مقالات حقوقی منتشره در کشور – زمستان 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مقالات حقوقی منتشره در کشور – زمستان 99

 

عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
آموزه های حقوق کیفری 19 دوره هفدهم 1399 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
چالش هاي اثبات دعواي تجاوز جنسي در فرايند کيفري ايران محمود اسپانلو، ايرج گلدوزيان، کيومرث کلانتري تجاوز جنسي، علم قاضي، اقرار، شهادت، شبهه، بزه ديده
پالايش فضاي مجازي در پرتو اسناد حقوق بشري ليلا پورنجفي قوشچي، حسين فخر، بابک پورقهرماني پالايش فضاي مجازي، آزادي بيان و اطلاعات، حريم خصوصي، ضرورت، تناسب،هدف مشروع
سياست جنايي ترکيبي ايران در برابر بزهکاري زيست محيطي شهرداد دارابي سياست جنايي ترکيبي، بزهکاري زيست محيطي، پاسخ شناسي، سياست گذاري، هماهنگ سازي
حقوق دفاعي متهم؛ مفهوم و ابعاد مختلف آخرين دفاع متهم منصور رحمدل آخرين دفاع، متهم، حق، تکليف
جرم انگاري پيش دستانه اعمال تروريستي فرهاد شاهيده، اميرحسن نيازپور جرم انگاري، امنيت، تروريسم، پيشاجرم
مسئوليت کيفري ناشي از انتقال ويروس کرونا در نظام کيفري ايران (با تاکيد بر مخاطره هاي جاني اشخاص) محسن شريفي ويروس کرونا، انتقال، جنايت عمدي، جنايت شبه عمد، جنايت خطئي
مولفه هاي قطعنامه شوراي امنيت در گرو تفسير مقررات اساسنامه در رويه قضايي ديوان کيفري بين المللي؛ از کارکرد تا دستاوردهاي آن در وضعيت سودان جواد صالحي رويه قضايي، قطعنامه شوراي امنيت، صلاحيت ديوان کيفري بين المللي، انتفاء مصونيت بين المللي، دولت غيرعضو ديوان بين المللي کيفري
بازانديشي شرط برابري دين در قصاص در پرتو آراي فقهي سيدمصطفي محقق داماد، سيدمحسن موسوي فر، کاظم خسروي قصاص، قتل، کافر ذمي، مسلمان
ارزيابي انتقادي مستندات حکم اعدام در زنا با همسر پدر (بند ب ماده ‎۲۲۴ قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲) حميد موذني بيستگاني، محمدرضا کيخا بند (ب) ماده ‎۲۲۴، زنا با محارم، همسر پدر، اعدام
واکاوي سياست جنايي قانون گذار در ماده ‎۴۵ الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر سيددريد موسوي مجاب، رسول احمدزاده، سينا رستمي سياست جنايي، قانونگذاري، مواد مخدر، اعدام، سخت گيري کيفري
جرم انگاري بين المللي زيست بوم زدايي احمد نصراصفهاني، ليلا رئيسي، عليرضا آرش پور اکوسايد، جرم انگاري بين المللي، جرم مستقل، حقوق بين المللي کيفري، آسيب زيست محيطي
چالش هاي پيش روي صلاحيت اضافي دادگاه کيفري يک اسماعيل هادي تبار، عيسي ولي زاده دادگاه کيفري يک، آيين دادرسي، صلاحيت نسبي، صلاحيت اضافي، رسيدگي مستقيم
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش حقوق عمومی 66 سال بیست و یکم 1399 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
انساني شدن حقوق محيط زيست در پرتو کرامت انساني حسين رضازاده، عباسعلي کدخدايي کرامت انساني، انساني شدن حقوق محيط زيست، بشريت، حقوق بشر، حقوق بين الملل
پرونده اورباسر و سي.اي.بي.بي عليه آرژانتين: خاستگاه طرح دعوي تقابل بر اساس نقض حقوق بشر در دعاوي سرمايه گذاري پوريا عسکري، زهرا حاجي پور دعوي تقابل در دعاوي سرمايه گذاري، مسئوليت اجتماعي شرکت ها، تعهدات شرکت ها به موجب حقوق بين الملل، حق بر آب
نقش سازمان هواپيمايي کشوري ايران در حفظ ايمني هوانوردي حسين محمدزاده قره باغ، منصور جباري، حسين رستم زاد سازمان هواپيمايي کشوري، آموزش و بهسازي نيروي انساني، مجوزها و صدور گواهينامه ها، فرودگاه ها، نظارت و کنترل
حکمراني چند ذينفعي اينترنت و حقوق بين الملل: مفاهيم رايج يا رويکردي نوين؟ اميرساعد وکيل، حسام نوروزپور اينترنت، حقوق بين الملل، حقوق سايبر، حقوق نرم، حکمراني چندذينفعي
جايگاه و قلمرو حقوقي مصوبات شوراي پول و اعتبار مجيد بنايي اسکويي، ويدا ميرزائي شوراي پول و اعتبار، بانک مرکزي، سياست هاي پولي و بانکي
موانع فني تجارت خارجي در ايران در پرتو حقوق سازمان تجارت جهاني صادق ضيايي بيگدلي، احسان صلحي موافقتنامه موانع فني فراروي تجارت، موانع غيرتعرفه اي، ضوابط فني در ايران، موافقتنامه تسهيل تجاري، سازمان تجارت جهاني
بررسي ضرورت و ضابطه هاي تحديد حدود فضاي ماوراي جو مسعود البرزي ورکي، مصطفي خرمي فضاي ماوراي جو، کوپوس، قلمرو هوايي، کنوانسيون فضاي ماوراي جو
تحليل عناصر تعهد به پيشگيري از آسيب هاي زيست محيطي فرامرزي رامين يارمحمدي، زهرا محمودي کردي آسيب زيست محيطي فرامرزي، تعهد به پيشگيري، تلاش مقتضي، همکاري، دولت منشا
امکان و امتناع مطالعات ميان رشته اي در حقوق؛ موردکاوي جامعه شناسي حقوق عمومي مهدي مهدوي زاهد مطالعات چندرشته اي، حقوق عمومي، جامعه شناسي حقوق عمومي، واقع گرايي حقوقي، دولت قانونمند
علوي ها و نظام حقوقي تعليمات ديني در مدارس ترکيه: رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر عليرضا جلالي، سيدمحمود مجيدي تعليمات ديني، مدارس، ديوان اروپايي حقوق بشر، ترکيه، علوي ها
تحليل تطبيقي اراده گرايي سنتي در عصر ناصري با اراده گرايي مدرن مهدي شهابي، محمدرضا محمدي جرقويه اي، مرتضي دهقان نژاد اراده گرايي سنتي، اراده گرايي مدرن، قانون مدرن، قاعده حقوقي، عصر ناصري
مثلث زنان، صلح و امنيت در افغانستان از ديدگاه شوراي امنيت سازمان ملل متحد آناهيتا سيفي صلح، قطعنامه ‎۹۹۳۱، زنان، امنيت، خشونت، افغانستان، برنامه اقدام ملي
تفسيري قصدگرايانه از صلاحيت مقام رهبري در صدور فرمان همه پرسي؛ موضوع بند ‎۳ اصل ‎۱۱۰ قانون اساسي محمدامين ابريشمي راد، حامد نيکونهاد اصل ‎۱۱۰ قانون اساسي، فرمان همه پرسي، مقام رهبري، همه پرسي تقنيني، همه پرسي بازنگري در قانون اساسي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش حقوق عمومی 67 سال بیست و دوم 1399 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
حمايت از حق بر سلامت روان در برابر کوويد ‎۱۹ در پرتو ماده ‎۱۲ ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حسن خسروي حق سلامت روان، کوويد ‎۱۹، حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي، نظريه عمومي (شماره ‎۱۴) ماده ‎۱۲ ميثاق، تعهدات دولت
وضعيت اضطراري و محدوديت حقوق بنيادين: بررسي اقدامات حکومت ايتاليا در مقابله با بيماري کوويد ‎۱۹ عليرضا جلالي، محمد ابوعطا ايتاليا، حقوق بنيادين، حکومت قانون، کرونا ويروس، وضعيت اضطراري
بحران کوويد-‎۱۹ و حقوق محيط زيست: فرصت ها و چالش ها عرفان شمس کويد-‎۱۹، حقوق محيط زيست، ارزش هاي زيست محيطي، همه گيري، تبعات زيست محيطي
تعهد دولت منشا و ساير دولت ها به پيشگيري از خسارات فرامرزي کوويد ‎۱۹ سيامک کريمي تعهد به پيشگيري، جبران خسارت، زيان فرامرزي، کوويد ‎۱۹، دولت منشا
تعليق تعهدات حقوق بشري دولت ها در وضعيت هاي اضطراري عمومي؛ بحران کوويد -‎۱۹ بهرام پشمي حق بر سلامت، تعادل حقوق، تناسب، ضرورت، مقررات بين المللي سلامت (‎۲۰۰۵)
مباني ممنوعيت مصرف و تجارت غذايي حيوانات وحشي از منظر حقوق بين الملل؛ با نگاهي به انتقال ويروس کرونا از حيوان به انسان امير مقامي، محمدرضا ملت، مسعود احسن نژاد حق بر غذا، پيشگيري از بلايا، مسئوليت ناشي از اعمال منع نشده، تنوع زيستي
بحران کوويد-‎۱۹ و اصل تلاش بايسته در حقوق بين الملل مسعود عليزاده، شهرام زرنشان ويروس کرونا، تلاش بايسته، حقوق بين الملل، حقوق بشر
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش حقوق کیفری 32 سال نهم 1399 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نقدي بر قرار حمايت اروپايي از بزه ديده در حقوق کيفري اتحاديه اروپا جواد صالحي حقوق کيفري اتحاديه اروپا، اصل صلاحيت کيفريف حمايت از بزه ديده، قرار حمايت اروپايي، يکسان سازي قوانين کيفري
بزهکاري منطقه اي: از علت شناسي تا شناسايي راهکارها بهزاد رضوي فرد، محمد فرجي بزهکاري فراملي، بزهکاري منطقه اي، فرصت ها، محدوديت ها، عدم توازن کنترل
بررسي مفهوم فقهي شبهه دارئه؛ سازوکاري کيفرزدايانه سودابه رضواني، اعظم مهدوي پور، عرفان خرمي عراقي شبهه دارئه، کيفرزدايي، مقاصد کيفري شريعت
قاعده انگاري تابعيت حق عفو از حق قصاص در اطلاق و اشتراط سيف اله احدي مقتول مديون، قصاص جاني، عفو جاني، تضمين ديون مقتول
بررسي حقوقي و فقهي تجري در قياس با جرم محال در پرتو مباني نظريه جرم انگاري سلمان نصراللهي بروجني، محمدرضا کاظمي گلوردي جرم محال، اخلاق، جرم انگاري، متجري
کليشه هاي جنسيتي موثر بر وقوع تجاوز جنسي در مولفه هاي فرهنگ ايراني رويا زراعت پيشه … [و ديگران] تجاوز جنسي، فرهنگ تجاوز جنسي، کليشه هاي فرهنگي، خشونت، جنسيت زدگي
بررسي تاثير ديدگاه هاي انسان شناختي و معرفت شناختي ديويد هيوم بر مفهوم جرم در انديشه بنتام و ميل سيدمحمد حسيني، مصطفي نصيري مفهوم جرم، انکار عقل، فقدان ضرورت در اخلاق، رنج و لذت، اصل ضرر
تحليلي بر بايسته هاي سياست کيفري بزه ديده مدار در جرائم ناشي از نفرت مجيد قورچي بيگي، محمدرضا رضائيان کوچي جرم ناشي از نفرت، سياست کيفري، بزه ديده، اقليت، پيشداوري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش های اخلاقی 1 سال یازدهم 1399 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ارزيابي و اعتبار سنجي اخلاقي از مسئوليت هاي قانوني دفتر بودجه کنگره در تعيين بودجه ساليانه در ايالات متحده عباس امامي، عسکر جلاليان، سيدحسين صادقي اعتبارسنجي اخلاقي، اخلاق، دفتر بودجه کنگره، تنظيم بودجه، ايالات متحده
نگاهي اخلاقي ارزشي و حقوقي به مخاطرات هسته اي براي صلح و امنيت جهاني علي باقري محمودآبادي، امير مقامي، عليرضا آرش پور ارزش هاي اخلاقي، رويکرد اخلاقي، امنيت، تروريسم هسته اي، سازمان ملل متحد، صلح و امنيت بين المللي
مفهوم، مبنا و موقعيت رفتار مجرمانه جرائم عليه اموال و مالکيت حسين خوانين زاده، احمد حاجي ده آبادي، علي مزيدي شرف آبادي رفتار مجرمانه، عنصر مادي، جرائم عليه اموال و مالکيت، حرکت بدني ارادي، ترک فعل
رعايت اصول اخلاقي کاربرد فناوري اطلاعات در پيشگيري وضعي از جرائم ثبتي بهروز ساکي، سيدمحمود ميرخليلي، سيدحسين هاشمي اصول اخلاقي، پيشگيري وضعي، جرايم ثبتي، فناوري اطلاعات
بررسي و ارزيابي اخلاقي از تعديل قرارداد در حقوق ايران و فقه اماميه پوراندخت عزيزي، نجادعلي الماسي، طيب افشارنيا اخلاق، تعديل قرارداد، حقوق، فقه اماميه، ايران
بازخواني وقف شخص حقوقي در جهت توسعه نهادهاي اخلاقي کيان فولادي وقف، شخص حقوقي، فقه، حقوق مدني، منفعت، عينيت، اخلاق، نهاد اخلاقي
بررسي فسخ قرارداد در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با اصول قراردادهاي تجاري بين المللي معصومه قديريان، مظفر باشکوه، عليرضا لطفي دودران تعهدات قراردادي، ضمانت اجرا، نقض تعهد، پيش بيني نقض قرارداد، اجراي عين تعهد، فسخ، جبران خسارت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش های اخلاقی 2 سال یازدهم 1399 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تضمين قضايي و اخلاقي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران صادق اسداللهي … [و ديگران] حقوق رفاهي، تعهد به حمايت، تعهد به احترام، تعهد به ايفاء
بررسي اصول اخلاقي و حقوقي زيست محيطي در قراردادهاي نفتي مسعود طاهري، مسعود البرزي ورکي، عبدالله کيايي اصول، اخلاق، الزامات قانوني، محيط زيست، قراردادهاي نفتي
قباي نظام حقوقي شايسته سالاري بر قامت کرامت انساني به عنوان مفهومي اخلاقي سعيد قبيديان، علي اکبر گرجي ازندرياني، بيژن عباسي اداره امور عمومي، اخلاق، شايسته سالاري، کرامت انساني، نظام حقوقي
تحليل مباني اخلاقي نظارت قضايي در دادرسي هاي کيفري عبدالرضا منصوري دهبيد، احمد رمضاني، منصور عطاشنه نظارت اخلاقي، موازين اخلاقي، کرامت ذاتي انساني، فرض بي گناهي، اشتباهات قضايي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش های حقوق تطبیقی 2 دوره بیست و چهارم 1399 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحليل رابطه حقوقي حق رفع عدم مطابقت فروشنده با حق فسخ خريدار (مطالعه تطبيقي در کنوانسيون بيع بين المللي کالا، اصول يونيدرويت و حقوق ايران) حسين تاري، ميرجعفر قاسم زاده، سام محمدي بيع بين المللي کالا، عدم مطابقت مبيع، حق رفع عدم مطابقت، حق فسخ، تحليل اقتصادي حقوق
بررسي فرآيند حل و فصل (گزير) در برخورد با بانک متوقف در حقوق آمريکا و امکان سنجي آن در حقوق ايران محمد عيسائي تفرشي، خديجه شيرواني نظام حل و فصل (گزير)، مقام حل و فصل، بانک، ورشکستگي
مقايسه راهکارهاي حقوقي مقابله با فساد ناشي از رابطه قدرت و ثروت در ايران و کانادا محمد قدسي، فيروز اصلاني قدرت سياسي، فساد، ثروت، سوء استفاده
مطالعه دعواي مسووليت ناشي از خطاي موجد خسارات انبوه در حقوق آمريکا؛ تاملي در نظام حقوقي ايران حميد کبيري شاه آباد دعوا، مسووليت، خسارات انبوه، فعل زيان بار، زيانديده
رويکرد کنوانسيون سنگاپور ‎۲۰۱۹ و نظام حقوقي ايران در مورد چالش هاي سازش نامه هاي حاصل از ميانجي گري تجاري بين المللي رضا معبودي نيشابوري، سيدعليرضا رضايي لازم الاجرا بودن سازش نامه، شناسايي سازش نامه، توافق نامه حل و فصل اختلافات از طريق سازش، ميانجي گري، محرمانگي
بهترين منفعت کودک در حقوق بين الملل بشر و حقوق ايران: تاملي در رويه و نظريه فاطمه ميثمي، آيدا آقاجاني رونقي، آرامش شهبازي بهترين منفعت کودک، حقوق بين الملل بشر، رويه قضايي، کنوانسيون حقوق کودک، کودک
پاسخ هاي ترميمي به خسارت هاي ناشي از جرائم شرکتي: مطالعه تطبيقي فرزانه نجفيان … [و ديگران] جرايم شرکتي، جبران خسارت، عدالت ترميمي، ميانجي گري، اشخاص حقوقي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 61 سال شانزدهم 1399 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
صورت پردازي؛ ادله تحريم و نقد آنها عبدالرسول احمديان حکم فقهي صورتگري، هنر، نقاشي، مجسمه سازي
تاملي بر تاثير اماره يد در جرم پولشويي حسين تاج آبادي، محمدصادق آزادفر، علي بنائي پولشويي، اماره يد، حکم حکومتي، اخلال در نظام اقتصادي، حکم ثانوي
مباني فقهي حقوقي بيمه اموال توقيفي علي جعفرزاده شاهي، غفور خوئيني، جمشيد يحيي پور توقيف اموال، حقوق فردي، حقوق جمعي، عدالت اقتصادي، بيمه
معاملات معارض با شرط فعل حقوقي در مذاهب خمسه و حقوق ايران سيدزمان درياباري، ناصر مريواني، محمدعادل ضيائي عقد، شرط فعل، شرط فعل حقوقي، مطالبه خسارت، حق فسخ
حل تعارض سلطه شوهر بر زن و حريم خصوصي او رمضانعلي شعباني، عابدين مومني زوجين، سلطه، حريم خصوصي، حکومت، تعارض
تحليل تاثير تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوج فرزانه شفيع زاده، مريم السادات محقق داماد، کبري پورعبدالله ساختار قدرت در خانواده، حقوق زوج، حق رياست، حق طلاق، حق تعدد، زوجات
تحليل فقهي و حقوقي تظاهر به افعال حلال با تاکيد بر نظام حقوقي ايران حسنعلي کلهر، حسينعلي کلهر، فاطمه سوهانيان فعل حلال، تعزير، جرم انگاري، عفت عمومي، اقدامات غيرکيفري
ارث متوارثين فوت شده همزمان در حوادث مشابه هدم سام محمدي، محسن جعفري بهزاد کلائي، محسن واثقي ارث، توارث، هدم، تقدم و تاخر فوت
ضمان قتل ناشي از جماع در فقه و حقوق کيفري ايران مديحه هاشم پور، هادي عظيمي گرکاني، سيدرضا احسان پور جماع، بيماري آميزشي، عنف، ضمان
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش های فقهی 4 سال شانزدهم 1399 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جايگاه مصلحت در تحقق مقتضيات عقود با تاملي بر راه حل مصلحت کامنه اباذر افشار، حسين صابري، محمدتقي فخلعي مصلحت، مصلحت کامنه، مقتضاي اطلاق عقد، مقتضاي ذات عقد، مقتضيات عقود
اعتبارسنجي تقنين با رويکرد تخصصي و اختصاصي به نقش آفريني عقل (مطالعه موردي: تنافي در کتاب حدود قانون مجازات اسلامي مصوب ‎۱۳۹۲) سيداحمد ميرخليلي، نفيسه متولي زاده، بهاره کرمي تنافي، جامعه پذيري تقنيني، روش شناسي تقنين، رويکرد تخصصي و اختصاصي، نقش عقل
کميت اقرار در اثبات جرايم: کفايت يک بار يا لزوم تکرار؟ محمد عزتي، جواد رياحي رسيدگي هاي قضايي، شرطيت تکرار، فقه جزايي، کميت اقرار
ماهيت و مباني خسارت تنبيهي و نهادهاي حقوقي مشابه در فقه و حقوق ايران حبيب اسدي، عليرضا لطفي دوران، مظفر باشکوه خسارت ترميمي، خسارت تنبيهي، ديه، وجه التزام
جايگاه توبه در سقوط جرايم عليه امنيت ملي از منظر فقهي و حقوقي جعفر ناصري … [و ديگران] امنيت ملي، باغي، توبه، جرايم، محاربه
ضمان ناشي از عدم نظارت شهرداري بر اماکن و معابر عمومي احمد ديلمي، فرج محمد قليزاده خسارت، خطا در نظارت، ضمان شهرداري، مسئوليت مدني، نظارت شهرداري
ماهيت ولايت پدر بر فرزند شرعي و فرزند طبيعي از منظر حق يا حکم در فقه اماميه و قانون مدني عابدين مومني، نسرين صالحي رزوه اسقاط حق، حق، حکم، فرزند شرعي، فرزند طبيعي، ولايت پدر
ضمان عرفي؛ چهره اي از نظريه عمومي تعهدات محمدصادق طباطبايي، سعيده قنبري تعهد پرداخت، ضمان عرفي، ضمان مصطلح، نقل ذمه
تاملي نو پيرامون رد عقد عباس کريمي، محسن مهديان اثر قهقرايي، رد عقد، ضمانت اجرا، فسخ
چالش هاي ناظر بر اختلال هاي دوجنسي و تراجنسي در جرايم جنسي و جنسيت مدار فريدون اميرآبادي فراهاني، محمود قيوم زاده اختلال تراجنسي، اختلال دوجنسي، جرايم جنسي و جنسيت مدار، خنثي، هويت جنسي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش های فقهی 1 سال هفدهم 1400 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شيعه و حقوق ايران ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، سهراب بهادري، عبدالله بهمن پوري تعزير، سرقت، سقوط حد، عضو، قطع
تحليل فقهي و حقوقي پرداخت حقوق نامتعارف از بيت المال عباس کلانتري خليل آباد … [و ديگران] بيت المال، حقوق غيرمتعارف، قانون خدمات کشوري ‎۱۳۸۶
کيفرهاي تاريخي و شرعي در پرتو نظريه روح شريعت سيدمحمد موسوي مقدم، سميه آقايي نژاد الگوي مقاصدي، تنش تعبد و مقصد، ذاتي و عرضي در کيفر، روح شريعت، فقه کيفري
بررسي ضمان کار بر مبناي قواعد فقهي زهره حاجيان فروشاني، عبدالحسين رضايي راد ضمان، قواعد فقهي، نيروي کار
