مقالات حقوقی منتشره در کشور – زمستان 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مقالات حقوقی منتشره در کشور – زمستان 98

 

عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
اندیشه های حقوق عمومی 1 (پیاپی 13) سال هشتم 1397 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تصوير بهنگام سازي عصري و مصري تعزيرات در آبگينه حکم حکومتي علي غلامي، يونس پورسعدي، عليرضا نصراللهي نصرآباد مقتضيات زمان و مکان، ولايت مطلقه فقيه، تعزيرات، حکم حکومتي
نگاهي تاريخي به تفکيک قوا در اسلام سيدمحمدهادي حسني، مرتضي احمدي قدرت، تفکيک قوا، تفکيک وظايف، تفکيک قوا در غرب، تفکيک قوا در اسلام
بررسي تطبيقي شوراي ولايتي در جمهوري اسلامي افغانستان با شوراي اسلامي استان در جمهوري اسلامي ايران محمدعلم عديل شوراهاي محلي، شوراي ولايتي، شوراي اسلامي استان، قانون اساسي، قانون شوراهاي اسلامي، قانون شوراي ولايتي
جهان شمولي و نسبيت فرهنگي در حقوق بشر بين الملل رزيتا کهريزي جهان شمولي، نسبيت فرهنگي، اعلاميه جهاني حقوق بشر، حقوق بشر بين الملل، حقوق طبيعي
رويکرد نظام هاي انتخاباتي به تعيين حدود، نوع و منابع هزينه هاي انتخاباتي با تاکيد بر سياست هاي کلي انتخابات فهيم مصطفي زاده منابع مالي، نظارت مالي، تبليغات انتخاباتي، شفافيت، نظام هاي انتخاباتي
مولفه ها و اصول حقوقي حاکم بر نظام اداري صحيح ابراهيم موسي زاده نظام اداري، حقوق اداري اسلامي، فقه الاداره، عدالت اداري، کارآمدي، عقلانيت، شايستگي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پزشکی قانونی 3 سال بیست و پنجم 1398 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مسئوليت سنجي پزشکان جراح زيبايي با سه مبناي اماره تقصير، نظريه تقصير و تئوري خطر اميرحمزه سالارزايي پزشک، مسئوليت، اماره تقصير، جراحي زيبايي، بيماري، تئوري خطر
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب 2 (پیاپی 20) سال ششم 1398 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
دستيار قضايي در فرانسه؛ نهادي براي تربيت قاضي و افزايش کيفيت و سرعت رسيدگي در ايران سيدناصر سلطاني دستيار قضايي، دقت و سرعت رسيدگي، اطاله دادرسي، تقسيم وظايف دادگاه
رويکرد سازمان همکاري اسلامي در زمينه ارتقاي حقوق زن محيا صفاري نيا حقوق زنان، نهادسازي، هنجارسازي، سازمان همکاري اسلامي، برنامه عمل
توازن اصل آزادي تحصيل دليل با قاعده استثنايي (بي اعتباري ادله تحصيلي به روش غير قانوني) از منظر فقه، حقوق ايران و حقوق غرب (با تاکيد بر آمريکا و آلمان) مرتضي فتحي، رضا رضائي تحصيل دليل، قاعده استثنايي، دليل مستقيم، دليل غير مستقيم، دکترين ميوه درخت سمي
قاعده نفي سبيل و الحاق ايران به کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم سيامک کرم زاده، زهرا فيض استقلال، سلطه پذيري، الحاق، نفي سبيل، تامين مالي تروريسم، گروه ويژه اقدام مالي
مطالعه تطبيقي جبران ضرر در جنايات در حقوق ايران و حقوق بين الملل کيفري مجيد کرمي، علي مزيدي، هيبت اله نژندي منش ديوان کيفري بين المللي، قصاص، جنايت، ديه، جبران ضرر، حقوق کيفري بين المللي
بررسي تطبيقي مطالبه اجراي تعهد در حقوق ايران (اسلام)، فرانسه، انگليس رضا حسين گندم کار تعهد، مطالبه، اجراي تعهد، زمان اجرا، اخطار
موازنه آيات جهاد در قرآن با توسل به زور در حقوق بين الملل سيدمحمدحسن موسوي خراساني، جواد ايرواني دفاع مشروع، جنگ، صلح، جهاد ابتدايي، جهاد دفاعي، توسل به زور
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب 3 (پیاپی 21) سال ششم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نقش مشارکت مردم در وضع مقررات شهري؛ مطالعه تطبيقي در حقوق غرب و ايران سيداحمد حبيب نژاد، زهرا عامري مقررات گذاري شهري، ابتکار، مشارکت، مشورت، رفراندوم
بررسي آثار معامله فضولي در فقه اماميه، حقوق ايران و حقوق انگلستان حامد خوبياري، سيدمحمدصادق طباطبايي معامله فضولي، قاعده Nemo dat ، استناد به مالک، نمايندگي ناشي از تنفيذ
ظهور عدم تبرع در پرداخت در حقوق ايران، فقه اماميه و مقايسه تطبيقي آن با نظام حقوقي انگلستان احمد شمس، سعيد شيري پرداخت، عدم تبرع، حقوق ايران، فقه اماميه، نظام حقوقي انگلستان
مباني نگاه فلسفي به طبيعت در غرب و اسلام عزيزاله فهيمي طبيعت، محيط زيست، انسان، نگاه انسان محور، نگاه خدامحور، امانت
حمايت از اجساد در حقوق بين الملل بشردوستانه و ديدگاه اسلامي غلامعلي قاسمي، مريم شاکري فر اجساد، حقوق بشردوستانه، کنوانسيون های ژنو، حمايت
اصل تعيين حداقل کيفر حبس (تاملي تطبيقي در فقه اسلامي و حقوق فرانسه) فريد محسني، رضا رحيميان اساسي سازي نهادهاي کيفري، اصل کمينه گرائي کيفري، جمعيت کيفري، اصل تعيين حداقل حبس، اهداف کيفر
مطالعه تطبيقي پرداخت اجرت به شاهد در حقوق اسلام و آمريکا ايوب منصوري رضي، عليرضا نصيري رضي اداي شهادت، تحمل شهادت، حرمت، واجب، مطالعه تطبيقي، حقوق اسلام و آمريکا
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش حقوق خصوصی 28 سال هفتم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي ماهيت فورفيتينگ در مقايسه با ساير طرق تامين مالي در حقوق ايران زهره افشار قوچاني فورفيتينگ، صادرکننده، واردکننده، فورفيتر، طلب
تحليل فقهي مباني لزوم يا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامي با نگاهي به رويه قضايي ايران مهدي جليلي، عليرضا فصيحي زاده، سيدمحمدصادق طباطبائي شرکت، عقد، لازم، جايز، رويه قضائي
مطالعه تطبيقي ضرر جمعي در نظام حقوقي فرانسه، آمريکا و ايران ناهيد صفري، بيژن حاجي عزيزي ضرر جمعي، ضرر شخصي، مسئوليت، ضرر معنوي، ضرر مادي
شروط و مفاد معتبر پس از زوال يا انحلال قرارداد در حقوق ايران با مطالعه اجمالي اسناد بين المللي جلال سلطان احمدي، مريم ولايي قرارداد، انحلال، بطلان، شرط، تبعي، مستقلا معتبر
بررسي کارايي قاعده اکثريت در شرکت هاي سهامي و ايجاد تعادل ميان منافع سهامداران اکثريت و اقليت محمد صقري، رضا خودکار شرکت سهامي، قاعده اکثريت، کارآيي، تعادل، مطلوبيت
امکان سنجي دادخواهي خواهان بر خواهان و خوانده بر خوانده در حقوق ايران (مطالعه تطبيقي) علي طهماسبي دعواي عرضي، خواهان عرضي، خوانده عرضي، رويداد، آيين دادرسي موني
نقش وثيقه در مقابله با پديده اطلاعات نامتقارن در بازار وام بانکي و لازمه ايفاي موثر اين نقش در وثايق منقول حميد کبيري شاه آباد، محمد عيسائي تفرشي وثيقه، اطلاعات نامتقارن، کژگزيني، کژمنشي، اموال منقول، نظام ثبت
گستره حمايت از اشخاص ثالث در قواعد حاکم بر معاملات خارج از موضوع شرکت (مطالعه اي در حقوق ايران و انگليس) علي غريبه، علي پوررضائي اقدام خارج از موضوع شرکت، حمايت از شرکت، حمايت از اشخاص ثالث، نظريه عدم قابليت استناد، نظريه ذينفعان، نظريه سهامداران
قلمرو زماني مسئوليت مدني قراردادي مهندس مشاور در روش سه عاملي عباس قاسمي حامد، ابراهيم سرخه مسئوليت مدني قراردادي، مهندس مشاور، کارفرما، شرايط عمومي پيمان، موافقت نامه، شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره
انتظارات مشروع سرمايه گذار در تقابل با منافع اساسي کشور ميزبان و تحليل آن به عنوان ريسک سياسي مهدي ميهمي انتظارات مشروع، منافع اساسي دولت ميزبان، شرط ثبات، ريسک سياسي، استانداردهاي حمايتي
انتقال قرارداد در قانون پيش فروش ساختمان ‎۱۳۸۹ رضا نيک خواه، مهدي صالحي، منصور اکبري آرائي انتقال، قرارداد، قانون پيش فروش ساختمان، حقوق، تعهدات
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش حقوق عمومی 63 سال بیست و یکم 1398 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
دستورگرايي و سياستگذاري عمومي؛ تحليلي بر جايگاه و کارکرد سياستگذاري عمومي در منظومه حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران مهدي رضايي، محمدمهدي رضواني فر دستورگرائي، سياستگذاري عمومي، حقوق اساسي، اساسي سازي، نظام حقوقي ايران
از حفظ حکومت تا حفظ نظام رحيم نوبهار نظم، نظام اجتماعي، اسلام، نظريه دولت در اسلام، نظم عمومي
بازتعريف اموال عمومي و آثار آن در نظام حقوقي ايران حسين عبداللهي اموال عمومي، اموال دولتي، اموال و درآمدهاي شرکت هاي دولتي، حاکميت، منفعت عمومي
استفاده از هواپيماي قابل کنترل از راه دور و لزوم رعايت حق حريم خصوصي ليلا رئيسي، مسعود راعي، معصومه ابراهيمي کنترل از راه دور، ايکائو، کنوانسيون شيکاگو، حريم خصوصي، حقوق هوايي
بررسي تطبيقي عوامل موثر بر جايگاه حقوقي – اساسي دادستاني در ميان قوا محمد جلالي، سعيد برخورداري دادستاني، استقلال دادستاني، مقام تعقيب، صلاحديد، پاسخگويي
بهره برداري از سد ايليسو در ترکيه و موازين حقوق بين الملل آب علي نواري حقوق بين الملل، رودخانه هاي بين المللي، سد ايليسو، ريزگردها، آب
تاملي بر ايدئولوژيک شدن نظريه هاي حقوق عمومي فائزه دانشور خاستگاه ايدئولوژيک، رويکرد ايدئولوژيک، کارکرد ايدئولوژيک، محتواي ايدئولوژيک، نظريه ايدئولوژيک، حقوق عمومي
نقد ترجمه فارسي لوياتان از ديدگاه مفاهيم حقوق عمومي سيدناصر سلطاني آزادي ناشي از عهد و پيمان ها، نسخ قانون، قوه مقننه، حقوق ضروري حاکميت، حقوق بنيادين
رويکرد دولت ساحلي در پرتو اصول و اسناد بين المللي در مواجهه با عملکرد کشتي خارجي جواد صالحي اصل احتياط، اقدام مقتضي، کنوانسيون حقوق درياها، کشتي حامل پرچم، منطقه انحصاري اقتصادي
