مقالات حقوقی منتشره در کشور – پاییز 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مقالات حقوقی منتشره در کشور – پاییز 99

 

عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
اندیشه های حقوق عمومی 2 (پیاپی 17) سال نهم 1399 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نقد و بررسي نظريه هاي دموکراسي نوين و عدالت اجتماعي در دولت حقوقي با تکيه بر آموزه هاي هايک فاطمه افشاري دموکراسي، عدالت اجتماعي، دولت حقوقي،هايک، دموکراسي قانوني، عدالت آزادي مدار
فطري بودن حق تنفس و محدوده آن از ديدگاه آيات و روايات سيدضياءالدين عليانسب، ميرسجاد سيدموسوي، اکرم سرووند حق تنفس، فطري بودن، هواي پاک، حق فطري انسان
بررسي قلمرو و ترابط فقهي – حقوقي اصول اطلاق ولايت در قانون اساسي با تکيه بر انديشه هاي امام خميني و علامه مصباح يزدي منصور غريب پور ولايت، اطلاق، قانون اساسي، فقيه
واکاوي رويکرد انسان شناختي قرآن کريم در مواجهه با عوامل تبعيض ناروا مندرج در اصل ‎۱۹ قانون اساسي امير کشتگر، فهيم مصطفي زاده تبعيض ناروا، اصل مساوات، خلقت، کرامت، آخرت، رحمت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
آموزه های فقه مدنی 22 دوره دوازدهم 1399 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ماهيت افراز در حقوق موضوعه ايران و فقه اماميه حميد ابهري، سيدحسن حسيني مقدم، سيدمهدي حسيني مقدم افراز، تقسيم، مال مشاع، شريک، ثبت
تاملي فقهي و حقوقي در عين انگاري سهام شرکت هاي تجاري سيدعبدالمطلب احمدزاده بزاز، مرتضي محمدي، محمدرضا مرواريد سهم، شرکت تجاري، عين، دين، حق، حق عيني، حق ديني، اوراق بهادار
پژوهشي در حکم وضعي بيع مجهول به ضميمه شيء معلوم؛ با محوريت کتاب البيع امام خميني محمد اسدي، محمدعلي راغبي امام خميني، بيع، بيع مجهول، بيع معلوم، ضميمه شيء معلوم
بازخواني مساله عباديت و مالکيت در وقف مبتني بر اصطلاح شناسي حديثي جواد ايرواني … [و ديگران] وقف، عباديت وقف، مالکيت در وقف
تحليل حقوقي – فقهي پذيره در اجاره زمين وقفي عليرضا باريکلو، هادي کريمي خيريه، وقف، اجاره، حق احداث، هدف واقف، منافع موقوف عليهم
واکاوي تاريخي قالب شناسي ضمان در ادبيات فقه و حقوق شيعه سيدعلي جبار گلباغي ماسوله ضمان، ضمان ايقاعي، قالب شناسي ضمان
قلمرو جبران خسارت در پرتو راي وحدت رويه شماره ‎733 ديوان عالي کشور مرتضي حاجي پور غرامت، ثمن، کاهش ارزش پول، جبران خسارت، راي وحدت رويه
بررسي فقهي و حقوقي تزاحم حقوق در خانواده سيدابوالقاسم حسيني زيدي، خيرالله قياسي سونکي تزاحم، خانواده، حق، پدر، مادر، کودک
بررسي جريان احکام فضولي در عقود عهدي از منظر فقه اماميه، حقوق ايران و انگلستان حامد خوبياري، سيدمحمدصادق طباطبايي، عليرضا آرش پور عقد عهدي فضولي، حکم تکليفي و وضعي، تعهد به فعل ثالث، اصل لزوم
تحليل و نقد فقهي – حقوقي ماده ‎1177 قانون مدني طاهر عليمحمدي، حمزه نظرپور اطاعت از والدين، ماده 1177 قانون مدني، طفل، عقوق، ايذاء
تحليلي بر ادله مشروعيت دستکاري ژنتيکي مواد غذايي فاطمه قدرتي دستکاري ژنتيکي، محصولات غذايي، سلامت جامعه، محيط زيست، ضرر قطعي يا محتمل
ارزيابي عوامل موثر در تشخيص غبن فاحش و افحش محمدرضا کيخا، حميد موذني بيستگاني ضرر حالي، ضرر مالي، عرف، غبن فاحش، غبن افحش
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب 2 (پیاپی 24) سال هفتم 1399 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
امکان سنجي پيگيري قضايي ترور سردار سليماني در ديوان کيفري بين المللي و ديوان بين المللي دادگستري اعظم اميني، وحيد بذار قاسم سليماني، ديوان کيفري بين المللي، ديوان بين المللي دادگستري، دفاع مشروع، افراد مورد حمايت بين المللي
امکان سنجي تعقيب کيفري آمران ترور شهيد سليماني ابوالفتح خالقي تروريسم، تعقيب کيفري، صلاحيت شهيد سليماني، سپاه قدس
مهمترين راهکارهاي حقوقي جمهوري اسلامي ايران در واکنش به ترور سردار قاسم سليماني مهناز رشيدي، علي مشهدي شهيد قاسم سليماني، حقوق بشر، دفاع مشروع، تروريسم بين المللي، ديوان بين المللي دادگستري
آمريکايي سازي حقوق بين الملل و چالش هاي فراروي جامعه بين المللي: ترور هدفمند سردار قاسم سليماني سيدقاسم زماني، پويا برليان يکجانبه گرايي، آمريکايي سازي حقوق بين الملل، حقوق بين الملل، ترور هدفمند سردار سليماني
قتل هدفمند از نگاه حقوق بين الملل و حقوق داخلي ايالات متحده آمريکا: مطالعه موردي ترور سردار سليماني ستار عزيزي سردار قاسم سليماني، قتل هدفمند، ترور، حق حيات
ترور سردار سليماني از منظر حقوق بين الملل توسل به زور مصطفي فضائلي تروريسم، سردار سليماني، حقوق بين الملل توسل به زور، دفاع مشروع، ترامپ
مسئوليت بين المللي آمريکا در شهادت سردار سليماني غلامعلي قاسمي، محمد ستايش پور شهيد سليماني، ايالات متحده آمريکا، دولت ترامپ، نقض تعهد بين المللي، عمل متخلفانه بين المللي، مسئوليت بين المللي
ابعاد حقوقي به شهادت رساندن سپهبد قاسم سليماني توسط ايالات متحده در عراق سيامک کرم زاده، عبدالله عابديني توسل به زور، دفاع مشروع، ديوان بين الملل کيفري، ديوان بين المللي دادگستري، موافقتنامه وضعيت حقوقي نيروي نظامي در کشور ميزبان