مطالعه تطبيقي اسقاط شرط بي اعتبار در فقه اسلامي و حقوق ايران محمدحسين وکيلي مقدم ابقاي عقود، تصحيح عقد، شرط ضمن عقد، شرط فاسد، شرط مفسد، طرح عقد
نسبت سنجي موانع مسئوليت مدني با ادله ضمان قهري با تکيه بر ديدگاه حضرت امام خميني (ره) محسن واثقي، محمد مهريار عوامل منع مسئوليت مدني، فقدان مقتضي، مسئوليت مدني، وجود مانع
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش هاي نوين حقوق اداري 3 سال دوم 1399 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
سنجش آيين نامه نويسي شوراي نگهبان؛ مباني، قلمرو و نظارت پذيري حامد نيکونهاد، شبنم اورنگي شوراي نگهبان، آيين نامه نويسي، اصل ‎۹۹ قانون اساسي، اصل ‎۱۳۸ قانون اساسي، نظارت بر شوراي نگهبان
مسئوليت کيفري دولت در حوزه اکوسايد آيدا حيدري، سيدمجتبي واعظي اکوسايد، دولت، محصولات تراريخته، محيط زيست، مسئوليت کيفري
بدون تاريخ، بدون امضا؛ حکايت ممنوع الکاري اداري/ قضايي هنرمندان در حقوق ايران وحيد آگاه ممنوع الکاري اداري، ممنوع الکاري قضايي مميزي (سانسور)، مميزي هنرمندان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
موانع حقوقي انعقاد قراردادهاي مشارکت در شهرداري ها از منظر حقوق اداري ايران غلامحسن مزارعي، مسعود آرائي شهرداري، قراردادهاي مشارکت، موانع حقوقي، محدوديت ها و ممنوعيت ها
تاملي بر چيستي و چرايي ظهور حقوق اداري نوين علي طاهري، سارا خاکپور حقوق اداري نوين، مديريت دولتي نوين، نسل هاي حقوق اداري، مديريت دولتي سنتي، بوروکراسي وبر
مطالعه تطبيقي حق  اداره خوب در کد اروپايي رفتار خوب اداري و نظام حقوقي ايران با تاکيد بر دو اصل قانوني بودن و تناسب زهره رحماني اصل تناسب، اصل قانوني بودن، حق اداره خوب، رفتار خوب اداري
موانع و محدوديت هاي حقوق اداره در ايران در فرآيند تاسيس حقوق اداري ايران آيت مولايي حقوق اداري ايران، روش شناسي، چالش دولت مدرن، آسيب شناسي حقوق اداري
مفهوم کاداستر کارکرد و آثار آن بهنام حبيبي درگاه برنامه ريزي شهري، حقوق زمين، کاداستر، آثار کاداستر
درآمدي آسيب شناختي بر نحوه شمول قوانين و مقررات عمومي بر شرکت هاي دولتي مستلزم ذکر نام مسلم آقايي طوق، سيدحسن موسوي عدم تمرکز، دستگاه اجرايي، شرکت دولتي، شرکت دولتي مستلزم ذکر نام، قانون مديريت خدمات کشوري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش هاي نوين حقوق اداري 4 سال دوم 1399 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
حقوق و تکاليف مالکان خصوصي آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي بيژن عباسي بافت تاريخي، تعمير و مرمت اثر، تغيير کاربري اثر، ثبت اثر، مالکيت خصوصي، معافيت مالياتي
شرايط استثنايي و استثناي حاکميت قانون (مورد پژوهشي رويکرد خبرگان قانون اساسي به وضعيت هاي اضطراري) علي مشهدي، علي دارايي، صديقه قارلقي استثناي حاکميت قانون، اصول بنيادين حقوق اداري، شرايط اضطراري، خبرگان قانون اساسي
چيستي دادرسي اداري در ايران؛ دادرسي در اداره يا دادرسي بر اداره کوروش استوار سنگري دادرسي اداري، دادرسي بر اداره، دادرسي در اداره، ديوان عدالت اداري، مراجع شبه قضايي
نظارت قضايي بر قانوني بودن تصميمات پليس اداري در فرانسه محمد جلالي، ميثا کامياب پليس اداري، نظارت قضايي، نظم عمومي، اصل تناسب، شوراي دولتي فرانسه
تحليل حقوقي قرارداد خريد خدمت کارکنان دستگاه هاي اجرايي با تاکيد بر آراء ديوان عدالت اداري حامد کرمي، مهدي گودرزي استخدام پيماني، به کارگيري، تبديل وضعيت، ديوان عدالت اداري، قرارداد خريد خدمت
مطلوب سازي جايگاه واحدهاي حقوقي و رسيدگي به تخلفات اداري در ساختار دستگاه هاي اجرايي محمدامين ابريشمي راد، حسين آيينه نگيني استقلال سازماني، دستگاه اجرايي، نظارت بر اداره، واحد حقوقي، واحد رسيدگي به تخلفات اداري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش هاي نوين حقوق اداري 5 سال دوم 1399 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
سرآغازي بر حقوق بشر اداري حسن خسروي، محمدجواد حسيني اداره، اداره خوب، حقوق اداري، حقوق بشر، حقوق بشر اداري
جلوه هاي دادرسي افتراقي جرائم اداري (در پرتو اصول دارسي منصفانه) عباس منصورآبادي، شهناز اسدي نيا اصول دادرسي منصفانه، جرائم اداري، دادرسي افتراقي، سياست کيفري
نسبت سنجي نظريه دولت رفاه و نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در حوزه فقرزدايي سيداحمد حبيب نژاد، مرضيه سلماني سيبني دولت رفاه، فقرزدايي، نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
مطالعه تطبيقي داوري در قراردادهاي پيمانکاري در حقوق ايران و فرانسه محمد دارابي، مهدي هداوند ايران، پيمانکاري، داوري، فرانسه، قرارداد دولتي
واکاوي علل عدم موفقيت طرح کاداستر در کشور از ديدگاه حقوق اداري شيوا محمدي، سعيد خردمندي حدنگاري، حدود املاک، حقوق ملکي، قانون حدنگاري، کاداستر
آمبودزمان بخش عمومي در نظام حقوق اداري انگلستان با نگاهي به نهادهاي ناظر در نظام حقوقي ايران مسيح بهنيا، اميرحسين صادقي آمبودزمان، بازرسي، بخش عمومي، حکمراني خوب
مديريت تعارض منافع بازار بورس اوراق بهادار در آيينه هنجارهاي تقنيني فاطمه افشاري، داور درخشان بورس اوراق بهادار، تعارض منافع، شفافيت، پيشگيري و مبارزه با فساد
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهشنامه حقوق اسلامی شماره 2 (پياپي 52) سال بیست و یکم 1399 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
احکام و آثار صحت تاهلي در اعمال حقوقي عباس کريمي، محمود زماني عدم نفوذ، بطلان نسبي، صحت تاهلي، صحت جزئي، صحت فعلي
مشروطه گرايي در جامعه بين المللي سيدفضل الله موسوي، حسين خلف رضايي حقوق بين الملل، قانون اساسي، مشروطيت، حاکميت، قواعد آمره، جامعه بين المللي
تضمين موثر و حمايت قضائي از حقوق سياسي شهروندان در ميثاق بين المللي حقوق مدني – سياسي و نظام حقوقي ايران توکل حبيب زاده، سيدمحمدحسين پيغمبري نهاد ملي حقوق بشر و شهروندي، حقوق سياسي شهروندي، حمايت قضائي، تضمين موثر، ديوان عالي حقوق شهروندي
تبيين جايگاه حقوقي دفاع مربوط به خطر توسعه علم و فناوري از منظر حقوق تطبيقي، به همراه تحليل آن بر مبناي ايده کارايي ميلاد مشايخ، حسن باديني، غفور خوئيني بهره وري، نوآوري، مسئوليت محض، کارايي، عيب توليد، خطر توسعه
تحليلي بر مفهوم نهادهاي انقلابي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران ولي رستمي، حسين محمدي احمدآبادي، ميلاد قطبي انقلاب اسلامي، نهادهاي انقلابي، موسسات عمومي غيردولتي، تورم نهادي، ساختار جمهوري اسلامي ايران
تقدم يا تاخر (ادله) استصحاب بر قاعده درا حميدرضا زنگي آبادي، احمد حاجي ده آبادي فقه اسلامي، حقوق موضوعه، امارات، استصحاب، اصول عمليه، قاعده درا
بررسي چرايي عدم کارايي مجازات هاي سنگين ايران در مبارزه با مواد مخدر محمد عارفي مسکوني، علي نجفي توانا، باقر شاملو مواد مخدر، کيفرشناسي، بازدارندگي، اهداف مجازات، مجازات هاي شديد
تاثيرپذيري نظام دادرسي کيفري اتهامي از مقامات تعقيب طيب عليپور، حسنعلي موذن زادگان، غلامحسن کوشکي دادستان، پليس، تعقيب کيفري، نظام دادرسي اتهامي، نقش مقام تعقيب
قابليت مطالبه زيان هاي مالي اشخاص در وضعيت زندگي نباتي با مطالعه تطبيقي عباس ميرشکاري، فاطمه سادات حسيني ديه، خسارت بدني، زندگي نباتي، خسارت وارد بر درآمد، خسارت هزينه هاي پزشکي
مواضع فقها در قبال تصويب و اجراي قانون خدمت نظام اجباري (با تاکيد بر مواضع شهيد مدرس و حاج آقا نورالله اصفهاني) (1294-‎1320ش) سيدمحمدهادي راجي، حسين احمدي نظام اجباري، حاج آقا نورالله اصفهاني، سربازي، خدمت وظيفه عمومي، نظام بنيچه
سازوکارهاي حمايت حقوقي و قضائي از مالکيت خصوصي در جهت سرمايه گذاري مستقيم خارجي منصور اکبري آرائي، رضا نيک خواه سرنقي، سيدمهدي قريشي سرمايه گذاري، مالکيت خصوصي، حمايت، اقتصاد، توسعه
نقش تقصير در مسئوليت مدني حامد نجفي مسئوليت مدني، لاضرر، تقصير، اتلاف
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهشنامه حقوق بشری شماره 21 سال ششم 1399 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
استانداردهاي دوگانه اتحاديه اروپا در قبال جمهوري اسلامي ايران و کشورهاي عربي حوزه خليج فارس (نگاهي بر پيمان ماستريخت با تکيه بر حقوق بشر و انرژي هسته اي) مرضيه اخلاصي سياست خارجي و امنيتي مشترک، اتحاديه اروپا، جمهوري اسلامي ايران، حقوق بشر، انرژي هسته اي، کشورهاي عربي خليج فارس
بررسي اقدامات قوه قضاييه در ارتقاء حقوق شهروندي زندانيان (مطالعه موردي اقدامات آيت الله رئيسي، رياست قوه قضاييه در بازه زماني ۹۹-‎۹۷) زهره اسمخاني زندان، حقوق زندانيان، حقوق شهروندي
بررسي راهبرد کشورهاي اسلامي در مسئله تروريسم (مطالعه موردي عربستان و قطر) مهديه شادماني تروريسم، ژئوپليتيک، چالش، استراتژي
حقوق شهروندي و تقابل دو محور گفتماني اسلام و غرب در بحران کرونا بهار اخوان، حميدرضا نعمتي حقوق شهروندي، اسلام، غرب، بحران کرونا، جمهوري اسلامي ايران
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهشنامه حقوق بشری شماره 22 سال ششم 1399 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
استراتژي جمهوري اسلامي ايران در واکنش به سلب حق حيات در ترور شهيد محسن فخري زاده ياسر شادماني تروريسم، شهيد فخري زاده، استراتژي جمهوري اسلامي ايران، مبارزه با تروريسم، حق حيات
بررسي جايگاه اصل کرامت انساني در حقوق شهروندي از منظر مکتب فقهي مقصدگرا سيدمحمدمهدي تدين اسلامي، علي رضا مجيدي کرامت انساني، حقوق شهروندي، کرامت ذاتي، ضروريات، شريعت مقاصدي
حقوق شهروندي؛ از مطالبه عمومي تا نهادسازي (بررسي امکان تشکيل وزارت خانه حقوق شهروندي) محمود شفيعي وزارت خانه، حقوق شهروندي، منشور حقوق شهروندي، قانون اساسي، دولت
واکاوي نقض حقوق بشر و تحريم هاي ثانويه آمريکا عليه ايران علي پورقصاب اميري، محمدتقي قراچورلو حقوق بين الملل، تحريم، تحريم هاي ثانويه، نقض حقوق بشر
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهشنامه حقوق کیفری شماره 2 (پياپي22) سال  یازدهم 1399 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مستي به مثابه رافع مسئوليت کيفري؛ ابهام ناموجه در سياست جنايي تقنيني با تاکيد بر فقه اردوان ارژنگ، محمدحسين شاکر مستي، مسئوليت کيفري، مسلوب الاختيار، سياست جنايي تقنيني، قانون مجازات اسلامي
جرم تغيير کاربري اراضي کشاورزي، در محاصره رويکرد ارفاقي به جرايم سبک مينا افضليان، هوشنگ شامبياتي، باقر شاملو تغيير کاربري، اراضي کشاورزي، سياست کيفري، جرم، جرم سبک
نگاهي به آموزه هاي جرم شناختي و مدل هاي سياست جنايي رمان مزرعه حيوانات جمال بيگي، ايرج نگهدار جورج اورول، رمان مزرعه حيوانات، جرم شناسي مارکسيستي، سياست جنايي، اتوريتر، توتاليتر
ديوان کيفري بين المللي و معيار شدت مندي؛ از چالش هاي نظري تا اشکالات عملي زهرا ساعدي، آزاده صادقي ديوان کيفري بين المللي، معيار شدت مندي، مصلحت، عدالت، وضعيت، قضيه
واکاوي مباني جرم شناختي مسئوليت کيفري دولت سالار صادقي، رضا فاني، حسن موثقي دولت، مسئوليت کيفري، جرم دولتي، جرم شناسي، حقوق بشر، زميولوژي
تاثير متغيرهاي اجتماعي و فردي بر ميزان کيفرگرايي افکار عمومي (مطالعه ميداني در سه شهر تهران، مشهد و قم) علي صفاري … [و ديگران] افکار عمومي، کيفرگرايي، متغيرهاي فردي و اجتماعي، آگاهي، جنس، شهر، تحصيلات
مسئوليت کيفري موسسات خصوصي حرفه اي عهده دار ماموريت عمومي افشين عبداللهي موسسات خصوصي حرفه اي، مسئوليت کيفري، ماموريت عمومي، مجازات هاي قابل اعمال، اشخاص حقوقي
امکان سنجي توسعه جرم انگاري اقدام عليه اسرار تجاري در نظام حقوقي ايران محسن قجاوند اسرار تجاري، حمايت کيفري، جرايم عليه اموال و مالکيت، ارزش اقتصادي، حقوق ايران
اصل ‎۱۶۷ قانون اساسي و امکان سنجي صدور حکم بر اساس فتواي اخف علي محمديان اصل ‎۱۶۷ ق.ا، اصل قانوني بودن مجازات، فقه اماميه، فتواي اخف، امور کيفري
تاملي در امکان سنجي اعمال صلاحيت ديوان بين المللي کيفري نسبت به جرايم زيست محيطي هيبت الله نژندي منش، سيدعلي حسيني آزاد، مجيد زحمتکش جرايم زيست محيطي، ديوان بين المللي کيفري، جنايت بين المللي، اساسنامه رم، صلاحيت موضوعي
گرايش به ارتکاب جرم در مراجعه کنندگان به قليانسراها و قهوه خانه ها و ايجاد فرصت جرم: مطالعه موردي شهرستان ايذه ۱۳۹۷-‎۱۳۹۸ مرجان نگهي، حسين قريشوندي قليانسرا و قهوه خانه، عامل دموگرافيک، جرم شناسي، گرايش به جرم، فرصت جرم، شهرستان ايذه
امنيت حقوقي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها در پرتو تضمينات عدالت رويه اي اسداله ياوري، رضا پرستش دادرسي منصفانه، آموزش عالي، عدالت رويه اي، اصل امنيت حقوقي، اعضاي هيئت علمي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي شماره 16 سال  هشتم 1399 پاییز – زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
خشونت جنسي عليه زنان ايزدي به مثابه نسل زدايي  با تأکيد بر راي دادگاه بين المللي رواندا در پرونده آکايسو علي خالقي، محمدرضا برزگر خشونت جنسي، تجاوز جنسي، نسل زدايي، داعش، زنان ايزدي
بازدارندگي راهبردهاي سازمان تعزيرات حکومتي (مطالعه موردي تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان در ايلام) نعمت اله بيرانوندي، قباد کاظمي بازدارندگي، تعزيرات، بهداشت، دارو، درمان
عوامل تخفيف مجازات در آراي ديوان بين المللي کيفري صادق سليمي شرايط مخففه، ديوان بين المللي کيفري، مجازات، توازن احتمالات
رويکرد ديوان کيفري بين المللي نسبت به اهداف مجازات رضا صادقي، سيدقاسم زماني اهداف مجازات، ديوان کيفري بين المللي، عدالت ترميمي، جنايات بين المللي، عدالت کيفري، رويکردهاي کلاسيک و نوين مجازات
واقع گرايي در تصميم گيري کيفري ايوب نوريان، غلامرضا محمدنسل شکل گرايي، واقع گرايي، مصلحت سنجي، حقوق کيفري، تصميم گيري قضايي
دادرسي اختصاري در جرايم جنسي (چالش ها و راهکارها) هادي رستمي، ناصر قربان پور دادرسي اختصاري، جرايم جنسي، عمل منافي عفت، روابط نامشروع، بزه پوشي
مفهوم و کارکرد قضيه در ديوان کيفري بين المللي محمدهادي ذاکرحسين قضيه، مخاصمه مسلحانه، عنصر زمينه اي جرايم، حمله عليه جمعيت غيرنظامي، وضعيت اضطراري
واکاوي رويکردهاي تعقيب زدا در پرتو سياست فردي کردن عدالت کيفري حسين فتح آبادي، محمدعلي مهدوي ثابت فردي کردن، ترک تعقيب، ميانجيگري، بايگاني کردن پرونده، تعقيب زدايي
عقلانيت مرجح در فرايند سياست گذاري جنايي ايران علي صفاري، پگاه نادري سياست گذاري جنايي، عقلانيت مرجح، عقلانيت سياسي، عقلانيت اخلاقي، عقلانيت ديني
واکاوي جرايم سه گانه (تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق) در پرتو تفاسير پراکنده محاکم دادگستري ابوالقاسم خدادي تصرف عدواني، مالکيت، رويه قضايي، مزاحمت و ممانعت از حق
سنجش تاثير اعتياد و وضعيت سرپرستي بر کودک آزاري جنسي با تمرکز بر نمونه هاي به دست آمده از مراکز اورژانس اجتماعي تهران سپيده شهيدي … [و ديگران] اعتياد، سرپرستي، بزه ديدگي جنسي، اورژانس اجتماعي
مباني سياسي و چالش هاي عملي جبران خسارت بازداشت شدگان بي گناه در فرايند کيفري ايران جهانبخش سليماني، ايرج گلدوزيان، محمد روحاني مقدم بازداشت، متهم، جبران خسارت، خسارت معنوي، برائت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهشهاي حقوقی شماره 44 سال  نوزدهم 1399 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
قطعنامه ‎۲۲۳۱ شوراي امنيت و خروج آمريکا از برجام: از شان نزول ماده ‎۱۰۳ منشور ملل متحد تا نزول شان آن مسعود صبور، سيدقاسم زماني برجام، قطعنامه ‎۲۲۳۱  شوراي امنيت، ماده ‎۱۰۳ منشور سازمان ملل، خروج آمريکا، تفسير معاهدات
بررسي مشروعيت تعليق تعهدات مبتني بر برجام توسط ايران با استفاده از هرمنوتيک تفسير آرامش شهبازي، کتايون اشرفي هرمنوتيک، برجام، تفسير، شوراي امنيت، تعليق، معاهدات
جايگاه اصل مراقبت بايسته در پيشگيري از سوانح هوايي با تاکيد بر سرنگوني هواپيماي مسافري اوکراين (‎۷۵۲) ليلا سلماني اصل مراقبت بايسته، سانحه هواپيماي مسافربري اوکراين (‎۷۵۲)، مسئوليت بين المللي دولت، پرداخت غرامت، قاسم سليماني
امکان  سنجي انگاشت فضاي سايبر به عنوان منطقه  اي از ميراث مشترک بشريت علي مشهدي، احسان شکيب نژاد فضاي سايبر، ميراث مشترک بشريت، دکترين حاکميت انحصاري، فضاهاي بين المللي، قانونگذاري
حمايت کيفري از کودکان در مقابل سوء استفاده در فضاي مجازي در قوانين ايران و انگليس و اسناد بين المللي هاله حسيني اکبرنژاد، محسن جواهري آراسته کودکان، جرم انگاري، سوء استفاده آنلاين، حمايت آنلاين
بازخواني مجازات جرايم مرتبط با مواد مخدر و داروهاي روان گردان در نظام حقوقي ايران عاطفه عباسي کليماني، مليکا محبوبي ضمانت اجرا، اعتياد به مواد مخدر و داروهاي روان گردان، قانون مبارزه با مواد مخدر، سياست جنايي، مجازات
وضعيت حقوقي فناوري سلول هاي بنيادي؛ تهديدها و چالش هاي اقتصادي احمد پورابراهيم سازکارهاي حقوقي، سلول هاي بنيادي، چالش هاي اقتصادي، تجاري سازي
مباني فقهي – حقوقي و حدود تعهدات صندوق تامين خسارات بدني سام سوادکوهي فر، حسن حاج جعفري قانون جديد بيمه اجباري، صندوق تامين خسارات بدني، تعهدات صندوق تامين، مباني صندوق تامين، مسئوليت، بيمه
مديريت و توزيع کارآمد ريسک در قراردادهاي نفت و گاز از طريق شروط قراردادي محمدمهدي حاجيان، سيده شيدا سليمي شروط قراردادي، توزيع ريسک، پروژه هاي نفت و گاز
رقابت پذيري خريدهاي دولتي در نظام حقوقي ايران، قانون نمونه آنسيترال و موافقت نامه خريد دولتي حميد باقرزاده رقابت، معاملات دولتي، مناقصه، حقوق ساخت وساز، مبارزه با فساد
رابطه مالکيت خصوصي بر منابع نفتي در فقه اماميه و حقوق آمريکا قاسم خادم رضوي، پوريا راستگو خياوي منابع نفتي، فقه اماميه، ايالات متحده آمريکا، نظام مالکيت خصوصي
مطالعه تطبيقي مکانيسم دادرسي انتخاباتي در انگلستان و اصول بين المللي حاکم بر دادرسي انتخاباتي حسين علائي دعواي انتخاباتي، انگلستان، فرايند دادرسي، اصول بين المللي، دادگاه انتخابات
