مقالات حقوقی منتشره در کشور – بهار 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مقالات حقوقی منتشره در کشور – بهار 99

 

عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
اندیشه های حقوق عمومی 1 (پیاپی 16) سال نهم 1398 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تطبيق داوري اجباري با اصول قانون اساسي و نظام حقوقي ايران ولي رستمي، فهيمه آشتياني داوري اختياري، داوري اجباري، دادگاه، قانون اساسي
نسبت سنجي قوانين و شرعيات در نظام جمهوري اسلامي ايران سعيد صفي شلمزاري، سيدمجتبي جلالي، علي طاهري دهنوي شرع، قانون، شارع، نسبت، مجلس، شوراي نگهبان
روابط قواي قضائيه و مجريه در قلمرو سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران امين الله زماني سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران، قوه قضائيه،، قوه مجريه، استقلال قوا
تحليل ادله مخدوش در اثبات ولايت فقيه از منظر آيت الله خويي علي غلامي، علي فروغي ولايت فقيه، آيت الله خويي، ادله نقلي، امور حسبه
حق تعيين سرنوشت در رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري رزيتا کهريزي اصل تعيين سرنوشت، ديوان بين المللي دادگستري، حقوق قضاپايه، تجزيه طلبي، يکپارچگي سرزميني (تماميت ارضي)
نسبت کرامت و آزادي در اسلام و ليبراليسم ذبيح الله مرادي کرامت، آزادي، اسلام، ليبراليسم، انسان، عقل، اختيار
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
آموزه های حقوق کیفری 17 دوره چهاردهم 1398 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
سابقه محکوميت کيفري به عنوان جلوه اي از حالت خطرناک و کاربست آن در مجازات هاي جايگزين حبس عبدالعلي توجهي، ابراهيم زارع مفهوم خطرناکي، مجازات هاي جايگزين حبس، مصاديق خطرناکي، سابقه محکوميت کيفري
مباني، قلمرو و آثار فقهي – حقوقي حق سلامت زندانيان داراي بيماري سخت درمان علي مراد حيدري حق سلامت، زندان، بيماري سخت درمان، بيماري بي درمان، توان تحمل کيفر، معافيت کيفري
جنايات جنگي و بر هم کنش آن با جنايات عليه بشريت و نسل زدايي محسن قدير، مهدي کيخسروي اساسنامه ديوان کيفري بين المللي، نظام دوگانگي در دوگانگي جنايات جنگي، نقض هاي جدي، جنايات عليه بشريت، جنايت نسل زدايي، مقامات دولتي، غيرنظاميان
واکاوي عقد امان در حمايت جاني از کافر مستامن (قتل عمد) از منظر فقه و ماده ‎310 قانون مجازات اسلامي مهدي معظمي گودرزي، احمد مومني راد، محمد معظمي گودرزي عقد امان، استيطان، حق شهروندي، کافر، مستامن
حق جبران و ترميم براي بزه ديده و چالش هاي فراروي آن در ديوان جنايي بين المللي ندا نيازمند، مهرداد رايجيان اصلي بزه ديده، ديوان جنايي بين المللي، اساسنامه، جبران و ترميم
حقوق دفاعي متهم در جايگزين هاي تعقيب کيفري محمدمهدي ساقيان حقوق دفاعي، تعقيب کيفري، قضازدايي، عدالت ترميمي، عدالت تصالحي، جايگزين هاي تعقيب کيفري
شهادت از طريق ويدئوکنفرانس و رويه دادگاه هاي بين المللي کيفري در پذيرش آن هيبت الله نژندي منش، وحيد بذار شهادت، ويدئوکنفرانس، دادگاه کيفري بين المللي يوگسلاوي سابق، دادگاه کيفري بين المللي روآندا، دادگاه ويژه سيرالئون
جرايم عليه صخره هاي مرجاني از منظر حقوقي و بزه ديده شناختي مهدي صبوري پور، اصغر احمدي صخره هاي مرجاني، محيط زيست دريايي، بزه ديدگي سبز، سياست کيفري ايران
عقلانيت جنايي؛ محدوديت ها و چالش ها (با تاکيد بر جرائم خشونت بار) فرهاد الله وردي، علي مهرابي انتخاب عقلاني، جرائم خشونت بار، شناخت، حسابگري مجرمانه، بازدارندگي
بازخواني فلسفي – جامعه شناختي از سوژه انساني در جرم شناسي با تاکيد بر نظريه تلفيقي جرم شناسي پست مدرن حسين گلدوزيان سوژه انساني، ساختار اجتماعي، جرم شناسي پست مدرن، نظريه ساخت يابي، نظريه تلفيقي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
آموزه های فقه مدنی 20 دوره یازدهم 1398 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحليل مفهوم شرط در عرف خاص فقيهان اماميه احمد باقري، حسين داورزني، سيدمحمود هل اتايي شرط، مفهوم شرط، عرف، عرف خاص فقيهان
تاملي فقهي حقوقي بر ماده ‎۴۰۱ قانون مدني سيدمحمدمهدي قبولي درافشان، مهديه لطيف زاده شرط خيار، عدم تعيين مدت خيار، غرر، ماده ‎401 قانون مدني، بطلان شرط و عقد
بررسي فقهي حبس داده ها در فضاي مجازي علي اکبر ايزدي فرد … [و ديگران] حبس، غصب، حکم تکليفي، حکم وضعي، حرمت، ضمان
تاملي بر انگاره فقيهان در باب اشتراط اتحاد جنس در تحقق رباي معاملي احسان علي اکبري بابوکاني، احمدعلي قانع، محمدهادي حبيب اللهي ربا، رباي معاملي، مکيل و موزون، تفاضل عوضين، اتحاد جنس عوضين
بررسي و نقد دلايل حکم بطلان معامله مشروط به عمل حرام (با تکيه به دليل حرمت اکل مال به باطل) سجاد داورپناه مقدم، حسين ناصري مقدم سلب ماليت، شرط حرام، اکل مال به باطل، معامله باطل
بررسي نظريه مشهور در شهادت بر شهادت سيدجعفر علوي، غلام حيدر رضواني شهادت، شهادت بر شهادت، نيابت در شهادت، شاهد اصل، شاهد فرع
اعمال قواعد سنتي مسئوليت مدني غير قراردادي بر مسئوليت شرکت هلدينگ در قبال اقدامات شرکت هاي تابعه ابراهيم عبدي پور، بشري کريمي شرکت هلدينگ، شرکت هاي تابعه، اصل استقلال شخصيت حقوقي شرکت از شرکا، دکترين خرق حجاب شخصيت حقوقي شرکت، تسبيب
امکان سنجي فقهي و حقوقي جبران خسارت ناشي از مالکيت اشياء خطرناک رضا دريائي، مصطفي کربلائي آقازاده مسئوليت مدني، ضمان قهري، رفتار، مالکيت، کالاي خطرناک
پژوهشي در ملاک تاثير جهت نامشروع: تصريح يا احراز؟! (واکاوي مباني فقهي ماده ‎217 قانون مدني) امين سليمان کلوانق، محمدعلي راغبي، احمد مرتاضي جهت نامشروع، جهت معامله، علم، تصريح، حرمت، بطلان
پژوهشي در تاثير تنگدستي دائن بر مسئله مستثنيات دين موسي حکيمي صدر، فاطمه رجايي مستثنيات دين، عسر و حرج، مديون، قاعده لاحرج
کاوشي در نقش سيره عقلا در تعيين دامنه مسئوليت قراردادي با تکيه بر نظر امام خميني و شهيد صدر سيدمحمدحسن موسوي خراساني سيره عقلا، عرف، مسئوليت مدني قراردادي، خسارت عدم النفع
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب 4 (پیاپی 22) سال ششم 1398 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مفهوم برابري در مقابل قانون در مشروطيت ايران و آلمان ‎۱۸۴۹ سيدناصر سلطاني برابري در مقابل قانون، عموميت قانون، متمم قانون اساسي، مشروطه، قانون اساسي ‎1849 آلمان
نقش آفريني قاعده حل تعارض به پشتيباني روش هاي حل تعارض (با بهره مندي از آورده هاي حقوق تطبيقي) سيدعباس سيدي آراني دوجانبه گرايي، شناسايي، گزينش قانون مناسب، قانون فوق امري، يک جانبه گرايي
بازپژوهي مفهوم مسئوليت کيفري هوش مصنوعي (مطالعه موردي خودروهاي خودران) در حقوق اسلام، ايران، آمريکا و آلمان سعيد عطازاده، جلال انصاري مسئوليت کيفري، هوش مصنوعي، خودروهاي خودران، حقوق اسلام و ايران، حقوق آمريکا و آلمان
آزادي ديني در فضاي مجازي و تاثير آن بر صلح و امنيت بين المللي: با نگاهي به آموزه هاي اسلامي مصطفي فضائلي، احسان شکيب نژاد، موسي کرمي آزادي ديني، فضاي مجازي، آموزه هاي اسلامي، صلح و امنيت بين المللي، حقوق بشر
انواع حق مالي در قانون مدني ايران با نگاهي به حقوق غرب سيدحسن موسوي هاشمي … [و ديگران] قانون مدني، حق، مالکيت، حق عيني، حق عهدي
مطالعه تطبيقي حق اولويت در خريد در نظام کامن لا و حقوق نوشته با نظام حقوقي ايران عباس ميرشکاري، صابر علائي حق اولويت، حق شفعه، حق اولين امتناع، حق اولين ايجاب
تبيين مفهوم نقض اساسي و عدم اجراي اساسي قرارداد (در کنوانسيون بيع بين المللي کالا ‎1980، ساير اسناد بين المللي و مقايسه با حقوق ايران) اسماعيل نعمت اللهي، سيدمحمدجواد فاطميون کنوانسيون بيع بين المللي کالا، (PECL)، (UNIDROIT)، (DCFR)، نقض اساسي قرارداد، عدم اجراي اساسي قرارداد، خيارات
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش حقوق خصوصي 29 سال هشتم 1398 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تاثير قوه قاهره بر سرنوشت و مبناي عدم مسئوليت در نقض تعهدات منفي قراردادي (مطالعه تطبيقي در حقوق مدني افغانستان و ايران) عليرضا ابراهيمي حق فسخ، تعديل تعهد، تعليق تعهد، رفع تعهد، وجه التزام
شرط وثيقه منفي در قراردادهاي تامين مالي مجتبي اشراقي آراني تامين مالي، وثيقه، شرط، وثيقه منفي، وام تضمين نشده
ايقاع خياري در فقه اماميه و حقوق موضوعه محمدرضا پيرهادي، وحيد نظري خيار، خيار شرط، ايقاع، ابراء، ايقاع خياري
حل و فصل اختلافات قراردادهاي تجاري بين المللي از طريق ميانجيگري – داوري با تاکيد بر نظام حقوقي ايران نغمه جوادپور، حميدرضا علومي يزدي، سيدنصرالله ابراهيمي ميانجيگري – داوري، کارايي اقتصادي، اصل بي طرفي و محرمانگي، کنوانسيون سنگاپور
آسيب شناسي سرمايه گذاري شرکت هاي تجاري خارجي در نظام حقوقي ايران از منظر شخصيت حقوقي و تابعيت شرکت هاي سرمايه گذار خليل روزگاري آقبلاغ، صابر نياوراني معاهدات سرمايه گذاري، نظام حقوقي ايران، اشخاص داراي تابعيت مضاعف، شرکت هاي داخلي تحت کنترل اتباع خارجي، شرکت تک سهام دار
تاملي پيرامون شرط ضمني دوام زوجيت در هبه بين زوجين و ماهيت آن غلامعلي سيفي زيناب، محمد احمدنژاد بهنميري، محمدرضا درگاهي هبه بين زوجين، شرط ضمني، دوام زوجيت، ماهيت شرط ضمني، قابليت رجوع هبه
تحليل اقتصادي مداخلات حقوقي دولت در روابط استيجاري بر اساس ايده کارايي بازار و شکست آن عباس طوسي، جواد کاشاني کارايي بازار، شکست بازار، انحصار، کالاي عمومي، عدم تقارن اطلاعات، عوارض بيروني، مداخله قانوني
نقش و مسئوليت مراکز پاياپاي در تراکنش هاي الکترونيکي وجوه محبوبه عبدالهي مرکز پاياپاي، مسئوليت حرفه اي، تراکنش الکترونيکي وجوه، بانکداري الکترونيکي، دستور پرداخت
معيارهاي سنجش الزام آوري توافق هاي مقدماتي با تاکيد بر رويه قضايي دادگاه هاي آمريکا سيدعلي خزائي، ياسر غلامي توافق هاي مقدماتي، قصد الزام آوري، شروط باز، معيارهاي سنجش، نظام حقوقي عرفي، نظام حقوقي نوشته
قانون مدني يا فقه فارسي: جستاري در منابع و ساختار قانون مدني ايران محمود کاظمي ابهامات قانون مدني، انطباق، تاريخچه قانون مدني، منابع قانون مدني ايران، نحوه تدوين قانون مدني
آثار صدور و ملغي الاثر شدن حکم تخليه مستاجر در عقد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ‎۱۳۵۶ پژمان محمدي حکم تخليه، حقوق قراردادي، عقد اجاره، قطع رابطه استيجاري، ملغي الاثر (بدون اثر)
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش حقوق عمومی 64 سال بیست و یکم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جايگاه اصل انتظارات مشروع در سازمان جهاني تجارت سيدقاسم زماني، هدي شکيب منش انتظارات مشروع، سازمان جهاني تجارت، اصل حسن نيت، شرايط رقابت، رکن حل اختلاف
بررسي مفهوم آب هاي تاريخي با تاکيد بر پرونده درياي چين جنوبي الهام امين زاده، زهراسادات شارق آب هاي تاريخي، حقوق تاريخي، حاکميت تاريخي، درياي چين جنوبي، کنوانسيون ‎۱۹۸۲
