مقالات حقوقی منتشره در کشور – تابستان 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مقالات حقوقی منتشره در کشور – تابستان 1400

 

<

عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
اندیشه حقوقی شماره 1 سال اول 1399 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحليل فقهي و تطبيق حقوقي اقسام حق ديني با رويکرد انتقادي عبدالله رنجبر، سيدحسين سادات حسيني حق ديني، تعهد، التزام، تعهد ديني، تعهد عيني
ضرورت مقررات گذاري ارزهاي ديجيتال و تبيين موانع ساختاري محمد باباپور، امير جوادي ارز ديجيتال، الزام، تنظيم گري، دولت، مقررات گذاري
بررسي ميزان پيچيدگي قوانين ماليات هاي مستقيم در نظام مالياتي کشور علي باغاني، عليرضا حسني عوامل اداري و اجرا و تمکين، شاخص پيچيدگي ماليات هاي مستقيم، عوامل سياستي و قانوني، قوانين ماليات مستقيم
مطالعه تطبيقي تعديل و تفسير قراردادهاي خصوصي در بحران اقتصادي ناشي از کرونا کمال رئوف بحران کرونا، تعديل قرارداد خصوصي، تفسير قرارداد خصوصي، عدالت قراردادي، عدالت معاوضي
سياست جنايي ايران در گستره توليد و توزيع مواد غذايي ناسالم و غيراستاندارد با تاکيد بر فقه اسلامي محمدامير کريمي امنيت غذايي، توليدکننده، سياست جنايي، عرضه کننده، مواد غذايي غيراستاندارد
الزامات حقوق بشري مرتبط با مبتلايان به ايدز سيدرضا احسان پور، حامد کرمي حقوق بشر، مبتلايان، ايدز، معلوليت، شهروند
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
اندیشه حقوقی شماره 2 سال اول 1399 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ابعاد فقهي حقوقي وکالت مطلق و عام علي محمد حسيني عام، مطلق، وکالت، وکالت عام، وکالت مطلق
مسئوليت مدني ناشي از توليد و فروش محصولات تراريخته سيدامين خرام ارائه اطلاعات، تقصير، خطر، خطر در برابر انتفاع، خطر نامتعارف
حقوق سرمايه گذاري خارجي در قراردادهاي تجاري بين المللي با نگاهي به قانون تجارت ايران آرزو کياني مجاهد، رحيم باغبان سرمايه گذاري هاي خارجي، جذب سرمايه گذار، قراردادهاي تجاري بين المللي، داوري
حقوق متهم از تعقيب تا اجراي مجازات در دادگاه بخش علي سهراب زاده مقام تعقيب، مقام تحقيق، دادگاه بخش، اصل بي طرفي
تحولات ناظر بر دادرسي عادلانه در پرتو قانون آئين دادرسي کيفري مصوب ‎۱۳۹۲ با نگاهي به اسناد بين المللي عباس ميرزاجاني دادرسي عادلانه، قانون آئين دادرسي کيفري، اسناد بين المللي، حقوق طرفين
چالش هاي پيرامون ماده ‎۶۳۷ قانون مجازات اسلامي مصوب ‎۱۳۷۵ فرزانه شکوهنده رابطه نامشروع، عمل منافي عفت، زنا، ماده ‎۶۳۷، قانون مجازات اسلامي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
اندیشه حقوقی شماره 3 سال اول 1399 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ضرورت سنجي پيش بيني اصل بي طرفي دادستان در نظام دادرسي ايران؛ با تاکيد بر نظام دادرسي ترکيه زهرا انظاري دورباش، فاطمه احدي دادستان، متهم، دلايل به نفع متهم، دلايل عليه متهم، اصول بوداپست
اختيارات و وظايف پليس در برخورد با جرائم منافي عفت در جلوه قوانين جديد ايران سارا رستمي، مهري توتونچيان پليس، جرائم منافي عفت، اشاعه فحشا، قانون مجازات اسلامي، قانون آئين دادرسي کيفري
تعارض منافع و عدم شفافيت به مثابه فساد در نظام سلامت کورش دل پسند، شريف ترکمن نژاد، محمد نوريان
پيشگيري کنشي از رفتارهاي مجرمانه شغلي قضات، چالش هاي اجرائي و راهکارهاي آن اميرلطف اله پيرنياکان پيشگيري کنشي، عوامل فردي، عوامل سيستمي، عوامل پيراموني، رفتارهاي مجرمانه شغلي قضات
حلول دين موجل ناشي از سند تجاري احمد اسفندياري حلول، فوت، دين، موجل
سياست جنايي ايران در جرايم منافي عفت تعزيري افشين جعفري، آسيه حسيني جرايم منافي عفت، تعزير، سياست جنايي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
اندیشه حقوقی شماره 4 سال اول 1400 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بازشناسي سياست جنائي بزه ديده مدار در جرائم منافي عفت سيدرضا احسان پور، نصرالله حقيقي سياست جنائي، بزه ديده مدار، جرائم منافي عفت به عنف
بررسي فقهي و حقوقي مالکيت اراضي اشخاص، در اثر پيش روي آب دريا مهدي محمديان اميري، سيديوسف موسوي انيجدان مالکيت، اراضي، انفال، ثروت هاي عمومي، اموال خصوصي
بررسي و تحليل تعزيرات منصوص شرعي و مقايسه آن با حدود جواد حبيبي تعزير، حدود، تعزير منصوص شرعي، اصل قانوني بودن حقوق جزا
بررسي تطبيقي اجرت المثل ايام زوجيت در قانون مدني با فقه اهل تسنن نسيم نصراللهي، عليرضا شريفي اجرت المثل، حقوق زنان، قانون، مباني فقهي، مطالعه تطبيقي
مسووليت کيفري شرکت هاي تجاري در مخاصمات مسلحانه داخلي (با تاکيد بر اقدامات شرکت آمريکايي بلک واتر در عراق) ابراهيم ياقوتي، فريد بيرانوند شرکت هاي تجاري، اشخاص حقوقي، مسووليت کيفري، دولت هاي ناتوان
حقوق بين الملل نوين و چالشي به نام استقلال دولت ها عبدالله رزاقي اصل استقلال و حاکميت دولت، جهاني شدن و نظم نوين جهاني، حقوق بين الملل نوين، ساختار سلسله مراتبي حقوق بين الملل، نفع مشترک
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
انديشه نوين فقه و حقوق اسلامي شماره 1 سال اول 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
اصول ديپلماسي در سيره پيامبر اکرم (ص) حسين حسن پور ديپلماسي، روابط ديپلماتيک، استراتژي صلح
بررسي فقهي حريم ميراث فرهنگي و آثار و بناهاي تاريخي فاطمه عرب احمدي حريم، فقه، آثار باستاني، ميراث فرهنگي
مقاومت در برابر مشروعيت اي. ريچارد، جي آر. بريسبين؛ ويراستار علمي ابراهيم ياقوتي کشمکش، قانون، سرنگوني حکومت، سرپيچي، دادخواهي
يکپارچه سازي قانون و سياست بهداشت و سلامت ساندرا آر. لويتسکي؛ ويراستار علمي فاطمه عرب احمدي حقوق، خدمات درماني، اصلاح، فراخوان حقوقي، اجتماعي-حقوقي، سياست اجتماعي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
انديشه نوين فقه و حقوق اسلامي شماره 2 سال اول 1398 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جايگاه مسجد در پيشبرد اهداف گام دوم انقلاب اسلامي با تکيه بر نظر مقام معظم رهبري فاطمه عرب احمدي، حسين حسن پور مسجد، انقلاب اسلامي، بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي
عدالت مشارکتي در داوري حقوق اجتماعي ساندرا ليبنبرگ؛ ويراستار علمي ابراهيم ياقوتي حقوق اجتماعي، عدالت مشارکتي، کرامت بشري، تجربه گرايي مردم سالاري، انصاف رويه اي، پروتکل اختياري عهدنامه بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
آزادي کامل: تعاريف برده داري از منظر بازماندگان معاصر آندرا نيکلسون، مين دانگ، زو ترود؛ ويراستار علمي فاطمه عرب احمدي حقوق بشر، برده داري، نجات يافتگان يا بازماندگان، ماده ‎۱ کنوانسيون برده داري ‎۱۹۲۶
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
انديشه نوين فقه و حقوق اسلامي شماره 3 سال اول 1399 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي شيوه هاي جايگزين حل و فصل اختلافات از منظر فقه اماميه محمد شيروي خوزاني، منصور درخشنده شيوه هاي جايگزين حل و فصل اختلافات، قاضي تحکيم، قاضي منصوب، حکميت، داوري، صلح، ثالث بي طرف
کشمکش براي دستيابي به حق برخورداري از تحصيلات در معاهده اروپايي حقوق بشر نيني واهلسترمي؛ ويراستار علمي فاطمه عرب احمدي کشمکش، دستيابي به حق، برخورداري از تحصيلات، معاهده اروپايي، حقوق بشر
برقراري تعادل بين حقوق کودک و حقوق والدين در معاهده مربوط به حقوق کودکان آن کوئين نسترد، ويراستار علمي فاطمه عرب احمدي حقوق کودک، حقوق والدين، معاهده مربوط به حقوق
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
آموزه هاي حقوق کيفري شماره 20 دوره هفدهم 1399 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
شبهه موضوع قاعده درا در حقوق ايران روح الله اکرمي قاعده درا، شبهه قضايي، احتمال عقلايي شبهه، اثبات دعواي کيفري، فقه جزايي
امکان اعمال قرارداد قضايي با منافع عمومي نسبت به اشخاص حقوقي در حقوق ايران (با نگاهي به حقوق فرانسه) عرفان باباخاني، افشين عبداللهي قرارداد قضايي، جايگزين تعقيب عمومي، اشخاص حقوقي، حقوق ايران، حقوق فرانسه
جرم تقلب در تهيه آثار علمي حسن پوربافراني، محمدجواد حيدريان دولت آبادي، عليرضا باقري قوام آبادي سرقت ادبي، آثار علمي تقلبي، تهيه آثار علمي تقلبي، عرضه آثار علمي تقلبي، معاون در تهيه آثار علمي تقلبي
رويکردي انتقادي به سلب آزادي محکوم به قصاص در فرايند استيذان عبدالعلي توجهي، رحيمه علي آبادي اجراي قصاص، استيذان، حبس، مقام رهبري، قاتل، قصاص نفس
مسئوليت کيفري بين المللي در قبال جنايات ارتکاب يافته در ميانمار محمدهادي ذاکرحسين ديوان کيفري بين المللي، ديوان بين المللي دادگستري، شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد، صلاحيت جهاني، نسل کشي
تحليل محتواي رمان همسايه ها در حوزه بزهکاري کودک در پرتو يافته هاي جرم شناسي بهزاد رضوي فرد، نجمه نظري، علي مولابيگي احمد محمود، رمان همسايه ها، بزهکاري کودکان، جرم شناسي نظري، جرم شناسي باليني
تبيين مفهوم و جايگاه کار نوعا کشنده در حقوق کيفري ايران با نگاهي به حقوق فرانسه محمود روح الاميني قصد قتل، رفتار نوعا کشنده، رکن مادي، رکن رواني
رويکرد جرم شناختي به تهديد برخط دختران صادق صادقي، مصطفي فروتن، شهرام ابراهيمي تهديد برخط، دختران، پيشگيري از بزه ديدگي، افشاي اسرار، فضاي سايبري
مجازات قتل در تکرار جرايم منافي عفت با تاکيد بر تکمله المنهاج سميه صفايي بازارجمعه تکرار جرم، منافي عفت، اعدام، آيه الل  ه خويي
واکاوي حکم تعدد جرايم اطفال و نوجوانان در حقوق کيفري ايران امين فلاح، حسن حاجي تبار فيروزجائي طفل، نوجوان، تعدد جرم، مجازات، اقدامات تاميني
تضمين هاي حمايت از حق بر مالکيت در توقيف و ضبط وسيله جرم حسن قاسمي مقدم وسيله جرم، مالکيت، توقيف، ضبط، مصادره
سقوط حکم اعدام مرتد فطري در فرض توبه و مشروعيت استتابه توسط قاضي حميد موذني بيستگاني حقوق کيفري، مرتد فطري، توبه، استتابه مرتد فطري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
آموزه هاي حقوقی گواه شماره 1 سال اول 1394 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مبادي و تحولات قانون مدني کشورهاي عربي حميد بهرامي احمدي، حمزه اميني نسب قانون مدني، تقنين عربي، تاريخ حقوق، حقوق تطبيقي
سازوکار انطباق فقه با زمانه از منظر امام خميني (ره) و شهيد صدر (ره) با تکيه بر مفاهيم عقل و عرف علي غلامي، محمد پورکياني عقل، عرف، حکم حکومتي، سيره عقلا، معاملات، عبادات
توقيف اموال دولتي در حقوق ايران و تجارت بين الملل امين حسنوند، رسول صحرانورد دولت، موسسه دولتي، شخصيت حقوقي، مصونيت قضايي، مصونيت اجرايي
بررسي تطبيقي مباني مسئوليت مبتني بر تقصير و بدون تقصير در حقوق مسئوليت مدني ايران و انگلستان قاسم خادم رضوي، الياس نوعي مسئوليت مبتني بر تقصير، مسئوليت بدون تقصير، مسئوليت، تقصير، شخص معقول و متعارف
مباني و تفاوت ضمانت اجراي عدم ايفاء تعهدات قراردادي در حقوق ايران، فقه اماميه و حقوق فرانسه سعيد بيگدلي، ابراهيم صادقيان مسئوليت مبتني بر تقصير، مسئوليت بدون تقصير، مسئوليت، تقصير، شخص معقول و متعارف
حقوق سازمان هاي پخش راديو تلويزيوني در موافقت نامه هاي بين المللي و حقوق ايران محمود صادقي، زهرا اميد مالکيت ادبي و هنري، سازمان هاي پخش راديو تلويزيوني، سازمان جهاني مالکيت فکري، معاهده سازمان وايپو
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
آموزه هاي حقوقی گواه شماره 2 سال دوم 1395 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مقايسه مزايا و معايب قرارداد استصناع و قرارداد BOT در اجراي پروژه هاي دولتي نجادعلي الماسي، سيدمحمد امارتي موسوي قرارداد، استصناع، قرارداد (BOT)، پروژه هاي عمراني
تحديد مسئوليت متصدي حمل و نقل دريايي در حقوق ايران و کنوانسيون هاي بين المللي محسن ايزانلو، مرتضي بهادران شيروان، علي مهاجراني حمل و نقل دريايي، متصدي حمل و نقل، تحديد مسئوليت، قانون دريايي ايران، کنواسيون بروکسل
مباني فقهي و حقوقي پرداخت نفقه به زن در ايام عده وفات سيدمصطفي سعادت مصطفوي، ابراهيم جلاليان نفقه زوجه، زوجه باردار، اقارب، عده وفات
شرکت يک نفره در حقوق ايران و کامن لا بهزاد پورسيد، مجتبي شفيع زاده شرکت، شرکت يک نفره، شخصيت حقوقي، تشکيل، اداره، انحلال
عدم اختصاص بودجه مصوب قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي (مطالعه موردي بودجه قطارهاي شهري) سيدمحمدمهدي غمامي، محمدطه خراطها بودجه، کميسيون اصل ‎۱۵، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، شرکت مترو
مفهوم بيمه کافي در حقوق حمل و نقل هوايي مسعود اماني، محسن عابديني بيمه کافي، هواپيما، مسئوليت، کنوانسيون مونترال، حمل و نقل هوايي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
آموزه هاي حقوقی گواه شماره 3 سال دوم 1395 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
آثار تغيير جنسيت پس از عقد نکاح در حقوق ايران و فقه اماميه محمد روشن، عليرضا ترابي زيارتگاهي تغيير جنسيت، عقد نکاح، مهر، ولايت، ارث
بررسي ماهيت ذمه در فقه اماميه با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران محمود جمال‌الدين زنجاني، محمدجواد شيرازي ذمه، عهده، تعهد، ضمان، عهد
مبناي حکومت اراده و تراضي در خيارات در حقوق ايران و فقه مذاهب اسلام سيدمصطفي سعادت مصطفوي، ميثم شکوهي خيار، فسخ، شرط ضمني، شرط ضمني ارتکازي مقدمه
معيار تعيين مصاديق مستثني شده از اصل لزوم علم تفصيلي به مورد معامله حميد بهرامي احمدي، مرتضي نجف آبادي مورد معامله، علم اجمالي، علم تفصيلي، نفي غرر، عرف
بررسي ماهيت حقوقي و آثار فاکتورينگ در حقوق آمريکا و انگليس محمدعلي مهدوي ثابت، مهدي شاکري تامين مالي، فاکتورينگ، بيع طلب، تراضي، قانون حاکم
نهاد چيست؟ جان راجرز سرل، جعفر عسگري، علي مهاجراني واقعيت نهادي، واقعيت طبيعي، کارکردهاي وضعي، بعد ذهني، ساختار منطقي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
آموزه هاي حقوقی گواه شماره 4 سال سوم 1396 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مسووليت مدني ناشي از حوادث وسايل نقليه در پرتو قانون جديد بيمه اجباري مصوب ‎۱۳۹۵ احمد فرهاني، محمدحسين اسفنديارپور راننده، دارنده، مسووليت مدني، شخص ثالث، بيمه اجباري
بررسي ماهيت و مسئله تضمين سود در اوراق مشارکت محمد روشن، مجتبي جهان تيغي اوراق قرضه، اوراق مشارکت، تضمين سود
تحليل فقهي و حقوقي ماده ‎۱۰۱۳ قانون مدني و امکان تعميم آن به انواع امين محسن اسماعيلي، سعيد اکبرزاده مقدم امين حاکم، امين قضايي، امين مالکي، امين قانوني، شرط تضمين، تضمين، وثايق دين
شرط عدم رجوع در طلاق رجعي در فقه اماميه و حقوق ايران جمال الدين محمود  زنجاني، محمدميلاد بمانيان گاوافشادي سلب حق، شرط عدم رجوع، حق و حکم، مقتضاي ذات عقد و ايقاع، طلاق رجعي
شروط اختصاصي مرابحه در فقه اماميه و حقوق ايران عليرضا عالي پناه، بهروز عليزاده مرابحه، شروط اختصاصي، ربح، سود شرعي، راس المال، تسهيلات بانکي، بانکداري بدون ربا
نگرشي جديد به مباني مسئوليت مدني در حقوق ايران و فقه اماميه سيدمصطفي سعادت مصطفوي، محمدجواد پايکاري مبناي مسئوليت مدني، نظريه تقصير، قابليت استناد، اتلاف و تسبيب
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
آموزه هاي حقوقی گواه شماره 5 سال سوم 1396 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