بنگاه داري صندوق هاي بازنشستگي در نظام تامين اجتماعي ايران مرتضي رستمي، حسن باديني سرمايه گذاري، بنگاه داري، سبد دارايي، خصوصي سازي، صندوق بازنشستگي
مبناي نظري بحث پيرامون مساله کيفيت قانون: چيستي و چرايي؟ آزاده عبداله زاده شهربابکي کيفيت قانون، حاکميت قانون، وضعيت قانوني، قوانين خوب، ساده و روشن بودن قانون
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش حقوق کیفری 28 سال هشتم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
فرايند کيفرزدايي در نظام عدالت کيفري ايران ولي اله صادقي کيفرزدايي، زندان زدايي،سياست گذاري، مجريان، رويه قضايي
بررسي جامع دو رويکرد فقهي متضاد در تعيين مقدار تعزير محمدعلي طالبي آشتياني، احمد باقري تعزير، مجازات اسلامي، مجازات نامعين، مقدار تعزير
جايگزيني سازکار کلاسيک استرداد با قرار جلب اروپايي در حقوق کيفري اتحاديه اروپا بهزاد رضوي فرد، محمد فرجي اتحاديه اروپا، حقوق کيفري منطقه اي، استرداد، قرار جلب اروپايي
رويکرد حقوق کيفري اتحاديه اروپا در تحقيقات کيفري فرامرزي جواد صالحي دولت فراسرزميني، اتحاديه اروپا، همکاري متقابل، اصل شناسايي متقابل، قرار تحقيقات کيفري
جرم تباني در حقوق کيفري ايران و مصر سيدعلي رضوي، سيدمحمد رضوي، عبدالرضا اصغري تباني، توافق اراده، قصد مجرمانه، عفو مجرم
بررسي جرم انگاري مصلحت گرايانه در نظام جمهوري اسلامي ايران قدرت اله خسروشاهي، علي گنجي دانش جرم انگاري، جرم انگاري مصلحت گرايانه، مجمع تشخيص مصلحت، مصلحت گرايي
جستاري در روائي محروميت زوجين از حق قصاص (تحليل ماده ‎۳۵۱ قانون مجازات اسلامي) حميد مسجدسرائي، زهرا فيض قتل عمد، حق قصاص، محروميت از ارث، ولي دم
توجيه رسيدگي افتراقي براي جرايم اقتصادي: تهديد جرم يا خطر مرتکب؟ عليرضا آيت بتول پاکزاد، حسن عالي پور، محمود صابر جرم اقتصادي، رسيدگي کيفري افتراقي، بزهکار اقتصادي، رفتار جرم، پيامد جرم
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش های حقوق تجارت بین الملل 4 سال سوم 1396 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تاير جنگ تجاري آمريکا و چين بر تجارت بين الملل امير جوادي جنگ تجاري، آمريکا، چين، سازمان جهاني تجارت، مرکانتيليسم
نگاهي نو به ادغام شرکت هاي تجارتي در حقوق ايران اميد جمشيدي، محمد ذالي شرکت تجاري، ادغام، سهامداران، اثر ادغام
تجارت اعضاي بدن در نظام حقوقي آمريکا مريم خاقاني خريد و فروش، عضو، آمريکا، قانون، قرارداد
ضمانت نامه قرارداد خريد دين در تجارت بين الملل شقايق دامغاني ضمانت نامه، خريد دين، استقلال، صلاحيت قضايي، تجارت بين الملل
خسارت معنوي در داوري هاي تجاري بين المللي حسن مختاري خسارت، تحقق، غير مادي، آمريکا، مسئوليت مدني
مرور زمان در دعاوي تجاري ناشي از حمل کالا (ماده ‎۳۹۳ قانون تجارت و کنوانسيون قرارداد بين المللي حمل کالا از طريق جاده (CMR)) عليرضا هزاره مرور زمان، تعليق و انقطاع، کنوانسيون CMR، ماده ‎۳۹۳ قانون تجارت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف 4 دوره چهارم 1398 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
موانع و محدوديت هاي ديوان کيفري بين المللي در رسيدگي بر جرايم حافظان صلح بهمن مجرد آيلار موانع و محدوديت، ديوان کيفري بين المللي، حافظان صلح سازمان ملل
محدوديت هاي قانوني مطبوعات در ايران با نگرشي بر حقوق انگليس نسيم خداخواه محدوديت قانوني، مطبوعات، نظام بين المللي حقوق بشر، محدوديت قانوني آزادي مطبوعات
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش های حقوق تطبیقی 4 دوره بیست و سوم 1398 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
معيار شهرت عمومي در دعاوي مسووليت مدني ناشي از بدگويي و نقض حريم خصوصي (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و آمريکا) زهرا تخشيد مسووليت مدني، شهرت عمومي، حيثيت، حريم خصوصي
ماهيت حقوقي قراردادهاي ساخت کشتي: با تاکيد بر حقوق انگليس و ايران ميرشهبيز شافع، غلامرضا اميني ماهيت حقوقي، قرارداد، ساخت کشتي، حقوق ايران و انگليس
بيمه سپرده هاي بانکي (مطالعه تطبيقي در حقوق آمريکا و ايران) خديجه شيرواني، محمد عيسائي تفرشي بيمه سپرده ها، ورشکستگي، شرکت بيمه سپرده فدرال، صندوق ضمانت سپرده ها
اصول حاکم بر دادگاه هاي حل مساله در پرتو مطالعات تطبيقي علي عزيزي … [و ديگران] دادگاه‌هاي حل مساله، حقوق درمان مدار، عدالت فرآيندمحور (رويه اي)، عدالت ترميمي، دادگاه درمان مدار، اصول حل مساله، نظام قضايي ايران
رابطه بين الزام به اجراي عين تعهد و فسخ عقد (مطالعه تطبيقي در فقه اماميه، حقوق ايران و انگليس) ابوالفضل علي دايي احمدي، محمدباقر پارساپور، مرتضي شهبازي نيا ضمانت اجرا، الزام، اجراي عين تعهدات، فسخ قرارداد، الزام به اجراي عين تعهد، فسخ قرارداد، سيره عقلا، شرط ضمني، رابطه طولي و عرضي
واکاوي حق مصرف کننده محصولات دارويي بر ايمني در حقوق ايران، فقه اماميه و اسناد اتحاديه اروپا مصطفي محقق داماد، امين اميرحسيني حق بر ايمني، قاعده تحذير، قاعده لاضرر، نظام تبادل سريع، ضمانت اجراي مدني، تقلب
اصل جبراني بودن خسارت و کارکردهاي آن در کامن لا و حقوق ايران اسماعيل نعمت اللهي نقض قرارداد، اصل جبراني بودن، خسارت تنبيهي، خسارت اسمي، نظام کامن لا
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 57 سال پانزدهم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
کاستي هاي اجراي بانکداري اسلامي در ايران با محوريت بايسته هاي آموزش و پژوهش فقهي محمدرسول آهنگران بانکداري، موازين فقهي، آموزش، پژوهش، کاستي ها، بايسته ها
مطالعه تطبيقي محدوده استيذان زوجه براي اشتغال در فقه فريقين عبدالرسول احمديان اذن، اشتغال زنان، شرط ضمن عقد، فقه فريقين، خروج از منزل
مقايسه تطبيقي يافته هاي جرم شناسان و مکاتب حقوقي معاصر با سياست جنايي و فقه جزايي علي (ع) مسعود حيدري، مسعود مومني سياست جنايي اسلام، فقه جزايي علي (ع)، نظريات جرم شناسي، مکاتب حقوقي، فقيه جرم شناس
مسووليت مدني سبب مجمل تيم پزشکي در حقوق ايران و انگلستان علي روانان … [و ديگران] مسووليت مدني، سبب مجمل، جبران خسارت، حقوق انگليس، تقصير
بررسي فقهي حقوقي تاثير فسخ معامله مبنا بر معاملات تمليکي متعاقب رضا زارعي، ليلا رحيمي فسخ، معامله مبنا، معامله متعاقب، تصرف، حقوق ثالث
امکان سنجي فقهي تقليد از مجتهد غير بالغ سيدمحمدمهدي صابر، محمدرضا کيخا، علي تولايي مرجع تقليد، مجتهد غير بالغ، تقليد
واکاوي مقارنه اي الزامات اصول مترقيانه حقوق بشري در عملکرد ضابطان با نگاهي به مباني فقهي محمدعلي عزتي بهلولي، علي رضا سايباني، محمدمهدي ساقيان ضابط، پليس، حقوق بشر، الزامات و اصول حقوق بشري، کشف جرم
تحليل انتقادي مباني فقهي – سياسي سلفيه تکفيري در مساله جهاد رقيه علي زاده، عبدالهادي فقهي زاده، محمدهادي امين ناجي جهاد، خلافت، سلفيه تکفيري، مشروعيت، دولت اسلامي
استنباط حکم شرعي و اثبات دعواي کيفري در برزخ تعارض ادله: نقاط اشتراک و افتراق اميد متقي اردکاني، ابوالحسن مجتهد سليماني تعارض، دليل، حکم، اثبات، دادرسي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش های فقهی 4 سال پانزدهم 1398 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
شرط زيادي ربح بدون عوض در عقد شرکت سيدسلمان مرتضوي، مصطفي مسعوديان ربح، ربح بدون عوض، شرط زيادي، عقد شرکت، فقه اماميه
ديدگاه اطاعت زوجه بر اساس معيار معروف از منظر فقه اماميه بي‌بي رحيمه ابراهيمي، اعظم اميني استمتاع، اطاعت زوج، اطاعت مطلق، خروج از منزل
بازخواني نظريات شهيد صدر پيرامون رباي بانکي بر اساس نظريه درآمد قانوني محمدتقي تولمي، محمدجواد حيدري خراساني بانک، ربا، صدر، نظريه درآمد قانوني
تفسير تمکن مالي عاقله در قانون مجازات اسلامي با تاکيد بر مباني فقهي جواد رياحي تقسيط، تمکن مالي، ديه، عاقله، مسئوليت کيفري
جستاري در مسئوليت کيفري انتقال بيماري هاي مسري از طريق پيوند عضو يونس مصباح، مريم آقايي بجستاني، محمد روحاني مقدم پيوند عضو، قصور، مسئوليت کيفري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهشنامه حقوق کیفری 2 (پیاپی 20) سال دهم 1398 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحليل ساختاري عدالت جنسيتي در کيفرگذاري جرايم تعزيري اعظم بدري منش … [و ديگران] کيفرگذاري جنسيتي، جرايم تعزيري، عدالت جنسيتي، فشار ساختاري، نقش اجتماعي خانوادگي
تحليل فقهي مسئوليت ناشي از ورود خسارت بر زيبايي و کارکرد ثانوي اعضا عبدالله بهمن پوري ديه، ارش، زيبايي، اعضاء، مجازات
بررسي ابهامات و چالش هاي ماده ‎۶۳۷ قانون تعزيرات ‎۱۳۷۵ در مرحله صدور حکم و اجراي مجازات در پرتو رويه عملي  محاکم کيفري مجيد صادق نژاد نائيني رابطه نامشروع، عمل منافي عفت دون زنا، ماده ‎۶۳۷ قانون تعزيرات ‎۱۳۷۵، جرايم جنسي، تعزير منصوص شرعي
جايگاه عدالت ترميمي در جرائم عليه حاکميت سالار صادقي، حسين فخر، اسمعيل رحيمي نژاد جرائم عليه حاکميت، امنيت، عدالت ترميمي، صلح، ميانجيگري، مذاکره
حقوق متهم در آراء دادگاه عالي انتطامي قضات ايران و اسناد حقوق بشري فيض اله صالحي طيبلو، منوچهر توسلي نائيني، محمدمهدي غمامي دادرسي عادلانه، حقوق متهم، آراء دادگاه عالي انتظامي، اسناد بين المللي حقوق بشر
سندرم بزه ديدگي زيست محيطي: پاسخي به چرايي ارتکاب رفتارهاي آسيب رسان به منابع آب زيرزميني محمد صيفي، عبدالرضا جوان جعفري، زهرا فرهادي آلاشتي جرم شناسي سبز، بزه ديدگي، محيط زيست، آبخوان، آب زيرزميني، سندرم، امنيت اخلاقي