امکان سنجي حقوقي توصيف ترور سردار سليماني و ديگران به مثابه جنايت عليه بشريت هيبت الله نژندي منش جنايات عليه بشريت، سردار سليماني، ايالات متحده آمريکا، حقوق بين المللي بشر، ديوان بين المللي کيفري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش حقوق کیفری 31 سال هشتم 1399 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
واکاوي اثربخشي اعدام در جرايم مواد مخدر در پرتو نظريه هاي تحليل اقتصادي جرم محمدرضا حدادزاده نيري، محمدجعفر حبيب زاده، محمد فرجيها اعدام، مواد مخدر، هزينه ارتکاب، خطر دستگيري، محاسبه
تحليل جرم شناختي رويکردهاي جنسيت محور در آثار سينمايي ايران؛ نمونه پژوهي فيلم مستانه حميدرضا دانش ناري، الناز نثاري جوان مستانه، رويکرد جنسيت محور، تجاوز، سرزنش پذيري
اقتضاء تعقيب در ديوان کيفري بين المللي در نگاهي تطبيقي با نظام هاي ملي علي حسن بابايي، احمدرضا توحيدي، محمود قيوم زاده اختيار دادستان، اقتضاء تعقيب، اساسنامه رم، ديوان کيفري بين المللي، نظام هاي ملي
تحليل جرم امساک در فقه جزايي اماميه و حقوق موضوعه علي محمديان، ليلا مهرابي راد، منصوره بکايي امساک، کيفر ممسک، حق الله، حق الناس، ماهيت تعزيري
واکاوي نظريه حکومتي بودن تعيين اصناف ديه نفس با رويکردي انتقادي به ماده ‎۵۴۹ قانون مجازات اسلامي دانيال مبهوت زاده، مصطفي مسعوديان اصناف ديه، حکم حکومتي، حکم الهي، قانون مجازات اسلامي
ضوابط حاکم بر کاربرد مصلحت ديني در سياست گذاري هاي جنايي محمد ميرزايي، محسن رضايي مصلحت، سياست کيفري، ضوابط شرعي، ضوابط عقلي
استثناپذيري اصل علني بودن دادرسي در رسيدگي به جرايم رسانه اي؛ گذار از يک سنت معيوب قضايي قدرت الله رحماني اصل دادرسي علني، دادرسي غيرعلني، دادرسي منصفانه، دادگاه مطبوعات، نظم عمومي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي 60 سال شانزدهم 1399 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جستاري در امکان سنجي معافيت مادر از کيفر حد قذف منصوره بکايي، ليلا مهرابي راد، علي محمديان حد قذف، شخصيت قاذف، رابطه پدري-فرزندي، رابطه مادري-فرزندي
مباني فقهي – حقوقي اصل يکصد و يازدهم قانون اساسي ناظر به کناره گيري رهبري ولي الله حيدرنژاد، محمود جمال الدين زنجاني کناره‌گيري، رهبري، مجلس خبرگان، فقه اماميه، تصدي ولايت امر
مشروعيت رمزارزها از منظر فقه حکومتي و فردي سيدعلي رباني موسويان رمزارز، فقه حکومتي، فقه فردي، لاضرر، حفظ نظام
بررسي مباني فقهي امکان انصراف از نظارت در وقف از نگاه فقه اماميه مرتضي رحيمي ناظر وقف، متولي وقف، نظارت وقف، وقف، امين منضم
آثار ابتلائات رواني زوجه در برخورداري وي از مهريه سيدحسن عابديان کلخوران مهريه، اختلالات رواني، علم زوج، زوجه
بررسي مباني آراي شاذ و متفردات ابن ادريس حلي مريم غفوري سدهي … [و ديگران] ابن ادريس، آراي شاذ، متفردات، خبر واحد، اختفاي قرائن، احتياط
واکاوي حکم الزام به جداسازي دوقلوهاي به هم چسبيده به منظور اعمال مجازات مهديه غني زاده، علي تولايي، محمدرضا کيخا دوقلوهاي به هم چسبيده، جداسازي، مجازات، مشروعيت
نقد و بررسي تاويلات فقهي حباء: موضوع ماده ‎۹۱۵ قانون مدني حسين کاويار حبوه، پدر، پسر بزرگ صلبي، مجانيت حباء، وجوب حباء
 بررسي معناي قيام امارات و اصول به جاي قطع با رويکردي به نظر امام خميني (ره) احمد مرتاضي، حسين حاجي حسيني قطع، امارات، اصول، محرزه، قيام، جانشيني، امام خميني
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهشهاي حقوقي 43 سال نوزدهم 1399 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
کنترل خشونت هاي زيست محيطي از ديدگاه نظريه بازدارندگي کيفر مهدي صبوري پور، امين حاجي وند خشونت، جرايم زيست محيطي، بازدارندگي کيفر، شدت مجازات، حتميت مجازات
بررسي صلاحيت رسيدگي به بزه قاچاق ارز در حقوق ايران مرتضي ثروتي بي نياز، فريدون جعفري جرايم ارزي، قاچاق، صلاحيت، شعب کيفري، شعب غيرکيفري
شرايط تحقق و استناد به قاعده اعتبار امر مختوم کيفري پرويز ناصري، مهران مستي قلمرو کيفري، امر مختوم، تعقيب مجدد، وحدت سبب، وحدت موضوع
بازکاوي عنصر رواني در جرايم با مسئوليت مطلق با تاکيد بر جرايم عليه محيط زيست رضا احدي، محمدباقر رستگار مهجن آبادي، حسن طغرانگار مسئوليت مطلق، عنصر رواني، عنصر مادي، قابليت انتساب، جرم مادي صرف، محيط زيست
تحليل کارايي پروتکل آمادگي، واکنش و همکاري منطقه اي در مبارزه با سوانح آلودگي نفتي (پروتکل آکتائو) در حفظ محيط زيست درياي خزر از آلودگي هاي نفتي مونا آقاسيد جعفرکشفي، مهناز زاويه شام اسبي درياي خزر، آلودگي نفتي، کنوانسيون تهران، پروتکل آکتائو، محيط زيست
مطالعه تطبيقي معاونت در جرم در حقوق کيفري ايران، آمريکا و اسکاتلند محمدحسن حسني، حميد عليزاده معاونت در جرم، اصحاب جرم، تحريک به جرم، استعاره مجرميت
صلاحيت دادگاه هاي انگلستان در رسيدگي به جرم ارتشاء تجاري علي اکبر خداياري نژاد ارتشاء تجاري، فساد، قانون ارتشاء ‎۲۰۱۰، صلاحيت دادگاه هاي انگلستان، کنوانسيون ضد ارتشاء
آلودگي زيست محيطي از طريق انتشار مواد هسته اي: راهبرد کيفري ايران و ايالات متحده آمريکا سيدمصطفي مشکات … [و ديگران] مواد پرتوزا، انتشار مواد هسته اي، افساد في الارض، محاربه، تهديد عليه بهداشت عمومي، آلودگي محيط زيست
