولت از منظر فقه و حقوق موضوعه محمد اديبي مهر، عين اله سلطاني مسووليت مدني، نظريه خطر، نظريه تقصير، مسووليت مالي، مسووليت مدني در امور مالي دولت
تحليل آثار تعليق دادرسي در حقوق طرفين غلامرضا پير جهانگير، بهرام تقي پور، ابوالحسن مجتهد سليماني تعليق، دادرسي، فوت، دادگاه، تاخير
عنصر زمان و مکان و نقش آن در تحول اجتهاد بر احکام جزائي اسلام محمود درويش ترابي، کيومرث کلانتري درونکلا زمان، مکان، تحول، اجتهاد
تاملي فقهي پيرامون استثناء زوجين از ارث بردن حد قذف موسي زرقي، حبيب اله چوپاني مرسي حدود، قذف، ارث زوجين، ارث قذف
امکان سنجي جرم انگاري در حوزه حقوق خانواده خديجه صادقي موحد … [و ديگران] جرم انگاري، حريم خصوصي، تخلفات خانوادگي، استحکام بنيان خانواده
جايگاه ارتکاز در تفسير متون ديني، حقوق معاملات و مسائل اصولي حسين عندليب، محمدعلي حيدري، احمدرضا توکلي ارتکاز، متون ديني، استنباط احکام، حقوق معاملات، مسائل اصولي
حقوق رسمي قضات دادگستري و قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات عبدالرضا محمدحسين زاده، حجت عزيزالهي، محمدرضا رضوان طلب اجرت، قاضي، ارتزاق، بيت المال، اجرت بر واجبات
تحليل حقوقي – اقتصادي قراردادهاي طراحي، تدارک و ساخت با رويکرد فقهي محمد نوروزي، جليل قنواتي، سيدعلي سيداحمدي سجادي قرارداد EPC، پيمانکار، کارفرما، کتاب نقره اي، شرايط عمومي پيمان هاي طراحي، تدارک و ساخت در امور صنعتي
تاملاتي فقهي در واکاوي و بازخواني ادله عده زنان بدون رحم رحمان ولي زاده، علي پيردهي عده، زنان، روايات، تنقيح مناط
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهشنامه حقوق اسلامي شماره 2 (پیاپی 48) سال نوزدهم 1397 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مقابله با سوء استفاده از حق در شرکت هاي تجاري در ايران در پرتو قاعده لاضرر عباس کريمي، مهران لطفي فروشاني سوء استفاده از حق، شرکت تجاري، قاعده لاضرر، مسئوليت کيفري، مسئوليت مدني، راهکارهاي غيرقضايي
واکاوي مباني فقهي اصل لزوم در قراردادها به منظور ارزيابي چارچوب شرعي ماده 219 قانون مدني محمدرسول آهنگران جواز، لزوم، قرارداد، شبهه حکميه، شبهه موضوعيه، حکم وضعي، ماده ‎219 قانون مدني، قراردادها
مسئوليت مدني ناشي از تقنين محمدجواد ارسطا، مهدي ممي زاده مسئوليت مدني، تقنين، قاعده کل مفت ضامن، خطاي حاکم، ضمان اجتماعي
مطالعه تطبيقي آثار تقسيم قراردادهاي ناقله به تمليکي و عهدي در فقه، حقوق ايران و فرانسه عليرضا يزدانيان قرارداد، تمليک، تعهد، عين معين، حقوق فرانسه، حقوق ايران
حقوق اقليت در شرکت هاي سهامي عام بر مبناي نظام اداره شرکت ها (Corporate Governance)؛ مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و آمريکا بهرام تقي پور، مهدي عباسي سرمدي، حسين عابديني حقوق سهامداران اقليت، نظام اداره شرکت ها، شرکت هاي سهامي، نظام حقوقي آمريکا، نظام حقوقي ايران
تعهدات حمايتي دولت در قبال سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي در نظام حقوقي ايران سيدمحمدمهدي غمامي، کمال کدخدا مرادي، داور درخشان سازمان هاي مردم نهاد، محيط زيست، دولت، رسيدگي قضايي، طرح دعوا
ابزارهاي نظام قضايي براي مقابله با ايراد خسارات زيست محيطي با تاکيد بر اصل اقدامات پيشگيرانه حبيب الله رحيمي، نسرين خدارحمي مقررات رفتاري، اقدامات پيشگيرانه، مسئوليت مدني، زيست محيطي
بررسي فقهي و حقوقي ماهيت طلاق به عوض همايون مافي، محمد فرزانگان، سميه ظهوري طلاق به عوض، فديه، ماهيت، خلع، مبارات
واکاوي جايگاه اصول دادرسي عادلانه در فقه اماميه مهري زمان زاده بهبهاني، محسن رهامي، مرتضي ناجي زواره دادرسي عادلانه، اصول دادرسي، اصل برائت، استقلال، بي طرفي، علني بودن، فقه اماميه
متولي بار اثبات موانع تحقق مسئوليت کيفري در نظام حقوقي ايران عاطفه عباسي موانع تحقق مسئوليت کيفري، قابليت انتساب، بار اثبات، ادراک، اختيار و علم، نظام حقوقي ايران
واکاوي فقهي – حقوقي جهت خواسته در دعاوي مدني علي عمراني، حسن پاشازاده جهت دعوا، جهت موضوعي، جهت حکمي، خواسته
تاثير صورت بندي ساختارهاي حکومتي در نظام سازي اسلامي هادي طحان نظيف ساختار، ماهيت، حکومت اسلامي، نظام سياسي، ظام سازي اسلامي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهشنامه متین شماره 80 سال بیستم 1397 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نقش پيش فرض در فقه و حقوق کيفري با رويکردي بر آراي امام خميني (س) رامين پورسعيد، مرضيه آذرنيا پيش فرض، قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲، خبر واحد، امام خميني، عصمت، امنيت
اوراق مضاربه مطابق با فتاواي امام خميني (س) فهيمه ملک زاده مضاربه، اوراق بهادار، اوراق قرضه، عامل، سرمايه، سود
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهشهای حقوقی شماره 37 سال هجدهم 1398 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نقدي پست مدرنيستي بر پوزيتيويسم حقوقي در حقوق بين الملل عليرضا باقري ابيانه، مجتبي انصاريان پست مدرنيسم، پوزيتيويسم حقوقي، اراده گرايي، قاعده مبنايي (اعظم)، هرمنوتيک
ظهور روندي جديد در تفسير صحيح قطعنامه هاي شوراي امنيت: از معماي تعميم قواعد عام تفسير تا تخصيص تفسيري خاص براي يک نهاد مخصوص ياسر سالاريان، مهدي خليلي طرقبه شوراي امنيت، قطعنامه هاي شورا، اقدامات فراقطعنامه اي، تفسير صحيح قطعنامه
تحليلي بر استثنائات منع کار اجباري در قوانين موضوعه ايران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بين المللي کار محمد مظهري، فرزاد جنگجوي (خراطا)، اکبر لطفي عزيز قانون کار، آزادي کار، کار اجباري، منع کار اجباري
تعهدات خاص خدمات مخابرات در سازمان جهاني تجارت زهرا مشرف جوادي موافقتنامه عمومي تجارت خدمات (گاتس)، خدمات مخابراتي، ضميمه مربوط به مخابرات، پروتکل چهارم، سند مرجع
بررسي الزام مستدل بودن آراي داوري در رسيدگي به اختلافات ناشي از سرمايه گذاري بين المللي سپهر حسن خان پور، اميرحسين حقيقي داوري، اختلافات سرمايه گذاري بين المللي، مستدل بودن راي داور، ايکسيد
تاملي بر رويکرد کيفري قانون ماليات هاي مستقيم با تاکيد بر قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم ۰۴/۳۱/‎۱۳۹۴ ابوالحسن شاکري، عاطفه شيخ اسلامي فرار مالياتي، جرايم مالياتي، قانون ماليات هاي مستقيم، قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، ماده ‎274 قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم
آسيب شناسي سياست هاي نوين تقنيني مبارزه با قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/‎1392 مصطفي حسن رئيسي، ريحانه خليلي قاچاق کالا، آسيب شناسي، سياست هاي تقنيني، قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خلاهاي قانوني
تاثير شخصيت در قراردادها با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس با تاکيد بر رويه قضايي فاطمه نوروزي، مهدي عاشوري، دلاور برادران شخصيت، قرارداد، علت عمده، اشتباه
جايگاه وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي در پرتو تحولات قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ‎1392 سيدابراهيم قدسي، ميثم غلامي، امين ملکي متهم، وکيل، حق دفاع، قانون جديد آيين دادرسي کيفري
اصل حاکميت اراده و بروز آن در قواعد حل تعارض در نظام حقوقي ايران و چين وحيد يگانه، روح الامين حجتي کرماني حقوق بين الملل خصوصي، تعارض قوانين، قانون قابل اعمال، قانون مقر دادگاه، حاکميت اراده
قراردادهاي هوشمند: توافقات حقوقي در پرتو بلاک چين نگارنده رجي او شيلدز؛ ترجمه مهدي ناصر، حسين صادقي قراردادهاي هوشمند، بيت کوين، بلاک چين، فناوري، قواعد حقوقي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش های روابط بین الملل شماره 25 دوره هفتم 1396 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحول مفهوم حاکميت ملي دولت ها در پرتو دکترين مسئوليت حمايت علي فقيه حبيبي حاکميت ملي، دکترين مسئوليت حمايت، حقوق بشر، مداخلات بشر دوستانه
بررسي تطبيقي وضعيت حقوق بشر در ايران و عربستان با تاکيد بر تئوري هاي نوين حاکميت عباسعلي طالبي… [و ديگران] حقوق بشر، حاکميت دولت ها، مکانيسم هاي نظارتي، ايران، عربستان
قلمرو اعمال قانون در داوري تجاري بين المللي عسکر حاجي پور، عليرضا رجب زاده، محمد رضا فلاح داوري، تجاري، قانون حاکم، اختلاف، قرارداد داوري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب شماره 3 دوره چهارم 1396 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحليلي بر نظام نيمه آزادي در حقوق کيفري ايران و فرانسه با رويکردي به مباني فقهي آن روح الله اکرمي، فرزانه سيف الله پور فقه جزايي، حقوق کيفري ايران، حقوق کيفري فرانسه، حبس، نظام نيمه آزادي
حق بر رفراندوم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اسناد بين المللي حقوق بشر عليرضا دبيرنيا، اعظم طالب نجف آبادي رفراندوم، حق، حاکميت مردم، حقوق بشر، جمهوري اسلامي
مطالعه تطبيقي تحصيل مال نامشروع و تحصيل نامشروع مال در حقوق اسلام و غرب منصور رحمدل تحصيل مال از طريق نامشروع، تحصيل مال نامشروع، اکل مال به باطل، حقوق اسلام، حقوق غرب
حقوق و تعهدات بين المللي حکومت هاي ناشي از انقلاب: با نگاهي به بيداري اسلامي سيد ياسر ضيايي انقلاب، شورش، جانشيني، شناسايي، بيداري اسلامي
بررسي مفهوم توقيفي بودن حقوق عيني: مطالعه تطبيقي حقوق فرانسه، آلمان، اسپانيا و حقوق اسلامي جليل قنواتي، پوريا شيرخاني حقوق عيني، انحصار گرايي، حقوق مالي (حقوق عيني)، حقوق مالکيت