دستور موقت و ضمانت اجراي آن در رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر مهريار داشاب ديوان اروپايي حقوق بشر، دستور موقت، کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي، رويه قضايي، امانت اجرا
تاملي در خصوص بهره برداري تجاري از ميراث فرهنگي زير آب با تاکيد بر رويکرد کنوانسيون 2001 يونسکو محمد رضوي راد، ژانت اليزابت بلک بهره برداري تجاري، فروش اشياي باستاني، فعالان تجاري، کنوانسيون ‎2001 يونسکو، ميراث فرهنگي زير آب
دادگاه عالي قانون اساسي مصر و کارآمدي نظارت اساسي بر قوانين در حقوق مصر جواد تقي زاده، مرتضي نجابت خواه، وحيد باکويي کتريمي قانون اساسي، دادگاه عالي قانون اساسي، نظارت اساسي، مصر
حقوق حاکم بر فرآيند برچيدن تاسيسات نفت و گاز عبدالحسين شيروي خوزاني، مهين فلاحتي برچيدن، تاسيسات و تجهيزات نفتي، مطالعه تطبيقي، قوانين و مقررات کشورها، قوانين و مقررات ايران
واکاوي ماهيت تملک قهري املاک واقع در طرح هاي عمومي سيدياسر حسيني، سيدمحمدصادق طباطبايي، منوچهر توسلي نائيني طرح عمومي، دستگاه اجرايي، تملک قهري، عمل حقوقي، واقعه حقوقي
مشروعيت محاکم قضايي ايجاد شده توسط گروه هاي مسلح غيردولتي سيدحسام الدين لساني گروه هاي مسلح غيردولتي، دادگاه، حقوق بشردوستانه بين المللي، حقوق کيفري بين المللي
ملاک تمييز کارگر از کارمند در نظام حقوقي ايران مجيد نجارزاده هنجني کارگر، کارمند، قرارداد کار، کارفرما، اداره
موانع اجراي آراي ايکسيد در اتحاديه اروپا: تحليلي بر راي ميکولا علي حسنخاني پرونده ميکولا، دولت روماني، کميسيون اروپا، کمک دولتي، اجراي راي ايکسيد
رويکرد دادگاه هاي قانون اساسي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا نسبت به آراي مقدماتي ديوان دادگستري اتحاديه عليرضا جلالي، محمد ابوعطا ديوان دادگستري اروپا، دادگاه قانون اساسي، اتحاديه اروپا، راي مقدماتي، نظام هاي حقوقي
جانشيني دولت ها در زمينه حق بر تقاضاي جبران خسارت مصطفي فضائلي، محمد ستايش پور پيامدهاي جانشيني، جانشيني در مسئوليت، جانشيني در جبران خسارت، مسئوليت بين المللي، انتقال حق
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش حقوق کیفری 29 سال هشتم 1398 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحليل فقهي – حقوقي سرايت جنايات با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲ حسن مرادي سرايت، مجني عليه، جاني، عضو، نفس
کاربست آيين دادرسي کيفري افتراقي نسبت به اشخاص حقوقي در مرحله تحقيقات مقدماتي حسنعلي موذن زادگان، بهروز بيگي زاده، غلامحسن کوشکي شخص حقوقي، افتراقي بودن دادرسي، تحقيقات مقدماتي، احضار متهم، تبيين اتهام، قرار تامين
تحليل تعدد معنوي جرم در حقوق کيفري ايران مسعود بسامي تعدد جرم، تعدد معنوي، تشديد مجازات، تعدد نتيجه، رفتار واحد
مباني، اصول و ساز و کارهاي اجرايي مدل کيفرگذاري هدفمند محمدعلي حاجي ده آبادي، احسان سليمي سياستگذاري کيفري، کيفردهي، اهداف مجازات، عدالت ترميمي، کيفرشناسي
بررسي مدل ارتباط سلسله مراتبي ميان دادسرا و پليس در فرايند کيفري زينب شيدائيان، علي عبدالهي نيستاني دادسرا، پليس، ارتباط سلسله مراتبي، ارتباط شبکه اي، دادرسي تفتيشي
مطالعه تطبيقي حيوان آزاري در نظام کيفري ايران و ايالات متحده آمريکا سيدمصطفي مشکات حيوان، حيوان آزاري، حيوان آزاري فعال، حيوان آزاري منفعل، خشونت
بررسي تطبيقي قلمرو تاثير اکراه در قتل عمد در حقوق کيفري ايران و انگلستان کيومرث کلانتري، رضا هادي زاده مسئوليت کيفري، عوامل رافع مسئوليت کيفري، تسبيب، اکراه، قتل عمد
ترک فعل در جنايات غيرعمدي: از معيار تا مصداق احمد حاجي ده آبادي، علي عسگري مروت ترک فعل، جنايت غيرعمدي، ماده ‎۲۹۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ‎۱۳۹۲، ماده ‎۵۵ قانون امور حسبي مصوب ‎۱۳۱۹
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش هاي روابط بين الملل 4 (پیاپی 30) دوره هشتم 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بازتاب فلسفه سياسي هابز و کانت راجع به صلح در توسل به عدالت کيفري بين المللي زهره موسوي فر صلح سلبي، صلح ايجابي، عدالت کيفري يين المللي، سياست عملي، هابز، کانت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش هاي روابط بين الملل 1 (پیاپی 31) دوره نهم 1398 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ريسک تقلب در اعتبارات اسنادي در تجارت بين الملل غلامرضا کريمي، حسين مهرپور، منوچهر توسلي نائيني اعتبارنامه اسنادي، ريسک، استثناء تقلب، اصل استقلال
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش هاي روابط بين الملل 2 (پیاپی 32) دوره نهم 1398 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
داوري تجاري بين المللي بر مبناي انصاف، ميانجيگري دوستانه و حقوق بازرگاني فراملي محمد کريمي، جواد کاشاني، داود نصيران نجف آبادي انصاف، لکس مرکاتوريا، داوري تجاري بين المللي، ميانجيگري دوستانه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش هاي فقهی 1 سال شانزدهم 1399 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
پژوهشي فقهي و حقوقي در مباني تعميم حکم سب النبي بر غير نبي (ص) عبدالله بهمن پوري، حسين حقاني خواه تعميم حکم سب النبي، سب امام، قانون مجازات اسلامي
بررسي ملاک هاي تشخيص قتل خطاي محض در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران محمود مالمير، سيدعبدالرحيم حسيني، محمود حاتمي خطاي محض، فقه، قتل، قصد
تحليل فقهي تقابل يا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بيع محمد ابوعطا، سيدهادي جوادي، حسين رحماني بيع، ثمن، شرط، معامله، وصف
بررسي فقهي مسئوليت هزينه هاي زنداني عباس کلانتري، مرتضي مطهري فرد زندان، مسئوليت، نفقه، هزينه
بررسي اشتراط تعهد بر عدم اقدام منافي با مورد وکالت بلاعزل حسين جاور، حسين نوري، اباذر اسدي تعهد بر عدم اقدام، سلب حق اقدام، موکل، وکالت بلاعزل، وکيل
بررسي مباني فقهي و حقوقي مالکيت انسان بر بدن معصومه مطلبي، احمد مرادخاني، سيدمحمد شفيعي مازندراني اعضاي بدن، تصرف، حقوق، فقه، مالکيت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش هاي فقهی 2 سال شانزدهم 1399 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
واکاوي ادله فقهي در زمينه محروميت بستگان مادري از ارث ديه قاسم اسلامي نيا، داود سيفي قره يتاق ارث، خويشان مادري، ديه، قصاص
تاثير معاينه و تحقيق محل در اقناع وجدان علم قاضي محمدرسول آهنگران، مجتبي محمدي زاده کرماني نژاد اماره، دليل، علم قاضي، مشاهده مستقيم، معاينه
حکم فقهي بي هوشي و بي حسي محکوم به قصاص، حد و تعزيرات محمد رحماني، جواد زروندي، نفيسه زروندي بي حسي، بي هوشي، تعزيرات، جواز، حد، قصاص
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهشنامه حقوق اسلامي 1 (پیاپی 51) سال بیست و یکم 1399 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
علم قاضي به خلاف واقع بودن شهادت شهود مهدي حسن زاده ناتوانان، حمايت کيفري، حمايت قضايي، قانون حمايت از حقوق ناتوانان
تجزيه ناپذيري موضوع تعهدات قراردادي و غيرقراردادي در حقوق اسلام، ايران و فرانسه عليرضا يزدانيان تعهد، تجزيه ناپذيري، قرارداد، مسئوليت مدني، اسلام، حقوق ايران، حقوق فرانسه
مصاديق طلاق به اختيار زوجه در فقه اسلامي، حقوق مصر و ايران سيدمصطفي سعادت مصطفوي، سيدسعيد هاشمي، بهنام اميدي طلاق به اختيار زوجه، وکالت در طلاق، تفويض، طلاق به حکم قانون
توزيع ثمن بر شروط در فقه اماميه سيدابوالقاسم نقيبي، محمدرضا بقائي شرط، وصف، جزء، توزيع ثمن، فقه اماميه
کاربرد استنتاج بهترين تبيين در تفسير قانون محمد صالحي مازندراني، پيام محمدي ميرعزيزي استنتاج بهترين تبيين، تفسير، فرضيه، استدلال، قانون
تامين امنيت قضايي در پرتو حق برخورداري متهم از وکيل در حقوق ايران، فرانسه و اسناد بين المللي سيدعليرضا ميرکمالي امنيت قضايي، حقوق دفاعي متهم، حق داشتن وکيل، اصل برائت
نگاهي نو به نحوه صدور و اعمال مجازات حدي عليه کودکان و نوجوانان عاطفه عباسي کليماني، عطيه رنگچي تهراني حدود، کودک و نوجوان، بلوغ، حاکم اسلامي، بزه پوشي، توبه
هبه مال مشاع در فقه مذاهب اسلامي و حقوق ايران عباس ميرشکاري، محمد حسامي مال مشاع، هبه، مذاهب اسلامي، حقوق ايران، اذن شريک، تخليه، سلطه معنوي
بيمه عمر مانده بدهکار: ابزاري نوين براي توثيق مطالبات سيدعلي خزائي، سعيد سياه بيدي کرمانشاهي، هادي دهنوي بيمه زندگي، بيمه اموال، وام، بيمه عمر مانده بدهکار، توثيق
اصول دادرسي مالياتي در نظام حقوقي ايران و انگلستان با نگاهي به آموزه هاي فقهي رضا طجرلو، رامين مرادي ناتوانان، حمايت کيفري، حمايت قضايي، قانون حمايت از حقوق ناتوانان
تبيين حقوقي مفهوم دارايي و انواع آن در جهان مجازي مهدي پناهي، احمد شمس، محمودرضا محمدطاهري دارايي، جهان مجازي، مالکيت، اموال
امکان سنجي نسخ قوانين و مقررات توسط سياست هاي کلي نظام مرتضي حاجي علي خمسه سياست هاي کلي نظام، اصل ‎110 قانون اساسي، قوانين، مقررات، نسخ، هنجار حقوقي، سلسله مراتب هنجارها، خلا قانوني
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهشنامه حقوق اسلامي 2 (پیاپی 50) سال بیستم 1398 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي مباني فقهي حق جبران خسارت زيانديده از حبس يا بازداشت غيرقانوني سيدحسين هاشمي حق جبران خسارت، حبس يا بازداشت غيرقانوني، مباني فقهي
مطالعه تطبيقي تضمينات خاص وصول مزد کارگر حسن باديني، سيدحسين اسعدي قرارداد کار، حمايت از مزد، طلب ممتاز، مصونيت مزد از توقيف، حقوق کارگر
اشتراک در خطا و ضمان؛ مطالعه اي تطبيقي در حقوق آمريکا و ايران با تاکيد بر مفهوم انتساب حامد نجفي، محمود صادقي، مرتضي شهبازي نيا خطا، جرم، خطاي مشترک، انتساب، انتساب مادي، اشتراک، حقوق ايران، حقوق آمريکا
مولفه هاي تاثيرگذار سياست کيفري در تمايل به قرارهاي بازداشت موقت يا نظارت قضايي در فقه اسلامي، حقوق ايران و انگلستان هديه غلامرضايي آزاد، نسرين مهرا، غلامحسن کوشکي بازداشت موقت، نظارت، قرار تامين کيفري، متهم، حقوق ايران و انگلستان، فقه اسلامي
همه پرسي تقنيني در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران هادي طحان نظيف، محمدسعيد ممتازنيا دموکراسي نيمه مستقيم، اصل ‎۵9، ابتکار مردمي، همه پرسي تقنيني، شوراي نگهبان، نظام حقوقي ايران
خدمت وظيفه عمومي از منظر آيات قرآن و سيره معصومين (عليهم السلام) (بررسي موردي امکان سنجي الزام به شرکت در جهاد نظامي) سيدمجتبي عزيزي، حسين احمدي خدمت وظيفه عمومي، الزام به جهاد، آيات قرآن، سيره معصومين، فقه اماميه، سربازي
مفهوم و جايگاه تنظيم گري اقتصادي با تاکيد بر پاسخگويي به جرايم بورسي حميد اسدي، اعظم مهدوي پور، سودابه رضواني جرايم و تخلفات بورسي، حقوق تنظيمي، عدالت تنظيم گر، سازوکارهاي غيرکيفري
واکاوي جايگاه رئيس جمهور در حقوق اساسي ايران آيت مولائي، فردين مرادخاني قانون اساسي، شان رئيس جمهور، رويکرد تفسيري شوراي نگهبان، رئيس حکومت، حقوق اساسي، ايران
امکان سنجي بازگشت حضانت مادر با جدايي از همسر دوم سيدسجاد محمدي، سيدابوالفضل موسويان، احمد مرتاضي حضانت، حق، حکم، برگشت ناپذيري امر ساقط، زوال مانع