مسئوليت دولت ها و شرکت هاي نظامي – امنيتي خصوصي (PMSC) بر مبناي سند مونترو محمدعلي مصطفوي، مجتبي انصاريان حقوق بشر، حقوق بين الملل بشردوستانه، شرکت هاي نظامي و امنيتي خصوصي، شرکت هاي نظامي و امنيتي خصوصي، مسئوليت بين المللي، سند مونترو
امکان ورود ثالث در داوري بر اساس سير قواعد آنسيترال و قانون داوري تجاري بين المللي ايران و تاثير آن بر خصوصي و محرمانه بودن داوري ائلناز عالي پسند خصوصي بودن، محرمانه بودن، ورود ثالث، قانون داوري ايران، قواعد آنسيترال، شفافيت
تضمين مالکيت در تحولات نظامات ثبتي با مطالعه تطبيقي نظام ثبتي اسکاتلند، انگلستان، ايالات متحده و ايران حسين صادقي، مهدي ناصر ثبت، ملک، سند، تضمين مالکيت، کاداستر
بررسي فقهي – حقوقي حکم غيابي مهران لطفي فروشاني، پرويز باقري حکم غيابي، واخواهي، ابلاغ، فصل خصومت، مدعي عليه
کاوشي انتقادي در نظريه حق بنياد در باب توجيه دفاع مشروع منجر به قتل مهرداد ره نورد واقف، محمدرضا نظري نژاد کياشي دفاع مشروع، نظريه حق بنياد، حق به کشته نشدن، تناسب، ضرورت
استرداد مجرمين در روابط ايران و ترکيه (چالش ها و راهکارها) اردشير فرخ زاد استرداد مجرمين، کنوانسيون اروپايي استرداد مجرمين، حقوق بشر، تعاون و همکاري قضايي
فرسايش حقوق مالکيت فکري نگارنده ژرژ بونه؛ مترجمين عليرضا محمدزاده وادقاني، عميد صالحي راد فرسايش حق، حق توزيع، اتحاديه اروپا، حق مؤلف، واردات موازي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل 48 سال سیزدهم 1399 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
سه گانه تاريک شخصيت مجرمان يقه سرخ شهرداد دارابي يقه سرخ ها، خودشيفتگي، شخصيت ضداجتماعي، روان آزاري، درمان شناختي – رفتاري
مولفه ها و اصول حقوقي حاکم بر مالکيت در فضاي مجازي مهدي پناهي … [و ديگران] دارايي، مال، مالکيت، فضاي مجازي
سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته در جرايم تعزيري محمود حبيبي تبار، احمد حاجي ده آبادي سردستگي، معاونت، فاعليت معنوي، انتساب جرم، جرايم تعزيري
تحليل سازوکارهاي حمايت از کرامت انساني در حقوق اداري ايران و اتحاديه اروپا مهرزاد فردوسي، سيدمحمدمهدي غمامي، ولي رستمي کرامت انساني، حقوق اداري، اداره خوب، اخلاق اداري، اصل برابري، مشارکت
بررسي تعارض مابين اصل حاکميت اراده و حق طلاق در حقوق خانواده حاتم سلطاني، يوسف مولايي، رضا قياسي حق طلاق، حاکميت اراده، تعارض ادله، تزاحم احکام
صلاحيت و نحوه رسيدگي کميسيون موضوع ماده ‎۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کيومرث کمري، داود قاسمي کميسيون ماده ‎۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور، صلاحيت، دادرسي، دادرسي عادلانه
مطالعه تطبيقي مفهوم قانون و ارکان قانون گذاري در نظام حقوقي ايران و مالزي روح الله رحيمي، احمد ساجدي قانون، ارکان قانون گذاري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس نمايندگان
مباني فقهي قسامه و نحوه اجراي آن در حقوق موضوعه ايران محمدقاسم ناظريان، اميد محمدي نيا قسامه، لوث، جنايات، ادله اثبات دعوي
اصول حاکم بر ارزيابي خسارات ناشي از نقض قرارداد در کنوانسيون بيع المللي کالا با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران علي آقاياري … [و ديگران] بيع بين المللي کالا، شيوه عيني ارزيابي خسارات، شيوه انتزاعي ارزيابي خسارات، اصل جبران کامل خسارات و قاعده کاهش خسارت
بررسي خسارت در حقوق بين الملل عمومي و حقوق بين الملل سرمايه گذاري سيده فاطمه ميرمجتبايي، موسي موسوي زنوز، بهشيد ارفع نيا حقوق بين الملل عمومي، حقوق بين الملل سرمايه گذاري، خسارت، رويه قضايي بين المللي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تحقيقات حقوقي 89 دوره بیست و سوم 1399 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نگرشي به مزايا و چالش هاي رسيدگي به اختلاف هاي بين المللي در شعب ديوان بين المللي دادگستري ابراهيم بيگ زاده، وحيد بذار شعبه، ديوان بين المللي دادگستري، اختلافات بين المللي
خوانشي تلفيقي از مفهوم جرم و نقش آن در کاربست تدابير پيشگيرانه براي جرايم حکومتي حسين غلامي، نبي اله غلامي آسيب، انحراف، پيشگيري، جرم حکومتي، حقوق بشر
واکاوي وجوه اشتراک و افتراق اقدامات مجرمانه مشترک و سردستگي گروه مجرمانه حسين ميرمحمدصادقي، علي ايزديار اقدامات مجرمانه مشترک، گروه مجرمانه، سردستگي، مشارکت، معاونت
آثار ناشي از انحلال قرارداد جانشيني در بارداري محسن صفري، محمدرضا شاهيني والدين ژنتيکي، مادر جانشين، تلف گامت و جنين، فسخ و انفساخ قرارداد جانشيني، آثار ناشي از فسخ و انفساخ قرارداد جانشيني
مفهوم تقارن بين عناصر مادي و معنوي در نگرش هاي مختلف منطقي (نگرش مناسب براي قانون گذاري) علي صفاري، راضيه صابري منطق ارسطويي، منطق فازي، منطق زباني، تقارن مطلق بين عناصر، تقارن نسبي بين عناصر
حقوق تطبيقي در دادگاه: مطالعه پيوند قضايي در حقوق خصوصي امير صادقي نشاط، حسنا حاج نجفي پيوند حقوقي، پيوند قضايي، تفسير قضايي، حقوق تطبيقي
حفاظت از محيط زيست درياي خزر در چهارچوب اصل احتياط فرشته بنافي، عليرضا آرش پور، آرامش شهبازي اصل احتياط، پروتکل ‎۲۰۱۸ مسکو، کنوانسيون تهران، کنوانسيون حقوقي درياي خزر، محيط زيست درياي خزر