اقسام رجوع از وصيت در فقه اماميه و حقوق ايران محمدحسن صادقي مقدم، محمدمهدي ميرجليلي رجوع، وصيت، ماهيت، حق، حکم، اسقاط
امتداد قواعد امانت در حقوق تجارت ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق تجارت مصر محسن اسماعيلي، عليرضا قاسمي امناي مدني، امناي تاجر، امناي غير تاجر، امين ورشکستگي
بررسي تطبيقي نهاد سازش در حقوق ايران و حقوق تجارت بين الملل عليرضا عالي پناه، محسن زيار صلح، سازش، حل و فصل، اختلاف، قانون نمونه آنسيترال درباره سازش تجارتي بين المللي مصوب ‎۲۰۰۲
تشابه و تمايز قاعده استاپل با قاعده غرور و اقرار بهزاد پورسيد، رسول آقاداداشي قاعده استاپل، انصاف، قاعده غرور، فقه اماميه، اقرار
وضعيت معاملات مضطر در حالت سوء استفاده از اضطرار (با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و اصول قراردادهاي تجارت بين المللي) سيدمصطفي سعادت مصطفوي، عليرضا نورآبادي مضطر، سوء استفاده از حق، سوء استفاده از اضطرار، حديث رفع
مباني فقهي و حقوقي تغييرات مواد عمومي ديات (در قانون مجازات اسلامي سال ‎۱۳۹۲) سلمان عمراني، عليرضا عليايي کتاب ديات، قانون مجازات اسلامي مصوب سال ‎۱۳۹۲، فقه جزايي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
آموزه هاي حقوقی گواه شماره 6 سال چهارم 1397 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
قواعد عمومي حاکم بر عقود اذني در فقه اماميه و حقوق ايران جواد سرخوش، محمدجواد بصيرتي عقد جايز، قاعده انفساخ، استمرار اذن، اعطاي نيابت، عقد اذني
مطالعه تطبيقي شرط فسخ و فاسخ در فقه اماميه و حقوق ايران جعفر عسکري، علي اکبر جعفري
بررسي فقهي حقوقي شروط لازم جهت تحقق معافيت بند (ث) ماده ‎۳۰۲ قانون مجازات اسلامي علي غلامي قتل در فراش، زوجيت، مشاهده، مواقعه، تمکين
مباني فقهي عدم قصاص پدر در قانون مجازات اسلامي سلمان عمراني، حسين حاجي قرباني قصاص، پدر، قانون مجازات اسلامي، فقه اماميه، انتفاء ابوت
مسئوليت پرداخت صادرکننده در اسناد تجاري عليرضا عالي پناه، حميدرضا حبيبي سند تجاري، صدور سند تجاري، اصل غير قابل استناد بودن ايرادات، تعهد به پرداخت
وضعيت فقهي و حقوقي شرط عدم توالد و تناسل ضمن عقد نکاح محمد روشن، مجتبي جهان تيغي توالد و تناسل، شرط ضمن عقد نکاح، حق، حکم
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
آموزه هاي حقوقی گواه شماره 7 سال چهارم 1397 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تعيين قانون حاکم بر اهليت بيگانگان مقيم در خاک ايران نجادعلي الماسي، مرتضي نجف آبادي فراهاني اهليت، بيگانگان، قانون حاکم، تابعيت خارجي، تابعيت مضاعف، بي تابعيتي
رويکردي نوين به مبحث ماليت: ماليت استقبالي در فقه و حقوق ايران سيدمصطفي سعادت مصطفوي، محمد خردمندراد ماليت استقبالي، مال آينده، مسئوليت مدني
سازوکارهاي حق دسترسي به اطلاعات بودجه در نظام حقوقي ايران و اتحاديه اروپا سيدمحمدهادي راجي، احمد صالحي بودجه، حق دسترسي به اطلاعات، اطلاعات بودجه، شفافيت بودجه
قاچاق سازمان يافته کالا در حقوق کيفري ايران سيدحسين ميرمحمدصادقي، محمدرضا عدومي زاده قاچاق کالا، جرم اقتصادي، جرايم سازمان يافته، قاچاق سازمان يافته کالا
سيري در تحولات و آسيب شناسي نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي بر مصوبات قوه مجريه محسن اسماعيلي، اميرحسين اصل زعيم نظارت، رئيس مجلس، هيات تطبيق، قوه مجريه، اصول ‎۸۵ و ‎۱۳۸
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
آموزه هاي حقوقی گواه شماره 8 سال پنجم 1398 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بازتعريف قاعده اذن و آثار ناشي از آن محسن اسماعيلي، علي امرايي قاعده اذن، مسقطات ضمان، آثار اذن، مسئوليت مدني، بازتعريف
بررسي محدوديت هاي خسارت تنبيهي در حقوق ايالات متحد آمريکا رسول آقاداداشي خسارت تنبيهي، دارا شدن بلاجهت، استاندار اثبات دعوا، دادرسي عادلانه
قواعد عمومي حاکم بر انحلال عقود نيابتي عليرضا عالي پناه، عادل صالحي عارف قواعد عمومي، عقود نيابتي، انحلال، فسخ، انفساخ
اوصاف ضمانت نامه مستقل در حقوق ايران و مقررات بين الملل عليرضا عالي پناه، محمدامين وليخاني ضمانت نامه مستقل، اصل استقلال از قرارداد پايه، تشريفاتي بودن صدور، قابليت انتقال
نظام بازرسي در شرکت هاي تامين سرمايه عليرضا عالي پناه، حميد ناصري منشادي شرکت تأمين سرمايه، نظام بازرسي، سازمان بورس و اوراق بهادار، ارائه گزارش ادواري، نظارت بانک مرکزي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
آموزه هاي حقوقی گواه شماره 9 سال پنجم 1398 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بايسته هاي حاکم بر فرآيند تدوين و تصويب قانون اساسي: مطالعه موردي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حسين خلف رضايي، مصطفي منصوريان تدوين و تصويب قانون اساسي، حق تعيين سرنوشت، قوه موسس، مجلس موسسان، قانون اساسي
بررسي کارکردهاي نهاد امر به معروف و نهي از منکر از منظر نظريه هاي جرم شناختي سلمان عمراني، رامين مالک جرم شناسي، جامعه شناسي جنايي، امر به معروف و نهي از منکر
بررسي نظريه تفکيک قوا در پرتوي نظريه انتصاب و انتخاب خيرالله پروين، ولي الله حيدرنژاد تفکيک قوا، استقلال قوا، ولايت فقيه، نظريه انتخاب، نظريه نصب
بررسي تحولات احکام مرور زمان در حقوق کيفري ايران محمدعلي مهدوي ثابت، جابر بيگي مرور زمان، احکام مرور زمان، تعليق مرور زمان، انقطاع مرور زمان، مبدأ مرور زمان
ماهيت رسيدگي به امر ورشکستگي حسين سيمايي صراف، امير شقايق ورشکسته، امر ورشکستگي، امر حسبي، دعواي ورشکستگي
ضرورت اصلاح مقررات ورشکستگي سهيل طاهري، حسين بالازاده ورشکستگي، مفاسد اقتصادي، توقف، تاجر، راهکار، معامله
ماهيت توقيف قضايي عليرضا عالي پناه، مصطفي جاويد توقيف قضايي، توقيف تاميني، توقيف اجرايي، ماهيت توقيف
شرط عدم توالد در نکاح دائم در حقوق ايران و فقه اماميه محمد روشن، اسماعيل سياوش پور سلب حق، شرط عدم توالد، عزل  نکاح دائم، مقتضاي ذات عقد
مباني و استثنائات حريم خصوصي در اسلام و حقوق ايران از ديدگاه حقوق عمومي فريد محسني، محمدحسين ميرعماد حريم خصوصي، اسلام، استثنائات، قانون اساسي، طرح جامع ارتباطات و فناوري اطلاعات
سازوکارهاي الزام به اخلاق در قوانين جمهوري اسلامي سيدمحمدمهدي غمامي، جواد محمدي رگولاتوري، تنظيم مقررات، فضاي مجازي، شوراي عالي فضاي مجازي
نقد و بررسي تحولات مسوليت مديران شرکت هاي سهامي عام در نظام حقوقي ايران مقصود ايماني، رضا رضائي شرکت سهامي، مديريت شرکت، سهامي عام، شفافيت مالي، مديريت الکترونيک شرکت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
آموزه هاي حقوقی گواه شماره 10 سال ششم 1399 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
اعتبار سنجي مفهوم امين در فقه اماميه و حقوق ايران محسن اسماعيلي، محمد کربلايي پازکي امين، ماذون، ثبوت، اثبات
انحلال موسسات اعتباري غيردولتي در نظام بانکي ايران مصطفي السان، مهدي مبين انحلال موسسه اعتباري غيردولتي، آثار انحلال، صندوق ضمانت سپرده
ايرادات نظام درجه بندي مجازات هاي تعزيري و پيشنهاداتي براي اصلاح آن غلامحسين الهام، محمدمهدي ميرزايي مجازات هاي تعزيري، درجه بندي تعزيرات، ماده ‎۱۹ قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲
نقد و تحليل راهکارهاي حقوقي ارتقاء رتبه کفايت سرمايه در نظام بانکي ايران امين جعفري، سبحان عباس پور رتبه کفايت سرمايه، ريسک اعتباري، نظام بانکي ايران، ضمانت نامه، اسناد تجارتي، اوراق رهني
جايگاه اصل سرعت و روزآمدي مقررات گذاري خوب در نظام اداري ايران سيدمحمدمهدي غمامي، وحيد معين مقررات گذاري خوب، حکمراني مطلوب، کارآمدي نظام اداري، روزآمدي و سرعت، سياست هاي کلي، خانواده
مبناي مسئوليت مدني متوليان ايمني راه در حوادث ناشي از رانندگي احمد فرهاني، محمدمهدي خاکي مسئوليت مدني، متوليان ايمني راه، وزارت راه و شهرسازي، شهرداري، پليس راهنمايي و رانندگي
بررسي اصول دادرسي منصفانه در محاکم کيفري با توجه به قانون آيين دادرسي کيفري ‎۱۳۹۲ حبيب محمدعلي زاده اشکلک، ياسر رشيدي اصول دادرسي منصفانه، قانون آيين دادرسي کيفري ‎۱۳۹۲، دادگاه اطفال و نوجوانان، اصل بي طرفي، تدارک دفاع
داوري اجباري و مصاديق آن در حقوق ايران سهيل طاهري، حسين شريف عليايي داوري، داوري اجباري، داوري اختياري، دادگاه، بازار اوراق بهادار، خصوصي سازي
ماهيت قرارداد فورفيتينگ (تنزيل قطعي) در حقوق ايران و آمريکا محمدعلي مهدوي ثابت، سعيد حقيقي قرارداد خصوصي، فورفيتينگ، بيع دين، مطالبات، تامين مالي، تجارت بين الملل
نظارت اجتماعي در هيئت هاي مذهبي و نقش آن در پيشگيري از جرم سلمان عمراني، حامد زارع شحنه هيئت هاي مذهبي، پيشگيري از جرم، نظارت اجتماعي، نهاد اجتماعي، اجتماع مومنانه
ماهيت و جايگاه نهاد تنظيم مقررات در حوزه فضاي مجازي در ايران باقر انصاري، روح اله الوندنژاد رگولاتوري، تنظيم مقررات، فضاي مجازي، شوراي عالي فضاي مجازي
سير تحول وضعيت اضطراري در نظام حقوقي کانادا توکل حبيب زاده، محمدميثم نداف پور وضعيت اضطراري، وضعيت استثنايي، کانادا، قانون گذاري ضد تروريسم، تعليق حقوق و آزادي ها، پس از يازده سپتامبر، تروريسم
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
آموزه هاي فقه مدني شماره 23 دوره سیزدهم 1400 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تعهد اطلاع رساني پزشک معالج به اشخاص غير بيمار؛ مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و ايالات متحده آمريکا عاطفه آجري آيسک … [و ديگران] تعهد اطلاع رساني، رازداري و حفظ محرمانگي، پزشک، بيمار، اشخاص غير بيمار
تحليل نکاح فرزند خوانده با سرپرست بر مبناي اصل حاکميت اراده در انگاره اسلام و فرانسه اسماعيل باقريان خوزاني … [و ديگران] فرزندخوانده، سرپرست، نکاح، حاکميت اراده، تونس، فرانسه
تاملي بر رابطه عقد رهن و قرارداد وثيقه؛ جستاري نقادانه در باب تحول مفهوم توثيق اموال از رهن سنتي تا وثيقه در حقوق نوين جمشيد جعفرپور، سعيد سياه بيدي کرمانشاهي رهن، وثيقه، عقد معين، قانون تجارت، قانون معادن
فتواي معيار در قانون گذاري؛ انطباق با مصالح الزامي محسن جهانگيري، محمدعلي بنايي خيرآبادي قانون گذاري اسلامي، فتواي معيار، مصالح عامه، تقنين فقه
مباني ضرر غيرمستقيم قابل جبران در حقوق ايران و انگليس مجتبي زماني … [و ديگران] خسارت، ضرر، مسووليت، جبران پذيري
امکان سنجي فقهي ماهيت قرارداد سي اف دي کالا زهرا سهراب بيگ، سعيد خردمندي قرارداد مابه التفاوت، سي اف دي، ابزار مشتقه، سي اف دي کالا، اجاره، جعاله، عقد صلح
مديريت حسبه بر بحران ورشکستگي در حقوق اقتصادي اسلامي محمد صادقي، سبحان عباس پور امور حسبي، حسبه، ورشکستگي، عدول مومنين، رويکرد بنگاه محور، رويکرد طلبکارمحور، حقوق اقتصادي اسلامي
اعتبارسنجي تعميم شهادت کافر عليه مسلمان در دعاوي مدني ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، منصور غريب پور، فرخنده محمدي شهادت، کافر ذمي، وصيت، مسلمان، نفي سبيل
شناسايي طلاق به عوض به عنوان يکي از اقسام طلاق در فقه اماميه و حقوق مدني محمد فرزانگان، سميه ظهوري، سيدحسن حسيني مقدم طلاق به عوض، فديه، کراهت، حدود الهي، توافق زوجين
اعتبارسنجي شرط ادخال غيرموقوف عليهم در وقف محمدحسن قاسمي، غلامرضا يزداني، مجيد استاد مودب خوشرو وقف، موقوف عليهم، واقف، شرط
واکاوي حق حبس در نهاد خانواده با تاکيد بر فرض اعسار زوج عباس قاسمي حامد … [و ديگران] حق حبس، حق امتناع، ضمانت اجراي قانوني، تسيلم مهر، تسليم بضع
ابهام زدايي از مفهوم و کاربرد شرع در دادرسي مدني و داوري محسن کاظمي، بهرام تقي پور، عليرضا صالحي فر شرع، قانون، اراده، دادگاه، داوري
امکان سنجي استناد به قاعده الحرام لا يحرم الحلال نسبت به زنا در باب نکاح با تطبيق بر ماده ‎۱۰۵۵ ق.م مهدي معظمي گودرزي … [و ديگران] زنا، زناي سابق بر نکاح، زناي لاحق بر نکاح، نکاح
اعتبارسنجي اماره کارت خودرو در اثبات مالکيت (تحليل فقهي و حقوقي درباره تعارض امارات و دلايل در مالکيت خودرو) سيداحمد ميرخليلي … [و ديگران] تعارض، اسناد، اماره تصرف، کارت سبز، خودرو
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب شماره 1 (پیاپی 27) سال هشتم 1400 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
امکان سنجي استفاده از دفاع اضطرار توسط برنامه نويس خودروي خودران بر اساس مباني حقوق کيفري ايران و رويه هاي مربوط به قتل ناشي از اضطرار در کامن لا غلامحسين الهام، محمدرضا برزگر، اميرکيا عامري ثاني هوش مصنوعي، اضطرار، مسئوليت کيفري، خودروي خودران، قتل
نگرشي بر ميزان جبران خسارات بدني با رويکرد مطالعه تطبيقي در حقوق اسلام، ايران، فرانسه و انگلستان محسن ايزانلو … [و ديگران] خسارت بدني، قابليت جبران، اصل پرداخت کامل خسارت، ضرر بدني
مطالعه تطبيقي مباني شخصيت حقوقي دولت در انديشه سياسي هابز و ملامحمدباقر سبزواري محمد جلالي، زهرا اژئر لوياتان، روضه الانوار عباسي، شخصيت حقوقي دولت، وضع طبيعي، وضع مدني
تاثير مستي بر مسئوليت کيفري در حقوق کيفري ايران، اسکاتلند و فقه اسلامي مرتضي فتحي، عادل ساريخاني، رضا رضائي مستي ارادي، مستي غيرارادي، مست متعدي، اسکاتلند، ايران
اصول حاکم بر رفتار با قربانيان مخاصمات مسلحانه از نگاه اسلام و حقوق بين الملل بشردوستانه؛ با تاکيد بر وضعيت زندانيان جنگي و بازداشت شدگان مصطفي فضائلي اصول کلي رفتاري، قربانيان جنگ، مخاصمات مسلحانه، اسلام، حقوق بين الملل بشردوستانه
ماهيت نقض حقوق فکري در فقه و حقوق ايران از زوايه جبران خسارت؛ با نگاهي به حقوق آمريکا مهسا مدني … [و ديگران] نقض، حقوق مالکيت فکري، اتلاف، دارا شدن ناعادلانه، فقه و حقوق ايران، حقوق آمريکا
مولفه هاي پخش برنامه هاي ماهواره اي در حقوق بين الملل و اسلام مسلم ملکي ماهواره، اسلام، حقوق بين الملل، پخش، تلويزيون
بازپژوهي تروريسم از ديدگاه حقوق اسلامي و اسناد بين المللي: با تاکيد بر نهضت هاي رهايي بخش محمد نوذري فردوسيه، محمد ذهيبات تروريسم، فقه، اسناد بين المللي، نهضت هاي رهايي بخش
بررسي قاعده مداد آبي در کامن لا و تطبيق آن با فقه اسلامي و حقوق ايران محمدحسين وکيلي مقدم بطلان جزئي، انتقاص، شرط بي اعتبار، توزيع عوض، اجراي جزئي قرارداد
بررسي تطبيقي تعهد متعهدله به همکاري در اجراي تعهد در فقه و حقوق ايران و قراردادهاي تجاري بين المللي احمد يوسف زاده، سروش رستم زاد اصلي، سيدايمان ميريان اجراي تعهد، همکاري متعهدله، اجراي قرارداد، حسن نيت، قراردادهاي تجاري بين المللي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب شماره 2 (پیاپی 28) سال هشتم 1400 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
قاعده رد دليل در حقوق کيفري کشورهاي مسلمان و نظام کامن لا روح الله اکرمي اثبات دعواي کيفري، ادله اثبات جرم، قاعده رد دليل، تحصيل دليل از طريق نامشروع، بطلان دليل
مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از اطلاعات معيوب آثار نوشتاري در حقوق ايران و کامن لا سيدعلي خزائي، يوسف خلج اطلاعات معيوب، مسئوليت محض، ناشران، نويسندگان، آثار نوشتاري
نقد وضعيت قابليت ابطال قرارداد در حقوق ايران و تطبيق آن با حقوق کامن لا حامد خوبياري، پوريا رضي عقود قابل ابطال، عقد غيرنافذ، نفوذ ناروا، سوء استفاده از اضطرار