تاثير گفتمان حقوقي بر کاربرد واژگان در دادگاه مدني بر اساس طبقه بندي روابط مفهومي فرنگيس عباس  زاده … [و ديگران] زبان شناسي قضايي، گزينش واژگاني، روابط مفهومي، دادگاه مدني
بررسي ماهيت، جايگاه و عملکرد مرکز منطقه اي داوري تهران محسن حاتمي پور، نصراله ابراهيمي داوري، داوري سازماني، ديوان داوري، مرکز منطقه اي داوري تهران
تروريست هاي جوان يا کودک سربازها؟ کودکان داعشي، حقوق بين الملل و قرباني شدن نگارنده کنارد نياموتاتا؛ مترجم سيدصادق موسوي نژاد حقوق بشردوستانه، حقوق بشر، کودک سربازان، کودکان داعشي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري شماره 44 دوره شانزدهم 1399 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
حقوق مصرف کننده در مرحله پيش قراردادي با مطالعه تطبيقي در حقوق انگليس پري خالدي، عباس قاسمي حامد، اکرم بهشتي مرحله پيش قراردادي، حق آگاهي مصرف کننده، حق انتخاب مصرف کننده، تبليغات علايم تجاري
پيشگيري غيرکيفري از جرايم اقتصادي در کنوانسيون مريدا مهدي مرجاني، سيدباقر ميرعباسي پيشگيري غيرکيفري، جرايم اقتصادي، تعهدات بين المللي، حقوق بين الملل، مسئوليت بين المللي
تمايزات بنيادين شرکت هاي تضامني در حقوق ايران و فرانسه مهدي منتظر، غزال زاهدي شرکت تضامني، شخصيت حقوقي، مسئوليت تضامني، ورشکستگي
تحول مفهوم قرارداد به تاثير از نقش دولت در نظام حقوقي ايران ميترا اسماعيلي، علي رادان جبلي، منوچهر توسلي نائيني قرارداد، تحول، حاکميت اراده، هنجار گرايي، واقع گرايي
بررسي تطبيقي عدول از صلاحيت ها در نظام هاي کيفري ايران و فرانسه عباسعلي قربانيان، علي مزيدي شرف آبادي، سيدمهدي منصوري نظام کيفري، صلاحيت ذاتي، صلاحيت محلي، صلاحيت شخصي، صلاحيت نسبي
بررسي ماهيت حقوق انتقال اعتبار اسنادي محمدرضا سهامي … [و ديگران] اعتبار اسنادي، انتقال اعتبار اسنادي، ماهيت حقوقي انتقال اعتبار اسنادي، انتقال قرارداد، انتقال طلب، تبديل تعهد
مقايسه شهادت بانوان در دو نظام حقوقي ايران و مصر معصومه مرادي، ابراهيم ياقوتي، زهرا فهرستي شهادت، شهادت زنان، نظام حقوقي ايران، نظام حقوقي مصر
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري شماره 45 دوره شانزدهم 1399 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
فلسفه کيفر حبس در نظام تقنيني معاصر ايران جهاندار اکبري … [ ديگران] کيفر سلب آزادي، سزاگرايي، فايده گرايي
ساز و کارهاي حل و فصل غيرقضايي دعاوي کيفري در حقوق جزاي اسلامي عليرضا محمدبيکي … [و ديگران] حل و فصل، غيرقضايي، دعاوي، کيفري، حقوق جزاي اسلامي
بايسته هاي نظري تقلب نسبت به قانون از منظر حقوق ايران حسين کاظمي فروشاني، محسن قدير تقلب نسبت به قانون، قانون سبب، عناصر وابستگي، فقه اسلامي
تحليل ابعاد حقوقي نظارت بانک مرکزي بر نظام بانکداري در ايران مهرداد توحيدي … [و ديگران] بانک، بانک مرکزي، نظارت، حقوق بانکي
مطالعه موردي سقط جنين عمدي حضرت محسن از منظر فقه و حقوق کيفري و آثار مترتب برآن رقيه نصيري، سيدعلي رباني موسويان سقط جنين عمدي، مسئوليت کيفري، مجازات سقط جنين، حضرت محسن عليه السلام
حقوق بنيادين زنداني در پرتو اسناد فراملي اروپايي محمد بقايي، محمود مالمير، مسعود حيدري حقوق بنيادين، زندان، مجموعه قواعد حداقل، کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، ديوان اروپايي
جايگاه مقر و محل داوري در داوري تجاري بين الملل الهه اخباري، حسين قربانيان مقر داوري، اقامتگاه حقوقي داوري، محل داوري، داوري تجاري بين المللي، داوري الکترونيکي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل شماره 49 سال سیزدهم 1399 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي بزه ديدگي اطفال معارض با قانون با رويکرد اتخاذ تدابير حمايتي مريم محمدي نوقي زاده … [و ديگران] بزه ديدگي، اطفال و نوجوانان معارض با قانون، سيستم عدالت کيفري، قضازدايي، تدابير حمايتي
چگونگي اعمال حاکميتي دولت ج.ا. ايران در امور هوانوردي و چالش هاي آن محمد حسين زاده قره باغ، منصور جباري قره باغ، حسينقلي رستم زاد تصدي گري، سازمان هواپيمايي کشوري، اعمال حاکميتي، امنيت هوانوردي، ايمني هوانوردي
اجرا يا عدم اجراي حدود در زمان غيبت با مطالعه تطبيقي در فقه و حقوق محمدجواد پزشکي، احمد رمضاني، ايرج گلدوزيان حدود، فقيه، قاضي، عصر غيبت، اقامه حدود
نقض دادرسي عادلانه و ضمانت اجرا کيفري آن از منظر قانون آيين دادرسي کيفري ‎۱۳۹۲ مهري زمان زاده بهبهاني، محسن رهامي، مرتضي ناجي زواره دادرسي عادلانه، حقوق دفاعي متهم، اصول دادرسي، نقض اصول دادرسي، ضمانت اجرا، ضمانت اجرا کيفري
تعقيب متهمان از دادرسي کيفري تا دادرسي ترميمي طيب عليپور، حسنعلي موذن زادگان، غلامحسن کوشکي تعقيب کيفري، نظام دادرسي کيفري، عدالت کيفري، عدالت ترميمي، انتقام خصوصي، ميانجي گري
تحليل عوامل عدم انسجام سياست جنايي تقنيني ايران در قبال جرائم عليه محيط زيست دريايي فرشيد اکبرزاده … [و ديگران] سياست جنايي تقنيني، محيط زيست دريايي، عدالت کيفري، سياست جنايي مشارکتي
التزام به مقررات زدايي در تدوين سياستهاي توسعه محور با تاکيد بر اسناد بين المللي جلال تيموري، محمد صادقي، ابومحمد عسگرخاني حق توسعه، مقررات زدايي، اسناد بين المللي، معاهدات حقوق بشري، حکمراني مطلوب
دادگاه هاي اقتصادي جايگزين محاکم تجاري با مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي فرانسه و بلژيک سعيد جوهر، شکرالله نيکوند دادگاه تجاري، اعمال تجاري، بنگاه اقتصادي، صلاحيت دادگاه
جايگاه اجتهاد و گستره تقليد در فقه اماميه فيروزه حضرتي، فهيمه ملک زاده، فائزه مقتدائي اجتهاد، تقليد، اصوليون، اخباريون، رهبري شورايي، ولايت فقيه، فقه پويا
ارزش اثباتي شهادت در مورد اسناد طبق سوره بقره به لحاظ جنسيتي محمد احمري، حسين احمري، ابوالحسن سلطاني عقد دين، شهادت شهود، ثبت اسناد، آيه 282 سوره بقره
بررسي فقهي حقوقي ابزار مشتقه سوآپ و مقايسه آن با نهادهاي مشابه در حقوق ايران داوود اندرز، صغري چهره نژاد ابزار مشتقه، سوآپ، حقوق ايران
ايراد امر مطروحه و مرتبط در خصوص دادگاه هاي رسيدگي کننده در نظام حقوقي ايران و لبنان نبي غلامي … [و ديگران] ايرادات دادرسي، ايراد موقت، ايراد دائمي، امر مرتبط، دعواي مرتبط، دعاوي طاري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل شماره 50 سال سیزدهم 1399 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
شرايط اساسي قراردادهاي بالادستي نفت جهت واگذاري به شرکتهاي بين المللي نفتي (با تاکيد بر قراردادهاي ايران و عراق) سيدعمادالدين طباطبايي، عبدالحسين شيروي، محمود باقري قراردادهاي بالادستي نفت، واگذاري، بيع متقابل، قرارداد خدماتي نفت
جايگاه اموال عرفي فاقد ماليت شرعي در جرايم عليه اموال و مالکيت حسين خوانين زاده، احمد حاجي ده آبادي، علي مزيدي شرف آبادي مال، مال عرفي، جرايم عليه اموال و مالکيت، سرقت حدي، نظم عمومي، تعزير
استقلال شرط داوري در قانون آيين دادرسي مدني و قانون داوري تجاري بين المللي با مطالعه قانون نمونه داوري آنسيترال فرزانه درري، جمشيد نورشرق، احمد شمس داوري، شرط داوري، استقلال شرط داوري، آنسيترال
اقدامات پيشگيرانه دولت ها در جهت حفاظت از محيط زيست دريايي ناشي از حمل و نقل مواد خطرناک در مرحله قبل از وقوع حادثه هومن فتحي، سيدباقر ميرعباسي، منصور پورنوري تعهدات، محيط زيست، دولت، حادثه، پيشگيري
مباني عدم تحمل کيفر؛ چالش هاي فرآروي آن در اجراي حکم با رويکردي بر حقوق کيفري انگليس محمدعلي نصرالهي، علي مزيدي شرف آبادي، سيدمهدي منصوري عدم تحمل کيفر، مباني حقوقي و فقهي، حقوق بشر، بزه کار بيمار، پزشکي قانوني
بررسي سياست جنايي تقنيني ايران در خصوص جرايم و تخلفات انتظامي قضات منيره محلوجي، محمدرضا شادمان فر، مسعود حيدري سياست جنايي تقنيني، جرايم و تخلفات قضات، رويکرد سزادهي، مدل اقتدارگرا، مدل اسلامي
ماهيت تعهدات متقابل و تبعي متصديان حمل و نقل اوليه و ثانويه دريايي کالا با مطالعه تطبيقي حقوق ايران و کنوانسيون هاي لاهه، هامبورگ و روتردام حسين صالحي، مسعودرضا رنجبر تعهدات، متصدي اوليه و ثانويه، کنوانسيون لاهه، هامبورگ، روتردام
مطالعه تطبيقي تحديد حقوق زنان ناشي از عقد نکاح ليلا پورمحمدعلي، مهدي يوسفي صادقلو حقوق زنان، تابعيت، حق مسکن، اشتغال، حقوق ايران، حقوق بين الملل
بررسي تطبيقي دامنه تاثير نقش دادستاني در تعقيب جرايم در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ‎۱۳۷۰ و ‎۱۳۹۲ شهريار براهويي، عليرضا سايباني، باقر شاملو مقام تعقيب، الزامي بودن تعقيب، متناسب بودن تعقيب، تعويق تعقيب
نقش اعلان اراده در انشاء ايقاعات ايران و انگلستان سيدمحسن صالحي ابري، مجتبي نيک دوستي، محمد جعفري فشارکي اعلان، انشاء، اراده، ايقاعات، ايران، انگلستان
جايگاه طبقات اجتماعي در نافرماني مدني از منظر جامعه شناسي حقوق عمومي حميد وطن خواه … [و ديگران] نافرماني، نافرماني مدني، تبعيت، طبقات اجتماعي
تحليل لايحه جامع شفافيت و تاثير آن بر کاهش فساد و ارتقاي سلامت نظام اداري اميرسعيد کاوياني، علي مشهدي، فرامرز عطريان شفافيت، سلامت نظام اداري، پاسخگويي، فساد
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تحقيقات حقوقي شماره 91 دوره بیست و سوم 1399 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحليل فقهي – حقوقي مشتقات ارزي و آثار آن ها گودرز افتخار جهرمي، محمدرضا صاحبي پسنديده ابزارهاي مشتقه، مشتقات ارزي، اختيار معامله ارزي، قراردادهاي آتي
سرمايه گذاري ثالث در داوري تجاري بين المللي (TPF) عباس کريمي، مجيد قرباني زليخائي افشاي قرارداد، تامين مالي، تعارض منافع، دسترسي به عدالت، هزينه دادرسي
مفهوم سياست حقوقي در رويه قضايي بين المللي سيدجمال سيفي، وحيد رضادوست رويه قضايي، سياست حقوقي، ديوان بين المللي دادگستري، مفروضات فراحقوقي
يک جانبه گرايي ايالات متحده و تدابير فراسرزميني و تحريمي آن دولت در تعارض با حقوق بين الملل ناصرعلي منصوريان ايران، ايالات متحده، يک جانبه گرايي، قانون فراسرزميني امريکا، تحريم
نسبت قاضي با ايدئولوژي نظام سياسي محمدحسين زارعي، فرشيد مقيميان بروجني قاضي، نظام سياسي، ايدئولوژي، استقلال قضايي، کارگزار نظام سياسي
مسئوليت دولت ها در پيشگيري از جرم ناپديدسازي اجباري در آراي کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد سوگل سودبر، اميرحسين رنجبريان، جاويد رستمي ناپديدسازي اجباري، ميثاق مدني-سياسي، کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، پيشگيري از جرم
آزادي بيان و تحريک به تبعيض نژادي باقر انصاري، سيده مهلا امامي الطريقي آزادي بيان، تحريک، تبعيض نژادي، حقوق بشر
تاثير سازمان ملل متحد در توسعه جايگاه حقوقي بين المللي سازمان هاي غيردولتي حسن صالح مجد، سيدقاسم زماني، مسعود عليزاده تجديدنظر، سازمان ملل متحد، سازمان غيردولتي، وضعيت مشورتي، وضعيت مشارکتي
وتوي رئيس جمهور در حقوق ايالات متحده آمريکا جواد تقي زاده، مرتضي نجابت خواه، الياس کلکلي وتو، رئيس جمهور، کنگره، قانون اساسي، ايالات متحده آمريکا
مباني و جلوه هاي تاثير اقتصاد سياسي بر سياست گذاري کيفري در ايالات متحده علي غلامي سياست گذاري کيفري، اقتصاد سياسي، استثمار، زندان، احزاب سياسي
نافرماني مدني در جوامع و نظام هاي حقوقي – سياسي باز و بسته (بررسي نظريه هاي جان رالز و هانا آرنت) امير نيک پي، زرين مدني نافرماني مدني، جوامع و نظام هاي دموکراتيک و غير دموکراتيک، کنش هاي فردي و جمعي، خشونت
تحليل حقوقي تاثير جنسيت بيمه شده در سن بازنشستگي در پرتو اسناد بين المللي نسرين طباطبائي حصاري، هاجر آذري، فاطمه زهرا نادري افوشته سن بازنشستگي، بازنشستگي زنان، برابري جنسيتي، حقوق تامين اجتماعي
آسيب شناسي تاثير کوويد ‎19 بر حقوق کودکان و راهکارهاي حمايتي؛ با تاکيد بر کنوانسيون حقوق کودک مريم غني زاده بافقي کنوانسيون حقوق کودک، مصالح عاليه کودک، کوويد ‎۱۹، توانمندسازي
خشونت جنسي عليه زنان در نظام تقنيني ايران و افغانستان؛ از به ستوه آوري جنسي تا تجاوز سودابه رضواني، اعظم مهدوي پور، عبدالمتين منيب خشونت جنسي، تجاوز به عنف، بزه ديدگي، به ستوه آوري جنسي
ممنوعيت استفاده از سلاح هاي شيميايي در قامت قاعده آمره بين المللي در پرتو گزارش هاي کميسيون حقوق بين الملل درباره قاعده آمره اکبر زارع، صابر نياوراني قاعده آمره، ممنوعيت استفاده از سلاح هاي شيميايي، جرائم جنگي، ارزش ها و منافع جامعه بين المللي
کميسيون اصل نود يا سازمان بازرسي کل کشور؟ مقايسه با نهاد آمبودزمان (نگاهي به ويژگي هاي حداقلي آمبودزمان ها با تاکيد بر آمبودزمان پارلماني انگلستان) مسيح بهنيا، اميرحسين صادقي آمبودزمان، کميسيون اصل نودم (‎۹۰) قانون اساسي، سازمان بازرسي کل کشور، نظارت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تعالی حقوق شماره 2 سال چهارم 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تقابل آثار مبارزه با جرايم تروريستي با حقوق شهروندي در مرحله محاکمه؛ مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگلستان محسن کهنداني … [و ديگران] جرايم تروريستي، حقوق کيفري، حقوق شهروندي، قضامندي عادلانه، امنيت گرايي
آتيه حقوق بين الملل در آينه خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا سيدعلي حسيني آزاد، مهشيد آجلي لاهيجي، مجيد زحمتکش بريتانيا، برگزيت، اتحاديه اروپايي، حقوق بين الملل
معيارهاي احراز نقض مستقيم فرآيند اختراعي؛ مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و آمريکا مهسا مدني نقض مشترک، فرآيند اختراعي، حقوق آمريکا، حقوق ايران، قاعده اتلاف
اصل تصرف حقوقي و اعمال آن در پرونده هاي ارضي و مرزي ديوان بين المللي دادگستري محمد صابر راد اصل تصرف حقوقي، ثبات مرزها، استعمارزدايي، معاهدات مرزي، سلطه موثر
معماري جنايي مجتمع هاي قضايي سيدسجاد کاظمي، سميرا ملک ميرزائي، يونس مرادي معماري ايراني، پيشگيري، مجتمع هاي قضايي، جرم
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تعالی حقوق شماره 3 سال پنجم 1398 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحولات قانوني معامله به قصد فرار از دين عباس کريمي، سيدحسين اسعدي مديون، عدم قابليت استناد، عدم نفوذ موقوف، عدم نفوذ مراعي، ابطال معامله، جريمه
موانع و چالش هاي اجرايي ديوان کيفري بين المللي در تقويت ضمانت اجراي حقوق بين الملل بشردوستانه حسين فروغي نيا ديوان کيفري بين المللي، حقوق بشردوستانه بين المللي، عدالت کيفري، جنايات بين المللي، صلاحيت، کنوانسيون چهارگانه ژنو
بازخواني جواز قتل مهدورالدم و چالش هاي آن با دادرسي منصفانه عاطفه عباسي مهدورالدم، امنيت، دادرسي منصفانه، اصل قانوني بودن دادرسي
حل و فصل اجباري اختلافات از طرق غيرقضايي محمدقاسم تنگستاني دادگستري، دادخواهي، دسترسي به عدالت، مديريت دعاوي، دادخواهي
اعتبار سنجي توثيق دين در فقه اماميه و حقوق ايران محمد توکلي فر، ابوالحسن مجتهدسليماني وثيقه، قبض، دين، اموال غيرمادي، فقه اماميه، حقوق
مسوليت مدني مضطر الياس ياري، مهدي اميني اضطرار، مسوليت مدني، مسوليت کيفري، تقصير، تسبيب
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تعالی حقوق شماره 4 سال پنجم 1398 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
اثر حسن نيت در رفع مسئوليت کيفري از نگاه حقوق موضوعه ايران و هند احمد مرتاضي، ليلا داعي حسن نيت، رفع مسئوليت کيفري، علل نسبي، تصور اشتباه، حقوق موضوعه ايران، حقوق موضوعه هند
محدوديت هاي دادگاه هاي ملي کشورها در اعمال صلاحيت جهاني رسيدگي به جنايت تجاوز محمدجواد حيدريان دولت آبادي، رسول مظاهري کوهانستاني جنايت تجاوز، جنايات بين المللي، ديوان بين الملل کيفري، دادگاه هاي داخلي، صلاحيت جهاني
سازش به عنوان يکي از شيوه هاي حل و فصل اختلاف هاي تجاري با تاکيد بر قانون نمونه آنسيترال در خصوص سازش تجاري محسن محبي، وحيد بذار سازش، قانون نمونه، آنسيترال، اختلاف تجاري، موافقتنامه حل و فصل
مسووليت پذيري در به کار گيري جنگ افزارهاي رباتيک مستقل عباس بصيري مسووليت کيفري، جنگ افزار رباتيک مستقل، حقوق بشردوستانه، مسووليت حقوقي، قواعد بشردوستانه
حق متهم در دسترسي به وکيل در دادرسي کيفري آلمان اسماعيل هادي تبار، مازيار خادمي حقوق متهم، حق دسترسي به وکيل، نظام کيفري آلمان، دادرسي تفتيشي
سازمان هاي بين المللي غيردولتي و نقش آنها در حقوق بشر “مطالعه موردي ديده بان حقوق بشر” احمد مومني راد، نگار مفخم ناصراسلامي سازمان هاي بين المللي غيردولتي، اعلاميه جهاني حقوق بشر، نظام حقوق بشر، شخصيت حقوقي بين المللي، ديده بان حقوق بشر
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تعالی حقوق شماره 5 سال پنجم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
انصاف در اعمال ضمانت اجراهاي نقض قرارداد بهزاد اخزري … [و ديگران] انصاف، عدل، ضمانت اجرا، نقض قرارداد، حقوق ايران
بررسي کرامت ذاتي انسان در مجازاتهاي محروميت از حقوق اجتماعي پيمان همايي چراغي، حسين حبيبي تبار، محمود قيوم زاده مجرمين، کرامت ذاتي انسان، مجازات هاي محروميت اجتماعي، حقوق اجتماعي، جرم انگاري
قواعد حاکم بر حل و فصل اختلافات از طريق داوري الکترونيک در قلمرو بين الملل عبدالحسين شيروي، محمدرضا مالکي حل اختلافات الکترونيک، مقر داوري الکترونيک، قلمرو حاکم، قانون حاکم نظريه حاکميت، نظريه استقلال
بررسي ابهامات معافيت نهادها و موسسات عمومي غيردولتي از پرداخت هزينه دادرسي با تاکيد بر کميته امداد امام خميني (ره) فردين مرادخاني، پريسا شيخي هزينه دادرسي، معافيت از پرداخت هزينه دادرسي، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، کميته امداد، دادرسي مدني
مطالعه تطبيقي مباني نظري حق شهرت در ايران و ايالات متحده آمريکا معصومه بنسبردي، سيدمحمدمهدي قبولي درافشان، سعيد محسني سلطنت بر اموال، لزوم احترام به مال و عمل ديگران، مبناي اخلاقي، مبناي اقتصادي، مبناي حمايت از مصر ف کننده، نفي اضرار به غير
مطالعه مصداقي خسارت معنوي وارد به کودک در حقوق انگليس و ايران متين لاله زاري، رضا دريائي، رضا مقصودي پاشاکي حقوق کودک، خسارت معنوي به کودک، خسارت معنوي مستقل، خسارت معنوي در نتيجه آسيب بدني