ايفاي به غير از موضوع تعهد: مطالعه ي تطبيقي در فقه اسلامي و حقوق فرانسه محمود کاظمي، ابوالفضل شاهين
قلمروي مالکيت فضا و قرار در حقوق اسلام و غرب: با تاکيد بر نظرات فقهي حضرت امام خميني (ره) جمشيد ميرزايي، عبدالسعيد شجاعي فضا، قرار، توابع زمين، مالکيت تبعي، انفال
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب شماره 4 دوره چهارم 1396 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جايگاه ستون فقرات نظام حقوقي  رومي ژرمني در حقوق اسلام و ايران: تحليل فقهي حقوقي تقسيم بندي حقوق عيني و ديني نصراله جعفري خسرو آبادي حقوق عيني و ديني، حق و ملک، دين، مال کلي بر ذمه
عملکرد داعش از ديدگاه قواعد حقوق اسلامي و حقوق بين الملل بشردوستانه کارن روحاني، فريد سلطان قيس داعش، حقوق بين الملل بشر دوستانه، حقوق اسلامي، السير
مباني رويکرد حقوقي متن باز در اسناد بين المللي حقوق بشر و ارزيابي قابليت استناد به آنها در فقه اماميه و حقوق ايران سيد حسن شبيري زنجاني، جعفر نظام الملکي رويکرد حقوقي متن باز، حقوق بشر، فقه اماميه، حقوق ايران
پژوهشي تطبيقي درباره مفهوم، ماهيت و شرايط اصل تناسب در حقوق بشر دوستانه بين المللي و حقوق اسلام عباسعلي عظيمي شوشتري، سيد مرتضي حسيني فاضل اصل تناسب، حقوق اسلام، حقوق بين الملل بشردوستانه، قاعده ضرورت، قاعده تفکيک
نقش کلينيک هاي حقوقي دانشگاهي و مسجد محور در ارتقاي آموزش حقوق بشر در جوامع مسلمان مصطفي فضائلي، فاطمه السادات حق شناس حقوق بشر، کلينيک هاي حقوقي دانشگاهي، آموزش حقوق بشر، کلينيک هاي حقوقي مسجد محور
بررسي تطبيقي ضمانت اجراي تخلف متعهد از انجام تعهد (مطالعه در حقوق ايران و نظام کامن لا و رومي ژرمني) رضا حسين گندم کار قرارداد، اجبار متعهد، فسخ قرارداد، خسارت، اصل لزوم
بررسي تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از حيوان در حقوق اسلام و غرب عليرضا يزدانيان، عباس نيازي مسئوليت، حيوان، مالک، محافظ، تقصير
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب شماره 1 دوره پنجم 1397 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي تطبيقي ساختار مسئوليت مدني در حقوق کامن لا و اسلام ايرج بابايي، اسماعيل کشاورز صفي ئي نقض حق، خطاي مدني، کثرت گرايي، نتيجه گرايي
نقد نظريه امتناع حقوق اسلامي مدرن سيد عليرضا حسيني بهشتي، مهدي مرادي امر اخلاقي، امر حقوقي، امر سياسي، شريعت، قانون
آزادي عقيده و بيان در انديشه هاي آيت الله جوادي آملي با نگاهي به حقوق غرب ابراهيم جوانمرد فرخاني، علي نوري آزادي، عقيده، بيان، غرب، جوادي آملي
نگرشي تطبيقي به ايجاب و قبول در حقوق اسلام و ايران و حقوق خصوصي مدرن محمد علي خورسنديان حقوق قراردادهاي اروپا، ايجاب و قبول، تشکيل عقد، ايجاب ملزم
بررسي پديده پناهندگي از منظر اسلام و حقوق بين الملل محسن قدير، حسين کاظمي فروشاني پناهندگي، حقوق بين الملل، قواعد حمايتي، اسلام، وضعيت حقوقي
تاثير متغير نکاح در استيفاي حق توليد مثل در حقوق اسلام، انگليس و آمريکا محدثه معيني فر حق توليد مثل، نکاح، تجرد، طلاق، موت، انحلال نکاح
درآمدي بر نظريه عمومي اسباب زوال عمل اداري مهدي هداوند عمل اداري، قواعد عمومي، ايقاعات، نظريه ي عمومي، زوال عمل اداري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش حقوق خصوصي شماره 25 سال هفتم 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
شرط تعيين مرجع رسيدگي در رويه داوري تجاري بين المللي با تکيه بر آراي ايکسيد عليرضا ابراهيم گل، مهدي حقيقيان داوري تجاري بين المللي، شرط تعيين مرجع رسيدگي، معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري، مرجع صالح رسيدگي، ايکسيد
اثر ارتباط دعاوي مدني بر سرايت شکايت پذيري آرا در ايران و فرانسه با تاکيد بر رويه قضايي مهدي حسن زاده، بديع فتحي ارتباط کافي، تجزيه ناپذيري دعاوي، شکايت از آرا، ارتباط کامل
بررسي ويژگي هاي عدالت مطلوب در ماده اول قانون مسئوليت مدني ايران در مقايسه با نظريه عدالت توزيعي جان راولز حبيب اله رحيمي، فاطمه طرف نظريه عدالت جان راولز، قانون مسئوليت مدني ايران، عدالت توزيعي، عدالت صوري، عدالت اصلاحي، صورت گرايي حقوقي
مراجع رقابتي و تعديل ادغام هاي پيشنهادي (با تاکيد بر مسائل حوزه مالکيت هاي فکري) ابراهيم رهبري ادغام، حقوق رقابت، حقوق مالکيت فکري، ضمانت اجراهاي رقابتي، سلب مالکيت
بررسي نقش الزامات افشا در حمايت موثر از دانش و طب سنتي مهدي زاهدي، محمد حسين عرفان منش الزامات، سنتي، رضايت، طرفين، توافق
تميز نقص شکلي دادخواست از ساير اسباب بي اعتباري دعوي رضا شکوهي زاده، اصغر عربيان نقص، شکلي، نقص، ماهوي، عدم، استماع، دعوي
کثرت گرايي ارزشي در نظام بين المللي حقوق مالکيت فکري طيبه صاحب وحدت گرايي ارزشي، کثرت گرايي ارزشي، ارزش برتر، اصول مياني، زمينه گرايي، جهاني گرايي
شروط غير منصفانه در قراردادهاي مصرف کننده مرتضي عادل، محسن شمس الهي شروط غير منصفانه، شروط تحميلي، حمايت از طرف ضعيف تر قرارداد، قراردادهاي استاندارد، قراردادهاي مصرف کننده، سوء استفاده از موقعيت برتر قراردادي، نابرابري در قدرت چانه زني
اجراي زود هنگام تعهدات قراردادي در فقه، حقوق ايران واسناد بين المللي سيد محمد تقي علوي، حسين يوسفي قرارداد، تعهد، اجراي تعهد، زمان اجراي تعهد، اجراي زود هنگام
تحليلي بر مفهوم حادثه غيرمترقبه و اثر آن در قانون بيمه اجباري مصوب ‎1395 مهدي فلاح خاريکي حادثه غير مترقبه، فورس ماژور، عامل داخلي، عامل بيروني، قانون بيمه اجباري مصوب ‎1395
دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوي حقوق مولف با بررسي اسناد بين المللي مرتضي نصيري، محمود صادقي، فاطمه السادات ايرواني مهاجري حقوق مولف، قانون حاکم، دادگاه صالح، کنوانسيون برن، کنوانسيون بروکسل
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت شماره 9 سال پنجم 1397 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ماهيت وصيت واجب در قوانين و حقوق کشورهاي اسلامي- عربي سيامک قياسي سررکي احوال شخصيه، وصيت، وصيت واجب، ميراث
تحليل رويکرد دادگاه ها نسبت به داوري دعاوي اموال عمومي و دولتي مصطفي عبديزدان داوري، اموال عمومي، اموال دولتي، اصل 139، ارجاع به داوري
معيارهاي ارزيابي خسارت معنوي قاسم فياضي خسارت، ارزيابي، جبران، معنوي، مادي
ماهيت قرارداد پاياپاي از ديدگاه حقوق ايران حسين رونده قرارداد پاياپاي، ماهيت، حقوقي، اصل آزادي قراردادها
شناخت ادله و قوانين حاکم در قلمرو حقوق خصوصي بر اساس نظريه حکومت نجاد علي الماسي، محمد حسين بياتي، علي اکبر رنجبران حکومت، تعارض قوانين، تفسير قانون، قوانين بالادستي، رويه تجاري
ماليت محصولات فکري سيد رضا موسوي محصول فکري، مال، مطلوبيت، مرغوبيت، عين
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوق اسلامی شماره 57 سال پانزدهم 1397 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ماهيت اموال خارج از حاکميت دولت ها از منظر فقه اماميه محسن اسماعيلي، سيدعلي اصغر رحيمي انفال، مباحات عامه، مشترکات عامه، ميراث مشترک بشريت، امام
مسئوليت در فرض اجتماع عاملين ورود زيان، با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي مصوب ‎۱۳۹۲ سام محمدي، محمدحسين تقي پور، درزي نقيبي مباشر، سبب، تعدد اسباب، مسئوليت، ميزان تقصير
چالش قانون مداري در برداشت متفکران اهل سنت از مشروعيت دولت با تاکيد بر عدالت حاکم روح الله ملکي … [و ديگران] قانون مداري، عدالت، مباني حقوقي، مشروعيت، اهل سنت
نقد و بررسي تاويلات عرفاني از شريعت قرآني محمدعلي اسدي نسب قرآن، آيات الاحکام، حقوق، شريعت، تاويل، عرفان، صوفيه
نقدي بر جرم انگاري فعاليت تبليغي در پرتو اصل آزادي بيان حسين فخر، مينا ديبامهر آزادي بيان، فعاليت تبليغي، اصل قانوني بودن جرم، جرم زدايي
مطالعه تطبيقي حمايت از نام اثر محمود حکمت نيا، ابراهيم تقي زاده، داوود خوشنويس نام اثر، حق مولف، شرط اصالت، اثر ادبي، حقوق اخلاقي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوق تطبیقی شماره 110 جلد 14، شماره 2 1397 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مطالعه تطبيقي مبناي مسئوليت مدني عرضه کنندگان خدمات در فقه اماميه، حقوق ايران و فرانسه حسن باديني، هادي شعباني کندسري عرضه کنندگان خدمات، شخص حرفه اي، اجير، يد ضماني، تقصير، مسئوليت محض، اماره تقصير
انگيزه هاي نژادي يا مذهبي و استفاده از سلاح: عوامل مشدده تهاجم عليه اشخاص در حقوق ايران و انگلستان حسين ميرمحمدصادقي، امير اعتمادي تهاجم عليه اشخاص، انگيزه هاي نژادي يا مذهبي، استفاده از سلاح، عوامل مشدده
بررسي حقوق کارگران در قراردادهاي کار  توليد اموال فکري سعيد حبيبا، مجيد حسين زاده قرارداد کار، اموال فکري، تبعيت، سهم منصفانه، تخصص
رابطه اماني مديران در شرکت هاي سهامي: بررسي تطبيقي در حقوق ايران و انگلستان لعيا جنيدي، معصومه اکبريان طبري امين، رابطه اماني، مديران شرکت هاي سهامي، وظايف اماني
نهاد لباس تجاري؛ نگاهي دوباره به نظام علائم تجاري زهرا شاکري، سهيلا نورعلي لباس تجاري، علامت تجاري، تمايزبخشي، ظاهر کلي کالا يا خدمت
بررسي جايگاه ناوالد در حقوق ايران و فرانسه الهه محسني، زينب محمدزاده حضانت، خانواده بازساخته، فرزند ناتني، ناوالد، ولايت ابويني
مطالعه تطبيقي وضعيت حقوقي معاملات صغير و مباني اعتبار آن ها در حقوق ايران و انگلستان سيدحسن شبيري زنجاني، سيداحمد موسوي قراردادهاي صغير، مباني اعتبار، قراردادهاي ضروري و خدماتي سودمند

، عدم نفوذ، قابليت ابطال