جايگاه علم قاضي در اثبات امر کيفري در حقوق ايران کيومرث کلانتري، عباس سلمان پور دلايل کيفري، علم قاضي، اقرار، شهادت، ملکه دلايل
صلاحيت کيفري دولت ها براي رسيدگي به جرايم ارتکابي در سفرهاي توريستي فضايي سهيلا کوشا، مهدي مومني صلاحيت دولت ها، حقوق بين الملل، ايستگاه فضايي بين المللي، توريسم فضايي، ويزاي فضايي
نقد و بررسي مدل ارتباط شبکه اي ميان دادسرا و پليس در فرايند کيفري محمدعلي مهدوي ثابت، محمدخليل صالحي، زينب شيدائيان دادسرا، پليس، ارتباط سلسله مراتبي، ارتباط شبکه اي، دادرسي اتهامي
چالش هاي نظري و عملي فرآيند تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات اشخاص حقوقي در قانون آيين دادرسي کيفري ‎۱۳۹۲ امين نيکومنظري، فريد محسني اشخاص حقوقي، نماينده قانوني، تعقيب و دادرسي، اجراي مجازات، قانون آيين دادرسي کيفري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهشنامه حقوق اسلامی 1 (پیاپی 49) سال بیستم 1398 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
علت شناسي جرايم با انگيزه مذهبي علي غلامي، جمال الدين حسين زاده انگيزه مذهبي، مذهب، فرقه گرايي، جرم با انگيزه مذهبي
تاثير ارتکاب فعل نامشروع زيان ديده بر مسئوليت مدني در فقه اماميه و حقوق ايران سيدمصطفي سعادت مصطفوي، احسان توحيدي مهر فعل نامشروع، زيان ديده، ضمان، جبران خسارت، مسئوليت مدني
سياست هاي پاسخ دهي جنايي در قبال جرايم ارتکابي عليه ناتوانان و حمايت هاي کيفري؛ قضايي و فراقضايي افتراقي از آنان عباس زراعت، محمدصادق چاووشي، هادي کرامتي معز ناتوانان، حمايت کيفري، حمايت قضايي، قانون حمايت از حقوق ناتوانان
تحليل فقهي بازار بين المللي فارکس با تکيه بر ممنوعيت آن در قوانين ايران سميه نوري، اميرحمزه سالارزايي، نادر مختاري افراکتي فارکس، معاملات، قمار، شبهه، قانون، ايران
واکاوي استقلال مالي موسسات عمومي غيردولتي از منظر حقوق ماليه عمومي فاطمه افشاري، ولي رستمي استقلال مالي، موسسات عمومي غيردولتي، حقوق ماليه عمومي، نظارت، بودجه دولتي
الگوي مطلوب رويکرد فقهي – حقوقي در حدود دخالت دولت در مالکيت خصوصي محمدجواد رضايي زاده، عليرضا اميني طامه مالکيت، دولت، فقه اسلامي، مالکيت خصوصي، تحديد
نقش تعدد اسباب در تحقق مسئوليت ضميمه اي سام محمدي، محسن جعفري بهزادکلائي سبب، سببيت، تعدد اسباب، مسئوليت ضميمه اي
جرم انگاري ترک انفاق در فقه و حقوق ايران با نگاهي به فقه اهل سنت نسرين کريمي نفقه، نکاح، ترک انفاق، حبس، اعسار، حقوق ايران، فقه اهل سنت
واکاوي جرم انگاري ترک فعل در تقابل دو اصل خودمداري و رفاه مجيد قورچي بيگي جرم انگاري، دکترين فعل و ترک فعل، خودمداري، رفاه، سرزنش پذيري
نجات از درون (Bail-in): امکان سنجي حقوقي و اقتصادي بکارگيري ابزار نجات از درون در نظام بانکداري بدون ربا ايران محمدطه خراطها، محمدجواد شريف زاده نجات مالي (نجات از بيرون)، نجات از درون، ورشکستگي، گزير، بانک، دين، سهام، بانکداري بدون ربا، ايران
قابليت مطالبه خسارت ناشي از کاهش ارزش ثمن در صورت فسخ قرارداد علي طهماسبي، علي شيرازي غرامت، فسخ قرارداد، رويه قضايي، فريب، تقصير
قصد متعاملين در قراردادهاي هوشمند: شرايط اعتبار و شيوه احراز آن مهدي رشوند بوکاني، مهدي ناصر قراردادهاي هوشمند، بلاک چين، هوش مصنوعي، اوراکل، امضاهاي ديجيتالي، قصد
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهشنامه حقوق بشری 2 (پیاپی 17) سال پنجم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
حق ورود بانوان ايراني به ورزشگاه ها آري يا خير؟ (نگاهي به موانع و چالش هاي فقهي – حقوقي حضور زنان ايراني در ورزشگاه ها) ناهيد محمدزاده، نيلوفر محمدزاده زنان، حق حضور، حق زنان، موانع فقهي
بررسي مسئله طلاق قضايي، راهکاري جهت احقاق حقوق زنان از ديدگاه روايات و امام خميني (ره) مرضيه مختاري پور طلاق، طلاق قضايي، حقوق زنان، امام خميني (ره)
بررسي تطبيقي حقوق اقليت هاي ديني و مذهبي در سيره امام علي (ع) و منشور حقوق شهروندي محمود شفيعي، مهدي زينال زاده اقليت هاي ديني و مذهبي، حقوق شهروندي، امام علي (ع)، حقوق عمومي در اسلام، قانون اساسي
تاملي نوين پيرامون حق مقابله با خشونت جنسي عليه زنان (بر مبناي نظام حقوقي – قضايي ايران) سيدابراهيم قدسي، مصيب قدمي عزيزآباد سياست جنايي، خشونت جنسي، زن، زناشويي، حقوق
نقش زن در تعالي حقوق بشر اسلامي – ايراني هادي آقاپور زن، حقوق بشر، توسعه، اسلام، مشارکت سياسي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهشنامه متین 83 سال بیست و یکم 1398 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ثبت اختراعات بر مبناي ژن هاي انساني با واکاوي مجدد ديدگاه امام خميني (س) در حوزه اختراع حسن اسکندريان، عباس کاظمي نجف آبادي ژن، ثبت اختراع، خالص سازي، ژنوم انساني، قانون ثبت اختراعات
بررسي قاعده الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد در فقه و حقوق با رويکردي بر نظر امام خميني (س) مهدي شيخ محمودي قاعده، عقد، شرط، فسخ، امام خميني
تاملي بر ضرورت تطابق ايجاب و قبول در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقي با رويکردي بر نظريه امام خميني (س) مرتضي کشاورزي ولداني، حسين ناصري مقدم اشتباه، ايجاب، بطلان، تطابق ايجاب و قبول، فسخ، قبول
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی 14 سال هفتم 1398 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مطالعه تطبيقي فرايند توقف و بازرسي پليسي در اماکن عمومي در نظام حقوقي ايران و انگلستان غلامحسن کوشکي، پيمان دولت خواه پاشاکي توقف، بازرسي، پليس، اماکن عمومي، حقوق ايران، حقوق انگلستان
مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري درمقابل شخص ثالث، به مثابه مسئوليت مدني يا کيفري؟ نظريه خطر از ظهور تا افول و سير تحولات مسئوليت دارندگان وسايل نقليه در حقوق ايران نصراله جعفري خسروآبادي، مينا سالمي شخص ثالث، دارندگان وسايل نقليه، بيمه اجباري، نظريه خطر، مسئوليت کيفري
رهبري باند مجرمانه و تشديد مجازات منصور رحمدل رهبري باند، معاونت، مشارکت، گروه مجرمانه سازمان يافته
تحول در شناسايي عرف يا اختراع عرف؟ (توسل به موارد غير قطعي عرفي در حقوق بين الملل کيفري) عليرضا باقري ابيانه عرف بين المللي، رويه دولت ها، اختراع قواعد عرفي، تحول
تحليل محتواي سريال تلويزيوني کيميا از منظر خشونت خانوادگي رابعه نظرپور همداني، بتول پاکزاد خشونت خانوادگي، رسانه، سريال کيميا
مباني و قلمرو آموزه هاي کيفرشناسي نوين در زمينه بزهکاري نوجوانان با رويکرد تطبيقي به نظام عدالت کيفري ايران و آمريکا علي داودي سالستاني، سيدحسين هاشمي کيفرشناسي نوين، عدالت سنجشي، بزهکاري نوجوانان، نظام عدالت کيفري ايران، نظام عدالت کيفري آمريکا
رويکرد اسناد بين المللي به حقوق بزه ديدگان جنايت ناپديدسازي اجباري جمال بيگي، هيوا علي پور ناپديدسازي اجباري، جنايت عليه بشريت، کنوانسيون، بزه ديده، جنايت
جرم شناسي واقع گرايي راست، زمينه ها و جلوه ها غلامرضا محمدنسل، نادر نوروزي، ايوب نوريان واقع گرايي، راست نو، انتخاب عقلاني، نظم و قانون، سياست کيفري سخت گيرانه
مشارکت سازمان هاي بين المللي در تحقيقات مقدماتي ديوان کيفري بين المللي سحر پورحسن زيوه، سيدابراهيم قدسي، حميدرضا جاويدزاده سازمان هاي بين المللي، ديوان کيفري بين المللي، تحقيقات مقدماتي، نظارت قضايي، عدالت کيفري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 41 دوره پانزدهم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مباني داوري تجاري در فقه اسلامي و حقوق بين الملل محسن قدير، حسين کاظمي فروشاني داوري، حقوق بين الملل، مقررات داوري آنسيترال، مباني داوري، فقه اسلامي
نقد و بررسي بي تفاوتي اجتماعي نسبت به جرم کودک آزاري (مطالعه تطبيقي حقوق کيفري ايران با ايالت تگزاس آمريکا) مسعود حيدري، ناصر رضواني جويباري بي تفاوتي اجتماعي، کودک آزاري، بيماري اجتماعي، جرم انگاري
تعويق صدور حکم، مداخله حداقلي؛ فردي کردن مجازات با رويکرد تطبيقي حسين فتح آبادي … [و ديگران] تعويق صدور حکم، مداخله حداقلي، اصلاح مجرم، احراز مجرميت
وجوه تمايز بخش اموال فکري از ديگر اموال زهره فرخي، شهره گودرزي مال فکري، خلاقيت، انسجام، محدوديت، حقوق معنوي
جايگاه آموزه هاي سنجش  آماري ريسک جرم در نهاد ارفاقي آزادي مشروط (مطالعه موردي: زندان هاي استان آذربايجان شرقي) بابک پورقهرماني، بياض کريم زاده عدالت تخميني، سنجش آماري، ريسک جرم، آزادي مشروط
شرط تعهد به امانت و رازداري در قراردادهاي نفتي بين المللي طاهره شکري، عليرضا مظلوم رهني شرط محرمانگي، اطلاعات محرمانه، شرط تعهد به امانت داري، قراردادهاي نفتي
تحليل مباني حقوقي حاکم بر تملکات شهرداري در نظام حقوقي ايران عباس عباسي، سيدمحمدصادق احمدي شهرداري، مالکيت، قدرت عمومي، خدمت عمومي، حقوق عمومي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
تحقیقات حقوقی 87 دوره بیست و دوم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
شرح قانون مدني يا حقوق مدني؟ نيم نگاهي به کتاب مختصر حقوق مدني تاليف دکتر محمدعلي موحد هدايت الله فلسفي شرح، قانون، مدني
امر اخلاقي و حق محمد راسخ … [و ديگران] حق، اخلاق، امر اخلاقي، موجه سازي حق
بررسي وضعيت فقهي و حقوقي بيت کوين محمد روشن، مصطفي مظفري، هانيه ميرزايي بيت کوين، پول مجازي، پول غير متمرکز، ارز ديجيتال
