مقالات حقوقی منتشره در کشور – پاییز 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مقالات حقوقی منتشره در کشور – پاییز 98

 

عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
اخلاق پزشکی 44 سال سیزدهم 1398  
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
رابطه داروساز و بيمار از ديدگاه اخلاق و حقوق کورش دل پسند، سعيد نظري توکلي، حميد محمدي کجيدي رابطه داروساز و بيمار، تاريخچه ارتباط داروساز با بيمار، نقش داروساز در حق سلامت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
اخلاق زیستی 32 سال نهم 1398 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مشروعيت قرارداد اجاره اشخاص در فرايند انتقال فناوري و همسويي آن با اصول اخلاق اسلامي حجت شفيعي، مجيد وزيري اخلاق اسلامي، قرارداد، اجاره اشخاص، انتقال فناوري، مالکيت
اصل احتياط زيست محيطي در پرتو قانون ايمني زيستي ژانت اليزابت بليک، کميل صادقي ايمني زيستي، اصل احتياط، پروتکل کارتاهنا، ارزيابي خطر
جرائم زيست محيطي و راه کارهاي پيشگيري از آن اسماعيل کشکوليان، عباس شيخ الاسلامي، مهدي نقوي اخلاق زيستي، جرائم زيست محيطي، مسووليت کيفري، پيشگيري، مشارکت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
اندیشه های حقوق عمومی 2 (پیاپی 14) سال هشتم 1397 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
فلسفه انسان شناختي حقوق بشر محمدرضا باقرزاده جامعه، انسان شناسي، کرامت، اختيار، حيات، فرد، فلسفه حقوق بشر
بررسي جايگاه آزادي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سيد محمد هادي حسني، علي جان حيدري آزادي، جمهوري اسلامي، قانون اساسي، آزادي فردي، آزادي فکري، آزادي سياسي
جهات ابطال مصوبات سازمان تامين اجتماعي در آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري (با تاکيد بر حمايت از حقوق تامين اجتماعي) زهرا دانش ناري صلاحيت، ديوان عدالت اداري، سازمان تامين اجتماعي، حقوق تامين اجتماعي، جهات ابطال
تاملي بر تمايز اموال عمومي از ساير اموال و آثار مترتب بر آن ولي رستمي، مسعود معصومي دولت، تملک، اموال دولتي، اموال عمومي، مديريت و نظارت، اموال خصوصي
تنقيح قوانين؛ بازشناسي مفهوم، پيشينه و مباني محمد صادق فراهاني، علي بهادري جهرمي تدوين، شفافيت، قبح عقاب بلا بيان، قابليت دسترسي، تنقيح، کديفيکاسيون
نظريه استخدام علامه طباطبائي و آثار سياسي و حقوقي آن محمد قدسي عدالت اجتماعي، ادراکات اعتباري، اجتماع، استخدام
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
اندیشه های حقوق عمومی 1 (پیاپی 15) سال هشتم 1398 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نقش و جايگاه مردم در حکومت: سير تحول و تکامل مفهوم از قانون اساسي مشروطه تا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عليرضا دبيرنيا، زهرا بيدار حقوق و آزادي هاي اساسي، حق تعيين سرنوشت، قانون اساسي مشروطه، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
نظارت بر کارگزاران حکومت از ديدگاه علي عليه السلام سيدابراهيم حسيني نظارت، قدرت سياسي، کارگزاران، حکومت علوي، نظارت پيشيني، نظارت پسيني
بررسي تطبيقي تفکيک قوا در انديشه ابن خلدون و منتسکيو ابراهيم موسي زاده، علي جان حيدري تفکيک قوا، منتسکيو، ابن خلدون، قوه مقننه، مجريه، قضاييه
ادله اثبات املاک ثبت شده در پرتو نظارت شرعي شوراي نگهبان مهدي رحيمي، صادق جعفري شريف آباد، بهاره کريم دادي اسناد رسمي، اسناد عادي، قوانين ثبتي، نسخ ضمني جزئي
الگوي مطلوب حمايت در برابر قراردادهاي مدت معين در حقوق کار ايران در پرتو رويکرد حقوقي – اقتصادي به امنيت شغلي سجاد قليچ پور، رضا رشيدي قانون کار، قراردادهاي مدت معين، امنيت شغلي، رويکرد حقوقي-اقتصادي، حمايت قانوني
بررسي فقهي و حقوقي استرداد مجرم غيرمسلمان در صورت ارتکاب جرم عليه مسلمان رضا محمدي کرجي، احمد حاجي ده آبادي استرداد مجرمان، جرم عليه مسلمان، استرداد مجرم کافر، مرتکب زنا، لواط با مسلمان
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش حقوق خصوصی 27 سال هفتم 1398 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نظم عمومي به عنوان منبع تحديد انعقاد قرارداد داوري: جستاري در رويه قضايي ايران مجتبي اسدزاده، گودرز افتخار جهرمي قرارداد داوري، نظم عمومي، محدوديت اراده، قابليت ارجاع به داوري، رويه قضايي
مسئوليت نيابتي والدين، ناشي از نقض کپي رايت توسط کودکان (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و آمريکا) حامد نجفي، محمود صادقي، مرتضي شهبازي نيا مسئوليت نيابتي، نقض، کپي رايت، کودکان، منفعت مالي
عبور از تفسير قرارداد به تحول قرارداد، تاملي بر اجتماعي شدن حقوق قراردادها عبدالواحد افضلي، مهدي شهابي، محمد مهدي الشريف تفسير قرارداد، تحول قرارداد، اجتماعي شدن حقوق قرارداد، قرارداد باطل، قرارداد صحيح
محدوديت مسئوليت سهامداران و خرق حجاب شرکت ها منصور اميني، سيمين واحدي حقوق شرکت ها، محدوديت مسئوليت، کارآمدي اقتصادي، کژمنشي، خرق حجاب شرکت ها
مطالعه تطبيقي ابزارهاي حقوقي جايگزين ورشکستگي بانک ها علي انصاري، جواد عسکري دهنوي بانک، ورشکستگي، بازسازي، ادغام، اداره موقت، خريد و پذيرش
نظريه عدم پيدايش قرارداد درحقوق ايران و فرانسه محمدتقي کريم پور آل هاشم… [و ديگران] عدم پيدايش عقد، بطلان مطلق، بطلان نسبي، اعتبار قرارداد، تحول در اعتبار عقد
نگرش اقتصادي به احراز رابطه سببيت در خسارات زيست محيطي حسن باديني، فرزانه متوسليان بازدارندگي، تحليل اقتصادي، زيان ديده مجمل، سبب مجمل، عدم قطعيت رابطه سببيت، کارايي
مهلت ارفاقي افشا در حقوق اختراعات ميرقاسم جعفرزاده، علي سيدين استثنا فقدان تازگي، حق تقدم، مصونيت مخترع، افشا استراتژيک، صنعت پيشين
بررسي تطبيقي حق ترميم فروشنده در کنوانسيون وين، اصول يونيدروا و ايران مرتضي حاجي پور ترميم، فسخ، کنوانسيون، يونيدروا، ايران
نقش تعهد پرداخت بانکي در کاهش تقلب و خطا در پرداخت: با تاکيد ويژه بر پرونده هاي حقوقي علي مقدم ابريشمي، خديجه جمالي نيا اعتبار اسنادي، تعهد پرداخت بانکي، تقلب، خطا، اتاق بازرگاني بين المللي
اعتبار سنجي و چالش هاي حقوقي به کارگيري قراردادهاي هوشمند با مطالعه تطبيقي نظام حقوقي ايران و آمريکا مهدي ناصر، حسين صادقي قرارداد هوشمند، بلاک چين، ارزهاي رمزنگاري شده، خود اجرايي، شفافيت، چالش هاي حقوقي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش حقوق کیفری 27 سال هفتم 1398 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بهبود ضوابط کيفري و نوآوري هاي قانون هواي پاک در مقايسه با قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا عبدالمجيد سودمندي قانون هواي پاک، قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، مجازات، جزاي نقدي، سازمان حفاظت محيط زيست
واکاوي پيشگيري از جرايم در ايران با تمرکز بر نظريه سيستمي در علوم سياسي خليل اله سردارنيا، ميرزا مهدي سالاري شهر بابکي ايران، جرايم، رويکردهاي پيشگيرانه، نظريه حکمراني خوب، مدل سيستمي
گونه شناسي محدوديت هاي حق دسترسي به وکيل در جرايم امنيتي با تاکيد بر مرحله پيش دادرسي: مطالعه تطبيقي عبدالعلي توجهي، حسين محمد کوره پز حق دسترسي به وکيل، جرايم امنيتي، مرحله پيشا دادرسي، وکيل مستقل، دادرسي عادلانه
رويکرد دادگاه هاي ايران و انگليس به تاثير رفتار عمدي مقتول در قطع رابطه ي عليت شهرام محمدزاده رفتار بزه ديده، رابطه ي عليت، نتيجه ي مجرمانه
مطالعه تعزيرات منصوص شرعي در فقه و حقوق کيفري ايران حميد رضا زجاجي، محمود مالمير تعزير منصوص شرعي، تعزير غيرمنصوص، تحريم، تجريم، قانون مجازات اسلامي
نقد و تحليل مباني فقهي ماده ‎۶19 قانون مجازات اسلامي (مصوب ‎۱۳۹۲) صديقه حاتمي، محمدرضا علمي سولا، محمدحسن حائري دندان سياه، ثلث ديه، ربع ديه، ثبوت ارش
بررسي تطبيقي دادگاه هاي ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي ايران با تاکيد بر اصل حتميت اجراي مجازات ها مجتبي قهرماني، عليرضا سايباني دادگاه هاي ويژه مبارزه با فساد، جرايم اقتصادي، حتميت اجراي مجازات ها، بهره وري، بررسي تطبيقي
بررسي آثار مکتب اگزيستانسياليسم بر حقوق کيفري شايان اکبري، احمد فلاحي اگزيستانسياليسم، آزادي، حق، جرم انگاري، جرم زدايي
رويکردي نوين بر ارجاع کيفري در پرتو اصل وصف گذاري منصفانه حسين ميرمحمد صادقي، زينب لکي ارجاع کيفري، کيفرگذاري، وصف گذاري منصفانه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش نامه حقوق بشری 1 (پیاپی 16) سال پنجم 1398 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
اعطاي پناهندگي به مجرمان سياسي در پرتو دکترين، اسناد و رويه قضايي بين المللي هاشم هاشم زاده هريسي، بهاء الدين علياري تبريزي، عطاء الله علياري تبريزي پناهندگي، پناهندگي ديپلماتيک، جرم سياسي، عرف منطقه اي آمريکاي لاتين
نقش سازمان هاي مردم نهاد در ديپلماسي عمومي آمريکا: مطالعه موردي بنياد ملي دموکراسي در مصر و نقض حق تعيين سرنوشت حميدرضا غلام زاده ديپلماسي عمومي، سازمان مردم نهاد، بنياد ملي دموکراسي، انتخابات مصر، بيداري اسلامي، حق تعيين سرنوشت