دموکراسي مستقيم در ايران (بررسي گستره و شيوه اجراي اصل ‎۵۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) سيدمجتبي واعظي، رضا زيرايي اصل ‎۵۹ قانون اساسي، دادرسي اساسي، دموکراسي مستقيم، قانون گذاري، همه پرسي
نسبت حق تعيين سرنوشت و دموکراسي از منظر حقوق بين الملل غلامعلي قاسمي، امينه مويديان حق تعيين سرنوشت، حق تعيين سرنوشت اقتصادي، حقوق بشر، حقوق بين الملل، دموکراسي
تفسير اصل احتياطي در اختلافات نفتي در داوري هاي سرمايه گذاري بين المللي پرويز ساورايي، مرجان فاضلي اصل احتياطي، برلينگتون عليه اکوادر، سلب مالکيت، عدم قطعيت علمي
رويکردي بر نظريه: حق بر بالاترين سطح قابل حصول سلامت ميرسجاد سيدموسوي تعهدات دولت، حق بر سلامت، ميثاق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي
مقابله با ارتشاء در تجارت بين الملل: مطالعه تطبيقي قوانين آمريکا و انگلستان نويد رهبر، علي اکبر خداياري نژاد ارتشاء، تجارت بين الملل، قوانين ايالات متحده، قانون رويه هاي فساد خارجي، قانون ارتشاء انگلستان
تببين بزه ديدگي کودکان در داستان مدير مدرسه از منظر آموزه هاي بزه ديده شناسانه هادي رستمي، علي مولابيگي بزه ديدگي کودکان، تحليل محتوا، جلال آل احمد، فعاليت روزمره، مدير مدرسه
تحليلي تطبيقي بر ابعاد اجراي برنامه ارفاقي در گستره کارتل هاي ضدرقابتي ابراهيم رهبري برنامه ارفاقي، برنامه معافيت، حقوق تجارت، حقوق رقابت، ضمانت اجراهاي رقابتي، کارتل
جماعت گرايي و حقوق عمومي؛ نسبت سنجي و تحليل اميد شيرزاد بي طرفي، جماعت گرايي، حق، خير، کمال گرايي
تحليل حقوقي – اقتصادي قابليت پذيرش خسارات مبتني بر نفع عايدي ناقض قرارداد ميرحسين عابديان، مونا عبدي استرداد منافع حاصل از نقض قرارداد، حداکثرسازي ثروت، کارآمدي، کاهش هزينه هاي معاملاتي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تحقيقات حقوقي 90 دوره بیست و سوم 1399 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
قواعد حاکم بر ورشکستگي شرکت هاي تجارتي از منظر حمايت از نيروي کار حسن باديني، مصطفي کوشکي حق تقدم کارکنان، صندوق تضمين مطالبات کارکنان، کارکنان شرکت، ورشکستگي
بررسي تطبيقي وضعيت معامله وکيل براي موکل ناشناس در حقوق ايران و انگليس حامد خوبياري، سيدمحمدصادق طباطبايي ماده ‎۱۹۶ قانون مدني، موکل ناشناس، استناد به مالک، اشتباه در طرف قرارداد
پيمان جهاني محيط زيست؛ از قوام نيافتگي منابع تا توسعه هنجارهاي زيست محيطي ملل متحد علي مشهدي، وحيد کوثري اصلاح هنجاري زيست محيطي، پيمان جهاني محيط زيست، حقوق بين الملل محيط زيست، کاستي هاي زيست محيطي
آثار الزام آور اظهارات نمايندگان دولت ها در رسيدگي هاي ديوان بين المللي دادگستري ستار عزيزي، سيامک کريمي اظهارات يکجانبه، رويه قضايي ديوان، نماينده نزد ديوان بين المللي دادگستري، هيئت نمايندگي
دسترسي به داده هاي رايانه اي فرامرزي در تحقيقات کيفري توقان نظامي نرج آباد، ليلا رئيسي دزکي ادله الکترونيکي، داده هاي رايانه اي، دسترسي فرامرزي، کنوانسيون بوداپست، معاضدت قضايي
حاکميت اصل قانوني بودن مجازات ها در تعزيرات منصوص شرعي عباس شيري اصل تفسير مضيق، اصل قانوني بودن مجازات، تعزير، حد، فعل حرام، منصوص شرعي
مطالعه تطبيقي ارزيابي خسارت بدني کودکان در حقوق ايران و ايالات متحده آمريکا عباس ميرشکاري، فاطمه سادات حسيني خسارت از دست دادن درآمد، خسارت بدني، خسارت درد و رنج، خسارت مطبوعيت، قابليت کسب درآمد
حقوق و تکاليف دولت ها در فضا از منظر حقوق بين الملل نبي اله مجد، حسن سواري، نريمان فاخري استفاده نظامي، حاکميت دولت ها، حاکميت عملي، حقوق فضا، ضمانت
سازماندهي موسسات حقوقي در پرتو ويژگي هاي موضوع فعاليت (با بهره مندي از آورده هاي حقوق تطبيقي) سيدعباس سيدي آراني اجراي مشارکتي، استقلال، سوداگرانه نبودن، شخصي بودن رابطه، وکالت
قبولي شخص ثالث در در اسناد تجاري حميد ميري، حسين کاويار برات، تعهد يک سويه، دو قرارداد، سند قابل انتقال، قبولي ثالث
تحليلي بر نحوه ارائه ادله و استنادپذيري داده هاي سنجش از راه دور در محاکم بين المللي احمدرضا توحيدي، فاطمه افضل پور داده ها و تصاوير، دليل، سنجش از راه دور، قابليت استناد، محاکم بين المللي
موقعيت و اعتبار شم قضايي در تصميم گيري هاي قضات اميرعباس بزرگمهر، مهدي ناصري دولت آبادي تصميم گيري، شايستگي قضايي، شم قضايي، شهودي، مهارت قضايي
مفهوم اعمال عمومي در پرتو آراء ديوان عدالت اداري کورش استوار سنگري ديوان عدالت اداري، عمل عمومي، ملاک شخصي، ملاک نوعي
اوصاف قرارداد با داور محسن سليمي، بهنام انصافي آذر اراده، تعهد، حل اختلاف، داور، داوري، قرارداد
وظايف حمايتي دستگاه قضايي در پيشگيري از آسيب هاي شغلي قضات در ايران امير لطف اله پيرنياکان، مهدي اسماعيلي، سيدرضا احسان پور تامين مالي و حمايت روان شناختي قضات، تشهير قضات متخلف، رويه واحد در رسيدگي هاي انتظامي قضات، شان قضات، نظام تشويق و تنبيه قضات
توازن ميان منافع سرمايه گذار و دولت ميزبان در حوزه انرژي در پرتو نظام حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري مهدي ميهمي، محمدحسين معصومي حاکميت قانون، منافع اساسي، نظام حل و فصل