اثر تجاوز مديران از موضوع شرکت هاي سهامي “مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس” ربيعا اسکيني، سعيد دلفاني مديران، شرکت هاي سهامي، موضوع شرکت، قاعده تجاوز از حدود  اختيارات، اصل تخصص
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوق خصوصی شماره 2 دوره پانزدهم 1397 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جستاري در امکان بروز تعارض متحرک در قراردادها و شرکت ها نجادعلي الماسي، مهدي حسين علي زاده اصل حاکميت اراده، تعارض متحرک، عامل ارتباط ثابت، عامل ارتباط متغير، مرکز اصلي شرکت
مفهوم و آيين دادرسي دعوا و راي غير قابل تجزيه و تفکيک حسن محسني تجزيه رسيدگي، تسري راي، تعدد خواسته، شکايت از راي
تقدم حق الزام به اجراي تعهد بر حق فسخ در آراي دادگاه هاي ايران و نقد آن علي اصغر رياحي، محمود صادقي، محمدباقر پارساپور تقابل تعهدات، حق الزام، رويه قضايي، فسخ قرارداد، نقض قرارداد
شکايت از آراي مدني در خارج از مهلت قانوني مهدي حسن زاده اعاده دادرسي، تجديدنظر، شکايت از راي، فرجام، مهلت قانوني، واخواهي
تعهد زيان ديده به کاهش خسارت در کنوانسيون بيع بين المللي کالا سيدقاسم زماني، وحيد بذار تعهد به کاهش خسارت، کنوانسيون بيع بين المللي کالا، مسئوليت قراردادي، نقض قابل پيش بيني
کنکاشي در ماليت و ماهيت اطلاعات با رويکرد حقوقي و اقتصادي محمدمهدي الشريف، داريوش کيواني هفشجاني اطلاعات، داده، مال، اموال فکري
صلاحيت ديوان داوري در دعواي نفتي يوکاس عليه روسيه محمدعلي بهمئي، محسن برهاني داوري، راي، صلاحيت، معاهده منشور انرژي، يوکاس
شرايط اجراي احکام خارجي در حقوق ايران و مصر عبدالله خدابخشي، اعظم انصاري، محمد مجد کابري ايران، حکم، حکم خارجي، دادگاه صادرکننده صلاحيت، مصر
نقش ليسانس فرند فناوري در تسهيل فرايند تعيين استانداردهاي فني ابراهيم رهبري، فاطمه يزدان دوست استاندارد فني، حق اختراع، حقوق مالکيت فکري، فناوري ضروري استاندارد

ليسانس فرند

دعاوي طاري در مرحله تجديدنظر رضا شکوهي زاده، اصغر عربيان ادعاي جديد، ارتباط کامل، تجديدنظرخواهي، دعواي طاري
رجوع نا به هنگام به داوري در شروط حل اختلاف چند مرحله اي ايوب منصوري رضي آييني، درخواست نا به هنگام، شروط حل اختلاف چند مرحله اي، صلاحيت

ماهوي

عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوقی دادگستری شماره 102 سال هشتاد و دوم 1397 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
عوامل افزايش جمعيت کيفري ناشي از بازداشت هاي پيش از محاکمه جمال انصاري … [و ديگران] بازداشت هاي پيش از محاکمه، افزايش جمعيت کيفري، ازدحام بيش از حد در زندان ها، عوامل قضايي، عوامل تقنيني
حق حبس زوجه و ابهامات موجود در رويه قضايي امير خواجه زاده، سيدروح اله حسيني ميقان حق حبس، حق، نکاح، مهر، وظايف خانوادگي، رويه قضايي
رابطه دوسويه ارزش ها و پيش فرض هاي شرکتي و فرهنگ سازماني جرم زا باقر شاملو، حميدرضا دانش ناري فرهنگ سازماني جرم زا، جرايم شرکت هاي تجاري، شاين، پيش فرض هاي بنيادي
حاکميت قانون اساسي در رويارويي با بزه رايانه اي حسن عالي پور، محمد يکرنگي تروريسم سايبري، حمله سايبري، امنيت ملي، آزادي هاي فردي، قانون اساسي
تخفيف مجازات در قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲ ابوالقاسم فلاحي درجه بندي، تعزير، تخفيف، تبديل، تقليل
سياست جنايي ايران در قبال رفتارهاي ناقض امنيت غذايي جعفر کوشا، مهدي قرباني قلجلو امنيت غذايي، سياست عمومي، سياست جنايي ايران، بزه انگاري، پاسخ گذاري کيفري
ميزان صدور احکام بازپرورانه در بزهکاري کودکان و نوجوانان بعد از تصويب قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲ مجيد قورچي بيگي، معصومه شهراني بزهکاري اطفال و نوجوانان، واکنش هاي بازپرورانه، جايگزين هاي حبس، مقام قضايي
گونه شناسي جرايم سايبري با نگاهي به قانون جرايم رايانه اي و آمار پليس فتا روح الدين کرد عليوند، محمد ميرزايي گونه شناسي، دسترسي غيرمجاز، هرزه نگاري کودکان، باج افزار، تخريب داده ها
اهليت جنايي اشخاص حقوقي ايرج گلدوزيان، امين گلريز اهليت جنايي، اشخاص حقوقي، مسئوليت کيفري، اراده، آگاهي
شرايط و موجبات تعارض آراء با تکيه بر رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري مرتضي نجابت خواه تعارض آراء، رويه قضايي، هيات عمومي، ديوان عدالت اداري
تفسير قضايي در حقوق عمومي اسدالله ياوري، پرهام مهرآرام تعين معنا، منشاگرايي، مکاتب پويا،  تفسير قضايي، حقوق اساسي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
دادرسی شماره 131 سال بیست و دوم 1397 آذر و دی
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحليل و بررسي شرايط عمومي قصاص از منظر قانون مجازات اسلامي (‎۱۳۹۲) محمد مصدق، محمدصادق مصدق
تحول کارکردي پهپادها از منظر موازين بين المللي؛ از اطلاعاتي تا جنگندگي – قسمت اول محمد ستايش پور امنيت انساني، امنيت بين المللي، هواپيماهاي بدون سرنشين، پهباد، اطلاعات، شناسايي، جاسوسي، مخاصمات مسلحانه
اختيارات دادگاه اطفال و نوجوانان در تعيين مجازات ها و و اقدامات تاميني و تربيتي اصغر عباسي، محمد پيراني اختيارات، دادگاه، اطفال، نوجوانان، مجازات، اقدامات تاميني و تربيتي
تحليل فقهي حقوقي در فضاي محاذي زمين – قسمت اول مرتضي مرادي گلستاني فضاي محاذي، مالکيت، زمين، مال، عين معين
قرار ترک تعقيب اميد توکلي کيا قرار ترک تعقيب، جرايم قابل گذشت، تعقيب متهم، ماده ‎79 قانون آيين دادرسي کيفري
تعارض اسناد منابع طبيعي با اسناد اشخاص علي نيک پور تعارض اسناد، تاريخ معيار، برگ تشخيص
گفتاري پيرامون مبحث قبول در نظام حقوقي ايران روح اله فياضي ايجاب، قبول، شرط متاخر، عقد، ايقاع
بررسي تطبيقي قانون حاکم بر احوال شخصيه پناهندگان با نگاهي به حقوق ايران و اسناد بين المللي اميد نياقي پناهنده، تعارض قوانين، احوال شخصيه، اسناد بين المللي، افراد بي تابعيت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
دادرسی شماره 132 سال بیست و دوم 1397 بهمن و اسفند
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحليل و بررسي شرايط عمومي قصاص از منظر قانون مجازات اسلامي (‎1392) محمد مصدق، محمدصادق مصدق
تعويق صدور حکم محمدعلي کنعاني تعويق صدور حکم، تعليق اجراي مجازات، برچسب زني، فسخ قرار تعويق صدور حکم
تحول کارکردي پهبادها از منظر موازين بين المللي؛ از اطلاعاتي تا جنگندگي – قسمت پاياني محمد ستايش پور
تخريب در داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي ايمان حطمي، هومن حطمي فضاي سايبري، جرم رايانه اي، تخريب داده هاي رايانه اي، اخلال داده ها
مراجع دادرسي و داوري در قراردادهاي اداري ايران مصطفي مبارکي، محمدکاظم عمادزاده، غلامحسين مسعود داوري، دادرسي، قرارداد اداري، حل حقوقي اختلاف، قرارداد نفتي
تحليل فقهي حقوقي در فضاي محاذي زمين – قسمت پاياني مرتضي مرادي گلستاني
مسئوليت نظارتي نظاميان در عدم اعلام جرايم کارکنان تحت امر سيدعليرضا رضوي اراني، خداداد جعفري فرمانده، نيروي انساني، جرم، تخلف، مسئوليت نظارتي
ديون ممتاز در حقوق ايران امين گل محمدي ديون، ديون ممتاز، تقدم، حقوق
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
دانش انتظامی شماره 4 سال بیستم 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
عوامل اجتماعي موثر بر آگاهي زنان شهرري از حقوق شهروندي مهسا لاريجاني حقوق شهروندي، پليس جامعه محور، سرمايه اجتماعي، رسانه، پايگاه اجتماعي
حقوق شهروندي کرامت مدار در تحقيقات مقدماتي توسط پليس (مطالعه مبناشناختي مفهوم انسان در حقوق شهروندي غربي و اسلامي) مهدي مقيمي پليس، حقوق شهروندي، انسان، علوم انساني، استقرا، پوزيتيويسم، عقل، روح انساني
پيشگيري از جرايم غير عمد رانندگي با تاکيد بر قانون بيمه اجباري خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه سيدسعيد کشفي حوادث رانندگي، پيشگيري و کاهش، قانون اصلاح قانون بيمه اجباري شخص ثالث
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
دیدگاه های حقوق قضایی شماره 83 دوره بیست و سوم 1397 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
انواع دعاوي اداري در ايران و فرانسه مسلم آقايي طوق دعواي اداري، حقوق اداري، ديوان عدالت اداري، شوراي دولتي، دعواي ابطال
تعيين ثمن در کنوانسيون بيع بين المللي کالا اعظم انصاري بيع بين المللي، انعطاف پذيري قراردادي، ثمن شناور، حاکميت اراده
تحولات راهبرد پيشگيري از جرم در مدل مردم سالار سياست جنايي شهرداد دارابي پيشگيري حقوق بشرمدار، مدل مردم سالار سياست جنايي، امنيت مداري، مدل اقتدارگراي فراگير، راهبرد پيش رونده
مسئوليت بين المللي ايکائو در اجراي سامانه هاي ماهواره اي هدايت هواپيما سيدعلي خزائي ناوبري ماهواره اي، هواپيما، ايکائو، استانداردها، چهارچوب حقوقي
چهارچوب هاي قانوني جايگاه اعلام جرم در فرآيند دادرسي شکلي باقر شاملو، قدرت الله خسروشاهي، عليرضا مهدي پور مقدم اعلام جرم، فرآيند دادرسي کيفري، امکان سنجي توسعه نظري – عملي، شرايط حقوقي
ارتباط مسئوليت انتظامي با مسئوليت کيفري و مدني سيدمرتضي شهيدي، نبي دهقان، امين بديع صنايع مسئوليت مدني، مسئوليت کيفري، مسئوليت انتظامي
مسئوليت دولت در قبال حقوق مالکيت فکري و امنيت غذايي شهروندان سيدمحمد قاري سيدفاطمي، سميرا رضائيان امنيت غذايي، حقوق مالکيت فکري، تزاحم حق ها، مسئوليت دولت
بازرسي منازل، اماکن و اشياء و اشخاص در حقوق ايران و فرانسه افشين عبداللهي، مصطفي گل محمدي تفتيش، حريم خصوصي، تحولات قانوني، بازرسي منازل و اشخاص
حمايت حقوقي از حق بر صدا عليرضا محمدزاده وادقاني، پگاه سرمدي حق بر شخصيت، حق بر حريم خصوصي، حق بر شهرت، حق معنوي، حق بر صدا