مقايسه تطبيقي نظام حقوقي حاکم بر احزاب در جمهوري اسلامي ايران و آلمان: سنجش منزلت حقوقي سپهر عمومي سمانه رحمتي فر برابري، آزادي احزاب، انجمن هاي سياسي، نظارت، بودجه حزب
قراردادهاي پرواز با نماد مشترک از منظر حقوق رقابت: مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و فقه اماميه، حقوق آمريکا و اتحاديه اروپا ابراهيم عبدي پور فرد، محمد صالحي مازندراني، خلود دريس کد شير، کد تشخيص، وضعيت مسلط، حقوق رقابت
مباني نظري تقلب نسبت به قانون و آثار آن در پرتو فقه اماميه و حقوق بين الملل خصوصي ايران محسن قدير، حسين کاظمي فروشاني تقلب نسبت به قانون، حقوق بين الملل خصوصي، مانع اجراي حکم خارجي، قانون سبب، فقه اسلامي
ظرفيت ها و کاستي هاي حقوق ايران و فقه اماميه در شناسايي نظريه حق بر شهر با نگاهي به تجربه حقوق فرانسه: با تاکيد بر قواعد مالکيت زمين راضيه مسعودي لمراسکي، سيدمحمد قاري سيدفاطمي حق بر شهر، حق بر خدمات عمومي شهري، حق بر فضاهاي عمومي، حقوق شهروندي، مشارکت
مطالعه تطبيقي قواعد رقابت در قوانين رقابتي ايران و اتحاديه اروپا فضل الله موسوي، انسيه جديدي حقوق رقابت ايران، حقوق رقابت اتحاديه اروپا، قانون اجراي سياست هاي کلي اصل ‎۴۴، قواعد رقابتي، معاهده عملکرد اتحاديه اروپا، فقه اسلامي، قاعده لاضرر
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش حقوق خصوصي شماره 33 سال نهم 1399 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحديد مالکيت خصوصي در اجراي طرح هاي عمومي و جبران خسارات ناشي از آن در نظام حقوقي ايران و انگلستان حسين اديب … [و ديگران] تحديد مالکيت خصوصي، تملک اراضي، جبران خسارت، حقوق انگليس، طرح عمومي
وضعيت حقوقي اجاره مال مشاع گودرز افتخار جهرمي، مجتبي شفيعي اجاره، مال مشاع، اذن شرکاء، تصرف در مال مشاع، صحت
جايگاه اصل حقوق بشري استقلال خصوصي در حقوق قراردادها (مطالعه تطبيقي در حقوق آلمان، انگليس و ايران) ايرج بابايي، عباس طوسي، مرتضي ترابي اصل استقلال خصوصي، حق خودتعيين گري، آزادي قراردادي، حمايت از طرف ضعيف، شروط غيرمنصفانه، حقوق بنيادين
مکانيزم رد اوليه دعوا در داوري سرمايه گذاري وحيد بذار رد اوليه دعوا، داوري سرمايه گذاري، دعاوي واهي، قواعد داوري، ايکسيد
جايگاه توافق در تعيين دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوي مالکيت فکري محمد حبيبي مجنده، شوکت شايسته دادگاه صالح، قانون حاکم، صلاحيت، نقض، توافق
رهن منفعت در فقه اماميه محمدحسن صادقي مقدم، حجت اله مرادي رهن، قبض، منفعت، عين، مال مرهون
نگرشي انتقادي به سياست سخت گيرانه نهاد غصب و لزوم درجه بندي مسئوليت (بر پايه کيفيت دخالت عنصر درون ذاتي  حسن يا سوء نيت) محمدرضا کيخا، عليرضا آبين غصب، شبه غصب، خسارت (غرامت) تنبيهي، مسئوليت شبه کيفري يا تنبيهي، درجه بندي مسئوليت مدني
نقد و بررسي ماده ‎۸۹۲ قانون مدني حجب نقصاني رضا ولويون حجب، حجب حرماني، حجب نقصاني، سهم اعلي و ادني، حجب از رد بري، منع و حجب
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش حقوق عمومی شماره 69 سال بیست و دوم 1399 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
خروج از برجام و جبران خسارت ناشي از عدم اجراي قراردادهاي تجاري بين المللي ابراهيم شعاريان، تورج جمشيدي ماهيت حقوقي برجام، ايالات متحده، قراردادهاي تجاري بين المللي، فورس ماژور، هاردشيپ، مسئوليت بين المللي
مشروعيت دادگاه هاي گروه هاي مسلح سازمان يافته در مخاصمات مسلحانه داخلي با تاکيد بر راي دادگاه استکهلم محمدحسين رمضاني قوام آبادي، ايمان منتظري قهجاورستاني گروه هاي مسلح، مبناي حقوقي تاسيس دادگاه، تضمينات دادرسي عادلانه، مخاصمات مسلحانه داخلي، قضيه هيثم سخانه
محدوديت هاي ديوان بين المللي کيفري در اعمال صلاحيت نسبت به مرتکبين جنايت تجاوز صادق سليمي جنايت تجاوز، ديوان بين المللي کيفري، فعال سازي صلاحيت ديوان، اصلاحيه تعريف تجاوز، کنفرانس هاي بازنگري
رابطه حقوق بين الملل و حقوق داخلي در حوزه انتساب مسئوليت به دولت در اختلافات سرمايه گذاري بين المللي الهام عميدي مهر، جمال سيفي انتساب مسئوليت، حقوق بين الملل، حقوق داخلي، داوري بين المللي، معاهدات سرمايه گذاري بين المللي
ماهيت حقوقي صلاحيت دولت ساحلي در خصوص حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب در منطقه مجاور محمد رضوي راد، ژانت اليزابت بليک دولت ساحلي، صلاحيت، فعاليت هاي باستان شناسي، منطقه مجاور، ميراث فرهنگي زير آب
تاملي بر پيمان جهاني مهاجرت مهريار داشاب، سارا داورپور حقوق بشر، مهاجرت، پيمان جهاني مهاجرت، حقوق بيگانگان
ضوابط حاکم بر توقيف هواپيما در مقررات ايران و بين الملل مجتبي اشراقي آراني هواپيما، توقيف اداري، نقض اختراع، توقيف احتياطي، توقيف اجرايي
ابطال گواهي ثبت اختراع به عنوان سلب مالکيت غيرمستقيم در حقوق سرمايه گذاري خارجي ابراهيم رهبري، مهدي شهابي، سروش فلاحتي سلب مالکيت غيرمستقيم، ابطال گواهي ثبت اختراع، عناصر سلب مالکيت غيرمستقيم، سرمايه گذاري خارجي، حقوق مالکيت فکري
شمول تحريم ها به عنوان قواعد آمره برتر در ارجاع به قانون حاکم عصمت گلشني، سيدمهدي حسيني مدرس هدف تحريم ها، منافع عمومي، منافع خصوصي، قانون حاکم، قواعد آمره برتر
از آرمان گرايي تا واقع گرايي؛ سيري در مباني حقوق بين الملل سيدعلي حسيني آزاد، مهشيد آجلي لاهيجي، مجيد زحمتکش آرمان گرايي، واقع گرايي، فلسفه حقوق بين الملل، مباني حقوق بين الملل، مکاتب فکري حقوقي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش حقوق عکیفری شماره 33 سال نهم 1399 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تاثير شوراي امنيت سازمان ملل متحد در ايجاد امنيت و عدالت کيفري بين المللي امرالدين حجازي، محمدعلي صلح چي سازمان ملل متحد، شوراي امنيت، امنيت بين المللي، عدالت کيفري بين المللي
راهبرد گروه اقدام مالي (FATF) در قبال پولشويي در فوتبال سيدمصطفي مشکات فوتبال، پولشويي، جرم سازمان يافته، گروه اقدام مالي، تدابير پيشيني و پسيني
تحليل وضعيت مقدمه بودن جرمي براي جرم ديگر در حقوق کيفري ايران مسعود بسامي تعدد واقعي، تعدد اعتباري، تشديد مجازات، جرم اصلي، جرم مقدماتي
نقش نهاد تعدد جرم در تعيين مجازات جايگزين هاي حبس؛ تخفيف يا تشديد؟ ابراهيم زارع، محمدابراهيم شمس ناتري، مجتبي قاسمي تعدد جرم، بازدارندگي، تعيين مجازات، کارآيي، مجازات جايگزين حبس
ايده هاي نوآورانه و انديشه هاي مجرمانه: مرز تامين مالي جمعي و تامين مالي تروريسم علي عسگري مروت … [و ديگران] تامين مالي جمعي، تامين مالي تروريسم، پولشويي، جلب کمک هاي مالي، مقصد کمک هاي مالي
حمايت از بزهديده غيرمستقيم قتل عمدي در حقوق ايران و اسناد بين المللي سيروس پرويزي، رحيم داورنيا بزه ديده مستقيم، بزه ديده غيرمستقيم، بزه ديده ثانويه، بزه ديده پنهان، قتل عمدي، جبران خسارات
هستي شناسي اصول بنيادين دادرسي کيفري عباس تدين، زينب باقري نژاد آيين دادرسي کيفري، اصول بنيادين، ديوان کيفري بين المللي، رويه قضايي
مطالعه تطبيقي احتکار در حقوق کيفري ايران و افغانستان اميد رستمي غازاني، محمد زکي هاشمي احتکار، جرم اقتصادي، تخلف اقتصادي
ضرورت بازنگري در ملاک و آيين جبران خسارت از متهمان بازداشت شده در فرايند دادرسي کيفري ايران علي آقابابائي بخشايش … [و ديگران] قرار منع تعقيب، حکم برائت، خسارت زدايي، متهم بي گناه، بازداشت ناموجه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش حقوق عکیفری شماره 34 سال نهم 1400 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ارزيابي منصفانه بودن قرار بازداشت موقت در مرحله تعقيب کيفري در نظام حقوقي ايران و آمريکا حسنعلي موذن زادگان، حسين غلامي، سيروس ضرغامي تعقيب کيفري، قرار بازداشت موقت، دادرسي منصفانه، اصل برائت، اصل تساوي سلاح ها
مباني و جلوه هاي قرآني سياست جنايي مشارکتي عبدالملک وحيدي، مهدي شيدائيان، سيدمحمود ميرخليلي سياست جنايي، مسئوليت همگاني، امر به معروف، اصلاح ذات البين، تعاون
اساسي سازي نسبي دادرسي منصفانه در قانون اساسي مشروطه نسرين مهرا، غلامرضا قلي پور دادرسي منصفانه، قانون اساسي مشروطه، اساسي سازي، امنيت قضايي، عدالت آييني
تحول در نظام کيفردهي در پرتو فرآيند تمدن هادي رستمي، فرهاد ميرزائي نظام کيفردهي، تمدن، خشونت، زندان، اعدام
مباني استقلال وکيل و روند حق دفاع در پرتو تحولات تقنيني ايران نادر ديوسالار، علي نجفي توانا حق دفاع، ضرورت حضور وکيل، استقلال نهاد وکالت، تبعيض صنفي وکلاء
چالش هاي دادرسي جرائم ورشکستگي به تقصير و تقلب در حقوق ايران حسن حاجي تبار فيروزجائي تاجر، ورشکستگي به تقلب، ورشکستگي به تقصير، دادرسي
جنبه عمومي جنايت در حقوق کيفري ايران؛ از تحولات قانوني تا چالش هاي حقوقي – قضايي علي نظري، حسين آقابابائي جنبه عمومي، جنايات، قتل عمدي، جنبه خصوصي، جنايات عمدي
مصلحت گرايي در عفو يا تبديل مجازات محکومان به حبس هاي غيرتعزيري امير اعتمادي، مهران زالي پور مداب محکوم، حبس غيرتعزيري، توبه، مصلحت گرايي، عفو، تبديل مجازات
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف شماره 11 دوره سوم 1399 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي استقلال نهاد قضاوت و وکالت از منظر فقه اماميه و حقوق ايران و حقوق بين الملل اباالفضل سليميان، غلامرضا ايزدپناه، سعيد احمديان قضاوت، وکالت، دادرسي عادلانه، استقلال
مطالعه تطبيقي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي از منظر فقه اماميه و حقوق ايران و حقوق بين الملل افشين مجاهد انرژي هسته اي، صلح آميز، حقوق ايران، حقوق بين الملل، فقه اماميه
بررسي فقهي – حقوقي اصل حسن نيت در قراردادهاي تجاري سميه آهنگران، حميد روستايي حسن نيت، رفتار منصفانه، قراردادهاي تجاري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف شماره 12 دوره چهارم 1400 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي تطبيقي آثار عقد باطل و فاسد در حقوق ايران، افغانستان و فرانسه محمدمهدي کريمي نيا، عليرضا شجاعي باطل، قابل ابطال، غير نافذ، فاسد، حقوق ايران، حقوق افغانستان، حقوق فرانسه
حدود تمکين زوجه و موارد سقوط نفقه در فقه شيعه و اهل تسنن و حقوق عبدالجبار زرگوش نسب، معصومه افشاري تمکين، زناشويي، نفقه، زوجه، مهريه
اصل حسن نيت و انصاف در تفسير قراردادها در حقوق ايران و انگلستان فرزاد کرمي کلمتي، رضاحسين گندمکار تفسير قرارداد، انصاف، حسن نيت، حقوق ايران، حقوق انگلستان
بررسي تطبيقي غفلت از قاعده لاضرار در فقه و رويه قضايي کيفري مصطفي احمدي لاضرار، حق، عدالت، حقوق کيفري
فروش قرآن با رويکردي به ديدگاه علامه حلي و مقايسه آن با آراي فقيهان متقدم، متاخر و معاصر حسين جعفري، علي به روش، نرجس خاتون سرحدي نسب متاجر، مکاسب محرمه، بيع مصحف، مسلمان، کافر
بازخواني قاعده نفي سبيل در دولت مدرن اسلامي محمدرضا دانش شهرکي فقه حکمراني، نفي سبيل، تحول مفهومي، اجتهاد پويا، حکومت اسلامي
تبيين اثر و نقش توسعه در پرتو حقوق بين الملل اقتصادي مهدي ميهمي، مرضيه فتحي برناجي، محمدعلي قدوسي لطف آباد توسعه اقتصادي، حقوق بين الملل توسعه، تحولات جديد، سرمايه گذاري خارجي، تجارت بين الملل
عدالت و ابواب فقهي آن در فقه اسلامي سجاد سمندري فقه اماميه، قاعده فقهي، عدالت، قاعده عدالت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش هاي حقوق ثبت شماره 1 دوره اول 1400 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
اهميت اعطاي اعتبار مطلق به اسناد رسمي معاملات اراضي و املاک جهت تثبيت مالکيت خصوصي رحيم پيلوار، حاتمه صفري مالکيت خصوصي، سند عادي، سند رسمي، ثبت املاک، ثبت اسناد
چگونگي حفظ حق معرفي جانشين سردفتر در اجراي مشارکتي سيدعباس سيدي آراني اجراي مشارکتي، حق معرفي جانشين، شرکت سردفتران، شرکت دارنده امتياز سردفتري، مشتري
تحليل نظام هاي بررسي اظهارنامه ثبت طرح صنعتي علي سيدين، مهدي کارچاني بررسي شکلي، بررسي ماهوي، نظام تلفيقي، جديد و يا اصيل
اصل استمرار اجرا در آيين اجراي ثبتي علي اکبر فرحزادي، سيدرسول ميرنژاد بروجني آيين اجراي ثبتي، اصل استمرا اجرا، اصل ترميم اجرا، اصل کامل بودن اجرا
تحليل و آسيب شناسي مقررات ثبتي ايران در ارتباط با تحديد حدود در عمليات مقدماتي ثبت ملک جعفر نظام الملکي آگهي، صورت مجلس، اعتراض، تحديد حدود، تعيين حدود و حقوق
حقوق ثبت و حقوق شهرسازي غلامرضا کاميار شهر عدالت محور، شهر وحشي، حقوق محيط زيست، حقوق روستايي، حقوق آمايش، حقوق ساختمان، افراز و تفکيک، کاربري
سردفتري اسناد در انگلستان، نهادي جدا افتاده از سردفتري لاتين مسعود حبيبي مظاهري سردفتر اسناد، سردفتري اسناد در انگلستان، اسکريونر، سند رسمي
ارزيابي طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول با رويکرد تطبيقي منصور اميني، جنت خداداد توسعه پايدار، امنيت مالکيت زمين، رسميت سند، ثبت دفتر املاک
امضا، ماهيت و کارکرد آن عبداله رجبي، حسين حقي امضا، ثبت، سند، امضاي الکتريک، اراده
ماهيت حقوقي و شرايط گواهي امضا در حقوق ايران محمدهادي دارائي، رضا دادگر گواهي امضاء، سردفتر، سند عادي، سند رسمي
نقش اقرار در اصلاح اسناد رسمي و تمليک دارايي محمد شيروي خوزاني اقرارنامه اصلاحي، دفتر اسناد رسمي، اقرار، سند رسمي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش هاي حقوقی میان رشته ای شماره 1 سال اول 1399 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مسووليت کيفري ناشي از عمليات ورزشي حسين آقايي نيا ورزش، مسووليت کيفري، ورزشکار، رضايت
تاثير معماري بر وقوع جرايم و انحرافات اجتماعي محمدرضا رحمت مسکن، معماري، حقوق، رنگ، روانشناسي
تبيين فقهي – پزشکي خلاهاي تقنيني مربوط به ديه عقل رحمت الله رضايي، ابوالحسن شاکري قصاص، ديه عقل، اختلال رواني، عته، جنون
توجيهات حقوقي – پزشکي مخالف با جرمزدايي از مصرف مواد مخدر آرام سيدرضا احسان پور، محمدعلي مهدوي ثابت مواد مخدر آرام، جرم انگاري، جرمزدايي، توجيهات پزشکي، جرم
حق بر شادي کودکان، جلوه اي از حقوق بشر در عصر مدرن مهري توتونچيان حق بر شادي، حقوق کودکان، دوستدار کودک، حقوق بشر
مفهوم و گونه هاي نظارت و کنترل در حقوق ايران امير لطف الله پيرنياکان نظارت، کنترل، سازمان هاي نظارتي، تعدد مراجع نظارتي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش هاي حقوقی میان رشته ای شماره 2 سال اول 1399 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مسووليت دولت ها در ارتباط با اعمال سازمان هاي بين المللي حامد احمدنيا، محمود جلالي کمک، کنترل، اجبار، شانه خالي کردن، پذيرش مسووليت، رفتار قابل اتکا
پيشگيري از فساد اداري در نظام سلامت کوروش دلپسند، افسانه قنبري، سهيل فدائي لاسکي فساد، بيمارستان، حرفه مندان، پيشگيري
ملاحظات اخلاقي مربوط به دادرسي جرايم تروريستي در حقوق ايران و آمريکا سيدولي نور اشرف الدين، حسن حاجي تبار فيروزجايي دادرسي، عدالت اجتماعي و اخلاقي، جرايم تروريستي، امنيت، نظم عمومي، اخلاق
انتقال ضمان معاوضي در قرارداد حمل کالاي فروخته شده حسين حيدري منور، صادق مهردوست اينکوترمز، بيع، تحويل کالا، انتقال ضمان معاوضي، قرارداد حمل و نقل، کنوانسيون وين، حقوق ايران
ماهيت و مباني حقوقي حمايت از دانش فني مجيد سربازيان دانش فني، مال، ملکيت، قرارداد
مسووليت اجتماعي شرکت هاي تجاري محمدرضا پنداشته پور مسووليت اجتماعي، شرکت، دولت، اسناد بين المللي، قانون