آثار غيرمالي تدليس در باروري هاي پزشکي (در حقوق ايران و انگليس) محسن صفري، فائزه آخوندي باروري هاي پزشکي، تدليس، نسب، ولايت، حضانت
فرضيه حقوق کيفري منطقي جعفر کوشا، علي پورحسن سنگري حقوق کيفري، جرم انگاري، رويه قضايي، قانون گذاري، منطق
امکان صدور راي شفاهي و ارزش اعلام راي در حقوق ايران، فرانسه، انگلستان و آمريکا حسن محسني، اميرحسين رضايي نژاد راي شفاهي، راي کتبي، اعلام راي، انشاي لفظي، نوشتن راي
اجراي موقت معاهدات حقوقي بين المللي محسن عبدالهي، فرهاد درهمي اجراي موقت، تصويب، حقوق بين الملل، لازم الاجرا شدن، معاهدات بين المللي
تاملي بر نقش ديوان دائمي دادگستري بين المللي در تحول و توسعه نظام بين المللي حمايت از حقوق اقليت ها مصطفي فضائلي، موسي کرمي ديوان دائمي دادگستري بين المللي، جامعه ملل، حقوق اقليت ها، حقوق بشر، معاهدات اقليت ها
تاثير شروط حل و فصل مسالمت آميز اختلافات در سلب حق اقامه دعوا در حقوق ايران و فرانسه رضا شکوهي زاده مصالحه، ميانجيگري، حق اقامه دعوي
آخوند خراساني و کشف مابه الاشتراک ميان عموم مردم در مشروطيت سيدناصر سلطاني مابه الاشتراک، برابري سياسي، حق مشارکت، ولايت عامه، مخرج مشترک
در اطراف قرارداد حمل و نقل کالا مجتبي اشراقي آراني فرستنده، گيرنده، طرف قرارداد، متصدي حمل
رويکرد نظام تقنيني دادرسي کيفري نوين ايران مبتني بر نظريه برچسب زني تهمورث بشيريه، تهمينه شاهپوري نظريه برچسب زني، انحراف اوليه، انحراف ثانويه، آيين دادرسي کيفري
تاثير حاکميت اراده در صلاحيت بين المللي دادگاه ها محمد مجد کابري، اعظم انصاري توافق صلاحيت، حاکميت اراده، دعواي بين المللي، نظم عمومي، دادگاه صالح
رويکرد حقوق بين المللي بشردوستانه به مقابله به مثل مسلحانه عليه محيط زيست مهتاب دقيق، سيدحسام الدين لساني مقابله به مثل مسلحانه، محيط زيست، پروتکل اول الحاقي، دستورالعمل صليب سرخ، ضرورت مطلق نظامي
لزوم تشکيل رکن تجديدنظر در داوري سرمايه گذاري بين المللي محسن محبي، سهيلا ابراهيمي لويه داوري سرمايه گذاري بين المللي، بحران مشروعيت، آراي متناقض، رکن تجديدنظر، ايکسيد
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوق پزشکی 50 سال سیزدهم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
درآمدي بر برخي از موانع تحقق عدالت کيفري پزشکي مهدي عليرضائي، حسن پوربافراني عدالت کيفري پزشکي، تقصير پزشکي، پزشکي قانوني، سازمان نظام پزشکي، هيات انتظامي پزشکي
مبناي مسووليت مدني پزشک در معالجات ضروري و غير ضروري در حقوق ايران و آمريکا حميدرضا صالحي، سيدمحمد رضوي، رسول رفيعي نظريه تقصير، معالجات ضروري، معالجات غير ضروري، تعهد به وسيله، تعهد به نتيجه، ايران، آمريکا
جلوه هاي مداخله پزشکي قانوني در مراحل محاکمه و اجراي مجازات محمدباقر مقدسي، جواد يزداني، عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي پزشکي قانوني، محاکمه، اجراي مجازات، متهم، محکوم
حمايت حقوقي از عقب ماندگان ذهني از منظر حقوق پزشکي و رويه قضايي ايران سيداحمد ميرخليلي، نصراله جعفري خسروآبادي، زينب زارع حجر، سفاهت، جنون، عقب ماندگي ذهني، صغير مميز
افتراقي شدن مرحله تحقيق در خصوص متهمين بيمار محمدرضا رحمت … [و ديگران] افتراقي، آيين دادرسي کيفري، حقوق بيمار، بازداشت موقت بيماران، اصل فردي کردن، تحقيقات مقدماتي
قواعد حاکم بر اجراي مجازات درباره جنايت دوقلوي به هم چسبيده در حقوق ايران و فقه اماميه حسن حاجي تبار فيروزجائي، بهنام قنبرپور جنايت، دوقلوي چسبيده، جداسازي، اجراي مجازات
ترميم بکارت: مصلحت يا مفسده شقايق گلزار هايمنوپلاستي، ترميم پرده بکارت، مسووليت مدني، مسووليت کيفري، تدليس، اخفاي جرم زنا
آسيب شناسي تحقق اهداف اصلاحي – درماني بزه کاران از طريق پرونده شخصيت در فرايند دادرسي کيفري امير وطني، اعظم مهدوي پور، حديثه تاجيک نشاطيه پرونده شخصيت، هدف اصلاحي – درماني، فرآيند دادرسي کيفري
احوال شخصيه بيماران سرمازيست جواد حبيبي … [و ديگران] احوال شخصيه، سرمازيستي، حيات، فوت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوق تطبیقی 111 جلد 15 1398 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بخت منتج اخلاقي و حقوق کيفري رحيم نوبهار، محمدرضا خط شب بخت اخلاقي، مسئوليت کيفري، مجازات، سزاواري، شايستگي
ترجيح تفسير عليه تنظيم کننده قرارداد سيدمحمدهادي اسلامي، جليل قنواتي تفسير قرارداد، ترجيح تفسير عليه تنظيم کننده، ترجيح تفسير عليه متعهدله، حسن نيت، مورد مذاکره مستقل قرار نگرفته
نقش محيط هاي آموزشي تحميلي در پيشگيري از جرايم اطفال و نوجوانان در ايران و انگلستان فريد محسني، نصير ملکوتي محيط آموزشي تحميلي، کانون اصلاح و تربيت، قرار حبس و کارآموزي
دعواي عدم نفوذ تصرفات مديون در حقوق مصر و لبنان و تطبيق آن با مقررات داخلي اکبر ذاکريان، محمدمهدي مقدادي طلبکار، مديون، دعواي عدم نفوذ، عدم قابليت استناد، وثيقه عمومي طلب، سوءنيت
جهاني شدن و تفسير قراردادهاي تجاري بين المللي با تاکيد بر طرح قانون مدني مشترک اتحاديه اروپا محمود جلالي، مرتضي طيبي، ابراهيم مهرانفر جهاني شدن حقوق، تفسير، قراردادهاي بين المللي، يکپارچه سازي

قانون مدني مشترک

بررسي حقوقي آزادي تحصن در نظام جمهوري اسلامي ايران با نگاهي تطبيقي به آزادي تجمع سيداحمد حبيب نژاد، سيده زهرا سعيد تحصن، اجتماعات، آزاديهاي گروهي، شرايط آزادي تحصن، اصل بيست و هفتم
کرامت زدايي از انسان و انسانيت زدايي از حقوق (نقد نظريه حقوق کيفري دشمنان ياکوبس در پرتو انديشه دولت حقوقي کانت) محمد شمعي، سيدمحمدصادق احمدي دولت حقوقي، اخلاق، شهروند، کرامت انساني، حقوق کيفري دشمنان
وضعيت حقوقي سهام قابل بازخريد و بازخريد سهام عادي در نظام حقوقي ايران و انگلستان شقايق بهشتي … [و ديگران] سهام، سهام قابل بازخريد، بازخريد سهام، سهام خزانه
نظريه تحول عقد باطل به عقد صحيح در حقوق اسلام، ايران، مصر و فرانسه نعمت الله الفت، فتح اله عطاردي عقد باطل، عقد صحيح، تحول عقد، تفسير عقد، توصيف عقد، حکم دادگاه
گذر از زمان در ايجاد قاعده حقوق بين الملل عرفي: واکاوي انگاره هاي حقوقي و رويه ديوان بين المللي دادگستري سيدهادي محمودي، محمد ستايش پور عرف بين المللي، منبع حقوق بين الملل، عامل زمان، شکل گيري، شناسايي
بررسي سهم مسئوليت مدني عوامل متعدد در حقوق ايران و اصول حقوق مسئوليت مدني اروپايي عليرضا باريکلو، مهدي برزگر عدالت ترميمي، عدالت اصلاحي، تساوي، درجه تقصير، ميزان تاثير
مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در نظام کيفري ايران و آلمان محسن شريفي اشخاص حقوقي، جرم، مسئوليت کيفري، انتساب مسئوليت، مجازات
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات 1 سال اول 1398 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
حق بر حمايت از داده هاي شخصي و ضرورت تقويت آن در عصر ديجيتال (با تاکيد بر اروپا) رويا معتمدنژاد داده هاي شخصي، نظام حقوقي داده هاي شخصي، عصر ديجيتال، عصر انفورماتيک، اروپا
افترا در قانون مطبوعات ايران حسنعلي موذن زادگان، آتنا آل ياسين قانون مطبوعات، جرايم مطبوعاتي، افترا، آزادي بيان
تحليل حقوقي اصل بي طرفي موتورهاي جستجوي اينترنتي (جويشگر) در اتحاديه اروپا، امريکا، چين و ايران يوسف قاسمي، مهنوش يزدي مقدم موتور جستجوي اينترنتي، جويشگر، اصل بي طرفي، فضاي مجازي
جايگاه حقوقي مدير مسئول در قانون مطبوعات ايران اميدعلي مسعودي قانون مطبوعات، نظام حقوقي، مدير مسئول، ايران، مسئوليت کيفري
تمايل حقوق تبليغات بازرگاني به تجارت بين الملل افشين مهراني، اردشير عطايي تبليغات، حقوق تبليغات بازرگاني، تجارت بين الملل، رسانه ها، برندسازي
مسايل و چالش هاي حقوق بين المللي ارتباطات و رسانه: از آغاز تاکنون يوسف خجير سياست بين المللي ارتباطات، جريان آزاد اطلاعات، نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات، يونسکو و کشورهاي در حال توسعه
امکان سنجي جواز تحقيق در جرايم جنسي به عنف (با تاکيد بر رسانه ها) سيده خديجه سرپرست سادات، عبدالعلي توجهي تجاوز جنسي، تهاجم جنسي، غصب، مکابره، زنا، رسانه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوق و فناوری اطلاعات 1 سال اول 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
حريم خصوصي ارتباطات در فضاي الکترونيکي از منظر حقوق کيفري ايران و انگلستان رضا شکري حريم خصوصي، ارتباطات خصوصي، سياست جنايي، فضاي الکترونيکي
تحليل نام دامنه اينترنتي در گستره حقوق مالکيت فکري: معرفي تئوري مرکب با تکيه بر مفهوم تناظر طاهر حبيب زاده نام دامنه، مالکيت فکري، نام تجاري، علامت تجاري، اصل تناظر، ماده ‎۶۶ قانون تجارت الکترونيکي مصوب سال ‎۱۳۸۲
مسووليت مدني دولت در قبال فيلترينگ (پالايش) فضاي مجازي سالار پورنقي، مهدي نصيري، سجاد خليلي نژاد مسووليت مدني، فيلترينگ، فضاي مجازي، ضرر
ايجاب از طريق واسطه هاي الکترونيکي در حقوق ايران و انگلستان سيدامير هاشمي، علي رفيعي مقدم واسطه هاي الکترونيکي، فضاي مجازي، قواعد عمومي قراردادها، حقوق ايران، حقوق انگلستان
بررسي تطبيقي نهاد بيلمنت در نظام کامن لا با تاکيد بر احکام تصرف در اموال مجازي نسترن ارزانيان بيلمنت، امانت، تصرف، مال مجازي