واکاوي جرم شناسي فرهنگي در ايران محمد فروتن جرم شناسي فرهنگي، بزهکاري، خرده فرهنگ هاي مجرمانه، عوام گرايي، پيشگيري
ارزيابي منع به کارگيري سلاح هسته اي با تاکيد بر ادله فقهي و سياسي مقام معظم رهبري در باب حقوق بشردوستانه حسين عيني فقه اماميه، ادله فقهي، حقوق بشردوستانه، فتوا، شارع مقدس
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش های حقوق تطبیقی 1 دوره بیست و سوم 1398 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
شرايط ايجاد و امکان اجراي حق حبس در تعهدات منفي قراردادي (مطالعه تطبيقي در حقوق مدني افغانستان و ايران) عليرضا ابراهيمي ضمانت ‌اجرا، حق حبس، تعهدات منفي قراردادي، تلف موضوع تعهد
نظام حقوقي حاکم بر ثبت اختراعات نظامي در ايران و آمريکا ابراهيم پارسا مهر، محمود صادقي اختراع نظامي، گواهينامه اختراع دفاع ملي، حقوق دفاعي، محدوديت حقوق مالک
بررسي تطبيقي وضعيت و آثار شرط عدم مسووليت در بيمه هاي بازرگاني در نظام حقوقي ايران و انگليس محمدجواد روستا سکه رواني … [و ديگران] شرط عدم مسووليت، بيمه گر، بيمه گذار، بطلان
نقش بيمه در ارتقاي دسترسي شهروندان به نظام عدالت مدني علي طهماسبي حق دادخواهي، هزينه دادرسي، دادگستري، پوشش بيمه اي، تامين مالي
تحليل نفع متوقع به عنوان معيار ارزيابي خسارات قراردادي مقايسه حقوق نوين قراردادهاي اروپايي و حقوق ايران نازنين زهرا عطاري، جليل قنواتي، وحيد قاسمي عهد ارزيابي خسارت، ضمانت اجراي کارآمد، نقض قرارداد، نفع متوقع
مطالعه تطبيقي تعيين قانون حاکم بر معاملات با حق وثيقه در اموال فکري حسن علي پور، محمد عيسائي تفرشي، مرتضي شهبازي نيا حق وثيقه، اموال فکري، قانون دولت حامي، اقامتگاه بدهکار، قاعده نزديکترين ارتباط
مطالعه تطبيقي جهات محدوديت داوري در ورشکستگي در حقوق ايران و آمريکا سحر قبادي، مرتضي شهبازي نيا، محمد عيسائي تفرشي ورشکستگي، داوري پذيري، دعواي ورشکستگي، دعاوي غرما، حقوق آمريکا
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش های حقوق تطبیقی 2 دوره بیست و سوم 1398 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي اهميت بهداشت عمومي در موافقتنامه هاي سازمان تجارت جهاني رحيم پيلوار، ميلاد حسيني بلوچي سازمان تجارت جهاني، آزادسازي تجاري، بهداشت عمومي، سازمان بهداشت جهاني، محدوديت تجارت
اعمال اصل صلاحيت بر صلاحيت در داوري پذيري دعاوي، بررسي تطبيقي در حقوق ايران و آمريکا مجتبي جهانيان، مرتضي شهبازي نيا داوري پذيري، صلاحيت، شرط داوري
مسووليت مدني ناشي از افترا در نظام حقوقي کامن لا با رويکرد تطبيقي در حقوق ايران مرضيه شرقي، پرويز عامري مسئوليت مدني، افترا، حريم خصوصي، آزادي بيان
تمايزهاي بانک ها از شرکت هاي تجاري و تاثير اين تمايزها بر نظام ورشکستگي (مطالعه تطبيقي در حقوق آمريکا و ايران) محمد عيسائي تفرشي، مرتضي شهبازي نيا، خديجه شيرواني ورشکستگي، بانک، فرآيند دادگاه محور، فرآيند اداري محور، حقوق آمريکا، حقوق ايران
مطالعه تطبيقي موجبات تغيير در مديريت موقوفات منصوص التوليه در حقوق ايران و عراق عباس صراف صادقي، محمدباقر پارساپور، طيبه صاحب ضم امين، تغيير توليت، وقف، حقوق عراق، ضم امين، تغيير توليت، وقف، متولي منصوص
مسووليت بين المللي دولت ها ناشي از تخريب محيط زيست در مخاصمات مسلحانه بين المللي (مطالعه تطبيقي حقوق بين الملل محيط زيست و حقوق بين الملل کيفري) سيدباقر ميرعباسي، محمدرضا رضائي تخريب محيط زيست، مخاصمات مسلحانه بين المللي، حقوق بين الملل محيط زيست، مسئوليت بين المللي دولتها، حقوق بين الملل کيفري
نقض نيابتي کپي رايت در حقوق ايران و آمريکا حامد نجفي، محمود صادقي، مرتضي شهبازي نيا نقض نيابتي، مسئوليت نيابتي، کپي رايت، نظارت، منفعت مالي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش های حقوق تطبیقی 3 دوره بیست و سوم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
رفع چالش هاي تحديد مسووليت در شرکت مدني در حقوق ايران با استفاده از احکام مشارکت (پارتنرشيپ) در حقوق انگليس حميدرضا اقدس طينت، محمد عيسائي تفرشي، مرتضي شهبازي نيا شخصيت حقوقي، شريک عادي (عمومي)، شريک با مسئوليت محدود، تحديد مسئوليت قراردادي، تحديد مسئوليت غيرقراردادي
بررسي تطبيقي تخصيص خطر تراکنش غيرمجاز در بانکداري الکترونيک (نظام حقوقي ايران و آمريکا) زهرا ايوبي … [و ديگران] انتقال الکترونيکي وجوه، تراکنش غيرمجاز، تخصيص خطر، بانک، مشتري
يکسان سازي قواعد حل تعارض در قراردادهاي الکترونيکي محمود جلالي، ابراهيم مهران فر جهاني شدن، متحدالشکل سازي، تفسير قرارداد، قراردادهاي الکترونيکي
پذيرش مطلق يا مقيد اصل حاکميت اراده در قراردادهاي تجاري بين المللي با نگرشي بر مقرره رم يک و حقوق آمريکا حسين خانلري بهنميري اصل حاکميت اراده، قانون حاکم، اراده فرضي، نظم عمومي، دپاساژ
کميسيون هاي دسترسي به اطلاعات در پرتو حقوق فرانسه سعيد خاني والي زاده حق دسترسي به اطلاعات، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، کميسيون دسترسي به اسناد اداري
بررسي بمباران راهبردي مناطق غيرنظامي و سياست بازدارندگي هسته اي در پرتو راي مشورتي ‎1996 ديوان بين المللي دادگستري و واقعيات نظامي سيدرضا رفيعي، حسن سواري بمباران راهبردي، سياست بازدارندگي، راي مشورتي 1996 ديوان بين المللي دادگستري، اصل تفکيک
حمايت از حق انسجام و همبستگي مجدد خانواده در چارچوب حقوق بين الملل پناهندگي: تاملي در رويه و نظريه آرامش شهبازي، نيلوفر مقدمي خمامي حق انسجام و وحدت خانوادگي، الحاق مجدد خانواده، پناهندگيف کنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگان
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش های اخلاقی 1 دوره دهم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
راهکارهاي حقوقي – اخلاقي مقابله با فساد در انعقاد قراردادهاي تجاري بين المللي بهرام تقي پور … [و ديگران] اخلاق، تجارت بين الملل، فساد، قراردادهاي بين المللي، پيشگيري و مبارزه با فساد
چالش هاي اخلاقي اجراي راي داور در نظام حقوقي ايران علي رسول زاده فرساد، حميدرضا علومي آراء و احکام داوري، لازم الاجراء بودن رأي داوري، قانون داوري تجاري بين المللي، اجراء آراي داوري، چالش هاي اخلاقي
تبيين مباني و اصول اخلاقي حقوق مصرف کننده از ديدگاه حقوق اسلام رسول شجاعي … [و ديگران] مباني، اصول، اخلاق، مصرف کننده
ضمانت اجراي قانوني نقض ارزش هاي اخلاقي در ديوان محاسبات کشور فتح اله رحيمي، مهري حقيقي حقوق، اخلاق، نظارت، ديوان محاسبات کشور
ضمان درک در ترازوي ارزيابي اخلاقي با محوريت ارا وحدت رويه ديوان عالي کشور پوريا رضي ضمان درک، ثمن، ارزش پول، جبران خسارت
تعارضات اخلاقي تصميمات ديوان بين المللي دادگستري و شوراي امنيت در حيطه حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي سعيده گل کار، سيدمحمد هاشمي، علي زارع سازمان ملل متحد، شوراي امنيت، ديوان بين المللي دادگستري، منشور ملل متحد، تعارض اخلاقي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش های روابط بین الملل 2 (پیاپی 28) دوره هشتم 1397 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي تطبيقي مباني مسئوليت مدني در حقوق ايران و آمريکا قاسم حيدري، پرويز عامري مسئوليت مدني، تقصير، استناد عرفي، ايران، آمريکا
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش های روابط بین الملل 3 (پیاپی 29) دوره هشتم 1397 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
آثار اعمال نمايندگي دراصول قراردادهاي تجاري بين المللي و اصول قراردادهاي اروپايي احمد حيدري، حجت الله عسکري، مصطفي ماندگار نمايندگي اعلان نشده، نمايندگي مستقيم، نمايندگي غيرمستقيم، قواعد بين المللي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش های فقهی 3 سال پانزدهم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي فقهي ممنوعيت منت پذيري و مصاديق آن محمدرضا حميدي حرج، ضرر، قبح اخلاقي، منت پذيري
الزام به اجراي تعهد پيش از موعد در نقض فرضي در نظام حقوقي کامن لا و فقه اماميه محمدحسين فلاح يخداني، ابراهيم تقي زاده، مجيد سربازيان اجراي اجباري تعهد، نقض بالفعل، نقض فرضي، مقدمه مفوته
قلمرو مسئوليت اشخاص در فرض سرايت جنايت محبوبه حسني ابوالحسن کلايي، محمد محسني دهکلاني ترک فعل، سرايت جنايت، فعل، مسئوليت کيفري، وضعيت خاص
مديريت اموال مجهول المالک با توجه به شرايط جامعه امروزي محمد علي راغبي، سعيد فراهاني فرد، حسين سنايي صدقه، ضمان، فحص، مجهول المالک
پيوند عضو ناقل وراثت و تاثير آن در حکم نسب حميد مسجد سرايي، اعظم نظري پيوند عضو، عضو ناقل وراثت، نسب شرعي
تحليل و ارزيابي ديدگاه هاي فقهي راجع به ميزان ديه پلک ها؛ با تاکيد بر ماده ‎۵90 قانون مجازات اسلامي صديقه حاتمي، محمدرضا علمي سولا، محمدحسن حائري ازاله انفرادي، ازاله مجموعي، پلک بالا، پلک پايين، ديه پلک ها، روايت ظريف بن ناصح