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش هاي حقوقی میان رشته ای شماره 3 سال اول 1399 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مفهوم شناسي و تاريخچه آثار ملي در حقوق ايران حامد کرمي، سميه خيرخواه ميراث فرهنگي، آثار ملي، مالکيت عمومي، مالکيت خصوصي
تحليل حقوقي و فقهي عقود وقف و وکالت از نظام تکافل در مالزي و ايران محمد الهي الگوي وکالت تکافل، الگوي وقف تکافل، وقف اشخاص حقوقي، اصل تبرع، تکافل خانواده
مسووليت مدني بازرسان و حسابرسان شرکت هاي سهامي عام در ايران و انگلستان عليرضا صالحي فر، محمد رستمي بازرس، حسابرس، قصور، تعهد به مراقبت، مسووليت مدني
مسووليت مدني رزمي کاران در قبال صدمات وارده احسان لامع، محسن داورزني، رحيم لطفي رزمي کاران، مسووليت مدني، ورزش، حقوق ايران
تعادل حقوق و تکاليف دارنده سند تجاري؛ نظم موجود و توازن مطلوب احمد اسفندياري، غلامعلي سيفي زيناب توازن، حقوق، تکاليف، دارنده، سند تجاري
اعلاميه جهاني حقوق بشر از منظر مکاتب فلسفي کلاسيک حقوق بين المللي ابراهيم ياقوتي، فريد بيرانوند مکاتب فلسفي، حقوق بشري، حقوق طبيعي، حقوق پوزيتيويستي، فايده گرايي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش هاي حقوقی میان رشته ای شماره 4 سال اول 1399 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
سياست جنايي ايران در ماده ‎۳۸۱ قانون مجازات اسلامي جمال بيگي سياست جنايي مشارکتي، ولي دم، مقام رهبري، بيت المال، قصاص نفس
جنبه هاي حقوقي مقابله با رقابت مکارانه در تجارت الکترونيک سيدمحمد طباطبائي نژاد، محمدحسين عرفان منش رقابت مکارانه، تجارت الکترونيک، نام تجاري، دامنه
تحديد حدود مناطق دريايي در پرتو قواعد عرفي سميه رسول پور نالکياشري، افشين جعفري، عبدالکريم شاحيدر تحديد حدود دريايي، خط ميانه، درياي سرزميني، حقوق درياها، حقوق بين الملل عرفي
تعهدات خاص اعضاي سازمان تجارت جهاني تحت موافقت نامه عمومي تجارت خدمات (GATS) و تعارضات آن با قوانين ايران احد قلي زاده منقوطاي، دينا توسلي نيا تعهدات خاص، دسترسي به بازار، رفتار ملي، موافقت نامه عمومي تجارت خدمات
چالش هاي بين حق دسترسي به دارو و اختراعات دارويي حميد عزيزي مرادپور، محمدرضا ايران نژاد دسترسي به دارو، حق بر سلامت، حق اختراع، تريپس، ليسانس اجباري
آثار اشتباه و خطا در پرداخت هاي بانکي حسين خليلي بندلي، مصطفي السان، بابک رضاپور بانک، پرداخت هاي بانکي، پرداخت به اشتباه، تعهد
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش هاي حقوقی میان رشته ای شماره 5 سال دوم 1400 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحليلي بر حقوق اقتصادي در نظم کنوني حقوقي نصرت الله صابري، محمد قيوم زاده، منصوره باقري پور بازار، حقوق اقتصادي، خصوصي سازي، دخالت دولت، مقررات زدايي
محاکمه متهمان دزدي دريايي در کشور ثالث (پرونده ويژه؛ کشور کنيا) سيدسجاد کاظمي کنيا، صلاحيت، دزدي دريايي، صلاحيت جهاني، درياي آزاد
مباني هستي شناسي حقوق انسان؛ مطالعه موردي کرامت انساني در حکمت متعاليه حميد ستوده، محمدجواد پاشايي حقوق، انسان، کرامت، حکمت متعاليه
چالش ها، تعارضات و خلأهاي فراروي عملياتي کردن طرح نظام مراقبت اجتماعي دانش آموزان در سنجه آموزه هاي پيشگيري فاطمه احدي، ساناز امامي احمد آباد نماد، آسيب، پيشگيري اجتماعي، پيشگيري وضعي
انعکاس نظريه شخصيت جنايي در آثار سعدي شيرازي محمدرضا رحمت، سهند نظامي نيا شخصيت جنايي، جرم شناسي، ادبيات، فرهنگ، سعدي
بررسي تاثير شيوع ويروس کوويد ‎۱۹ بر ارتکاب جرم سرقت؛ با تاکيد بر نظريه فوق اشباع جنايي صادق باراني، آرش بهزادي نژاد، زهرا زهادت پور جرم، سرقت، کوويد ‎۱۹، نظريه فوق اشباع جنايي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي شماره 63 سال هفدهم 1400 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
توجيه اصل عدم توجه ايرادات در حقوق براتي از منظر فقهي احمد اسفندياري، غلامعلي سيفي زيناب حقوق براتي، رابطه پايه، رابطه سندي، ظهور، عدم توجه
تحليل حقوقي نقش زمان در تحقق جرم، تعيين کيفر و اعمال آن ياور جلائيان صالح … [و ديگران] نقش زمان، تحقق جرم، مسووليت کيفري، سقوط کيفر
بررسي تفاوت هاي ارث فرزند در حقوق ايران و انگلستان امين جوادي، داود نصيران ارث فرزند، مشروعيت، فرزندخواندگي، ايران، انگلستان
بررسي جايگاه حقوق تربيتي کودک در فقه و قانون مدني جواد سرخوش، سميه ناويان تربيت، حقوق کودک، قانون مدني، فقه
مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهي حقوقي تعدد زوجات رحمت الله سعيدي گراغاني، محمدرضا کيخا، حيدر اميرپور مصلحت، قبض، بسط، احکام فقهي و حقوقي، تعدد زوجات
سلب صلاحيت عمومي مبتني بر حجيت خبر واحد وحيد شيخ عليا لواساني، عباسعلي صالحي خبر واحد، صلاحيت، گزينش، بينه، موضوعات
خاستگاه تناسب موضوع و حکم در طريق استنباط احکام فقهي مهري قاسمي، سيدمحمدمهدي احمدي خاستگاه تناسب موضوع و حکم، بيان شارع، منطقه الفراغ، مسائل مستحدثه، تفريع در فقه
تحليل و نقد رويکردهاي رقيب و اشکالات وارده بر تئوري فقه نظام مجيد نورزاد کوهساره، حميد مسجدسرائي شهيد صدر (ره)، فقه نظام، فقه حکومتي، فقه اجتماعي، فقه سکولار، رويکردهاي رقيب
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي شماره 64 سال هفدهم 1400 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جنبه عمومي جنايات عمدي در فقه و حقوق کشورهاي اسلامي با تاکيد بر حقوق ايران روح الله اکرمي، مسعود حيدري جنايت، تعزير، فقه اسلامي، حقوق کيفري کشورهاي اسلامي، قانون مجازات اسلامي
ماهيت و آثار رضايت زيان ديده در فقه اماميه و حقوق ايران علي تقي پوريان، جواد نيک نژاد، مهدي اسماعيلي مسووليت مدني، رضايت زيان ديده، قرارداد، عدم مسووليت
بررسي فقهي و حقوقي اقرار در فضاي مجازي شهربانو پورباقر، سيدعسگري حسيني مقدم، سيدحسين ابراهيميان اقرار، فضاي مجازي، حاکم، خارج از دادگاه، اقرار حضوري
بررسي تطبيقي مباني و تاثير ايمان بر اعتبار شهادت در ديدگاه مذاهب خمسه علي خالقي، داود سيفي قره يتاق، قاسم اسلامي نيا شهادت، شاهد، ايمان، فقه اماميه، اهل سنت
چالش هاي اسراف در قتل در حقوق ايران ابوالحسن شاکري، فاطمه علي نژاد مير اسراف، قتل، قصاص، نفس
نفقه زوجه و مقاصد شريعت سيده فاطمه محمودي، علي اکبر ايزدي فرد، عابدين مومني نفقه، مقاصد شريعت، نيازهاي مادي، نيازهاي معنوي، هدف اصلي
امکان سنجي اجراي حد در سرقت اينترنتي احمد مرادخاني فضاي مجازي، سرقت اينترنتي، سرقت حدي تعزيري، قوانين موضوعه، مباني فقهي
ارزيابي ادله اثبات دعوا با رويکرد بر اعتبار اقناع وجدان قاضي در صدور حکم رحمان ولي زاده اقناع وجداني، ادله قانوني، طريقيت ادله، کشف حقيقت، ارزيابي دليل
جايگاه و تضمينات اصل برائت در حقوق اسلامي و حقوق عمومي با تاکيد بر آراي ديوان عدالت اداري مجتبي همتي، مهدي زينال زاده، امير سرمستي حقوق اسلامي، اصل برائت، حقوق عمومي، آراي ديوان عدالت اداري، تضمينات
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش هاي نوين حقوق اداري شماره 6 سال سوم 1400 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تاملي بر استثنائات مسئوليت مدني دولت در نظام حقوقي ايران محمد امامي، سيدمجتبي واعظي، مريم رستمي استثنائات مسئوليت اداره، حکمراني خوب، مسئوليت مدني دولت، مصونيت دولت
استقلال دادرسي اداري؛ رسيدگي هم زمان در مرجع قضايي و اداري عباس زراعت، محدثه زراعت استقلال دادرسي، دادرسي اداري و کيفري، مامور دولتي، نهاد عمومي
اصول حقوقي حاکم بر قراردادهاي مشارکت در حقوق اداري ايران پژمان محمدي، غلامحسن مزارعي، مسعود آرايي قراردادهاي مشارکت، اصول حقوقي، مشارکت عمومي – خصوصي، قوانين و مقررات
تحليل فقهي حقوقي مسئوليت مدني دولت نسبت به اعمال زيان بار حاکميتي در قبال شهروندان احسان ساماني، سيدحسن وحدتي شبيري قانون مسئوليت مدني، اعمال حاکميت، مسئوليت مدني دولت، مصونيت دولت
نظارت اداري بر اعمال حکومت؛ موردپژوهي نظارت بر رفتار حرفه اي نمايندگان پارلمان علي بياتي، محمود ارونتن اعمال حکومت، پارلمان، نظارت اداري، کارآمدي، پاسخگويي
هنر خودتنظيمي در حقوق عمومي؛ با تاملي بر نظام تقنيني جمهوري اسلامي محمود شاطريان، جواد يحيي زاده خودتنظيمي، قانونگذاري، نظام تقنيني جمهوري اسلامي
استناد به اصول حقوقي در آراي ديوان عدالت اداري مسلم آقايي طوق، سجاد مرداني اصول حقوقي، اصول کلي حقوق اداري، استناد موجه، توسعه حقوق اداري، ديوان عدالت اداري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش هاي نوين حقوق اداري شماره 7 سال سوم 1400 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مطالعه تطبيقي روش هاي برگزاري مناقصات در قانون برگزاري مناقصات ايران و قانون نمونه تدارکات دولتي ‎۲۰۱۴ آنسيترال داود حسين زاده عربي، بيژن عباسي، حسن خسروي معاملات دولتي، مناقصات، قانون برگزاري مناقصات ايران، قانون نمونه تدارکات دولتي آنسيترال
نظام حقوقي حاکم بر پيمان هاي دولتي در ايران در پرتو اصول حکمراني مطلوب ميترا اسماعيلي، منوچهر توسلي نائيني، علي رادان جبلي پيمانکاري دولتي، قرارداد اداري، حکمراني مطلوب، کارآمدي و اثر بخشي، حاکميت قانون
مساله اسب ترواي حاکميت قانون؛ کنترل پذيري قضايي صلاحيت هاي اختياري در انگلستان با نگاهي به حقوق ايران علي مشهدي بازنگري قضايي، حقوق اداري انگلستان، حسن تصميم، حقوق ايران، سوء استفاده از صلاحيت، صلاحيت اختياري
تاملي بر مفهوم و مصاديق سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري در رويه شعب ديوان عدالت اداري حامد نيکونهاد، حديث کلوندي سوء استفاده از مقام و موقعيت، سوء استفاده از اختيارات، قانوني بودن، ديوان عدالت اداري، خروج از صلاحيت
تحول ساختار دولت-کشور در ايران در پرتو پيدايش مناطق آزاد تجاري-صنعتي حسين آئينه نگيني، محمدامين ابريشمي راد ساختار دولت-کشور ايران، مناطق آزاد تجاري-صنعتي، منطقه گرايي، وحدت انتزاعي، وحدت انضمامي، وحدت قانون، وحدت مقنن
ضابطه مندي صلاحيت تفسيري در پرتو اصول حقوقي با نگاهي تطبيقي به رويه مراجع نظارت قضايي بر اداره در ايران و امريکا محمد حسنوند، سيدوحيد خلخالي، مهدي حسنوند اصول حقوقي، تفسير قضايي، رويه قضايي ديوان عالي فدرال امريکا، رويه قضايي ديوان عدالت اداري
حفاظت از ميراث فرهنگي غير منقول از منظر اصول و نهادهاي موثر؛ مطالعه تطبيقي حقوق انگليس و ايران فروغ حيدري شولي، محمد جلالي، ژانت اليزابت بلک اثر تاريخي، اثر فرهنگي، حفاظت از ميراث فرهنگي، حقوق انگلستان، ميراث فرهنگي غير منقول
آثار فراحقوقي صلاحيت هاي هدايتي ارشادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر هنرمندان و آثار فرهنگي هنري وحيد آگاه آثار فرهنگي-هنري، حقوق اداري فرهنگ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، هنر ايدئولوژيک
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان شماره 1 سال اول 1397 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي انتقادي مراحل تدرج مسئوليت کيفري اطفال و نوجوانان در جرايم تعزيري با نگاهي بر نظام حقوقي فرانسه محمدسعيد شفيعي اطفال و نوجوانان، مسئوليت کيفري تدريجي، جرايم تعزيري، قانون مجازات اسلامي، حقوق کيفري فرانسه
مباني مسئوليت مدني دولت در قبال آلودگي هاي زيست محيطي سيداحمد عسگري ارجنکي حق بر محيط زيست، آلودگي هوا، مسئوليت مدني، جبران خسارت
بررسي روش هاي تحمل افکار و رفتار ديگران بر اساس تعاليم اسلامي شيرين شفيعي، محمدسعيد شفيعي تحمل رفتار، اخلاق، تعاليم اسلامي، معيارهاي اخلاقي
اثر قبض در عقود در ايران با تطبيق به فقه اماميه و حقوق کامن لا روح انگيز محمدي مقان لو، محمدرضا حبيبي مهر قبض، فقه اماميه، حقوق کامن لا، عقود عيني، حق حبس
بررسي رقابت غير منصفانه در حقوق موضوعه ايران با تطبيق به فقه اماميه و کنوانسيون پاريس حميد صمدي فرد، محمدرضا حبيبي مهر حقوق رقابت، رقابت مصفانه، رقابت غير مصفانه، انصاف
بررسي تطبيقي حق کپي رايت در نظام حقوقي ايران و فرانسه سيداحمد عسگري ارجنکي کپي رايت، حق نشر، مالکيت معنوي، حق مولف، قوانين
بررسي ماهيت بازاريابي شبکه اي (نتورک مارکتينگ) در ايران و مقايسه آن با کميسيون تجارت فدرال آمريکا (ftc) حميد صمدي فرد، فرشيد طيبي بازاريابي شبکه اي سالم، بازاريابي شبکه اي ناسالم، شبکه بازاريابي، ساختار هرمي، کنوانسيون تجارت فدرال آمريکا
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان شماره 2 سال دوم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
قاعده پذيري تسبيب در متون فقهي و قوانين موضوعه ج.ا.ا سيدروح الله عقيق، ميثم نعمت الهي، مجتبي فرهمند تسبيب، قواعد فقهي، قواعد حقوقي، عليت، عدالت
حق بر سلامت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سمن الله ويسي، علي اکبر گرجي ازندرياني حق بر سلامتي، قانون اساسي، حقوق شهروندي، حقوق بنيادين
زائل شدن مسئوليت کيفري در تسبيب محمدرضا سياپور … [و ديگران] تسبيب، مسئوليت کيفري، موجهه جرم، رافع مسئوليت
بررسي رکن رواني در تسبيب ميثم ويسي، زهرا حبيبي، ميثم نعمت اللهي رکن رواني، تسبيب، اجتماع اسباب، قصد محرمانه، تقصير
ابعاد و ارکان مجرمانه نقل و انتقال اموال غير منقول روح الله آهنگران جرم، نقل و انتقال، اموال غير منقول، مجهول المالک، رابطه عليت
مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در آمريکا ساسان احمدي مسئوليت کيفري، اشخاص حقوقي، آمريکا
اصل آزادي قراردادها در برخورد با محدويت هاي آن الهام احمدي بني آزادي قراردادها، نظم عمومي، اخلاق حسنه، دولت، قانون
نهاد خيرات و ندورات و عدالت ترميمي اسعد نوبخت، ميثم نعمت اللهي عدالت ترميمي، سياست جنايي، دستورات ديني، نذورات، نهاد، خيرات
بررسي اصول و مباني حقوق رقابت بر اساس قوانين حقوقي جمهوري اسلامي ايران حميد صمدي فرد، شيرين شفيعي، محمدسعيد شفيعي اصول، حقوق رقابت، مصرف کننده، قوانين حقوقي، بنگاه هاي تجاري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهشنامه حقوق اسلامي شماره 1 (پیاپی 53) سال بیست و دوم 1400 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
آثار انحلال عقد منشا دين بر حواله؛ تحليل فقهي و حقوقي بند دوم ماده ‎۷۳۳ قانون مدني سيدحسين صفايي، محمدهادي جواهرکلام حواله، بيع، عقد منشا دين، حواله مشتري، حواله بايع، انحلال بيع، انفساخ حواله
مبنا و قلمرو حکم لزوم سوگند در دعوا بر متوفي مهدي حسن زاده دعوا بر متوفي، سوگند (قسم)، مدعي، ترديد در بقاي حق
مباني ارزيابي نقش دادرس در اثبات دعواي مدني شعله هاشمي، سيدمحمدتقي علوي، ناصر مسعودي دادگاه، دادرس، اثبات، دعوا، منفعل، فعال
تحليل چگونگي تاثيرپذيري اعتبار قراردادي از واقعيت تاملي بر نوع ارتباط اعتبار و واقعيت تجربي – اجتماعي در حقوق نرگس خالقي، مهدي شهابي، عليرضا فصيحي زاده قرارداد، واقعيت، واقع گرايي، اراده گرايي، اعتباريات
مباني و جلوه هاي جايگزين هاي دادرسي کيفري اطفال و نوجوانان عباس منصورآبادي، هادي کرامتي معز، عليرضا کارگر شريف آباد نشست هاي خانوادگي، عدالت ترميمي، عدم مداخله کيفري، قضازدايي
تحليلي بر مجازات تبعي ارتداد از ديدگاه فقه اسلام و قوانين کيفري ايران مرضيه ناصري، داود داداش نژاد دلشاد، مرتضي براتي مجازات تبعي، مجازات تبعي در فقه اسلام، اصول مجازات تبعي، مفهوم ارتداد، ارتداد در فقه اسلام
امکان اعمال جايگزين هاي تعقيب کيفري نسبت به اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق ايران و فرانسه عرفان باباخاني، افشين عبداللهي جايگزين هاي تعقيب، بزه ديده، اشخاص حقوقي حقوق ايران، حقوق فرانسه