تهاتر قضايي جمشيد يحيي پور، علي محمد زاده انقلاب دعوا، تهاتر، تهاتر قضايي، سقوط تعهد
چالش ها و الزامات انتصاب قضات در ديوان عدالت اداري با نگاهي به محاکم اداري فرانسه غلامرضا مولابيگي، ولي الله حيدرنژاد انتصاب قضات، حقوق عمومي، دادرسي اداري، ديوان عدالت اداري، شوراي دولتي فرانسه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تحقيقات حقوقي دوره بیست و سوم 1399 تابستان (ویژه نامه)
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
معضل کرونا در آيينه حقوق بين الملل معاصر ابراهيم بيگ زاده … [و ديگران] کرونا، کارآمدي حقوق بين الملل، سازمان جهاني سلامت، شوراي امنيت سازمان ملل متحد، مسئوليت بين المللي دولت ها، وضعيت اضطراري
ضمان ناشي از ويروس کرونا و تاثير حدوث آن بر قراردادهاي تجاري داخلي و بين المللي مهراب داراب پور، مريم داراب پور ابقاي قرارداد، انحلال قرارداد، تعادل اقتصادي، سرمايه گذاري، عدم قابليت پيش بيني
نقش اضطرار در رفع تکليف قانوني حضانت کودکان و حق ملاقات در شرايط پاندمي کوويد- ‎۱۹ محمد روشن اضطرار، حضانت و ملاقات، کودک، کوويد ‎۱۹، لاضرر
بازخواني سياست جنايي پيشگيرانه در پرتو پاندمي کوويد- ‎۱۹ و تئوري آشوب باقر شاملو کوويد ‎۱۹، تئوري آشوب، سياست جنايي پيشگيرانه، سياست جنايي فرانوگرايانه، مخاطرات اجتماعي
مسئوليت دولت در جبران خسارت قربانيان کرونا نسرين مهرا جبران خسارت دولتي، حمايت از قربانيان، کرونا، کوويد- ‎۱۹
هنجارهاي حقوقي/فقهي کرونايي؛ مباني مشروعيت هنجارها و هنجارسازان حسين سيمايي صراف بحران، ضرورت، کرونا، قواعد ثانوي
بيماري همه گير کرونا و صلح و امنيت بين المللي محمدحسين رمضاني قوام آبادي تهديد عليه صلح، سازمان جهاني سلامت، شوراي امنيت، صلح، کرونا
کرونا و کارتابع سعيدرضا ابدي تعليق قراردادکار، حمايت اجتماعي، حوادث قهري، سازمان بين المللي کار، کارتابع
مسئوليت مدني دولت در قبال بيماري هاي واگيردار (بررسي موردي: کوويد-‎۱۹) مصطفي السان بيماري هاي واگيردار، پيشگيري، جبران خسارت، مسئوليت مدني
حمايت از حق بر سلامت در دعاوي سرمايه گذاري ناشي از بيماري هاي فراگير جهاني با تکيه بر کوويد-‎۱۹ محمدعلي بهمئي، علي شهبازيان اصل اختيارات سياست گذاري، دفاع عرفي ضرورت، بيماري کوويد-‎۱۹، حق بر سلامت، حقوق بين الملل بشر
اصول اجرا زندان پس از همه گير شدن ويروس کوويد-‎۱۹ (کرونا) اميرحسن نيازپور بازنگري کيفري، زندان، سياست جنايي، مجازات فناورانه، ويروس کوويد ‎19 (کرونا)
جرايم محيط زيستي ناشي از کوويد-‎۱۹: جلوه ها و کاستي ها مهدي صبوري پور، اصغر احمدي بزه ديدگي محيط زيست، حقوق کيفري ايران، کرونا ويروس، کوويد-‎۱۹
تاثير ويروس کرونا بر نحوه برگزاري مجامع عمومي شرکت ها با تکيه بر استفاده از ابزارهاي الکترونيکي محمد سلطاني، نيکا باغستاني، فائزه سادات بهشتي روي برگزاري الکترونيکي مجامع و امضاي الکترونيک، مجامع عمومي شرکت ها، ويروس کرونا
کمک هاي دولتي در حقوق رقابت اتحاديه اروپايي براي رويارويي با پيامدهاي همه گيري بيماري کوويد ‎۱۹ سعيد شجاعي اراني کمک دولتي، حقوق رقابت اتحاديه اروپا، کوويد ‎۱۹، معاهده درباره عملکرد اتحاديه اروپايي
بررسي حقوقي نحوه علمکرد و مسئوليت دولت در جبران خسارات ناشي از بحران کوويد-‎۱۹ مصطفي مظفري، مرتضي ميرزايي مقدم اجراي قانون اهم، ستاد ملي مبارزه با کرونا، قاعده احسان، مسئوليت مدني، ويروس کرونا
ابعاد حقوق بشري مداخلات درماني و نجات بخش اختياري يا اجباري بيماران کوويد-‎۱۹ حسن خسروي حقوق بشر، حق درمان، مداخلات نجات بخش، معالجه اختياري يا اجباري، کوويد ‎۱۹
بحران کرونا و عدم امکان اجراي معاهدات بين المللي از سوي دولت ها راحله سيدمرتضي حسيني اصلاح، تعليق، تغيير بنيادين اوضاع و احوال، خاتمه، فورس ماژور
تحليل وضعيت ناشي از شيوع ويروس کرونا ذيل معاذير موجه عدم اجراي تعهدات قراردادي مهدي نيازآبادي، نرگس انصاري تعذر (عدم امکان)، تعسر (دشواري مفرط)، کرونا ويروس، معاذير موجه عدم اجراي تعهدات قراردادي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق اسلامي 64 سال هفدهم 1399 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مباني اخلاقي، فقهي و حقوقي الگوي مواجهه ملي با بيماري هاي همه گير با تاکيد بر کرونا محمود حکمت نيا بيماري هاي واگير، کويد ‎۱۹، اصول اخلاقي، حقوق بنيادين، حق حيات، حق بر سلامت، امنيت
ارزيابي حقوقي تحريم هاي آمريکا عليه ايران در همه گيري جهاني کويد ‎۱۹ امير مقامي، علي اکبر جعفري ندوشن تحريم، همه گيري جهاني، کوويد ‎۱۹، تعهد به همکاري بين المللي، حقوق بين الملل سلامت
امکان سنجي رفع مسئوليت مدني ناقلان بيماري هاي همه گير در پرتو قاعده تحذير حسين هوشمند فيروزآبادي تحذير، هشدار، بيماري واگيردار، کرونا، اقدام، مسئوليت مدني
از بحران کرونا تا بحران سياست جنايي محمدعلي حاجي ده آبادي بحران، سياست کيفري، پيشگيري از جرم، سياست جنايي، مدل اقتدارگرا
مطالعه تطبيقي تاثير کرونا ويروس (کوويد ‎19) بر تعهدات جليل قنواتي تعذر، تعسر، فورس ماژور، هاردشيپ، تعديل، انحلال
مطالعه تطبيقي پيشگيري از ورشکستگي شرکت تجاري در بحران عمومي سيدعباس سيدي آراني ورشکستگي، قرارداد ارفاقي، توقف در پرداخت، اقدام به حفظ، بازسازي قضايي