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت 10 سال پنجم 1397 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تبيين ماهيت و چيستي بازار فارکس و بايسته هاي آن در فقه و حقوق ايران ابراهيم برارپور بازار فارکس، فارکس در ايران، ماهيت فارکس، راه کارهاي فقهي فارکس، تبادل ارز بين المللي
بررسي ابعاد حقوقي حساب جاري بانکي در حقوق ايران و تطبيقي قادر بابائي… [و ديگران] حساب جاري، ماهيت حقوقي سپرده ها، سپرده قرض الحسنه جاري، حقوق بانکي، قرارداد حساب جاري بانکي
آثار حقوقي تولد کودک از طريق رحم جايگزين حميدرضا رنجبر قاسمي، محمدحسين بياتي رحم جايگزين، قرارداد رحم جايگزين، آثار حقوقي قرارداد، نسب پدري، نسب مادري
قرارداد آتي سکه در بورس کالا با نگاهي به حقوق مدني فرانسه (اصلاحيه‎201۶) محمد داودآبادي قرارداد آتي، الکالي بکالي، سلف، الدين بالدين، قمار
تحولات اتاق بازرگاني بين المللي و توسعه حقوق تجارت بين الملل در ايران خلف کريمي پور اتاق بازرگاني، تجارت بين الملل، حقوق، حمل و نقل دريايي، اينکوترمز
روش هاي مسالمت آميز حل و فصل اختلافات در قراردادهاي اداري با تاکيد بر شرايط عمومي پيمان و مقررات فيديک ميثم مرادي دولت، قرارداد اداري، پيمانکاري دولتي، داوري، قرارداد
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهشهای حقوقی 38 سال هجدهم 1398 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مسئوليت کيفري وکيل دادگستري بيژن حاجي عزيزي، سيده مريم اعتماد وکالت، مسئوليت، مسئوليت کيفري، وکيل دادگستري
تعارض ميان منفعت عمومي جامعه و منفعت فردي دولت ها: گذار از اصل مصونيت در پرتو تحول حقوق بين الملل کيفري حوريه حسيني اکبرنژاد حقوق بين الملل کيفري، دولت، مصونيت، منفعت عمومي
دسترسي به غذاي کافي، به عنوان يک حق بشري در نظام حقوقي سازمان جهاني تجارت با رويکردي بر محصولات غذايي تراريخته نجمه رزمخواه محصولات غذايي تراريخته، سازمان جهاني تجارت، حق بر غذاي کافي، ايمني مواد غذايي، موافقت نامه بهداشت گياهي
نقدي بر ماده ‎137 قانون مجازات اسلامي در باب تکرار جرم آزاده قرباني، آرزو قرباني قانون مجازات اسلامي، جرايم تعزيري، ماده ‎۱۳۷، تکرار جرم، اعاده حيثيت
پليس مسئله محور و ترس از جرم سيدمهدي سيدزاده ثاني، سعيد کرماني ترس از جرم، پليس مسئله محور، ماتريس اطمينان آفريني، فرايند سارا
تعامل تماميت ارضي با حقوق و آزادي هاي مشروع از منظر ملي و بين المللي هديه سادات ميرترابي، سبحان طيبي تماميت ارضي، آزادي هاي مشروع، حقوق اساسي، اصل حاکميت، چالش و راهبرد، بررسي تطبيقي گذرا
روند کاهش سرمايه شرکت هاي سهامي در حقوق ايران و انگليس حميد شالي تغيير سرمايه، شرکت سهامي، روند کاهش سرمايه، قانون شرکت هاي انگليس
تحليل حقوقي ترابردپذيري شماره تلفن همراه در ايران؛ در پرتو مطالعات تطبيقي سيدهاشم مداح حسيني، رجب فلاحي، سارا مرتضي قلي ترابردپذيري، تلفن همراه، چهارچوب قانوني تعرفه، رگولاتوري
آثار شرط سقوط يا کاهش مسئوليت در حقوق ايران با نگاهي به نظام حقوقي انگلستان حجت مبين، امين اميرحسيني مسئوليت قراردادي، مسئوليت قهري، شرط عدم مسئوليت، نظم عمومي
سازکارهاي صيانت از حق استفاده از زبان مادري در مراجع بين المللي و ملي: تاملي بر رويه قضايي بين المللي سيدقاسم زماني، فرهاد عابديني سعدآباد زبان مادري، اقليت ها، حقوق بين الملل بشر، سازکارهاي بين المللي و ملي
اصل مصونيت در برابر خوداتهامي در محاکم کيفري بين المللي؛ با تاکيد بر دادگاه کيفري بين المللي يوگسلاوي سابق، رواندا و ديوان کيفري بين المللي عليرضا قرقاني مصونيت در برابر خوداتهامي، حق سکوت متهم، ديوان کيفري بين المللي، دادگاه کيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق، دادگاه کيفري بين المللي رواندا
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهشهای حقوقی 39 سال هجدهم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
رويکرد محاکم بين المللي کيفري در برخورد با ازدواج اجباري به عنوان خشونت جنسي احمدرضا توحيدي، آزاده داداشي ازدواج اجباري، خشونت جنسي، دادگاه هاي بين المللي کيفري، جرايم بين المللي
مذاکره مجدد؛ انعکاس نياز به استمرار تعادل مالي – اقتصادي در قراردادهاي سرمايه گذاري صنعت نفت و گاز محمد نامدار زنگنه، سيدحسين طباطبايي مذاکره مجدد، قراردادهاي بالادستي نفت و گاز، تغيير اوضاع و احوال، ثبات قراردادي، اصل حاکميت دولت ها، حمايت از سرمايه گذاري خارجي
مسئوليت مدني اشخاص حقيقي ناشي از انتقال بيماري هاي مسري با تاکيد بر حقوق انگليس عليرضا رجب زاده، بهاره شفيعي مسئوليت مدني، شبه جرم، بيماري مسري، حقوق انگليس، ايدز، اتلاف، تسبيب
بررسي تطبيقي مالکيت کشتي رها شده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دريايي ايران، آمريکا، انگلستان و فرانسه) سيدعباس متولي، محمود قيوم زاده، سيدمرتضي نعيمي مالکيت، کشتي رها شده، اعراض، مجهول المالک، تالف عرفي، مرور زمان
موجبات و موارد توسل به پاسخ هاي غيرکيفري به جاي پاسخ هاي کيفري در قانون مجازات اسلامي مصوب ‎۱۳۹۲ رامين عليزاده، محمدعلي جاهد مجازات، پاسخ هاي غيرکيفري، حق بر مجازات نشدن، بازپروري، جايگزين هاي کيفر
شيوه هاي پيشگيري و جبران خسارت در نقض حقوق مالکيت فکري (در حقوق ايران و اسناد بين المللي) سکينه دهقان مالکيت فکري، جبران خسارت، ضرر، نقض، ضمانت اجرا
بررسي تطبيقي نحوه مشارکت خارجيان در شرکت هاي تجاري مناطق آزاد الهام مقراضي اصل مناطق آزاد، سرزمين اصلي، شرکت هاي تجاري، سرمايه گذاري خارجي، مشارکت خارجيان
ماهيت جرم محال در حقوق ايران با نگاهي به حقوق انگليس ابوالحسن شاکري، محمود درويش ترابي شروع به جرم، (جرم) محال، موضوع، وسيله، مرتکب، حقوق انگليس
مکانيسم هاي حل و فصل اختلافات در اتحاديه کشورهاي جنوب شرق آسيا (آ.سه.آن.)؛ مدلي براي سازمان همکاري اقتصادي (اکو) محمدرضا نريماني زمان آبادي آ.سه.آن.، حل و فصل اختلافات، داوري، مدل حقوقي، سازمان همکاري اقتصادي
کوي بان به عنوان دادستان در نظام حقوقي زرتشتي عزيز نوکنده کوي بان، دادستان، پيشگيري، تحقيق مقدماتي، حقوق زرتشتي
پيشگيري از بزه ديدگي کارمندان دادگستري در ايران: مورد پژوهشي شهر بروجرد جواد رياحي، اسماعيل شريفي، آذين روحاني دادگستري، کارمندان، بزه ديده، بزه ديدگي، توهين، شهر بروجرد
اصطلاحات تجاري بين المللي معادلي نادرست براي INCOTERMS در ادبيات حقوق تجارت بين الملل فارسي زبانان سيدعزيز معصومي اصطلاحات تجاري بين المللي، اينکوترمز، معادل فارسي اينکوترمز، حقوق تجارت بين الملل، INCOTERMS
شناسايي و پيشگيري از فرصت هاي وقوع جرم سازمان يافته در بازار بين المللي عتيقه جات نگارنده سيمون مکنزي؛ ترجمه بهاره قانون حمايت کيفري از اموال فرهنگي، جرايم بين المللي سازمان يافته، بازار مجرم، سرقت اموال فرهنگي، جرايم عليه عتيقه جات
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوق اداری 19 سال ششم 1398 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ساز و کار و چالش هاي پياده سازي بستر بلاک چين در توسعه دولت الکترونيکي و آثار آن بر نظام مالياتي مسلم آقايي طوق، مهدي ناصر بلاک چين، نهادهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، دولت الکترونيکي، نظام مالياتي
تبيين جايگاه حقوقي نهادهاي تصميم‌ساز در نظام علوم، تحقيقات و فناوري ايران صفر بيگ زاده ايران، نظام علوم، تحقيقات و فناوري، قوانين و مقررات، نهاد تصميم ساز، سياستگذاري، تصميم سازي، نوآوري
حدود و لوازم اختيارات رئيس قوه قضاييه در ايجاد تشکيلات لازم در دادگستري در نظام حقوقي ايران محمد قاسم تنگستاني اختيارات اداري، بند ‎1 اصل ‎1۵8 قانون اساسي، استقلال قضايي، صلاحيت هاي تشکيلاتي، تفکيک قوا
مولفه هاي بودجه ريزي شهري مشارکتي شايسته با نگاهي به نظام حقوقي ايران زهرا عامري، احمد خسروي، محمدباقر مقدسي بودجه، بودجه ريزي مشارکتي، دمکراسي، مشارکت، مشورت
الگوي مشارکتي تنظيم در بنادر ايران سيد مهدي فرومند، محمد راسخ تنظيم، بنادر تجاري، حاکميت اقتصادي، الگوي مشارکتي
نقش سازمان هاي مردم نهاد در دادرسي اداري غلامعلي قاسمي، عادل شيباني دادرسي اداري، دعواي اداري، سازمان هاي مردم‌نهاد، ديوان عدالت اداري
امکان استقلال اداري مناطق آزاد تجاري صنعتي در ايران علي اکبر گرجي ازندرياني، محمد باران زهي منطقه آزاد تجاري، استقلال اداري، عدم تراکم، عدم تمرکز، دولت بسيط
شناسايي نقاط فسادخيز در صنعت گاز ايران (مورد مطالعه: شرکت گاز استان مازندران) حامد محمدي نقاط فسادخيز، نقاط آسيب پذير اداري، نقاط آسيب پذير مالي، نقاط آسيب پذير عملياتي
ويژگي هاي بوروکراسي توانمند براي اجراي قانون احمد مرکز مالميري بوروکراسي، ظرفيت دولت، قانونگذاري، نظام اداري، نهاد
مباني و منابع حقوقي واگذاري اراضي ملي به بخش خصوصي در عرصه کشاورزي خديجه مظفري، ايرج حسيني صدرآبادي، عليرضا ايزدي فرد اراضي ملي، واگذاري موقت، واگذاري قطعي، بهره برداري کشاورزي، شرکت شهرک هاي کشاورزي