الزام قضات به صدور قرارهاي جايگزين بازداشت موقت در حقوق ايران و فرانسه حسنعلي موذن زادگان، محمدرضا يزدانيان بازداشت موقت، نظارت قضايي، جايگزين هاي بازداشت، اصل برائت، قاضي آزادي ها و بازداشت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
راه وکالت شماره 19 سال دهم 1397 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي وجوه اشتراک و افتراق دستور موقت و تامين خواسته زهرا علي بخشي، خير الله غفوري گوراب دستور موقت، تامين خواسته، دادرسي عادلانه
جبران مالي زيان غيرمالي ناشي از نقض قرارداد با بررسي کنوانسيون بين المللي کالا انسيه يوسف پور
تحليل حدود اختيارات دادگاه در امور مربوط به داوري هادي قائمي
محدوديت قانوني پرداخت خسارت به خودروهاي گرانقيمت نادر محمدي بندبني، وحيد محمدي بندبني
بررسي تخلفات انتظامي وکلا و کارآموزان وکالت نعمت اله سبحاني سراواني
حدود صلاحيت مجامع عمومي و مديران در شرکت هاي سهامي (بخش دوم و پاياني) عليرضا قنبري
نگاهي بر مجازات هاي جايگزين زندان در قانون مجازات اسلامي مصوب سال ‎۱۳۹۲ (بخش دوم و پاياني) محمدرضا خليلي
نقش خانواده در پيشگيري از گرايش اطفال و نوجوانان به ارتکاب بزه فرزانه زارع
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
راه وکالت شماره 20 سال دهم 1397 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
شناسايي و اجراي احکام خارجي زهرا محمودي، نصراله ابراهيمي سند رسم، سند لازم الاجرا، عمليات اجرايي، توقيف عمليات، ابطال عمليات
اعتبار تشخيص هيات عمومي ديوان عدالت اداري در نسخ آيين نامه ها محمود اخوان هيات عمومي ديوان عدالت اداري، آيين نامه ها، نسخ، مرور زمان، رئيس کانون وکلا
مسئوليت مدني موجر نسبت به تعطيلي عين مستاجره عليرضا مظلوم رهني، سالار نوبهاري لنگرودي مسئوليت مدني، موجر، مستاجر، تعميرات کلي، تعميرات جزئي، منافع ممکن الحصول
تبيين ارکان جرم پولشويي با نگاهي با لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي اميد کندوجي خطبه سرا
بررسي تطبيقي اصل تناظر و حق برخورداري از وکيل در حقوق ايران و انگليس حديث شفيعي، مرتضي فروحي اصل تناظر، حق داشتن وکيل، حقوق انگلستان، حقوق ايران
بررسي قانون پرچم در اجراي قانون محل وقوع مال هادي قائمي تعارض قوانينف تعارض متحرک، قانون حاکم، قانون محل وقوع مال، قانون پرچم
نقش عرف در قراردادها ابوذر علي اکبري عرف، حقوق قراردادها، نظم عمومي، قوانين آمري، قوانين تکميلي
قاعده ي مقابله با خسارت در حقوق قراردادهاي هند انسيه يوسف پور
تقلب نسبت به قانون در حقوق بين الملل خصوصي مريم غفوري گوراب، نصرالله ابراهيمي حقوق بين الملل خصوصي، تقلب نسبت به قانون، صلاحيت محاکم
محاسبه بازداشت قبلي متهم در نظام کيفري ايران حامد آريانفر
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
رای شماره 18 سال ششم 1397 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مطالبه خصوصي خسارت ناشي از دستکاري بازار اوراق بهادار محمد صادقي دستکاري بازار اوراق بهادار، هيات داوري بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار، خسارت ناشي از دستکاري، مطالبه خصوصي
قلمرو مفهوم اعمال حاکميت در مسئوليت مدني دولت ناشي از انتقال بيماري هاي خوني در پرتو رويه قضايي محمد حسنوند، حسين نجفي رويه قضايي، مسئوليت مدني، اعمال حاکميت، دولت، جبران خسارت، توليد و توزيع خون
اعمال حق وکالت در طلاق توسط زوجه با تحقق شرط ناباروري زوج سعيد محجوب
عدم قابليت ابطال سند مالکيت رسمي شخص ثالث (غير دخيل در دادرسي کيفري) در مقام رد مال به شاکي خصوصي رضا رحيميان راي، تجديد نظر، اشتباه حکمي، معامله معارض
ديه مصدوم در صورت عدم شناسايي ضارب اميد توکلي کيا ديه مصدوم، بيت المال، عدم شناسايي ضارب، ماده ‎874 قانون مجازات اسلامي
نقد راي صادره درخصوص تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي در مقام تخفيف مجازات اميد شهبازي، پويا شيراني بيد آبادي تبديل مجازات، تقليل مجازات، تخفيف مجازات، حبس، جزاي نقدي
ضرورت اخذ مجوز از صاحب حق جهت ترجمه اثر مهدي کارچاني حق ترجمه، اذن مولف، پديد آورنده، اثر ادبي
تحول مفهوم عيب در مسئوليت ناشي از عيب توليد سعيد سياه بيدي کرمانشاهي مسئوليت مدني، مسئوليت محض، تقصير، انتظارات مصرف کننده، عرف صنعتي، عيب
تهافت رويه قضايي محاکم کيفري استان تهران در خصوص اعتبار رأي وحدت رويه شماره ‎۶۳۳ سيد مهدي کاظمي رويه قضايي، تهافت، ترک انفاق، راي وحدت رويه ‎336
گزارش نشست نقد راي: زمان خروج فرزند از حضانت والدين (بلوغ يا رشد) پژوهشگاه قوه قضاييه حضانت، بلوغ، رشد، طفل
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
رویه قضایی حقوق عمومی شماره 10-11 سال چهارم 1394  
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
عدم قابليت رسيدگي به امور فني و تخصصي در ديوان عدالت اداري علي محمد فلاح زاده، محمد حسين جعفري
عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري نسبت به نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور مجتبي همتي
مبناي محاسبه حق بيمه در آراء شعب و هيات عمومي ديوان عدالت اداري کورش استوار سنگري
نقض راي هيات حل اختلاف کار به دليل عدم رعايت حق دفاع و دادرسي منصفانه حسن لطفي
گزارش خلاف واقع؛ تخلف اداري محمد وزين کريميان
ممنوعيت جذب دارندگان مدرک دکتراي حرفه اي به عنوان عضو هيات علمي علي محمد فلاح زاده
اعتراض به راي انفصال دائم از خدمات دولتي مسلم آقايي طوق
اعتراض به تنزل يک گروه به مدت يک سال علي مشهدي، رضا محسن آييدي
رد صلاحيت به علت صداقت در بيان عيوب خود علي مشهدي
احراز فعل يا ترک فعل مستقيم و خلاف قانون اداره مسعود فرياذي
ورود خسارت به اشخاص خصوصي در اثر اجراي طرح هاي عمومي علي اکبر گرجي، محمد حسنوند، فروغ حيدري
لزوم رعايت شرايط مندرج در ماده ‎98 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري جهت اعاده دادرسي مرتضي نجابت خواه
عدم کفايت مبايعه نامه عادي براي احراز سمت مالکيت مجتبي همتي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
رویه قضایی حقوق کیفری شماره 2 سال اول 1395 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نقدي بر کيفر تعيين شده براي جرم اسيد پاشي امير مسعود مظاهري
نقدي بر رويه قضايي در تعيين کيفر بزه صيد ماهي امين جعفري، اصغر احمدي صيد ماهي، آبزيان، رويه قضايي، قانون حاکم
نقد راي وحدت رويه شماره 754 هيات عمومي ديوان عالي کشور در زمينه حمل و نقل تجاري جعفر نوري، حميد ذاکري حمل کالا، خيانت در امانت، عدم تحويل کالا
رشد وکمال عقل در آيينه رويه قضايي (نقد راي پرونده ستايش) مجتبي فرح بخش رشد، کمال عقل، قاعده درا، اختلال سلوک، مستي
صلاحيت دادگاه عمومي کيفري در رسيدگي به اتهام نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره (نقدي بر رأي وحدت رويه شماره ۷۵۱ ۵/۵/‎۱۳۹۵ هيات عمومي ديوان عالي کشور) بهروز جوانمرد تجهيزات دريافت از ماهواره، قاچاق، صلاحيت
مرجع قضايي صالح در رسيدگي به بزه کلاهبرداري عليرضا نوريان صلاحيت، محل وقوع جرم، کلاهبرداري، سيستم پرداخت بانکي
تعيين ارش يک جنايت، بيش از ديه مقدر ابوالقاسم فلاحي جنايت، شکستگي مهره کمري، ديه، ارش
برائت از اتهام آزار و اذيت جنسي پسر بچه هادي کربلايي قرار منع تعقيب، اصل برائت، قاعده درء، تفخيذ، لواط
معافيت از کيفر در جرم توهين به ماموران دولتي در حين انجام وظيفه رحيم قهرماني توهين، تمرد، ماموران دولتي، معافيت از کيفرف احراز مجرميت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
رویه قضایی حقوق کیفری شماره 1 سال دوم 1396 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
صدور قرار اناطه در پرونده کيفري با موضوع انتقال مال غير سيد سجاد قاسمي
جرم ترک انفاق و ملاحظات کيفرشناختي اسماعيل آقا بابايي بني نفقه، خانواده، حبس، حمايت کيفري، تعدد جرم
ارسال يا عدم ارسال پرونده رابطه نامشروع در فضاي مجازي به دادسرا بهروز جوانمرد رابطه نامشروع، فضاي مجازي، دادسرا، دادگاه
محکوميت به اتهام نشر اکاذيب توسط گواهي مجعول روانپزشک حسين قاضي زاده نشر اکاذيب، گواهي مجعول، روانپزشک، ادله اثباتي
تعليق اجراي مجازات به شرط کمک به هموطنان زلزله زده کرمانشاه ابوالقاسم فلاحي
اختلاس توسط کارمندان بانک هاي خصوصي محمد نعيمي نژاد، مرجان فلاح تفتي اختلاس، کارمند، بانک خصوصي، خدمات عمومي
نحوه رد مال در فرض مشارکت در جرم فروش مال غير محمد مهدي خرازي فروش مال غير، شرکت در جرم، رد مال، مسئوليت تضامني
پرداخت ارش ترس و وحشت به دليل ايراد شوک عصبي علي ملکي، وحيد شاهنده ترس و وحشت، ارش، شوک عصبي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
فقه و اصول شماره 4 (پیاپی 115) سال پنجاهم 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحليل ضمان بر مبناي معاوضه قهري و آثار آن در دعاوي مسئوليت مدني محمد مهدي الشريف، سميه سعيدي معاوضه قهري، غصب، مسئوليت مدني، غرامت، اتلاف
بررسي دلالت قاعده لزوم امساک به معروف يا تسريح به احسان بر طــلاق در صورت امتناع و يا ناتواني زوج از اداي حقوق زوجيت محمدحسن جوادي… [و ديگران] امساک، حقوق زوجه، تسريح، امتناع، طلاق
معيار اداي حق در قرض و دين در شرايط افزايش قدرت خريد پول در سرسيد تعهد سيد رحمت اله دانش مير کهن، محمد حسن حائري، احمد علي يوسفي پول اعتباري، دين، اداي حق، ارزش پول
بررسي انتقادي قاعده لا دية لمن قتله الحد سيد حسين قنديلي، عليرضا عابدي سر آسيا حدود، قاعده لا دية لمن قتله الحد، قصاص، ضمان، تعزيرات، ضمان قتل