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تعالی حقوق شماره 6 سال پنجم 1398 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحليل رويه قضايي دادگاه هاي نظامي در خصوص اختيارات قاضي در تشديد و تخفيف کيفر مهدي صبوري پور، مهتاب رهبر اختيارات قضات، دادگاه نظامي، تخفيف مجازات، تشديد مجازات، رويه قضايي
رويکرد سياست جنايي مشارکتي در قبال مساله بي‌حجابي و بدحجابي عبدالرحيم طرهاني، سيدمهدي منصوري، علي جمادي سياست جنايي مشارکتي، بي حجابي، بدحجابي، حجاب
مباني صدور قرار عدم استماع دعوا در مواجهه با چالشهاي حقوقي پيرامون آن مجيد سربازيان، اسماعيل سياوش پور قرار عدم استماع دعوا، موانع رسيدگي، نظم عمومي، حفظ حقوق اشخاص ثالث
نحوه رسيدگي دادگاه کيفري به اعتراض به قرارهاي دادسراي ناصالح مرتضي اکرادي، سيدحميد شاهچراغ قرارهاي نهايي، دادسرا، عدم صلاحيت، اعتراض، دادگاه کيفري
گونه شناسي مسئوليت هاي حاصل از بازداشت شهروندي در حقوق ايران عبدالرضا جوان جعفري، سيدمهدي سيدزاده ثاني، محمد نوروزي شهروند، مشارکت شهروندي، بازداشت شهروندي، مسئوليت کيفري، مسئوليت مدني
تاثير فضاي مجازي در ارتکاب اعمال منافي عفت مرضيه ملک شعار، عباس تدين فضاي مجازي، اعمال منافي عفت، هرزه نگاري، پيشگيري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تعالی حقوق شماره 7 سال ششم 1399 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
شناسايي گلوگاههاي فساد در مجموعه صنعت نفت بمنظور اتخاذ تدابير پيشگيرانه سيدعليرضا طاهائي نژاد نوبري، بتول پاکزاد تدابير پيشگيرانه (پيشگيري از وقوع جرم)، فساد اداري، گلوگاه فساد، مجموعه صنعت نفت
سياست جنايي تقنيني ايران در قبال براندازي نظام با نگاهي به نظريات شوراي نگهبان جمال الدين حسين زاده، فريد محسني بغي، محاربه، براندازي، سياست جنايي، شوراي نگهبان
مطالعه تطبيقي جايگاه و اصول ناظر بر عملکرد مراجع شبه قضايي در سلب مالکيت املاک اشخاص در حقوق انگليس و ايران اميرحسين علي زاده، محمدباقر پارساپور، ابراهيم عزيزي مراجع شبه قضايي، ديوان املاک، مالکيت، اعتراض، کارشناس، تملک
تحريم هاي هسته اي آمريکا عليه ايران از منظر حق تعيين سرنوشت اقتصادي ملت ها غلامعلي قاسمي، امينه مويديان حق تعيين سرنوشت، تعهد عام الشمول، حقوق بين الملل، تحريم هسته اي، حق تعيين سرنوشت اقتصادي
اصول حقوقي عمومي حاکم بر قراردادهاي مهندسي، تامين کالا، خدمات و ساخت در صنعت نفت و گاز ايران فرزاد مسعودي … [و ديگران] اصول حقوقي، بيمه، حاکميت، زيست محيطي، ضمانت نامه ها، مالکيت، مفهوم (EPC)
تناقض قوانين در حقوق ايران؛ پاره اي مصاديق و علل و عوامل آن اقبال علي ميرزائي تناقض، قوانين، قانون گذاري، علل، عوامل، مصاديق
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق اداری شماره 23 سال هفتم 1399 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
انعطاف پذيري مالکيت منابع نفتي در فقه اسلامي سيدنصرالله ابراهيمي، حسنا زاغري انفال، مشترکات عمومي، مالکيت، معادن، منابع نفت و گاز
چالش هاي حفاظت از داده هاي خصوصي در حوزه اينترنت اشيا: مطالعه تطبيقي حقوق ايران و اتحاديه اروپا مسلم آقايي طوق، مهدي ناصر اينترنت اشيا، کنترل کننده، پردازنده، قراردادهاي پردازش داده هاي خصوصي
بررسي تطبيقي نقش جامعه مدني تخصصي در مبارزه با فساد در کشورهاي ايران و کره جنوبي امير نظام براتي، محمدحسين زارعي، غلام حسين مسعود جامعه مدني، مبارزه با فساد، کنوانسيون سازمان ملل، فساد
ضرورت ها و موانع تجميع صندوق هاي بازنشستگي در ايران مرتضي رستمي، سيداحمد حبيب نژاد تجميع، ادغام، نظارت، هماهنگي، صندوق هاي بازنشستگي
ارزيابي نظارت قضايي هيات عمومي و هيات هاي تخصصي ديوان عدالت اداري بر تفاسير اداري، بر مبناي راي شورون محمدرضا رفيعي، محمدقاسم تنگستاني قانون صريح، قانون مبهم، تفسير اداري، بازنگري از نو، تفسير معقول
ارائه الگوي علي انعطاف پذيري خيرخواهانه قوانين بر اساس فضاي اخلاقي حاکم بر سازمان و خودارزيابي محوري کارکنان حبيب رودساز، عباس ثابت، بهروز رضايي منش قانون شکني خيرخواهانه، خودارزيابي محوري، فضاي اخلاقي، رفتارهاي خيرخواهانه
تاملي بر انحراف مقامات اداري از اختيارات و صلاحيت هاي ناظر به دادرسي با نگاهي بر الگوي آيين دادرسي اداري افتراقي عادل شيباني، علي مشهدي، زهرا بيدار دادرسي اداري، تعارض منافع، سوء استفاده از اختيارات، آيين دادرسي افتراقي، نظارت قضايي بر اعمال اداري
امکان و امتناع نظارت قضايي بر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛ رويکردي جامعه شناسانه به نقش دادرس در رويه ديوان عدالت اداري حامد کاوياني، مهدي مهدوي زاهد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ديوان عدالت اداري، نظارت قضايي، رويه قضايي، ميان رشته اي
نظام حقوقي حاکم بر استخدام و به کارگيري دارندگان تابعيت مضاعف در ايران الهه مرندي، خديجه مظفري سيبني اصل ‎۴۱ قانون اساسي، تابعيت دوگانه، تابعيت مضاعف، ماده ‎۹۸۹ قانون مدني، ماده ‎۹۸ قانون مديريت خدمات کشوري
تحليل حقوقي وضع محدوديت هاي ناشي از همه گيري کرونا در حقوق ايران؛ در جستجوي اداره صلاحيت دار مجيد نجارزاده هنجني ويروس کرونا، بحران، شوراي عالي امنيت ملي، شرايط اضطراري، محدوديت هاي ضروري
مدل سازي علي ارتقاي سلامت اداري در گمرک جمهوري اسلامي ايران غلامحسين همايوني … [و ديگران] سلامت اداري، فساد اداري، گمرک، بيانيه آروشا
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق اسلامی شماره 61 سال شانزدهم 1398 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
انواع غرامت هاي سلب مالکيت و قواعد ارزيابي آن در حقوق ايران و انگليس مهدي منتظري … [و ديگران] سلب مالکيت، خريد اجباري، غرامت، مرجع تملک (دستگاه اجرايي)، بهاي روز
وضعيت حقوقي معاملات درون بازي هاي مجازي (مطالعه تطبيقي در فقه اسلامي، حقوق موضوعه ايران و کامن لا) ابراهيم عبدي پور، مرتضي وصالي ناصح بازي مجازي، اشياء مجازي، اموال مجازي، معاملات درون بازي، صحت و اعتبار
نقش بهبودي عضو با گذشت زمان بر ديه در حقوق اسلامي عباس کلانتري خليل آباد، سيداحمد ميرخليلي، معين فرزانه وشاره گذشت زمان، ديه، بهبودي عضو، حقوق اسلامي
بيع شرط به مثابه سازوکاري در تامين مالي تجاري بين المللي محمدمهدي مقدادي، محسن برهان مجرد بيع شرط، تامين مالي، تجارت بين الملل، حق فسخ
ممنوعيت فقهي استفاده از سلاح هسته اي کشتار جمعي در شرايط اضطرار جنگي ابوالقاسم عليدوست، احمد احساني فر سلاح هسته اي کشتار جمعي، اضطرار، اضطرار جنگي، التحام، بيضه اسلام، حکومت اسلامي
اصل يا استثنا بودن مشروعيت عقود مشارکتي عليرضا عالي پناه، الهام قدسي غرر، مال معدوم، اصل صحت
چالش ها و رهيافت هاي استقرار رژيم پارلماني در نظام جمهوري اسلامي ايران سيداحمد حبيب نژاد، محمدجواد حسيني رژيم پارلماني، نخست وزير، مجلس خبرگان، انحلال پارلمان، ولايت فقيه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق اسلامی شماره 62 سال شانزدهم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
گستره شناسي استثناي دم در ادله اکراه، اضطرار، تقيه و حرج ابوالقاسم عليدوست، محمد جعفري اکراه، اضطرار، دم، تقيه، جرح، تکافو دما، قتل
مفهوم و مبناي مسئوليت ضميمه اي در حقوق ايران و فرانسه محسن جعفري بهزادکلائي، سام محمدي دين، مديون، دائن، مسئوليت ضميمه اي، مسئوليت تضامني
اصل بر نظارت در امور عمومي با نگاه به آموزه هاي اسلامي سيدمحمود ميرخليلي، محمد نوذري فردوسيه، اکبر طالبي چاهوکي اصل بر نظارت، بازرسي، امور عمومي، فقه اماميه، مديريت، سياستگذاري
کاوشي فقهي در ضمانت نامه بانکي علي سبحاني نيا، محمدمهدي کريمي نيا ضمانت نامه بانکي، بانک، ضمان، عقد ضمان، ضمان ما لم يجب، ضمان غير مصطلح
آثار جنسيت و زوجيت بر اهليت حقوقي زن فرج الله هدايت نيا اهليت، زن، زوجه، اهليت حقوقي، فقه اسلامي
جايگاه دستورگرايي جوهري در انديشه حقوق اساسي و اسلامي شهيد بهشتي علي مشهدي، عليرضا دبيرنيا، آيت الله جليلي مراد دستورگرايي جوهري، قانون اساسي، انديشه حقوقي، شهيد بهشتي، حقوق ملت، حقوق اسلامي
تاثير اکراه در قتل از ناحيه مقتول حميد مسجدسرائي، سهيل ذوالفقاري، سعيد شيخ سلطه بر حيات، اکراه در قتل، رضايت مجني عليه، مسئوليت کيفري
فرمان ضد مهاجرتي ترامپ، رئيس جمهور امريکا در ترازوي حقوق داخلي و بين المللي محمدمهدي سيفي، خيراله پروين فرمان اجرايي، حقوق بيگانگان، حقوق بشر، قانون اساسي ايالات متحده آمريکا
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق اسلامی شماره 63 سال شانزدهم 1398 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ماهيت حقوقي تعهد دريافت يا پرداخت و بررسي اعتبار آن در نظام حقوقي ايران و فقه اماميه محمد ساردوئي نسب، پيمان آقابابائي دهکردي تعهد دريافت يا پرداخت، شرط  عقد، تعهد تخييري، شرط نتيجه معلق
ضرورت و امکان سنجي تاسيس ديوان کيفري بين المللي اسلامي از منظر حقوق بين الملل و اسلام سجاد اختري، ابوالفتح خالقي جرايم بين المللي، حقوق کيفري بين الملل اسلامي، ديوان بين المللي
مسئوليت مدني مدافع در دفاع مشروع حميد ابهري، سميه احساني کرسيکلا دفاع مشروع، مسئوليت مدني، ضرر، اصل عقلايي، سبب عرفي
معماري شهري و مالکيت فضاي فراتر از حد متعارف ارتفاع حميدرضا آرامي، محمود حکمت نيا، عزيزالله فهيمي معماري شهري، فضا، حد متعارف، مالکيت، اموال، مشترکات عمومي
روايي و کارايي تبعيض مثبت در احقاق حقوق زنان عليرضا باريکلو، سيدحسين فاطمي نژاد عدالت، تبعيض، تبعيض مثبت، تساوي، فمينيسم
امکان سنجي اخذ کفارات مالي و مصرف آن در موارد مشخص، از سوي دولت اسلامي محسن ملک افضلي اردکاني کفارات مالي، امور حسبيه، منابع مالي دولت اسلامي، فقه سياسي، کفاره عقوبتي
انتقال حقوق و تعهدات قراردادي با تاکيد بر فقه اماميه مصطفي انصاري نسب، حسن مرادي، نجادعلي الماسي حقوق و تعهدات قراردادي، فقه اماميه، صلح، شرط مباشرت
قلمروي آزادي اراده در ايجاد حقوق عيني جديد از منظر حقوق اموال و مالکيت و ثبت رحيم پيلوار، حاتمه صفري حقوق عيني، حقوق شخصي، مالکيت، آزادي قراردادها، قابليت اعمال، ثبت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق پزشکی شماره 54 سال چهاردهم 1399 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
آسيب شناسي پاسخ هاي پزشکي در قبال اختلال نقص توجه – بيش فعالي در رويکرد سياست جنايي جواد فروتني، فاطمه احدي اختلال، نقص توجه، بيش فعالي، انحراف، بزه، سياست جنايي
ماهيت و چگونگي صحت قراردادها در تحقيقات درماني سلول هاي بنيادي سيدمهدي جوکار، خديجه احمدخان بيگي، منصور غريب پور تحقيقات درماني، سلول هاي بنيادي، قراردادهاي پزشکي
بررسي نحوه تحقق مسووليت مدني و کيفري در صورت مداخله در تغيير ژنتيک انسان فرشته ابراهيم آبادي، اميرحمزه سالارزايي، محمدرضا کيخا مسووليت مدني و کيفري، تغيير ژنتيک، آسيب، فقه
امکان مطالبه ديه از مراکز درماني در پرتو آراي دادگاه ها مريم ثقفي ديه، مراکز درماني، شخصيت حقوقي
گستره حريم خصوصي بيمار در فضاي مجازي عاطفه عباسي حريم خصوصي، داده رايانه اي حساس، بيمار، فضاي مجازي، اطلاعات پزشکي
گسترش مصاديق جنون با توجه به مفهوم و ملاک جنون از منظر فقه، قانون و علم روان شناسي شهلا ميرالوندي، زهرا فهرستي، ابراهيم ياقوتي اختلالات رواني، اراده حقوقي، قوه تشخيص، مسووليت
بررسي قوانين حاکم بر معاملات دارو و کالاهاي پزشکي مبتني بر حقوق تجارت بين الملل در هنگامه شيوع بيماري مسري فرامرزي رضا نصوحيان … [و ديگران] دارو، بيماري مسري، پاندمي، حقوق تجارت، معاملات و قراردادها
مسووليت مدني ناشي از خسارات زيست محيطي حسين هوشمند فيروزآبادي … [و ديگران] مسووليت مدني، خسارات زيست محيطي، حقوق محيط زيست، آلودگي زيست  محيطي
آثار اجراي قاعده مقابله با خسارت در حقوق پزشکي منصور خاکپور، مظفر باشکوه، عليرضا لطفي جبران خسارت، حقوق پزشکي، مقابله با خسارت، تعهد به وسيله
چيستي و چگونگي حق بر سلامت کودکان در جامعه ايران محمود عباسي، مريم شعبان کودک، حق بر سلامت، جهان اسلام، کنوانسيون حقوق کودک، ساختار حقوق کودک، جامعه ايران
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق پزشکی شماره 55 سال چهاردهم 1399 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
پاندمي کرونا؛ از ملاحظات حقوق بشري تا الزامات شهروندي محمود عباسي، محمدرضا فلاح، ميثم کلهرنيا گلکار پاندمي کرونا، حقوق بشر، حقوق شهروندي، چالش ها، رهيافت ها
آثار قراردادهاي مبتلايان و افراد مشکوک به کوويد ‎۱۹ بر مبناي نظام سلامت محمد شکري، رامين عبيري قرارداد، کوويد ‎۱۹، بطلان، قرارداد، اقدامات پيشگيرانه، نظم عمومي، نظام سلامت
کوويد ‎۱۹ و حقوق بين الملل: تعقيب قضايي دولت چين در ديوان بين المللي دادگستري وحيد بذار کوويد ‎۱۹، حقوق بين الملل، کرونا، چين، ديوان بين المللي دادگستري
مبناي حقوقي اهداي اعضاي بيماران مرگ مغزي علي اکبر جعفري ندوشن، حسن مختاري، آزاده تقي‌پور جاوي آگاهي، اعتماد به پزشکان، اهداي عضو، پيوند اعضا، مرگ مغزي
راهکارهاي پيشگيري از آسيب هاي جراحي پلاستيک و ترميمي؛ با نگاهي به حقوق انگلستان حسن فکور، عباس شيخ الاسلامي، محمود عباسي جراحي پلاستيک، آسيب، پيشگيري، استانداردهاي حرفه اي
تاثير سندروم پيش از قاعدگي در قصد ارتکاب جرم ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، صديقه رياحي راد قاعدگي، سندروم پيش از قاعدگي، زيست شناسي جنايي، قصد مجرمانه، حقوق پزشکي
چالش هاي فقهي و حقوقي پيوند بيضه و تخمدان و آثار مترتب بر آن سيدمحسن آزيز، محمد خاني، محمد اردمه پيوند، بيضه، تخمدان، نسب، عرف، فراش، مرگ مغزي
شناسايي حقوقي بيناجنسيتي ها؛ از شناسايي منفي تا شناسايي مثبت مهناز بيات کميتکي، کوثر انجلاس شناسايي حقوقي، بيناجنسيتي، کرامت ذاتي، فاعليت اخلاقي، حق بر تماميت جسماني، حق بر داشتن آلت جنسي دست ناخورده
مروري بر آتانازي از منظر اديان و ملل مختلف زهرا نجفيان، محمود نجفيان آتانازي، اخلاق پزشکي، ملت ها، اديان، مراقبت هاي تسکيني
تاديب جسماني طفل به عنوان ابزار تربيت در پرتو حق بر سلامت: مطالعه تطبيقي حقوق ايران، سوئيس و اسناد بين الملل حيدر آسيابي بخشکندي، علي يوسف زاده، محمدرضا شادمانفر تاديب جسماني، تنبيه جسماني، شکنجه، طفل، حق بر سلامت
اعتبار نظر پزشک متخصص در سقوط يا تبديل مجازات محارب و مفسد في الارض داراي اختلالات روحي – رواني علي اکبر محمدزاده، محمدعلي حيدري، احمدرضا توکلي محاربه، افساد في الارض، اختلالات روحي – رواني، حجيت نظريات پزشکي، عدالت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق تطبیقی شماره 2 (پیاپی 12) دوره ششم 1398 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
متعارف بودن به مثابه اصل حقوقي در حقوق قراردادها جليل قنواتي، مژده حيدري سورشجاني، حسين کريمي متعارف بودن، اصل حقوقي، حقوق قراردادها، حقوق اروپا، حقوق ايران
بررسي تطبيقي هرزه نگاري در حقوق ايران و امريکا سيدحسين حسيني، زهرا صالح آبادي، سيده ساعد حسيني ننيز هرزه نگاري، حمايت کيفري، فضاي سايبر
نظام حقوقي اتحاديه اروپا و حاکميت ملي دولت هاي عضو (با تاکيد بر آراء دادگاه قانون اساسي آلمان) حسين خلف رضايي اتحاديه اروپا، حقوق بنيادين بشر، ديوان دادگستري اروپايي، حقوق اتحاديه اروپا، دادگاه قانون اساسي آلمان
خسارت هاي جانبي در نظام هاي حقوقي کامن لا، رومي – ژرمني و ايران اسماعيل نعمت اللهي، علي حدادزاده شکيبا، روح الله رضايي نقض قرارداد، جبران خسارت، خسارات پس از نقض، هزينه هاي پس از نقض، خسارت هاي جانبي
بازخواني مستقلات عقلي در پرتو روش استدلالي رالز: راهي در جهت بسط عقل خودبنياد در فقه و اصول مجيد نيکوئي، حسين سيمايي صراف مستقلات عقلي، مشهورات، مظفر، رالز، عدل
بررسي تطبيقي تعهدات ايران در چارچوب نظام دسترسي در پادمان، پروتکل الحاقي و برجام عبداله عابديني، محمدرضا ملت، مسعود احسن نژاد برجام، آژانس بين المللي انرژي اتمي، دسترسي، پادمان، پروتکل الحاقي
تاملي در نظريه سوء استفاده از حق اختراع در نظام حقوقي آمريکا و ايران ابراهيم رهبري، سيدمحمدامين حسيني نظريه سوء استفاده از اختراع، حقوق اختراعات، حقوق رقابت، قرارداد ليسانس، حقوق مالکيت فکري
بررسي تطبيقي نکاح سايبري در فقه اماميه و اهل سنت مريم السادات محقق داماد، زهرا جلالي عقد نکاح، عقد کتبي، نکاح معاطاتي، فضاي سايبري، رمزنگاري
امکان سنجي توثيق اسناد تجاري در حقوق ايران و مصر ابوذر ابراهيمي ترکمان، نير پورآقا وثيقه، قبض، سند تجاري، حقوق ايران، حقوق مصر
ساماندهي نظريه عدالت قراردادي در حقوق فرانسه، انگليس و فقه و حقوق ايران سيامک ره پيک، نادر صحرايي موانه عدالت توزيعي، عدالت معاوضي، تغليب، لاضرر، مصلحت عمومي، تعديل قراردادي، امنيت قراردادي
بررسي تطبيقي استقلال بانک مرکزي در حقوق ايران و آمريکا رحمان آقايي، ربيعا اسکيني، نجادعلي الماسي بانک مرکزي، فدرال رزرو، استقلال، ايران، آمريکا، دولت
نقش اخلاق در قانون گذاري از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق ابوالقاسم فنايي، داود نوجوان اخلاق، شريعت، قانون، قانون ديني، قانون عرفي، قانون طبيعي، قانون وضعي، اثبات گرايي حقوقي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق تطبیقی شماره 1 (پیاپی 13) دوره هفتم 1399 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مطالعه تطبيقي اصل تجميع اسباب موجهه دعوا در حقوق ايران و فرانسه عباس کريمي، رضا شکوهي زاده سبب دعوا، موضوع دعوا، ادله اثبات دعوا، اصل تجميع اسباب موجهه، اصل تجميع دعاوي، اصل کفايت
تعيين دادگاه صالح در دعاوي نقض حق مولف در فضاي مجازي مينا کاوياني، نجادعلي الماسي تعارض قوانين، حق مؤلف، دادگاه صالح، نقض حق، فضاي مجازي
بررسي تطبيقي تعدد جرم در حقوق کيفري ايران و آمريکا حسين ميرمحمدصادقي، عليرضا درزي رامندي تعدد جرم، انواع تعدد، تشديد مجازات، حقوق کيفري ايران، حقوق کيفري امريکا