احسان بر خود حسين هوشمند فيروزآبادي … [و ديگران] احسان به خود، احسان، ضمان، احسان بر نفس، مسئوليت مدني، دفاع مشروع، اضطرار
سازوکار و کيفيت استناد به سياست هاي کلي نظام در ديوان عدالت اداري رضا بکشلو، هادي طحان نظيف استناد به سياست هاي کلي، استناد قضائي، ديوان عدالت اداري، سياست هاي کلي نظام، مقررات نظارت بر اجراي سياست هاي کلي نظام
تحليل مفاد و آثار نظريه جعل و تقرير در تبيين ماهيت شرط عليرضا عالي پناه، سيدحميدرضا مليحي شرط، جعل، تقرير، الزام، قيد
تاملي بر مفهوم برابري در نظام حقوقي ايران با رويکردي به اسناد فراملي معين صباحي گراغاني، ابوالفضل رنجبري، غلامحسين مسعود برابري، عدم تبعيض، نظام استخدام، قرارداد دولت
تحليل حقوقي حمايت از مالکين برند در برابر استفاده غيرمنصفانه مصطفي مظفري، مريم امينيان برند، وصف، استقلال، غيرمنصفانه، نقل و انتقال، رقابت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهشنامه حقوق کيفري شماره 1 (پیاپی 23) سال دوازدهم 1400 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
سازوکارهاي حمايت از بزه ديدگان در برابر جرايم سازمان يافته اشخاص حقوقي افشين پارسايي، عليرضا سايباني، اميرحسين رهگشا جرايم سازمان يافته، بزهکاري اشخاص حقوقي، راهکارهاي جرم شناختي، حمايت کيفري، حمايت مدني جبراني
رهيافت مديريت ريسک جرم و جلوه هاي آن در نظام عدالت کيفري ايران جلال الدين حساني، سيدمحمود ميرخليلي، محمدرضا نظري نژاد مديريت ريسک جرم، بزه کاري، نظام عدالت کيفري، عدالت سنجشي، ريسک، قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲، قانون آيين دادرسي کيفري ‎۱۳۹۲
ضمانت اجراي کيفري نقض اصول قانون اساسي؛ مطالعه موردي نقض آزادي ها و حقوق اساسي افراد محدثه زراعت، عباس زراعت حقوق ملت، آزادي هاي اساسي، قانون اساسي، ضمانت اجراي کيفري
مفهوم و مرجع احراز منافع عدالت در ديوان بين المللي کيفري در پرتو وضعيت افغانستان صادق سليمي منافع عدالت، شعبه پيش محاکمه، ديوان بين المللي کيفري، منافع بزه ديدگان، قابليت پذيرش
نارسايي قاعده شروع به جرم در جرائم مستوجب حد کورش عظيمي، حسن شاه ملک پور نارسايي قانون، شروع به جرم، محاربه، سرقت، زنا، لواط، سب النبي، شرب خمر
آسيب شناسي آيين نامه انضباطي دانشجويان از منظر پيشگيري از سوء مصرف مواد اعتيادآور حسن قاسمي مقدم تخلفات انضباطي، دانشجويان، پيشگيري، مواد اعتيادآور، تنبيه گذاري
کيفر قصاص در دوگانگي قرائت موضوعيت گرا و کارکردگرا محمدحسن مالدار، عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي، سيدمحمدجواد ساداتي قصاص، قرائت موضوعيت گرا، قرائت کارکردگرا، کارکرد اجتماعي مجازات، مجازات به مثابه پديدار اجتماعي
تفسير تبصره ماده ‎۲۹۲ قانون مجازات اسلامي در پرتو نظريه سوءنيت غيرمستقيم عباس محمدخاني عنصر رواني، جرم، خطاي محض، سوءنيت مستقيم، سوءنيت غيرمستقيم، سوءنيت احتمالي
تحليل عوامل موثر بر عدم گزارش بزه ديدگي (مطالعه موردي: دانشجويان پسر دانشگاه فردوسي مشهد) محسن نورپور، سيدمهدي سيدزاده ثاني، محمديوسف ناصري فورگ عدم گزارش بزه ديدگي، رقم سياه بزه ديدگي، پيمايش بزه ديده شناسي
ضمانت اجراهاي اشخاص حقوقي با تکيه بر کارکردهاي کيفر در نظام هاي حقوق کيفري ايران، انگلستان و آمريکا امين نيکومنظري، باقر شاملو اشخاص حقوقي، ضمانت اجراي کيفري، بازدارندگي، اصلاح، توان گيري
بايسته هاي جرم انگاري در حقوق رقابت و رويکرد نظام هاي حقوقي نسبت به آن محمدحسين وکيلي مقدم حقوق رقابت، ضمانت اجراي مطلوب، ضمانت اجراي کيفري، بازدارندگي موثر، جرم رقابتي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهشهاي حقوقي شماره 46 سال بیستم 1400 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نوآوري هاي قانون اصلاح صدور چک مصوب ‎۱۳۹۷؛ گامي به پس يا گامي به پيش؟ ربيعا اسکيني، صالح يمرلي مزايا، معايب، اعتبارسنجي، ظهرنويسي، اجرائيه
جستاري بر دگرگوني هاي شروع به جرم در نظام کيفري ايران محسن شريفي جرم هاي ناقص، شروع به جرم، جرم محال، جرم عقيم، قانون مجازات اسلامي
مبارزه با جرايم سازمان يافته در پرتو حمايت از امنيت شهود در حقوق ايران، آمريکا و حقوق کيفري بين المللي قدرت اله ابراهيمي فراني، سامان صيدي جرايم سازمان يافته، سازمان هاي مجرمانه، ديوان کيفري بين المللي، امنيت شهود
تحليل راهکارهاي پيشگيرانه از جرايم مالياتي فرشته عبدالرحيمي، سيدمهدي احمدي موسوي ماليات، پيشگيري، جرايم مالياتي
بزه ديدگي جنسي در پرتو نظريه شتاب دهندگي بزه ديده: با نمونه پژوهي برخي از پرونده هاي جرايم جنسي حسين فرضي پور، مهرداد رايجيان اصلي، شهرداد دارابي جرم جنسي، بزه ديدگي، نظريه شتاب دهندگي بزه ديده تحريک گري، آسان گري، تشويق گري، رضايت
بررسي فقهي – حقوقي مباني عدم جريان خيار شرط در پاره اي از عقود فرزاد کرمي کلمتي، سيدمهدي دادمرزي خيار شرط، عقد مشروط به خيار شرط، اندراج خيار شرط، قاعده عمومي
ورشکستگي بانک ها و موسسات مالي و اعتباري با نگاهي به کفالت بانکي دانيال نصيري، عزت الله نصيري ورشکستگي، موسسات مالي، مقررات بانکي، قوانين تجاري، کفالت بانکي
مطالعه تحولات نظريه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال ‎۲۰۱۶ ميلادي قانون مدني فرانسه سيدامين پيشنماز، امير زارع قانون مدني فرانسه، عيوب اراده، اشتباه، بطلان نسبي، اوصاف اساسي
فرض قانوني اطلاع ثالث پس از اعلان از منظر حقوق تجارت ايران و فرانسه احسان لطفي فرض قانوني، تجارت، اعلان، اطلاع ثالت
تغيير توصيف راي دادگاه تالي در مراجع عالي علي رضا شريفي قرار، حکم، دادگاه، ديوان عالي کشور، دادگاه تجديدنظر، صلاحيت
تاثير جنبش هاي فمينيسم بر تحول مفهوم خانواده مريم غني زاده بافقي، فائزه ورمزيار جنبش زنانه، پدرسالاري، همجنس گرايي، سقط جنين، جنسيت
مسئوليت اجتماعي شرکت هاي فراملي؛ فرصت ها و چالش ها سيدياسر ضيايي، محسن لطفي گماسايي مسئوليت اجتماعي، شرکت هاي فراملي، حقوق نرم، حقوق بشر، حقوق محيط زيست
بررسي ابعاد حقوقي حضور ايران در سوريه از منظر حقوق بين الملل پريچهر قنبري، حسين فرهادي بابادي تحولات سوريه، حقوق بين الملل، حمايت، منافع
مبناي رويکرد ديوان دادگستري بين المللي به قواعد حاکم بر مسئوليت دولت ها در قبال اعمال بازيگران غيردولتي در روابط بين الملل؛ مطالعه موردي راي قضيه نيکاراگوئه محسن مولائي فرد، داريوش اشرافي، عليرضا ظاهري ديوان دادگستري بين المللي، مسئوليت بين المللي، بازيگران غيردولتي، قضيه نيکاراگوئه
دستاوردهاي حقوق بين الملل در تحقق حق بر سلامت کودکان ناتوان کوثر فيروزپور حق بر سلامت، کودکان ناتوان، کنوانسيون حقوق کودک، کنوانسيون حقوق افراد ناتوان
حقوق بشر و شرکت هاي چندمليتي: سياست هاي سازمان ملل و مسئوليت هاي شرکت ها در حفاظت از حقوق بشر در کسب و کار نگارنده فرانسيس اوزلت؛ مترجم پويا يعقوبي راد شرکت هاي چند مليتي، حقوق بشر، سياست هاي سازمان ملل متحد
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق و مطالعات نوين شماره 1 دوره اول 1399 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
کودک کار سنتي و مدرن در حقوق موضوعه ايران و کنوانسيون بين المللي حقوق کودک سيد پدرام خنداني، مهرويه شجاع سنگچولي کودک کار، قانون حمايت از کودکان و نوجوانان، کنوانسيون حقوق کودک
سابقه تاريخي حقوق حيوانات در انديشه هاي باستاني و اسلامي سيدحسام الدين رفيعي طباطبايي، مطهره السادات رفيعي طباطبايي حقوق حيوانات، تاريخ حقوق، انديشه تاستاني، انديشه اسلامي
محدوديت هاي قانوني اصل حاکميت اراده در قراردادهاي تجاري الکترونيکي ليلا طهماسبي، سيدحسام الدين رفيعي طباطبايي اصل حاکميت اراده، قراردادهاي تجاري الکترونيکي، محدوديت هاي قانوني
حق حريم خصوصي کودکان در حقوق موضوعه ايران و کنوانسيون حقوق کودک مهرويه شجاع سنگچولي کودکان، حريم خصوصي، کنوانسيون حقوق کودک، تربيت و تنبيه
ارتباط اصل بي طرفي دادرس با برخي از اصول دادرسي مدني در حقوق فرانسه مرضيه بختياري اصول دادرسي، اصل بي طرفي دادرس، اصل تناظر، اصل استقلال
بررسي جايگاه ملي کردن و مصادره اموال در حقوق ايران فاطمه مسيح زاده ملي کردن، اموال شخصي، حقوق ايران
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوقی دادگستری شماره 112 سال هشتاد و چهارم 1399 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تدابير پيشگيري وضعي از جرايم و تخلفات رانندگي و آسيب شناسي آن ها مهدي آقائي، نسرين مهرا پيشگيري وضعي، جرايم و تخلفات رانندگي، حوادث جاده اي، ايمني و مديريت جاده اي، سياست جنايي
اعتبار طريقي يا موضوعي اقرار کيفري در حقوق کشورهاي اسلامي با تاکيد بر حقوق ايران روح الله اکرمي دعواي کيفري، دليل اثبات دعوا، اقرار، طريقيت اقرار، موضوعيت اقرار
حق دسترسي به اينترنت؛ مباني و محتوا باقر انصاري دسترسي به اينترنت، فضاي مجازي، بي طرفي شبکه اي، رمزگذاري، بي نامي
گذار از قاعده تقنيني به قاعده گذاري قضايي در رويه قضايي ديوان عدالت اداري با تاکيد بر حقوق استخدامي محمد حسنوند، مينا اکبري قاعده گذاري، رويه قضايي، دادرسي اداري، ديوان عدالت اداري، ناکارآمدي قوانين
ارزيابي مباني نظري حق بر مجازات نشدن در حقوق کيفري سيدحميد حسيني، فيروز محمودي جانکي حق، حق بر مجازات نشدن، اصل ضرر، اصل مزاحمت، آخرين راه حل بودن حقوق کيفري
اساسي سازي اصول دادرسي کيفري؛ تحليل تعارض هاي قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ‎۱۳۹۲ با قانون اساسي ولي رستمي، سينا رستمي، محمدحسن کبگاني حاکميت قانون، قانون اساسي، اساسي سازي، اصول دادرسي منصفانه، تعارض
مصالح عاليه کودکان و نوجوانان بزهکار در حقوق کيفري ايران؛ با تاکيد بر پاسخ هاي تعزيرمدار هادي رستمي، سيدپوريا موسوي قانون گذار، اطفال و نوجوانان، اقدام تاميني و تربيتي، مجازات، مرجع قضايي
حق حبس در معاملات اوراق بهادار بهرام تقي پور، نرجس صالحي سهام، کارگزار، بازار اوليه، بازار ثانويه، معامله عمده شرايطي
پرداخت غرامت غيرمرتبط با تملک ملک در اجراي طرح هاي عمومي در رويه قضايي انگليس و ايران اميرحسين عليزاده، محمدباقر پارساپور قواعد مک کارتي، مسئوليت، خسارت، غرامت، طرح عمومي
مفهوم قطعيت آرا و اثر آن بر مرور زمان احکام غيابي کيفري بهنام غفاري فارساني، سيدحميد شاهچراغ قطعيت آرا، مرور زمان، حکم کيفري غيابي، حکم قطعي، قرار موقوفي اجرا
اعتبار قضيه قضاوت شده کيفري در مدني در حقوق ايران و فرانسه علي عسگري تواني … [و ديگران] معامله به قصد فرار از دين، شخص ثالث، اعتبار امر قضاوت شده، حقوق فرانسه
کنوانسيون آپوستيل و تاثير الحاق به آن بر نظام حقوقي ايران سيدسعيد هاشمي کنفرانس لاهه، معاهده ‎۱۹۶۱ لاهه، اسناد رسمي، اسناد عمومي، اسناد دولتي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوقی دادگستری شماره 114 سال هشتاد و پنجم 1400 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تاثير تقلب بر حقوق انتقال گيرنده عوايد حاصل از اعتبار اسنادي در نظام حقوقي ايران با تحليل تطبيقي يک پرونده قضايي محمد آرين اعتبار اسنادي، تقلب، تنزيل، انتقال گيرنده عوايد، بانک گشايش کننده
کاربرد مديريت ارجاع در تضمين دادرسي بي طرفانه کيفري جواد طهماسبي، بتول پاکزاد، علي اميري مديريت ارجاع پرونده، معيار ارجاع، سياست تضميني، دادرسي بي طرفانه، تضمين دادرسي بي طرفانه
نقش دستگاه قضايي در نظارت بر تعليق ايفاي تعهدات حقوق بشري دولت ها کيوان اقبالي شرايط اضطراري، حقوق بشر، تعليق، نظارت قضايي
جايگاه اصل حقوق بشري حيثيت و منزلت انساني در حقوق قراردادها ايرج بابائي، مرتضي ترابي حيثيت و منزلت انساني، حريت، منع تبعيض، حقوق قراردادي
چالش هاي شناسايي و اجراي موافقت نامه هاي داوري در چهارچوب ماده ‎۲ کنوانسيون نيويورک ‎۱۹۵۸ محمدعلي بهمئي، احسان صلحي داوري پذيري، قانون حاکم، نظم عمومي بين المللي، ارجاع دعوي به داوري توسط دادگاه، پيش نويس کنوانسيون فرضي ميامي
ضابطه ارزيابي خسارات ناشي از نقض تعهد قراردادي در نظام هاي حقوقي و اسناد بين المللي؛ رهنمودهايي براي حقوق ايران منصور اميني، جواد پيري خسارت، ضابطه ارزيابي، خسارت متوقع، خسارت اتکايي، خسارت اعاده اي
امکان سنجي تطبيق قوه قاهره بر شرايط حاصل از شيوع کرونا با تاکيد بر رويه قضايي حسين جواهري محمدي شرايط حاصل از کرونا، معاذير عدم انجام تعهد، امتناع تعهد، قوه قاهره، ممنوعيت هاي حاکميتي
نظريه عمومي جريمه مدني (تعزيرات غيرکيفري) در فقه اسلامي و حقوق ايران سيدمصطفي محقق داماد، هاني حاجيان جريمه مدني، مجازات مالي، تعزيرات غيرکيفري، تعزيرات، جبران خسارت
چالش هاي نهاد آراء وحدت رويه محمدرضا رفيعي آراء وحدت رويه، ديوان عالي کشور، ديوان عدالت اداري، چالش هاي ساختاري
مولفه هاي مدل مطلوب روابط دادسرا و پليس در نظام دادرسي کيفري جمهوري اسلامي ايران زينب شيدائيان دادسرا، نيروي انتظامي، پليس قضايي، سلسله مراتب، شبکه، مدل ارتباط
بررسي قضايي فرآيند تملک قهري توسط دستگاه هاي اجرايي در رويه قضايي ايران و انگليس اميرحسين عليزاده، محمدباقر پارساپور بررسي قضايي، تملک اراضي، دستگاه اجرايي، ابطال
عدم امکان فرار به عنوان شرط اباحه دفاع کشنده؛ با نگرشي تطبيقي به نظام حقوقي ايالات متحده آمريکا حسن قاسمي مقدم، زکيه سادات ميرسيدي امکان فرار، دفاع کشنده، ضرورت، قصاص، حق حيات
چالش هاي تقنيني اجراي خدمات عمومي رايگان از منظر قضات حسنعلي موذن زادگان، محمد متين پارسا مجازات جايگزين حبس، مجازات جامعه محور، خدمات عمومي، نهاد پذيرنده
برداشتي از قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي مصوب ‎۱۳۵۲ عليرضا محمدزاده وادقاني هنرمند-مجري، توليدکننده حامل صوتي، سازمان پخش راديويي، حامل صوتي، اثر، معاهده رم
حق ملاقات اقربا با طفل در حقوق ايران عباس ميرشکاري، نفيسه ملکي، الهام حبيب زاده حق ملاقات، اقربا، والدين، مصلحت و وابستگي عاطفي طفل
ويژگي هاي الگوي مطلوب برنامه هاي عدالت ترميمي در پرونده هاي خشونت جنسي؛ با نگاهي به گفتمان قضايي ايران سپيده ميرمجيدي عدالت ترميمي، الگوي مطلوب، نظام عدالت کيفري، بزه ديده، خشونت جنسي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دانشنامه هاي حقوقي شماره 1 دوره اول 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
اصل آزادي قراردادي و محدوديت هاي آن در قراردادهاي بالادستي نفتي بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL) سيدنصرالله ابراهيمي، مجتبي عيني امورحاکميتي و تصدي، تيپ و الگوسازي، ثبات، انعطاف قراردادي، توازن قراردادي، تحليل اقتصادي، اصل آزادي قراردادي
ضرورت ثبت نام دامنه اينترنتي از منظر قوانين ايران و فرانسه با نگاهي به نظرات استاد جعفري لنگرودي در رابطه با اموال نسترن ارزانيان، زهرا ايزدي نام دامنه اينترنتي، قانون تجارت الکترونيک، اموال، استاد جعفري لنگرودي
احياي معامله معارض با سند عادي محمدمهدي انجم شعاع سند عادي، سند رسمي، تعارض اسناد، معامله معارض، احکام دائمي توسعه
فسخ قرارداد اقساطي در کنوانسيون بيع بين المللي کالا و حقوق ايران داود اندرز فسخ، قرارداد اقساطي، تسليم جزئي، کنوانسيون بيع بين المللي کالا، خيار تبعض صفقه
جايگاه ثبت رسمي قرارداد در قانون پيش فروش ساختمان ‎۱۳۸۹ فرهاد پروين پيش فروشنده، پيش خريدار، ثبت، قرارداد خاص، معامله غير منقول