بررسي فقهي حقوقي تبديل  موقوفات به احسن هادي نور الديني، ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي وقف، حبس، بيع، تبديل کردن به احسن، فقه و حقوق
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
فقه و مبانی حقوق اسلامی شماره 2 سال پنجاه و یکم 1397 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي ضمان مقبوض به عقد مفسوخ حيدر باقري اصل، سعيده باقري اصل ضمان، عقد مفسوخ، قاعد فقهي، مال مقبوض
مصداق شناسي موضوعات در حقوق کيفري ايران محسن برهاني، عطيه پارساييان عرف، عقل، مصداق شناسي، موضوعات احکام، هيات منصفه
بازخواني منابع شناخت معروف و منکر در فقه و قانون حسين جوان آراسته معروف و منکر حقوقي، معروف و منکر فقهي، معروف و منکر لغوي، منابع شناخت معروف و منکر
نظريه مشروعيت سبق و رمايه در تسليحات نظامي مدرن زهره حاجيان فروشاني تسليحات نظامي مدرن، سبق و رمايه، مشروعيت
ارزيابي انتقادي ادله فقهي بدل حيلوله مرتضي حسيني فاضل، محمد عادل ضيائي بدل حيلوله، تلف، ضمان، عين، غصب
بررسي تطبيقي شرط آزاد بودن مبيع از نظر امام خميني، شيخ انصاري و حقوق موضوعه عبدالجبار زرگوش نسب آزادبودن، امام‌خميني، حق غير، سهام، شرط، شيخ انصاري، مبيع
بررسي شرط لزوم اتحاد مکاني و زماني رفتار جنايي و فوت، جهت تغليظ ديه (کاوشي در مباني فقهي ماده ‎۵۵۵ ق.م.ا) امين سليمان کلوانق، علي مظهر قراملکي، احمد مرتاضي اتحاد زماني و مکاني، تغليظ ديه، حرم مکه، رفتار جنايي، ماه هاي حرام
بررسي تبعيت مالکيت معادن از مالکيت اراضي در فقه اماميه کريم کوخايي زاده، قدرت الله نيازي، احمد رضواني مفرد احياء، تبعيت، حيازت، مالکيت، معدن
درنگي در مستندات فقهي ماده ‎136 قانون مجازات اسلامي محمد محسني دهکلاني، امان الله عليمرداي، حمزه نظرپور اصحاب کبائر، تکرار جرم، حدود، صحيحه يونس بن عبد الرحمن، قتل، ماده ‎۱۳۶ قانون مجازات اسلامي
تبيين قاعده درأ در حقوق کيفري ايران و نهاد معادل آن در حقوق آمريکا سيد مصطفي محقق داماد، هادي رهبري جهل، شبهه، علم، قاعده درأ، مجازات، مسئوليت کيفري
بازخواني و نقد ادله اختصاص حق شفعه به بيع حميد مسجد سرائي، حسن پور لطف الله، علي دانشمند ادله شفعه، الغاي خصوصيت، بيع سهم مشاع، حق شفعه، عموميت بيع
حقوق همبستگي، مکانيسم هاي متناقض بين المللي و مکانيسم هاي متناسب اسلامي سيد باقر مير عباسي، ام الفخر علامه حقوق همبستگي، مناقشه، نسل سوم، همبستگي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
فقه و حقوق اسلامی شماره 16 دوره نهم 1397 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
حل چالش هاي عمده در دعاوي اسرار تجاري با رفع تزاحم دو حق؛ دادخواهي منصفانه و حفظ محرمانگي اطلاعات محسن اسماعيلي، ابراهيم تقي زاده، حسين حيدري منور تزاحم، حقوق اسرار تجاري، دادرسي عادلانه، سر تجاري
از درجه بندي چهارگانه جرايم تا درجه بندي هشت گانه کيفرهاي تعزيري؛ آسيب ها و خلاها بابک پورقهرماني تعزير، درجه بندي، قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲، کيفر
بررسي مبناشناسي بحث تعارض اصل و ظاهر و موارد کاربردي آن در خصوص مهريه و نفقه احسان عوض پور، علي پورجواهري، محمدعلي حيدري اصل، ظاهر، مهريه، نفقه
تاملي در موارد عدول از اصول حاکم بر قصاص عضو در حقوق کيفري ايران حسين فخر بناب، آرش رستمي کمان پلک، چشم، دست، زبان، قصاص
تحليل حقوقي حکم داراي تضاد مستند به اصول متضاد احد قلي زاده منقوطاي اصل مطلع بودن خواهان اعاده دادرسي از وجود مدرک، اصل مکتوم نبودن مدرک دعوا، اصل ملائت، اصل منقضي شدن مهلت اعاده دادرسي در مورد مدارک مکتوم يا مغفول، اعاده دادرسي، حکم داراي تضاد مستند به اصول متضاد
چالش هاي نظارت بر کميته امداد امام خميني (ره) با تاکيد بر نظارت مالي آيت مولائي، بهروز سعادتي راد دفتر بازرسي بيت رهبري، کميته امداد امام خميني (ره)، نظارت مالي، نهادهاي انقلابي، نهادهاي نظارتي قواي سه گانه
رويکرد افتراقي به عنصر معنوي جرم در نظريه فعاليت مجرمانه مشترک در پرتو آراي دادگاه هاي کيفري بين المللي موردي مرتضي ميرزايي مقدم، ابوالفتح خالقي پيش بيني جرم، قصد پيشبرد نظام مجرمانه، قصد مشترک، نظريه فعاليت مجرمانه مشترک
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
فقه، حقوق و علوم جزا شماره 9 سال سوم 1397 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تلاش اجتهادي فقهاي اماميه در راستاي ديپلماسي وحدت و تثبيت مفهوم شناسي تقريب بر مبناي تقويت مشترکات فقهي افتخار دانشپور، ليلا عزيزي تقريب، فقه مقارن، مشترکات فقهي، وحدت مذاهب اسلامي
قضا و جايگاه قضاوت زنان در ايران لادن رنجبر حقيقي قضاوت، زن، فقه، حقوق، ايران
مسئوليت مدني مشاوران حقوقي مهدي رحماني منشادي مسئوليت مدني، قهري، قراردادي، تعهد به وسيله، مشاور حقوقي، وکيل
شرط دين در اجراي قصاص و خلاء هاي آن در حقوق کيفري ايران توحيد حاجي پور قصاص، برابري در دين، غير مسلمان، مرتد، تغيير دين
مجازات نمايندگان اشخاص حقوقي از منظر نهج البلاغه با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي جديد سيامک جعفرزاده مجازات، نهج البلاغه، ممنوعيت، مصادره، اشخاص حقوقي
نسبت حق تعيين سرنوشت و حقوق اقليت ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محمد هاشمي، علي پورجواهري، مهدي رياضي حق تعيين سرنوشت، اقليت ها، قاعده آمره، قانون اساسي، مشارکت سياسي
کاربرد قياس در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران هديه نصيري حجيت قياس، قياس منصوص العله، قياس اولويت، قياس مستنبط العله، تنقيح مناط
بررسي نقش خانواده به عنوان مانع بزهکاري در پيشگيري از جرم گرايي اطفال و نوجوانان در شهرستان خوي شبنم کاردار خانواده، اطفال، نوجوانان، جرم گرايي، شهرستان خوي
سبب، تسبيب و آثار آن در صدور احکام جزايي جرم قتل غير عمد با تاکيد بر فقه اماميه و قانون مجازات مصوب ‎۱۳۹۲ فاطمه باقري، طاهره سادات نعيمي، علي رضا ميلاني تسبيب، تسبيب در قتل، سبب، مباشر، قتل عمدي
بررسي موارد اختلافي عقود لازم و جايز وحيد قلي زاده عقد، لازم، جايز، بناي عقلا
فقه و حقوق اسلامي فاطمه زينلي پور، اعظم رمرودي فقه، نظام اسلامي، علم حقوق، مکتب حقوقي اسلام، شريعت اسلام
وجوه افتراق و اشتراک دعواي خلع يد و دعواي تصرف عدواني حسن کاظم نژاد سنگرودي تصرف، اماره يد، منقول، غير منقول، ممانعت، مزاحمت
بررسي ماهيت مسئوليت حقوقي توليدکنندگان مواد غذايي شهرام وظيفه رضائي مسئوليت مدني، توليدکنندگان مواد غذايي، مسئوليت قراردادي، رابطه سببيت، مسئوليت غيرقراردادي
واکاوي مفاهيم مباشر و سبب و تحليل آثار آن بر اساس مباني قانون مجازات ايران (مصوب‎1392) فاطمه باقري، طاهره سادات نعيمي، علي رضا ميلاني مباشر، سبب، تسبيب، جرم، جنايت
مصاديق مستثنيات دين سيدمهدي حججي، علي فقيه حبيبي مستثنيات دين، فقه، مصاديق، آراء فقها، تمثيلي، حصري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
فقه، حقوق و علوم جزا شماره 10 سال سوم، جلد اول 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مقايسه تفصيلي سه نظام حقوقي (ايران، فرانسه و ايالات متحده آمريکا) الميرا فرخي معاهدات، ايران، فرانسه، ايالات متحده آمريکا
الزامات ناشي از مستحق للغير درآمدن مبيع احد جعفريان، اباست پورمحمد ضمان درک، بايع، کاهش ارزش ثمن، غرامت، بيع فضولي
مطالعه تطبيقي حقوق مصرف کننده در نظام هاي حقوقي شهرام وظيفه رضائي مصرف کننده، تعزيرات حکومتي، حقوق شهروندي
نحوه خلع يد از املاک مشاعي حسن کاظم نژاد سنگرودي دعواي خلع يد، مالکيت، املاک مشاعي
بررسي جايگاه جامعه شناسي کيفري در تحول آيين دادرسي کيفري فريبرز پرندين جامعه شناسي کيفري، عدالت کيفري، حقوق، آيين دادرسي کيفري، مجازات
مزايا و معايب قرارداد باي بک با تاکيد بر تحريم هاي آمريکا عليه نظام جمهوري اسلامي ايران بهزاد اخزري قرارداد بيع متقابل، تحريم هاي آمريکا، صنعت نفت، جذب سرمايه گذار خارجي
معيارهاي قتل شبه عمد در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران محمود مالمير … [و ديگران] قتل عمدي، قتل شبيه عمدي، قصد فعل، قصد نتيجه، خطاي جزائي
بررسي شيوه هاي برخورد با قاچاق و تخريب اموال تاريخي – فرهنگي در حقوق کيفري ايران فريبرز پرندين آثار تاريخي و فرهنگي، پيشگيري، قاچاق، تخريب، مجازات
درآمدي بر فقه سياسي؛ تعريف، روش و قواعد محمدحسين فتاحيان فقه، فقه سياسي، قواعد فقه سياسي
نگرشي بر تعديل قرارداد استاتيرا غلامي تعديل قراردادي، تعديل قانوني، تعديل قضايي، قاعده نفي عسر و حرج، قاعده لاضرر، قاعده شروط، غبن حارث
رويه هاي قضايي مرتبط با مستثنيات دين سيدمهدي حججي، علي فقيه حبيبي مستثنيات دين، رويه هاي قضايي، دامنه شمول
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
فقه، حقوق و علوم جزا شماره 10 سال سوم، جلد دوم 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نگرشي به وضعيت حقوقي و شرعي رحم جايگزين غلامعلي صفري، هرمز اسدي کوه باد، سيدحسن حسيني رحم جايگزين، تلقيح مصنوعي، اهداي جنين، صاحب رحم
مفهوم مجلس در خيار فسخ مجلس نسبت به معاملات نوين کمال رئوف مفهوم امروزي مجلس، خيار مجلس برخط، مجلس بيع الکترونيکي
مسئوليت مدني نسبت به فشار رواني ناشي از جريان دادرسي محمد طاهري مسئوليت مدني، خسارت معنوي، فشار رواني، قاضي
مباني و ضوابط مستثنيات دين در فقه اسلامي و حقوق ايران سيدمهدي حججي، علي فقيه حبيبي مستثنيات دين، فقه، مباني فقهي، عسر و حرج، لاحرج
مباني فقهي قاعده درا و مقايسه آن با اصل برائت با رويکردي به قوانين موضوعه جمال رضايي، مجتبي نصيري قاعده درا، اصل برائت، شبهه، مجازاتها