اثر نظريه نمايندگي در صدور سند تجارتي بر تعيين تاريخ چک و لوازم آن با نگاهي به کنوانسيون هاي ژنو درباره چک مصوب ‎۱۹۳۱ م عليرضا عالي پناه، علي جواديه چک، کنوانسيون هاي ژنو درباره چک، تاريخ صدور چک، تاريخ تسليم چک، نمايندگي در صدور يا تکميل سند تجارتي
نظام حقوقي حاکم بر رسيدگي به آراء خلاف بين شرع و قانون در ديوان عدالت اداري (شرح و تحليل ماده ‎79 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري) غلامرضا مولابيگي، ولي الله حيدرنژاد، حسين محمدي احمدآبادي ديوان عدالت اداري، آراء خلاف يين، مغاير شرع يا قانون، ماده ‎۷۹، اعتبار امر مختومه
مشروعيت استفاده از قرارداد مشارکت در توليد در صنعت نفت ايران با بهره گيري از ظرفيت قانون معادن محمدعلي بهمئي، محمد آرين انفال، قرارداد مشارکت در توليد، قانون اصلاح قانون معادن، منابع نفتي، الگوي امتيازي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهشنامه حقوق بشری 18 سال پنجم 1398 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
قتل هدفمند در آيينه اصول و مباني حقوق بين الملل (با تاکيد بر قتل هاي هدفمند رژيم اشغالگر قدس و ايالات متحده آمريکا به ويژه قتل هدفمند سپهبد شهيد قاسم سليماني) بهاءالدين علياري تبريزي قتل هدفمند، تروريسم بين المللي، حقوق مخاصمات مسلحانه غير بين المللي

، پهپاد، سپهبد شهيد قاسم سليماني

بررسي تطبيقي حمايت هاي حقوق بشري زنان در مخاصمات مسلحانه در چشم انداز اسلامي و استانداردهاي بين المللي سيده لطيفه حسيني، ناهيد محمدزاده حقوق زنان، مخاصمات مسلحانه، حمايت هاي حقوقي، نظام اسلام، نظام بين الملل
مقايسه تطبيقي بهره مندي زنان از حقوق ورزشي در دوران پهلوي و انقلاب اسلامي راحله سادات موسوي اجاق، نازنين زهرا بروغني ورزش زنان، حقوق ورزشي، دوران پهلوي، انقلاب اسلامي
نقش اتحاديه بين المللي ارتباطات (ITU) و رسانه ها در ترويج صلح جهاني معصومه خنجري، محسن مجيدي، فاطمه مختاري صلح جهاني، سازمان ملل متحد، اتحاديه بين المللي ارتباطات (ITU)، رسانه

حقوق بشر

عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهشنامه حقوق بشری 19 سال پنجم 1399 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
حقوق اقليت هاي قومي – مذهبي در اسناد بين المللي حقوق بشر مليحه نيک روش رستمي اقليت هاي قومي، حقوق بشر، بعيض، اقليت هاي مذهبي، مشارکت سياسي، آزادي عقيده، برابري با اکثريت
کرامت انساني و حقوق بشر؛ بررسي مقوله کرامت در اسناد بين المللي حقوق بشر سيدمحمدجواد قربي حقوق بشر، کرامت انساني، اصل برابري، آزادي، تبعيض، امنيت انساني، کيفيت زندگي شهروندان، حق توسعه
تاملي بر کارآمدي کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان و کنوانسيون ‎2011 استانبول از نظر پيش گيري و مبارزه با خشونت عليه زنان علي مشهدي، موسي کرمي، احسان شکيب نژاد خشونت عليه زنان، کنوانسيون محو تبعيض عليه زنان، کنوانسيون ‎2011 استانبول، حقوق زنان، حقوق بشر
واکاوي مقايسه اي حقوق اقتصادي زنان در پرتو قوانين شرع اسلام و جامعه بين الملل مليحه فرجي خانواده، اسلام، استعداد، حقوق، اقتصاد
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهشنامه متین 84 سال بیست و یکم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تاثير جرم انگاري بر وضعيت معاملات ارز غيرمجاز با رويکردي به آراي امام خميني (س) سجاد عسکري، حسين شفيعي فيني، سيدمرتضي شهيدي ارز، قاچاق ارز، ضمانت اجراي تکليفي، ضمانت اجراي وضعي، معامله فاسد
تاثير اختلاف مباني در استصحاب بر اختلاف فتاوي فقيهان در پاره اي از احکام خيار غبن و عيب با رويکردي بر نظر امام خميني (س) سيدمحمدصادق موسوي، سيدمحسن آزيز، سيدعلي رضوي اختلاف مبنا، اختلاف فتوا، استصحاب، خيار غبن، خيار عيب
سياست گذاري ارکان مسئوليت کيفري در حقوق ايران و انگلستان با نگرشي بر نظرات امام خميني (س) و ديگر فقها نسرين مهرا، بهروز نوروزي سياست گذاري، مسئوليت کيفري، ايران، انگلستان، عدم مسئوليت کيفري
موضوع شناسي حريم املاک بر پايه مباني فقهي و حقوقي با رويکردي بر نظرات امام خميني (س) محمدحسين ناظمي اشني حريم، حق حريم، حق اختصاص، حق ارتفاق، موضوع شناسي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهشهای حقوقی 40 سال هجدهم 1398 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
چالش هاي حقوق بين الملل کيفري در مبارزه با تروريسم سعيد فرهادنيا، سيدعلي هنجني تروريس، ديوان کيفري بين المللي، جنايت عليه بشريت، جنايت جنگي، جنايات اصلي
آثار الحاق جمهوري اسلامي ايران به سازمان جهاني تجارت بر روي خدمات حمل و نقل دريايي (کشتيراني) اميرهوشنگ فتحي زاده، عقيل اسماعيلي عطاآبادي سازمان جهاني تجارت، آزادسازي، خدمات، حمل و نقل دريايي، کشتيراني
رويکرد چماق و هويج در حمايت از حقوق مولف در فضاي مجازي محمدهادي ميرشمسي، فاطمه مهدي برزي حقوق مؤلف، فضاي مجازي، ضمانت اجرا، فناوري نظارتي، مديريت جمعي، مديريت ديجيتالي حقوق (قفل ديجيتالي)
حق برخورداري از محاکمه عادلانه در آيينه ديوان اروپايي حقوق بشر با تکيه بر پرونده عبدالله اوجالان زهرا حاجي پور ديوان اروپايي حقوق بشر، کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، حق بر محاکمه عادلانه، اوجالان
تبيين حقوقي ماهيت اخذ برائت و اثر آن بر مسئوليت مدني پزشکان و نهادهاي درماني علي خالدي رضايت، اخذ برائت، مقررات پزشکي، موازين فني
تاملي بر ساختار و جايگاه شرکت هاي دولتي در نظام حقوقي ايران اکبر براري شرکت دولتي، شرکت تجاري، خدمات عمومي، منفعت عمومي، اقتصاد دولتي
سير تحولات موازين سازمان بين المللي کار در قبال کار در شب آزاده السادات طاهري، ذبيح الله رضازاده کار در شب، حقوق کار، سازمان بين المللي کار، کارگر، کارفرما
ماهيت گروه هاي سازمان يافته جرايم سايبري سهيلا محمدي، عيسي مونس خواه جرايم سايبري، مجرمين سايبري، جرايم سازمان يافته، گروه هاي سازمان يافته
پويايي اجراي حقوق بين الملل محمدرضا ملت اجراي حقوق بين الملل، خودياري، خودمحدودسازي، نظام خودبسنده
نقش داور در صدور اقدامات تاميني در داوري تجاري حسين قربانيان، آتوسا رحيم زاده اقدامات تاميني، ديوان داوري، دادگاه ملي، صلاحيت، موافقت نامه داوري
اثر دين مدني (غيرتجارتي) در وقوع ورشکستگي سام محمدي، اميد جمشيدي، مادح جمشيدي تاجر، توقف، دين تجارتي، ورشکستگي
تحليل علت شناختي جرم تجاوز به عنف از منظر روان شناسي نبي اله غلامي، مهرداد ره نورد واقف، سکينه سلطاني تجاوز جنسي به عنف، هورمون هاي آندروژني، تستسترون، تئوري تکامل
بررسي حقوقي خسارات ضمان درک در قوانين و رويه قضايي ايران و فرانسه ايمان کرکاني، محمدرضا شرافت پيما ضمان درک، قراردادي، قهري، غرامت، کاهش ارزش پول، تاخير تاديه
مسئوليت مدني پزشک و پيراپزشک ناشي از عمل ديگري در حقوق ايران و فرانسه محسن خاني پور، زهره رحماني پيراپزشک، پزشک، مسئوليت مدني، حقوق فرانسه، سلامت، خسارت
کارکردها و دستاوردهاي پيشگيرانه وضعي قوانين دادرسي الکترونيکي و آيين دادرسي جرايم رايانه اي سيدمحمدجعفر رضوي اصل، شهرداد دارابي پيشگيري وضعي، جرايم رايانه اي، افزايش خطر ارتکاب جرم، دادرسي الکترونيکي، آيين دادرسي جرايم رايانه اي
تبيين محيط اجتماعي به عنوان يکي از عوامل جرم زا و تاثير آن بر سبک زندگي (با تاکيد بر شبکه هاي اجتماعي مجازي) قدرت الله خسروشاهي، نسرين قدمي عوامل جرم زا، محيط اجتماعي، سبک زندگي، شبکه هاي اجتماعي
بررسي راهکارهاي مبارزه با فساد در مناقصات دولتي ليلا حسيني، پروين پورفخريان فساد مالي، قرارداد عمومي، مناقصه، شفافيت، دولت الکترونيک
اصل عدم‌توجه به ايرادات و استثناي يد بلافصل بر آن علي بزرگ پور، سيمين صلحي ايرادات، يد بلافصل، سند تجاري، ظهرنويس، مسئوليت تضامني
تحليل قوانين و خلاهاي قانوني ايران ناظر بر اقدامات غير تعرفه اي در حيطه تجارت دارو در فرض الحاق به سازمان جهاني تجارت مريم فرهنگ سازمان جهاني تجارت، تجارت دارو، موانع غيرتعرفه اي
ديدگاه مالکيت فکري و بذر: ابزارهاي کنترل صادرات کشاورزي توسط موسسات چندمليتي نگارنده مارسلو دياس والا؛ ترجمه عليرضا محمدزاده وادقاني، ميناسادات رضوي معاهده تريپس، مالکيت صنعتي، حقوق ارقام گياهي، حق اختراع، گياه، ژن، محصول تغيير ژن يافته
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري 42 دوره پانزدهم 1398 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
شروط محدودکننده و ساقط کننده مسووليت بيمه گذار در بيمه مضاعف (با تاکيد بر حقوق انگليس) زهرا بختياري … [و ديگران] بيمه مضاعف، شرط فرار، شرط مازاد، شرط تناسب، استرداد حق بيمه
تحليل ميزان آگاهي مديران و مربيان ورزش از شاخص هاي مسئوليت مدني در زمينه فعاليت هاي ورزشي اصغر حقيقي … [و ديگران] مسئوليت مدني، مديران ورزشي، فعاليت ورزشي، آگاهي هاي حقوقي
بررسي تطبيقي ماهيت و آثار شبهات رافع مجازات در فقه، نظام کيفري ايران و آمريکا هادي رهبري … [و ديگران] قاعده درا، شبهه حکمي، شبهه موضوعي، سقوط مجازات، مسئوليت کيفري
تبيين مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري ايران و انطباق آن با اصول حاکم بر سازمان تجارت جهاني حليمه خليلي، رضا سلطاني، محمود جلالي منطقه آزاد تجاري، سازمان تجارت جهاني، اصل آزادسازي تجاري، اصل عدم تبعيض، تجارت منصفانه
تاثير وضع مالي زوج بر انواع مهريه شکرالله نيکوند، شبنم بشير تاش انواع مهريه، تمکين، حق حبس، وضع مالي زوج
جستاري در باب مباني تجري در قياس با جرم محال سلمان نصراللهي بروجني، محمدرضا کاظمي تجري، جرم محال، جرم انگاري، متجري
شرط ضمان بر مستودع در عقد وديعه حسين وليپوري، سيدابراهيم موسوي، فيروز احمدي امانت، مسئوليت، مستودع، شرط ضمان
رويکرد سياست جنايي در حمايت از حقوق اساسي ملت با تاکيد بر مداخله دولت (حکومت) و جامعه مدني سيدمحمد فرخ رضا شفيعي، سلمان کوناني، سميرا گلخندان حقوق اساسي ملت، سياست جنايي، ابزار و روش، دولت، جامعه مدني
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري 43 دوره شانزدهم 1399 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
آسيب شناسي سياست کيفري ايران در حوزه جرايم اقتصادي عليرضا باوي، رجب گلدوست جويباري، حسين غلامي جرم اقتصادي، سياست کيفري، يژگي سياست کيفري قضايي، آسيب شناسي حقوقي
فرزندخواندگي در پرتو قوانين داخلي و رويه قضائي محاکم انگلستان شيرين بشير تاش، گودرز افتخار جهرمي، سيدحسين صفايي فرزندخواندگي، رويه قضائي، قيمومت، سرپرستي
تجاوز جنسي در روابط زناشويي از منظر حقوق و اجتماع در ايران و انگلستان زهرا کاظمي، قاسم قاسمي مداخله کيفري، روابط زناشويي، تجاوز جنسي در روابط زناشويي، آسيب شناسي اجتماعي
مباني توجيهي ضرورت مداخله کيفري در حوزه حقوق مالکانه افراد نسبت به اراضي کشاورزي مينا افضليان، هوشنگ شامبياتي، باقر شاملو جرم انگاري، تغيير کاربري، اراضي کشاورزي، حق مالکيت
نگرشي نو بر معامله راهن نسبت به عين مرهونه (با مطالعه تطبيقي) آزاد فلاحي، فرزاد فلاحي مال مرهونه، عدم نفوذ، غيرقابل استناد، مراعي، حق ثالث