تحليل انتقادي تعريف عقد مرابحه در حقوق بانکي ايران مهدي جوهري، ميلاد سلطاني بيع، مرابحه، بانک، حقيقت عرفيه، اصالت عمل
مطالعه تطبيقي نظام حقوقي ايران، کانادا و اتحاديه اروپا در زمينه اخذ ماليات از درآمدهاي حاصل از اموال فکري سعيد حبيبا، عليرضا صالحي فر اموال فکري، ماليات، تحقيق و توسعه، ثبت اختراع، اتحاديه اروپا
کارايي منطق حقوقي در واکاوي ادبي، پديداري منطق ادبي محمدحسين ساکت منطق حقوقي، منطق ادبي، ياري گري ريشه شناسي، واژه نگاري  اماره ادبي، واژه هاي همانند و همسان
سخني در انواع نظام هاي ثبت اختراع؛ با نگاهي به برخي اصول ثبتي زهرا شاکري، زهرا بهادري جهرمي حق اختراع، ثبت اختراع، جست و جوي اختراع، بررسي ماهوي اختراع، نظام ثبت اختراع
توثيق برات در نظام حقوقي ايران و فرانسه مجيد شاملي وثيقه، رهن، برات، توثيق برات
ماهيت حقوقي شرکت هاي مدني و تجاري امير صادقي نشاط شرکت مدني، شرکت تجاري، عقد شرکت، حقوق تجارت
تحليل حقوقي ماهيت حاکميتي امور ثبتي و امکان برون سپاري آن به دفاتر اسناد رسمي نسرين طباطبائي حصاري ماهيت حاکميتي امور ثبتي، سازمان ثبت، دفتر اسناد رسمي، اصل ‎۴۴ قانون اساسي
جايگاه نظم عمومي در معاهدات بين المللي حقوق بشري و نظام حقوقي ايران و اسلام تهمينه عدالت جو، زينب عصمتي نظم عمومي، حقوق بشر، حقوق بين الملل، معاهدات بين المللي، حقوق ايران، اسلام
مفهوم و قلمرو ناتواني در پرداخت دين (مطالعه تطبيقي در حقوق آمريکا، فقه اماميه و حقوق ايران) محمد عيسائي تفرشي ناتواني در پرداخت دين، اعسار، افلاس، ورشکستگي
تحليل حقوقي دستکاري بازار اوراق بهادار عباس قاسمي حامد، يوسف براري چناري، شهرزاد حدادي دستکاري بازار اوراق بهادار، قيمت هاي مصنوعي، سرمايه گذاران، ضمانت اجراي کيفري، ضمانت اجراي مدني
ايقاع منبعي نوين براي تشکيل شرکت: چالش ها و راهبردهاي تئوري شخصيت حقوقي با عضو واحد حسين کاويار شرکت با مسئوليت محدود تک عضوي، عقد، شخصيت حقوقي، تعهد يکطرفه، ايقاع
تعهدات مقدم بر تشکيل شرکت هاي تجارتي عباس کريمي، مصطفي کوشکي تعهدات مقدم، تشکيل شرکت، اشخاص ثالث، تعهد به فعل ثالث، بطلان شرکت
مطالعه تطبيقي التزام به اعمال يک جانبه در نظام هاي حقوقي اصلي جهان سيامک کريمي قواعد الزام آور حقوقي، حقوق بين الملل، نظام هاي حقوقي، منابع حقوق
حق معنوي در نظام کپي رايت؛ رهيافت نظري محمدهادي ميرشمسي، ميلاد حامدي حق معنوي، نظام کپي رايت، مبناي شخصيت، مبناي فايده گرايي، نظام کامن لا
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دانشنامه هاي حقوقي شماره 2 دوره دوم 1398 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مکتب تاريخي حقوق علي اسلامي پناه مبناي حقوق، مکاتب حقوقي، مکتب تاريخي حقوق، مقدمه علم حقوق، فلسفه حقوق
بررسي فقهي حقوقي خشونت در مواجهه با زنان ناشزه محمد رسايي، سيدمحمدرضا امام اسلام، قرآن، خشونت خانگي، زنان، واضربوهن
کميسر کودکان تهمورث بشيريه، راضيه آقاخاني اطفال و نوجوانان، کميسر کودکان، عدالت کيفري، حفظ و ارتقاي حقوق کودک
حقوق مالکيت چاه هاي آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصي به حقوق عمومي رحيم پيلوار، مريم رجبي آب هاي زيرزميني، چاه آب، مالکيت خصوصي، حقوق عمومي، نفع عمومي، مجوز بهره برداري
ادبيات و حقوق در پرتو مطالعات ميان رشته اي امين جعفري، علي مولابيگي مطالعات ميان رشته اي، ادبيات، حقوق، ادبيات حقوقي
نقد و بررسي راي وحدت رويه شماره ‎۷۴۷ مورخ ۱۰/۲۹/‎۱۳۹۴ ديوانعالي کشور امير خناري نژاد، عبدالوحيد صباغي مطالبه بها، خسارت، تخلف، تملک، تصرف
بررسي حفظ شئون قضايي در سند بنگلور و مقررات کيفري ايران وجيهه خيرخواه، عليرضا سايباني رفتار قضايي، آداب قضايي، رعايت شئون، سند بنگلور
کارکرد فرض قانوني در نظام هاي حقوقي رضا شکوهي زاده فرض قانوني، کارکرد فروض قانوني، کارکرد فني، کارکرد قاعده ساز
عدالت به عنوان اصلي مستقل؛ پذيرش يا انکار؟ خديجه شيرواني، عليرضا آبين عدالت، وحي، موضوع شناسي، قاعده، فقه
شيوه محاسبه غرامت اعياني مستحدث موخر بر طرح هاي ابلاغي شهري زيداله صمدي قوشچي تملک اعياني، پروانه ساختمان، طرح مصوب شهري، غرامت، مقررات تملک
روشهاي تحليلي حقوق دانان برجسته ايران مقابله روش تحليل حقوقي عدالت محور با روش اصولي ناصر عليدوستي شهرکي روش تحليل حقوقي، فلسفه حقوق، تحليل جزمي و اصولي، استقراء
رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگاه هاي کيفري فرشاد رحيمي دعواي حقوقي، دعواي کيفري، ضرر و زيان ناشي از جرم، صلاحيت دادگاه
روش هاي ارزيابي غرامت ناشي از سلب مالکيت در داوري سرمايه گذاري بين المللي محسن محبي، حسن فرج مهرابي روش ارزيابي خسارت، غرامت کامل، غرامت مناسب، پرونده کارخانه کورزو، جريان نقدينگي تنزيل شده، روش مبادلات همسان  ارزش دفتري
اخلاق حرفه اي قانون گذاري کيفري با تاکيد بر نظام حقوقي ايران امير مرادي اخلاق، اخلاق حرفه اي قانون گذاري، مدل هاي دادرسي قانون گذاري کيفري، نظام عدالت کيفري ايران
بررسي کتاب اصول فلسفي حقوق نوشته استاد جعفري لنگرودي فهيمه ملک زاده، سينا واحدزاده فلسفه حقوق، مکاتب حقوقي، قواعد حقوقي، حقوق طبيعي
مولفه هاي نظام سازي حقوقي در منظومه فکري استاد جعفري لنگرودي ابراهيم موسي زاده، غلامحسين الهام ستاد جعفري لنگرودي، نوآوري، عدالت، اصالت حقوقي، نظام سازي حقوقي
امکان سنجي نظارت و تحليل آراي ديوان عدالت اداري بر شوراهاي محلي عبدالرضا برزگر، مژده سادات مولاي زاهدي، محمد اکبري ديوان عدالت اداري، کميسيون هاي مستقل اداري، شوراهاي محلي، تحليل راي
مسئوليت کيفري شخص حقوقي در پرتو اصل فردي بودن مجازات سيدفاضل نوري شخص حقيقي، شخص حقوقي، مسئوليت کيفري، مجازات شخص حقوقي
مزايا و آثار حقوقي الحاق ايران به معاهده برن و پيوست آن مصوب ‎۱۹۷۱ پاريس عليرضا محمدزاده وادقاني، مهدي آني معاهده برن، پيوست معاهده، حق تکثير، حق ترجمه، مجوز اجباري، کشورهاي در حال توسعه، حق شرط
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دانشنامه هاي حقوقي شماره 3 دوره دوم 1398 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابليت مطالبه و تعيين ميزان ضرر (مطالعه تطبيقي در حقوق مدني افغانستان و ايران) عليرضا ابراهيمي حقوق افغانستان، ضرر مسلم، تعيين مقدار خسارت، وجه التزام
جستاري نقادانه بر تعيين سبب مسئول در بين اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبيقي حسن باديني، حسين داودي مسئوليت مدني، کارشناسي، امر فني، رويه قضايي، مسايل حکمي و موضوعي
سکوت قانون و روش شکست آن محمدرضا بندرچي قاعده، ادله، اصول حقوقي، تفسير، سکوت قانون، تقنين
تحولات مسئوليت مدني دارندگان وسايط نقليه موتوري زميني در قوانين موضوعه زهرا تيزمهر، محمدرضا شرافت پيما مسئوليت مدني، وسايط نقليه موتوري زميني، قوانين موضوعه، بيمه اجباري، تشريفات دادرسي
مقايسه مباني و قواعد روش هاي تفسير قانون مدني در حقوق مدرن و آثار استاد جعفري لنگرودي مهدي رشوند بوکاني مبنا، روش، تفسير، قانون، قاعده
ماهيت و آثار عقد مرکب از منظر استاد جعفري لنگرودي رضا زالي، زهرا اسدي نيا عقد مرکب، عقد مختلط، ماهيت عقد، آثار عقد، استاد جعفري لنگرودي
تعديل قرارداد توسط داور حميدرضا علومي يزدي تعديل قرارداد، دشواري در اجرا، دشواري اقتصادي، داوري
اثر ارتباط دعاوي بر گسترش صلاحيت محلي در آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه بديع فتحي گسترش صلاحيت، توسعه صلاحيت محلي، ارتباط دعاوي، وحدت منشا، دعاوي طاري
نظام مسئوليت مدني در قانون مدني ايران و فقه اماميه (خلا قانون مدني در زمينه مسئوليت مدني) محمود کاظمي، مجيد بنايي اسکويي منابع ضمان، منابع قانون مدني، ضمان تلف و اتلاف، مسئوليت مدني، نظام کثرت گرا
اثبات و ياس از اثبات مژگان موفقي حکم مقتضي، فصل خصومت در معاني عام و خاص، ادله اثبات دعوي، ضوابط فصل خصومت
مفهوم و ضمانت اجراي اصول دادرسي در آيين دادرسي مدني همايون مافي، محمد غميلويي اصول دادرسي، آيين دادرسي مدني، ضمانت اجرا، تشريفات دادرسي
انديشه هاي استاد جعفري لنگرودي درباره علم در دلايل اثبات حسن محسني علم، اطمينان، علم آزاد، علم بسته، فرم
استقلال قرارداد و شرط داوري از موافقت نامه اصلي احسان مظفري استقلال شرط داوري، بطلان قرارداد، قصد ضمني، قاعده صلاحيت در صلاحيت، موافقت نامه داوري
تسامح حقوقي در انديشه استاد جعفري لنگرودي عليرضا مظلوم رهني، شهرام عابديني اغماض، تساهل، تسامح، تقنين، رويه قضايي
شباهت ساختاري ايراد آيين دادرسي و دادخواست ماهوي و ريشه هاي آن در انديشه هاي استاد جعفري لنگرودي هادي ملک تبار فيروزجائي ايراد آيين دادرسي، رسيدگي، قرار رد، اعتبار امر قضاوت شده
ديباچه اي بر سبک شناسي آثار و انديشه هاي استاد جعفري لنگرودي حقوق دان و اسلام شناس اقبال علي ميرزائي جعفري لنگرودي، اسلام شناس، سبک شناسي، حقوقدان
در چه مواردي مي توان ثالث را به دادرسي جلب نمود (تفسيري بر عبارت لازم بداند مذکور در ماده ‎۱۳۵ قانون آيين دادرسي مدني) اصلاحات تاريخ ۳/۱۸/‎۹۸ خيرالله هرمزي دعوي، طرف دعوي، ثالث در دعوي، جلب ثالث
مسئوليت مدني ناشي از خسارات زيست محيطي حسين هوشمند فيروزآبادي مسئوليت مدني، خسارات زيست محيطي، حقوق محيط زيست، آلودگي زيست محيطي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دانشنامه هاي حقوقي شماره 4 دوره دوم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
آثار حقوقي تغيير جنسيت افراد دوجنسي اسداله امامي افراد دوجنسي، خنثاي ظاهر، خنثاي مشکل، ممسوح، تغيير جنسيت
آثار تلف عين مستاجره بر اماکن تجاري احمد بيگي حبيب آبادي، مريم بيگي حبيب آبادي اجاره، اماکن، سرقفلي، حق کسب يا پيشه يا تجارت، تلف، انحلال، فسخ
برزخ بين عقد و ايقاع (ماهيت ثالث در اعمال حقوقي) اميد توکلي کيا عمل حقوقي، عقد، ايقاع، برزخ بين عقد و ايقاع، قصد انشاء
مسئوليت مدني سبب مجمل در حقوق مدني ايران و فقه اماميه محمود جعفري چالشتري، يوسف براري چناري، مجتبي جهانيان سبب مجمل، مسئوليت، خسارت، بيت المال، رابطه سببيت
تاملي بر ماهيت تبديل تعهد و مقايسه آن با نهادهاي مشابه در فقه و حقوق مجتبي جهانيان، يوسف براري چناري تبديل تعهد، انتقال دين، انتقال طلب، ضمان، حواله
مفهوم و چگونگي جبران خسارتهاي گروهي (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و فرانسه) علي عباس حياتي خسارت شخصي، خسارت گروهي، خسارت مادي گروهي، خسارت معنوي گروهي، جبران خسارت گروهي
تاثير حقوق غربي در قياس با فقه اماميه بر تدوين قانون مدني ايران سيدمهدي دادمرزي قانون مدني، فقه اماميه، حقوق اسلامي، حقوق غرب، قانون مدني فرانسه، تفسير قانون مدني
وثيقه اموال غير منقول توسط اتباع بيگانه عصمت دانش آرا استملاک، اموال غير منقول، اتباع بيگانه، وثيقه، قانون ثبت
تجلي قرآن در مبسوط استاد جعفري لنگرودي محمد درويش زاده، رقيه فراهاني قرآن کريم، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، آيات الاحکام، تفسير عصري، حقوق و قرآن، استاد جعفري لنگرودي، برداشت هاي قرآني
مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ايران عبدالرسول دياني تعليق انحلال، شرط تحليلي، شرط نتيجه، خيار فسخ نامحدود، غرر
کالبدشناسي مفهوم تعهد احمد ديلمي تعهد، تکليف، مسئوليت، دين، طلب
نسبت توسعه فضاي سايبر با تحولات در فهم هاي فقهي-حقوقي در ايران امروز حسن رضايي فضاي سايبر، فضاي شبکه اي و ديجيتالي شده عمومي، حقوق دان فقيه، فهم فقهي، تغيير پارادايم، اينترنت ايراني
نگاهي نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه اماميه و قانون مدني هادي شعباني کندسري ضمان درک، بيع فضولي، مستحق للغير در آمدن مبيع، تعهد قراردادي
تعهد تضاممي احسان شمس تضامم، تضامن، تضامن منفي، التزام به تاديه، جانشيني در تعهدات
بررسي فقهي و حقوقي نقش ظهور غبن با مطالعه تطبيقي (در آراي قضايي، قوانين کشورهاي خارجي و اسناد بين المللي) محسن صفري، آرش بادکوبه هزاوه خيار غبن، ظهور و تبين غبن، کاشف عقلي، شرط شرعي، تصرفات غابن و مغبون
مفهوم، آثار و ارزيابي اصل ابقاي عقود محمد عابدي حقوق قراردادها، انحلال عقد، اصل ابقاي عقود، اصل لزوم، استاد جعفري لنگرودي
ماهيت فقهي حقوقي زيان در محيط زيست عزيزاله فهيمي حقوق، محيط زيست، ماليت، مواهب طبيعي، فقه، منطقه الفراغ- زيان
ماهيت تعهد کفيل؛ تعهدي تخييري يا بدلي؟ خديجه مظفري، عباس ميرشکاري عقد کفالت، تعهد کفيل، تعهد تخييري، تعهد بدلي (اختياري)
مسئوليت بايع در پرداخت خسارت ناشي از مستحق للغير درآمدن مبيع سيدعباس موسوي بايع، مشتري، خسارت، مسئوليت مدني، معامله باطل، ضمان بايع
نهاد ارث و بازتوزيع ثروت: چشم اندازي اسلامي رحيم نوبهار فقه، ارث، بازتوزيع ثروت، عدالت اجتماعي، ضمان جريره
اماره مالکيت رضا ولويون اماره مالکيت، يد، قواعد فقهي، اثبات مالکيت
فقه اماميه و بانکداري اسلامي محمود خادمان حقوق بانکي، بانکداري اسلامي و عرفي، بانک، پول، ربا، اعتبار اسنادي، قانون عمليات بانکي بدون ربا
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دانشنامه هاي حقوقي شماره 5 دوره دوم 1398 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نمايي از حيات انديشه اي و سبک نگارشي – تفسيري استاد جعفري لنگرودي ابوالفضل احمدزاده تئوري پردازي، حقوق عقد، روانشناسي حقوق، ابقاء عقد، طرح عقد، مصلحت کامنه، سبک نگارشي و تفسيري
استرداد مبيع در اثر افلاس مشتري در پرتو اصول موازنه سيدعبدالمطلب احمدزاده بزاز بيع، استرداد عين مبيع، اصول موازنه، افلاس مشتري
ماهيت مهايات با تاکيد بر ديدگاه استاد جعفري لنگرودي محسن افتخاري، معصومه وزيري هامانه (يگانه) مهايات، افراز منافع، اباحه، مالکيت، اجاره
بازشناسي ماهيت اجازه در وصيت مازاد بر ثلث در پرتو واکاوي اجازه پس از رد و دعوي غرر پس از تنفيذ وصيت از سوي ورثه (تبيين موارد مسکوت قانون مدني در وصيت مازاد بر ثلث با تکيه بر نظرات استاد جعفري لنگرودي) محمد اميني، سعد قايي وصيت، مازاد بر ثلث، اجازه، هبه، رد، بلا وارث، استاد جعفري لنگرودي
ماخذشناسي متون فقهي، اصولي و قواعد فقه اهل سنت در مبسوط مسعود انصاري، محمدعلي طاهري فقه تطبيقي، فقه المقارن (مقارنه و سنجش آراي فقيهان مذاهب فقهي و اصولي) مأخذشناسي، منابع فقهي اهل سنت، فقه و اصول حنفي، مالکي، شافعي
درآمدي بر روش شناسي حقوقي استاد جعفري لنگرودي (رويکرد تحليلي-توصيفي) عليرضا آبين منطق حقوق، تفکرحقوقي، عرف عملي، عناصرشناسي، معقودعليه، طرح و تنظيم، اصالت شک
استاد جعفري لنگرودي و شعائر الاسلام احمد باقري، محسن مهديان استاد جعفري لنگرودي، شعائرالاسلام، ملامحمد اشرفي، فقه، حقوق
جهادگر ترمينولوژي نگاري سيداحمد حبيب نژاد، علي اميني ترمينولوژي حقوق، روش شناسي نگارش فرهنگ اصطلاحات، استاد جعفري لنگرودي، روش تحقيق دانشنامه نگاري
تبيين جوهره انديشه استاد جعفري لنگرودي در مقام تعارض اراده باطني و ظاهري در نظام قراردادها امين حسنوند اصل حاکميت، انشا، ايقاع، رويه، تعارض
روش شناسي استاد جعفري لنگرودي در وجودشناسي اعمال حقوقي حسين حمدي موجود اعتباري، موضوع، عنصر، منطق حقوق، اصالت عمل، اعمال حقوقي
مواجهه با ضعف تمثيل در آثار استاد جعفري لنگرودي محمد درويش زاده اکرم العلماء، جعفري لنگرودي، ضعف تمثيل، شاخص توليد علم
بسترهاي (منابع) اماره قضايي مرور ديدگاه استاد جعفري لنگرودي و آراي محاکم رضا شاه حسيني آراي محاکم، اماره قضايي، جعفري لنگرودي، علم عادي