ارزيابي و نقد نهاد تعليق تعقيب در حقوق کيفري ايران (با نگاهي به حقوق فرانسه) محمدمهدي ساقيان، محسن نورپور دادستان، اصل اقتضاي تعقيب، تعليق تعقيب، مصالحه کيفري، دادرسي ترافعي
ضرورت ها و موانع پذيرش دعاوي جمعي امريکايي در نظام رومي – ژرمني و حقوق ايران ناهيد صفري، محمد مولودي، بيژن حاجي عزيزي دعاوي جمعي، حقوق مصرف کننده، هيئت منصفه، حق فردي، نظام کشف دليل
بررسي امکان تطبيق نظريه حقوقي در حقوق اسلام و غرب با تکيه بر مباني معرفتي محمدرضا پنداشته پور، سيدعلي علوي قزويني، عبدالرضا عليزاده پارادايم، معرفت شناسي، هستي شناسي، معرفت شناسي پسيني، حقوق غرب، حقوق اسلامي
بررسي تطبيقي امر آمر قانوني در ترازوي قابليت سرزنش اخلاقي کامران محموديان اصفهاني … [و ديگران] سرزنش، امر آمر، ماهيت فراحقوقي، جرم انگاري
امکان سنجي تبديل قانوني حق قصاص در فقه مذاهب خمسه و خلاهاي قانوني آن زهرا سميعي زفرقندي، حسين جعفري فراني، عبدالعلي توجهي تبديل مجازات، جانشيني ديه، تعذر قصاص، فرار و موت جاني، تعدد قتل، عدم توافق اولياي دم
مطالعه تطبيقي ماهيت تبليغات مقايسه اي و ارزيابي آن در حقوق ايران و دستورالعمل هاي اتحاديه اروپا سيده مريم اعتماد … [و ديگران] تبليغ، تبليغات مقايسه اي، تبليغات گمراه کننده، رقابت نامشروع
تاثير احراز در مالکيت آب از نگاه فقه اماميه با توجه به حقوق و واقعيت هاي معاصر سعيد رهايي، ماه منير فرزانه احراز آب، آب هاي زيرزميني، مالکيت آب، فقه و حقوق آب
مطالعه تطبيقي تسري حقوق مالکيت ادبي و هنري به آثار خبري در حقوق ايران و انگلستان محمدمهدي مقدادي، مهدي ميرزامحمد خبر، حقوق مالکيت ادبي و هنري، اصالت، آثار نوشتاري، آثار سمعي و بصري
اصلاح ساختار حل و فصل اختلافات دولت – سرمايه گذار و امکان سنجي تاسيس ديوان دائمي سرمايه گذاري بين المللي سيدمصطفي ميرمحمدي، مهران خميسي زاده حل و فصل اختلافات دولت – سرمايه گذار، داوري سرمايه گذاري، ديوان دائمي سرمايه گذاري بين المللي، احکام متعارض، سازمان تجارت جهاني
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوقی بین المللی شماره 63 سال سی و هفتم 1399 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مبنا و تحول نظريه مخاطره آميز بودن گفتگوهاي مقدماتي در اسناد بين المللي و حقوق تطبيقي سيدعلي خزائي، محسن محبي مخاطره آميز بودن گفتگوهاي مقدماتي، حسن نيت، تقصير، مسئوليت مدني
توزيع جبران خسارت در وضعيت مسئوليت مشترک بين المللي محمدرضا ضيائي بيگدلي، نسرين ترازي توزيع جبران خسارت، مسئوليت مشترک بين المللي، مسئوليت تضامني، رابطه سببيت، مسئوليت مستقل
امکان اعتراض به راي داوري به دليل عدم اعمال عمدي قانون حاکم توسط داور مرتضي شهبازي نيا، علي علي دادي ده کهنه راي داوري، قانون حاکم، بي توجهي آشکار، ابطال، قطعيت
اصل حاکميت اراده و محدوديت هاي آن در تحصيل دليل در داوري هاي تجاري و سرمايه گذاري بين المللي محمدعلي بهمئي، رضا باستاني نامقي قواعد کانون بين المللي وکلا راجع به تحصيل دليل، حاکميت اراده، اداره دلايل در داوري، اصل حسن نيت، اصل محرمانگي
اوراق بدهي بين المللي دولتي و خلا در نظام حقوق بين الملل محمدجعفر قنبري جهرمي، آرزو به پيک اوراق بدهي بين المللي، بحران بدهي دولت ها، نکول دولت ها، اصلاح ساختار بدهي، نظم مالي بين المللي، مقررات زدايي مالي، آزادسازي تجارت خدمات مالي
حفاظت از محيط زيست در چارچوب کميسيون همکاري نفتا محمدحسين رمضاني قوام آبادي، محدثه کوشا محيط زيست، تجارت، اشخاص، سازمان هاي غيردولتي، کميسيون همکاري، توافقات تجاري
موانع آمره بودن قاعده منع توسل به زور محسن عبدالهي، کيوان بهزادي منع توسل به زور، قاعده آمره، دفاع مشروع، نظام امنيت جمعي، اثبات گرايي
رهيافت دادگاه هاي داخلي پيرامون تحريم هاي شوراي امنيت در مورد ايران: مطالعه آراي دادگاه هاي سنگاپور، بريتانيا و هلند سيامک کرم زاده، عبدالله عابديني شوراي امنيت سازمان ملل متحد، تحريم، ايران، تفسير، دادگاه هاي داخلي
موانع بنيادين فراروي تدوين حقوق بين الملل حاکم بر حملات سايبري عليرضا رنجبر، علي گرشاسبي حمله سايبري، فضاي سايبر، دفاع مشروع، توسل به زور، بازيگران غيردولت
مسئوليت بين المللي دولت کانادا به واسطه نقض مصونيت دولت ايران در نتيجه توقيف حساب هاي بانکي و فروش اموال ايران به منظور اجراي آراي دادگاه هاي امريکا وحيد بذار کانادا، ايران، مصونيت، تروريسم، مسئوليت، ديوان بين المللي دادگستري
آزادي درياهاي آزاد در تقابل با اعمال صلاحيت دولت ساحلي با اتکا به پرونده نوراستار در ديوان بين المللي حقوق درياها جواد صالحي حق آزادي دريانوردي، دولت صاحب پرچم، اعمال صلاحيت دولت ساحلي، کشتي خارجي، ديوان بين المللي حقوق درياها
تعهدات دولت هاي حوضچه هريرود در احداث تاسيسات آبي علي مشهدي، نرگس اکبري استفاده منصفانه و معقول، منع ايراد آسيب مهم هريرود، سدسازي، افغانستان، ترکمنستان و ايران
امکان سنجي توافق بر سلب صلاحيت بين المللي دادگاه ها در حقوق ايران محمد مجد کابري، اعظم انصاري دعاوي بين المللي، دادگاه صالح، صلاحيت محلي، توافق بر صلاحيت، حاکميت اراده
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دانش حقوق عمومی شماره 29 سال نهم 1399 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نقد و بررسي تقنين آزمايشي در حوزه قانون گذاري امير باراني بيرانوند، عبدالله مختاري تفويض اختيار، قانون آزمايشي، قانون اساسي، قانونگذاري، مجلس شوراي اسلامي
مسئوليت مدني ناشي از نقض اعتماد به اعلام ها و تصميمات دولت حبيب طالب احمدي، علي رضائي، اميرحسين نقوي انتظارات مشروع، تصميم دولت، خسارات اتکايي، عدول از تصميم، مسئوليت دولت
گستره صلاحيت مقام رهبري در صدور فرمان همه پرسي (موضوع بند ‎۳ اصل ‎۱۱۰ قانون اساسي) هادي طحان نظيف، علي بهادري جهرمي، کمال کدخدامرادي بند ‎۳ اصل ‎۱۱۰، فرمان همه پرسي، مقام رهبري، همه پرسي، همه پرسي تقنيني، همه پرسي اساسي
آسيب شناسي ساختار و مقررات سازمان مناطق آزاد تجاري – صنعتي با معيارهاي حکمراني شرکتي در بخش عمومي عادل شيباني، ابراهيم عبدي پور فرد بنگاه هاي عمومي، حکمراني شرکتي، سياست هاي اصل ‎۴۴ قانون اساسي، مناطق آزاد، مالکيت دولتي
رويکرد فقهي به راي ممتنع سيدمحسن قائمي خرق رأي ممتنع، امتناع از راي، راي ممتنع به مثابه سکوت، راي ممتنع به مثابه کتمان شهادت، فقه انتخابات
حدود استنادپذيري قانون آيين دادرسي مدني در ديوان عدالت اداري محمدامين ابريشمي راد، حسين آئينه نگيني آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، سکوت نسبي، سکوت مطلق، قانون آيين دادرسي مدني، ماده ‎۱۲۲ قانون ديوان
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دانش حقوق عمومی شماره 30 سال نهم 1399 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نظارت شوراي نگهبان بر نحوه تصويب اساسنامه سازمان هاي عمومي؛ نقد رويه ها و عملکردها يحيي مزروعي ابيانه، علي محمدفلاح زاده اساسنامه، اصل ‎۸۵، شوراي نگهبان، مجلس، نظارت، هيات وزيران
سازکار مطلوب نظارت شرعي فقهاي شوراي نگهبان بر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مرتضي حاجي علي خمسه، مصطفي مسعوديان، حميد فعلي فقهاي شوراي نگهبان، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نظارت شرعي، هنجار حقوقي، نظارت پيشيني، نظارت فعال، نظارت پسيني
بررسي فقهي حقوقي اصل ‎۲۷ قانون اساسي در پرتو طرح تقنيني نحوه برگزاري راهپيمايي ها و تجمعات سيداحسان رفيعي علوي آزادي عقيده، اصل ‎۲۷ قانون اساسي، آزادي تجمعات، حقوق و آزادي هاي فردي، مردم سالاري ديني
بايسته هاي مقررات گذاري محلي ولي رستمي، سيدمجتبي حسيني پور اردکاني اصل حاکميت قانون، امور محلي، شوراهاي محلي، صلاحيت محلي، مقتضيات محلي، مقررات محلي
تنقيح قوانين و مقررات گامي در تضمين اصل امنيت حقوقي خيرالله پروين، رضا فرامرزي، امين پاشايي اميري فقهاي شوراي نگهبان، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نظارت شرعي، هنجار حقوقي، نظارت پيشيني، نظارت فعال، نظارت پسيني
حريم خصوصي افراد مشهور و فرزندانشان اکبر ذاکريان، حسين جاور، سيدفرهاد بطحايي افراد مشهور، انتظار معقول و متعارف، حريم خصوصي، سلبريتي، مصلحت عمومي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دانشنامه حقوق اقتصادي شماره 17 سال بیست و هفتم 1399 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحليل راي وحدت رويه شماره ‎۷۳۳ هيات عمومي ديوان عالي کشور؛ با تاکيد بر ماهيت پول و تمايز کاهش ارزش پول، خسارت تاخير تاديه و خسارت ناشي از افزايش قيمت ها عباس کريمي، محمدهادي جواهرکلام راي وحدت رويه شماره ‎۷۳۳ ديوان عالي کشور، کاهش ارزش پول، خسارت ناشي از افزايش قيمت ها، ربا، خسارت تاخير تاديه، عدم النفع
تحليل و ارزيابي تضمين اعتبار اختراع در قرارداد ليسانس علي ساعت چي عدم معقوليت، دکترين تغييرات در حوزه اختراعات، قالب قراردادي، شروط ماهوي اختراع، تضمين اعتبار، ليسانس اختراع
امکان سنجي پذيرش تحليل مشارکت در نقض علامت تجاري در حقوق ايران و آمريکا از منظر تحليل اقتصادي حامد نجفي، محمود صادقي، مرتضي شهبازي نيا نقض غيرمستقيم، علامت تجاري، برند، فناوري، حقوق ايران، حقوق آمريکا
ماهيت مسئوليت بيمه گر و تاثير آن در انتخاب روش استرداد و اصل قائم مقامي حسن باديني … [و ديگران] قائم مقامي، بيمه گذار، بيمه گر، خسارت، روش استرداد
مطالعه تطبيقي شرط تضمين مسئوليت در قراردادها محسن ايزانلو، ابوالفضل شاهين بيمه مسئوليت، حق جبران غرامت، تخصيص ريسک اقتصادي، شرط پذيرش مسئوليت، شرط تضمين جبران خسارت، شرط جايگزيني مسئوليت، شرط عدم مسئوليت
گردش سرمايه در حقوق بين الملل: ارزيابي تحريم سرمايه گذاري خارجي ايران سيدياسر ضيايي، محمدرضا ملت تحريم، سرمايه گذاري خارجي، گردش آزاد سرمايه، جريان آزاد سرمايه، جمهوري اسلامي ايران
حفظ منافع اساسي کشور ميزبان در دعاوي سرمايه گذاري ناشي از مخاصمات مسلحانه ابوالقاسم شهبازيان، صادق سليمي داوري سرمايه گذاري، مخاصمات مسلحانه، معاهدات سرمايه گذاري خارجي، منافع دولت ميزبان
حمايت از مد (آفرينش هاي پوششي – زيبايي) از رهگذر حقوق مالکيت صنعتي ايران و فرانسه حسن رسولي، سيدمصطفي محقق احمدآبادي (داماد)، حسن پاشازاده مد، آفرينش هاي پوششي، آفرينش هاي زيبايي، حق اختراع، طرح صنعتي، نشانه هاي جغرافيايي، علامت تجاري، اسرار تجاري
ارتقاي اثربخشي و کارآمدي نظام مقابله با تامين مالي تروريسم با پذيرش راهبرد نظارت مبتني بر ريسک در بخش نهادهاي مالي ناصر قاسمي، احمدعلي ثالث مويد راهبرد مديريت ريسک، نظارت، مقابله با تامين مالي تروريسم، سياست جنايي، نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
مسئوليت مدني ناشي از افشاي اسرار تجاري توسط کارگر سابق مرتضي شهبازي نيا، منصور عشق پور، ابراهيم تقي زاده مسئوليت مدني، اسرار تجاري، کارگر سابق، کارفرما، افشاء
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
ديدگاه هاي حقوق قضايي شماره 88 دوره بیست و چهارم 1398 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تاثير مشارکت زيان ديده در خسارت بر مسئوليت بين المللي دولت سيدقاسم زماني، وحيد بذار تعهد به کاهش خسارت، مسئوليت بين المللي، مشارکت زيان ديده، فرض وجود خطر
تحليل جرم شناختي قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ‎۱۳۹۲ حسين غلامي، رحيم نمروري جرم شناختي، قاچاق کالا و ارز، قانون
نقش رويه قضايي محاکم در توسعه حقوق اداري ايران علي محمد فلاح زاده، صادق تاري وردي حقوق اداري، رويه قضايي، ديوان عدالت اداري، منبع حقوقي
مسئوليت وام دهنده در قبال تخلفات عرضه کننده در تسهيلات سه جانبه مصرفي عباس قاسمي حامد، ابراهيم تقي زاده، مريم عامري تسهيلات سه جانبه، وام دهنده، عرضه کننده، مصرف کننده، مسئوليت قانوني
اعمال حقوق بازرگاني فراملي به عنوان قانون حاکم در داوري تجاري بين المللي همايون مافي، فاطمه ابطحي اصل حاکميت اراده، تجارت بين المللي، حقوق بازرگاني فراملي، قانون حاکم
جايگاه حقوقي نهادهاي انقلابي در حقوق اداري ايران فردين مرادخاني، بهروز سعادتي امور استخدامي، امور مالي، موسسات عمومي غيردولتي، نظارت پذيري، نهادهاي انقلابي
نگاهي به اعمال قاعده سازگاري و حق انتخاب مساعدترين قاعده در کنوانسيون نيويورک ايوب منصوري رضي، سيدمرتضي حسيني اجراي راي داوري، حق انتخاب، داوري غيرداخلي، کنوانسيون نيويورک، مساعدترين قاعده
بهره برداري تجاري از شهرت ورزشکاران در نظام هاي حقوقي آمريکا، انگلستان و ايران عباس ميرشکاري خسارت، دارا شدن بلاجهت، شهرت، نام، ورزشکاران
نقد فتواي مشهور فقهاي اماميه درباره ارث کودکان متولد از رابطه نامشروع رحيم نوبهار، سيدجعفر حسيني ارث، زنازاده، عدالت، قاعده وزر
اعمال صلاحيت کيفري خارجي بر مقامات بلندپايه دولتي سيدعلي هنجني، علي فهيم دانش جرائم بين المللي، صلاحيت کيفري خارجي، مصونيت، مقامات عالي رتبه دولتي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
رای شماره 31 سال نهم 1399 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي درجه مجازات بزه دربردارنده شلاق تعزيري و يا جزاي نقدي همراه با حبس با درجه پايين تر محمد يکرنگي، محمدمهدي شيرازي حبس، درجه بندي، شلاق تعزيري، جزاي نقدي
دادخواهي از آراء شوراي انتظامي نظام مهندسي؛ از نفي صلاحيت ديوان عدالت اداري تا بن بست ديوان عالي کشور حامد نيکونهاد، ژاله غني کله لو مراجع اختصاصي اداري، مراجع شبه قضايي، شوراي انتظامي نظام مهندسي، ديوان عالي کشور، ديوان عدالت اداري، نظارت قضايي، حق دادخواهي
تاملي بر آراء صادره از شعب ‎۲۲۱ دادگاه بدوي مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران و ‎۶۶ دادگاه تجديدنظر تهران در خصوص تعهد زوج به انتقال سه دانگ از شش دانگ يک باب آپارتمان به زوجه همايون مافي تعهد به انتقال، تمليک، حق ديني، حق عيني، فضولي
نقدي بر راي وحدت رويه شماره ‎۷۹۴ هيئت عمومي ديوان عالي کشور در باب بطلان توافقات مغاير با مصوبات بانک مرکزي پيرامون تعيين سود تسهيلات سعيد سياه بيدي کرمانشاهي مصوبات بانک مرکزي، نظم عمومي، بطلان
نقدي بر راي صادره در خصوص خسارت تاخير تاديه در سند تجاري سفته اميرعباس عسکري خسارت، ربا، جريمه تاخير، تاخير تاديه، سفته، جريمه ديرکرد
رويکرد رويه قضايي نسبت به تحولات قانوني رفتار نوعا کشنده مسلم واحدي فعل کشنده، جنايت، رفتار نوعا کشنده، جاني، مجني عليه
لازم الاتباع بودن راي قطعي دادسرا نسبت به دادگاه کيفري در رسيدگي به دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم عارف اسدي دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم، دادسرا، لازم الاتباع بودن، صلاحيت
تحليل شرايط تحقق عسر و حرج به علت اعتياد زوج در پرتو نقد راي صادره از ديوان عالي کشور مهسا ستاري عسر و حرج، طلاق، اعتياد، نقد راي، ماده ‎۱۱۳۰ ق.م
تحليل بزه توهين عملي و بزه ايراد ضرب عمدي بدون ايجاد اثر، در پرتو نقد راي اميررضا قانع توهين عملي، ضرب عمدي بدون ايجاد اثر، قصد مجرمانه، تعدد معنوي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
علم و وکالت شماره 5 سال دوم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مباني و چالش هاي جرم انگاري در گفتمان سياست جنايي قانون آيين دادرسي کيفري ‎۱۳۹۲ جمال بيگي، جلال شيرمحمدي جرم انگاري، سياست جنايي، قانون آيين دادرسي کيفري
وکالت در طلاق از ديدگاه مذاهب اربعه فاطمه انتشاري، حسين منصوري وکالت، طلاق، تفويض
واکاوي عدم قابليت استناد در فقه مرتضي ناصري قابليت استناد، ضمانت اجرا، عدم نفوذ مراعي، عدم قابليت استناد، بطلان
چالش هاي وکالت در دعاوي حقوقي مريم احمدي، اکبر بدرزاده وکيل، موکل، شان وکالت، تخلف انتظامي
واکاوي ابعاد مسئوليت کيفري پرسنل نيروهاي مسلح ايران در ايراد خسارت به اموال نظامي با رويکرد تطبيقي احسان زرنگار اموال نظامي، ايراد خسارت، جرم و مجازات نظامي، مسئوليت کيفري پرسنل نظامي
جايگاه و اعتبار مصوبات ستاد ملي مبارزه با کرونا در سيستم حقوقي ايران فريور خليلي شجاعي، عليرضا عنابي ستاد مبارزه با کرونا، شوراي عالي امنيت ملي، قانون اساسي، ولايت فقيه، ويروس کرونا
نقش ماده ‎۲۲ قانون حمايت خانواده در طلاق توافقي و مطالبه مهريه ليدا عقيلي، ويدا عقيلي طلاق توافقي، مهريه، ماده ‎۲۲ قانون حمايت خانواده
مطابقت قواعد داوري با سازش و ميانجيگري در تباينات مدني فريد بقائي نظرلو اختلافات مدني، داوري، سازش، ميانجيگري، روش غير قضايي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه پزشکی شماره 42 سال دوازدهم 1399 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
خطرپذيري در درمان و مشروعيت اقدامات مبتني بر آن ميثم خزائي، مهدي نوريان درمان، خطرپذيري، مسئوليت پزشک
تاثير امتناع بيمار از درمان بر ضمان پزشک خاطي سيدرضا احسان پور امتناع از درمان، بيمار، پزشک، ضمان
شروط صحت اجاره در اجاره رحم سيدمحسن مرتضوي، صديقه نوروزي رحم، اجاره رحم، فقه اماميه
مباني فقهي و حقوقي مسئوليت جاني نسبت به صدمات ناشي از درمان جنايت ياسر عزيزي، محسن جهانگيري جاني، جنايت، درمان، صدمه، مسئوليت
مشروعيت تصرف ذي نفعان بالقوه در اموال بيمار مشرف به مرگ مجتبي سرگزي پور، محمدرضا کيخا، عليرضا آبين بيمار، مرگ، مال، تصرف، بيمار مشرف به مرگ، ذي نفع
تبيين فقهي مسئوليت دولت در رويارويي با بيماري کرونا منصور غريب پور دولت، بيماري کرونا، کوويد ‎۱۹، مسئوليت
بررسي فقهي حقوقي اهداي اعضاي نوزادان آنانسفال عاطفه آجري آيسک، فاطمه رضايي آنانسفالي، پيوند اعضاء، اعضاي غير حياتي، مرگ مغزي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه و حقوق خانواده شماره 72 سال بیست و پنجم 1399 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مطالعه تطبيقي نهاد صلح در خانواده از منظر قرآن کريم و نهاد داوري در قوانين ايران صديقه مهدوي کني، عطيه رنگچي طهراني صلح، دعاوي خانوادگي، داوري، شوراي حل اختلاف، حکميت، قاضي تحکيم
بايسته هاي تقنيني سياست گذاري جمعيتي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران علي تقي نژاد، سيدمحمدمهدي غمامي، حسين عزيزي سياست هاي جمعيتي، عدم تعادل جمعيتي، منطقه گرايي، قانونگذاري