رويکرد انسان مدار به حق بر تامين اجتماعي از منظر قواعد حقوقي معاصر سيدفخرالدين حسيني فيروز، محمد شريف شاهي، قدرت الله نوروزي کرامت، تامين اجتماعي، رويه قضايي، حقوق بشر
مسئوليت کيفري پزشک ناشي از تحول مقررات سقط جنين در نظام هاي حقوقي ايران، انگليس فرانسه علي يوسف زاده … [و ديگران] تئوري هاي سقط جنين، تحول قوانين، حق زنان بر بدن، حيات مادر، حيات جنين
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل 46 سال دوازدهم 1398 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
انحلال قراردادهاي الکترونيکي از طريق عدم تنفيذ حميدرضا عليخاني، ايوب احمدپور، علي رفيعي مقدم قراداد الکترونيکي فضولي، عدم تنفيذ، انحلال، حق انصراف، حق استرداد کالا و خدمات
مطالعه تطبيقي حمايت هاي حقوقي از زنان در نظام مستمري بازنشستگي در حقوق امريکا و ايران الهام اميري … [و ديگران] مستمري بازنشستگي، مستمري ثالث، مستمري بازماندگان، مستمري همسري، کمک هزينه عائله مندي، کمک هزينه اولاد
سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسي ايران محمد حسيني، داود قاسمي حقوق ملت، نقض قانون اساسي، شوراي نگهبان، رئيس جمهور، قوه مقننه، ديوان عدالت اداري، نهاد ملي حقوق بشر و شهروندي
قراردادهاي خدمات سرمايه گذاري در صنعت نفت مسعود طاهري، مسعود البرزي ورکي، عبدالله کيايي قراردادهاي خدماتي، بيع متقابل، سرمايه گذاري، سرمايه گذار، صنعت نفت
بررسي مبناي مسئوليت طرف مجري در حمل و نقل دريايي کالا عادل ظهيري … [و ديگران] حمل و نقل دريايي کالا، متصدي حمل و نقل دريايي، طرف مجري، متصدي حمل واقعي
قرادادهاي منعقده در محيط اينترنت در حقوق ايران و فرانسه محمد صحرائيان، مهدي زارع قراردادهاي الکترونيکي، اينترنت، تبليغات، حقوق ايران و فرانسه
قرارهاي تامين کيفري اشخاص حقوقي علي پورقاسم، تهمورث بشيريه شخص حقوقي، قرار تامين کيفري، انواع تامين، فعاليت شغلي، انحلال، شخص طبيعي
جايگاه احترام به کرامت انساني در ارتقاي اقتدار قضايي علي اعتمادي … [و ديگران] قانون اساسي، آزادي، مسئوليت، دموکراسي، رکن قضايي
طرق فوق العاده اعتراض به آراء کيفري در حقوق ايران و مقايسه آن با حقوق کامن لا لطف اله ميرهاشمي … [و ديگران] طرق فوق العاده، حکم قطعي، جهات اعاده دادرسي، آراء کيفري، حقوق کامن لا
تعامل دولت ها و سازمان ملل در گسترش الزامات حقوق بشري جزا ولدبيگي، ولي رستمي، منوچهر توسلي نائيني دولت، سازمان ملل، شوراي حقوق بشر، هنجارهاي حقوق بشري
تحليل فقهي و حقوقي تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص علي جان سکندري، حسين احمري، مصطفي رجايي پور فقه اسلامي، تهاتر، مقاصه، تقاص
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل 47 سال سیزدهم 1399 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مفهوم و جايگاه صلاحديد در حقوق بين الملل محمدرضا سبحاني … [و ديگران] صلاحديد، شوراي امنيت، صلاحديد قضايي، ديوان بين المللي دادگستري، صلاحديد دولت ها، حقوق بين الملل
اخلاق و عدالت کيفري در دادگاه ويژه کيفري بين المللي نورنبرگ با تکيه بر حقوق بين المللي عرفي اشکان فاميل مدبران، رضا نيکخواه سرنقي، سيامک جعفرزاده دادگاه کيفري بين المللي نورنبرگ، حقوق بين الملل عرفي، حقوق بين الملل، قواعد عرفي، تحول در روابط بين الملل
نظارت قضايي بر تعقيب و تحقيق در ديوان کيفري بين المللي (Icc) عبدالرضا منصوري دهبيد، احمد رمضاني، منصور عطاشنه نظارت قضايي، تعقيب، دادستان، ديوان بين المللي کيفري
ظرفيت هاي نظام حقوقي ايران در بهره مندي از سازمان هاي مردم نهاد به منظور فسادزدايي و شفافيت آفريني حميد رحيمي … [و ديگران] سمن، فساد زدايي، مردم نهاد، ايران، شفافيت آفريني
حفاظت از طبيعت در قبال خسارات ريزگردها در ديدگاه هاي حقوق اسلام و غرب يوسف محمدحسيني حاجي ور، جمشيد ميرزايي، سيدابراهيم موسوي محيط زيست، آلودگي طبيعت، ريزگرد، حقوق اسلام، حقوق غربي
مطالعه تطبيقي اصل تناظر در حقوق ايران و فرانسه نورمحمد شيرمحمدي، محمدجواد صفار، وحيد قاسمي عهد اصل تناظر، حقوق ايران، حقوق فرانسه، دادرسي، ابلاغ، قاضي
حقوق برابر و خودمختاري اقتصادي اجتماعي و فرهنگي محمدمهدي صادقي، مسعود راعي، ليلا رئيسي حقوق برابر، خودمختاري، عدالت، توسعه، منابع طبيعي
هستي شناسي جرائم رايانه اي با توجه به قانون جرائم رايانه اي مهدي عبدي پور کشاورز، عباسقلي انصاري، حميد ششگل هستي شناسي، جرايم رايانه اي، حقوق، قوانين کيفري
آفرينش و پويايي لکس مرکاتوريا در پرتو رويه داوري تجاري بين المللي ايوب پرتوي، مصطفي ماندگار، رضا زارعي لکس مرکاتوريا، حقوق بازرگاني فراملي، رويه داوري تجاري بين المللي، حقوق قابل اعمال
بررسي تاثير قرارهاي فرعي انگلستان در پيشگيري از جرم و اختيار پليس در صدور آن ها هادي همداني … [و ديگران] قرارهاي فرعي، پليس، پيشگيري از جرم، قرارهاي نظارت قضايي
تحليل حقوقي – اقتصادي موانع سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد ايران يحيي زاکرخواهي فرد، محمد صادقي سرمايه گذاري، موانع حقوقي، مناطق آزاد، حل اختلاف، ماليات
چالش هاي حقوق بين الملل معاصر در حمايت از حقوق زنان (مطالعه موردي: منطقه خاورميانه) پگاه صحبايي، سيدباقر ميرعباسي حقوق زنان، خاورميانه، کنوانسيون هاي بين المللي، تبعيض و خشونت عليه زنان
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
تحقيقات حقوقي 88 دور بیست و دوم 1398 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ساختارهاي حمايتي از توليدکنندگان محتوا، در دستورالعمل بازار منفرد ديجيتالي اروپا و رويکرد لايحه جديد مالکيت هاي ادبي، هنري و حقوق مرتبط ايران نسبت به آنها سعيد حبيبا، ميثم رضائي آثار خارج از چرخه تجاري، تعديل قضايي قراردادها، حقوق مالکيت فکري، حقوق مرتبط خبرگزاري ها، حمايت هاي قراردادي
تحليل حقوقي و آسيب شناسي ضمانت اجراي نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي بر مصوبات هيئت وزيران و آثار مترتب بر آن مهناز مددکار حق جو … [و ديگران] تضمين حقوق شهروندي، مصوبات هيئت وزيران، نظارت رئيس مجلس
تاثير مشخصه هاي جرم بر تعيين مجازات نسرين مهرا اختيارات قضايي، تعيين مجازات، صدمه ناشي از جرم، مجازات
رفتار متقابل به عنوان شرط اجراي احکام خارجي: مطالعه در حقوق بين الملل خصوصي ايران و آمريکا محسن ايزانلو، روزبه جباري زاده شناسايي احکام خارجي، روابط قضايي ايران – آمريکا، رفتار متقابل، قانون اجراي احکام مدني
مفهوم و دامنه شمول عيوب مخفي کشتي در مقررات بين المللي حمل و نقل دريايي کالا امير صادقي نشاط، هادي مشهدي اقدامات پيش گيرانه، خسارت، عيب پنهان، قابليت دريانوردي، متصدي حمل و نقل دريايي کالا
وضعيت حقوقي اسقاط قراردادي حق ارث از سوي وراث عليرضا عالي پناه، محبوب خدائي اسقاط قراردادي حق ارث، اسقاط مالم يجب، اصل آزادي قراردادها، نظم عمومي، ماهيت ارث
تحليلي نوين بر حمايت اقتصادي از زوجه در قانون حمايت از خانواده (‎1391) جواد حسين زاده، وحيده سادات حسيني تحکيم خانواده، حقوق مالي زوجه، حمايت اقتصادي، نفقه، مهريه
مطالعه تطبيقي حقوق و وظايف اعضاي خانواده در دين زردشتي و اسلام کلثوم غضنفري، حسين بادامچي، پروين داوري اسلام، حقوق اعضاي خانواده، خانواده، دين زردشتي، وظايف اعضاي خانواده
توافقات کنترل در قراردادهاي سرمايه گذاري خطرپذير محمد سلطاني، محمدطاهر اعظم پور توافقات کنترل، سرمايه گذاري خطرپذير، شروط حمايتي، هيئت مديره
واکاوي سياست گذاري تقنيني ايکائو در قبال اقدامات تروريستي پيمان نماميان اقدامات غيرقانوني عيله امنيت هواپيمايي، امنيت هواپيمايي، ايکائو، تروريسم
ضمانت اجراهاي حقوق تصويري ستارگان در حقوق ايران فيض الله جعفري، مهرناز مختاري حقوق تصويري، حمايت از ستارگان، ضمانت اجرا، مسئوليت مدني
جستاري بر مفهوم عدالت اداري بابک باصري حق، عدالت اداري، قراردادگرايي، منفعت عمومي، نياز
جايگاه مرتکبان جرايم تروريستي در احراز وضعيت پناهندگي فاطمه کيهانلو پناهنده، تروريسم، جرم سياسي، شروط محروميت از پناهندگي، کنوانسيون پناهندگي
تاثير بازنشستگي کارمند در رسيدگي به تخلفات و اجراي مجازات هاي اداري محمد نکوئي انفصال، بازنشستگي، تخلفات اداري، مجازات هاي اداري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوق اداری 20 سال هفتم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
الگوي شايسته فقرزدايي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران با تاکيد بر مفهوم آزادي مسئولانه سيداحمد حبيب نژاد، مرضيه سلماني سيبني فقر، آزادي، کرامت انساني، برابري، رفع محروميت، تعهدات دولت
بررسي اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري در آموزش و پرورش روح اله حقيقي امين آبادي قانون مديريت خدمات کشوري، حق شغل و حق شاغل، حقوق و مزايا، آموزش و پرورش
بررسي نظارت – مهار قراردادهاي نفتي در پرتو اصول ذاتي نظارت مسعود خسروي فارساني، فرامرز عطريان، محمدشريف شاهي نظارت، مهار، قراردادهاي نفتي، سرمايه، دانش فني
سياست گذاري عمومي و مساله حق بر محيط زيست سالم در نظام حقوقي ايران مهدي رضايي، محمدمهدي رضواني فر اساسي سازي، سياست گذاري زيست محيطي، محيط زيست، سياست گذاري عمومي، سياست هاي کلي
آسيب شناسي حقوقي تمرکززدايي از تهران در پرتو اجرايي نمودن طرح خروج کارمندان از تهران محمد زرشگي تمرکززدايي از تهران، آزادي محل سکونت، اصول کلي حقوق اداري، طرح خروج کارمندان دولت از تهران
حقوق شهروندي در نظام اداري: تحليلي بر چالش هاي اجرا مسعود سلياني، ميرزا عبدالرسول فلاح زاده ابرقويي، رسول معتضديان نظام اداري، حقوق شهروندي و چالش ها
امکان سنجي اعتراض به آراي هيات داوري بورس؛ ديوان عدالت اداري يا محاکم دادگستري محمد شکري، عليرضا ايرانشاهي، ابراهيم تقي زاده اعتراض، تجديدنظر، هيات داوري بازار اوراق بهادار، ديوان عدالت اداري، بورس اوراق بهادار
مرجع و فرايند تملک قهري اراضي در نظام هاي حقوقي ايران و انگلستان فرهنگ فقيه لاريجاني، مرتضي نجابت خواه، خديجه خيراله پور حق مالکيت، تملک قهري، طرح عمومي، حقوق اراضي و انگلستان
امکان سنجي ايجاد مقام دادستان اداري سيدشهاب الدين موسوي زاده مرکيه ديوان عدالت اداري، دادستان اداري، احقاق حقوق، نظارت
قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از منظر استانداردهاي عام و فراگير دادرسي منصفانه مجتبي همتي قانون ديوان عدالت اداري، دادرسي منصفانه، استانداردهاي عام دادرسي و نظام حقوقي ايران
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوق اداری 21 سال هفتم 1398 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ارزيابي ادغام نهادهاي حمايتي از منظر حقوق موضوعه: سازمان بهزيستي، بنياد مستضعفان و کميته امداد امام خميني (ره) وحيد آگاه، مهدي مشک فروش ادغام سازمان هاي حمايتي، سازمان بهزيستي، کميته امداد امام خميني (ره)، بنياد مستضعفان
نقد رويه قضايي محاکم ايران در رسيدگي به دعاوي راجع به قراردادهاي اداري حسين آئينه نگيني، محمدامين ابريشمي راد رويه قضايي، صلاحيت ديوان عدالت اداري، صلاحيت محاکم عمومي، قرارداد اداري، قرارداد اداره
حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري در دعاوي خصوصي سازي خدمات و کالاهاي عمومي خيراله پروين … [و ديگران] خدمات عمومي، کالاهاي عمومي، خصوصي سازي، ديوان عدالت اداري
رسيدگي به اموال و دارايي هاي مسئولان و کارگزاران در نظام حقوقي ايران جواد تقي زاده، شيرين بهروزي نژاد مسئولان، مقامات، شفافيت اموال، اعلام عمومي دارايي، اصل يکصد و چهل و دوم قانون اساسي
اعتراض وجداني ماموران عمومي در نظام حقوقي ايتاليا عليرضا جلالي اعتراض وجداني، ايتاليا، حاکميت قانون، ماموران عمومي
بررسي تطبيقي فسخ قراردادهاي اداري در حقوق ايران و فرانسه ثريا چهارميري، ولي الله انصاري، حسن خسروي خدمت عمومي، منفعت عمومي، شرايط عمومي پيمان، پيمانکار، کارفرماي دولتي
بررسي توانايي نظام پاسخ گويي ديوان محاسبات کشور از ديدگاه استفاده کنندگان (با رويکرد صيانت از حقوق مردم) رضا ستوده، مهدي فغاني، احمد پيفه پاسخ گويي، ديوان محاسبات، استفاده کنندگان، صيانت از بيت المال
چالش هاي نظارت مالي بر موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (مطالعه موردي بنياد شهيد و امور ايثارگران) پريسا شيخي، فردين مرادخاني موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، بنياد شهيد و امور ايثارگران، نظارت مالي، ارگان هاي نظارتي قواي سه گانه
آسيب شناسي تحول صلاحيت در دعاوي مسئوليت مدني دولت در ايران آيت مولائي، حسن لطفي مسئوليت مدني دولت، خسارت، تخلف، ماده ‎10 قانون ديوان عدالت اداري
بررسي نظريه اساسي سازي حقوق اداري در پرتو قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فاطمه ميراحمدي، محمدرضا مجتهدي، سيدمجتبي واعظي اساسي سازي، اساسي سازي حقوق اداري، حقوق اداري، ديوان عدالت اداري، قانون اساسي
بررسي موارد توقف رسيدگي و اجراي مجازات در تخلفات اداري محمد نکوئي توقف رسيدگي، توقف اجرا، تخلفات اداري، هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوق اسلامی 60 سال شانزدهم 1398 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
اهم چالش ها و بايسته هاي تقنين در جرم جعل احمد حاجي ده آبادي، يدالله جعفري ندوشن جعل، استفاده از سند مجعول، قانونگذاري، قانون نگاري، جرم مطلق، جرم مقيد
اقليت ها در جست و جوي نظام خاص حقوق بشر؛ مطالعه موردي شيعيان عربستان سعودي ياسر مکرمي قرطاول، بيژن عباسي حقوق اقليت ها، نظام خاص حقوق بشر، حق تعيين سرنوشت، عربستان سعودي، اقليت شيعه، آل سعود، وهابيت
نقش احکام فقهي اسلامي در نظام حقوق جزايي کشورهاي مهم اسلامي: مقايسه تطبيقي کشورهاي ايران، عراق، عربستان و مصر غلامرضا پيوندي، سيدعليرضا ميربد حقوق جزا، ايران، عراق، عربستان، مصر
مسئوليت مدني ناشي از توليد ربات هاي مبتني بر هوش مصنوعي خودمختار محمود حکمت نيا، مرتضي محمدي، محسن واثقي هوش مصنوعي، ربات، مسئوليت مدني، خودمختاري، توليدکننده
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوق بانکی 10 سال پنجم 1395 نیمسال دوم
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
توقف فرآيندهاي عادي با وقوع تقلب در ضمانتنامه هاي بانکي عليرضا مسعودي اصل استقلال، تقلب، مطالبه ناروا، مقررات متحدالشکل ضمانتنامه هاي عندالمطالبه، ضمانتنامه بانکي
ميزگرد بررسي تقلب در ضمانتنامه هاي بانکي با تاکيد بر جنبه کيفري آن
کنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص ضمانتنامه هاي مستقل و اعتبارنامه هاي تضميني
مقررات متحدالشکل ضمانتنامه هاي قراردادي اتاق بازرگاني بين المللي مندرج در نشريه شماره ‎۳۲۵
مقررات متحدالشکل ضمانتنامه هاي عندالمطالبه اتاق بازرگاني بين المللي
مقررات متحدالشکل تعهدات قراردادي اتاق بازرگاني بين المللي مندرج در نشريه شماره ‎۵۲۴ اتاق
مقررات بين المللي تضمين نامه ها اتاق بازرگاني بين المللي
دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکي (ريالي) شوراي پول و اعتبار
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوق بانکی 11 سال ششم 1396 نیمسال اول
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
دموراژ و اهميت آن در حقوق بانکداري بين المللي نرگس احمدي خطوط منظم يا لاينر، غيز منظم يا ترامپ يا چارتر، اجاره کشتي، (FIFO، LILO، FILO LIFO)، دموراژ، ديسپاچ، مدت مجاز يا لي تايم، کرايه توقف اضافي، بارنامه چارتر پارتي
اعتبارات اسنادي در پيام هاي سوئيفت ايوب منصوري رضي سوئيفت، اعتبارات اسنادي، بانک کارگزار، پيام هاي استاندارد
نقدي بر نظريه مشورتي مورخ ۰۴/۰۴/‎۱۳۹۶ اداره حقوقي قوه قضائيه در مورد تقلب در ضمانتنامه هاي بانکي و طرح دعواي ابطال ضمانتنامه از سوي بانک پريسا قرباني زيردهي اصل استقلال، قرارداد پايه، پرداخت بي قيد و شرط، تقلب
راي شماره ‎۲۱۴ مورخ ۰۳/۲۹/‎۱۳۹۶ تفسير قانون تهيه مسکن براي افراد کم درآمد گروه پژوهشي حقوق بانکي
راي شماره ‎۲۶۶ مورخ ۰۳/۰۳/‎۱۳۹۶ ابطال بخشنامه به علت مخالفت با آيين نامه! گروه پژوهشي حقوق بانکي
راي شماره ‎۶۲۶ مورخ ۰۷/۰۴/‎۱۳۹۶ اجراي سند رهني، حق بانک براي مطالبه خسارت تاخير گروه پژوهشي حقوق بانکي
نگاهي به دستورالعمل اصلاحي ناظر بر ضمانتنامه بانکي – ريالي مصوب ۰۷/۲۵/‎۱۳۹۶ شوراي پول و اعتبار گروه پژوهشي حقوق بانکي
ريسک هاي بانک در تامين مالي از طريق رهن کالا: نگاهي به کتاب تامين مالي از طريق رهن کالا … گروه پژوهشي حقوق بانکي
قوانين بانکداري در مسير تغيير؛ راهي ناهموار براي اصلاح قانون عليرضا مسعودي
دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکميت شرکتي در موسسات اعتباري غيردولتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
دستورالعمل اجرايي افتتاح حساب سپرده ريالي براي اشخاص خارجي شوراي پول و اعتبار
مقررات مرتبط با تکاليف و وظايف شبکه بانکي کشور در قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور مصوب ۱۱/۱۰/‎۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي
دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت هاي تعاوني اعتبار شوراي پول و اعتبار
ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط موسسات اعتباري شوراي پول و اعتبار
دستورالعمل سرمايه گذاري در اوراق بهادار شوراي پول و اعتبار
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوق بانکی 12 سال ششم 1396 نیمسال دوم
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ظهرنويسي، نهادي فراموش شده در سيستم بانکي عليرضا مسعودي ظهرنويسي، ضمانت، اسناد تجاري، ضمانتنامه، عمليات بانکي
بررسي اصل استقلال در اعتبار اسنادي اتکايي و ضمانتنامه متقابل پريسا قرباني زيردهي ضمانتنامه بانکي، اعتبار اسنادي، مطابقت ظاهري، اعلام تخلف، تعهدات بين المللي
مسائل حقوقي و فقهي رمز ارزها (ارزهاي ديجيتال) گروه پژوهشي حقوق بانکي رمز ارزها، بيت کوين، پول، بانک مرکزي، ماليت
لزوم نظارت دستگاه هاي نظارتي بر عملکرد سيستم بانکي کشور محمدعلي آذري
علل ناکامي بانک ها در وصول مطالبات داود آهنگري سريزدي (آهنگران)
دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکي (ريالي)
دستورالعمل رعايت قوانين و مقررات در موسسات اعتباري
دستورالعمل اجرايي شناسايي و تعيين تکليف حساب هاي مطالبه نشده و مازاد (ريالي)
دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه موسسات اعتباري
دستورالعمل ناظر بر وضعيت باز ارزي موسسات اعتباري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوق بانکی 13 سال هفتم 1397 نیمسال اول
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ريسک هاي مرتبط با معامله اعتبار اسنادي و روش هاي کاهش آنها در بانکداري بين المللي نرگس احمدي اعتبار اسنادي، تقلب، ريسک قانوني، قصور، ورشکستگي، نرخ تبديل ارز
حمايت از شخص با حسن نيت در پرداخت وجه اعتبار اسنادي محمدحسن کاميابي اعتبار اسنادي، دارنده با حسن نيت، تقلب، شخص معرفي شده، عوايد اعتبار
ضمانت اجراي عدم رعايت مقررات شکلي در ضمانت نامه هاي بانکي در مقايسه با اسناد تجاري پريسا قرباني زيردهي فرماليسم، اسناد تجاري، اعتبار اسنادي، ضمانت نامه بانکي
وظايف و مسئوليت هاي بانک ها در اصلاحيه جديد قانون صدور چک عليرضا مسعودي
نقدي بر پيش نويس الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها شهرام رضايي
قانون مبارزه با پول شويي – فرايندي سخت براي قانون گذاري گروه پژوهشي حقوق بانکي
قانون مبارزه با پول شويي (با آخرين اصلاحات تا تاريخ ۰۷/۰۳/‎۱۳۹۷) مجلس شوراي اسلامي
قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم (با آخرين اصلاحات و الحاقات بر اساس قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مصوب ۰۴/۳۱/‎۱۳۹۷) مجلس شوراي اسلامي
دستورالعمل نحوه پذيرش اوراق اسناد مالي اسلامي به عنوان ضمانت اعطاي تسهيلات به پيمانکاران مجري طرح هاي عمراني کميسيون مقررات و نظارت موسسات اعتباري
دستورالعمل نحوه تاسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران شوراي پول و اعتبار
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوق بانکی 15 و 14 سال هفتم و هشتم 1398 نیمسال اول
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ابطال ضمانتنامه بانکي توسط دادگاه به دليل وقوع تقلب: بررسي نظريه مشورتي اداره حقوقي دادگستري عليرضا مسعودي
اوراق گام (گواهي اعتبار مولد) گروه پژوهشي حقوق بانکي تامين مالي، بانک مرکزي، دستورالعمل، عقد جعاله، ماده ‎۱۰ قانون مدني، خدمات بانکي
اقاله بانکي گروه پژوهشي حقوق بانکي
اصلاح قوانين بانکداري در ايستگاه آخر؛ بررسي طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران گروه پژوهشي حقوق بانکي
بلاک چين و رمز ارزها پريسا قرباني زيردهي، غزاله دخيلي
نظريات مشورتي اداره حقوقي دادگستري در امور بانکي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوق پزشکی 51 سال سیزدهم 1398 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
دعاوي و مراجع رسيدگي به اختلافات ناشي از امر پزشکي حسن محسني، محسن عبدي امور پزشکي، مراجع رسيدگي، تعدد دعاوي، تعدد صلاحيت
بررسي جايگاه بيماري هاي عصبي در موانع حضانت موضوع ماده ‎1173 قانون مدني محمدرضا زنگي آبادي، محمد اسحاقي آستاني، رحيمه خادمي پور حق حضانت، موانع حضانت، بيماري هاي عصبي، بيماري هاي رواني، حقوق عصب شناختي
سنجش ميزان آگاهي عاملان انتقال بيماري ايدز از مسووليت هاي فقهي – حقوقي مترتب بر انتقال بيماري (مطالعه موردي شهرستان زابل در سال ‎13۹۵) فاطمه منصوري، سميه شهرکي ده سوخته، اميرحمزه سالارزايي آگاهي، مسووليت فقهي، مسووليت حقوقي، ايدز، آمار، زابل
مسووليت معتوه در حقوق کيفري ايران با نگاهي به حقوق مصر ابوالحسن شاکري، سجاد سليماني مسووليت کيفري، معتوه، درک، عقل، مجازات
مطالعه تطبيقي ابعاد حقوقي انجماد انسان در حقوق ايران و آمريکا ناهيد صفري، سپيده بوذري کرايونيک، انجماد، مرگ
مراجع شبه قضايي رسيدگي کننده به تخلفات صورت گرفته در ارائه خدمات نظام سلامت نرگس باقري مطلق، عباس قاسمي حامد نظام سلامت، حقوق مصرف کنندگان، تخلفات پزشکي، مراجع شبه قضايي، حقوق بيمار، ارائه دهندگان خدمات