ابعاد فقهي و حقوقي بيماري هاي واگير خطرناک و سريع الانتشار از منظر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل احمد احساني فر دفع، ضرر، محتمل، احتمال، درجه احتمال، اهميت محتمل
آثار بيماري هاي واگيردار در حقوق زناشويي فرج الله هدايت نيا بيماري هاي واگيردار، بيماري هاي آميزشي، حقوق زناشويي
نظام مداخلات حمايتي دولت از گروه هاي آسيب پذير در وضعيت هاي بحراني و اضطراري سيداحمد حبيب نژاد، زهرا عامري وضعيت اضطراري، بحران، دولت، خدمات حمايتي، جمعيت آسيب پذير، حقوق فقر
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق بشر 1 (پیاپی 29) جلد پانزدهم 1399 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
سربستگي حقوق بشر سيدمسعود موسوي کريمي حقوق بشر، مفهوم حقوق بشر، ابهامات مفهومي حقوق بشر، اعلاميه جهاني حقوق بشر، نقادي فلسفي
حق اخلاقي: امکان يا امتناع؟ ابوالقاسم فنائي، سيدمحمد حسيني، سميه حسنخاني طاسکوه حق اخلاقي، عدالت و اخلاق، اخلاق کانت، اخلاق فردي، اخلاق اجتماعي، اخلاق و سياست، اخلاق و قانون، اخلاق و حقوق
ملاحظات حقوق بشري در مقابله کيفري با پديده دزدي دريايي سيدسجاد کاظمي حقوق بشر، تعقيب، مهلت معقول، دزدي دريايي، متهم
حقوق بشر، دين و نظام سلسله مراتبي مقبول: تحليلي بر نظريه جان رالز حسين هوشمند جان رالز، نظام هنجاري جهاني، حقوق بشر بمعني الاخص، واقعيت تکثر معقول، اجماع همپوشان، اسلام معاصر، نظام سلسله مراتبي مقبول
ظرفيت گسترده حقوق بشر اماميه براي حمايت از حقوق جنسي زوجه؛ مطالعه تطبيقي فقه اماميه، حقوق ايران و انگليس رضا زهروي، مهسا عليزاده حقوق جنسي زوجه، حقوق ايران، حقوق انگلستان، تجاوز به حق جنسي
صداي محرومان: گفتماني مسالمت آميز ريچل اسپوري خشونت، مسالمت آميز، محرومان، جنبشهاي حقوق بشري
حقوق ديني، حقوق خانواده و حقوق بشر زنان شارن شن هاو حقوق ديني، حقوق خانواده، حقوق بشر زنان و هويت يهودي
شرافت انسان و هويت شخصي علت ناکامي رويکردهاي عمل گرايانه کريستين کانزين منزلت انسان، هويت شخصي، اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل، قانون اساسي
پيشرفتهاي اخير در حمايت از آزادي ديني در آلمان و تاثير آن در هويت ديني استفاني فهر آزادي ديني، هويت ديني، تعهدات بين المللي، قانون اساسي
حق تغيير دين: هنجارهاي حقوق بشر از ديدگاه اسلام اقبال انصاري اسلام، پلوراليسم ديني، حق آزادي مذهب، تمدن
حقوق بشر گفتمان مسلط جهاني سازي و فمينيسم رکسانا بهرامي تاش حقوق بشر، جهاني سازي، فمينيسم، شرکت هاي چند مليتي
دموکراسي و حقوق بشر به عنوان چالش هايي در برابر هويت ملي ترکي بردال آرال دموکراسي، حقوق بشر، هويت ملي، هويت ترکي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق خصوصی 1 دوره هفدهم 1399 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي حقوقي اصل مشارکت در بيمه مضاعف (با تاکيد بر حقوق انگلستان) زهرا بختياري … [و ديگران] اصل مشارکت، بيمه مضاعف، حداکثر مسئوليت بالقوه، مسئوليت مشترک، مسئوليت واقعي مستقل
بررسي خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئوليت مدني در حقوق کامن لا و ايران اسماعيل نعمت اللهي، مريم سادات سيدعلي روته خسارت اعاده منفعت، خسارت جبراني، شبه جرم، مسئوليت مدني
اسباب سقوط تعهدات در پرتو رويکرد فرماليسم حقوقي حسن برجي، عباس قاسمي حامد تعهدات، سقوط تعهدات، فرماليسم حقوقي، منطق حقوق
حقوق مالکيت ادبي و هنري در دنياي مجازي زندگي دوم مصطفي بختياروند، بهشته ميکانيکي پديدآورنده، حق مولف، دنياي مجازي، زندگي دوم، نقض حق
مباني استرداد مبتني بر خطا در کامن لا و حقوق ايران محمدصادق رمضاني ماهونکي، اعظم انصاري، سيدمحمدمهدي قبولي درافشان استرداد، تقصير انتفاعي، زيان محوري، عدالت اصلاحي، نفع محوري
چالش هاي صدور سند مالکيت المثني با توجه به استفاده از فناوري هاي رايانه اي (تحليلي بر ماده ‎120 آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاک) محمدرسول آهنگران، سيدمحسن رضوي اصل آيين نامه قانون ثبت، حقوق ثبت اسناد و املاک، سند مالکيت المثني، فناوري رايانه
تحليل قرارداد داوري با تکيه بر قواعد عمومي تعهد به ضرر ثالث عباس ميرشکاري، محسن سليمي تعهد، ثالث، داور، قرارداد
دخالت مساعدتي دادگاه در داوري؛ مباني و مصاديق وحيد سروستاني، مصطفي ماندگار دادگاه، داوري، صلاحيت مساعدتي، مداخله، نظارت
نقش دين در رهن اسناد تجاري حيدر باقري اصل، سعيده باقري اصل توثيق تجاري، رهن اسناد تجاري، رهن دين، عقد نامعين، مرهون
شرط عدم چالش اعتبار گواهي حق اختراع در قرارداد ليسانس محمدجواد عبداللهي، مريم شريفي رناني استاپل، دکترين لير، شرط عدم چالش، قرارداد ليسانس
اصول کلي حقوقي، عامل پيوند حقوق تجارت فراملي و حقوق بين الملل زهرا محمودي کردي، سيده عاطفه قديري نژاد اصول کلي حقوقي، حقوق بين الملل، حقوق تجارت فراملي، روش تطبيقي، روش تدويني
تحليل حقوقي رابطه حقوق رقابت و سياست هاي حفظ ثبات در نظام بانکي با تاکيد بر ادغام بانک ها (مطالعه تطبيقي در حقوق امريکا و ايران) عصمت دانش آرا، محمد عيسائي تفرشي، مرتضي شهبازي نيا ادغام بانک ها، ثبات، حقوق رقابت، نظام بانکي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوقی دادگستری 109 سال هشتاد و چهارم 1399 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تاملي بر ابعاد حقوقي و سياستي لوايح قضايي محمدقاسم تنگستاني سياست گذاري، امر حقوقي، قانون گذاري، امر سياسي