قضازدايي جرايم خانوادگي، از نظريه تا اجرا عاطفه عباسي، رکسانا بوعذار اسناد بالادستي، جرائم خانوادگي، داوري، قضازدايي، صلح و سازش، ميانجي گري کيفري
نقش سازمان بهزيستي در فرآيند سرپرستي از کودکان و نوجوانان بي سرپرست يا بدسرپرست حميدرضا صالحي، فاطمه رضايي، نرگس باقري مطلق حکم سرپرستي، بدسرپرست، بي سرپرست، سازمان بهزيستي، سرپرستي، فرزندخواندگي، کودکان و نوجوانان
استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ايران، فقه مذاهب اسلامي و اسناد بين المللي علي رضا شريفي، پروين باپيري استقلال، دختران بالغ، سن نکاح، فقه مذاهب اسلامي، حقوق ايران، اسناد بين المللي
تاملي فقهي بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه الاسلام محمدرضا کيخا، حميد موذني بيستگاني، مرضيه قاسمي بيستگاني اذن زوج، حجه الاسلام زوجه، تمکين خاص، استطاعت، فقه خانواده
نفقه زوجه: دين يا تعهد حامد خوبياري نفقه، دين، تعهد قراردادي، تعهد به تمليک، اباحه تصرف
اشتراط نفقه در نکاح موقت فاطمه خسروي، کبري پورعبدالله، نسيبه هاشمي نژاد نکاح موقت، حقوق مالي، نفقه، شرط ضمن عقد، حاکميت اراده
تعارض اصل و ظاهر در احکام خانواده مهدي آبدار اصفهاني، احسان علي اکبري بابوکاني، محمدعلي حيدري اصل، انسداد، تعارض اصل و ظاهر، ظاهر، ظن معتبر
حمايت از زنان در برابر خشونت در پرتو رويه ديوان اروپايي حقوق بشر: با اشاره به رويکرد نظام حقوقي ايران موسي کرمي، احمدرضا توحيدي تبعيض عليه زنان، خشونت عليه زنان، ديوان اروپايي حقوق بشر، کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، مساعي مقتضي
احکام و آثار وطي به شبهه از ديدگاه فقهاي اماميه و حنابله با تاکيد بر ديدگاه صاحب جواهر و ابن قدامه بنت الهدي طبسي، فاطمه رجايي، ناصر سلماني ايزدي ابن قدامه، شبهه، صاحب جواهر، نکاح، وطي
واکاوي حقوق زوجه در فرايند فرزندآوري با استناد به حق سلطنت بر بدن سيدعلي علوي قزويني، مريم زارع حق استيلاد، زوجه، عزل، قاعده سلطنت، مالکيت منافع
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه و مباني حقوق اسلامي شماره 1 سال پنجاه و سوم 1399 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
حق فرزندخواهي زوجين از يکديگر از منظر فقه اماميه بي بي رحيمه ابراهيمي استيلاد، حق حمل، حق فرزندخواهي، حکمت نکاح، عزل
ابعاد جزايي FATF (گروه ويژه اقدام مالي مشترک) از منظر فقه و حقوق اسلامي محمد اسحاقي، بهزاد شاهنده اف.اي.تي.اف، پول شويي، تامين مالي تروريسم، فقه جزايي، گروه ويژه اقدام مالي مشترک
بررسي ادله فقهي لزوم علني بودن دادرسي مهدي الله ياري، عصمت السادات طباطبايي لطفي ادله، اصل علني، دادرسي، فقه
بازشناسي موقوفات عام از موقوفات خاص محمدحسن امام وردي اشخاص معين، اشخاص نامعين، موقوف عليهم، وقف عام، وقف خاص
مجاز در قرآن، کاوشي در آراي اصوليان فرزاد پارسا، جمال بادروزه مجاز، وقوع، قرآن، اصول فقه
مجازات قتل ناشي از سم در فقه مذاهب اسلامي سهيلا رستمي … [و ديگران] سم، قتل، مسموم، مجازات، فقه
بازپژوهي ضرب زنان در آيه ‎۳۴ سوره نساء محمدرضا شاهرودي، زهرا بشارتي رفتار، زنان، سواک، ضرب، مجازات، نشوز
عدم تغليظ ديه قتل خطايي در ماه هاي حرام محمدحسين شعباني تغليظ، ديه، قتل، ماه حرام، يک سوم
تاملي بر انطباق قاعده علي اليد بر انتقال غير مجاز داده – پيام فاطمه مهدوي، علي پيردهي انتقال، داده – پيام، ضمان، علي اليد
بازخواني انتقادي نظريه انحصار خمس در غنائم جنگي و رکاز عابدين مومني ارباح مکاسب، خمس، خوانش انتقادي، رکاز، فقه اهل سنت، فقه شيعه، غنائم جنگي
تحليل حق اولياي دم در فرض کشته شدن عمدي قاتل الهه نخعي، محمدرضا کيخا احقاق حق، اولياء مقتول اول، اولياء مقتول دوم، قتل جاني، قصاص قاتل
بازخواني ادله مجازات زناي محصن و محصنه با نابالغ (نقد ماده ‎228 ق.م.ا. 1392) مليحه نوربخش، حميد مسجدسرائي مرد محصن، زن محصنه، زناي محصنه، رجم، جلد
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه، حقوق و علوم جزا شماره 17 سال پنجم 1399 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مسئوليت قضات در اشتباهات قضايي مهديار رحماندوست اصل ‎۱۷۱ قانون اساسي، مسئوليت قضات، تقصير، جبران خسارت
ماهيت مسئوليت مدني بانک ناشي از سواستفاده از دستگاه هاي کارتخوان بر مبناي قواعد فقهي سيدمحمدرضا امام، محمدرضا نامجويان بانکداري الکترونيکي، اسکيمينگ، مسئوليت مدني، قاعده هشدار، اصل اعتماد، مسئوليت تضامني
بررسي ماهيت عفو متهمان و محکومان در قانون و مباني آزادي مشروط سيدمجتبي حسيني عفو، آزادي مشروط، اعطاي آزادي مشروط
تعارض اذن زوجه با الزام ثبت عقد دوم (دائم) زوج محمدحسين دانشفر، علي طاهري دهنوي اذن، ازدواج مجدد، الزام ثبت ازدواج، عدالت
بررسي مقايسه اي سکوت در معاملات تجاري و حقوق مدني با در نظر گرفتن ديدگاه فقهي اميررضا حاجي آقازاده رودسري، غلامرضا عراقي سکوت، قرارداد، اعلام اراده، حقوق مدني
بررسي چالش هاي تاسيس دادگاه هاي کيفري اختصاصي از منظر اسناد بين المللي علي شهريار منطقي فسايي، سميه حسيني خشه حيران، صادق زيباکلام اسناد بين المللي، دادگاه هاي کيفري اختصاصي، دادرسي عادلانه، برابري افراد
کفايت مستندات فقهي و ادله متعارف جرم انگاري افساد في الارض محمدابراهيم مجاهد، احمد عابديني نجف آبادي، جواد پنجه پور افساد في الارض، کفايت مستندات، ادله متعارف، موافقان و مخالفان، تنقيح مناط
تجلي فقه در تعهدات قانوني وکيل نرگس ايزدي فقه، قانون، تعهد، وکيل، مسئوليت، وکالت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه، حقوق و علوم جزا شماره 18 سال پنجم 1399 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
اولويت بندي عوامل موثر در مالکيت معنوي (مطالعه موردي: ورزش ايران) محمدمهدي سلطاني، حسين علي محمدي، حميد فروغي پور مالکيت معنوي، ورزش، اختراع، دارايي
جلوه هاي جبران خسارت بزه ديده در جنايات غير عمدي با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه سعيد جهانگيري، ناصر گروسي، محسن عبداللهي ديه، جبران خسارت، بزه ديده، سياست جنايي افتراقي، حقوق فرانسه
واکاوي چگونگي اعتبار وصيت تمليکي معلق از منظر حقوقي و سياسي در ايران علي شهريار منطقي فسايي، محمود سريع القلم، سميه حسيني خشه حيران وصيت، موصي، موصي له، تمليکي، تعليق
واکاوي کاربرد اصل برائت در رسيدگي به جرائم توسط نهادهاي امنيتي و انتظامي در ايران سعيد جهانگيري، کياوش هوشمندي، اسماعيل بيات اصل برائت، حقوق بشر، جرائم، ضابطين امنيتي، دادستان
تاثير قاچاق و استعمال مواد مخدر در امنيت هوانوردي حسن رباني … [و ديگران] قاچاق، مواد مخدر، امنيت هوانوردي
بررسي دموکراسي در حقوق بين الملل معاصر آئين خضري عزيزي فر دموکراسي، حقوق بين الملل، حقوق بشر
رويکردي به اظهارنامه و ايرادات آن با نگاهي به قوانين خاص سعيد تاجيک زاده، سعيد عليزاده، سجاد عباسي ارسال اظهارنامه، اظهار کننده، مخاطب، پاسخ
واکاوي جرايم غير عمد دليل ديه از منظر سياست جنايي افتراقي ناصر گروسي، فاطمه شماخي ديه، سياست جنايي افتراقي، مراجع قضايي، دادرسي، جرايم غير عمد
واکاوي پيشگيري انتظامي در شبکه هاي اجتماعي و تاثير آن بر اغتشاشات شهري علي شهريار منطقي فسايي شبکه هاي اجتماعي، فضاي مجازي، پيشگيري انتظامي، اغتشاشات شهري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
قانون یار شماره 13 دوره چهارم 1399 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعاوي محمدرضا مرادي ديوان عدالت اداري، صلاحيت، دعاوي اداري، دادرسي اداري
آيين دادرسي نهادهاي مخفف در حقوق کيفري ايران امين اميريان فارساني، سيدعباس جزايري، فاطمه حيدري عفو، آزادي مشروط، تعليق، راي قطعي، اجراي احکام
حقوق کشورهاي در حال توسعه در بهره مندي از فناوري صلح آميز هسته اي شهرام پايدار کشورهاي در حال توسعه، فناوري، صلح آميز، هسته اي
بررسي فقهي و حقوقي طلاق و تاثير آن در بزهکاري اطفال با رويکرد روانشناسي ليلا حيدري اقدم، فرزام ابراهيمي سعيد، فرزاد ابراهيمي سعيد طلاق، عده، طهر، ظهار، بذل مدت
پرداخت دين توسط غيرمديون حامد خانه کشي وفاي به عهد، متعهد، ديون، اذن، رجوع
بررسي حقوقي و اقتصادي تاثير تحريم ها بر صنعت گردشگري علي اکبر حکم آبادي، افسانه دولت آبادي تحريم ها، صنعت گردشگري، حقوق، اقتصاد
بررسي و تبيين ارث و نسب طفل متولد از رحم استيجاري (عاريه اي) شهاب تخله، رامين گري نازايي، باروري مصنوعي، رحم استيجاري، نسب، ارث
تحليل دعاوي خسارات ناشي از بطلان معامله در آيينه آراي قضايي مريم سالميان بطلان معامله، دعاوي خسارات، رويه قضايي
ضمانت اجراي تخلف از شرط ترک فعل حقوقي فوزيه شريفيان، مدينه جمالي شرط فعل، شرط ترک فعل، ضمانت اجرا، صحت، بطلان
مرز اخلاق، شريعت و قانون در مقررات کيفري با توجه به توبه در قانون مجازات اسلامي مصوب ‎۱۳۹۲ حميد عليخاني توبه، اخلاق، اسلام، شريعت، قانون مجازات اسلامي
جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول طهمورث فتاحي جعل، استفاده و استعمال، سند مجعول، جرم، نوشته، حقوق کيفري
بررسي تطبيقي حق تماميت اثر در حقوق داخلي و بين المللي فهيمه فخاري حق حرمت اثر، حقوق اخلاقي، حقوق مالکيت فکري، حق تماميت اثر
قانونمداري در حقوق اداري و رسيدگي به آن در ديوان عدالت اداري محدثه زراعت قانون مداري، اعمال اداري، ديوان عدالت اداري
نقش و جايگاه وراثت و ژنتيک (زيست شناسي جنايي) در ارتکاب جرم از منظر جرم شناسي نوين و آموزه هاي ديني کامل حميد … [و ديگران] آموزه هاي ديني، زيست شناسي جنايي (وراثت و ژنتيک)، جرم شناسي، عوامل زيستي، بزهکاري
شرايط و ماهيت حقوقي قرارداد داوري اسلام نيکنام قراردادي، صلاحيتي، مختلط، مستقل، داور
درنگي بر جرم انگاري شهرسازي در ايران محمود شاطريان، علي جاويدپناه جرم انگاري، مقررات جزايي، حقوق عمومي، شهرسازي، مجازات
بررسي قاچاق اعضاي بدن انسان در نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي مهرداد کيانيان، مرتضي عبدي قاچاق اعضاي بدن انسان، ضد حقوق بشري، پيوند اعضا، قاچاق انسان، سازمان هاي جنايي فراملي
ضوابط تعيين حداقل دستمزد؛ مطالعه تطبيقي حقوق کار ايران با ساير کشورها در پرتو اصول سازمان بين المللي کار حسين ولي زاده حقوق کار، دستمزد، کارگر و کارفرما، قرارداد کار، پايه حقوق
تضييع حقوق مالکانه به واسطه تغيير کاربري وحيد خسروي حقوق مالکانه، تغيير کاربري، حفظ کاربري، زمين باير، زمين کشاورزي
نقش و تاثير سازمان ثبت اسناد و املاک در توسعه نظام قضايي کنوني اصغر کيان مهر حقوق ثبت، قضا، سند معارض، ثبت الکترونيک، کاداستر
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
قانون یار شماره 14 دوره چهارم 1399 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
واکاوي پيشگيري هاي غير کيفري از جرايم اداري پويا يزدان پناه پيشگيري اجتماعي، پيشگيري وضعي، جرايم اداري، پبشگيري غير کيفري
سازمان هاي بين المللي و تکوين حقوق بين الملل عرفي کريستينا داجيرداش؛ تحقيق و ترجمه امين راستاني حقوق بين الملل، سازمان بين المللي، قطعنامه، سازمان ملل
بررسي آثار تطبيقي عقد نکاح در فقه اماميه و حقوق ايران سميرا ميرزايي عقد نکاح، نکاح دائم، نکاح متعه، تکاليف زوج، تکاليف زوجين
عوامل بروز فساد اداري از ديدگاه اسلام مصطفي صالحي فساد اداري، رشوه، اختلاس، سازمان هاي اداري، فساد اقتصادي، کارمند
بررسي جنايات ضد بشريت در حقوق بين الملل عطيه نعمتي جنايات عليه بشريت، جنايات توده وار، حقوق کيفري بين المللي
ماهيت جرم زدايي و گستره آن در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح امير باراني بيرانوند جرم زدايي، قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي
مساوات و برابري در امر قضاوت قاضي در سيستم قضايي ايران واهب لطفي مساوات و برابري (عدالت)، دادرسي، سيسنم قضايي ايران، فرآيند کيفري
تحليل و بررسي فلسفه کيفر و مباني آن در فقه و حقوق مجتبي زارعي کماليه کيفر، مجازات، سزادهي، حبس، حدود و تعزيرات، متهم
بررسي اصل عدم با اصل استصحاب سعيده سليماني اصل، عدم، استصحاب، حالت سابق، اماره، اصول فقه، اصاله العدم
نگرش مقارن به مقررات و مراجع رسيدگي به مناقشات حوزه فوتبال سيدمحمدجواد سربها قراردادهاي فوتبال، فدراسيون فوتبال، تخلفات قانوني
نقش اولياء دم در استيفاي قصاص در جرم قتل و مقايسه آن در حقوق کيفري ايران و فرانسه علي احمدپور بخواني قصاص، عفو، ولي دم، تعدد ولي دم، جرم قتل، حقوق کيفري فرانسه
نگاهي تحليلي به نوآوري هاي جرايم حدي در قانون مجازات ‎۱۳۹۲ محبوبه تقي زاده شاهرخ آبادي حد، مجازات اسلامي جديد، حدود، اعدام، حدود شرعي، شارع، قانون  مجازات ‎۱۳۹۲
سياست تقنيني حقوق کيفري ايران با رويکرد تامين امنيت فضاي مجازي مختص کودکان سيدعباس خليل پور چالکياسري فضاي مجازي، کودکان، حقوق کيفري، سياست تقنيني، حقوق کودک
ارتباط حقوقي و جزايي اعدام با مسائل اجتماعي کيوان مرادي زاده عدالت، مجازات اعدام، حيثيت انساني، مسائل اجتماعي، جامعه
بررسي ابعاد حقوقي آسيب شناسي فساد اداري در نظام حقوقي کنوني مرضيه حيدري فساد، مفاسد اقتصادي، مقابله با فساد مالي، جرايم اقتصادي، کارمند دولت
بررسي ماهيت حقوقي ماده ‎۶۷۹ قانون مدني و مقايسه آن با ماده ‎۹۵۹ قانون مدني مهدي ابراهيم زاده، عبدالکريم خطيبي عقد جايز، عقد لازم، عقد وکالت، سلب حق و عزل
بررسي مقايسه اي ماده واحده پيوند اعضا و آيين نامه اجرايي آن و قوانين مرتبط امير فضلي، علي زينلي پيوند اعضا، مرگ مغزي، ماده واحده، آيين نامه اجرايي
مقايسه قوانين و راهکارهاي حقوقي مبارزه با پولشويي در نظام حقوقي ايران و انگليس مهدي سليماني تبار قوانين پولشويي، دستورالعمل ها، آئين نامه، برنامه پولشويي، مقايسه قوانين
حقوق بشر و حمايت از پناهندگان طاهره رباني بيدروني حقوق بشر، حمايت، پناهندگان، حقوق بين الملل، تابعيت
نقش شخصيت بزهکار و روش برخورد تربيتي درخور با شخصيت مجرم از ديدگاه آموزه هاي اسلام محسن عباسي بزهکار، شخصيت، جرم، مجازات، حقوق کيفري، آراء قضايي، پرونده شخصيت
تحليل ابعاد قانوني مسئوليت مهندس ناظر و پيمانکار ساختمان خه بات عزيزي مسئوليت مدني، جبران خسارت، مهندس ناظر، پيمانکار، ورود خسارت
روسپي گري در سياست کيفري ايران فاطمه سادات هاشمي فرد، عليرضا حسني روسپيگري، اعتياد، رابطه جنسي، جرم، خانواده، فحشا، روابط نامشروع
شرط خلاف سنت در عقد نکاح حسن جليليان عقد نکاح، شروط باطل، شرط نامشروع، شرط مبطل، بطلان نکاح، شرط خلاف سنت، اهل کتاب
تفکر عدالت ترميمي و تاثير آن در پيشگيري از وقوع جرم سيدمحمد حسيني عدالت ترميمي، پيشگيري از وقوع جرم، تکرار جرم، عدالت کيفري، بزهکار
ريشه يابي علل بزهکاري از منظر فقه و حقوق اسلامي خليل الله احمدوند، پريسا نظري، سيده فاطمه مرتضوي فقه، حقوق اسلامي، بزهکاري، جرم، گناه، ريشه يابي علل بزهکاري
جايگاه فقهي و حقوقي معاملات معارض در حقوق موضوعي ايران بهنام اسدي معامله معارض، قولنامه، سند رسمي، سند عاديف انتقال مال غير
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
قضاوت شماره 99 سال نوزدهم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
صلاحيت و دعواي اضافي؛ نقدي بر دادنامه شماره ‎9609972988100100 شعبه اول دادگاه حقوقي بهارستان تهران حسن محسني حق تملک اعياني، دعواي اضافي، وقف، مخروبه، اختلاف
قرار جلب به دادرسي، موقوفي تعقيب و منع تعقيب در جرائم اقتصادي؛ نقدي بر قرار نهايي شماره ‎9709972126200019 شعبه دوم بازپرسي دادسراي ناحيه ‎22 تهران امين جعفري، افروز گلستاني نجف آبادي جرائم اقتصادي، کلاهبرداري بانکي، منع تعقيب، موقوفي تعقيب
تحليل فقهي – حقوقي آثار شرط عوض در عقد هبه بر مبناي نظريه تقابل تعهدات حجت مبين، امين اميرحسيني شرط عوض، هبه، عقد جايز، تقابل تعهدات، تقابل عوضين
بررسي فقهي و حقوقي تفتيش و حريم خصوصي در تحقيقات مقدماتي عبدالرضا اصغري، حسين ابراهيم زاده، حسن صادقي تفتيش، حريم خصوصي، منازل و اماکن، تحقيقات
تحليل جرم حمل، واردات، توليد و عرضه برخي انواع سلاح سرد در حقوق کيفري ايران ناصر قاسمي، امير مرادي جرائم مانع، سلاح سرد، پنجه بوکس، حمل، واردات، توليد و عرضه
ضمان ناشي از جنايت منجر به بيهوشي با رويکردي فقهي – حقوقي علي اکبر گروسي، محسن مرادي اوجقاز کما، ديه، مرگ ظاهري، مرگ قطعي
تحليلي بر قابليت اعمال حقوق بين الملل بر اعمال داعش احسان زرنگار داعش، حقوق بين الملل، تروريسم، جرائم بين المللي، تعقيب و محاکمه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
قضاوت شماره 100 سال نوزدهم 1398 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
خلع يد، تعارض سند رسمي و عادي؛ نقدي بر دادنامه شماره ‎9709972993700410 شعبه دوم دادگاه حقوقي بخش رودبار قصران تهران محمود کاظمي دعواي خلع يد، اثبات مالکيت، ماده ‎۲۲ ق.ث، سند رسمي مالکيت، سند عادي، توارد دو دعوا
قرار موقوفي تعقيب از حيث اعتبار امر مختوم؛ نقدي بر قرار نهايي شماره ‎9709970245700529 شعبه ‎5 بازپرسي دادسراي ناحيه ‎2 تهران غلامحسن کوشکي اعتبار امر مختوم، قرار موقوفي تعقيب، عنصر رواني، رويه قضايي
بررسي تحقق جرم کلاهبرداري؛ نقدي بر دادنامه شماره ‎9709972191700001 شعبه 1042 دادگاه کيفري دو مجتمع قضايي شهيد قدوسي تهران عباس شيخ الاسلامي کلاهبرداري، تدليس، اغفال، قصد بردن، قصد مجرمانه
تاملي در تحولات تقنيني هرزه نگاري رايانه اي؛ مطالعه تطبيقي حقوق کيفري ملي و اسناد بين المللي صالح غفاري چراتي، اسماعيل هادي تبار، سيدابراهيم قدسي هرزه نگاري رايانه اي، سياست جنايي، حقوق تطبيقي، قانون گذاري
واکاوي اعاده دادرسي و تحليل ارتباط آن با طرق اعتراض به احکام محمدرضا پورقرباني، احمد پورابراهيم اعاده دادرسي، اعاده محاکمه، شکايت از احکام، محاکم قضايي، تجديد دعوا، واخواهي
دفاع ضرورت و آثار و شروط آن در حقوق بين الملل با تاکيد بر رويه دادگاه هاي بين المللي وحيد بذار ضرورت، دادگاه هاي بين المللي، ديوان بين المللي دادگستري، مسئوليت بين المللي، گابچيکوو ناگيماروس