تحولات الگوهاي مديريتي  خدمات عمومي؛ از خدمات عمومي کلاسيک تا خدمات عمومي نوين مجيد نجارزاده هنجني دولت، حکمراني خوب، خدمات عمومي، مديريت دولتي، منافع عمومي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوق اسلامی 59 سال پانزدهم 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مقايسه تطبيقي شرکت نسبي در حقوق ايران با شرکت مدني در حقوق فرانسه سيدعباس سيدي آراني شخص ثالث، شرکت مدني، شرکت تجاري، حقوق عام شرکت، سازماندهي شرکت
تحليل فقهي صحت شرکت اعمال از منظر فقه مذاهب اسلامي مهدي جليلي، عليرضا فصيحي زاده، سيدمحمدصادق طباطبايي شرکت، شرکت ابدان، شرکت اعمال، شرکت صنائع
تبيين نقش عوامل فردي دروني در ارتکاب خشونت خانوادگي علي محمدي جورکويه خشونت، عوامل، خانواده، شوهر، همسر
نزاکت قضايي در نظام حقوقي ايران عظيم اکبري رودپشتي، سيدقاسم زماني قضاوت، قاضي، دادگستري، نزاکت قضايي
مباني استثنائات بهره برداري از حق اختراع محمود حکمت نيا، جعفر اکبري حق اختراع، استثنائات، محدوديت، مباني استثنائات
بازتاب آموزه هاي بزه ديده شناسي علمي در سياست جنايي تقنيني ايران اسمعيل رحيمي نژاد بزه ديده شناسي علمي، سياست جنايي تقنيني ايران، حقوق کيفري، حقوق پيشگيري
حقوق بشر و تنوع فرهنگي؛ با نگاهي به رويکرد اسلامي اکبر طلابکي، سيدرضا موسوي، کاظم غريب آبادي تنوع فرهنگي، نسبيت فرهنگي، تکثر فرهنگي، جهان شمولي حقوق بشر، حقوق بشر غربي، حقوق بشر اسلامي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوق خصوصی 1 دوره شانزدهم 1398 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
شرط تغيير عوض قراردادي منصور اميني، اميرصادق رحماني تعدد موضوع قرارداد، شرط قرارداد، عوض قراردادي، قاعده نفي غرر
ارزيابي قانوني بودن سرمايه گذاري در رويه ايکسيد سيامک کرم زاده، خليل روزگاري آقبلاغ ايکسيد، حقوق داخلي، سرمايه گذاري، معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري، نقض قانون
بايسته هاي حقوقي شرکت تک عضوي در حقوق ايران (بستر حقوقي لازم براي پذيرش شرکت تک عضوي در حقوق ايران) محمد ساردوئي نسب، مرضيه صفدري اشخاص ذي نفع، حفاظت از سرمايه، شخصيت حقوقي، شرکت تک عضوي، مسئوليت محدود
اصلاح فرايندهاي قضايي در پرتو راهبرد رفع موقعيت تعارض منافع حسين پاشايي، جواد معتمدي تعارض منافع، راهبرد تقنيني، رسيدگي هاي قضايي، محاکم، مديريت تعارض
قراردادهاي مشارکت حوزه حفاري چاه هاي نفت و گاز فريده شعباني جهرمي، فريد شعباني جهرمي قرارداد ائتلافي، قرارداد به اشتراک گذاري دستگاه حفاري، قرارداد حفاري، قرارداد حفاري مشترک
تغييرات قاعده اجتماع سبب و مباشر با لحاظ آخرين تحولات قانون گذاري در ايران (ماده 526 ق.م.ا.1392) احمد حاجي ده آبادي اجتماع سبب و مباشر، استناد، توزيع مسئوليت بر حسب ميزان تاثير رفتار، سبب اقوي از مباشر، ضمان سهمي
ارزيابي خسارت قطع يا کاهش درآمد ناشي از صدمات بدني فاطمه سادات حسيني، حسن باديني ارزيابي زيان، خسارت از دست دادن درآمد، قابليت اشتغال
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوق محیط زیست  1 (پیاپی 5) سال سوم 1397 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
واکاوي ابعاد حقوقي و ضرورت رفع آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از انرژي (نفت و گاز) در خليج فارس سارا اتابکي، سيد جواد صالحي  
نگاهي به جايگاه و ماهيت حق بر محيط زيست سالم در حقوق بشر بين الملل رامين رضائي  
محيط زيست و حمايت هاي حقوقي محمد شکري  
حمايت از حقوق کودک و حفظ محيط زيست سالم اکبر لشکري  
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوقی دادگستری 104 سال هشتاد و دوم 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
راهکارهاي دادخواهي قربانيان سلاح شيميايي در جنگ تحميلي در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران توکل حبيب زاده، کيوان اقبالي، نجمه سميعي منش سلاح شيميايي، مسئوليت کيفري فردي، مسئوليت بين المللي دولت، صلاحيت دادگاه داخلي، عمل متقابل
پيشگيري از بزه ديدگي جنسي در شبکه هاي اجتماعي بهزاد رضوي فرد، محمدتقي رباط جزي، گلسا عمراني پيشگيري اجتماعي، فضاي مجازي، شبکه هاي اجتماعي، بزه ديدگي جنسي
آثار پرونده شخصيت در حقوق کيفري ايران راضيه سبزه علي، محمود اشرافي، مسعود حيدري تعليق مجازات، اصلاح و درمان، بازسازگاري اجتماعي، آزادي مشروط، فردي کردن مجازات ها
چالش ها و خلاهاي موجود در فرايند رسيدگي به جرايم سايبري جواد طهماسبي، خيرالله شاهمرادي فضاي سايبر، جرايم سايبري، رسيدگي به جرايم سايبري، آيين دادرسي کيفري
مرابحه بانکي و مشروعيت آن اميرحسين علي زاده بيع، وکالت، مرابحه، کارت اعتباري، مشروعيت
مجازات تشهير در تعزيرات (با رويکرد تطبيقي به مجازات هاي مبتني بر شرمساري در ايالات متحده) علي غلامي، محمدحسين مجتهدي، محمدحسن طهماسبي تشهير، تعزير، پيشگيري، بازدارندگي، مجازات
امکان يا امتناع خصوصي سازي امور مربوط به قوه قضاييه سيدمحمدمهدي غمامي، مهدي مرادي برليان خصوصي سازي، امور محض قضايي، امور اداري مرتبط با امر قضا، ابلاغ، اجراي احکام
بررسي شرط مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاري با توجه به رويه قضايي بين المللي عبدالحسين شيروي، محمدجواد کاظمي شرط مذاکره، روش هاي جايگزين حل و فصل اختلافات، نقض تعهد انجام مذاکره، ضمانت اجراي نقض شرط مذاکره
مسئوليت کيفري ناشي از رفتار ديگري در قوانين ايران و اسناد بين المللي عبدالعلي توجهي، هاله کريميان اصل شخصي بودن مسئوليت کيفري، اصل شخصي بودن مجازات ها، مسئوليت کيفري ناشي از رفتار ديگري، مسئوليت کيفري مقامات مافوق
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
دادرسی 135 سال بیست و سوم 1398 مرداد و شهریور
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
قسامه و اعتبار آن در اثبات جنايات – قسمت اول محمد مصدق جنايت، قسامه، علم قاضي
آثار و احکام وکالت مهدي الله ياري، سيدمحمدمهدي احمدي عقد وکالت، وکالت نامه، وکيل، موکل، تصرف، اذن
جلوه هاي افتراقي و نوآوري هاي قانون آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح مجيد متين راسخ، عبدالرضا برزگر، جواد اکبري جلوه هاي افتراقي، آيين دادرسي کيفري، جرايم نيروهاي مسلح، سازمان قضايي نيروهاي مسلح
کرامت انساني در پرتو جرم شناسي و سياست جنايي امنيتي فرزاد حاتم زاده کرامت انساني، جرم شناسي امنيتي، جرم شناسي هنجارمنن، عوام گرايي کيفري
حقوق بزه ديده از جرم در پرتو نهادهاي ارفاقي پيش بيني شده در قانون مجازات اسلامي مهدي خسروي، رضا دانش نيا بزه، بزهکار، بزه ديده، حمايت کيفري، عدالت کلاسيک، عدالت ترميمي
سير تحولي قوانين شوراهاي حل اختلاف عليرضا منصوريان شوراي حل اختلاف، سازش، صلاحيت
جايگاه قرارهاي تامين کيفري در قانون آيين دادرسي کيفري با تاکيد بر جرايم نظاميان صادق تبريزي قرار تامين کيفري، آيين دادرسي کيفري، جرم نظامي، نيروهاي مسلح
نقش انگشت نگاري در کشف علمي جرم ناصر رهبر، بهزاد نوري پليس علمي، انگشت نگاري، اثر انگشت، کشف علمي جرم
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
دانش حقوق عمومی 23 سال هشتم 1398 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
خدمت وظيفه عمومي در آراء فقهاي شوراي نگهبان (بررسي موردي به کارگيري سربازان در نهادهاي غيرنظامي و معافيت کفالت همسر) سيدمحمدهادي راجي، حسين احمدي سربازي، خدمت وظيفه عمومي، شوراي نگهبان، مشمولين متاهل، معافيت کفالت، نهادهاي غيرنظامي
صلاحيت ديوان محاسبات کشور در نظارت مالي بر موسسات عمومي غيردولتي (مطالعه موردي راي هيئت تخصصي ديوان عدالت اداري در خصوص نظارت ديوان محاسبات بر حساب هاي شهرداري ها) عباسعلي کدخدايي، سيدمحمد طباطبائي نژاد، علي فتاحي زفرقندي نظارت مالي، ديوان محاسبات کشور، موسسات عمومي غيردولتي، بودجه کل کشور
حقوق فرهنگي در فرمان حکومتي حضرت رسول (ص) به معاذبن جبل با نگاهي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محمود جمال الدين زنجاني، ولي الله حيدرنژاد حقوق فرهنگي، جهان بيني توحيدي، قانون اساسي، فرمان حکومتي معاذ
حدود صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در اصلاح لوايح قانوني محمدامين ابريشمي راد، حميد نظريان مجلس شوراي اسلامي، لوايح قانوني، اصلاح لوايح، فرآيند قانونگذاري، نظرات شوراي نگهبان
درآمدي بر تحليل اقتصادي رويکرد شوراي نگهبان در تصويب قانون کار؛ مطالعه موردي آزادي قراردادي مصطفي منصوريان، ولي رستمي، احمد شعباني تحليل اقتصادي، رويکرد شوراي نگهبان، آزادي قراردادي، قرارداد کار، حقوق و اقتصاد
بررسي اقتصاد مقاومتي در پرتو اصل آزادي کسب و کار رسول احمدي بني، فرامرز عطريان، سيدمحمدمهدي غمامي اصل آزادي کسب و کار، افزايش بهره وري، اقتصاد مقاومتي، کارايي بازار
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
دانش حقوق عمومی 22 سال هفتم 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحليل مباني فقهي شوراي نگهبان پيرامون حقوق ولي دم در موارد پرداخت فاضل ديه مجيد قورچي بيگي، سهراب بهادري قصاص، ديه، قانون مجازات اسلامي، فاضل ديه، ولي دم، شوراي نگهبان