بررسي و نقد رويه قضايي در خصوص دعوي مطالبه خسارت تاخير تاديه ارزي محمدرضا باقري، جعفر جمالي، محمود خادمان ارز، خسارت تاخير تاديه، وجه رايج، وجه التزام، جبران کاهش ارزش پول
مفهوم اصل دسترسي ارزان به دادگستري و جلوه هاي آن بهنام حبيبي درگاه اصل دسترسي به دادگستري، دسترسي ارزان، معاضدت قضايي، وکالت اجباري، بيمه دادخواهي
توسعه صلاحيت نسبي ناشي از ارتباط دعاوي در ايران و فرانسه با نگاهي به رويه قضايي مهدي حسن زاده، بديع فتحي گسترش صلاحيت، ارتباط دعاوي، مقررات اوليه صلاحيت، مقررات ثانويه صلاحيت، صلاحيت نسبي
مرجع صالح و نحوه رسيدگي به شکايت از دستور اجراي اسناد لازم الاجرا و عمليات اجرايي ثبت رضا دريائي، مصطفي کربلائي آقازاده سند لازم الاجرا، دستور اجرا، عمليات اجرايي، شکايت، اظهار حق، ترافع
تعيين قانون حاکم بر دعاوي حقوقي نقض حق مولف در فضاي مجازي مينا کاوياني، نجادعلي الماسي تعارض قوانين، حق مؤلف، فضاي مجازي، قانون حاکم
تاملي نوين بر ماهيت تعليق اراده با رويکرد به چالش هاي عملي عظيم کوچکي پهنه کلايي، حکمت اله عسکري، محمدحسين انصاري حقيقي اراده، تعليق، انشا، منشا، التزام
کيفيات مشدده جرم و بررسي لزوم قصد نسبت به تحقق آن سيدعليرضا ميرکمالي، مصطفي عبدالهي نيسياني شرايط و اوضاع احوال جرم، کيفيات مشدده، عنصر مادي، عنصر رواني، قصد
بررسي قرارداد واگذاري اختراع رسول مظاهري کوهانستاني، شبنم ناصري مالکيت فکري، اختراع، قرارداد واگذاري اختراع، حقوق انحصاري
رسانه اي کردن هويت متهم در فرايند تحقيقات مقدماتي؛ فرصت ها و چالش ها عبدالرضا جوان جعفري، محمد نوروزي رسانه، انتشار هويت، تحقيقات مقدماتي، شاکي، مقام قضايي
عذرخواهي به عنوان يکي از شيوه هاي جبران خسارت معنوي در مسئوليت مدني منصور اکبري آرائي، رضا نيک خواه سرنقي، سيامک جعفرزاده عذرخواهي، خسارت معنوي، دردهاي روحي، مسئوليت مدني
راهکارهاي پيشگيري و مديريت تعارض منافع در نظام قضايي با رويکرد تطبيقي حسن وکيليان، داور درخشان تعارض منافع، مبارزه با فساد، استقلال و بي طرفي، قانون نظارت بر رفتار قضات، نظام قضايي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوقی دادگستری 110 سال هشتاد و چهارم 1399 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
پيشگيري از فساد مالي در پرتو نظارت بر اموال و دارايي کارگزاران عمومي حجت نجارزاده اهري … [و ديگران] فساد مالي، کارگزار عمومي، نظارت، افشا و اعلام اموال، ضمانت اجرا
الگوهاي عقد اماني؛ حصر يا عدم حصر (تحليل و تفسيري نوين از ماده ‎۶۳۱ قانون مدني) محسن اسماعيلي عقود اماني، استيمان، ماخوذ بالسوم، امانت مالکي، ماده ‎۶۳۱
مطالعه تطبيقي کاربست آيين دادرسي سبز در محاکم ايران و مالزي پرويز باقري دادگاه سبز، دادرسي الکترونيکي، سامانه هاي قضايي، مالزي
مجازي شدن بزهکاري يقه سفيدي در پرتو ارزهاي مجازي باقر شاملو، عارف خليلي پاجي ارزهاي مجازي، بزهکاري، يقه سفيدها، يقه مجازي ها، جهاني شدن
کيفرشناسي تشهير و امکان سنجي نشر تصوير، حکم محکوميت و رسواسازي قضات متخلف جعفر رشادتي، علي رضايي تشهير، قاضي، کيفردهي و سزا، انتشار حکم محکوميت، دادرسي عادلانه
چالش هاي نظام حقوقي ايران در نقض داده هاي شخصي و حريم خصوصي در فضاي سايبر ليلا رييسي دزکي، فلور قاسم زاده لياسي حريم خصوصي، فضاي سايبر، داده هاي شخصي، حقوق بشر
نظم عمومي و داوري پذيري دعاوي مالکيت فکري سعيد حبيبا، زهرا شوشتري داوري پذيري، مالکيت فکري، صلاحيت انحصاري، کنوانسيون نيويورک، نظم عمومي
اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در حقوق بين الملل خصوصي و تاثير آن در شناسايي و اجراي آراء خارجي مجيد غمامي، علي اصغر صانعيان قرارداد انتخاب دادگاه، صلاحيت بين المللي، صلاحيت انحصاري، شناسايي راي خارجي، اجراي راي خارجي
جبران خسارت بزه ديده مدعي تجاوز جنسي پس از تبرئه متهم در حقوق ايران محمود اسپانلو، کيومرث کلانتري تجاوز جنسي، جبران خسارت، ارش البکاره، مهرالمثل، خسارت معنوي، رضايت
تزاحم حق اشخاص مشهور با آزادي بيان در نظام هاي حقوقي آمريکا، فرانسه، آلمان و ايران عباس ميرشکاري شهرت، شخصيت، جلوت، بيان، آزادي
پاسخ هاي اجتماعي به بزهکاري اطفال و نوجوانان در حقوق ايران و انگلستان حسنعلي موذن زادگان، قدرت اله ميرفردي پاسخ هاي جامعه مدار، دستورات حين تسليم، قرارهاي نظارت مدار، تصميمات ارفاق آميز قضايي
نقدي بر سير تکوين حقوق خانواده ايران در دوران معاصر عبدالهادي وحيدي فردوسي، زکيه نعيمي قانون گذاري، حقوق خانواده، واقع گرايي، مطالعه تجربي حقوق
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دادرسی 140 سال بیست و چهارم 1399 خرداد و تیر
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
موجبات قصاص عضو و نوآوري هاي قانون مجازات اسلامي مصوب ‎۱۳۹۲ محمد مصدق قصاص، عضو، مماثلت، تداخل حق
جنبه هاي مهم قائم مقام تجارتي در قانون تجارت و لايحه جديد اسماعيل بخشي زاده قائم مقام تجاري، اصل تسريع و تسهيل در تجارت، افتراق، نهادهاي مشابه، الزام آور