نقش شبکه هاي اجتماعي در تضييع حقوق کودکان سيدمحمدمهدي غمامي، محمدرضا علي پور حقوق کودکان، شبکه هاي اجتماعي، اصل حمايت، جرايم رايانه اي، تظم عمومي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوقی بین المللی 61 سال سی و ششم 1398 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحول مفهوم اختلاف در پرتو قضيه دعواي جزاير مارشال عليه بريتانيا محسن محبي، محمدحسين لطيفيان دعواي دولت جزاير مارشال عليه بريتانيا، ديوان بين المللي دادگستري، صلاحيت ديوان، اختلاف، معيار اطلاع، سياست قضايي
رابطه ميان حقوق سرمايه گذار خارجي و تعهدات بين المللي حقوق بشر و محيط زيست آرش بهزادي پارسي، سيدجمال سيفي حقوق بين الملل سرمايه گذاري، حقوق بشر، حقوق محيط زيست، انتظارات معقول (مشروع) سرمايه گذاران، حقوق اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي، داوري سرمايه گذاري
ديوان دادگستري اروپا و مسئله تقابل اهداف اقتصادي با ملاحظات زيست محيطي رحمت اله فرخي، محمدحسين رمضاني قوام آبادي اتحاديه اروپا، ديوان دادگستري اروپا، اهداف اقتصادي و ملاحظات زيست محيطي، پرونده هاي زيست محيطي، معيار تبعيض، اصل تناسب
نقد اقدامات تقنيني در مقابله با قاچاق انسان در حقوق ايران با تاکيد بر موازين بين المللي حقوق بشر رضا اسلامي، فاطمه ابوترابي اقدامات تقنيني، قاچاق انسان، قاچاق زنان، قاچاق کودکان، تدابير حمايت گرايانه
مشروعيت و آستانه جدايي چاره ساز در حقوق بين الملل محمد ويسي چمه، ستار عزيزي حق تعيين سرنوشت مردم، حق تعيين سرنوشت خارجي، جدايي چاره ساز، رويه قضايي، احراز قواعد عرفي
مفهوم مراقبت بايسته در حقوق بين الملل و مقررات گروه ويژه اقدام مالي مهدي حدادي، بهرام مراديان مراقبت بايسته، حقوق بين الملل، گروه ويژه اقدام مالي، مسئوليت بين المللي دولت، حقوق نرم، پول شويي، تامين مالي تروريسم
نقش داور بعد از صدور راي عبدالله خدابخشي، مريم عابدين زاده شهري راي داوري، ابهام راي، تصحيح راي، راي اضافه، مساعدت قضايي
توسعه در مفهوم سرمايه: نقطه عزيمت تعاملات معاهدات سرمايه گذاري با حقوق مالکيت فکري مرتضي اسدلو سرمايه، معاهدات دوجانبه، سرمايه گذاري، موافقت نامه، حقوق مالکيت فکري، دارايي هاي فکري
گروه هاي مسلح فراملي و اجراي حقوق بشردوستانه بين المللي حسين خلف رضايي بازيگران غيردولتي، مخاصمات مسلحانه، گروه هاي مسلح فراملي، حقوق بشردوستانه، ماده 9 مشترک
مسئوليت بين المللي اقدامات داعش در عراق حجت سليمي ترکماني عراق، داعش، شورشيان، مسئوليت بين المللي، قابليت انتساب
تهديدها و تعهدات زيست محيطي دولت ترکيه در اجراي پروژه گاپ نسبت به آثار سوء زيست محيطي در ايران (ريزگردها) نرگس اکبري، علي مشهدي ترکيه، تعهدات، محيط زيست، سدسازي، گاپ
تبيين و تفسير رفتار ملي گات در پرتو رويه رکن حل اختلاف سازمان جهاني تجارت حجت خدايي فام، عليرضا آرش پور رفتار ملي، گات، ماليات، تبعيض، تفسير
خلا معاهداتي: لزوم کنکاش در تعهدات بين المللي دولت ها در فرايند سدسازي از ديدگاه حقوق بين الملل احمدرضا توحيدي، مهدي کيخسروي سدسازي، دکترين حاکميت مطلق سرزميني، پروژه سدسازي گاپ، کميسيون جهاني سدها، قاعده استفاده غير زيان بار از سرزمين
رسيدگي غيابي در رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري سوده شاملو رسيدگي غيابي، صلاحيت، اقدامات تاميني موقتي، دلايل موضوعي و حکمي، اعتبار حکم
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوقی دادگستری 105 سال هشتاد و سوم 1398 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
امکان سنجي توسعه صلاحيت محلي دادگاه پايتخت در دادرسي موازي بين المللي نجادعلي الماسي، سيدحسين اسعدي صلاحيت محلي، اقامتگاه، دادخواهي، دادگاه تهران، صلاحيت قضايي بين المللي
تحليل فقهي ماده ‎۲۶۴ قانون مجازات اسلامي عبدالرضا اصغري، مهدي صالحي مقدم مصرف مسکر، تزريق، تدخين، شرب خمر، تعزير، حد شرعي
نقش اطلاع مخاطب در اعتبار ابلاغ قانوني اوراق قضايي مهدي حسن زاده ابلاغ اوراق قضايي، ابلاغ الکترونيکي، ابلاغ قانوني، ابلاغ واقعي، اعتبار ابلاغ
موارد و آثار حکم قطعي غير قابل اجرا عبدالله خدابخشي راي دادگاه، قابليت اجراي راي، توقف اجرا راي، تعذر اجراي راي
اصول و رويه تفسير معاهدات سرمايه گذاري بين المللي توسط محاکم داوري و ترجيح حقوق بين الملل بر حقوق داخلي سيدقاسم زماني، ابوالفضل شيرعليزاده تفسير معاهدات، حقوق بين الملل سرمايه گذاري، رويه قضايي، داوري بين المللي، شرط التزام، صلاحيت محاکم
مبنايي متفاوت براي جبران خسارات ناشي از وسايل نقليه علي قسمتي تبريزي مسئوليت مدني، تضمين اجتماعي، خطر اجتماعي، همبستگي، حوادث ناشي از وسايل نقليه
تعامل ضابطان دادگستري با حريم خصوصي خودروها عادل ساريخاني، ايمان محترم قلاتي پليس، ضابطان دادگستري، حريم خصوصي، خودرو، حقوق شهروندي
حمايت دولت از بزه ديدگان در زمينه تامين هزينه دادرسي سيدعليرضا ميرکمالي، نازنين حاجي زاده هزينه دادرسي، حق دادخواهي، حاکميت دولت، حمايت از بزه ديده
تعارض اصل ضرر و اصل آزادي اراده در جرم انگاري سقط جنين اسماعيل هادي تبار، مريم مهري متانکلايي اصل ضرر، اصل آزادي اراده، جرم انگاري، سقط جنين، شخصيت حقوقي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوقی دادگستری 106 سال هشتاد و سوم 1398 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تدوين شکلي؛ حلقه مفقوده نظام تدوين و تنقيح قوانين و مقررات در ايران مسلم آقايي طوق تدوين، تنقيح، قوانين و مقررات، قانونگذاري، تورم قوانين
تحليل حقوقي گذشت مشروط و آثار آن رسول احمدزاده، زهرا مشايخي گذشت از جرم، گذشت مشروط، جرائم قابل گذشت، تشريفات قضايي، ايقاع مشروط، شرط تباني
واکاوي قواعد حل تعارض ملي و بين المللي در تعيين قانون حاکم بر کپي رايت محسن اسماعيلي، مهدي عباسي سرمدي حقوق مالکيت فکري، کپي رايت، اينترنت، قواعد حل تعارض، قانون حاکم
جايگاه قوانين برنامه توسعه در قانون اساسي ايران؛ برنامه ريزي در راستاي وظايف قوه قضائيه عليرضا دبيرنيا قانون برنامه، قانون اساسي، پارلمان، قضائيه، نظام حقوقي
امکان سنجي تعقيب و محاکمه مرتکبان جنايات اخير در ميانمار در عرصه ملي و بين المللي (با تاکيد بر نقش دادگاه مختلط) علي رحمتي، حسين ميرمحمدصادقي ميانمار، نسل کشي، جنايت عليه بشريت، دادگاه مختلط، دادگاه هاي کيفري بين المللي
تسهيم اموال؛ راهبرد نوين همکاري کشورها در زمينه استرداد اموال و عوايد ناشي از جرم عطاءاله رودگر کوهپر، بهزاد رضوي فرد همکاري کشورها، موانع همکاري تسهيم اموال مصادره شده، بازگرداندن اموال و عوايد ناشي از جرم
خانه هاي امن به مثابه درمانگاه زنان خشونت ديده خانگي سودابه رضواني، مريم غني زاده بافقي خانه امن، درمان، خشونت خانگي، مداخله اجتماع محور، بزه ديدگي
تاثيرات عدم هم سويي سياست جنايي تقنيني و قضايي ايران در نگرش متهمين و محکومين جرائم مواد مخدر سيدحسين حسيني، محمد سلطاني، صادق صفري اعدام، سياست جنايي تقنيني، سياست جنايي قضايي، مواد مخدر، مواد روانگردان
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال ماه فصل
دادرسی 136 سال بیست و سوم 1398 مهر و آبان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
قسامه و اعتبار آن در اثبات جنايات – قسمت دوم محمد مصدق
حمايت هاي کيفري از بزه ديده و شاهد در قانون آيين دادرسي کيفري رضا دانش نيا، زهرا مختاري
اصل بي طرفي قاضي از منظر روانشناختي پيمان شاهين فر بي طرفي، عمل بي عملي، بي تفاوتي، همدردي، همدلي، خودشناسي
ضمان قهري تضامني حسين ملکي خنبي، سارا محمدحسيني طرقي مسئوليت، تضامن، مسئوليت تضامني، تعدد اسباب
بررسي تحولات تقنيني امر آمر قانوني با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي مصوب ‎۱۳۹۲ مهدي سقياني، عليرضا سقياني عوامل موجهه جرم، امر آمر قانوني، اشتباه مامور، اطاعت از مقام مافوق
نقل و انتقال اطلاعات محرمانه مريم اکبري، ليلا زاغري اطلاعات محرمانه، مالکيت معنوي، نقل و انتقال مالکيت معنوي
آيين دادرسي افتراقي جرايم نيروهاي مسلح حامد اسحاقي، الهام اسحاقي آيين دادرسي، نيروهاي مسلح، نظاميان، جرم نظامي
سند عادي به عنوان يکي از دلايل اثبات امر مدني مريم شکوري سند عادي، اثبات ادعا، انکار و ترديد، ادعاي جعل، تعارض ادله
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال ماه فصل
دانشنامه حقوق اقتصادی 15 سال بیست و ششم 1398 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نظريه قراردادهاي سرمايه گذاري انعطاف پذير در بخش بالادستي نفت علي محمد حکيميان بخش بالادستي، سرمايه گذاري خارجي، قرارداد انعطاف پذير، رژيم حقوقي، دکترينهاي حقوقي
جبران زيان مغبون از طريق پرداخت مابه التفاوت قيمت (تحليل فقهي، حقوقي و اقتصادي) محمد عابدي، عبدالله خدابخشي خيار غبن، دادگاه عمومي، دادگاه تجديدنظر، تحليل اقتصادي، ارش
تحليل اقتصادي غرامات قراردادي: نظريه نقض کارآمد قرارداد عليرضا ايماني پيرآغاج، محمد روشن غرامات قراردادي، نقض کارآمد، کارآيي اقتصادي، ديدگاه ابزاري، اجراي عين تعهد
محدوديت در آزادي هاي قراردادي به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردي حقوق ايران حميدرضا علومي يزدي، حميدرضا شاه باباي انحصار، آزادي قراردادي، شکست هاي بازار، نظم عمومي اقتصادي
تحليل اقتصادي حريم خصوصي در سيستم حقوقي ايالات متحده آمريکا محمدتقي رفيعي، مرضيه زوکي نژاد تحليل اقتصادي حقوق، حفاظت از حريم خصوصي (اطلاعات)، افشاي داده شخصي
تحليل حقوقي و اقتصادي مسئوليت مدني ناشي از نقض الزامات قانوني مربوط به افشاي اطلاعات در بازار اوراق بهادار محسن شمس الهي مسئوليت مدني، افشاي اطلاعات، دور، ضرر غيرقطعي، سهامدار بي گناه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