مستندسازي بر اساس ادله سنتي و متجدد الکترونيکي و آثار آن در نظام قضايي سيدعلي رباني موسويان، طاهره سادات نعيمي ادله، ادله سنتي، ادله الکترونيکي، مستندسازي، استنادپذيري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
کانون شماره 171-172 سال پنجاه و نهم 1399 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ملاحظاتي در خصوص نحوه تعيين تکليف تخليه و پرداخت الباقي ثمن واقعي در دفاتر اسناد رسمي و وجه التزامات مربوطه احسان معدوليت قبض و اقباض موجل، حق حبس، ارزش معاملاتي (قيمت منطقه اي) اعلامي دارايي، ثمن واقعي، قبض تخليه، قبض قسطي، سند قطعي مشتمل برهن، رهن مشاعي مبيع مشاع، وجه التزام، اجرائيه
مفهوم و محدوده غبن در خيار غبن مصطفي السان، شاهرخ کاظمي خيار، غبن، غابن، مغبون، ارکان و آثار غبن
واکاوي اجراي اسناد لازم الاجراي بيگانه در ايران و قانون حاکم بر آن امين حسيني، مسعود شيراني اسناد لازم الاجرا، شناسايي و اجراي احکام خارجي، نظم عمومي، قانون اجراي احکام مدني
سوء استفاده از اضطرار و قراردادهاي ناشي از آن فريبرز اميرايناللو، جمشيد نورشرق اضطرار، سوء استفاده از اضطرار، معاملات اضطراري، اکراه، قرارداد
مطالعه تطبيقي توان اثباتي سند رسمي در مقابل ساير ادله اثبات دعوا امير سپاهي سند رسمي، ادله اثبات دعوا، ادله کتبي، ادله شفاهي، تعارض ادله
وضعيت حقوقي ضم وکيل به وکيل سابق سيدحسن سيدباقري کوه کمر وکالت، ضم وکيل، عقد، ايقاع، موکل، قابل عزل، بلاعزل
نحوه اجراي مفاد تبصره ‎۳ ماده ‎۶۴ اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال ‎۱۳۹۴ احسان اله پيرداده بيرانوند
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مجلس و راهبرد شماره 102 سال بیست و هفتم 1399 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نماينده گرايي، نظام نمايندگي پويا و ظرفيت هاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عليرضا دبيرنيا، عادل شيباني نماينده گرايي، نمايندگي پويا، قدرت موسس، حقوق و آزادي هاي بنيادين، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ظرفيت هاي تقنيني کاربرد برنامه هاي عدالت ترميمي در بزه ديدگي اطفال در فضاي سايبر علي علمداري، محمد فرجيها عدالت ترميمي، جرائم سايبري، بزه ديدگي اطفال، ميانجي گري
قانون نويسي در نظام تقنيني ايران در پرتو مدل هاي پيش نويس نگاري تقنيني سيداحمد حبيب نژاد، زهرا عامري قانونگذاري، مدل هاي قانون نويسي، قانون اساسي، ابتکار تقنيني، پارلمان
پيمايش هاي بزه ديده شناسي؛ ضرورتي پيش روي سياستگذاران جنايي در ايران محسن نورپور، سيدمهدي سيدزاده ثاني پيمايش بزه ديده شناسي، رقم سياه بزه ديدگي، عدم گزارش بزه ديدگي، راهبرد ملي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مجلس و راهبرد شماره 103 سال بیست و هفتم 1399 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ابهام در ماهيت حقوقي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و پيامدهاي آن محمدقاسم تنگستاني واحد دولتي، بخش عمومي، فساد اداري، شفافيت
ارزيابي مباني نظارت بر کيفيت قانونگذاري از سوي شوراي نگهبان محمدشهاب جليلوند، علي اکبر گرجي ازندرياني شوراي نگهبان، کيفيت قوانين، مباني نفي کننده، مباني توجيهي
اجراي مجازات قصاص در جرم اسيدپاشي سعيد نظري توکلي، فاطمه کراچيان ثاني اسيدپاشي، مجازات، قصاص، مماثلت
صلاحيت قضايي در دعاوي بين المللي نقض حقوق مولف در فضاي سايبر محمد شکوري گرکاني، نجادعلي الماسي صلاحيت قضايي، کپي رايت، اينترنت، نقض غير قراردادي
مطالعه تطبيقي مقابله با شروط غيرمنصفانه در حقوق ايران و عراق حوراء عزيز کريم جواد، سيدمحمدمهدي قبولي درافشان، اعظم انصاري شروط ضمن عقد، شروط غيرمنصفانه، تعديل قرارداد، حقوق عراق، حقوق ايران
سياستگذاري جنايي ريسک مدار در برابر فناوري ارزهاي مجازي باقر شاملو، عارف خليلي پاجي ارزهاي مجازي، رمزارز، بيت کوين، مديريت ريسک، قانونگذاري ريسک مدار، پولشويي
امکان سنجي اعطاي شخصيت حقوقي به ربات هاي هوشمند با تکيه بر مصوبه اتحاديه اروپا (شخص الکترونيک – 2017) محسن واثقي ربات، خودمختاري، هوشمند، شخصيت حقوقي، هوش مصنوعي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مجلس و راهبرد شماره 104 سال بیست و هفتم 1399 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مدل لايحه حمايت از انتشارات و کتابخانه ها با استفاده از تنقيح قوانين: رويکرد نظريه داده بنياد ناصر کلهري … [و ديگران] نظام قانونگذاري، تنقيح قوانين، انتشارات، کتابخانه ها، مطالعات قانونگذاري
چالش هاي راهبرد حقوقي احياي درياچه اروميه آيت مولائي درياچه اروميه، بحران حقوقي، حفاظت محيط زيست، مديريت بد
الزام آوري شريعت قبل از تقنين يا تدوين و رابطه آن با اصل حاکميت قانون رضا محمدي کرجي تقنين شريعت، تدوين شريعت، قانونگذاري احکام، احکام مسلم اسلام، فقه و تقنين
مجوززدايي به مثابه مقررات زدايي: تحليل مفهومي مقررات زدايي در ايران احمد مرکزمالميري مقررات گذاري، مجوززدايي، محيط کسب و کار، اصل چهل و چهارم قانون اساسي، بوروکراسي
مطالعه سنجشي فرار مالياتي در مقررات کيفري ايران و کانادا سيدمصطفي مشکات ماليات، اجتناب مالياتي، فرار مالياتي، مسئوليت مالياتي، جرائم مالياتي
قلع و قمع بنا بدون حکم قطعي؛ تخلف يا صراحت قانون حميد بهره مند، ناصر قنبريان قلع و قمع، تغيير کاربري، مجازات، اجراي احکام
جايگاه حکمروايي مطلوب شهري در اسناد قانوني فرادست و پايين دست توسعه ايران حسين نظم فر، حسين سعدلونيا، فرخ طهماسبي حکمروايي مطلوب، قانون اساسي، برنامه چهارم و پنجم توسعه، قانون شهرداري ها، تحليل محتوا
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مدرسه حقوق شماره 137 سال پانزدهم 1399 تیر
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بايسته هاي وکالت در حقوق پزشکي محمدحسين نجفي مسئوليت مدني پزشک، ضمان طبيب، قصور و تقصير پزشکي، مبناي جبران خسارت، قاعده مقابله با خسارت، سقوط ضمان
ده نکته در ارتباط با دعوي بر ميت حسن وثيق زاده انصاري
چرا ساختار فعلي قوه قضائيه فاقد کارآيي است؟ پيشنهادي در جهت اصلاح ساختار نظام قضائي محمدعلي اژه اي
معناي عرفي واژه ها عباس ميرشکاري
انتخابات و گردش نخبگان – قسمت سوم سيدعبدالرضا علوي حجازي
تحليل کاربردي ماده ‎۸۷ آيين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب ‎۱۳۳۴ محمدرضا قنبريان
گزارش دهمين اجلاس روساي کانون هاي وکلاي دادگستري رضا مقصودي
قرارداد الکترونيک وکالت مهدي پورجبار
ايرادات و انتقادات به موارد دوازده گانه استجازه رئيس قوه قضائيه از رهبر معظم انقلاب علي اکبر محمدي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مدرسه حقوق شماره 138 سال پانزدهم 1399 مرداد
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
قانون اساسي در دستگاه قضا: اصل آزادي سيدمحمدصادق احمدي
از قانون اساسي تا اصول اساسي: نگاهي به قانون اساسي از منظر فلسفه حقوق مهدي شهابي
لايحه اي در دفاع از قاضي القضات معزول! محمدمهدي الشريف
بررسي انتقادي صلاحيت عام قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي مسلم آقايي طوق
حق بر سلامت، کرونا، آزمون آزمون ها مصطفي ابراهيم نژاد حق بر سلامت، حق بنيادين، تعهد دولت، توسعه اقتصادي، رشد فرهنگي
استثنايي بر اصل حکمت قانونگذار فرهاد فرزاد
مباني فقهي و حقوقي مسوليت مدني ناشي از محصولات تراريخته حميد روستايي صدرآبادي، سعيده سليماني پاي طاق محصولات تراريخته، مسئوليت مدني، توليدکنندگان، مسئوليت محض، قاعده لاضرر
نگاهي به اصل بيست و پنجم قانون اساسي با تکيه بر يک راي مينا سالمي
نقدي بر صلاحيت ديوان عدالت اداري در قراردادهاي اداري ميثم ابوطالبي نجف آبادي، پريسا کلانتري دهقي صلاحيت ديوان عدالت اداري، ماهيت قراردادهاي اداري، آراي وحدت رويه هيات عمومي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مدرسه حقوق شماره 139 سال پانزدهم 1399 شهریور
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جستاري فلسفي بر مساله استفاده از شعر و متون مشابه در آراي قضايي عبدالله خدابخشي
اعتراض ثالث به تصميم مرجع قضايي در امور حسبي حسن وثيق زاده انصاري
نحوه اجراي آراي خارجي در ايران محمدتقي خداپرست شناسايي احکام، موانع اجرا، شرايط اجراي احکام، قانون اجراي احکام مدني
داغ نامه اي بر پيشاني عدالت با موضوع وفاي به عهد مرضيه رستگار
بررسي مرجع صالح در رسيدگي به دعوي ابطال عمليات اجرايي ثبت، با توجه به راي وحدت رويه شماره ‎۷۸۴ مورخ 26/9/‎۹۸ هيات عمومي ديوان عالي کشور منصور انجم شعاع صلاحيت، ابطال عمليات اجرايي، راي وحدت رويه
قرارهاي تامين کيفري اطفال و نوجوانان در قانون آيين دادرسي کيفري سارا بهادران اطفال، نوجوانان، فرآيند دادرسي، قرارهاي تامين کيفري
نقدي بر رويه قضايي مرجع صالح و امکان ابطال پروانه ساختماني اميد محمدي
مسئوليت مدني ناشي از آتش سوزي نسيم کرمي فرد، هادي احتشامي
آشنايي با قانون کاهش مجازات حبس تعزيري سيدمحسن قائم فرد
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات پيشگيري از جرم شماره 54 سال پانزدهم 1399 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
سياست کيفري ايران در پرتو آموزه هاي جرم شناسي راست جديد با تاکيد بر امنيت در نظام فرهنگي شهرداد دارابي، محمد رحمتي سياست کيفري ايران، جرم شناسي راست جديد، سخت گيري کيفري، فرهنگ نئوليبرال
بررسي اقدامات اجرايي کلانتري و پاسگاه هاي انتظامي در پيشگيري از جرم صياد درويشي پيشگيري قبل از وقوع جرم، کلانتري و پاسگاه انتظامي، پيش بيني وقوع جرم، پيشگيري کيفري، پيشگيري از تکرار جرم، پيشگيري از جرم
بررسي سرمايه اجتماعي و نقش آن در پيشگيري از جرم و آسيب هاي اجتماعي: يک پژوهش آميخته سکينه جعفري آسيب هاي اجتماعي، جرم، سرمايه اجتماعي
آسيب شناسي سياست جنايي تقنيني ايران در زمينه راهبردهاي پليس در مبارزه با قاچاق کالا سيدمحمدمهدي ساداتي بازدارندگي متمرکز، جرم اقتصادي، سوت زني، صيانت
بررسي و اولويت بندي شاخص هاي موثر در پيشگيري از جرائم و آسيب هاي اجتماعي (از ديدگاه کارشناسان سازمان هاي مردم نهاد شهر اردبيل) مسعود باقري، علي جعفري، محمد سلطاني فر سمن ها، جرائم، آسيب هاي اجتماعي
تحليل ساختاري عوامل اجتماعي مرتبط با سرقت در شهر اصفهان با تاکيد بر پيشنهادات پيشگيرانه محمد مهدي پور، بهزاد حکيمي نيا سرقت، سارقان، زندان شهر اصفهان، پليس، جرم خيزي محل، شدت فقر، نظام ارزشي
امکان سنجي اجراي مدل پيشگيري رشدمدار کانادا در ايران سامان عبدالهي پيشگيري رشدمدار، اطفال در معرض خطر، خانواده، مدرسه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات پيشگيري از جرم شماره 55 سال پانزدهم 1399 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مکان يابي جغرافيايي ايستگاه پليس جهت پيشگيري از جرايم شهري (مورد مطالعه: شهردامغان) سعيد کاميابي، سيدخليل سيدعلي پور پيشگيري از جرم، مکان يابي، شهر دامغان، ايستگاه پليس
محدودسازي مجازات اعدام در ماده واحده قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ‎۱۳۹۶ با تاکيد بر سياست جنايي پيشگيرانه آمنه زارع مريم آبادي، حسنعلي موذن زادگان مجازات اعدام، سياست جنايي پيشگيرانه، مواد مخدر، پيشگيري غيرکيفري، اعدام زدايي
تاثير تعامل پليس با مردم در مديريت پيشگيري از توزيع مواد مخدر در شهر تهران حسن رضا رفيعي، ابراهيم داوودي، رامين يوسف وند تعامل پليس، تعامل اطلاعاتي، تعامل آموزشي، تعامل فرهنگي، مديريت پيشگيري
تدابير کنشي پيشگيري از خشونت در تربيت اخلاقي اطفال حيدرعلي جهانبخشي، محمدکاظم رحمان ستايش، سيف اله فضل الهي تدابير کنشي، خشونت تربيتي، اطفال در معرض خطر، اقدامات حمايتي
بررسي پيشگيري از جرايم مواد مخدر در فضاي مجازي علي مرادي، ايرج گلدوزيان، جعفر کوشا الگو، پيشگيري، جرايم، مواد مخدر، فضاي مجازي
مباني اصل مقتضي بودن تعقيب در نظام عدالت قضايي با تاکيد بر پيشگيري از انحراف ثانويه متهم شهريار براهويي، عليرضا سايباني، باقر شاملو مقتضي بودن تعقيب، پيشگيري از انحراف ثانويه، نظريه برچسب زني، جرم شناسي تعامل گرا
ارتقاي زيست پذيري اجتماعي به کمک پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي (CPTED) محسن امامي قشلاق، زهرا بحيرايي، حمزه عبدالهي پور پيشگيري وضعي، زيست پذيري، پيشگيري از جرم، طراحي محيطي، امنيت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات پيشگيري از جرم شماره 56 سال پانزدهم 1399 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
پيشگيري رشدمدار از بزه ديدگي کودکان در شبکه هاي اجتماعي مجازي (مطالعه موردي معلمان منطقه پنج شهر تهران) هادي کرامتي معز، سيدمحمود ميرخليلي شبکه هاي اجتماعي مجازي، پيشگيري رشدمدار، بزه ديدگي آنلاين کودکان، سواد رسانه
ضرورت تشکيل پرونده شخصيت در پيشگيري رشدمدار از بزهکاري اطفال مهوش فارسي، قدرت اله خسروشاهي، روح اله سپهري پرونده شخصيت، پيشگيري از بزهکاري، جرم شناسي رشدمدار، بزهکاري اطفال
نقش شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل در پيشگيري از جرم محمد قنبري، فرزاد ايجادي، سپيده سفيدي پيشگيري از جرم، شوراي اقتصادي – اجتماعي، کميسيون پيشگيري از جرم، حق توسعه، سازمان ملل متحد
ارتقاي امنيت اجتماعي از طريق پيشگيري جامعه مدار از ارتکاب جرم در پرتو رهيافت هاي ديني پيمان نماميان، مهدي شهبازي امنيت اجتماعي، جرم، پيشگيري جامعه مدار، آموزه هاي ديني
نقش رفتار مبتني بر سواد رسانه اي در پيشگيري از وقوع انواع جرايم در بين خانوارهاي اصفهاني مريم آقايي سواد رسانه اي، جرايم، آگاهي، ارزيابي و توليد محتوا، شهر اصفهان
نقش پيشگيرانه پليس اطلاعات محور در جرم يابي مواد مخدر (مطالعه موردي استان البرز) تقي بختياري، اميرحسين ياوري، مصطفي نگهبان اطلاعات محور، پليس، جرم يابي، مواد مخدر
جايگاه حقوق اقتصادي و اجتماعي در پيشگيري از جرم رضا مرادي، احمد رمضاني، منصور عطاشنه اقتصاد، اجتماع، پيشگيري، جرم، عدالت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوق تطبيقي شماره 2 دوره یازدهم 1399 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
حق زنان به شناسايي برابر با مردان؛ از منظر نظام بين المللي حقوق بشر و اسلام مريم احمدي نژاد، ياسر امين الرعايا اسلام، برابري، تمايز رفتاري، حقوق بشر، زنان، عدم تبعيض
حمايت ديپلماتيک از تبعه در مقابل ديگر دولت متبوع او در حقوق بين الملل در پرتو اعلام حمايت ديپلماتيک بريتانيا از خانم نازنين زاغري وحيد بذار حمايت ديپلماتيک، نازنين زاغري، ايران، بريتانيا، چندتابعيتي، تابعيت غالب و موثر
ترابري تجاري دريايي و امنيت زيست زير دريا؛ دوراهي نظام حقوقي داخلي و نظم حقوقي بين المللي مژده بستان، حسن عالي پور آلودگي، ترابري تجاري دريايي، زيست زير دريا، کشتي، ضمانت اجرا
جايگاه حقوق تطبيقي در آراي محاکم محافظ قانون اساسي کشورهاي کامن لا و سيويل لا عليرضا جلالي حقوق تطبيقي، رويه قضايي، سيويل لا، کامن لا، محاکم محافظ قانون اساسي
مطالعه تجربي رويه قضايي دادگاه ها در حوزه علائم تجاري با تاکيد بر تحليل مدل هاي آماري سعيد حبيبا، آريا مشکين آذريان آمار، داده کاوي، رويه قضايي، علامت تجاري، مالکيت فکري
مطالعه تطبيقي رابطه حقوقي نهادهاي رقابتي و نهادهاي تنظيم گر بخشي؛ از تضاد تا تعامل مينا حسيني، بهنام غفاري انحصار، تنظيم گر بخشي، حقوق رقابت، شوراي رقابت
تحليل تطبيقي نحوه تاثير عوض و اعتماد متعارف در نوع تعهدات قراردادي در حقوق ايران و انگليس حيدر خدادادي، رسول مظاهري کوهانستاني تعهد به نتيجه، تعهد به وسيله، نظريه اعتماد متعارف، نظريه عوض
نگرشي انتقادي به مسئله جدايي کريمه از اوکراين در حقوق بين الملل نعيمه سليمي نژاد، سيدهادي محمودي تماميت سرزميني، جدايي چاره ساز، جدايي يک جانبه، روسيه، کريمه
حکم الزام متعهد به ايفاي عين تعهد و اجراي آن از سوي شخص ثالث در حقوق ايران و فرانسه ابراهيم شعاريان ستاري، سئودا باحجب عظيمي اجراي تعهدات، اجراي ثالث، الزام به ايفاي عين تعهد، حقوق فرانسه، نقض قرارداد
نقد و توجيه رويکردهاي تحققي و اقتصادي به مفهوم تقصير در مسئوليت مدني و آثار عملي آن در دعاوي مرتبط محسن صادقي، امير غفاري انسان معقول و متعارف، تقصير، فلسفه حقوق مسئوليت مدني، رويکرد هنجاري و توصيفي
بررسي تطبيقي ارزيابي خسارت درد و رنج و جبران آن در صدمات بدني غيرکشنده در حقوق ايران و امريکا مهدي صبوري پور، مهتاب رهبر خسارت معنوي، درد و رنج، نظام حقوقي امريکا، نظام حقوقي ايران
مطالعه تطبيقي قوانين ايران، انگلستان و آلمان درباره ازدواج با فرزندخوانده ماهرو غديري، غزاله فريدزاده ازدواج با فرزندخوانده، ازدواج هاي ممنوعه، اصل آزادي نکاح، حقوق خانواده تطبيقي، کودک آزاري، مصالح عاليه کودک
تبيين نظري پديده مرگ در زندان در بستر عدالت کيفري تطبيقي مهدي غلامپور، محمد فرجيها انسانيت زدايي، زندانيان به مثابه دشمن، متهمان امنيتي، مرگ در بازداشتگاه و زندان، مشروعيت زدايي
تعهد مستاجر به پرداخت اجاره بها در قراردادهاي اجاره کشتي راجع به حمل کالا (با نگاهي تطبيقي) مجيد غمامي، سياوش سفيداري اجاره بها، تهاتر، خسارت، شروط، قرارداد اجاره کشتي، مالک، مستاجر
استانداردها و اولويت هاي موضوعي به روزرساني قوانين تجاري ايران از منظر حقوق تطبيقي محسن قجاوند، محمود جلالي بومي سازي مقررات پيوندي، حقوق ايران، حقوق تطبيقي، روزآمدسازي مقررات، مقررات تجاري بين المللي
رفع چالش هاي يارانه انرژي تجديدپذير در سازمان جهاني تجارت با بهره گيري از مقررات اتحاديه اروپا محمدجعفر قنبري جهرمي، محمدحسين حميدزاده انرژي تجديدپذير، سازمان جهاني تجارت، مقررات اتحاديه اروپا، يارانه
مطالعه تطبيقي جايگاه و اعتبار پيش بيني هنجاري هاي حقوقي تغييرناپذير در قانون اساسي اسدالله ياوري بازنگري، قانون اساسي، قوه موسس، مراجع صيانت از قانون اساسي، هنجار فراقانون اساسي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوق عمومی شماره 1 دوره پنجاه و یکم 1400 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