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوق خصوصی 2 دوره شانزدهم 1398 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
آغاز فرايند ورشکستگي بانک ها (مطالعه تطبيقي در حقوق ايالات متحده امريکا و ايران) محمد عيسائي تفرشي، خديجه شيرواني بانک، ناظران بانکي، نظام گزير، ورشکستگي
کاربرد اصل عدم تبرع علي رضا باريکلو پرداخت، عدم تبرع، قرارداد، کاربرد
ايجاد نظام حقوقي ريلي واحد، گامي ضروري در جهت توسعه حمل و نقل هاي بين المللي کالا عبدالحسين شيروي، علي رضا ابراهيمي حقوق حمل و نقل ريلي بار، حمل و نقل ريلي کالا، کنوانسيون (SMGS)، مقررات متحدالشکل (CIM)، يکسان سازي و هماهنگ سازي حقوقي
کاربرد هرمنوتيک در حل تعارض متن قوانين در ايران صادق امين دهقان، نجادعلي الماسي، ابراهيم ياقوتي تعارض، تفسير، روش استنباط، هرمنوتيک
شکايت از راي مدني در خلال مهلت طريقه شکايت ديگر و مقوله اسقاط حق شکايت حسن محسني اسقاط، حق شخصي، حق شخصي آييني، طريق شکايت
مطالعه تطبيقي راه هاي حقوقي حمايت از ارزش تبليغاتي نشان هاي هويتي اشخاص مشهور در ايالات متحده امريکا و ايران معصومه بنسبردي، سيدمحمدمهدي قبولي درافشان، سعيد محسني ارزش تبليغاتي، حق شهرت، حقوق مالکيت فکري، مسئوليت غير قراردادي، مسئوليت قراردادي
ايراد امر مطروحه در دعاوي خصوصي بين المللي با نگاهي به حقوق ايران اعظم انصاري، محمدمجد کابري دعاوي خصوصي بين المللي، دکترين ايراد امر مطروحه، دکترين دادگاه نامناسب، صلاحيت انحصاري، دادگاه صالح
مطالعه تطبيقي معيارهاي ارزيابي رفتار ضد رقابتي با تاکيد بر حقوق ايران محمدحسين وکيلي مقدم انحصار تجاري، توافقات ضد رقابت تجاري، حقوق ضد تراست، مباني اقتصادي رقابت
امکان صدور حکم به خسارت تنبيهي از سوي نهادهاي داوري در نظام هاي حقوقي ايالات متحده امريکا و ايران عليرضا لطفي دوران، حبيب اسدي، مظفر باشکوه حکم، خسارت تنبيهي، داوري، صلاحيت
ريسک استفاده از قراردادهاي مشارکت عمومي – خصوصي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و روش مديريت آن مرجان بهمني باب اناري، علي رضا عالي پناه ريسک، فناوري اطلاعات، قرارداد، مديريت، مشارکت عمومي – خصوصي
آثار صدور قرار منع اقامه يا پيگيري دعوا در داوري تجاري بين المللي مجيد سربازيان، سيدرضا هاشمي، مذکور صالحي اقدامات تاميني و موقت، توهين به دادگاه، رسيدگي هاي موازي، موافقت نامه داوري
سازوکار جبران جمعي خسارات ناشي از نقض قواعد امنيتي آيين نامه عمومي حفاظت از اطلاعات اتحاديه اروپا و امکان سنجي اجراي آن در حقوق ايران علي اکبر فرحزادي، مهدي ناصر آيين نامه عمومي حفاظت از اطلاعات، جبران جمعي خسارات، حفاظت از داده هاي خصوصي، سياستگذاري تقنيني و اجرايي
تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غير ايراني مهدي اميني، زهرا اميني ازدواج زنان ايراني، تابعيت، تابعيت اکتسابي، تابعيت مادري، مادر ايراني، مردان غير ايراني
جايگاه اصل آزادي ادله در دعاوي بازرگاني از منظر حقوق ايران و فرانسه احسان لطفي آزادي ادله، اببات دعوا، ادله تجاري، دعاوي بازرگاني
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوقی بین المللی 62 سال سی و هفتم 1399 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
چالش ارزهاي مجازي در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم با تاکيد بر اقدامات و توصيه هاي کارگروه ويژه اقدام مالي (FATF) عباسعلي کدخدايي، حسام نوروزپور ارزهاي مجازي، ناشناختگي، پولشويي، تامين مالي تروريسم، کارگروه ويژه اقدام مالي
بررسي اعمال دکترين پيوند واقعي در اعطاي تابعيت به کشتي توسط کشور صاحب پرچم سيدباقر ميرعباسي، سيدمصطفي هاشمي پيوند واقعي، کشور صاحب پرچم، کشتي، کشتيراني بين المللي، دادگاه بين المللي حقوق درياها
فرسايش حاکميت ملي در حقوق بين الملل معاصر: از حاکميت اقتدارگرا به سوي حاکميت مشروط سيدقاسم زماني، آرمين طلعت حاکميت، حقوق بين الملل، اصل عدم مداخله، جهاني شدن، حکمراني جهاني
قائم به شخص بودن داوري و استفاده از دستياران حقوقي در داوري بين المللي محمدجعفر قنبري جهرمي، سيدمحمدعلي عبداللهي داوري بين المللي، دستيار حقوقي، قراردادهاي قائم به شخص، تفويض اختيار قضايي
چالش هاي حقوقي قابليت هاي فضاي سايبري در پرتو ماده ‎۳۶ پروتکل يکم الحاقي ‎۱۹۷۷ حسين شريفي طرازکوهي، جعفر برمکي حقوق بين الملل بشردوستانه، حقوق مخاصمات مسلحانه، پروتکل يکم الحاقي، فضاي سايبري، بررسي حقوقي، سلاح هاي جديد، فناوري هاي نوين، دستورالعمل تالين
حمايت حقوق بين الملل از کودکان متولد از زنان قرباني خشونت جنسي در مخاصمات مسلحانه شهرام زرنشان، ريحانه زندي کودکان جنگ، مخاصمات مسلحانه، خشونت عليه زنان، حقوق بين الملل
نقض تعهد بين المللي ايالات متحده امريکا در قبال کاروان پناهجويان امريکاي لاتين فاطمه کيهانلو، هادي دادمهر پناهجويي، پناهندگي، منع بازگرداندن اجباري، هجوم جمعي، بازگرداندن از مرز، ايالات متحده امريکا، کاروان
حقوق بين الملل و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (موردکاوي: جايگاه گروه اقدام مالي) عليرضا ابراهيم گل، محمدصالح عطار اجزاي متشکله حقوق بين الملل، گروه اقدام مالي، نظم، حقوقي
امکان سنجي جرم انگاري ژنوسيد سياسي با تکيه بر اسناد بين المللي؛ تطبيق واقعيت و حقوق بين الملل رضوان باقرزاده، مهدي حسين تبريزي جنايات بين المللي، کنوانسيون ژنوسيد، اساسنامه ديوان بين المللي کيفري، ژنوسيد، ژنوسيد سياسي، سياسي کشي، گروه هاي سياسي
مشروعيت دکترين هر جا، هر زمان، دسترسي مديريت شده در حقوق بين الملل هسته اي هدايت الله شناسايي راستي آزمايي، قلمرو بازرسي آژانس، دسترسي نامحدود، تعهدات برجامي، (بخش T)
رويکرد کلي به آيين عدم پايبندي در موافقت نامه هاي زيست محيطي چندجانبه (با اشاره به پروتکل مونترال راجع به مواد کاهنده لايه اوزن) عقيل محمدي موافقت نامه هاي زيست محيطي چند جانبه، اجرا، آيين عدم پايبندي، پروتکل مونترال، نهاد پايبندي
آزادي اراده طرفين در نظارت قضايي بر آراي داوري تجاري بين المللي علي رضائي دادگاه هاي ملي، نظارت قضايي، توافق طرفين، نظم عمومي
مفهوم مانع براي اعطاي معافيت به متعهد در دعاوي مرتبط با تحريم ها عصمت گلشني، سيدمهدي حسيني مدرس تحريم هاي تجاري، معافيت، مانع عملي، مانع قانوني، اقدامات اجرايي تحريم، تهديد به ضمانت اجرا
گزارش آراي ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده (منتهي به اسفندماه ‎۱۳۹۸)
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوقی دادگستری 107 سال هشتاد و سوم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
قرارداد داور احد خاکپور، ربيعا اسکيني، محمدعلي بهمئي داوري، داور، قرارداد داور، موافقتنامه داوري، قرارنامه داوري
جايگاه مراجع خاص اقليت هاي ديني در حقوق ايران و آثار تصميمات آن ها عبدالسعيد بديعي خرسند، فرهاد پروين اقليت هاي ديني، مراجع خاص، قواعد و عادات مسلمه متداوله، سازمان قضاوتي، مرجع قضايي
حق دادخواهي قربانيان تقصير پزشکي در سنجه دادرسي عادلانه حسن پوربافراني دادرسي عادلانه، بي طرفي، تقصير پزشکي، سازمان نظام پزشکي، پزشکي قانوني
از کيفرگذاري تقنيني تا کيفرگزيني قضايي؛ مدل ها و معيارها (با تاکيد بر رويه قضايي ايران) فريد محسني، رضا رحيميان نظام هاي کيفردهي، حبس گرايي، کيفر متناسب، رويه قضايي، اصول تعيين کيفر، فايده گرايي
تاثير عدم رعايت اصول مهم دادرسي بر بي اعتباري راي دادگاه عبدالوحيد زاهدي، سميرا سرگزي اصول دادرسي، تشريفات دادرسي، تشريفات با درجه اهميت بالا، تشريفات موثر در ماهيت
تاملي در راهکارهاي برقراري موازنه حقوق طرفين قرارداد در حالت تورم حسن باديني، محمد خاکباز تورم، موازنه حقوق، عدالت، اجراي تعهدات
زمينه هاي ساختاري وقوع جرائم قضايي قضات ايران محمد يعقوبي زرنديني، سعيد قماشي، ابوالقاسم خدادي جرم قضايي، مجرم يقه سفيد، دستگاه قضايي، عوامل ساختاري
قرارداد انتقال حق فروش جايگزيني براي وکالت بلاعزل لطيف عبادپور، سيدمحمدصادق موسوي وکالت، وکالت بلاعزل، حق فروش، وکيل، انتقال، حق فروش
مفهوم و ابعاد مشارکت در فرايند عدالت ترميمي و آثار آن در جامعه انتقالي پونه طبيب زاده، رضا اسلامي عدالت ترميمي، مشارکت چندجانبه، عدالت انتقالي، جامعه انتقالي
مباني و معيارهاي فردي سازي قرارهاي تامين کيفري در سنجه قواعد معيار سازمان ملل متحد براي قرارهاي غيرسالب آزادي (قواعد توکيو ‎1990) عباس زراعت، سيدعلي موسوي بايگي فردي سازي، قرار تامين، آيين دادرسي کيفري، تعامل گرايي کيفري، قواعد توکيو
مشکلات نظارت قضايي بر نهادهاي انقلابي با تاکيد بر سازمان تبليغات اسلامي آيت مولائي، بهروز سعادتي راد حاکميت قانون، نهادهاي انقلابي، سازمان تبليغات اسلامي، نظارت قضايي
اختيار مديون در انتخاب يکي از ديون متعدد سيدمرتضي قاسم زاده، فاطمه نوري ماده ‎282 قانون مدني، ديون متعدد، زمان تاديه، ماده ‎277 قانون مدني، نظريه توزيع
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوقی دادگستری 108 سال هشتاد و سوم 1398 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
عدالت قضايي و نقش آن در مطالبه خسارت قراردادي سيدمصطفي محقق داماد، خشايار اسفندياري فر عدالت، انصاف، قرارداد، خسارت قراردادي، وجه التزام
نگرش فازي در حوزه سن مسئوليت کيفري مهرنوش ابوذري اطفال و نوجوانان، نگرش فازي، منطق ارسطويي، سن، مسئوليت کيفري
تحليل مصاديق مستدل و مستند نبودن آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و پيامدهاي حقوقي آن عبدالمجيد سودمندي مستدل و مستند بودن آراي قضايي، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، ادله اثبات حکم، قوانين عادي، قانون اساسي
ماهيت و اعتبار شرط تعديل ثمن به وسيله پرداخت مابه التفاوت در زمان پرداخت آخرين قسط محمد ساردوئي نسب، پيمان آقابابائي دهکردي بيع اقساطي، شرط فعل، شرط نتيجه، تعديل، ثمن شناور، غرر
چالش هاي پيش روي تعيين کيفر شروع به جرم در جرائم با کيفرهاي متعدد و تخييري در قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲ مجيد صادق نژاد نائيني، سکينه خانعلي پور واجارگاه شروع به جرم، کيفرگذاري، کيفرهاي تخييري، کيفردهي، ماده ‎122 قانون مجازات اسلامي
نگاهي به نتايج نقش آفريني تعامل پليس و رسانه در عرصه سياست کيفري در ايران علي صالحي، سيدمحمود ميرخليلي، سيددريد موسوي مجاب پليس، رسانه، افکار عمومي، سياست کيفري
تحليل اعتبار مطلق اسناد رسمي در پرتو قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه سيدمحسن سادات اخوي، سيدمرتضي طباطبائي اموال غيرمنقول، سند عادي، مالکيت رسمي، سند رسمي
ارزيابي فرايند طرح آزمايشي دادگاه درمان مدار مواد مخدر ايران علي عزيزي، محمد فرجيها دادگاه حل مسئله، دادگاه درمان مدار مواد مخدر، حقوق درمان مدار، رويکرد حل مسئله، غربالگري
تحليلي تطبيقي بر حمايت حقوقي از حق بر شهرت يا تصوير تجاري ورزشي ابراهيم رهبري، حسن لجم اورک حق بر شهرت، حق بر تصوير، علامت تجاري، حقوق مالکيت فکري، حقوق ورزشي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دادرسی 137 سال بیست و سوم 1398 آذر و دی