فرآيند و الزامات حقوقي تهيه و تصويب قوانين برنامه ي توسعه؛ مطالعه ي موردي لايحه ي برنامه ي ششم حامد نيکونهاد، سيده نگار موسوي قانون برنامه توسعه، لايحه برنامه ششم توسعه، قانون برنامه و بودجه، برنامه هاي ميان مدت، سياست هاي کلي نظام، اصل ‎13۴ قانون اساسي، اصل ‎۱۲۶قانون اساسي، اصل ‎۴3 قانون اساسي، الزام دولت به تهيه لايحه
آثار تصرفات دولت در اموال غيرمنقول اشخاص در پرتوي نظرات فقهاي شوراي نگهبان سيد حسن علوي نائيني، مهدي عباسي سرمدي دولت، تصرف، قصد و رضا، اموال غيرمنقول، اشخاص حقيقي، حقوقي حقوق خصوصي
وضعيت حقوقي غير اهل کتاب از منظر اصل چهاردهم قانون اساسي مصطفي ميرمحمدي ميبدي، فيروز اصلاني حق حيات، کافر حربي، حقوق انساني، غيراهل‌کتاب، اصل چهاردهم قانون اساسي
تحليل اصل ‎139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبتني بر ماهيت اموال عمومي حامد کرمي، داود محبي قانون اساسي، داوري، حقوق ايران، اموال دولتي، اموال عمومي
تاملي بر آثار صلاحيت قضايي رئيس قوه ي قضائيه در پرتو بازشناسي اين صلاحيت در قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خيرالله پروين، حسين آئينه نگيني استقلال قاضي، صلاحيت قضايي، رئيس قوه قضائيه، قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، آثار صلاحيت قضايي رئيس قوه قضائيه، خلاف بين شرع
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
دانش حقوق عمومی 23 سال هشتم 1398 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
خدمت وظيفه عمومي در آراء فقهاي شوراي نگهبان (بررسي موردي به کارگيري سربازان در نهادهاي غيرنظامي و معافيت کفالت همسر) سيدمحمدهادي راجي، حسين احمدي سربازي، خدمت وظيفه عمومي، شوراي نگهبان، مشمولين متاهل، معافيت کفالت، نهادهاي غيرنظامي
صلاحيت ديوان محاسبات کشور در نظارت مالي بر موسسات عمومي غيردولتي (مطالعه موردي راي هيئت تخصصي ديوان عدالت اداري در خصوص نظارت ديوان محاسبات بر حساب هاي شهرداري ها) عباسعلي کدخدايي، سيدمحمد طباطبائي نژاد، علي فتاحي زفرقندي نظارت مالي، ديوان محاسبات کشور، موسسات عمومي غيردولتي، بودجه کل کشور
حقوق فرهنگي در فرمان حکومتي حضرت رسول (ص) به معاذبن جبل با نگاهي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محمود جمال الدين زنجاني، ولي الله حيدرنژاد حقوق فرهنگي، جهان بيني توحيدي، قانون اساسي، فرمان حکومتي معاذ
حدود صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در اصلاح لوايح قانوني محمدامين ابريشمي راد، حميد نظريان مجلس شوراي اسلامي، لوايح قانوني، اصلاح لوايح، فرآيند قانونگذاري، نظرات شوراي نگهبان
درآمدي بر تحليل اقتصادي رويکرد شوراي نگهبان در تصويب قانون کار؛ مطالعه موردي آزادي قراردادي مصطفي منصوريان، ولي رستمي، احمد شعباني تحليل اقتصادي، رويکرد شوراي نگهبان، آزادي قراردادي، قرارداد کار، حقوق و اقتصاد
بررسي اقتصاد مقاومتي در پرتو اصل آزادي کسب و کار رسول احمدي بني، فرامرز عطريان، سيدمحمدمهدي غمامي اصل آزادي کسب و کار، افزايش بهره وري، اقتصاد مقاومتي، کارايي بازار
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
دولت پژوهی 18 سال پنجم 1398 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
کنشگري قانوني و صلح آميز در نافرماني مدني: نافرماني مدني در نظريه عدالت جان رالز سيدعلي محمودي اجماع هم پوشان، اخلاق، صلح، عدالت، قانون
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
دیدگاه های حقوق قضایی 85 دوره بیست و چهارم 1398 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
پذيرش عرف تجاري فراملي در حقوق ايران حميدرضا علومي يزدي حقوق عرفي، رويه قضايي تجاري، عرف تجاري فراملي
تحول نظام قضائي با تاکيد بر کارآمدي فرايند صدور آراء قضايي سيدمحمدمهدي غمامي اجراي رأي قضائي، اصل کارايي، تحول قضائي، پيش بيني پذيري، حقوق و اقتصاد
مسئوليت هاي فرستنده و ضمان فرستنده اسنادي کالا در پرتو کنوانسيون روتردام غلام نبي فيضي چکاب حمل بين المللي دريايي، کنوانسيون روتردام، فرستنده کالا، فرستنده اسنادي کالا، مبناي مسئوليت
خريد دين در نظام بانکي ايران مرتضي قاسم زاده حقوق بانکي، خريد دين، قرارداد اعتباري، وام بانکي
اصول حاکم بر ضمانت اجراهاي نقض قرارداد در اسناد نوين حقوق اروپايي و ايران جليل قنواتي اصول ضمانت اجرا، نفع متوقع، دنقض قرارداد
الگوهاي حاکم بر دادرسي اطفال و نوجوانان در حقوق کيفري نوين ايران بهروز کم اصول دادرسي، اطفال و نوجوانان، الگوي رفاه، الگوي قانونگرايي، الگوي مشارکتي
قرارداد تشکيل حساب جاري بانکي در حقوق ايران اصغر محمودي حساب جاري، حقوق بانکي، سپرده قرض الحسنه جاري، قرارداد
فراتر از حقوق بين الملل: توسل خودسرانه به زور در سوريه سيدطه موسوي ميرکلائي توسل به زور، حقوق بين الملل، دفاع مشروع، سوريه، مسئوليت حمايت
جهات جلب ثالث محمد مولودي ارتباط دعاوي، جلب ثالث، جهت جلب، خواسته دعوا، دعواي اصلي، دعواي طاري
رويکرد ترميمي عدالت؛ عدالت ترميمي مطلوب (آسيب شناسي و بهبود عملکرد) علي نجفي توانا عدالت کيفري، عدالت ترميمي، مدل کارآمد، وکيل مدافع، پرونده شخصيت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
دیدگاه های حقوق قضایی 86 دوره بیست و چهارم 1398 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
استانداردهاي حداقل بازداشت پيش از محاکمه در اسناد بين المللي و حقوق ايران محمد آشوري اسناد بين المللي، اصول و استانداردهاي حداقل، افزايش جمعيت کيفري، بازداشت هاي پيش از محاکمه، تدابير غيربازداشتي
بازپروري بزه کاران و تجارب بزه ديدگان از عدالت ترميمي مهدي اسماعيلي، فرخنده ابراهيمي عدالت ترميمي، بازپروري بزه کاران، جرم و جنايت، تجارب بزه ديدگان
تعارض بين اصل شفافيت و محرمانگي در داوري هاي بين المللي ربيعا اسکيني، احد خاکپور حريم خصوصي، داوري تجاري بين المللي، سرمايه گذاري بين المللي، شفافيت، محرمانگي
ماهيت بازار خارج از بورس و تمايز آن از بورس اوراق بهادار در نظام حقوقي ايران و آمريکا محمود باقري بازار خارج از بورس، بورس اوراق بهادار، شرکت فرابورس ايران
ابتکار دادستان ديوان کيفري بين المللي براي آغاز تحقيقات محمدحسين رمضاني قوام آبادي دادستان، ديوان، ديوان کيفري بين المللي، مبناي معقول
حريم خصوصي زندانيان؛ ابعاد، آثار و شاخص ها رضا زهروي اصول حبس، حريم خصوصي، زنداني، زندانيان، کرامت انساني
نسبت حقوق رقابت و بازار سرمايه در ايران محمد ساردوئي نسب، فرشته قنبري بازار سرمايه، بورس، حقوق رقابت، شوراي رقابت
ضابطه ديه شکستگي استخوان عادل ساريخاني، محمدحسين شاکر، سيدابراهيم موسوي پزشکي قانوني، ديه شکستگي، شکستگي استخوان، ضابطه ديه
اصل شناسايي متقابل و چالش هاي آن در قلمرو حقوق کيفري اتحاديه اروپا جواد صالحي اصل شناسايي متقابل، اصل هماهنگ سازي قوانين، اصل يکسان سازي قوانين، حقوق کيفري اتحاديه اروپايي، معاهده ليسبون
اصل تساوي بستانکاران در تصفيه شرکت هاي تجارتي، در حقوق ايران و انگلستان عليرضا عالي پناه اص تساوي بستانکاران، تصفيه، تقسيم اموال ورشکسته، ورشکستگي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
رای 21 سال ششم 1396 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
درباره قواعد تعدد جرايم تعزيري در پرتو آراء قضايي محمدعلي اردبيلي تعدد جرايم، رفتار مستقل، رفتار وابسته، رابطه استلزامي، تعدد مجازات
تضمين نسل دوم حقوق بشر در رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري (139۴-‎1388) وحيد آگاه، محمدنبي بوربوري حقوق بشر، ديوان عدالت اداري، هيات عمومي ديوان عدالت اداري، نسل دوم حقوق بشر
رعايت قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا با رسيدگي به دعواي تقابل حسن محسني موازين دادرسي، قواعد آمره، آراي متعارض، رسيدگي توامان
تزاحم عدالت و مصلحت در اجراي احکام راجع به مطالبه قيمت املاک تصرف شده از سوي شهرداري مهدي فتاحي
مرجع صالح رسيدگي به دعاوي خلع يد و رفع تصرف عدواني به طرفيت دولت محمد حسنوند، مرضيه سلماني سيبني خلع يد، صلاحيت محاکم، دادگاه عمومي، ديوان عدالت اداري
تحليل اثر قيد عند الستطاعه در آراء محاکم از دو منظر ماهيت مهريه و حق حبس زوجه سيد احسان رفيعي علوي، سعيد محجوب
تحليل اثر قيد عندالستطاعه در آراء محاکم سعيد محجوب
مرجع صالح رسيدگي به جرم نگهداري ديسکت هاي مبتذل تهمورث بشيريه، بزرگمهر بشيريه نگهداري ديسکت مبتذل، سي دي مبتذل، نگهداري، مبتذل
يادداشتي بر راي صادره در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به امر کيفري اميد شهبازي، پويا شيراني بيدآبادي اعتراض ثالث، امور حقوقي، امور کيفري، قابليت استماع
تاملي بر مفهوم آلت قمار سيد مهدي کاظمي قمار، آلت قمار، پاسور، عرف
نقد راي بلانکو سعيد خاني والي زاده بلانکو، ديوان حل تعارضات، فرانسه، مسؤوليت
گزارش رويه شعب ديوان عدالت اداري (شش ماه نخست 93)- قسمت سوم محمد جلالي… [و ديگران]؛ مارال بردبار رويه شعب، موارد تکرار، تهافت، آراي شش ماه نخست سال 93