اثر مستقيم موافقت نامه هاي بين المللي در حقوق اتحاديه اروپا عباسعلي کدخدايي، علي احدي کرنق اتحاديه اروپايي، اثر مستقيم، راي ون جند لوس، حقوق افراد، کاستا عليه انل، موافقت نامه بين المللي
طرح تطبيقي الگوي استخدام عمومي در حقوق اداري ايران مرتضي رضائي، علي اکبر گرجي ازندرياني حقوق اداري، عدالت استخدامي، کارامدي اقتصادي، مديريت دولتي نوين، ورود به خدمت عمومي
دسترسي به خدمات توانبخشي: حقي در شمار حقوق بشر اميرحسين رنجبريان، ناصر سرگران توانبخشي اجتماعي، توانبخشي حرفه اي، حقوق بشر، توانبخشي پزشکي، دسترسي به خدمات توانبخشي، معلوليت
مرجع صالح در نظارت بر اجراي سياست هاي کلي نظام، وحدت يا تعدد؟ هادي طحان نظيف، رضا بکشلو سياست هاي کلي نظام، مرجع صالح در نظارت بر اجراي سياست هاي کلي، نظارت بر اجراي سياست هاي کلي، هيات عالي نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام
تحليل قواعد انتساب در مسئوليت مشترک بين المللي محمدرضا ضيايي بيگدلي، نسرين ترازي اجبار، انتساب رفتار، انتساب مسئوليت، ارگان هاي مشترک، ارگان هاي عاريتي، کمک و مساعدت، مسئوليت مشترک بين المللي، هدايت و کنترل
نقدي بر ترکيب هيات عمومي ديوان عدالت اداري به منظور نظارت بر مقررات دولتي و ارائه الگوي مطلوب خيرالله پروين، محمدامين ابريشمي راد ديوان عدالت اداري، مقررات دولتي، هيات عمومي ديوان، هيات هاي تخصصي ديوان
دستورگرايي بين المللي: ابزارهاي شناخت امير مقامي حقوق طبيعي، دستورگرايي، شهودگرايي، عرف بين المللي، معاهدات بين المللي
منزلت برتر منشور ملل متحد و نظارت قضايي ملي و منطقه اي بر شوراي امنيت؛ رويا يا واقعيت؟ مسعود صبور، سيدقاسم زماني، مسعود راعي تعارض تعهدات، سلسله مراتب شوراي امنيت، ماده 103 منشور، محاکم ملي، محاکم منطقه اي، نظارت قضايي
اعمال قرنطينه براي کنترل بيماري هاي واگيردار با نگاهي به نظام حقوقي ايران زهرا عامري، سيداحمد حبيب نژاد بيماري واگيردار، حقوق و آزادي ها، سلامت عمومي، قرنطينه، وضعيت اضطراري
امنيت حقوقي در نظام حل اختلافات سرمايه گذاري بين المللي محمدجعفر قنبري جهرمي، سيدمحمدعلي عبداللهي امنيت حقوقي، انسجام حقوقي، داوري بين المللي، ديوان بين المللي سرمايه گذاري، سرمايه گذاري بين المللي
استفاده از نمادهاي مذهبي در فضاهاي عمومي آموزشي با تاکيد بر آراي محاکم ايتاليا و ديوان اروپايي حقوق بشر عليرضا جلالي، محمد ابوعطا ديوان اروپايي حقوق بشر، صليب، فضاي عمومي، محاکم ايتاليا، نماد مذهبي
انسان تعين ناپذير در انديشه پيکودلا ميراندولا؛ بنياني براي حقوق بشر غربي محمد کمالي گوکي، ابوالفضل شکوري انسان، حق، رنسانس، کرامت، ميراندولا
رويارويي حقوق بشر و حاکميت دولت ها در عصر پساجنگ سرد (۲۰۱۸-‎۱۹۹۰) علي وردياني، علي اسمعيلي جنگ سرد، جهاني شدن، حاکميت ملي، حقوق بشر، دولت ها
حقوق بشر و مبارزه با بيماري هاي واگير در عرصه بين المللي: ضرورت ها و چالش ها عليرضا ابراهيم گل، پريسا روشن فکر، سيداحمد طباطبايي لطفي امنيتي شدن، بيماري هاي واگير، حقوق بشر، حق بر سلامتف وضعيت اضطراري
بنيادها و مولفه هاي سازنده جامعه بسامان سياسي – حقوقي در بستر حقوق عمومي حسن خسروي اخلاق وظيفه گرايي، جامعه بسامان، حقوق عمومي، دولت بي طرف، مردم سالاري
تقسيم منافع اکتشافات فضايي و تاثير آن بر کشورهاي در حال توسعه احمد مومني راد، سيده ساناز ذبيحي شهري اکتشاف، بهره برداري، تقسيم، توسعه اقتصادي، حقوق فضا، نفع
جاسوسي در حقوق بين الملل مدرن و ضرورت تدوين مقررات جهاني محمود جلالي اصل عدم مداخله، جاسوسي حقوق بين الملل، حقوق مخاصمات مسلحانه، مسئوليت بين المللي دولت
تجلي سوبژکتيويته در نظريه اراده عمومي ژان ژاک روسو مجتبي جاويدي اراده عمومي، روسو، سوبژکتيويته، قرارداد اجتماعي
ماهيت و کارکرد حقوق نرم در آراي ديوان بين المللي دادگستري محمدحسين رمضاني قوام آبادي، محمد عليپور حقوق سخت، حقوق نرم، ديوان بين المللي دادگستري، کارکرد حقوق نرم، قواعد عرفي بين المللي
مشکلات ساختاري صندوق هاي بازنشستگي در نظام تامين اجتماعي ايران علي اکبر معصومي استقلال، شفافيت، مديريت، نظام اداري، نظارت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي شماره 1 دوره پنجاهم 1399 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مسئوليت ديوان عالي کشور در نظام مندسازي تفسير قوانين کيفري جليل اميدي ديوان عالي کشور، تفسير قوانين کيفري، صلاحيت تفسير، مسئوليت تفسير، نظام مندسازي
نظام حقوقي حاکم بر سلب آزادي در آراي دادگاه اروپايي حقوق بشر محمدمهدي برغي، مسعود حسن آبادي سلب آزادي، کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، دادگاه اروپايي حقوق بشر، نظام حقوقي، امنيت
تضمين حقوق متهم در فرايند کيفري در پرتو نظريه انتخاب عمومي علي خالقي، الميرا نوري زينال نظريه انتخاب عمومي، رانت جويي، تحليل اقتصادي، حقوق متهم، آيين دادرسي کيفري
نقش رکن رواني در رابطه سببيت محمدمهدي خسروي سليم سببيت، رکن رواني، سبب واقعي، سبب قانوني، عرف
ارتکاب شبکه اي ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري محمدجواد رضاپور، جواد رياحي، محمدحسين رجبييه ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداري، ارتکاب شبکه اي، جرائم اقتصادي
مقابله با بي تفاوتي اجتماعي در سياست کيفري ايران ناصر رضواني جويباري، مسعود حيدري، علي يوسف زاده بي تفاوتي اجتماعي، سياست کيفري، جرم انگاري، گزارش دهي، نظم اجتماعي
اکوسايد (بوم زدايي): جنايتي عليه توسعه پايدار باقر شاملو، غلامرضا قلي پور اکوسايد، محيط زيست، امنيت محيط زيستي، اقتصاد سبز، جرائم عليه توسعه پايدار
ارزيابي رويکرد بازپروري در کيفرگذاري جرائم اطفال و نوجوانان آزاده صادقي اطفال و نوجوانان بزهکار، کيفرگذاري، نگهداري در کانون اصلاح و تربيت، کيفرهاي اجتماعي، بازپروري
ارزيابي تحقيقات جنايي پرونده هاي مرگ در زندان در پرتو اصول و موازين بين المللي مهدي غلامپور، محمد فرجيها تحقيقات جنايي، مرگ در زندان، اصل فوريت در تحقيق، اصل استقلال مرجع تحقيق، مشارکت بزه ديدگان
تحليل تلفيقي جرم حکومتي در پرتو نظريه فنون خنثي سازي و مکانيسم هاي دفاعي حسين غلامي دون، حسين جوادي حسين آبادي جرم حکومتي، تلفيق نظري، فنون خنثي سازي، مکانيسم هاي دفاعي، روش هاي انکار، ابزارهاي موجه سازي
ضرورت پياده سازي الگوي کيفردهي رهنمود محور در تعزيرات فيروز محمودي جانکي، سمانه طاهري الگوي کيفردهي رهنمودمحور، رهنمودهاي اختياري، رهنمودهاي اجباري، تعيين کيفر بر اساس/بدون جدول، کيفردهي در تعزيرات
ارزيابي نتايج مداخله کيفري در پرونده هاي خشونت جنسي: بازتعريف عدالت براي بزه ديدگان خشونت جنسي سپيده ميرمجيدي بزه ديده، خشونت جنسي، عدالت ترميمي، مرتکب، نيازها و منافع عدالت بزه ديده
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز شماره 3 دوره دوازدهم 1399 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نظريه خود محدوديتي قدرت و بررسي نسبت دولت و حقوق فيروز اصلاني، سجاد سجادي پليس، حقوق، خودمحدوديتي، دولت، رمانتيسيسم، مکتب حقوق تاريخي، هگل
نقش وجدان در پديداري حقوق محمد آقايان حسيني … [و ديگران] جوامع ابتدايي، زيست جمعي، انتخاب اجتماعي، عقلانيت عضويتي، وجدان، پديداري حقوق، عدالت
نقض حيثيت معنوي در قلمرو شهادت شهود و جرح شاهد حسين جاور، حسين هوشمند فيروزآبادي اداي شهادت، تحمل شهادت، جرح شهود، حريم خصوصي، حيثيت معنوي
تاملي بر رابطه قانون مسئوليت مدني با موجبات ضمان قهري در حقوق ايران رضا دريائي، مصطفي کربلائي آقازاده تعزير، حرمت عقلي اضرار به غير، دين، ضمان قهري، مسئوليت مدني، ملکيت
نگاهي انتقادي به نقش مقام بين المللي بستر دريا در خصوص حفاظت از ميراث فرهنگي زيرآب محمد رضوي راد کنوانسيون ‎۱۹۸۲ حقوق درياها، کنوانسيون ‎۲۰۰۱ يونسکو، مقام، منطقه، ميراث فرهنگي زيرآب، ميراث مشترک بشريت
مفهوم و مباني خسارت عدم ايفاي متوقع قراردادي با نگاهي به حقوق تطبيقي و رويه قضايي احمد شهنيايي حقوق تطبيقي، خسارت عدم ايفاي متوقع، رويه قضايي، عدم النفع
بررسي فقهي – حقوقي وضعيت اقليت هاي ديني شناخته نشده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عليرضا عالي پناه، رضا بکشلو، عليرضا محرابي زاده اقليت هاي ديني، اقليت هاي ديني شناخته نشده، امان، حقوق اقليت ها، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
تعهد به مذاکره در حقوق بين الملل در پرتو رويه ديوان بين المللي دادگستري با تاکيد بر قضيه بوليوي و شيلي مصطفي فضائلي، مسعود احسن نژاد اختلافات بين المللي، بوليوي، تعهد به مذاکره، ديوان بين المللي دادگستري، شيلي
مطالعه تطبيقي اخاذي هسته اي در مقررات کيفري ايران و انگلستان و ويلز سيدمصطفي مشکات انرژي هسته اي، امنيت عمومي، اخاذي هسته اي، اخذ به زور و عنف، تهديد هسته اي
ارزيابي قضيه اجراي کنوانسيون منع نسل زدايي (گامبيا عليه ميانمار) در پرتو تعهدات عام الشمول احمد مومني راد، امير مقامي تعهدات عام الشمول، قواعد آمره، کنوانسيون منع نسل زدايي، گامبيا، گروه تحت حمايت، مسئوليت بين المللي دولت ميانمار
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز شماره 4 دوره دوازدهم 1399 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مباني، کارکرد و نقدي بر دکترين تفسير عليه تنظيم کننده در قراردادهاي بيمه منصور اميني، حميد حميديان دکترين تفسير عليه تنظيم کننده، دکترين ثانويه، قراردادهاي الحاقي، قراردادهاي بيمه، ظاهرگرايي حقوقي
امکان سنجي فلسفي سببيت ترک فعل در حدوث نتيجه مجرمانه جواد رياحي، مهدي معظمي گودرزي ترک فعل، سببيت، عدم، ماهيت، وجود
تحول رويکرد ديوان دادگستري اروپايي در خصوص حل تزاحم ميان اصول اقتصادي و حقوق بشر محمدصالح تسخيري، رضا موسي زاده، مسعود عليزاده اتحاديه اروپا، اصل تناسب، اصول اقتصاد، اصول کلي حقوق اتحاديه، تزاحم

حقوق بشر، سنت حقوقي مشترک

بررسي انتقادي ابعاد حقوقي الگوي قراردادهاي نوين نفتي ايران مصوب هيئت وزيران و پاسخ هاي آن حسنا غلامي قادي، سيدنصرالله ابراهيمي آي.پي.سي، رژيم حقوقي، الگوي قراردادي جديد، سرمايه گذاري خارجي، قراردادهاي بيع متقابل
مقايسه فروش عين مرهونه و فروش مبيع شرطي (بررسي مباني فقهي و حقوقي مواد ‎۷۹۳ و ‎۴۶۰ قانون مدني) فاطمه کريمي، سيدمحمدصادق طباطبايي، محمدمهدي الشريف حق عيني، عدم نفوذ، عين مرهونه، مبيع شرطي
تحليل گفتمان کيفر در آستانه مشروطيت محمدصادق محمدي قهفرخي، غلامحسين الهام انديشه کيفري، تحليل گفتمان، دوران مشروطيت، کتابچه قانوني کنت، مدرنيسم کيفري
نسبت ميان عقد استنادناپذير و عقد غيرنافذ مراعي پيام محمدي ميرعزيزي، محمد صالحي مازندراني استنادناپذيري، اصل نسبي بودن، شخص ثالث، عدم نفوذ مراعي
لايه هاي پنهان قانون اساسي فردين مرادخاني اصول نانوشته، رويه هاي اساسي، قانون اساسي، لايه هاي پنهان، نظم اساسي
تلاقي اصل استقلال و منع پرداخت مرجح در اعتبارات اسنادي و ورشکستگي با تاکيد بر حقوق امريکا علي مقدم ابريشمي، محمد بهنام اصل استقلال، اصل منع پرداخت مرجح، اصول عام حاکم بر تجارت، اعتبارات اسنادي، ورشکستگي
بررسي تطبيقي مصاديق ضمانت اجراهاي کيفري از منظر دوگانه سازي در حقوق ايران و فرانسه علي نجيبيان … [و ديگران] اقدامات تاميني، دوگانه سازي، حالت خطرناک، ضمانت اجراي کيفري، مجازات
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوقي معاصر شماره 19 دوره دهم 1398 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مباني شرعي مسئوليت مدني دولت در امور فرهنگي اردوان ارژنگ، سجاد رسولي جزي امور فرهنگي، حقوق معنوي، دولت، مسئوليت مدني
بررسي فقهي و حقوقي اختيار صاحب خيار عيب در فسخ و مطالبه ارش در مذاهب اسلامي حميدرضا بهروزي زاد، نجادعلي الماسي تخيير، خيار عيب، مذاهب اسلامي، نظريه عمومي ارش
مطالعه رعايت قواعد ماهوي اصول دادرسي منصفانه در مقررات نظام هاي حرفه اي ايران رضا پرستش، سحر خسروي دانش اصول دادرسي، دادرسي منصفانه، قواعد ماهوي، مراجع شبه قضايي، نظام حرفه اي
جايگاه و معيار مصلحت در اشتغال اطفال حسين جاور، فاطمه منظمي اشتغال، طفل، مصلحت، مفسده، ولي
بررسي عوامل و حکم تبديل وضعيت موقوفه و اداره آن در فقه و حقوق موضوعه ايران محمدمهدي مقدادي، زهره فهيمي ابدال، استبدال، تبديل، متعذرالمصرف شدن، وقف
رابطه امر به معروف با مصلحت هاي سياسي نظام اسلامي عبدالحسين رضائي راد اختلافات، پاسخگويي، حکومت، مصلحت، معروف، منکر، نظام
واکاوي موضع شوراي امنيت سازمان ملل متحد در خصوص جنگجويان خارجي حسن سواري … [و ديگران] تروريسم، جنگجوي خارجي، جنگجوي خارجي تروريست، شوراي امنيت، مخاصمه مسلحانه
بررسي نشوز زوج و راهکارهاي مواجهه با آن مرضيه شعربافچي زاده … [و ديگران] حسن معاشرت، حقوق جنسي و عاطفي، حق هاي ثابت، موقعيت هاي نابرابر جنسيتي
بازخواني جريان احکام فضولي در اعمال حقوقي اذني در فقه و حقوق ايران حامد خوبياري، سيدمحمدصادق طباطبايي اذن محض، ايقاع اذني فضولي، تنفيذ، عقد اذني فضولي
کاوشي در سازگاري اعلاميه اسلامي با اعلاميه جهاني حقوق بشر بر پايه دکترين حاشيه تفسير مصطفي فضائلي، سجاد رضازاده اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه حقوق بشر در اسلام، تنوع فرهنگي، جهان شمولي
واکاوي فقهي حقوقي تخلف نماينده از حدود اختيارات مربوط به مهر در نکاح دائم سيدمحمدمهدي قبولي درافشان، سيدمحمدهادي قبولي درافشان، محمدتقي نادي اولياي عقد، تخلف از مهريه، ماده ‎۱۰۷۳ قانون مدني، نمايندگي در نکاح، وحدت و تعدد مطلوب
تکفير؛ از پيشگيري رشدمدار تا توجيه فلسفي جرم انگاري سجاد دانش آرا، سيدسجاد کاظمي تکفير، جرم انگاري، مباني فلسفي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوقي معاصر شماره 20 دوره یازدهم 1399 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مطالعه ديدگاه هاي انديشمندان اسلامي راجع به اصل منع تبعيض حميد انصاري، رضا نيکخواه سرنقي، سيدمهدي صالحي اجتهاد پويا، انديشمندان اسلامي، منع تبعيض
تاملي در حدود صلاحيت نظارتي ديوان عدالت اداري بر آراي مراجع شبه قضايي با نگاهي به آراي ديوان جواد پورعلي اکبر … [و ديگران] ابهامات و چالش ها، حدود صلاحيت، ديوان عدالت اداري، مراجع شبه قضايي
ارث بستگان مادري از ديه اميد توکلي کيا، سيدفاضل نوري ارث از ديه، بستگان مادري، تبصره ماده ‎۴۵۲، عدم ارث بري، قانون مجازات اسلامي، کلاله امي
تاثير تدليس منسوب به شخص ثالث بر وضعيت معامله در حقوق ايران و فقه اماميه سيدحسن حسيني مقدم، سيدمهدي ساداتي عربي، مصطفي فيروزي راد تدليس شخص ثالث، جبران خسارت، حق فسخ، خيار تدليس، عمليات فريب کارانه
ماهيت و شرايط تحول قرارداد احمد حميدزاده، محمد صالحي مازندراني اراده حقيقي، اراده فرضي، تحول قرارداد، قرارداد باطل
اثر حقوقي اشتباه در تنفيذ يا رد معامله فضولي محمدحسين خادمي آراسته، بيژن حاجي عزيزي، احمد رضواني مفرد اشتباه، تنفيذ، رد، معامله فضولي
تحليل دعاوي مستثني شده از قلمرو کنوانسيون سنگاپور ‎۲۰۱۹ با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و فقه اماميه رضا معبودي نيشابوري، سيدعليرضا رضائي حقوق ارث، حقوق خانواده، حقوق کار، حقوق مصرف کننده، ميانجي گري
پشتوانه هاي حقوقي مصونيت دولت در طرح دعواي ايران عليه امريکا نزد ديوان بين المللي دادگستري زهرا عموزاد خليلي، سمانه رحمتي فر، محمدهادي سليمانيان استثناي تروريسم، ايران، ديوان بين المللي دادگستري، محاکم امريکا، مصونيت دولت
انتقال دعوا بي انتقال حق فيض الله قائدي، حسن محسني انتقال دعوا، انتقال گيرنده، حق اقامه دعوا، سمت، قائم مقام
رويکرد تجربي به مجازات؛ چشم اندازي اسلامي محمدجواد کبريتي، رحيم نوبهار تجربه گرايي، حقوق کيفري، فقه اسلامي، فلسفه مجازات
بررسي و تحليل مثليت پول هاي اعتباري از ديدگاه فقهي – حقوقي مرتضي محمدي راد، سيدمحمد شفيعي دارابي، نسرين کريمي قدرت خريد، کاهش ارزش، پول اعتباري، مثلي وقيمي
پرتوافکني به تقابل دو سنت فقهي و حقوقي در مورد رئيس حکومت در مجلس خبرگان قانون اساسي آيت مولائي رئيس جمهور، رئيس حکومت، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجلس خبرگان قانون اساسي، ولايت فقيه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
وکیل مدافع شماره 19 سال نهم 1398 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
دشواري اجراي قرارداد و ضمانت اجراي تعديل يا فسخ آن با تاکيد بر رويه قضايي عبدالله خدابخشي
بررسي مطالبه همزمان تنصيف دارايي، نحله و اجرت المثل سيدحسن حسيني مقدم، احسان نعمتي، سيده آتنا مفيديان نحله، اجرت المثل، طلاق، تنصيف دارايي
تحليل فقهي – حقوقي سلب آزادي از مديون در تعهدات مالي محمد خاني سلب آزادي، ممتنع معسر، ممتنع مماطل، معسر مقصر، معسر قاصر
بازتاب بزه رشوه در فرهنگ مردم (فولکلور) – بخش دوم محمدمهدي حسني رشوه، ادبيات مردم (فولکلور)، اصطلاح، زبانزد، کنايه، لوترا، مجاز و استعاره، تکيه کلا م عاميانه، امثال، حکمت ها
بازخواني دو حکايت از کليله و دمنه با تاکيد بر آموزه هاي جرم‌شناختي مرضيه ديرباز داستان هاي کليله و دمنه، آموزه هاي مکتب تحققي، نظريه برچسب زني
اجاره المشاهره (اجاره از قرار) در فقه و قانون مدني ميثم رامشي اجاره، موجر، مستاجر، قرار، تجديد
بررسي حدود اعمال اصل صلاحيت جهاني در نظام حقوقي ايران سينا رستمي صلاحيت جهاني، عرف بين المللي، کنوانسيون بين المللي، جرايم بين المللي
عدم نفوذ در ماده ‎۹۲۲ قانون امور حسبي با نگاهي به فقه و قانون مسلم تشديدي عدم نفوذ، ترکه، ضرر، طلبکار، ورثه
مسئوليت دولت در جبران زيان ناشي از کاهش ارزش پول مرتضي بهادر، حورا راستگوي مشهور پول، تورم، ارزش، خسارت، دولت
بررسي حقوقي اعطاي شخصيت به ربات ها از منظر قوانين جمهوري اسلامي ايران نسترن ارزانيان، زهرا ايزدي ربات، شخصيت، خودمختار، قانون تجارت الکترونيک، هوش مصنوعي
اصل اختيار يا اذن صرفنظر از ظاهر و شکل، معامله را از فضولي بودن خارج مي کند مجتبي زاهديان
ذينفع بيمه اي در بيع باطل محمد عابدي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up