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
قسامه و اعتبار آن در اثبات جنايات – قسمت سوم محمد مصدق
تاثير نفس دفاع در قتل عمد، وصف قتل و مجازات آن ليلاسادات اسدي نفس دفاع، قصاص نفس، قتل عمد، قتل شبه عمد
سياست جنايي تقنيني جمهوري اسلامي ايران و تاثيرپذيري از حوزه بين المللي پرويز محمدنژاد، محسن رهامي، علي نجفي توانا سياست جنايي، جرم انگاري، تعهدات بين المللي، حقوق بين الملل کيفري
حق متهم بر دسترسي به وکيل در دادرسي کيفري مازيار خادمي حق دفاع، دادرسي منصفانه، آيين قانوني لازم، انصاف، حق داشتن وکيل
قاعده هدر نشدن خون مسلمان در نظام حقوقي ايران علي ملکي لا يبطل الدم، هدر نشدن خون مسلمان، قتل، قصاص، ديه
مصاديق و جلوه هاي بزه پوشي در اسناد و قوانين کيفري جمهوري اسلامي ايران علي اصغر خمسه، جعفر صادق منش بزه پوشي، اسناد الزام آور، جرايم حدي، عفت عمومي، تعقيب زدايي کيفري
ارزش قضايي اقدامات دروغ سنج در دادرسي کيفري رضا رجبي کرسيکلا دروغ سنجي، تحصيل دليل، ادله نامشروع، دستگاه دروغ سنج، خواب مصنوعي، سرم حقيقت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دادرسی 138 سال بیست و سوم 1398 بهمن و اسفند
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
اکراه در جنايت از ديدگاه قانون گذار جديد محمد مصدق اکراه، جنايت، قصاص، شبه عمد، خودکشي
مسئوليت کيفري و مدني ناقلان ويروس کرونا الهام اسحاقي، حامد زينلي، سيدمحمد حسيني کرونا، کويد ‎۱۹، ويروس، آنفلونزا، مسئوليت کيفري، مسئوليت مدني
ظرفيت ها و بسترهاي استرداد مجرمان در کنوانسيون سازمان ملل عليه فساد ايرج گلدوزيان، مهدي مرجاني استرداد مجرمان، تعهد بين المللي، جرايم اقتصادي، کنوانسيون مريدا
علم قاضي و جايگاه نظر کارشناس در مقام تعارض با آن عظيم علي عرب علم قاضي، حجيت، نظريه کارشناس، ادله اثبات
نقش ضابطين قضايي در پيشگيري از اطاله دادرسي با نگاهي به دادگاه هاي نظامي عباس گيسويي دادرسي عادلانه، اطاله دادرسي، ضابطان، دادگاه کيفري، دادگاه نظامي
امکان سنجي تسري قاعده تلف مبيع پيش از قبض در خريدهاي اينترنتي حميدرضا پرهام مهر، ايمان ضياء جلدي ثمن، مبيع، تلف، قبض، معاوضي بودن، ضمان معاوضيريال معاملات اينترنتي
مطالعه تطبيقي مسئوليت کيفري مستقيم و نيابتي اشخاص حقوقي در نظام حقوقي ايران و انگلستان محمدجواد سوراني مسئوليت کيفري، اشخاص حقوقي، ايران، انگلستان، کامن لا
مسئوليت هاي قانوني مديران و مربيان ورزشي مهدي سليمي، زينب سادات موسوي فر مسئوليت مدني، مربي ورزشي، مدير ورزشي، مربيان
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دانش حقوق مدني 2 (پیاپی 16) سال هشتم 1398 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ماهيت و اوصاف قرارداد بهره برداري از معدن حمزه اميني نسب، عباس ميرشکاري بهره برداري از معدن، حقوق معادن، قرارداد بهره برداري از معدن، معدن

واگذاري معادن

مباني و شرايط حجيت آراي کيفري در دعاوي مدني سيروس حيدري، فضل الله فروغي، محمدرضا اعراب شيباني اعتبار امر مختوم، آراي معارض، آراي کيفري، دعاوي مدني
بررسي عوامل شناسايي و اجراي احکام خارجي در حقوق مدني ايران حميد بذرپاچ … [و ديگران] اجراي احکام، اجراي احکام خارجي، دادگاه، قوانين ايران
بررسي تطبيقي امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ايران و انگليس محمود رضايي … [و ديگران] اصل جبران کامل خسارت، فسخ قرارداد، مطالبه خسارت
مفهوم و تاثير قوانين موجد حق در داوري داخلي با نگاهي به رويه قضايي احسان مظفري، محمود قيوم زاده، محمدرضا پاسبان قانون موجد حق، قانون ماهوي، ابطال راي داور، نظم عمومي، اصل انصاف
مطالعه تفصيلي مفهوم مصرف کننده در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي دستورالعمل هاي اروپايي و حقوق فرانسه و انگلستان يوسف براري چناري، عباس قاسمي حامد مصرف کننده، شخص حقيقي، شخص حقوقي، بيع، هدف غيرتجاري، دستورالعمل اروپايي
مغايرت اصولي قراردادهاي مبادلاتي با موضوع صرف اوراق اعتباري مرتضي حاجي پور، عيسي صفرپور سدهي اوراق اعتباري، ربا، فقه و حقوق، قرارداد
حقوق قرارداد و عدالت توزيعي جلال سلطان احمدي اراده، عدالت توزيعي، عدالت جبراني، قرارداد
تهديدهاي پيش روي اموال فکري و نحوه مقابله با آنها اصغر محمودي اموال فکري، تهديد، تهديدهاي ذهني، تهديدهاي عيني، تهديدهاي ناشي از سياست ها و سازوکارهاي اموال فکري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دولت پژوهی 19 سال پنجم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مبناي اصلاح قانون اساسي ‎1358: عمل حقوقي يا سياسي ملت عليرضا دبيرنيا قانون اساسي، رفراندوم، اصلاح، ملت، اراده سياسي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه مقارن 13 سال هفتم 1398 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جايگاه سنت حاکي از داوري يا نحوه اجراي حکم در تشريع محمد جعفري هرندي تشريع، اخبار، قضاء، اجراء، تعيين مصداق
بررسي کيفيت انتقال حق در نتيجه انتقال عين در فقه اسلامي و حقوق ايران سيدمحمد رضوي، سيدعلي رضوي حق، انتقال قهري، انتقال قراردادي، قائم مقام عام، قائم مقام خاص
بررسي تحليلي فقهي و حقوقي شرط خلاف مسئوليت نسبي در شرکتهاي مدني از منظر مذاهب خمسه و حقوق ايران رسول مخصوصي، عليرضا آبين شرکت مدني، سود و زيان، شرط، مقتضاي ذات يا اطلاق عقد، سرايت يا عدم سرايت فساد
رهن مال مشاع عباس ميرشکاري، افروز صمدي رهن، مال مشاع، قبض، قرارداد
تحليل فقهي و حقوقي صحت شرکت وجوه از منظر فقه مذاهب اسلامي مهدي جليلي، عليرضا فصيحي زاده، سيدمحمدصادق طباطبايي شرکت، شرکت وجوه، شرکت مفاوضه، شرکت اعمال
بررسي تطبيقي تاثير اختلاف دين ولي و مولي عليه بر ولايت نکاح از منظر فقه اسلامي فراست محمدي بلبان آباد، اميرحمزه سالارزائي ولايت، نکاح، اختلاف دين، فقه مذاهب، حکم فقهي
رجوع از شهادت بر طلاق در فقه شيعه و مذاهب اهل سنت محمدرضا رضوان طلب، محمدحسن قدرتي رجوع، شهادت، شهود، طلاق، عمل زناشويي، ضمانت
اجاره بلندمدت از ديدگاه مذاهب فقهي اسلامي مرتضي رحيمي اجاره، بلندمدت، مدت بقاء
تاثير جنون پس از ارتکاب قتل در سقوط قصاص حسين ناصرخاکي، عليرضا عسگري، احمد مرادخاني قتل، قصاص، جنون
مقايسه آثار مدني ارتداد در فقه اسلامي و حقوق ايران جليل شيعه علي، عباس شيخ الاسلامي ارتداد، آثار مدني ارتداد، ارتداد در فقه، ارتداد در قانون
نظري به چيستي و کاربرد قياس در فقه مقارن و حقوق ايران محمود حق بجانب، احمدرضا توکلي، محمدعلي حيدري قياس، حقوق اسلامي، اماميه، اهل سنت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
قضاوت 97 سال نوزدهم 1398 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ضابطه تشخيص دعاوي تصرف با تحليل و نقدي بر يک راي صالح خدري تصرف عدواني، قواعد مشترک، مزاحمت، ممانعت از حق
اثبات عنصر مادي جرم با استناد به نظريه کارشناسي عاطفه عباسي بار اثبات، جرم، عنصر مادي، کارشناس، رويه قضايي
محدوده اعمال ماده ‎9 قانون مدني نسبت به تعهدات بين المللي دولت ايران وحيد بذار ماده ‎9 قانون مدني، تعهدات بين المللي، ايران، معاهدات، رويه قضايي
بازجستي تاريخي – تحليلي در چرايي حق دسترسي متهم به وکيل در دادرسي کيفري از منظر حق هاي رويه اي محمود بولاغ، مازيار خادمي، محمدشعيب عارفي حق دفاع، دادرسي منصفانه، آيين قانوني لازم، انصاف، حق داشتن وکيل
تحليل پياده سازي ميانجي گري کيفري از منظر آيين نامه ميانجي گري در امور کيفري عليرضا باوي ميانجي گري کيفري، مدل اجرا، مراحل و فرآيند اجرا، قانون آيين دادرسي کيفري، آيين نامه ميانجي گري در امور کيفري
جستاري در باب زندانباني فرود شکوه مسقاني، اميررضا قانع مهارت، مهارت هاي زندانباني، نظام زندانباني، اصلاح و تربيت، زندان، پيشگيري
تحليل شروع به جرم سرقت تعزيري در حقوق کيفري ايران ناصر قاسمي، امير مرادي شروع به جرم، سرقت، تهيه وسايل ارتکاب جرم، فرض حقوقي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مباني فقهي حقوق اسلامي 2 (پیاپی 24) سال دوازدهم 1398 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بازشناسي مفهومي ضمان و اقسام آن در فقه اسلامي حسن خدابخشي، سيدمحمدرضا آيتي، اصغر عربيان ضمان، تعهد، التزام، مسئوليت و الزام
تحليل ماهيت فقهي انتقال تکنولوژي در قراردادهاي جديد نفتي حجت شفيعي، مجيد وزيري قراردادهاي نفتي، انتقال تکنولوژي، (قراردادهاي IPC)، اجاره اشخاص، عقود فقهي بين المللي
بررسي انتقادي مباني فقهي صحت مهريه نامتعارف در فقه اماميه حسن غروي، محدثه مهرابي زاده، محسن فتاحي مهريه نامتعارف، احکام اوليه، احکام ثانويه، مهرالمثل، معاملات سفهي، قاعده لاضرر
تاثير تغيير جنسيت در مسئوليت کيفري پرداخت کنندگان ديه صالح غفاري چراتي … [و ديگران] ديه، تغيير جنسيت، فاضل ديه، قصاص، فقه اماميه
بررسي قاعده الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار محمدصادق فاضل، محمدجواد قائمي امتناع، اضطرار، اختيار، مکلف، قدرت، عقاب، تکليف
نگرشي تطبيقي به تفويض طلاق در فقه اسلامي، حقوق ايران و مصر آزاد فلاحي، محمدرسول ابوالمحمدي طلاق، تفويض طلاق، توکيل در طلاق
پژوهشي پيرامون حکم اخذ اجرت المثل توسط وصي با رويکردي بر آراء امام خميني (ره) سيدمحمدتقي قبولي درافشان، محمدحسن حائري، فاطمه نجيب زاده اجرت المثل، وصي، صغير، امام خميني (ره)
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مجلس و راهبرد 100 سال بیست و ششم 1398 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نارسايي هاي تقنيني هيئت منصفه کارآمد در نظام حقوقي ايران محسن شريفي هيئت منصفه، جرم سياسي، جرم مطبوعاتي، دادرسي کيفري
قماربازي در فضاي مجازي از نظر حقوق کيفري مهدي چگني، سيداحمد موسوي قمار، شرط بندي، آنلاين، فضاي مجازي، قمار اينترنتي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات پيشگيري از جرم 53 سال چهاردهم 1398 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
پيشگيري اجتماعي رشدمدار از بزهکاري اطفال در سياست جنايي اسلام با تاکيد بر آموزه هاي قرآني نسرين مهرا اطفال،پيشگيري رشدمدار، آموزه هاي قرآني، سياست جنايي، بزهکاري
جرم شناسي صلح طلب: رويکرد آن به جرم و راهکارهاي مقابله با جرم علي صفاري، راضيه صابري جرم شناسي صلح طلب، کنترل اجتماعي، سياست اجتماعي، عدالت ترميمي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي 51 سال چهاردهم 1398 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
پيامد سرقت توسط نابالغ از نگاه مذاهب فقه اسلامي محمدعلي محب الرحمان، حسين صابري، محمدمهدي محب الرحمان قطع يد، سرقت، حد، نابالغ،تربيت
تحليل فقهي و حقوقي حکم وعده بيع اعضاي بدن انسان و بيان چالشهاي تجويز آن در مذاهب اسلامي حامد رستمي نجف آبادي، سعيد پاسبان، مهدي ناصر وعده بيع اعضاي بدن، مالکيت اعضا، پيوند اعضا
مجازات سب النبي از ديدگاه مذاهب اسلامي و حقوق ايران و افغانستان عابدين مومني، عبدالسبحان صديقي سب النبي، دشنام، قتل، تعزير، مجازات، مذاهب اسلامي