پروازي در آسمان کتابهاي مقدمه علم حقوق استادان جعفري لنگرودي و کاتوزيان وحيد آگاه، محمدحسين شريف مقدمه علم حقوق، حقوق خصوصي، عدالت، اصول فقه، استاد جعفري لنگرودي، کاتوزيان
عقد در آيينه انديشه استاد جعفري لنگرودي علي رضا شريفي عقد، ارکان، مفهوم، تعهد، قانون
انديشه هاي نو در تئوري موازنه و مقايسه آن با برخي از نظريه هاي فرانسوي سيدحسين صفايي تئوري موازنه، نظريه هاي فرانسوي، جعفري لنگرودي، ابقاي عقد
عقد صلح و نسبت آن با ماده ‎۱۰ ق.م. از ديدگاه استاد جعفري لنگرودي سيدمحمدصادق طباطبايي، محمد اميني عقد صلح، ماده ‎۱۰ ق.م، اصل آزادي اراده، آزادي قراردادي، استاد جعفري لنگرودي
ابزارهاي ماهيت شناسي و تاثير آنها در پذيرش ماهيت ايقاعي وصيت تمليکي، وقف و هبه (بررسي آرا و انديشه هاي استاد جعفري لنگرودي) هيوا عبدالکريمي اجتهاد در موضوعات، ماهيت شناسي حقوقي، وصيت تمليکي، وقف و هبه، دموکراسي حقوق خصوصي، احسان
نگاهي به بازتنظيم اجماع در رساله اجماعيه استاد جعفري لنگرودي مصطفي محمدپور مطلق، محمدجواد درويش زاده استاد جعفري لنگرودي، اجماع، نوآوري، تعريف اجماع، فقه، اصول فقه
شرط تباني/ بنائي از منظر فقهي، حقوقي با تاکيد بر ديدگاه استاد جعفري لنگرودي خسرو شيرزادي، عليرضا مظلوم رهني، حميد داودپور شرط، شرط بنايي/ تباني، مباني فقهي، قانون مدني ج. ا. ا
تبيين و تحليل دلائل عقد يا ايقاع بودن وصيت تمليکي در فقه و حقوق با محوريت نظر استاد جعفري لنگرودي فهيمه ملک زاده، محمدعلي انصاري چمرودي وصيت تمليکي، عقد، ايقاع، حقوق مدني
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دانشنامه هاي حقوقي شماره 6 دوره سوم 1399 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ضرورت سازماندهي چالش هاي حقوقي در پساکرونا سيدحسين صفايي، محمد درويش زاده
مفهوم مسئوليت مدني ايرج بابايي مسئوليت مدني، ضمان مالي، خسارت معنوي، مسئوليت قراردادي و قهري، مسئوليت کيفري
مباني و اصول جبران خسارت بدني در حوادث هسته اي؛ با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه و کنوانسيون هاي بين المللي محمدهادي جواهرکلام حوادث هسته اي، جبران خسارت بدني، مبناي مسئوليت مدني، بهره بردار هسته اي، صندوق جبران خسارت
حق جزء مولف عدالت محمد راسخ حق، عدالت، هم وجودي حق ها، آزادي، برابري
جستاري درباره جنبه هاي خاص حقوقي افزايش سرمايه ناشي از ادغام ساده بانک ها مجيد قرباني لاچواني، جمشيد قرباني لاچوان، زهرا قرباني لاچوان ادغام ساده، ادغام مرکب، افزايش سرمايه ثبت شده شرکت، ادغام بانک ها
اعتبار خيار طلبکار ميت در فقه اماميه و حقوق موضوعه عباس کريمي، محمد نصيري دين، ترکه، عقد معوض، فوت
شدت زيان زيست محيطي قابل مطالبه در حقوق فرانسه و چالش هاي مفهوم آلودگي محيط زيست در حقوق ايران حسن محسني زيان، چشم ناپوشيدني، آلودگي، آب، خاک، هوا
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دانشنامه هاي حقوقي شماره 7 دوره سوم 1399 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تاثير قواعد انتظامي در تعيين حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبار اسنادي رسول بهرامپوري قواعد انتظامي، اعتبار اسنادي، تعارض قوانين، نظم عمومي
آيين دادرسي هيات حل اختلاف ثبت احوال اميد توکلي کيا هيات حل اختلاف، ثبت احوال، آيين دادرسي، اسناد سجلي، ماده ‎۳ قانون ثبت احوال
داوري در آثار استاد جعفري لنگرودي عبدالله خدابخشي داوري، محمدجعفر جعفري لنگرودي، قواعد دادرسي، قواعد ماهوي داوري، نهاد وکالت
اشتباه يک طرفه و بررسي کارآيي آن در حقوق ايران و انگليس رضا خودکار، پرويز رحمتي اشتباه يک طرفه، قلمرو تراضي، کارايي تخصيصي، انگيزه افشا و بدست آوردن اطلاعات
مطالعه تطبيقي کاربرد حسن نيت در فرآيند تفسير موافقت نامه ها نزد ارکان حل اختلاف سازمان تجارت جهاني سيامک کريمي حسن نيت، موافقت نامه هاي سازمان تجارت جهاني، انتظارات مشروع، رکن استيناف، پنل، تفسير معاهدات
تضمين هاي حقوق شهروندي متهمان جرايم تروريستي در مرحله تحقيقات؛ مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، انگلستان و مصر محسن کهنداني، بهزاد رضوي فرد جرايم تروريستي، حقوق کيفري، حقوق شهروندي، اسناد بين المللي، حقوق بشر
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دانشنامه هاي حقوقي شماره 8 دوره سوم 1399 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
از شاخه هاي قديم تا شاخه هاي عظيم در دانش حقوق سيدحسين صفايي، محمد درويش زاده
نقدي بر ماده ‎۱۲۱۶ قانون مدني و پيشنهاد نظريه مسئوليت منصفانه در مورد صغار و مجانين (مطالعه تطبيقي) عليرضا آبين مسئوليت مدني، ماده ‎۱۲۱۶ ق.م، مواد ۳، ‎۴ و ‎۷ ق.م.م، مسئوليت منصفانه، اصل جبران کامل زيان، معيارهاي شخصي و نوعي
معيار ارزيابي خسارت‌هاي بدني: نظام ارزيابي مقطوع يا موردي؛ مطالعه تطبيقي در حقوق اسلام، ايران، فرانسه و انگلستان محمدهادي جواهرکلام ديه، خسارت بدني، خسارت مادي، خسارت معنوي، نظام ارزيابي مقطوع، نظام ارزيابي موردي
تخصيص ريسک در قراردادهاي مشارکت عمومي و خصوصي محسن عليجاني، لعيا جنيدي مشارکت بخش عمومي و خصوصي، الگوهاي مشارکت، شناسايي ريسک، انواع ريسک، مديريت ريسک، تخصيص ريسک
واکنش کيفري به قتل عمد در تمدن بين النهرين حميد عليزاده مجازات ها، قتل عمد، قصاص، فديه، قانون نامه ها، تمدن بين النهرين
نظارت فراگير بر بازار پول با خرق حجاب شخصيت حقوقي: محدود يا سلب کردن حقوق سهامدار موثر مجيد قرباني لاچواني، زهرا قرباني لاچوان، جمشيد قرباني لاچوان بانک مرکزي، حق تقدم خريد سهام جديد، خرق حجاب شخصيت حقوقي، سهامدار مؤثر قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
وضعيت حقوقي انتقال اعتبارات اسنادي تجاري و تضميني؛ مطالعه تطبيقي نظام حقوقي ايران، امريکا و اسناد حقوقي بين المللي محمدجواد معنوي عطار اعتبارات اسنادي، انتقال، تجاري، تضميني، يو سي پي ‎۶۰۰
ساز و کار کشف دليل در حقوق تطبيقي و حقوق بين الملل ناصرعلي منصوريان کشف دليل، کشف اسناد و مدارک، آيين دادرسي، حقوق تطبيقي، حقوق بين الملل
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دانشنامه هاي حقوقي شماره 9 دوره سوم 1399 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ترک فعل هاي خسارت بار در ابتکار قانون و مقررات نويسي سيدحسين صفايي، محمد درويش زاده
واکاوي ديدگاه هاي خاص علامه کاشف الغطاء در احوال شخصيه با رويکرد تطبيقي اقليت هاي ديني ايراني اميد توکلي کيا احوال شخصيه، نکاح، طلاق، وصيت، اقليت هاي ديني، تحريرالمجله
نقش اصل عموم در تفسير قراردادها علي اکبر فرحزادي، جواد شمسي ظهور، اصل عموم، تفسير قرارداد، تخصيص، مخصص
اضطراب معرفتي به مثابه اصل بنيادين زندگي اجتماعي محمدرضا دانش شهرکي اضطراب معرفتي، زندگي اجتماعي، حجيت قطع، مدارا، ممکن الخطا بودن
مقايسه سوگند جزايي با ساير ادله اثبات جرائم عادل ساريجاني، رقيه ماستري فراهاني دليل ارزش اثباتي، سوگند، قسامه، اقرار، شهادت، علم قاضي
تعارض گواهان در شهادت بر شهادت با تکيه بر بنيادهاي فقه اسلامي علي کشاورز … [و ديگران] فقه شيعه و اهل سنت، فسق شهود، رجوع از شهادت، ضامن
سازمان ثبت اسناد و املاک و رابطه آن با استقلال قوه قضاييه نوربخش رياحي اجراي اسناد، ثبت املاک، ثبت اسناد، ثبت شرکت، سازمان ثبت، قوه قضائيه
ارزيابي نقش شرکت هاي کارگزاري در مبارزه با پول شويي و ارائه توصيه هاي سياستي محمد هرمزي، غلامعلي ميرزايي منفرد جرم پول شويي، بازار سرمايه، شرکت هاي کارگزاري بورس و اوراق بهادار، نظام اقتصادي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دانشنامه هاي حقوقي شماره 10 دوره چهارم 1400 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مسئله توارث در فرزندخواندگي در حقوق انگليس و امريکا با نگاهي به حقوق ايران زهره افشار قوچاني فرزندخواندگي، فرزندخوانده، سرپرست، والد واقعي، ارث
ثبت ولادت از ديدگاه فقهي با رويکرد تطبيقي کشورهاي اسلامي اميد توکلي کيا ثبت ولادت، ثبت احوال، گواهي ولادت، شناسنامه، فقه اماميه، کشورهاي اسلامي
وصف خود به خود تصفيه شوندگي در گستره اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي بانکي (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و رويه تجاري بين المللي) مجيد حسين زاده، مجتبي محمدي اعتبار اسنادي تجاري، اعتبار اسنادي تضميني، ضمانت نامه بانکي، خود به خود تصفيه شوندگي
هاردشيپ در کنوانسيون بيع بين المللي کالا – بررسي تطبيقي تفاسير جديد عصمت گلشني، منصور اميني، سيدمهدي حسيني مدرس هاردشيپ، کنوانسيون بيع بين المللي کالا، مذاکره مجدد، تعديل قرارداد
حقوق را جدي بگيريم (جاي خالي قانون مديريت تعارض منافع در انتخابات رياست جمهوري سيزدهم) سيدمصطفي محقق داماد، محمد درويش زاده تعارض منافع، موضع تهمت، مبارزه با فساد، قانون گذاري پراکنده، خلا قانوني، تعارض نقشها، انتخابات رياست جمهوري
تحليل دو راي درباره زيان معنوي ناشي از نقض تعهدات قراردادي عباس ميرشکاري، محمد ارضي خسارت معنوي، الزام به انجام تعهد اصلي، جبران خسارت، حق فسخ
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
رای شماره 32 سال نهم 1399 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
امکان سنجي داوري اشخاص حقوقي با تکيه بر رويه قضايي مصطفي مظفري، مرتضي ميرزايي مقدم داوري اشخاص حقوقي، اهليت، مسئوليت اشخاص حقوقي، فلسفه داوري
وکيل دادگستري و احترام شايسته به دادگستري حسن محسني وکالت، دادگستري، شان شغلي، وظيفه شغلي
جستاري در انحلال عقد به وسيله خيار شرط و تخلف از شرط عباس نيازي، عبدالله جمشيدي شرط خيار، خيار تخلف از شرط، رويه
نقش عدم پرداخت سرقفلي پس از انقضاي مدت اجاره در استحقاق اجرت المثل اميرحسين علي زاده سرقفلي، موجر، مستاجر، اجرت المثل، قواعد عمومي
امکان صدور حکم بطلان دعواي طلاق شوهر در محاکم خانواده عاطفه ذبيحي عدم امکان سازش، حق طلاق، ايقاع، لاضرر، لاحرج
برائت از اتهام حضور در انظار عمومي بدون حجاب شرعي محمدرضا عبديان حجاب شرعي، عرف، استشهاديه، ماده ‎۶۳۸
دعواي مطالبه جبران خسارت با استناد به کنوانسيون حقوق بشر اروپايي مصوب سال ‎۱۹۵۰: شرحي بر پرونده ريچارد گرين فيلد عليه وزارت کشور انگلستان مجتبي رضايي جبران خسارت، تصميمات اداري، تفويت عين، مجلس لرد
تاملي پيرامون مباني تاسيس ايجاد رويه قضايي صلاحيت ويژه هيات عمومي ديوان عدالت اداري محمد سلگي صلاحيت، ديوان عدالت اداري، راي وحدت رويه، ابطال مصوبات اداري
دادخواهي موجر پس از ملغي الاثر شدن حکم سابق احسان باقري حق کسب و پيشه، ملغي الاثر شدن، تخليه، انتقال به غير، تنفيذ عملي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه و حقوق خصوصي شماره 1 سال اول 1397 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي فقهي و حقوقي مفهوم حق و حکم سيدعليرضا فروغي حق، حکم، حکم وضعي، حکم تکليفي، فقه، حقوق
بررسي فقهي و حقوقي حکم شروط ضمن عقد پس از اقاله سيدمحمدهادي ساعي، مريم ثقفي اقاله، شروط ضمن عقد، شرط صفت، شرط فعل، شرط نتيجه، شرط به نفع شخص ثالث
بازفروش کالا در کنوانسيون بيع بين المللي و امکان توجيه آن بر اساس تقاص در فقه و حقوق ايران الهام شريعتي نجف آبادي، عباس کريمي بازفروش، کنوانسيون بيع بين المللي، فسخ، تقاص، مديون
بررسي فقهي تضمين اصل سرمايه در اوراق استصناع معصومه مظاهري، حميده گوشي دهقي عقد استصناع، تضمين اصل سرمايه، ملازمه بين سود و زيان، اوراق استصناع تنزيلي، اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تمليک
تشکيلات قضايي اسلامي و پيشنهاد تنوع دادگاه محمد جعفري هرندي حق الله، حق الناس، حق جامعه، تشکيلات قضايي، دادرسي، قاضي تحکيم
مباني عقلي منجزيت علم اجمالي سيدابوالقاسم نقيبي، محمدحسين سهيلي علم اجمالي، حرمت مخالفت قطعي، وجوب موافقت قطعي، قاعده اشتغال، منجزيت احتمال، ماهيت علم اجمالي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه و حقوق خصوصي شماره 2 سال اول 1397 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي فقهي و حقوقي مفهوم حق و حکم سيدعليرضا فروغي حق، حکم، حکم وضعي، حکم تکليفي، فقه، حقوق
بررسي فقهي و حقوقي حکم شروط ضمن عقد پس از اقاله سيدمحمدهادي ساعي، مريم ثقفي اقاله، شروط ضمن عقد، شرط صفت، شرط فعل، شرط نتيجه، شرط به نفع شخص ثالث
بازفروش کالا در کنوانسيون بيع بين المللي و امکان توجيه آن بر اساس تقاص در فقه و حقوق ايران الهام شريعتي نجف آبادي، عباس کريمي بازفروش، کنوانسيون بيع بين المللي، فسخ، تقاص، مديون
بررسي فقهي تضمين اصل سرمايه در اوراق استصناع معصومه مظاهري، حميده گوشي دهقي عقد استصناع، تضمين اصل سرمايه، ملازمه بين سود و زيان، اوراق استصناع تنزيلي، اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تمليک
تشکيلات قضايي اسلامي و پيشنهاد تنوع دادگاه محمد جعفري هرندي حق الله، حق الناس، حق جامعه، تشکيلات قضايي، دادرسي، قاضي تحکيم
مباني عقلي منجزيت علم اجمالي سيدابوالقاسم نقيبي، محمدحسين سهيلي علم اجمالي، حرمت مخالفت قطعي، وجوب موافقت قطعي، قاعده اشتغال، منجزيت احتمال، ماهيت علم اجمالي
تسليم کالا جهت معامله آتي و ضمان آن از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه سيدمحمدصادق موسوي، مريم پورطلوعي تسليم کالا، معامله آتي، ضمان، عقد، ايقاع
بازخواني تاثير قاعده احسان بر سقوط مسئوليت پزشک در حقوق ايران (در مطالعه تطبيقي با قاعده ياري رسان نوع دوست در حقوق کانادا) زهرا تابش قاعده احسان، سقوط مسئوليت، مسئوليت پزشک، قاعده يار رسان نوع دوست
گواهي عدم امکان سازش بر مبناي تراضي زوجين و اجراي آن در انطباق با فقه و حقوق موضوعه ليلاسادات اسدي گواهي عدم امکان سازش، حقوق مالي زوجه، خلع، مبارات، بائن
مطالعه تطبيقي انعقاد عقد رهن و استقرار آن در نظام حقوقي ايران و امريکا فريده شکري عقد رهن، معاملات وثيقه اي، حق تقدم، ثبت رهينه، استقرار حق وثيقه، قانون متحدالشکل تجاري امريکا
مباني اجراي عين تعهد در حقوق اسلام و ايران سيامک توانگر ضمانت اجرا، نقض قرارداد، تعهد، اجراي اجباري عين تعهد، اسناد بين المللي
رهن مال مشاع از منظر فقه مذاهب خمسه و حقوق ايران سعيد فرساد مال مشاع، رهن، اماميه، حنفي، مالکي، شافعي، حنبلي، حقوق ايران
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه و حقوق خصوصي شماره 3 سال دوم 1398 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ارتقاي ژنتيکي ويژگي ها و توانايي هاي انسان از منظر اخلاق و فقه اکرم صفيري، زهراسادات ميرهاشمي فناوري ژنتيک، ارتقاي ژنتيکي، اصلاح نژاد ژنتيکي، مصالح و مفاسد، ارزش هاي اخلاقي
بررسي فقهي و حقوقي ماليت و مالکيت داده هاي ديجيتال در فضاي سايبري سيدعليرضا فروغي، اسماء حسين زاده سرشکي ماليت، مالکيت، داده ديجيتال، فضاي سايبري، حقوق معنوي، منفعت اعيان
نظريه نقض کارآمد قرارداد محمدهادي رستمي قرارداد، نقض کارآمد، فسخ قرارداد، کارآيي اقتصادي، جبران خسارت
مقايسه اعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلستان با اکراه و اضطرار در حقوق ايران محسن اسماعيلي، کاظم شعباني نفوذ ناروا، اکراه، اضطرار، عيوب اراده، معاملات اضطراري اکراهي
معرفي اوراق منفعت به عنوان ابزار مالي نوين اسلامي و مقايسه آن با اوراق اجاره اعظم لشگري يوسفي اوراق بهادار منفعت، اوراق بهادار، ابزارهاي مالي جديد، اوراق اجاره