گزارش نشست نقد راي: اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحي (نقد راي دادگاه تجديد نظر استان تهران) مهدي کارچاني، مصطفي عبدالهي اعتراض ثالث، گزارش اصلاحي، سازش نامه، دادخواست ابطال، حکم، قرار، قرارداد قضائي، حکم قطعي، ماده ‎417 ق.آ.د.م
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
علم و وکالت 1 سال اول 1397 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
دامنه اصل حاکميت اراده در تعيين صلاحيت بين المللي محاکم بابک بابازاده صلاحيت، صلاحيت محلي، صلاحيت بين المللي محاکم، توافق، تعارض دادگاه ها، شناسايي، اجرا
راهبردهاي پيشگيري از نقض حقوق شهروندان در فضاي مجازي جمال بيگي پيشگيري وضعي، پيشگيري اجتماعي، حقوق شهروندي، فضاي مجازي
بررسي تطبيقي جاسوسي اقتصادي سايبري در حقوق کيفري ايران و آمريکا محمد شمشير، بهروز ابراهيم زاده لکي جاسوسي اقتصادي، اسرار تجاري، فضاي سايبري، حقوق کيفري ايران، حقوق کيفري آمريکا
مروري بر فسخ قرارداد به عنوان طريق جبراني در کنوانسيون بيع بين المللي کالا با نگاهي بر رويه قضائي بهراد صغيري فسخ، کنوانسيون بيع بين المللي کالا، نقض اساسي، رويه قضائي
بررسي قاعده اجبار بر انجام تعهدات سيدمحمدتقي علوي، معصومه طهرانچيان اجبار، متعهد، متعهد له، تعهد
نقش سازمان هاي بين المللي در توسعه حقوق بين المللي محيط زيست عليرضا عنابي سازمان هاي بين المللي، حقوق بين المللي محيط زيست، سازمان ملل متحد، سازمان‌هاي بين المللي مردم نهاد، يونپ
چالش هاي فقهي و حقوقي تفکيک جرائم قابل گذشت از جرائم غير قابل گذشت در حقوق کيفري ايران رضا فاني، حميده اصل پور جنبه عمومي، حق الناس، فقه، قانون مجازات اسلامي (‎1392)
بررسي تاثير يافته هاي جرم شناسي صلح جو بر سياست جنايي ايران پگاه محمدياري جرم شناسي، جرم شناسي انتقادي، جرم شناسي صلح جو، حقوق کيفري
چالش هاي حقوق بشري در پرتو نظريه هاي امنيتي جرم شناسي مهدي موسي زاده جرم شناسي، نظريه هاي امنيتی، حقوق بشر، سياست سخت گيرانه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
علم و وکالت 2 سال اول 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ديدگاه هاي نظري در مورد ماهيت جرم و تاثير آن در سياست کيفري اردوان بايبوردي ماهيت جرم، پوزيتيويست، حقوق طبيعي، پست مدرنيسم، دورکيم
تعليق در شرط آيدا پوررمضان تعليق، تنجيز، شرط، عقود
نحوه مقابله با وجه التزام هاي گزاف ابراهيم جواهر اصل، پروين اکبرينه وجه التزام گزاف، شروط غير منصفانه، اعمال نفوذ ناروا، شروط تحميلي
آئين دادرسي افتراقي جرائم سياسي در نظام حقوقي ايران مسعود حاجياني، محمدحسن حسني، سيدمرتضي رضوي جرم سياسي، دادرسي کيفري افتراقي، جرم عمومي، مجرم سياسي
مسئوليت مدني وزارت اطلاعات مهدي رحماني منشادي، علي رحماني منشادي مسئوليت مدني، قراردادي، قهري، وزارت اطلاعات، معيار تقصير
ماهيت قراردادهاي فروش بازيکنان اعظم رضاپور امند، ليلا نقي زاده علمداري فروش بازيکن و کارگر، بيع منفعت، اجاره، قرض منفعت
ارتباط حقوق بين الملل محيط زيست با حقوق بين الملل مخاصمات مسلحانه عليرضا عنابي حقوق بين الملل محيط زيست، حقوق بين الملل مخاصمات مسلحانه، کنوانسيون انمود، تخريب محيط زيست، پروتکل اول الحاقي ‎۱۹۷۷
حسن نيت و رفتار منصفانه در عصر مذاکرات الکترونيکي خديجه فيضي پور رفعت نمايندگان مستقل، تشکيل قرارداد، اجراي قرارداد، نمايندگان الکترونيکي، رفتار منصفانه، حسن نيت
انتقال شرط داوري در داوري تجاري بين المللي و داخلي مهناز وحيدي شرط داوري، قرارداد اصلي، قرارداد تبعي، قائم مقام (منتقل اليه)، موانع انتقال شرط داوري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
علم و وکالت 3 سال دوم 1398 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
انواع جرائم و آسيب هاي اجتماعي و تاثيرگذاري فرقه هاي نوظهور در ارتکاب آن رويا گلستان پور جرائم، فرقه هاي نوظهور، جرم انگاري
تحولات مقررات قرارهاي حمايتي (دستور موقت) در داوري تجاري بين المللي (با تاکيد بر قانون نمونه آنسيترال) مسلم تشديدي داوري، داور، قرارهاي موقت، دستورهاي مقدماتي، قانون نمونه آنسيترال
جرائم ثبتي، راهکارها و الزامات حسن اکبري آذر شربياني … [و ديگران] جرم، ثبت، دفاتر اسناد، کارمندان ثبت
جستاري در تعزيرات منصوص شرعي قاسم مرادي تعزيرات منصوص شرعي، تعزير، حدود، قانون مجازات اسلامي
سبب دعوي در حقوق ايران بهروز قاضي، علي فخيمي عناصر دعوي، اطراف دعوي، موضوع دعوي، سبب دعوي
بررسي قوانين و مواد مرتبط با جرم جاسوسي رايانه اي پيمان رضائي ور جاسوسي، جاسوسي رايانه اي، قانون جرائم رايانه اي، جرم در فضاي مجازي
مسئوليت مدني ناشي از خطا در مشاوره علماي مذهبي مهدي رحماني منشادي، احسان کارگران بافقي مسئوليت، مشاوره داوطلبانه، خطاي شغلي، مشاوره مذهبي، کشيش
نگاهي به نهاد خدمات عمومي به مثابه جايگزين حبس نوجوانان بزهکار و چالش هاي اجرايي آن جمال بيگي، حسين بيگي خدمات عمومي، جايگزين حبس، نوجوانان بزهکار، مقررات ايران
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
فقه پزشکی 37-36 سال دهم 1397 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
واکاوي انتقادي مباني فقهي ديه نافذه گونه (تحليل انتقادي تبصره 3 ماده ‎709 ق.م.ا) طه زرگريان، مجيد قورچي بيگي، علي خاکسار حقاني دهکردي ديه، گونه، نافذه
اعتبار اقرار و شهادت افراد مبتلا به بيماري آلزايمر زهرا سادات ميرهاشمي، بهاره اسودي رازليقي اقرار، شهادت، آلزايمر
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
فقه و اصول 2 (پیاپی 117) سال پنجاه و یکم 1398 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نظريه خطابات قانوني؛ افقي تازه در تحليل ماهيت حکم شرعي حميد درايتي، بلال شاکري خطابات قانوني، خطابات شخصي، حکم شرعي، عدم انحلال احکام، حقيقت حکم شرعي
بيان و نقد ماده ‎373 قانون مجازات اسلامي ‎1392 به زبان رياضي اميرحمزه سالارزائي فرمول رياضي، تفاضل ديه، ماده ‎373 قانون مجازات، نسيت دو طرف، اصلاح ماده
انقلاب نسبت و اعتبارسنجي آن در رفع تعارض ادله سيده سعيده لطيفي… [و ديگران] انقلاب نسبت، حجيت، تعارض ادله
مجازات سب معصومان و چگونگي رفع تعارض آن با سيره عملي ايشان سيد مهدي مرويان حسيني، عباسعلي سلطاني سب النبي، سب الائمه، مجازات سب، قتل، شخصيت حقوقي
احترام مالي کافر بي طرف امير مهاجر ميلاني اخذ مال کافر، سرقت از کفار، حرمت جان کافر، دار الحياد، حربي، حيادي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
فقه و حقوق خانواده 70 سال بیست و چهارم 1398 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جلوه هاي کيفرزدايي در قانون مجازات اسلامي مصوب ‎1392 با تاکيد بر جرايم خانوادگي عاطفه عباسي کليماني، عطيه رنگچي طهراني کيفرزدايي، سياست جنايي، جايگزين هاي حبس، جرايم خانوادگي، مجازات
آثار عقد فضولي در مصاهرت هادي غلامرضاراوي، عبدالله اميدي فرد نکاح، همسر، شوهر، حرام، باطل، مصاهرت، نکاح فضولي
تبيين مولفه هاي قرآني قواميت مردان با تاکيد بر کاربست سنجه هاي مصلحت در فقه شيعه محمد شعبانپور، زهرا بشارتي، محمدمهدي ولدخاني قواميت، رياست، مصلحت، خانواده، آيه ‎34 سوره نساء
واکاوي تحولات قانون آيين دادرسي کيفري در خصوص قرارهاي تامين کيفري اطفال و نوجوانان حسنعلي موذن زادگان، نبي اله غلامي سپردن به عنوان اقدام تاميني، قرار کفالت، قرار وثيقه، قرار نگهداري موقت
حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج محمدرضا کيخا، فاطمه چراغي پور، زهرا عباسي حقوق زوج، تزاحم، سلطنت بر بدن
ولايت حاکم بر تعليم و تربيت کودکان بي سرپرست ميثم خزائي، ساحل گودرزي ولايت، حاکم، تعليم و تربيت، ايتام، اطفال بي سرپرست
واکاوي فقهي حقوقي شرايط اعمال ماده 459 قانون مدني (نکاح در بيماري منتهي به وفات) مليحه عرب زوزني، سيدمحمدمهدي قبولي درافشان، سعيد محسني نکاح بيمار، توارث زوجين، بيماري متصل به وفات، ماده 459 قانون مدني
پيشگيري رشدمدار از جرم در پرتو تئوري هاي نوين زيستي سيدعليرضا ميرکمالي، محسن حميدي پور جامعه شناسي جنايي، پيشگيري از جرم، جرم شناسي، زيست شناسي جنايي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مبانی فقهی حقوق اسلامی 23 سال یازدهم 1398 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
عدالت تقنيني از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران علي باقري، عليرضا حسني، ولي رستمي قانون گذاري، عدالت، عدالت اجتماعي، عدالت تقنيني
تحليل کاربردهاي معامله به قصد فرار از دين در فقه و حقوق موضوعه ايران محمد جواد حيدريان دولت آبادي، رسول مظاهري کوهانستاني معامله به قصد فرار از دين، معامله فضولي، معامله باطل، اراده، فقه و حقوق، متعاملين
بازپژوهي در تحليل ابعاد فقهي و حقوقي ازدواج با فرزندخوانده، با رويکردي بر نظرات امام خميني (ره) محمد هادي دارايي، مهدي ناصر، مجيد رضايي فرزند خواندگي، قانون حمايت از کودکان، ازدواج با فرزند خوانده، ديدگاه امام خميني(ره)