مقايسه تطبيقي جايگاه حقوقي زن در اسلام و کنوانسيون بين المللي رفع تبعيض عليه زنان و سند ‎۲۰۳۰ طاهره محسني، خديجه احمدي بيغش حقوق، زن، اسلام، اسناد بين المللي، تبعيض، سند ‎۲۰۳۰
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوق انرژی 1 دوره پنجم 1398 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تاثير مولفه هاي حقوق بشري بر سازمان هاي بين المللي انرژي با تاکيد بر اوپک بهرام پشمي، پيمان بلوري، حجت سليمي ترکماني اوپک، توسعه پايدار، حقوق بشر، سازمان بين المللي، صندوق توسعه بين المللي اوپک (OFID)
نحوه رسيدگي قضايي و جبران خسارت ناشي از آلودگي نفتي در دريا با تاکيد بر درياي آزاد پيمان حکيم زاده خوئي، خديجه اسدزاده آلودگي نفتي، بيمه، جبران خسارت، دادگاه هاي حاکم، رسيدگي قضايي، کلوپ هاي (P&I)
خرق حجاب شرکتي در قوانين و رويه اتحاديه اروپايي در خصوص تحريم شرکت هاي زيرمجموعه شرکت ملي نفت ايران سيدمحمدحسن رضوي، محمدرضا سالاري اتحاديه اروپايي، تحريم هاي اتحاديه اروپايي، خرق حجاب شرکتي، شرکت ملي نفت ايران
ابعاد حقوقي برچيدن واحدهاي شناور توليد، فرآورش و ذخيره سازي نفت و گاز فراساحلي محمد ساردوئي نسب، اصغر کاظمي برچيدن، سازه دريايي، کشتي، نظام دوگانه، واحدهاي شناور توليد و ذخيره سازي
نقش داوري هاي سرمايه گذاري در تفسير اصل مشارکت عمومي در دعاوي نفتي پرويز ساورايي، مرجان فاضلي اصل مشارکت عمومي، داوري نفتي، قضيه شورون عليه اکوادور، قضيه لونپاين عليه کانادا
منافع و اهداف کشورهاي داراي منابع نفتي و شرکت هاي بين المللي نفتي در انعقاد قراردادهاي نفت و گاز مصطفي سليمي فر، تقي ابراهيمي سالاري، سيدمحمدموسي مطلبي اهداف قراردادي، تعارض منافع، قرارداد نفتي، منافع قراردادي
سازوکارهاي قراردادي جهت ايجاد انعطاف پذيري در قراردادهاي حفاري روزانه فريده شعباني جهرمي، فريد شعباني جهرمي انعطاف پذيري، تعديل، حفاري، قرارداد روزانه، مذاکره مجدد، نرخ هاي احتياطي
رابطه امنيت آب و بلاياي طبيعي در حقوق بين الملل مصطفي فضائلي، مهناز رشيدي امنيت آب، بلاياي طبيعي، حقوق بين الملل، مديريت بلايا، منابع آبي فرامرزي
نقش ديوان بين المللي حقوق درياها در نظام حل و فصل اختلافات کنوانسيون ‎1982 سازمان ملل متحد محمدمهدي مرادي، محمود جلالي حقوق بين الملل، حل و فصل اختلافات، ديوان بين المللي حقوق درياها، کنوانسيون حقوق درياها
نظام حقوقي حاکم بر ممنوعيت آزمايش هاي هسته اي در حقوق بين الملل سيدمصطفي مشکات، احمد رمضاني، سهراب صلاحي آزمايش هسته اي، انفجار هسته اي، سلاح هسته اي، خلع سلاح، منع گسترش سلاح هاي هسته اي
رويکردي نو در تحليل حقوقي شروط زيست محيطي قراردادهاي نفتي سيدفضل‌الله موسوي، مجتبي عيني ارزيابي پيامد زيست محيطي، الزامات زيست محيطي، راهبرد زيست محيطي، رويه مطلوب بين المللي، طرح هاي زيست محيطي، مديريت زيست محيطي پروژه، مسئوليت زيست محيطي
الزامات داخلي و بين المللي حمل و نقل دريايي مواد هيدروکربوري جعفر نوري يوشانلويي، عبدالحسين ايراني فتح آباد حمل و نقل، خط لوله، دريا، گاز طبيعي مايع، نفت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوق خصوصی 4 دوره چهل و نهم 1398 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تاملي بر رابطه حقوق و ايدئولوژي و تاثير آن بر کثرت استدلال حقوقي حميد آرايي، مهدي شهابي، مهدي دهباشي استدلال حقوقي، ايدئولوژي، پست مدرنيسم، پلوراليسم حقوقي، قاعده حقوقي
پيوند بين علم اقتصاد و حقوق با ارائه چارچوب کنش جمعي براي تحليل ضمانت اجراي قوانين تسهيل محيط کسب و کار قاسم ايزانلو … [و ديگران] اصلاحات نهادهاي رسمي، تضمين اجراي قوانين، کنش جمعي، محيط کسب و کار، هزينه مبادله
حقوق مالياتي و ماهيت حقوقي سهام شرکت ها رضا چراغي، منصور اميني، ولي رستمي الزامات مالياتي سهام، انتقال طلب، حقوق مالياتي، حق عيني، ماليات بر درآمد
درآمدي بر مطالعه تطبيقي تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامي مصطفي دانش پژوه تقلب نسبت به قانون، جهت نامشروع، حيله، لاضرر، نقض غرض
تحليلي بر عناصر شناختاري و موارد کاربست قرارداد ليسانس فرند ابراهيم رهبري، فاطمه يزداندوست استانداردهاي فني، حقوق اختراعات، فناوري ضروري استاندارد، قراردادهاي مالکيت فکري، ليسانس فرند
سرقت علمي و ضمانت اجراهاي مقابله با آن؛ با تاکيدي بر مسئله تعامل سرقت علمي و نظام حقوق مالکيت فکري زهرا شاکري اصالت اثر، حقوق مالکيت ادبي و هنري، حق معنوي، حق انتساب اثر، سرقت علمي
اهليت شخص حقوقي در قراردادهاي مجاني صادق شريعتي نسب احسان، اساسنامه، اهليت، بخشش، تبرع، شخص حقوقي، شخصيت حقوقي، شرکت، قراردادهاي مجاني
تعامل حقوق عمومي و خصوصي در مورد مسئوليت مدني سيدمحمد طباطبائي نژاد، محمود کاظمي خسارت، قواعد انتظامي، کارامدي، مسئوليت مدني
پيوندهاي اينترنتي از منظر حقوق و فقه اماميه سيدمحمدهادي قبولي درافشان تسبيب، حقوق مادي مولف، حقوق معنوي، قاعده لاضرر
جمع و اختيار در مسئوليت مدني ناشي از فعل شخصي، فعل غير، فعل شيء و مسئوليت قراردادي در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ايران عليرضا يزدانيان شخصي، شيء، غير، فعل، قرارداد
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوق عمومی 2 دوره پنجاهم 1399 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي حق بشري دسترسي به آب در پرتو رويه ديوان داوري ايکسيد نيما نصرالهي شهري، سيدقاسم زماني حق دسترسي به آب شرب، حقوق سرمايه گذاري، حقوق بشر رويه ايکسيد
پاسخگويي بانک مرکزي؛ مطالعه تطبيقي نظام حقوقي آمريکا و ايران مريم کرد … [و ديگران] بانک مرکزي، پاسخگويي، دولت، سياست پولي، شفافيت
ارزيابي عملکرد شوراي امنيت سازمان ملل متحد در بهره گيري از دکترين مسئوليت حمايت رضا موسي زاده، سارا حسين زاده امنيت انساني، حقوق بشر، شوراي امنيت، مداخله بشردوستانه، مسئوليت حمايت
بررسي جايگاه خانواده در نظام بين المللي حقوق بشر سيدفضل الله موسوي، فاطمه ابراهيمي اسناد بين المللي، تفاسير عمومي، روز بين المللي خانواده، سياست هاي خانواده-محور، شوراي حقوق بشر، قطعنامه هاي مجمع عمومي، مفهوم خانواده
حدود مداخله کيفري دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کيفري آزاده السادات طاهري، فائزه منطقي جرم انگاري، حقوق کار، حقوق کيفري، ضمانت اجرا، کارگر، کارفرما، مجازات
انساني کردن نهاد حمايت کنسولي در پرتو تحولات حقوق بين الملل بشر؛ در پرتو راي مشورتي شماره ‎1۶ ديوان بين آمريکايي حقوق بشر حميد الهويي نظري، مجيد کورکي نژاد قرايي، آيدا آقاجاني رونقي انساني کردن حقوق، حمايت کنسولي، حقوق بشر، رويه قضايي بين المللي روابط کنسولي، دولت متبوع، کنوانسيون وين
اعمال اصول بنيادين حقوق بين الملل بشردوستانه بر تسليحات کاملا خودکار به عنوان ابزار نوين جنگي حسين شريفي طرازکوهي، محمدحسين صيادنژاد ابزارها و روش هاي نوين جنگي، اصول بنيادين، تسليحات کاملا خودکار، حقوق بين الملل بشردوستانه، خلع سلاح و کنترل تسليحات
امکان سنجي اعمال ضابطه رفتار ملل کامله الوداد در حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري بين المللي سيدباقر ميرعباسي، مجيد قاسم زاده مسلبه داوري بين المللي سرمايه گذاري، شرط ملت کامله الوداد، قيد حل و فصل اختلاف، مسئله مافزيني، معاهدات سرمايه گذاري
کاربست قوانين و مقررات ارتباطي در صيانت از حريم خصوصي شهروندان در فضاي سايبر فلور قاسم زاده لياسي، ليلا رييسي دزکي حريم خصوصي، حقوق شهروندي، حقوق بشر، فضاي سايبر، مقررات ارتباطي
رژيم حقوقي قابل اعمال بر سياست کشتار هدفمند اسرائيل در سرزمين فلسطين مهوش منفرد، سيداحمد طباطبايي اسرائيل، حقوق بين‌الملل بشردوستانه، حقوق بين الملل بشر، فلسطين، کشتار هدفمند
حق بر توسعه و تاثير آن بر تحقق بعد داخلي حق بر تعيين سرنوشت همايون حبيبي، کيوان اقبالي توسعه، حق بر توسعه، حق بر تعيين سرنوشت داخلي، دموکراسي، مشارکت عمومي
چگونگي تفکيک اعمال حاکميتي و تصدي در صنعت نفت، نهادهاي متولي و رابطه آنها عبدالحسين شيروي، نرگس سراج اعمال حاکميتي، اعمال تصدي، رگولاتوري، شرکت ملي نفت، وزارت نفت
نگاهي روش شناسانه به نظريه قرارداد اجتماعي توماس هابز مجتبي جاويدي توماس هابز، روش شناسي، سوبژکتيويته، فلسفه حقوق، قرارداد اجتماعي
حملات سايبري و نقض اصل عدم مداخله پرستو اسمعيل زاده ملاباشي، محسن عبدالهي اصل ممنوعيت مداخله، حاکميت، حملات سايبري، مسئوليت بين المللي دولت، نقض تعهد
حمايت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسيون ‎ 2011استانبول در خصوص پيشگيري و مبارزه با خشونت عليه زنان علي مشهدي، موسي کرمي حقوق بين الملل، حقوق بشر، خشونت عليه زنان، شوراي اروپا، کنوانسيون ‎2 استانبول
روش هاي ارتقاي کيفيت قوانين آزاده عبداله زاده شهربابکي قانونگذاري خوب، قوانين آزمايشي، گروه هاي ذي نفع، متخصصان زبان، مجموعه سازي قوانين
مطالعه تطبيقي شرايط کلي شناسايي و اجراي احکام خارجي در حقوق ايران و اتحاديه اروپا محمود جلالي، علي نوريان اخلاق حسنه، احکام مدني و تجاري، شناسايي احکام خارجي، قطعيت راي، نظم عمومي
نقدي بر تقابل اتحاديه آفريقا و دولت هاي عضو وي با ديوان کيفري و تاثير آن بر رويه قضايي بين المللي جواد صالحي اتحاديه آفريقا، ديوان کيفري بين المللي، رويه قضايي بين المللي، سودان، شوراي امنيت
مخاصمه مسلحانه عراق؛ تحليل اقدامات ارتکابي داعش از منظر حقوق بين الملل بشردوستانه و حقوق بين الملل کيفري بهمن ساعدي، عليرضا آرش پور، عبدالرضا فرزامي نسب حقوق بين الملل بشردوستانه، حقوق بين الملل کيفري، داعش، عراق، مخاصمه مسلحانه
امکان سنجي نقش آفريني مردم در ابتکار بازنگري قانون اساسي؛ درنگي بر ظرفيت حقوق اساسي ايران حامد نيکونهاد، سيدعبدالسعيد مدرس ابتکار بازنگري، بازنگري قانون اساسي، پيشنهاد بازنگري، حق تعيين سرنوشت، حاکميت مردم
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات راهبردي زنان 84 سال بیست و یکم 1398 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
امکان سنجي تغيير موضوع در ولايت قهري فرزندان کبري پورعبدالله ولايت قهري، تغيير موضوع، تغيير موضوع زن، تغيير موضوع خانواده، تاثير زمان و مکان در اجتهاد
ممنوعيت حبس زوج معسر در پرداخت مهريه با رويکرد تحکيم خانواده عاتکه قاسم زاده، علي اکبر ايزدي فرد، سعيد ابراهيمي ضمانت اجرا، مهريه، اعسار، روابط زوجين، قانون حمايت خانواده
ارتقاي جايگاه زنان در قانون مجازات اسلامي سال ‎۱۳۹۲ احمد حاجي ده آبادي قانون مجازات اسلامي مصوب ‎۱۳۹۲، سن مسئوليت کيفري زنان، زناي به عنف، زناي محصنه، جبران خسارت زنان قرباني تجاوز به عنف، قصاص زن، ديه زن
حقوق بانوان متهم در نظام حقوقي ايران اعظم مهدوي پور، مجتبي اصغريان، سيدمحمدرضا نقيبي حقوق بانوان متهم، تبعيض مثبت، قانون آيين دادرسي کيفري، ضمانت اجرا، سياست کيفري افتراقي
قلمرو آزادي زن پس از ازدواج محمد اسحاقي، مهديه شعباني آزادي، ازدواج، زن، عقد، قلمرو، محدوديت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up