دیدگاه های حقوق قضایی 87 دوره بیست و چهارم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مباني نظري قاعده آمره در حقوق بين الملل عليرضا ابراهيم گل، محمدصالح عطار سلسله مراتب، عامل محتوايي، قاعده آمره،  مباني نظري، نظم حقوقي
چالش هاي فراروي دادرسي الکترونيک در ايران اکبر اسمعيلي، بابک پورقهرماني دادرسي الکترونيکي، فضاي مجازي، فناوري اطلاعات، نظارت الکترونيکي
ضرورت اخطار قبلي در تصميم گيري هاي اداري با نگاهي به حقوق اداري فرانسه سعيد خاني والي زاده اخطار قبلي، حقوق دفاعي، ديوان عدالت اداري، رسيدگي اداري، شوراي دولتي
فراتحليل وظايف نظارتي سازمان بازرسي و مفهوم بندي آن در الگوي حکمراني خوب احمد رشيدي، منا معنوي حاکميت قانون، حسن جريان امور، حکمراني خوب ، سازمان بازرسي کل کشور، فراتحليل
بايدها و نبايدهاي حذف مجازات اعدام از جرايم مواد مخدر محمدرضا ساکي، سلمان کوناني اعدام، انتقادات کيفرشناختي، بايدها و نبايدها، مباني فقهي، جرايم مواد مخدر و روانگردان
پليس ويژه ابلاغ و اجراي احکام کيفري عليرضا سايباني، مجتبي قهرماني ابلاغ احکام، اجراي احکام کيفري، پليس ويژه، ضابط
تشکيل عقود وثيقه اي به اتکاي سبب دين غلامعلي سيفي زيناب، جواد پيري دين پايه، سبب دين، عقد وثيقه اي انتقالي، عقد وثيقه اي تضميني
ضبط اموال در حقوق کيفري ايران ابوالحسن شاکري، بهروز قلي زاده اقدام تاميني، دادگاه، ضبط اموال، ماهيت ضبط، مجازات
ابراء و بررسي ضمان در قراردادهاي ارفاقي ابراهيم عبدي پور فرد، محمدتقي عباسي اندواري ابراء، ابراء مشروط، اسقاط، ضمان، قرار داد ارفاقي
امنيت قضايي در مرحله پيش از دادرسي در رويه قضايي و حقوق کيفري ايران محسن محدث … [و ديگران] امنيت قضايي، تحقيقات مقدماتي، رويه قضايي، حقوق متهم، عدالت قضائي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
فقه و اصول 3 (پیاپی 118) سال پنجاه و یکم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي فقهي سرقت نفقه توسط زوجه علي اکبر ايزدي فرد، سيدمجتبي حسين نژاد سرقت زوجه، نفقه، تقاص، دين، روايت هند
اسباب تحقق و زوال احصان در جرائم منافي عفت با رويکردي به قانون مجازات اسلامي مصوب ‎۱۳۹۲ عبداله بهمن پوري، قاسم نظري کله جوبي احصان، اسباب تحقق و زوال احصان، امکان تمتع، همسر موقت
تاملي بر بسط آثار و مصاديق حدود در قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲ سيدمحمدمهدي ساداتي، محمدهادي صادقي، صمد غلاميان زالي اسباب حدود، تعزيرات منصوصه، حدود غيرمصرح در قانون، سياست جنايي تقنيني، اهداف مجازات
بررسي قلمرو و حکم تجري در فقه اماميه و شمول آن بر جرائم ناتمام محمدابراهيم شمس ناتري، سيدهاشم آل طه تجري، جرم ناتمام، حکم ثانوي، قبح فعلي، قبح فاعلي
بازپژوهي فقهي – اصولي اثبات نقض بالفعل در نظريه نقض فرضي قرارداد محمدحسين فلاح يخداني … [و ديگران] حق تعليق، نقض فرضي، تعهدات قراردادي، موعد قرارداد، مقدمه وجوديه عقليه، مقدمه تبعيه
درنگي در حق استئسار در فقه اسلامي حسن غوث، محسن رزمي، مصطفي رجائي پور اسارت، استئسار، جنگ، جهاد، حقوق بشردوستانه، بردگي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
فقه و حقوق اسلامی 18 دوره دهم 1398 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
به کارگيري تحليل اقتصادي حقوق بر مبناي مستقلات عقلي و قاعده مصلحت بيژن حاجي عزيزي، فيض الله جعفري، مينا بلوري فر تحليل اقتصادي حقوق، فقه، مستقلات عقلي، مصلحت، منابع حقوق
اصول حاکم بر جبران خسارت در تملک قانوني املاک از سوي دولت و شهرداري ها سيداحمد حبيب نژاد، رحيم پيلوار، روشنک صابري برنامه هاي عمومي، تملک املاک، جبران خسارت، حق مالکيت خصوصي
چالش هاي امنيت انساني در پرتو حق بر سلامت و بهداشت عمومي مهدي ذاکريان اميري … [و ديگران] امنيت انساني، حق بر سلامت و بهداشت عمومي، حقوق بشر، منافع ملي دولت ها، همکاري بين المللي
پرداخت ديه از بيت المال منصور رحمدل بيت المال، دولت، ديه، قانون مجازات اسلامي، مسئوليت مدني
تحليلي بر حق تقدم در خريد سهام جديد با رويکرد فقهي – حقوقي سيدمرتضي شهيدي، حميده زرعي افزايش سرمايه، حق تقدم، حق تقدم سهام داران، صدور سهام جديد، ماهيت حق تقدم
هيئت منصفه در دعاوي حقوقي ناهيد صفري، پرويز دهقاني دعاوي حقوقي، دعاوي کيفري، رسانه هاي جمعي، هيئت منصفه
سازمان همکاري اسلامي در ترازوي سنجش برون گرايي يا درون گرايي در زمينه حقوق بشر سيداحمد طباطبايي، سيدحسن موسوي اصل حقوق بشر، رويکرد حقوق بشري درون گرا و برون گرا، سازمان همکاري اسلامي، کشورهاي اسلامي، کميسيون دائمي مستقل حقوق بشر
تحليل اصل اعتبار مطلق آراي دادگاه ها در آئين دادرسي و اجراي احکام مدني احد قلي زاده منقوطاي آئين دادرسي مدني، اصل اعتبار مطلق آراي دادگاه هاي مدني، اعتراض ثالث، قانون اجراي احکام مدني
واکاوي فقهي – حقوقي ماهيت احکام انتصاب مديران حکومتي و آثار مترتب بر آن محمدرضا کيخا، داود سعيدي استخدام، استعفا، انتصاب، ايقاع، عزل، عقد
هبه طلب خديجه مظفري، عباس ميرشکاري تعهد، شخص ثالث، طلب، هبه
واکاوي فقهي و حقوقي جنبه هاي مختلف اعراض حميد ميري، ابراهيم جوانمرد فرخاني اسقاط، اعراض، اموال عمومي، مالکيت، مباحات
قلمرو اجرايي اصول حقوقي و رابطه آن ها با منابع معتبر اسلامي و فتاوي داود نصيران نجف آبادي، رضا عباسيان، عباس جغتائي اصول حقوقي، تفسير، فتوا، قواعد فقهي، منابع معتبر اسلامي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
فقه و مبانی حقوق اسلامی 1 سال پنجاه و دوم 1398 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نظام حاکم بر بضع و منافع جنسي زنان در فقه اماميه ليلا ثمني، ليلا بهرامي بضع، حق جنسي زنان، فقه اماميه، منافع جنسي زن، مهر، نظام جنسي اسلام
واکاوي مباني فقهي اماره مجرميت در جرم پول شويي فاطمه جوادي، سيدمهدي صالحي، سيدمهدي قريشي اصل برائت، اماره مجرميت، پول شويي، قسامه، لوث
ميزان مهريه زوجه غير مدخوله در وفات يکي از زوجين سيدمسلم حسيني ادياني ارث، صداق، طلاق، غيرمدخوله، وفات زوجين، نفقه
ولايت حاکم بر تزويج و طلاق صغير از نظر اماميه و اهل سنت عبدالجبار زرگوش نسب، محدثه آبيار ازدواج، صغير، طلاق، قيم، محجور، ولايت حاکم
عدالت ترميمي، بايستگي و ضرورت حاکميت آن در حوزه خانواده با تکيه بر مباني فقهي خديجه صادقي موحد … [و ديگران] جبران، خانواده، عدالت ترميمي، مشارکت، مصالحه
نقدي اصولي بر کنشي فقهي (حقوقي) علي علي آبادي انجام وظيفه، سلب مسئوليت، قضاي ظني، عام مجموعي، هيات قضايي، هيات کارشناسي
تحليل مباني نظري راي وحدت رويه شماره ‎۷۳۳ در خصوص ضمان درک جليل قنواتي، جعفر رمضاني، محسن برهان مجرد ارزش پول، تورم، ضمان درک، غرامت
تحليل و بررسي مباني مشروعيت درمان اجباري معتادان محمدرضا کيخا، سميه نوري، عارف بشيري اعتياد، درمان اجباري، قاعده تسليط
عقل در مباني تحليل اقتصادي حقوق در مقايسه با حقوق اسلامي (با تکيه بر انگاره هاي علامه طباطبائي (ره)) سيدمصطفي محقق داماد، محمدامين کيخاي فرزانه تحليل اقتصادي، حقوق، حقوق اسلامي، عقل ابزارگرا، فلسفه اعتباريات، مکتب عقل گرا
امکان سنجي اعراض از ياخته هاي جنسي و جنين و پيامدهاي آن در فقه اماميه بي بي صديقه مکي، علي مظهر قراملکي، سعيد نظري توکلي اعراض، اهداي اسپرم، اهداي جنين، تلقيح، نسب
بررسي فقهي تاثير حيثيت بر روند دادرسي کيفري  مربوط به حق الناس احمد ميرخليلي، نفيسه متولي زاده، محمد يزدي نياپور حق الناس، حفظ حيثيت، دادرسي کيفري، لاضرر، هتک حيثيت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
فقه، حقوق و علوم جزا 13 سال چهارم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تقابل انديشه جبري بودن و يادگيري جرم در رويکرد جرم شناختي سعدي مصطفي کلام زاده عشرت آباد سعدي، گلستان، بوستان، جرم شناسي، جبرگرايي زيستي، جبرگرايي رواني، معاشرت ترجيحي
بررسي نقش آراي ديوان بين المللي دادگستري در توسعه حقوق بشر پژمان الهامي حقوق بشر، ديوان بين المللي دادگستري، سازمان ملل متحد، توسعه، آراء
عضويت کشورهاي در حال توسعه در سازمان جهاني تجارت: مزايا و چالش ها نازآفرين ناظمي سازمان جهاني تجارت، کشورهاي در حال توسعه، کشورهاي با کمترين ميزان توسعه يافتگي، رفتار ويژه و متفاوت
بررسي مباني طلاق در حقوق ايران ماندانا ياسمي فر طلاق، حقوق، جامعه، ايران
حق بر آموزش مهاجر در فقه اهل بيت و قوانين موضوعه سيدمحمد حسيني دره صوفي آموزش مهاجر، دانشجويان مهاجر، دانش آموزان اتباع، تبعيض در آموزش، کودکان مهاجر
بررسي رويه قضايي در نظام حقوقي ايران فاطمه لزريوسفي رويه قضايي، سيستم حقوقي، عرف، وحدت رويه
بررسي اطفال مولود حاصل از تلقيح مصنوعي در آينه فقه و حقوق اسلامي سيدرضا جباري، سيدحسن عابديان کلخوران، عليرضا عسکري تلقيح مصنوعي، نسب مولود، مصلحت، کودک
علل ارتکاب جرايم در فضاي مجازي و چالش هاي پيش روي نظام کيفري ايران علي حسن پور جرايم، فضاي مجازي، چالش ها، نظام کيفري
بررسي قلمرو تاثير زمان و مکان در حقوق کيفري ايران ميلاد ميوه يان، فاطمه لزريوسفي زمان، مکان، حقوق کيفري، ايران
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
فقه، حقوق و علوم جزا 14 سال چهارم 1398 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي معاملات با حق استرداد در نظام حقوقي ايران ريحانه طاهري زاده معاملات با حق استرداد، نظم حقوقي، اسناد عادي