مصاديق تدليس در جراحي ها و اعمال افزايش دهنده ي زيبايي مرتضي رحيمي، راضيه محب پور تدليس، جراحي هاي زيبايي، عيوب، اشتراط
نگاه تحليلي به نقش توبه در حدود (سرقت) و تعزيرات براساس فقه و قانون مجازات اسلامي ‎1392 محمد جليل رضايي، جواد پنجه پور، هرمز اسدي کوه باد توبه، حدود(سرقت)، تعزيرات، سقوط مجازات
اوصاف اختصاصي وصي از ديدگاه مذاهب خمسه و حقوق احمد علي قانع، اسماعيل محمدپور وصيت عهدي، اوصاف اختصاصي وصي، اسلام، عدالت، امانت، ذکوريت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مجلس و راهبرد 98 سال بیست و ششم 1398 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
انتخاب ابزارهاي مقررات گذاري براي حفاظت محيط زيست مسعود فريادي مقررات گذاري محيط زيستي، حقوق محيط زيست، مديريت محيط زيست، اقتصاد محيط زيست، ابزارهاي حفاظت محيط زيست
واکاوي سياست کيفري تقنيني ايران در بستر گفتمان جنبش هاي مبارزه با جرايم تجاوز به اراضي ملي سيدرضا سجودي، علي حسين نجفي ابرندآبادي، محسن شکرچي زاده سياست کيفري، قانون گذاري، جنبش هاي مبارزه گر، جرايم، تجاوز به اراضي ملي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات پیشگیری از جرم 50 سال چهاردهم 1398 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
عدالت و آزادي در پيشگيري از جرم مهدي چگني، محمد قنبري جرم، پيشگيري، آسيب، عدالت، نقض
تبيين رويکردهاي اجرايي پيشگيرانه پليس در قبال اقدامات گسترده باندهاي قاچاق کالا محسن رضايي پليس، باندهاي قاچاق، رويکردهاي اجرايي پيشگيرانه، رويکردهاي پيشگيرانه توسعه اي، رويکردهاي پيشگيرانه نظارتي
بررسي عوامل موثر بر آسيب هاي اجتماعي زندانيان مطالعه مورد: زندان ساري علي گرجي کرسامي … [و ديگران] زندان، زنداني، آسيب هاي اجتماعي، پايگاه اقتصادي – اجتماعي، پاي بندي ديني، گروه دوستان، محيط ناسالم
عوامل شيوع جعل اسناد و راهکارهاي پيشگيري از آن (مورد مطالعه؛ شهرستان اردبيل) محمد جوانمرد، حسين الهامي جعل اسناد، عوامل جعل، شيوع، پيشگيري، اردبيل
بررسي و سنجش احساس امنيت و پيشگيري از جرم در شهرک هاي حاشيه اي کلان شهرها (نمونه موردي: شهرک طرق مشهد) جواد اميري، مهدي زنگنه، مهدي پيله ور امنيت، پيشگيري از جرم، شهرک طرق مشهد، (Gis)، (CPTED)
چالش هاي پيش روي حقوق بزه ديده در ديوان جنايي بين المللي سميه صرامي … [و ديگران] پيشگيري، بزه، بزه ديده، ديوان جنائي بين المللي، اساسنامه ديوان، چالش هاي شهروندان
شناسايي و پيشگيري از پديده قلدري در مدارس (ترجمه مقاله) [ترجمه] سيدسعيد کشفي، رضا جليلوند قلدري، مدارس، پديده، پيشگيري، رفتار
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات حقوق خصوصی 3 دوره چهل و نهم 1398 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مسئوليت مدني متصديان حمل بين المللي ناشي از اجراي نادرست تشريفات گمرکي مجتبي اشراقي آراني بار، تشريفات گمرکي، کارگزار گمرکي، متصدي حمل، مسئوليت
تحليل شناسايي و اجراي آراي خارجي مالکيت فکري در پرتو ماهيت ويژه اين اموال فاطمه السادات ايرواني مهاجري، مرتضي نصيري، محمود صادقي آراي خارجي، تعارض قوانين، حقوق مالکيت فکري، شناسايي و اجرا، نفع عمومي
رويکرد نظام حقوقي ايران به شاخصه هاي کليدي  نظام اداره شرکت هاي سهامي بهرام تقي پور، حسين عابديني حقوق ايران، شاخصه هاي کليدي، شرکت سهامي، مالکيت و کنترل، نظام اداره شرکت ها، هزينه نمايندگي
رجوع از وصيت تمليکي در حقوق مدني ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق مصر و انگليس علي تقي زاده، غلامحسين عسگري اسقاط حق، رجوع از وصيت، شرط ضمن عقد لازم، عقد يا ايقاع، وصيت تمليکي
حيله و تقلب نسبت به قانون از طريق عقد صلح سيد مهدي دادمرزي، محمد بافهم حاکميت اراده، مشروعيت، نقض قانون آمره
ارزيابي دسترسي به دادگستري در نظام دادرسي مدني ايران مرتضي شهبازي نيا، مجتبي همتي، صديقه جوان دسترسي به دادگستري، کيفيت آيين دادرسي، کيفيت نتيجه دادرسي، نظام دادرسي مدني ايران، هزينه
حق دسترسي به اطلاعات در سيستم ثبت مالکيت صنعتي ايران نسرين طباطبائي حصاري امنيت معاملات، بازيابي اطلاعات، حقوق مالکيت فکري، حقوق ثبت، سيستم ثبت تحقيقي، سيستم ثبت اعلامي
تحليل ارزهاي مجازي در پرتو فقه، حقوق و مطالعات تطبيقي اصغر محمودي ارز مجازي، پول، حقوق خصوصي، حقوق عمومي، زنجيره بلوک، فقه فردي، فقه حکومتي
حق جلوت عباس ميرشکاري تصوير، خسارت، خلوت، شخصيت، هويت
مفهوم و مباني قرارداد خود الزام گر و جايگاه آن در حقوق قراردادها محمدحسين وکيلي مقدم الزام آوري، تئوري بازي، مديريت قرارداد، مکانيسم هاي اجراي قرارداد، نظارت قراردادي، نظارت مبادله اي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات حقوق عمومی 4 دوره چهل و نهم 1398 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تاثير اصل احتياط در حل تعارضات ميان بخشي تجارت-محيط زيست بر يکپارچگي حقوق بين الملل ژانت اليزابت بلک، فاطمه رضائي پور اصل احتياط، تغاير اهداف، چندپارگي، يکپارچگي
منطق فهم حقوقي در نظام وحياني ابراهيم موسي زاده استدلال عقلاني، سلوک حقوقي، عدالت، منطق حقوق، نظام حقوقي، نظام وحياني
اثر جزاير در تحديد حدود مناطق دريايي از ديدگاه رويه قضايي بين المللي اسماء سالاري اوضاع و احوال مؤثر، تحديد حدود سه مرحله اي، جزاير، کنوانسيون حقوق درياها، نقطه مبنا
ارزيابي اصول حق دفاع و علني بودن دادرسي مالياتي در نظام حقوقي ايران و انگليس ولي رستمي، داود کاظمي حق دفاع، ديوان هاي مالياتي، شوراي عالي مالياتي، علني بودن، هيات هاي حل اختلاف مالياتي
از مطلق گرايي حقوقي تا نسبي گرايي حقوقي نقدي بر تحليل برونو اپ تي از جريان هاي حقوقي متعارض در پارادايم مدرنيته حقوقي مهدي شهابي برونو اپتي، حقوق مدرن، مطلق گرايي حقوقي، نسبي گرايي حقوقي
حمايت ديپلماتيک در چارچوب معاهدات بين المللي سرمايه گذاري سيدباقر ميرعباسي، حميدرضا سياوش پور تابعيت، داوري دولت- دولت، داوري دولت- سرمايه گذار، شرط طي مراجع داخلي، ضابطه اولويت
آسيب شناسي نظام حقوقي حاکم بر فرايندهاي نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي در پرتو سياست هاي کلي انتخابات هادي طحان نظيف، کمال کدخدامرادي انتخابات، شوراي نگهبان، سياست هاي کلي انتخابات، مجلس شوراي اسلامي، نظارت
تاملي در موانع تحقق اصل علني بودن دادرسي ها در حقوق ايران علي حاجي پور کندرود… [و ديگران] اصل علني بودن دادرسي ها، دادرسي عادلانه، موانع نظري، موانع قانوني
بررسي امکان تجديدنظر در داوري هاي سرمايه گذاري بين المللي بهاره احمدپور، حميد الهويي نظري، محمدرضا شکيب اصل صحت و عدالت، اصل قطعيت، تجديدنظر در آراي داوري، داوري سرمايه گذاري بين المللي، ايکسيد
تدابير حقوقي تضمين سلامت مالي احزاب سياسي مقصود عبادي بشير احزاب سياسي، سلامت انتخابات، کمک مالي، نظارت، هزينه
وضعيت مهاجران سوري از ديدگاه حقوق بين الملل و ارزيابي عملکرد دولت هاي ميزبان سيد علي سادات اخوي، سارا حسني حقوق بين الملل و مهاجرت اجباري، کشورهاي ميزبان و مهاجران سوري، مهاجرت اجباري، مهاجران سوري
بررسي اقدامات تلافي جويانه عليه اموال فرهنگي در حقوق بين الملل بشردوستانه مهتاب دقيق، سيد حسام الدين لساني اقدامات تلافي جويانه، اموال فرهنگي، پروتکل اول الحاقي ‎1977، کنوانسيون ‎1954 لاهه، مخاصمات مسلحانه
توسعه حقوقي، توسعه ملي ايران و چالش هاي حکومت قانون سيد مرتضي نبوي، سيد علي مرتضويان توسعه حقوقي، توسعه ملي، حکومت قانون، دولت حقوقي، قانون به مثابه سامانه
تاثير متقابل قاعده منع گسترش تسليحات هسته اي و برجام عباس کوچ نژاد… [و ديگران] برجام، حقوق بين الملل، قطعنامه ‎2231 شوراي امنيت، منع گسترش تسليحات هسته اي
قاعده عرفي مصونيت سران دولت ها: ارزيابي ماده ‎27 اساسنامه ديوان کيفري بين المللي در پرتو قضيه سودان مهدي عبدالمالکي… [و ديگران] ديوان کيفري بين المللي، شوراي امنيت ملل متحد، دولت هاي غير عضو، ماده ‎27 اساسنامه، مصونيت سران دولت ها
حقوق بين الملل و اخراج اتباع کشور دشمن در زمان مخاصمات مسلحانه سيد احمد طباطبايي، سيد محسن حکمتي مقدم اتباع دشمن، اخراج، بيگانگان، حقوق بشردوستانه، حقوق بين الملل، کنوانسيون هاي ژنو ‎1949، مخاصمات مسلحانه
ضرورت ايجاد نظام هماهنگ حقوقي بين المللي در مقابله با جرائم در فضاي مجازي محمود جلالي، سعيده توسلي اردکاني جرائم رايانه اي، حقوق بين الملل کيفري، جهاني شدن حقوق، فضاي مجازي، متحدالشکل سازي حقوقي
کشف قاعده حقوقي از طريق قياس توسط ديوان بين المللي دادگستري سيد محمد قاري سيد فاطمي، حيدر پيري، سيد هادي محمودي استدلال حقوقي، حقوق بين الملل، ديوان بين المللي دادگستري، سکوت و خلا در قانون، قاعده حقوقي، قياس
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات حقوق عمومی 1 دوره پنجاهم 1399 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مباني نظري عدالت اقتصادي در پرتو کارامدي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عباسعلي کدخدايي، محبوبه عباسيان عدالت اقتصادي، عدالت اجتماعي، قانون اساسي، کارامدي نظام، کارايي