مسئوليت کيفري پزشک در حقوق ايران و اسلام جمال رضايي حسين آبادي، مينا ميرزائي مسئوليت کيفري، پزشک، فقه، اتلاف، تسبيب
فراگشتي در امکان مرجعيت زنان سيدسعيد شرف الدين طباطبائي، سيدحجت طباطبائي افتاء، مرجعيت، سيره عقلاء، اجماع
سلب حق انتقال منافع به غير از مستاجر از ديدگاه فقهي – حقوقي مهديه جور ابراهيميان، سيدمسيح حسيني اجاره، انتقال، منافع، فسخ
واکاوي و بررسي مباني فقهي مزايده و دستکاري قيمت داريوش بخرديان مزايده، غرر، تباني، دستکاري قيمت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
فقه مقارن شماره 12 سال ششم 1397 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي آراي فقهي فريقين در مسائل اجتماعي شبيه سازي انسان محمد حسين مختاري، مرتضي آقا محمدي شبيه سازي انسان، مسائل اجتماعي، علماي اهل سنت، علماي شيعه
تاثير مصلحت اجتماعي در حکم فقهي فرزند خواندگي در مذاهب اسلامي سيد محمد صادق موسوي، عبدالحميد طالبي مصلحت اجتماعي، فرزندخواندگي، تبني، فقه مذاهب اسلامي
مالکيت معدن در فقه اماميه با رويکردي به ديدگاه فقهاي مذاهب چهارگانه اهل سنت کريم کوخايي زاده، قدرت الله نيازي، احمد رضواني مفرد معدن، مالکيت معدن، معدن در فقه اماميه، معدن در فقه اهل سنت
انصاف و معاملات اضطراري سام محمدي، حسين خانلري بهنميري، همايون مافي انصاف، معامله اضطراري، سوءاستفاده از موقعيت، قاعده لاحرج، تسعير
امکان سنجي فسخ نکاح در فرض تخلف از شرط فعل در فقه اسلامي شکيبا اميرخاني، عبدالله جوان نکاح، شرط فعل، حق فسخ، خيار اشتراط
افزايش مهر پس از عقد نکاح در فقه مذاهب اسلامي و حقوق ايران سيد محمد مهدي قبولي درافشان نکاح، مهريه، افزايش مهر، فقه تطبيقي، حقوق ايران
وصيت واجب در احوال شخصيه کشورهاي اسلامي عليرضا انتظاري نجف آبادي، سيامک قياسي احوال شخصيه، وصيت، وصيت واجب، ميراث
بررسي جرم بغي در فقه مذاهب اسلامي و تطبيق آن با قوانين مجازات اسلامي مصوب ‎1392 و جرم سياسي مصوب ‎1394 مجيد وزيري، جبار محمدي بلبان آباد بغي، قيام مسلحانه، مذاهب اسلامي، قانون مجازات اسلامي، جرم سياسي
بررسي تطبيقي نظريه ضرورت تبديل سود غيرنقدي مضاربه به پول رايج در فقه مذاهب اسلامي احمد مرتاضي، فهيمه اميري مضاربه، انضاض، ربح، بديل به پول، ود مضاربه، تبديل سود
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
کانون شماره 169-170 سال پنجاه و هشتم 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
خودداري از قبول کفالت دفتر ديگر در آينه آراء دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران محمد عظيميان اذن
تحليل حقوقي درج شرط عدم تعهد به انجام مورد وکالت از سوي مشروط عنه در ضمن عقد سليمان فدوي اذن، استنابه، ماذونيت، عدم قطع منبع زاينده اذن، شرط ضمن عقد، مقتضاي ذات عقد
آيين دادرسي دعاوي مطالبه خسارت ناشي از کالاي قاچاق مصطفي السان، حسين حمزه زاده
نگاهي به مصاديق هزينه هاي ماده ‎۴۷ قانون دفاتر اسناد رسمي محسن حسين پور
معاملات تاجر ورشکسته در دوران مشکوک محمدجواد حسين زاده، اميرکاظم شيري کرمانشاهي ورشکستگي، معاملات باطل، معاملات باطل تاجر ورشکسته
نظارت ديوان عدالت اداري بر مقررات دولتي آرين روشن
تعليق سردفتران و دفترياران از شغل خود؛ مسايل و موانع حقوقي آن (موضوع ماده ‎۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب ‎۱۳۵۴) اقبال علي ميرزائي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مجد شماره 9 (مسلسل 49) سال دوم 1397 تیر
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
حقوق تجارت تطبيقي: شرکت هاي تجارتي: سفته (فته طلب) – گزيده کتاب ربيعا اسکيني
شرايط صحيح پرداخت برات ربيعا اسکيني
دخالت مستقيم دولت در اقتصاد کشور احمد متين دفتري
بررسي محاربه در فقه و در قانون مجازات اسلامي مصوب سال ‎۱۳۷۵ و سال ‎۱۳۹۲ شهرزاد خواجه غياثي محاربه، مفسد في الارض، افساد في الارض، قانون، مجازات اسلامي، سلاح، اسلحه، بغي، باغي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مجد شماره 10 (مسلسل 50) سال دوم 1397 مرداد
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تشکيل قراردادها و تعهدات: تقسيم هاي عقد (قرارداد) – گزيده کتاب مهدي شهيدي
قرارداد تشکيل بيع مهدي شهيدي
کودک آزاري سيدمحمد موسوي بجنوردي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مجد شماره 11 (مسلسل 51) سال دوم 1397 شهریور
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
قواعد فقهيه (جلد اول) – گزيده کتاب سيدمحمد بجنوردي
ارث زن از شوهر سيدمحمد موسوي بجنوردي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مجد شماره 12 (مسلسل 52) سال دوم 1397 مهر
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
دوره مقدماتي حقوق مدني اعمال حقوقي (قرارداد ايقاع): مفهوم و اقسام عقد – گزيده کتاب امير ناصر کاتوزيان
حکومت قانون و جامعه مدني امير ناصر کاتوزيان قانون، جامعه مدني، نظم، عدل، برابري، زندگي خصوصي، آزادي انديشه، خير و نيکي
خصيصه هاي اسنادي و ضمانتي اعتبار اسنادي تضميني در حقوق تجارت بين الملل همايون مافي، مهدي فلاح خصيصه هاي اسنادي و ضمانتي، اعتبار اسنادي تضميني، حقوق تجارت بين الملل
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مجد شماره 13 (مسلسل 53) سال دوم 1397 آبان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ضمان عقدي در حقوق مدني: نظريه تعهدات در تاريخ حقوق ايران محمدجعفر جعفري لنگرودي
مهايات ( افراز منافع) محمدجعفر جعفري لنگرودي
تحول مفاهيم حقوق مخاصمات مسلحانه در عصر ديجيتال افشين جعفري، عليرضا حجت زاده عصر ديجيتال، حملات سايبري، حقوق مخاصمات مسلحانه، رزمنده، اهداف نظامي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مجلس و راهبرد شماره 96 سال بیست و پنجم 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
گفتمان هاي کلان اثرگذار بر فرايند قانونگذاري کيفري سکينه خانعلي پور واجارگاه، جليل محبي گفتمان، قانونگذاري، گفتمان هاي کلان، فرايند قانونگذاري کيفري، گفتمان اصلي، گفتمان زمينه اي
آسيب شناسي قانونگذاري در ايران از منظر رويه ابتکار قانونگذاري احمد مرکز مالميري، سعيد عطار نظام قانونگذاري، قانونگذاري خوب، طرح – بنيان، لايحه – بنيان، ايران، مطالعات قانونگذاري
ديپلماسي تقنيني کنگره آمريکا در قبال جمهوري اسلامي ايران (بررسي موردي تحريم ها) مصطفي دلاورپور اقدم، سيدجلال دهقاني فيروزآبادي ديپلماسي پارلماني پيشدستانه، ديپلماسي تقنيني، انديشه سياسي نومحافظه کاري، کنگره آمريکا، تحريم، برجام
آموزش هاي پارلماني ابزار کارآمدسازي پارلمان با تاکيد بر ايجاد رشته حقوق پارلماني سيداحمد حبيب نژاد … [و ديگران] مطالعات پارلماني، حقوق پارلماني، قانونگذاري، مهارت هاي پارلماني، کارآمدسازي پارلمان
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات بین المللی شماره 3 سال نهم 1391 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي مبنا و شرايط اعمال صلاحيت دادگاه هاي داخلي کشورها براي رسيدگي به جنايات جنگي حسن پوربافراني
تبيين مفهوم مداخله بشردوستانه در حقوق بين الملل با تاکيد بر قضيه ليبي سپنتا مجتهدزاده
مشارکت مستقيم غير نظاميان در مخاصمات مسلحانه احمد سليمان زاده
کاوشي در مشروعيت استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين در حقوق بين الملل زکيه تقي زاده، فاطمه هداوندي
حمايت از اموال فرهنگي در زمان جنگ و اشغال با تاکيد بر کنوانسيون ‎۱۹۵۴ لاهه؛ مطالعه موردي: جنگ تحميلي عراق عليه ج. ا. ايران فريد آزادبخت، سارا بلخي
درآمدي بر رابطه حفظ صلح و رعايت قواعد حقوق بشردوستانه منصوره صديقيان کاشاني، حسين يزداني
تکنولوژي نظامي و قواعد جنگ عفيفه غلامي، حميده روح بخش
ممنوعيت استخدام و به کارگيري کودکان در مخاصمات مسلحانه شبنم اربابيان
درآمدي بر نگرش اسلام و حقوق بين الملل بشردوستانه در حفظ محيط زيست محمود گلستاني، الهام پهلواني
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات حقوق عمومی شماره 3 دوره چهل و نهم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
دامنه مفهومي مسئوليت اشتقاقي سازمان هاي بين المللي در حقوق بين الملل احمد مومني راد، محمد ستايش پور سازمان بين المللي، مسئوليت اشتقاقي، مسئوليت بين المللي، مسئوليت فرعي، مسئوليت ثانوي
نظارت قضايي بر عدم وضع مقررات در ايران در پرتو حقوق اداري تطبيقي مسلم آقايي طوق الزام، اعمال اداري، ديوان عدالت اداري، شوراي دولتي، مقررات اجرايي
مصونيت مستشاران نظامي ايران در عراق و سوريه حسين رضازاده، الهام امين زاده قراردادهاي نظامي، کميسيون حقوق بين الملل، مستشاران نظامي، مصونيت، ماموريت هاي ويژه
ارزيابي حقوقي ساختار سازماني و کارکردهاي شوراي رقابت عباس شيخ الاسلامي، اميد ابراهيمي حقوق رقابت، سياست رقابتي، شوراي رقابت، قانون اصل ‎۴۴، نهاد
ضرورت نظامي به عنوان يک استثنا در حقوق درگيري هاي مسلحانه ولي اله نوري، سيد قاسم زماني، مسعود راعي استثنا، پروتکل الحاقي اول ‎1977، حقوق مخاصمات مسلحانه، ضرورت نظامي، هدف نظامي
تبارشناسي مباني استدلالي حق و تکليف و آثار آن در پوزيتيويسم حقوقي (با مطالعه موردي بر مفهوم عدالت حقوقي) محمد جواد جاويد، محمد مهدي خسروي تحليل زباني، توصيه گرايي، حق و تکليف، عدالت، عقلانيت، مادي گرايي، هست و بايد
وضعيت اوگاندا پيش روي ديوان کيفري بين المللي؛ آزموني براي پيروزي عدالت به بهاي صلح و حفظ حاکميت دولت جواد صالحي، حسين آقايي جنت مکان جدال صلح و عدالت، شورشيان ا ل.آر.ا ي، ديوان کيفري بين المللي، وضعيت اوگاندا