سياست جنايي ايران در پيشگيري از جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي مصطفي فردين، پيمان حسين زاده سياست جنايي، پيشگيري، عفت و اخلاق عمومي
مسئوليت پزشک در رابطه با انتقال خبر بد به بيمار سيده ليلا نبوي زاده، محمدعلي خورسنديان، سيدحسام الدين نبوي زاده خبر بد، مسئوليت پزشک، عرف پزشکي در انتقال خبر بد، ضمان ناشي از ترس
بررسي تحولات سياست خارجي مصر پس از مبارک مهرداد رحمتي مصر، انقلاب ‎۲۰۱۱، سياست خارجي
بازجستي بر صلاحيت ديوان کيفري بين المللي در رسيدگي به تروريسم رضا نقي زاده تروريسم، صلاحيت، ديوان کيفري بين المللي، دادرسي
حق نفقه حيوانات در فقه اسلامي سيدحسام الدين رفيعي طباطبايي نفقه، نفقه حيوانات، حقوق حيوانات، فقه اسلامي
مسئوليت مدني دولت در بهرمندي از آزادي و امنيت فردي از منظر فقه و کنوانسيون اروپايي حقوق بشر هانيه هژبرالساداتي، رضا بيرانوند، مريم صولتي خواه حق آزادي، امنيت فردي، کنوانسيون اروپايي، فقه، حقوق بشر
جايگاه قوانين و مقررات جاري در امر پيشگيري از جرائم مالياتي و شفافيت اقتصادي حسين تاجي، محمود بولاغ قوانين مالياتي، شفافيت اقتصادي، دولت، عدالت، اعتماد عمومي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
قضاوت 95 سال هجدهم 1397 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
کنکاشي در قرارداد آتي سکه بهار آزادي مورد معامله در بورس کالاي ايران ابوالحسن مجتهد سليماني، محمد داودآبادي قرارداد آتي، غرر، برد و باخت، آلات قمار
بررسي فقهي حقوقي مصاديق رجوع از اقرار در امور مدني قاسم محمدي، امير جليلي اقرار، رجوع، اشتباه، غلط
جلوه هاي عدالت ترميمي در مرحله تعقيب و تحقيقات جرايم اطفال و نوجوانان در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ‎۱۳۹۲ محمدعلي مهدوي ثابت، محمدرضا عبديان اطفال و نوجوانان، عدالت ترميمي، تعقيب، تحقيقات
واکاوي جايگاه تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي مصوب ‎۱۳۹۲ احمد پورابراهيم، محمدرضا پورقرباني تکرار جرم، تشديد مجازات، مجازات بازدارنده، جرم شناسي
اقدامات تاميني (دستور موقت) ديوان بين المللي دادگستري: الزام يا توصيه؟ نگاهي دوباره به راي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه برادران لاگراند محسن محبي، وحيد بذار ديوان بين المللي دادگستري، لاگراند، اقدامات تاميني، دستور موقت، دسترسي کنسولي
مبناي فقهي تعويق صدور حکم عبدالرضا اصغري، حجت نخعي فوزي، اکبر عظيمي راويز تعويق صدور حکم، مباني فقهي، تعزيرات، سياست جنايي
بررسي تاثير توانمندسازي کارکنان بر عملکرد کارکنان دادگاه و دادسراي انقلاب اسلامي تهران عليرضا سلوکدار، فاطمه خادمي توانمندسازي، شايستگي، عملکرد، انگيزه، آموزش، عوامل فردي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
کانون وکلای دادگستری مرکز 242 سال هفتاد و یکم 1398 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ماده ‎۱۸۷: دو آيين نامه براي يک ماده بي اعتبار سيدمحمود کاشاني
درباره بخشنامه ۰۵/۲۸/‎۱۳۹۸ رئيس قوه قضائيه: اجبار به سازش قانوني نيست قاسم کميلي
نقد دستورالعمل تشکيل پرونده شخصيت متهم: بازتاب جرم شناسانه سياست جنايي قضايي؟ مهرداد رايجيان اصلي
نافرماني مدني وکلا ضامن حقوق طبيعي حسن جعفري تبار
تحليلي بر حقوق بنيادين در قانون اساسي ايران (‎۸): مباني محدوديت هاي اصلاح اصلاح قانون اساسي عليرضا دبيرنيا نمايندگي، قانون اساسي، فلسفه دولت، اصلاح، حق و تکليف
غم مده، آه مده، جز به طرب راه مده؛ شادي حق موروثي محمدعلي دادخواه
در مسير شفافيت حميد جليلي، نيلوفر اشتري شفافيت، آزادي اطلاعات، مبارزه با فساد، حکمراني مطلوب، منع تبعيض، حق دسترسي آزاد به اطلاعات
وکالت شغل يا حرفه؟ مرتضي قيصري، آرزو سليماني وکالت، انحصار کانون وکلا، حرفه وکالت، شغل وکالت
تعديل يا تعطيل بالاترين مجازات: به بهانه نقدي بر مقاله قاضي بلادي عمادالدين باقي
معيار نفع در فرجام تبعي: نقد دادنامه شماره ‎0029۶ مورخ ۰۵/۲۲/‎۱۳۹۳ شعبه دهم ديوان عالي کشور حسن محسني، هادي رستمي لاشه نفع، حرفه وکالت، فراجم تبعي، اسناد معارض
دادنامه اي پدرسالارانه: دو نگاه به يک دادنامه به خواسته صدور اجازه ازدواج ناصر سرگران، زهرا علي اکبر نيشابوري
تاملي بر ماده ‎۴۸۵ قانون آيين دادرسي مدني: ابلاغ مناسب در راي داوري حسن کيا
پرونده کيفري شبيه داستان است: گفت و گو با پرويز فرهادپور مصاحبه شونده پرويز فرهادپور؛ مصاحبه کننده علي ايماني، سعيد دهقان، علي صابري
مذاکره فرايندي سيال اميرعباس بزرگمهر
بازخواني يک پرونده قتل: به داد دفاع مشروع برسيد عبدالصمد خرمشاهي
وکيل چشم آبي در مصاف با تبعيض جنسيتي در نگاهي به فيلم مستند آر. بي.جي. عباس ايماني
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مجلس و راهبرد 99 سال بیست و ششم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تعهد دولت به مقابله با جرايم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان و تحديد مجازات هاي بدني از منظر حقوق بين الملل بشر اسماعيل رحماني کلاکوب مواد مخدر و روان گردان، کنترل جرم، مجازات بدني، خطيرترين جرائم، دادرسي منصفانه
بررسي حدود صلاحيت رئيس جمهور در امور بودجه، تحديد و ابهام در قانون اساسي حسين باقري زرين قبائي، منوچهر توسلي نائيني، سيدمحمدصادق احمدي قانون اساسي، رئيس جمهور، مسئوليت، بودجه کل کشور، صلاحيت
تحليل اقتصادي مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاري عبدالحسين شيروي، محمدجواد کاظمي تحليل اقتصادي، مذاکره، حل و فصل اختلاف، هزينه-فايده
تبارشناسي راهبردهاي تقنيني حوزه محيط زيست، چالش ها و مصاديق صادق جعفرزاده درابي، ابراهيم بيگ زاده رويکرد وضع قاعده و کنترل، رويکرد مشوق محور، محيط زيست، مشوق هاي اقتصادي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مجله حقوقی دانشگاه اصفهان 9 دوره ششم 1398 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جايگاه قانون تبادلات ارزي بيت کوين در نظام هاي پرداخت بين المللي با نگاهي به قانون تبادلات ارزي ديجيتال در ايران علي اکبر رزمجو، محدثه رزمجو ارزديجيتال، بيت کوين، پرداخت بين المللي، پرداخت الکترونيکي، تبادلات ارزي ديجيتال
تجاوز به عنف در حقوق کيفري ايران مصيب قدمي عزيزآباد … [و ديگران] تجاوز، عنف و اکراه، زنا، حقوق کيفري ايران
ضوابط اثبات امر کيفري عاطفه عباسي بار اثبات، معيار، دادرسي کيفري، متهم، دادستان
مطالعه تطبيقي تعديل قضايي وجه التزام نامتناسب در حقوق انگلستان و ايران محسن قجاوند وجه التزام، شرط کيفري، تعديل قانوني و قضايي، اصل آزادي قراردادي، نظريه نظم عمومي
عقيم سازي اجباري مصداقي از جرم جنايت عليه بشريت در پرتو رويه دادگاه ويژه رواندا احمد فلاح سياه خاله سر، مصطفي فضائلي عقيم سازي اجباري، نسل کشي، رواندا، جنايت عليه بشريت، جرم
نقدي بر روند حل اختلاف بين دادستان و بازپرس در تشخيص عنوان اتهامي در قانون آيين دادرسي کيفري ابوالفضل عامري شهرابي ثبت املاک، ثبت اسناد، اسناد رسمي لازم الاجرا، استقلال قضايي، تفکيک قوا
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال ماه فصل
مدرسه حقوق 126 سال چهاردهم 1398 مرداد
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
حفظ ارزش پول ملي سيدمحمود کاشاني
تحليل فقهي، حقوقي لزوم يا جواز عقد شرکت با نگاهي به رويه قضايي ايران مهدي جليلي، عليرضا فصيحي زاده، محمدصادق طباطبايي شرکت، عقد، لازم، جايز، رويه قضايي
مراقبه هاي وکالت (با رويکرد متون اخلاقي) حسن وثيق زاده انصاري
فرنچايز و لزوم قانون گذاري در قانون تجارت: فرنچايز و نگرش به آينده سيدمحي الدين خدائي
نقد راي: تغيير غيرمجاز کاربري اراضي زراعي و باغ ها فريده محمدي سرپيري، فاطمه لاوي
يک وکيل، هزار سودا، هزار تبعيض مرتضي پناهي
بررسي رويه قضايي احتساب خسارت تاخير تاديه در صورت عدم تقويم خواسته سمانه سادات احمدي خسارت تاخير تاديه، ماده ‎۵۲۲ آيين دادرسي مدني، نظريه کاشفيت
مطالبه مهريه از طريق اجراي ثبت و دادگاه: معايب و مزاياي آن زينب محمدي مهريه، ماده ‎۲۹ قانون حمايت خانواده، تامين خواست، وصول مهريه، صدور اجرائيه
تحليل ماده ‎۲۶۵ قانون مدني در رويه قضايي مائده عزيزان ماده ‎۲۶۵ قانون مدني، عدم تبرع، دين
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات پیشگیری از جرم 51 سال چهاردهم 1398 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
سياست جنايي پيشگيرانه ايران در قبال خشونت عليه اطفال محمدعلي مهدوي ثابت، سامان عبدالهي سياست جنايي، خشونت عليه اطفال، کودک آزاري، پيشگيري از بزه ديدگي
دشوارسازي ارتکاب جرائم رايانه اي در قوانين دادرسي الکترونيکي و آيين دادرسي جرائم رايانه اي سيدمحمدجعفر رضوي اصل، شهرداد دارابي پيشگيري وضعي، دشواري ارتکاب جرم، دادرسي الکترونيکي، آيين دادرسي جرايم رايانه اي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات پیشگیری از جرم 52 سال چهاردهم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
عوامل اجتماعي تاثيرگذار بر بزهکاري جوانان حاشيه نشين در شهر کرمان کرامت اله راسخ، سميه محمودي ميمند بزهکاري جوانان، حاشيه نشيني، عوامل اجتماعي، کرمان
بررسي عوامل موثر در پيشگيري وضعي از سرقت کابل هاي برق (مطالعه موردي شهرستان ايلام ۹۵-‎۹۴) صياد درويشي، اکبر رضازاده، سيدمهدي جليليان پيشگيري وضعي، عوامل زمينه اي، عوامل ساختاري، عوامل فني، سرقت کابل هاي برق، شهرستان ايلام