نقش سازمان هاي غيردولتي در حمايت از قربانيان جنايات بين المللي نزد دادگاه هاي کيفري بين المللي سيد ابراهيم حسيني، سيد قاسم زماني حقوق بين الملل کيفري، ديوان کيفري بين المللي، سازمان هاي غيردولتي، قربانيان
مفهوم قانون در انديشه هاي مستشارالدوله بيژن عباسي، رضا يعقوبي اراده مردم، عدالت، مستشارالدوله، مشروطه، قانون
مرجعيت نظري ديوان بين المللي دادگستري محمدرضا ضيائي بيگدلي، حسن باقرزاده احتجاج مبتني بر مرجعيت، اقناع، ديوان بين المللي دادگستري، مرجعيت نظري، منطق حقوق، نظريه احتجاج، نظرهاي شخصي قضات ديوان
جستاري در آسيب شناسي حقوقي نظام دادرسي کار در ايران ولي رستمي، احسان اکبري اختلاف، دادرسي، ساختار، صلاحيت، کارگر، کارفرما
مداخله روسيه در بحران سوريه و اصل منع مداخله در جنگ هاي داخلي سيامک کرم زاده، مسعود عليزاده اصل عدم مداخله در جنگ هاي داخلي، جنگ داخلي سوريه، رضايت دولت ها، مسئوليت بين المللي
بررسي تطبيقي کميسيون ترويج و حمايت از حقوق بشر و کميته مشورتي شوراي حقوق بشر فريبا نواب دانشمند، سيد محمد هاشمي، اميرحسين رنجبريان کميسيون فرعي ترويج و حمايت از حقوق بشر، کميته مشورتي، شوراي حقوق بشر، کميسيون حقوق بشر، حقوق بشر
مباني نظري امکان بازنگري بنيادين قانون اساسي سيد محمد مهدي غمامي، سيد حسن حسيني اصول فرادستوري، بازنگري بنيادين، روزآمدي، قانون اساسي
مقايسه کدهاي رفتاري ـ اخلاقي شرکت هاي چندمليتي در حقوق بين الملل و حقوق اسلامي محمدجواد جاويد، آرزو رنگچيان حقوق اسلامي، حقوق بشر، حقوق کار، حقوق زيست محيطي، شرکت هاي چندمليتي، کدهاي رفتاري ـ اخلاقي
تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقي با نگاهي به نظام حقوقي ايران سيد احمد حبيب نژاد، زهرا عامري، احمد خسروي تعهدات دولت، توانمندسازي، حق، شهروندان، سواد حقوقي
ظهور رويکردهاي فراملي در حقوق رفاه حيوانات اميرساعد وکيل تجارت حيوانات در سازمان تجارت جهاني، حمايت از حيوانات، رفاه حيوانات، کميسيون بين المللي نهنگ
رويکردي حقوقي به ترتيبات نوين در معاهدات سرمايه گذاري و تاثير آن بر توسعه پايدار حميد رضا نيکبخت، ميثم بيک محمدي، فرهاد باقري توسعه، توسعه اقتصادي، توسعه و نهاد، دولت فرا تنظيمي، دولت تنظيمي
تحليل حقوقي مداخله يا عدم مداخله دولت ها در نظام توسعه در حقوق اقتصادي عمومي خيراله پروين، مهديه صانعي توسعه، توسعه اقتصادي، توسعه و نهاد، دولت فرا تنظيمي، دولت تنظيمي
ارزيابي ايرادهاي آمريکا در مورد دستور موقت در قضيه نقض هاي ادعايي عهدنامه مودت محسن محبي، وحيد بذار ايالات متحده آمريکا، جمهوري اسلامي ايران، ديوان بين المللي دادگستري، دستور موقت، عهدنامه مودت، نيازهاي انسان دوستانه
خط مبدا در کنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر ساسان صيرفي خط مبدا عادي، خطوط مبدا مستقيم، رژيم حقوقي نوين درياي خزر، کنوانسيون آکتائو، گروه کاري عالي کشورهاي ساحلي درياي خزر، موافقت نامه روش تعيين، خطوط مبدا مستقيم
قاعده منع توسل به زور و حملات آمريکا و متحدانش به سوريه در خلال سال های 201۴ تا ‎2018 احمد رضا مبيني، جواد مبيني، پوريا عسکري توسعه تدريجي قواعد مرتبط با استفاده از زور، دفاع مشروع، سوريه، قاعده منع توسل به زور، داعش، قطعنامه 22۴9 شوراي امنيت
تفسير ايستاي ديوان بين المللي دادگستري در احراز مسئوليت نسل زدايي: واکاوي قضيه کرواسي عليه صربستان (‎۲۰۱۵) مصطفي فضائلي، محمد ستايش پور توسعه تدريجي، جانشيني دولت ها، ژنوسايد،  قصد خاص، مسئوليت بين المللي
تعهد به مذاکره در حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي آرامش شهبازي، مژگان خسرونژاد تعهد به مذاکره، توافق براي مذاکره (تعهد به وسيله)، توافق براي انعقاد معاهده (تعهد به نتيجه)، تعهد به مذاکره با حسن نيت
حل و فصل مسئله اقليت ها در پرتو رويکرد نوين حق تعيين سرنوشت محمدعلي پارسامهر، سيد علي ميرموسوي اصل حاکميت دولت ها، اصل يکپارچگي سرزميني، حقوق اقليت ها، حق تعيين سرنوشت، دموکراسي
تحولات تقنيني و قضايي ناظر بر مبارزه با مواد مخدر در کشورهاي اونگاس فاطمه بينازاده، ليلا رئيسي اجلاس ويژه مجمع عمومي سازمان ملل متحد (اونگاس)‎201۶، تحولات حقوقي، کشور مبدأ، کشور مقصد، مواد مخدر
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز 2 دوره یازدهم 1398 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نقد الزام رئيس جمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس محمدامين ابريشمي راد، علي تقي نژاد استقلال قوا، رويکرد هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه، رويه شوراي نگهبان، گزارش عملکرد سالانه، نظارت بر رئيس جمهور
چالش استقلال اقتصادي و حاکميت دولت ها: نگاهي دوباره به مسئله مشروعيت تحريم هاي اقتصادي در واقعيت نظم حقوقي بين المللي اکبر اديبي استقلال اقتصادي، تحريم هاي اقتصادي، حاکميت، جهاني شدن، نظم نوين اقتصادي
صحت معامله با حسن نيت در تعارض با شرط منع عمل حقوقي جلال سلطان احمدي، ابراهيم تقي زاده، راضيه تقي زادگان ترک عمل حقوقي، حسن نيت، حکم قرارداد، شرط، قرارداد معارض
تحليل حقوقي کارکرد و نقش اتاق پاياپاي در معاملات مشتقه مالي جواد حسين زاده، دانا معبدي ابزارهاي مشتقه مالي، اتاق پاياپاي، بازار بورس، قرارداد آتي، قرارداد اختيار معامله
حمايت از مالکيت فکري در حقوق بين الملل سرمايه گذاري خارجي سيدياسر ضيايي، سعيده جوادي حقوق بين الملل سرمايه گذاري خارجي، حقوق بين الملل مالکيت فکري، حمايت از مالکيت فکري، معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري، موافقت نامه جنبه هاي تجاري مالکيت فکري (تريپس)
واکاوي فقهي – حقوقي قراردادهاي باز (با تاکيد بر حقوق ايران، انگليس و آمريکا) احسان علي اکبري بابوکاني، علي اکبر طبايي عقدا، فهيمه صادقي شروط باز، شروط تکميل کننده، ماهيت قرارداد باز، مباني قرارداد باز
بررسي تعهد دولت ها نسبت به امنيت آب در حقوق بين الملل مصطفي فضائلي، مهناز رشيدي امنيت آب، امنيت انساني، تعهد دولت ها، حقوق بين الملل، منابع آبي فرامرزي
شرايط اساسي توافق صلاحيت در حقوق بين الملل خصوصي محمد مجد کابري، اعظم انصاري توافق صلاحيت، حاکميت اراده، دادگاه صالح، دعواي بين المللي، صلاحيت انحصاري
نحوه تصميم گيري ديوان بين المللي دادگستري در موارد خلا حقوقي محسن محبي، وحيد بذار خلا حقوقي، ديوان بين المللي دادگستري، قضيه پناهندگي، نظريه مشورتي سلاح هاي هسته اي، نظريه مشورتي کوزوو
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات راهبردی زنان 82 سال بیستم 1397 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مباني مداخله دولت در نهاد خانواده در نظام حقوقي ايران محمدجواد جاويد، مريم مهاجري مداخله دولت، نهاد خانواده، حقوق عمومي، مصالح عامه، نظم عمومي، اصل تناسب
بررسي اثربخشي قوانين و مقررات حمايتي در ميزان تمايل زنان معلول شهر تهران به اشتغال شبنم محمودي، مهدي شعبان نيا منصور آسيب شناسي، موانع اشتغال، زنان معلول، حقوق ايران
شرايط انتقال مهريه در حقوق موضوعه و فقه اسلامي ابراهيم عبدي پور فرد، ژيلا قهرماني مهريه، انتقال مهريه، مهريه پولي، مهريه غيرپولي، مال کلي
سازوکارهاي واکنشي شوراي امنيت به تجاوز جنسي در روند درگيري هاي مسلحانه (با تاکيد بر قطعنامه هاي ‎1325 و ‎1820 شوراي امنيت) سيدداوود آقايي، هدي مرادي امنيت، خشونت جنسي، درگيري هاي مسلحانه، شوراي امنيت، قطعنامه هاي ‎۱۳۲۵ و ‎۱۸۲۰ شوراي امنيت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
وکیل مدافع 18 سال نهم 1398 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
راهبردهاي کاهش تاثير پيشينه کيفري در اشتغال محکومين سيد حسين حسيني، طاهره قوانلو سوابق کيفري، محکومين سابق، اشتغال، در دسترس بودن سوابق کيفري
نقش حقوق بشر در پيشگيري از فساد اداري نسيم خداخواه حقوق بشر، فساد، فساد اداري، دولت، پيشگيري
بررسي قواعد و اصول تفسير قرارداد و آثار آن رويا سادات براتي تفسير قرارداد، اصول تفسير، قواعد تفسير، آثار قرارداد
حقوق دارنده چک و نوآوري هاي قانون اصلاحي صدور چک علي فتوحي راد سامانه صياد، حقوق دارنده، اجرائيه، مسووليت ظهرنويس
رفتار حرفه اي وکيل در مصالحه ي بين طرفين دعوا محمد عابدي اخلاق حرفه اي، مصالحه، رفتار حرفه اي
مبارزه با تامين مالي تروريسم و جايگاه آن در اسناد بين المللي با نگاهي به سياست جنايي دو کشور ايران و عراق حيدر الشيخ، ضياء الاسدي تامين مالي تروريسم، پولشويي، حقوق بين الملل، سياست جنايي ايران، سياست جنايي عراق
تحليل حقوقي قرارداد بيمه عمر سعيد سياه بيدي کرمانشاهي بيمه عمر، عقد معين، حقوق و تعهدات، ذينفع بيمه نامه
آراء و نقدها: وقتي که اصول و قواعد حقوقي عرض اندام مي کنند محمد مهدي حسني (خواب بين)
تازه هاي آراي وحدت رويه، قوانين و مقررات کاربردي و جدول هزينه هاي دادرسي و خدمات قضايي سال ‎1398 آراي وحدت رويه، راي وحدت رويه، قانون جديد، قوانين جديد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up