بررسي حجيت مثبتات امارات و کاربرد آن در فقه و حقوق سيدابوالقاسم نقيبي، الهام مغزي نجف آبادي امارات، مثبتات، لوازم عقلي و عادي و اتفاقي، ملزومات عقلي و عادي و اتفاقي، اماره يد، اماره اقرار
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه و حقوق خصوصي شماره 4 سال دوم 1398 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحليل فقهي حقوقي خيار بيع الشرط در نسبت با معاملات با حق استرداد سعيد کرمي خيار بيع شرط، اصاله الصحه، العقود تابعه للقصود، بيع الوفا، بيع، رهن، قانون مدني، قانون ثبت
وضعيت حقوقي قراردادهاي معارض با عقد معلق محمد بهرامي خوشکار، عباس عسگري عقد معلق، وضعيت حقوقي، قرارداد معارض، شرط تعليقي
تبيين قاعده فقهي کل شي لا يعلم الا من قبل مدعيه يسمع قوله فيه و کاربرد آن در حقوق ايران سيدمحمدصادق موسوي، سيداميد موسوي قاعده، قاعده فقهي، دعوي، لا يعلم، پذيرش سخن مدعي، دليل
ماهيت و شرايط اعتبار قرارداد انتقال بازيکن حرفه اي سيدحميدرضا موسوي پور قرارداد انتقال بازيکن حرفه اي، قرارداد خصوصي، لزوم قرارداد، مقررات فيفا، شرايط اعتبار قرارداد
بررسي فرآيند تصفيه بانک هاي ورشکسته (مطالعه تطبيقي در حقوق امريکا و ايران) محمد عيسائي تفرشي، خديجه شيرواني بانک، ورشکستگي، نظام گزير، تصفيه، حقوق امريکا، حقوق ايران
حق تقدم در پذيره نويسي سهام جديد شرکت هاي سهامي در حقوق ايران و امريکا عبدالرضا اسدي آقبلاغي حق تقدم، ماليت، توقيف، انتقال، سلب، موقتي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه و حقوق خصوصي شماره 5 سال سوم 1399 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نقش ظلم در استنباط فقهي سيدعليرضا فروغي، مهدي محمدي ظلم، عدل، استنباط، فقه، تعدي، حد
بررسي ضابط مفهومي در تشخيص شرط تحريم حلال و تحليل حرام در فقه اماميه سيدابوالقاسم نقيبي، سجاد رزاقي شرط، شرط ضمن عقد، تحريم حلال، تحليل حرام، شرايط صحت شرط، شرط مخالف کتاب و سنت، ضابط فقهي
نظريه سقوط تعهدات منشا با امضاي اسناد تجارتي عليرضا عالي پناه، سميه احمدي مجدآبادي فراهاني تبديل تعهد، سقوط تعهد، اسناد تجاري، تعهدات منشا
مباني اصل بي قيد و شرط بودن تعهدات اسناد تجاري در فقه و حقوق ايران اکرم صفيري، فرزانه کريمي اسناد تجاري، وصف تنجيزي، تعهدات اسناد تجاري، بي قيد و شرط بودن تعهدات اسناد تجاري، اصل (قاعد حقوقي)
بررسي و مقايسه حالت اغماء با بيهوشي عمومي و مرگ مغزي در فقه و حقوق ايران مرتضي چيت سازيان، حامد حسني نيا اغماء، بيهوشي عمومي، مرگ مغزي، محجور، اهليت
مقايسه عقد رهن با معامله با حق استرداد با رويکرد رويه قضايي غلامعلي صدقي معامله با حق استرداد، رهن، بيع شرط، قرض، مالکيت عين و منافع
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه و حقوق نوين شماره 1 سال اول 1399 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي فقهي – حقوقي نسب نامشروع محمود مهديزاده، عباس قادري نسب، مهران سنجري نسب، نسب نامشروع، زاني، زانيه، فقه و حقوق
مسووليت کيفري در دفاع از غير محمدصادق هاشمي دفاع مشروع، نفس، مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲، عرض، ناموس
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه و حقوق نوين شماره 2 سال اول 1399 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي اقرار مبهم از جايگاه حقوق مدني مهدي ميرزاآقايي، عبدالله عليزاده اقرار، انکار، امور مدني، اشتباه، قابل استماع
پولشويي محمد هاشمي، احمد بلندنظر پولشويي، فقه، اکل مال به باطل، قواعد فقهي، حرمت
تحليل جرم شناختي محتواي خشونت بصري رسانه و آثار آن بر مخاطبين سحر نخجوان رسانه، خشونت بصري، خشونت، کدگذاري
طرق اعتراض به آراي داوري داخلي و تجاري بين المللي اميد آذرمهر بطلان، داوري هاي بين المللي، اعتراض، ابطال، محل داوري
مفهوم شناسي امام و امامت از منظر قرآن و حقوق اسلامي مهديه کريمي مفهوم، امام، امامت، معصومين، اماميه، عامه، حقوق اسلامي، قرآن
حقوق و اخلاق محيط زيست از ديدگاه نهج البلاغه حسن آذري اخلاق، سبک زندگي، سبک زندگي اسلامي، شاخصه هاي اخلاقي، نهج البلاغه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه و حقوق نوين شماره 3 سال اول 1399 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نقد و بررسي مباني فقهي ماده ‎۸۰۸ قانون مدني (اختصاص حق شفعه به اموال غيرمنقول) ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، فرزانه اسکندري حق شفعه، مال منقول، مال غيرمنقول، ضرر
اوصاف و ماهيت حقوقي قرارداد حمل و نقل کالا با امعان نظر در حقوق و تکاليف متصدي حمل و نقل از منظر قانون مدني و قانون تجارت کامل حميد متصدي حمل و نقل، قرارداد حمل و نقل، نمايندگي تجاري، تعهدات
واکاوي و تحليل مباني ماده ‎۱۲۱۲ قانون مدني در فقه مذاهب خمسه و حقوق اسلامي رضا رهبر صغير، اهليت تصرف، تملک بلا عوض، صغير مميز، قصد تملک
مسئوليت کيفري کاهش يافته در قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲ زهره احمديان مسئوليت کيفري، اراده، ادراک، مسئوليت کاهش يافته، نابهنجاري در عملکرد رواني
فعاليت هاي اجتماعي زنان از ديدگاه فقه و حقوق فريده بهرام زنان، معاشرت، خانواده، اجتماع، فقه، حقوق
معماري از ديدگاه فقه و حقوق با تاکيد بر معماري مسجد حامد متوسل مسجد، طراحي، عملکرد، معماري، فقه و حقوق
کارکرد بناي عقلا در قاعده علي اليد و بررسي استناد آن قاعده بر ضمان مقبوض به عقد فاسد سيدعلي جواهري ضمان، مقبوض به عقد فاسد، قاعده علي اليد، بناي عقلا
فلسفه مجازات جلد در فقه و حقوق بشر محمدعلي حق پناه مجازات هاي بدني، فلسفه مجازات ها، جلد، فقه، حقوق بشر
بررسي مباني فقهي مجازات زندان در اسلام محمد کريمي زندان، مجرمين، مجازات، فقه، تشيع، قرآن کريم، حکومت
دادسرا و دادگاه در پيشگيري از جرايم اطفال و نوجوانان فاطمه پاک سيرت پيشگيري، بزهکاري، دادگاه و دادسرا، عدالت کيفري، اطفال و نوجوانان
نوآوري هاي ماهوي و شکلي قانون جديد حمايت از اطفال و نوجوانان مرتضي تقي زاده زانوقي اطفال و نوجوانان در معرض خطر، حمايت ماهوي و شکلي، حمايت کيفري و غيرکيفري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه و حقوق نوين شماره 4 سال اول 1399 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
اصل اباحه و اصل حليت در فقه و حقوق ايران طيبه قدرتي سياهمزگي، عرفان حيدري اباحه، حليت، اصل، قاعده فقهي، شبهه حکميه، شبهه موضوعيه
ابعاد مسئوليت هاي حقوقي مربوط به سقوط هواپيماي اوکرايني بر اساس ماده ‎۵۴ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب ‎۱۳۸۲ سيدعباس جزايري، امير قائدي سقوط هواپيماي اوکرايني، بيانيه ستاد کل نيروهاي مسلح، خطاي انساني غيرعمد، مسئوليت کيفري، ماده ‎۵۴ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح
اصول نظام حقوقي اسناد رسمي و موانع پيش رو نوربخش رياحي اصول، اسناد رسمي، سازمان ثبت، نظام حقوقي
حقوق فرزندان نامشروع در ايران و فرانسه سيدمحسن آزيز، امير رحمان کلاهي، زهرا مهربان مقدم حقوق ايران، حقوق فرانسه، تکاليف، کودک، نامشروع
نگاهي به گستره فقهي حقوقي تمکين و موارد موجه بودن عدم آن در حقوق ايران و فقه مذاهب خمسه سيدمحسن آزيز، محدثه نيکو تمکين خاص، ناشزه، نفقه، حق حبس
واکاوي فقهي حقوقي طلاق در خانواده فروزان علائي نوين، اسماء کريمي طلاق، اسلام، خانواده، احکام فقهي
بررسي مقارنه اي شروط ضمن عقد نکاح سيدمحسن آزيز، فاطمه محمودي شرط، نکاح، مقتضاي عقد، ازدواج مجدد، تمکين، تفويض يا تخيير طلاق
نظام حقوقي ثبت املاک مجتبي غفاري، پيمان مددي نظام حقوقي، ثبت املاک، ثبت نوين، مالکيت، آثار ثبت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه و حقوق نوين شماره 5 سال دوم 1400 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
حکم قتل عمد اضطراري با رويکردي بر حالت تزاحم در فقه و حقوق ايران اميررضا محمودي، سيده مهشيد ميري بالاجوري قتل، قتل عمد، قتل عمد اضطزاري، حالت تزاحم
بررسي فقهي قاعده ارشاد جاهل و نقش آن در تربيت فرزند محمدحسن گلي شيردار، امين سلگي قاعده ارشاد، تربيت، فرزند، جاهل، فقه و حقوق
نقش وکيل در تقليل دعاوي و حل و فصل مسالمت آميز به طريق داوري حيدر باقري اصل، عليرضا اسماعيلي وکيل، دادگاه، تورم، دعاوي، دوستانه
اعتلاي جايگاه حقوق بشري زنان با تاکيد بر نظام حقوقي ايران پيمان حکيم زاده خوئي، آرام رجب زاده، شهلا ستوده حقوق بشر، حقوق زنان، برابري، کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان، نظام حقوقي ايران
جرم شناسي باليني و جايگاه آن در حقوق کيفري ايران سيدعباس جزايري، امير قائدي جرم شناسي باليني، حالت خطرناک، شخصيت بزهکار، مکتب تحققي، مسئوليت کيفري
تبعيت دادگاه رسيدگي کننده به جرايم مطبوعاتي از نظر هيئت منصفه ميثم تارم، فرزانه مددي زاده هيئت منصفه، جرائم مطبوعاتي، لازم الاتباع بودن، قانون اساسي، آيين دادرسي کيفري
بررسي نظام حقوقي ايالات متحده آمريکا در قبال مجازات اعدام حسين جعفري، نفيسه حاتم پوري اعدام، آمريکا، ايالات، ارتش، فدرال، کيفر
وضعيت فقهي و حقوقي پديده ترانس سکسواليسم محسن برهاني، محسن بخشي تغيير جنسيت، شناسايي، مشروعيت، غيرقانوني بودن
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه و مباني حقوق اسلامي شماره 2 سال پنجاه و سوم 1399 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مطالعه تطبيقي مباني نظري ايجاد دين يک طرفه با تاکيد بر حقوق ايران و انگلستان علي بختياري، نجادعلي الماسي اراده، انگلستان، ايران، دين يک طرفه، رويه قضايي، ضرورت، عدالت
نسبت سنجي قاعده نفي حرج و ادله محرمات زهره حاجيان فروشاني، محمدرضا حميدي اضطرار، تخصص، تخصيص، حکومت لاحرج بر ادله محرمات، قاعده نفي حرج
بررسي مباني فقهي ماده ‎۲۸۳ قانون مجازات اسلامي در تقرير مجازات محاربه سيدمسلم حسيني ادياني احکام چهارگانه، تخيير، ترتيب، محاربه، وحدت رويه قضائي
محدوده مفهومي و محدوديت هاي مصداقي دليل عقل در نگاه مولي احمد نراقي (ره) مهدي حميدي، عليرضا هدايي، محمد اسحاقي احمد نراقي، حسن و قبح، دليل عقل، قاعده ملازمه، مناط حکم
امکان سنجي فقهي – حقوقي نقل اختياري حق قصاص زهرا سميعي زفرقندي، عبدالعلي توجهي بيع حق، حق قصاص، قابليت انتقال، نقل اختياري، نقل قهري
حجيت سنجي اعراض مشهور طاهر علي محمدي، سيدمحمد حسيني اعراض مشهور، حجيت اعراض، موهنيت اعراض، سند روايت، دلالت روايت
بازکاوي فقهي حقوقي آراء وحدت رويه ‎۷۰۸ و ‎۷۱۸ در پرتو ادله مشروعيت حق حبس زوجه معصومه سادات فرحي، عبدلله اميدي فرد، محمدعلي راغبي حق حبس، راي وحدت رويه، زوجه، مشروعيت، نکاح
رکن نهايي در جرم محاربه و عنصر رواني ناظر بر آن حسن قاسمي مقدم، نيکو نيک زر محاربه، نتيجه، ناامني، قصد ارعاب، راهزني
نظريه تمليک و نظريه تعهد از ديدگاه فقيهان جليل قنواتي نظريه تمليک، نظريه تعهدات، قانون مدني، فقه اسلامي، قرارداد
اثر رجوع از اقرار به سرقت، در سقوط حد (نقد ماده ‎۱۷۳ قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲) مهدي موحدي محب، حسن پورلطف اله، رضا دهقان نژاد انکار، حد سرقت، درء، رجوع از اقرار، سقوط مجازات، ماده ‎۱۷۳ قانون مجازات اسلامي
شخصيت حقوقي زکات در منظر فقهي و ارتباط آن با بيت المال مصطفي محقق داماد، محمد مهريار بيت المال، زکات، شخصيت حقوقي، شرکت
تبيين فقهي – حقوقي ضمانت اجراي شرط بکارت در عقد نکاح هاجر ياسيني نيا، محمدعلي خورسنديان بکارت، تخلف وصف در نکاح، خيار تدليس، تقليل مهريه، شرط ضمني و بنايي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
کانون شماره 175-176 سال شصتم 1400 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نقد مختصري بر آيين نامه جديد قانون دفاتر اسناد رسمي سليمان فدوي
صدق اسم موکل بر محجور يا ولي يا قيم در عقد وکالت سليمان فدوي صدق اسم موکل، اهليت استيفاء، بقاي فيزيکي و حقوقي، تنفيذ وکالت، ارتفاع عقد وکالت
ارزيابي فرايند رسيدگي دادگاه هاي انتظامي سردفتران و دفترياران (با تاکيد بر لزوم رعايت حق برخورداري از دادرسي عادلانه) احسان محمدي کنگ سفلي، محمدرضا غلامپور، علي جنگي سلامي دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران، مراجع شبه قضايي، دادرسي عادلانه، شباهت کارکردي و ساختاري، ماهيت و شدت ضمانت اجرا، انفصال، سلب صلاحيت
تسجيل اسناد عادي در آينه آراي دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران محمد عظيميان
نقش دفاتر اسناد رسمي در پيشگيري از پول شويي علي رضايي دفاتر اسناد رسمي، پول شويي، شفاف سازي مالي، جرائم پول شويي
ارتکاب جرايم عليه امنيت ملي از طريق مطبوعات و ويژگي هاي اختصاصي آن در حقوق ايران علي جمال علي بخشي، زهرا علي بخشي، زهرا يوسفي امنيت ملي، جرايم مطبوعاتي، دادرسي علني، هيات منصفه
وظيفه سردفتر در مواجهه با بخشنامه هاي خلاف قانون کاميار شيبت زاده
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوقي معاصر شماره 21 دوره یازدهم 1399 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
شيوه انتزاعي محاسبه خسارات در کنوانسيون بيع بين المللي کالا با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران علي آقاياري … [و ديگران] اصل جبران کامل خسارت و قاعده کاهش خسارت، بيع بين الملل، شيوه انتزاعي، شيوه عيني
ارزيابي نهادهاي پسادادرسي کيفري از منظر مکتب تحليل اقتصادي حقوق حسين آقايي جنت مکان پسادادرسي، تحليل اقتصادي حقوق، کيفري، نهادها
کفايت رضايت باطني مالک در نفوذ معامله به مال غير محمدباقر پارساپور اجازه، اذن، تنفيذ، رضايت باطني، طيب نفس
بررسي تطبيقي دگرگوني شرکت ها و تداوم مسئوليت کيفري خداداد خدادادي دشتکي، رضا صفيان بلداجي تبديل، تجزيه، جوينت ونچر، شرکت هاي تجارتي، مسئوليت کيفري
تاملي بر ده برداشت از جايگاه قوه مقننه در انديشه خبرگان قانون اساسي ‎۱۳۵۸ علي دارايي، علي مشهدي، صديقه قارلقي خبرگان قانون اساسي، قانون گذاري، قوه مقننه، مشروح مذاکرات قانون اساسي
جريان قاعده نفي ظلم در فقه عدلي مسلک محمد سلطاني رناني اصل عدل الهي، حسن و قبح عقلي، فقه دادگر، قاعده نفي ظلم، نفي ضرر و حرج
رويکردها و ضوابط حاکم بر تفسير موافقت نامه داوري داخلي و بين المللي ابراهيم شعاريان، ساناز نيک زمان اصل ابهام، رويکرد له و عليه داوري، قانون حاکم، قلمرو دعاوي، مرجع صالح
نماينده دولت در رسيدگي هاي ديوان بين المللي دادگستري؛ از مقام صالح براي اعلام تعهد تا اقدامات خارج از اختيار سيامک کريمي دولت انتخاب کننده، رويه قضايي، صلاحيت ديوان، کنوانسيون حقوق معاهدات
جبران خسارت مالي محروميت از کار در توقيف و حبس غيرقانوني و اشتباهي از ديدگاه فقه اماميه راضيه محب پور حقيقي، سيدمحمدهاشم پورمولا حبس، ضمان، محروميت از کار کردن
رويکرد سازمان همکاري اسلامي؛ از روي گرداني تا توجه به حقوق بشر سيدحسن موسوي اصل، سيداحمد طباطبائي اعلاميه قاهره، حقوق بشر، سازمان همکاري اسلامي، کميسيون دائمي مستقل
اقسام شهادت بر شهادت، رهيافتي بر ضوابط صحيح تحمل و اداي آن، در نظام حقوقي ايران با رويکردي بر فقه اماميه سيدمهدي ميرداداشي کاري، عليرضا عسگري، علي کشاورز استرعاء، تحمل شهادت، تعذر و تعسر، شهادت استماعي، شهادت بر شهادت
مطالعه تطبيقي حمايت از مصرف کننده بعدي در حقوق ايران و ترکيه سيداحد يوزباشي، يوسف مولايي، عادل عباسي تامين کننده، حمايت از مصرف کننده، قانون حمايت، مصرف کننده، مصرف کننده بعدي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up