بررسي اقدامات کلانتري در جهت افزايش امنيت عمومي و بهينه سازي روند اجراي امور کلانتري در افق ‎۱۴۰۴ فريبا شايگان، حاجيه رجبي فرجاد اقدامات کلانتري، آموزش و اطلاع رساني، اقدامات تعاملي، اقدامات اطلاعاتي و عملياتي، افق ‎۱۴۰۴
مهندسي فرهنگي و نقش آن در پيشگيري انتظامي از تهديدهاي نرم محمدعلي عامري تهديد، تهديد نرم، فرهنگ، مهندسي فرهنگي، پيشگيري انتظامي
ديدگاهي پديدارشناسانه حول ماهيت و چگونگي کنترل فساد در پليس پرويز سبحاني فساد، پليس، جرم، پيشگيري، نظارت
تاثير عملکرد پليس در پيشگيري از پيامدهاي قتل عمد (مطالعه موردي استان چهارمحال و بختياري) حسين حسني ساطحي قتل عمد، پيشگيري وضعي، پليس، پيامدهاي قتل عمد، چهارمحال و بختياري
بررسي نقش برنامه هاي فرهنگي ورزشي در پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر زنان (مورد مطالعه: زنان شهرستان اروميه) هومن يکاني، ابراهيم قرباني اعتياد زنان، مواد مخدر، سوء مصرف، پيشگيري، برنامه هاي فرهنگي ورزشي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات حقوق تطبیقی 2 دوره دهم 1398 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تعهد به ارائه اطلاعات و متعادل سازي نابرابري اطلاعاتي در برابر گيرنده تسهيلات بانکي در قراردادهاي اعتبار با مطالعه تطبيقي سيدحسين اعلم الهدي، سيدعلي سيداحمدي سجادي، سجاد مظلومي اعتبار مصرف کننده، تعهد به ارائه اطلاعات، حسن نيت، قراردادهاي بانکي، گيرنده تسهيلات
مطالعه تطبيقي کارکردهاي دوگانه اصل احتياط در مسئوليت مدني محسن ايزانلو، زهرا اسدي اصل احتياط، مسئوليت مدني، نقش پيشگيرانه، نقش جبراني
مردم سالاري مشارکتي و همه پرسي هاي شهري در نظام حقوقي ايتاليا؛ الگويي در جهت تکميل نظام حقوقي ايران عليرضا جلالي، علي اکبر گرجي ازندرياني ايتاليا، تمرکززدايي، حکمراني، مردم سالاري مشارکتي، همه پرسي شهري
ضمان در هوش مصنوعي عبداله رجبي تقصير ماشين، شخصيت حقوقي، عيب توليد، مسئوليت مدني ناشي از اشيا، هوش مصنوعي
نظام مطلوب تامين مالي کارزارهاي انتخاباتي در ايران در پرتو معيارهاي بين المللي مصطفي زماني زاده، اسدالله ياوري، محمد جلالي ابزارهاي تنظيمي، تامين مالي، کارزارهاي انتخاباتي، نظام مطلوب
تحليل و ارزيابي قابليت اعمال مدل توسعه نوآوري رويکرد حقوقي متن باز در حوزه زيست فناوري بر مبناي نظريه نوآوري مصرف کننده با نگرش جهان شمول سيدحسن شبيري زنجاني، جعفر نظام الملکي رويکرد حقوقي متن باز، زيست فناوري، مدل توسعه نوآوري، نظريه نوآوري مصرف کننده
اعتبارات اسنادي الکترونيک در تجارت بين الملل؛ چالش ها و راهکارها امير صادقي نشاط، حسين باقري نيا اعتبارات اسنادي الکترونيک، اي. يو. سي. پي، تجارت الکترونيک، تجارت بين الملل، رايانش ابري
مطالعه تطبيقي قرارداد جانبي در حقوق انگليس و ايران حبيب طالب احمدي، محدثه افتتاحي اظهارات پيش قراردادي، قرارداد اصلي، قرارداد جانبي، قرارداد ضمني
خشونت خانگي عليه زنان؛ مطالعه تطبيقي سنت زن برادر ستاني و خواهر زن ستاني از منظر حقوق و فرهنگ جمشيد غلاملو، ساهره سکوتي علي آبادي خشونت خانگي، زن برادر ستاني، خواهر زن ستاني، عسر و حرج، فرهنگ
نسبت سنجي وضعيت کودکان داراي معلوليت با مصالح عاليه کودک در پرتو قوانين ايران و اسناد بين المللي مريم غني زاده بافقي قانون حمايت از حقوق معلولان ‎1397ش، کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت ‎2006م، کنوانسيون حقوق کودک ‎1989م، مصالح عاليه کودک
بررسي تطبيقي برخي از مفاد گزارش هاي گزارشگران ويژه شوراي حقوق بشر در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران با نظام حقوقي ايران مصطفي فضائلي، مسعود احسن نژاد انطباق يا عدم انطباق با نظام حقوقي ايران، شوراي حقوق بشر، گزارشگران ويژه
نظارت قضايي بر آراي مراجع اختصاصي دادرسي اداري در ايران و لبنان علي محمد فلاح زاده، روح اله عليدادزاده دادرسي اداري، ديوان عدالت اداري، مراج اختصاصي شوراي دولتي لبنان، نظارت قضايي
مطالعه تطبيقي ترتيبات مالي قراردادهاي نفتي و منافع کشورهاي توليدکننده نفت عباس کاظمي نجف آبادي، مهدي ناصري ترتيبات مالي، تسهيم منافع، قراردادهاي نفتي
روش شناسي حقوق تطبيقي الهه محسني حقوق تطبيقي، روش تحقيق، روش شناسي، رويکرد ميان رشته اي، مراحل پژوهش
جرايم پسماند در ايران و ايالات متحده امريکا؛ قاچاق و دفع غيرقانوني پسماندهاي هسته اي سيدمصطفي مشکات پسماند هسته اي، جرم پسماند، جرم زيست محيطي، قاچاق و دفع غيرقانوني پسماند هسته اي
بررسي تطبيقي سلب تابعيت به عنوان مجازات عاملان ارتکاب تروريسم در برخي کشورهاي اروپايي و حقوق بين الملل رضا موسي زاده، سپيده دارابي راد اروپا، بي تابعيتي، تروريسم، حقوق بين الملل، سلب تابعيت
مطالعه تطبيقي شرايط داوطلبان مجلس شوراي اسلامي ايران و ولسي جرگه افغانستان آيت مولائي، مهدي معنوي انتخابات، انتخاب شوندگان، راي، مجلس شوراي اسلامي ايران، ولسي جرگه افغانستان
بررسي خسارت نفع محور ناشي از نقض قرارداد در کامن لا و حقوق ايران اسماعيل نعمت اللهي، مريم سادات سيدعلي روته خسارت جبراني، خسارت زيان محور، خسارت نفع محور، مسئوليت قراردادي، نقض قرارداد
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز 3 دوره یازدهم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحليل رقابتي قيمت گذاري گزاف در چارچوب حقوق مالکيت فکري توسط بنگاه هاي مسلط وحيد حسني سنگاني، سيدحسين صفايي انحصارگرايي، بنگاه هاي مسلط، حقوق رقابت، حقوق مالکيت فکري، قيمت گذاري گزاف
مباني انسان شناختي حق بر حريم خصوصي از ديدگاه اسلام سيدروح الله حسيني کاشاني، عنايت شريفي، سيدمحمود علوي اسلام، انسان شناسي، حريم خصوصي، حقوق بشر، حقوق شهروندي
تحليل وضعيت فقهي – حقوقي معاملات به قصد فرار از دين با توجه به قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب ‎۱۳۹۴ محمدعلي خورسنديان، مهدي سخنور، داود جانبازي اشخاص ثالث، قانون اجراي محکوميت هاي مالي، فرار از دين، نسبي بودن قراردادها
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ترازوي استقلال قوا محمدحسين زارعي، سيدمحمد حسيني، محمد نجفي کلياني استقلال قوا، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، قوه قضاييه، قوه مجريه، قوه مقننه
تعارض ميان حقوق بشر و شرط ثبات در حقوق سرمايه گذاري خارجي حجت سليمي ترکماني، جليل حاضر وظيفه قره باغ تعهدات حقوق بشري، جبران خسارت، سرمايه گذاري خارجي، شرط ثبات
مقايسه آيين مقابله با عدم پايبندي با سازوکارهاي حل و فصل اختلافات و مسئوليت بين المللي دولت در معاهدات زيست محيطي عقيل محمدي آيين مقابله با عدم پايبندي، سازوکارهاي حل و فصل اختلافات، رژيم مسئوليت بين المللي دولت، کنترل پايبندي، معاهدات زيست محيطي
مفهوم و آثار مطالبه (Mise en demeure) در تعهدات: مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه عليرضا يزدانيان تعهدات، ريسک، قرارداد، مسئوليت، مطالبه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات فقه و حقوق اسلامی 21 سال یازدهم 1398 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ادله فقهي قاعده لا شفاعه في الحد و امکان سنجي آن در قانون مجازات اسلامي سيدمرتضي آقائي، رضا دانشور ثاني، داوود داداش نژاد شفاعت، قاعده فقهي، حدود، تعزيرات، مصلحت، عفو
ماهيت سرقت هاي مجازي (نقد ماده 12 و ‎13 قانون جرائم رايانه اي) علي اکبر ايزدي فرد، سيدمجتبي حسين نژاد سرقت، فايل، حمله فيشنگ، استلاب، اختلاس، پنهاني، ماده ‎12 و ‎13 قانون جرائم رايانه اي
ماهيت اطلاق مقامي و ادله آن محمدعلي راغبي، طاهر رجبي الني اطلاق، اطلاق مقامي، اطلاق لفظي، جعل ثانوي، متمم جعل، محقق نائيني
انطباق احکام قضات مقلد بر فتوا يا قانون محمدرضا رضوان طلب، مسعود جهاندوست دالنجان قاضي مقلد، قضاوت، قانون، فتوا، احکام قضايي، مجتهد
بررسي فقهي حقوقي تصرفات فاسخ عقد بلال شاکري تصرف فاسخ، فسخ فعلي، فسخ دلالي، تصرف در ما انتقل عنه، انفساخ فعلي
تشکيک و ترديد در حجيت و اعتبار اقرار بر جرائم جنسي حسن شاه ملک پور، فريبرز حيدري زنا، اقرار، جرائم جنسي، ادله اثبات، حجيت اقرار، دليل شرعيف لواط
ماهيت رابطه استناد و معيار احراز آن محمدهادي صادقي، محمد ميرزايي رابطه استناد، مسئوليت، عنصر مادي، تأثير، عرف
وضعيت فقهي حقوقي معادن واقع در اراضي شخصي محمد صالحي مازندراني، جواد سالمي معادن باطني، معادن ظاهري، ملک شخصي، انفال، ملکيت شخصي
تکنيک هاي جرم انگاري امنيت مدار در حقوق کيفري ايران سيدمحمود مجيدي، فاطمه تاج آبادي جرم انگاري حداکثري، حقوق کيفري توسعه گرا، جرم انگاري امنيت مدار، جرم نگاري ابهام زا
ضمان قهري مجاورت هاي غير متعارف در حقوق اسلام، ايران و فرانسه عباس کريمي، الهام صادقي راد، ابراهيم تقي زاده ضمان قهري، مجاورت غير متعارف، تقصير، قاعده نفع مخاطره، کيفيت زندگي
رويکرد فقهي حقوقي بر ماهيت و آثار وکالت تفويضي مهديه لطيف زاده، عبدالله خدابخشي شلمزاري وکيل مفوض، اصيل، اختيار فسخ، مقبوليت، اقرار، طرفيت دعوا
مشروعيت تقيه و احکام آن از ديدگاه مذاهب اسلامي عابدين مومني تقيه، مشروعيت تقيه، مذاهب اربعه، اجماع، اتفاق
ماهيت عفو مشروط حق قصاص زهره نيک عمل، سيدمصطفي محقق داماد، احمد باقري عفو، شرط، عفو کننده، عفو شونده، حق قصاص

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up