چيستي هنجار در ساحت نظم اجتماعي و نظم حقوقي سيد عبادالله جهان بين، علي اکبر گرجي ازندرياني گرامر اجتماعي، گرامر حقوقي، نظم، هنجار، هندسه هنجاري
تاثير متقابل آراي دادگاه هاي کيفري ملي و محاکم کيفري بين المللي در پرتو قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد جرم، منع محاکمه و مجازات مجدد، محاکم کيفري ملي و بين المللي، رفتار
نظام مسئوليت محيط زيستي در اتحاديه اروپايي با تأکيد بر دستورالعمل سال ‎2004 مسعود عليزاده، سيد محمود يوسف زاده، فرهاد باقري آسيب محيط زيستي، آلوده کننده، حقوق اتحاديه اروپايي، دستورالعمل، مسئوليت حقوقي
حاشيه صلاحديدي در اجراي قطعنامه هاي تحريمي شوراي امنيت: بررسي موردي ايران سيامک کرم زاده، عبدالله عابديني ايران، حاشيه صلاحديد، رويه قضايي، عملکرد دولت ها، قطعنامه هاي شوراي امنيت
نظام حقوق بشر اتحاديه اروپا در تعاملات فراملي؛ از نظر تا عمل مهزاد صفاري نيا ابزارهاي سياسي و حقوقي اتحاديه، اتحاديه اروپا، تعاملات فراملي، حقوق بشر، سياست خارجي حقوق بشري، ساز و کارهاي حقوق بشري اتحاديه
وضعيت حقوقي فعاليت هاي مؤثر بر ميراث فرهنگي زيرآب محمد رضوي راد، ژانت اليزابت بلک فعاليت هاي معطوف به ميراث فرهنگي زيرآب، فعاليت هاي مؤثر بر ميراث فرهنگي زيرآب، کنوانسيون ‎1982حقوق درياها، کنوانسيون ‎2001 يونسکو، مناطق دريايي
ماهيت و مبناي تعهد به تضمين رعايت حقوق بشردوستانه از نگاه اسلام و حقوق بين الملل مصطفي فضائلي تعهد به تضمين، حقوق بشردوستانه، حقوق اسلام، حقوق بين الملل
فلسطين، يونسکو و صيانت از ميراث فرهنگي در برابر نابودي از منظر حقوق بين الملل ميثم حق سرشت، عليرضا آرش پور سازمان يونسکو، کنوانسيون ‎۱۹۵۴ لاهه، فلسطين، ميراث فرهنگي، هويت تاريخي
بررسي سلب تابعيت اتباع بحرين در پرتو حقوق بين الملل بشر غلامعلي قاسمي تابعيت، ، سلب تابعيت، بحرين، حقوق بشر، حقوق بين الملل
حق دسترسي به بهداشت عمومي در پرتو تحول قواعد ضمانت اجراي حقوق مالکيت فکري مصطفي بختياروند، شيوا جمالي نژاد اقدامات گمرکي، تريپس پلاس، جعل و تقلب، ضمانت اجراي مالکيت فکري، موافقت نامه آکتا
بررسي قواعد حاکم بر تخريب ميراث فرهنگي در مخاصمات مسلحانه غير بين المللي با تاکيد بر عملکرد داعش سيد حسام الدين لساني، يلدا نقي زاده اموال فرهنگي، حمايت، داعش، سوريه، عراق، کنوانسيون 1954 لاهه، مخاصمات مسلحانه غير بين المللي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات حقوق خصوصی شماره 1 دوره چهل و نهم 1398 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نگرشي انتقادي به چالش هاي حقوق عمومي مسئوليت مدني حاکميت تقنيني (قوه مقننه) نجاد علي الماسي، حميد قاسمي عدالت مدني، قاضي سالاري، مصونيت، نظم عمومي تقنيني
تحليل اقتصادي ضمانت اجراهاي نقض تعهد (اجراي اجباري عين تعهد) منصور اميني، سيد عليرضا شکوهيان اجراي اجباري عين تعهد، جبران خسارت، عهدشکني موجه، کارايي کالدور-هيکس، نقض کارامد قرارداد
اجراي مدل استدلالي تولمين در حقوق حسن جعفري تبار احتمال، ادعا، توجيهات، صورت، ماده، منطق خطابي، موجبات
بحران در هدف حقوق مدرن تاملي در مفهوم پيشرفت و نسبت آن با حقوق مدرن مهدي شهابي پيشرفت، حقوق مدرن، پانژوريسم حقوقي، متافيزيک، واقعيت
گفتاري در فلسفه حقوق شرکت هاي تجاري؛ شرکت هاي تجاري، مخلوق نظمي خودجوش يا نظمي تصنعي؟ ابراهيم عابدي فيروزجائي پوزيتيويسم حقوقي، خردگرايي تحولي، خردگرايي تصنعي، کنش عقلاني، ماهيت تصنعي شرکت‌هاي تجاري، نظم تصنعي، نظم خودجوش
واکاوي اصل انعکاس حقوق و تعهدات برواتي در خود سند تجاري در فرايند صدور و گردش سعيد محسني، مهسا رباطي، تهمينه اسفندياري اعتبار ظاهر سند، برگ ضميمه (الونژ)، دارنده با حسن نيت، سند تجاري، سند جداگانه
ماهيت حقوقي فديه در طلاق خلع و مبارات سام محمدي، سميه ظهوري، محمد فرزانگان خلع، طلاق، فديه، ماهيت حقوقي، مبارات
دعاوي مرتبط و بررسي شش معيار براي شناخت آن فريدون نهريني، حبيب الله پورصادقي، حسن محسني ارتباط کامل، تقابل، دعاوي مرتبط، دعاوي متعدد، وحدت منشا
شرط بازنگري قيمت در قراردادهاي گازي دريافت يا پرداخت و حل و فصل اختلافات ناشي از آن جعفر نوري يوشانلوئي، نسيم برخي تغييرات ناگهاني، داوري، شرط بازنگري قيمت، فروش گاز، قيمت گذاري
تحليلي از مسئوليت مدني ناشي از عمل مجرمانه ديگري در حقوق ايران و فرانسه عليرضا يزدانيان ديگري، کيفري، مسئوليت مدني
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی شماره 2 دوره پنجم 1397 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
معيارهاي ناظر بر شناسايي مفسدفي الارض با تاکيد بر جرايم مواد مخدر محسن برهاني، رسول احمدزاده اعدام، افساد في الارض، مفسد في الارض، مواد مخدر، عرف
ارزيابي رويکرد قضات به اعمال نهادهاي ارفاقي جديد (مطالعه موردي: محاکم کيفري استان کردستان) بابک پورقهرماني، ايرج نگهدار نهادهاي ارفاقي، قانون مجازات اسلامي، رويه قضايي، محاکم کيفري
سياست جنايي تقنيني- قضايي ايران در قبال جرايم جنسي عليه کودکان در پرتو اسناد بين المللي امين جعفري، علي مولابيگي جرايم جنسي، کودکان بزه ديده، سياست تقنيني، سياست قضايي، سياست جنايي افتراقي
ضرورت و جلوه هاي مشارکت عمومي در دادرسي کيفري ايران الهام حيدري مشارکت عموم، تعقيب شهروندي، سازمان هاي مردم نهاد، هيئت منصفه، دادرسي کيفري
بررسي فقهي دلايل جرم انگاري عدم ثبت ازدواج عبدالحسين رضائي راد حقوق خانواده، فقه، ثبت، ازدواج، جرم
گستره ي مسووليت کيفري اشخاص حقوقي، درحقوق ايران و اسکاتلند محسن شريفي اشخاص حقوقي، جرم، مسووليت کيفري، مجازات، حقوق ايران، حقوق اسکاتلند
پيشگيري از بزه ديدگي قلدري  کودکان و نوجوانان از مسير مداخلات مدرسه محور (نگاهي به برنامه SEL) عاطفه بطياري، عباس شيري ورنامخواستي پيشگيري، بزه ديدگي، قلدري، کودکان و نوجوان، مداخله مدرسه محور
چالش هاي اعمال مطلق اصل تقارن عناصر مادي و معنوي علي صفاري، جعفر کوشا، راضيه صابري تقارن عناصر مادي و معنوي، چالش هاي نگاه اطلاق گرا، نگاه نسبي گرا
جلوه هاي دادرسي افتراقي قاچاق کالا (در پرتو اصول دادرسي منصفانه) فضل اله اميرحاجلو، محمد جواد فتحي اصول دادرسي منصفانه، دادرسي افتراقي، قاچاق کالا
انگاره هاي کارکردگرايانه و تحقيقات کيفري کنشي عباس منصورآبادي… [و ديگران] تحقيقات ابتدايي، کارکردگرايي، تحقيقات کيفري واکنشي، تحقيقات کيفري کنشي
تروريسم زيست محيطي در حقوق کيفري ايران و فرانسه امين حاجي وند، فرشيد صفري، عليرضا ميرکمالي تروريسم زيست محيطي، آيين دادرسي کيفري، افتراقي، جرايم زيست محيطي، جرم انگاري

مجازات

گستره مشروعيت آزادي عمل قضايي در پرتو اصل حاکميت قانون (مطالعه موردي پرونده هاي رابطه نامشروع) سپيده ميرمجيدي، جمشيد غلاملو آزادي عمل، حاکميت قانون، قاعده حقوقي، اصول حقوقي، رابطه نامشروع
ارکـان جرايـم تجـــاوز به اراضـي ملـي در پرتـو آموزه هاي جرم شناسي حقوقي سيد رضا سجودي، علي حسين نجفي ابرندآبادي، محسن شکرچي زاده سياست کيفري، قانون گذاري، ارکان جرم، تجاوز به اراضي ملي، جرم شناسي حقوقي
عدالت انتقالي: شيوه هاي برخورد با جرايم بين المللي در جوامع انتقالي جعفر يزديان جعفري، مرضيه ديرباز عدالت انتقالي، تعقيب کيفري، حقيقت يابي، جبران خسارت، اصلاح نهادي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات حقوق انرژی شماره 2 دوره چهارم 1397 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
طرح توسعه استفاده حداکثري از الزام سهم داخل و فرصت ها و چالش هاي ناشي از آن در صنعت نفت و گاز سيد نصرالله ابراهيمي، فاطمه خوش چهره الزام سهم داخل، توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري خارجي، صنعت نفت و گاز، فرصت ها و چالش ها
حل مسالمت آميز و شرايط جايگزين؛ روش هاي حل و فصل اختلافات در قراردادهاي نوين بالادستي صنعت نفت و گاز با تأکيد بر قرارداد IPC بهشيد ارفع نيا، عماد ملا ابراهيمي داوري، روش هاي مسالمت آميز، روش هاي جايگزين، روش هاي حل و فصل اختلافات، قراردادهاي نوين بالادستي نفت و گاز
سياست جنايي تقنيني ايران در خصوص تروريسم عليه انرژي محمد اسدي جونوشي، اکبر وروائي انرژي، برق، تروريسم، خرابکاري، گاز، نفت
بررسي تطبيقي ميزان اثرگذاري دولت در استقلال نهادهاي تنظيم مقررات انرژي در بخش هاي برق، نفت و گاز الهام امين زاده، ليلي مقيمي استقلال مالي، استقلال ساختاري، استقلال در تصميم گيري، بخش انرژي، دولت، نهاد تنظيم مقررات
بررسي رويکرد ديوان هاي داوري ايکسيد به دفاع ضرورت و شرط استثنا: تاملي بر پرونده هاي گازي آرژانتين مهدي پيري، محمدرضا شکيب، بهاره احمدپور بحران اقتصادي آرژانتين، داوري سرمايه گذاري ايکسيد، دفاع ضرورت، ديوان هاي داوري سرمايه گذاري، شروط استثنا، کميته هاي ابطال ماده 52 ايکسيد
حق بر توسعه به مثابه حقي بشري در گستره حقوق بين الملل انرژي حجت سليمي ترکماني توسعه اقتصادي، توسعه انساني، حقوق بشر، حقوق بين الملل انرژي، حق توسعه، حق بر توسعه، دسترسي به انرژي
چالش هاي موافقت نامه هاي متداول فراگير توسعه ميادين نفت و گاز مشترک مرزي؛ حرکت در مسير الگوي بومي سعيد شيرکوند، يوسف مولايي، سعيد رنجبران صيانت از منابع نفت و گاز، موافقت نامه هاي فراگير توسعه مشترک، ميادين مشترک ايران، ميادين مشترک نفت و گاز
قيمت گذاري دوگانه انرژي در سازمان تجارت جهاني با تاکيد بر اصل حاکميت دائمي دولت ها بر منابع طبيعي عبدالحسين شيروي، مهسا فرحان جم اصل تجارت آزاد، اصل حاکميت دائمي دولت ها بر منابع طبيعي، انرژي، سازمان تجارت جهاني، قيمت گذاري دوگانه
مقايسه هيئت هاي حل و فصل اختلافات قراردادي وزارت نفت و نمونه قراردادهاي بين المللي فيديک رضا طجرلو، صادق عبدي پيمانکار، فدراسيون بين المللي مهندسين مشاور، قراردادهاي نفتي، وزارت نفت، هيئت حل و فصل اختلافات
تحليل ماهيت درآمدهاي شرکت ملي نفت ايران و نظام حقوقي حاکم آن زهرا گودرزي، ولي رستمي درآمد عمومي، درآمد اختصاصي، درآمد شرکت دولتي، دريافت هاي دولت، شرکت ملي نفت ايران
بررسي مقايسه اي چارچوب قراردادي بيع متقابل و قرارداد نفتي ايران (IPC) در خصوص حقوق مالکيتي، شناخت ذخاير و رژيم مالي حميدرضا نيکبخت فيني، محمود باقري، الهه قرباني بيع متقابل، رژيم مالي، شناخت ذخاير، قرارداد نفتي ايران (IPC)، مالکيت
رفتارهاي ضد رقابتي شرکت هاي نفتي خارجي در مرحله مناقصات قراردادهاي آي.پي.سي و ضمانت اجراهاي قواعد رقابت در قبال آن سيد اصغر هندي، زهرا درويش رفتارهاي ضد رقابتي شرکت هاي خارجي، قانون اجراي سياست هاي کلي اصل ‎۴۴، قراردادهاي آي.پي.سي، ضمانت اجراهاي قواعد رقابت، مرحله مناقصه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات حقوق تطبیقی شماره 2 دوره نهم 1397 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مطالعه تطبيقي اصل تغيير ناپذيري دعواي حقوقي در حقوق ايران و امريکا مصطفي السان، نصيبه محمودي تغييرناپذيري، تناظر، حق دفاع، سرعت
مطالعه تطبيقي جايگاه نهاد اجراي احکام در نظام کيفري ايران، فرانسه و انگلستان مهدي اميري … [و ديگران] اجراي حکم، دادگاه اجراي مجازات، شان نظارتي، قاضي اجراي مجازات، قضاوتي شدن
تاثير ماده ‎689 ق.م بر شروط حل اختلاف قراردادي در نظم قضايي کنوني؛ رهيافت هايي از مطالعات تطبيقي محسن اهالي آباده، سيدمحمد طباطبايي نژاد آستانه بين المللي بودن، داوري خارجي، شرط تعيين مرجع حل اختلاف
قانون حاکم بر داوري پذيري دعاوي محمدعلي بهمئي، حسني شيخ عطار تعارض قوانين، داوري پذيري، قانون حاکم، قانون مقر دادگاه، قانون مقر داوري
بررسي تطبيقي اعمال حقوق بنيادين بشري در حقوق خصوصي مرتضي حاجي پور تطبيقي، حقوق بنيادين، خصوصي، عمومي، غيرمستقيم
بررسي تاسيس Bailment در نظام کامن لا و مطالعه تطبيقي با حقوق ايران محمدهادي دارائي امين، بيلمنت، تصرف، مالک، يد اماني
بررسي اصل استقلال شرط داوري در حقوق ايران و امريکا مازيار راستبد، عباداله رستمي استقلال شرط داوري، شروط مستقل صلاحيت نسبت به صلاحيت، موافقت نامه داوري
سازوکارهاي حقوقي فعال سازي ظرفيت گزارش دهندگان مردمي فساد با مطالعه تطبيقي ايران و امريکا ولي رستمي، محمدرضا قاسمي شفافيت، فساد، گزارش دهندگان، مشارکت مردمي، نظارت
مطالعه تطبيقي کاربرد آموزه هاي عدالت ترميمي در مدرسه سودابه رضواني، روح الدين کردعليوند پيشگيري رشدمدار، زنگ دايره، عدالت ترميمي، ميانجيگري
مهم ترين چالش هاي عملي رسيدگي مستقيم به برخي جرايم در دادگاه به جانشيني نهاد تعقيب در حقوق کيفري کنوني ايران حجت الله سعيدي ابواسحقي، حسن پوربافراني تحقيقات مقدماتي، جرايم با کيفرخواست، جرايم بدون کيفرخواست، دادگاه، نهاد تعقيب
انتخاب شهردار در نظام حقوقي ايران و فرانسه فرامرز عطريان، سعيد خاني والي زاده انتخابات، حزب گرايي، شوراي شهر، شهردار، عدم تمرکز
نظام حقوقي حاکم بر قيمت شکني در ايران و سازمان جهاني تجارت اميرعباس علاءالديني الحاق ايران، حقوق رقابت، سازمان جهاني تجارت، قيمت شکني
مطالعه تطبيقي سلب آزادي فرد تحت نظر در حقوق ايران و افغانستان با تاکيد بر ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي محمدجواد فتحي، مهدي شيدائيان، ذاکرحسين رضايي آزادي شخصي، تحت نظر و تحت نظرگاه، شرايط سلب آزادي، مظنون
معيارها و اصول حاکم بر ترجيح امنيت بر حقوق و آزادي ها با مطالعه در رويه قضايي ديوان عالي امريکا حسن لطفي، علي سهرابلو امنيت، تهديد مسلم و قطعي، حقوق و آزادي ها، ديوان عالي امريکا، نظم
صلاحيت فراسرزميني بر اساس دکترين آثار در حقوق بين الملل محسن محبي، عبدالحسين صفائي دکترين آثار، صلاحيت، صلاحيت سرزميني، صلاحيت فراسرزميني
تعهدات حقوق بشري و شرکت هاي فراملي با تاکيد بر رويکرد شوراي حقوق بشر سيدهادي محمودي، منصوره صديقيان کاشاني تعهدات حقوق بشري، حقوق بشر، ، کت هاي فراملي، شوراي حقوق بشر، نقض حقوق بشر
نگرشي تطبيقي به مبناي مسئوليت مدني پدر و مادر در برابر کارهاي زيان بار فرزندان؛ ضرورت بازنگري در حقوق ايران؟ حميد ميري، سيدمصطفي محقق داماد پدر و مادر، توزيع زيان، خطر، عدالت، مسئوليت
مسئوليت ارسال کننده در حمل و نقل جاده اي کالاي خطرناک در حقوق ايران و اتحاديه اروپا سيده فرزانه يوسفي، سعيد محسني، سيدمحمدمهدي قبولي درافشان حمل و نقل کالاي خطرناک، (کنوانسيون CMR)، مسئوليت مدني ارسال کننده، (موافقت نامه ADR)، وظايف ارسال کننده
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز شماره 4 دوره دهم 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
معاونت در ارتکاب فعل متخلفانه بين المللي دولت در طرح مسئوليت بين المللي دولت ‎۲۰۰۱ مهدي حدادي جبران خسارت، قاعده اوليه، قواعد مسئوليت بين المللي، مسئوليت اشتقاقي، معاونت
رمانتيسيسم حقوقي: ساويني و مفهوم volkgeist در حقوق مسعود زماني تاريخ، ثيبوت، حقوق رم، روح جمعي، رمانتيسيسم، ساويني، کانت، مکتب تاريخي
نقش فرهنگ سازماني شرکت ها در ارتکاب جرائم زيست محيطي؛ نمونه پژوهي کارخانه هاي مشهد باقر شاملو، حميدرضا دانش ناري انتقال فرهنگ، تشويق و تنبيه سازماني، جرائم زيست محيطي شرکت ها، فرهنگ سازماني، يادگيري فرهنگ
بررسي مفهوم رويه هاي اساسي در حقوق اساسي فردين مرادخاني حقوق اساسي، رويه هاي اساسي، عرف اساسي، قانون اساسي
نگاهي نو به حکم وصيت به ثلث حميد مسجدسرائي، مصطفي جباري اجازه ورثه در وصيت، نفوذ وصيت، وصيت، وصيت به ثلث، وصيت مازاد بر ثلث
واکاوي حقيقت عقد صلح و معيارهاي توصيف عقود معين به صلح محمد منصوري، محمدمهدي الشريف، سيدمحمدصادق طباطبايي تسالم، توصيف عقد، دلاله ياعي، ظهور لفظي، عقد صلح، عقود معين
تحليل انتقادي نحوه اثبات ارکان مسئوليت مدني اداره در چارچوب ماده ‎10 قانون ديوان عدالت اداري آيت مولائي، حسن لطفي مسئوليت مدني اداره، خسارت، ارکان مسئوليت مدني
ساخت و راه اندازي سد ايليسو در ترکيه و پديده ريزگردها در ايران: اولويت اصول مرتبط با حقوق بين الملل محيط زيست علي نواري حقوق بين الملل، دولت، ريزگردها، سد ايليسو، محيط زيست
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات راهبردی زنان شماره 78 سال بیستم 1396 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ضمانت اجراي حق مادر شدن ليلا ثمني حق مادر شدن، مانت اجرا، زوجه دائم، قانون ايران، رويه قضايي
رويکردي فقهي به اصل آزادي در ازدواج از منظر اسناد حقوق بشري محمدرضا کيخا، داوود سعيدي سند اسلامي حقوق بشر، آزادي در ازدواج، ولايت در نکاح، رضايت يا اذن ولي، کفويت
ماهيت و آثار طلاق توافقي در فقه و حقوق الهام شريعتي، سيده فائزه صفدرزاده طلاق توافقي، کراهت، رجعي، بائن
مباني فقهي مسئوليت حکومت در برابر زنان بي سرپرست و بدسرپرست محمد نوذري، معصومه حاج حسيني حقوق زنان، زنان بدسرپرست، زنان بي سرپرست، وظايف حکومت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات راهبردی زنان شماره 80 سال بیستم 1397 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
الزام زوج به رعايت حق جنسي زوجه مريم احمديه معاشرت به معروف، حق جنسي، ارشادي مولوي، مقدمه واجب، رابطه حق و تکليف
نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل متحد و مسئله استفاده جنسي و سوء استفاده جنسي از زنان (SEA) احمدرضا توحيدي استفاده جنسي، سوء استفاده جنسي، سازمان ملل، ماموران حافظ صلح
تاملي نوين پيرامون حق حبس زوجه در فقه اماميه و نظام حقوقي – قضايي ايران سيدجلال موسوي نسب … [و ديگران] تقسيط مهر، دريافت مهر، حق حبس، حق امتناع، حق استيثاق، حقوق زن، رويه قضايي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
وکیل مدافع شماره 17 سال هشتم 1397 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
کودک همسري سيد محسن حسيني پويا
نقش اسناد بين المللي و حقوق بشري در تحول کيفر حبس و جايگزين حبس زينب رياضت تحول کيفر، حبس، جايگزين حبس، اسناد بين المللي
تحليل کارکرد دولت الکترونيک در پيشگيري از فساد عارف خليلي پاجي فساد، پيشگيري از فساد، دولت الکترونيک، ارتقاء سلامت، نظام اداري
استناد به تحريم هاي اقتصادي بين المللي به عنوان فورس ماژور مرتضي بهاد، حورا راستگوي مشهور تحريم، قوه قاهره، قرارداد، تعليق
دموکراسي اقتصادي در حقوق کار سعيد سياه بيدي کرمانشاهي دموکراسي اجتماعي، دموکراسي اقتصادي، دموکراسي صنعتي، حقوق کار
بررسي شرايط و آثار تغيير دعواي مدني در حقوق ايران ميثم رامشي، علي بلوچيان تغيير دعوا، درخواست، خواسته، سبب، خواهان
وضعيت حقوقي شرط تشديد و تخفيف ضمان ناشي از مستحق للغير درآمدن مبيع محمود عربشاهي کريز ضمان درک، شرط تشديد، شرط تخفيف
بررسي تطبيقي تهاتر در حقوق ايران و اصول قراردادهاي تجاري بين المللي تهمينه اسفندياري تهاتر دين، تقابل، داين، مديون، سقوط تعهد
حقوق بزه ديده و متهم در ديوان کيفري بين المللي نسيم خداخواه متهم، بزه ديده، ديوان کيفري بين المللي، دادرسي منصفانه
محدوديت هاي داور در صدور و اجراي دستور موقت مسلم تشديدي داور، داوري بين المللي، دستور موقت، صلاحيت
نقش بزه ديده در ارتکاب جرم سرقت و تعيين کيفر آن فرهاد شاهيده بزه ديده شناسي، تقصير بزه ديده، اموال، سرقت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up