قواعد شکلي مطالبه ديه از صندوق تامين خسارت هاي بدني و بيت المال – قسمت نخست مهوش اسحاقي، حامد اسحاقي صندوق تامين، بيت المال، ديه، خسارات بدني
جايگاه توبه در حدود و تعزيرات سيدهاشم هاشمي توبه، حدود، تعزيرات، سقوط مجازات، علل رافع مسئوليت کيفري
جستاري در قانون تشکيل هيئت هاي انضباطي و دستورالعمل اجرايي آن – قسمت نخست عبدالکريم کارمزدي صلاحيت هيئت هاي انضباطي، تخلف انضباطي، دادرسي عادلانه، عدالت نسبي، تجديدنظر
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دادرسی 141 سال بیست و چهارم 1399 مرداد و شهریور
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
شرايط عمومي قصاص عضو محمد مصدق قصاص عضو، مماثلت، عضو ناسالم، عضو ناقص
محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات جايگزين حبس با تاکيد بر احکام صادر شده از دادگاه هاي مشهد محسن رحيمي جايگزين هاي زندان، محروميت از حقوق اجتماعي، سياست جنايي قضايي، آراي محاکم کيفري دو
جستاري در قانون تشکيل هيئت هاي انضباطي و دستورالعمل اجرايي آن – قسمت پاياني عبدالکريم کارمزدي صلاحيت هيئت هاي انضباطي، تخلف انضباطي، دادرسي عادلانه، عدالت نسبي، تجديدنظر
تحليل جرم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي سامان اوجاقلو شهابي تصرف غير قانوني، اموال دولتي، کارکنان دولتي، نيروهاي مسلح، تضييع حقوق، اهمال
بررسي حقوقي ماده ‎۱۲۱۰ قانون مدني در تعارض با تبصره ‎۲ آن سيدمحمد کيکاوسي بلوغ، رشد، معيار و ضابطه لغوي
قواعد شکلي مطالبه ديه از صندوق تامين خسارت هاي بدني و بيت المال – قسمت پاياني مهوش اسحاقي، حامد اسحاقي صندوق تامين، بيت المال، ديه، خسارات بدني
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دانش حقوق عمومی 28 سال نهم 1399 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جايگاه تبليغ ديني در قانون اساسي محمد حسيني، حسين رهنمايي اقتدار دين، تبليغ ديني، دين رسمي، موازين اسلام، مباني اسلام
بازشناسي مفهوم ثروت هاي عمومي در اصل ‎۴۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خيرالله پروين، محمدصادق فراهاني اصل ‎۴۵ قانون اساسي، اموال کاربري محور، انفال، ثروت هاي عمومي، حکومت اسلامي، مالکيت، مباحات
امکان سنجي اصرار مجلس (موضوع اصل ‎۱۱۲) بر مصوبات مغاير با سياست هاي کلي نظام مرتضي حاجي علي خمسه اصل ‎۱۱۲ قانون اساسي، حکم حکومتي، سياست هاي کلي نظام، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصلحت، نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام، هيات عالي نظارت
تاملي بر چالش هاي نظام امت امامت در تلاقي با اقتضائات دولت مدرن در نظم حقوق اساسي جمهوري اسلامي حامد نيکونهاد، روح الله مکارم امت، امامت، دولت، قانون اساسي، ملت، نظريه امت و امامت
چالش هاي نظارتي مجلس شوراي اسلامي بر برنامه هاي توسعه سيداحمد حبيب نژاد، سيده زهرا سعيد برنامه توسعه، دولت، مجلس شوراي اسلامي، نظارت پارلماني
جايگاه قاعده نبذ در فقه روابط بين الملل و سياست خارجي حکومت اسلامي ولي الله حيدرنژاد، حسينعلي سعدي حکومت اسلامي، فقه روابط بين الملل قاعده نبذ، مقابله به مثل، هدنه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دانش و پژوهش حقوقی 1 سال پنجم 1398 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
قانون قابل اجرا در قراردادهاي تجاري شرکت تجاري با طرفيت دولت مرضيه افضلي مهر، زهرا دهقان بنادکي شرط داوري، محدوديت اصل آزادي قراردادي، عدم انتخاب قانون، قانون حاکم بر تعهد قراردادي
بررسي خلاها و چالش هاي تعيين محل سکونت مشترک زوجين در حقوق ايران آلاسادات افقه سکونت مشترک، حسن معاشرت، تمکين
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر وقوع سرقت (مورد مطالعه: شهرستان بهبهان) اعظم دهقان، ارسلان کوشا سرقت، عوامل موثر بر سرقت، بهبهان
بررسي تطبيقي کاربرد اصطلاح سبب و واژه هاي نزديک به آن در چهار علم فلسفه، فقه، اصول و حقوق عبدالحسين رضايي راد، معصومه سياحي، خسرو نشان سبب، علت، شرط، تلف، فقه، اصول، فلسفه، حقوق
تاثير چک در وجه حامل بر پولشويي و رفع چالش هاي آن جمشيد ميرزايي، مهدي توکلي، خليل فرخشاهي چک، پولشويي، جرائم اقتصادي، پيشگيري از جرم
تحليل جرم آدم ربايي در فقه اسلامي و حقوق کيفري ايران خسرو نشان، محمدحسين گنجي، طاهر کروشاوي آدم ربايي، مجازات، افساد في الارض، گروگان گيري، توقيف غيرقانوني
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
راه وکالت 23 سال دوازدهم 1399 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي تئوري هاي مطرح شده در زمينه تعديل خسارات پيش بيني شده قرارداد در نظام حقوقي ايران عليرضا قنبري تعديل، خسارات پيش بيني شده، قرارداد، تئوري هاي حقوقي، نظام حقوقي ايران
تداخل جنايات عمدي در مذاهب خمسه مهرداد احمدزاده ذوالپيراني
تعهدات سازمان جهاني بهداشت در دوران همه گيري بيماري ها و عملکرد آن در مقابله با همه گيري ويروس کرونا امير فاميل زوار جلالي
تحليل شروع جرم به عنوان يکي از اشکال تحقق عنصر مادي جرم با نگاهي به قانون مجازات اسلامي جديد احمد پورابراهيم
بررسي شرايط فسخ قرارداد در کنوانسيون بيع بين المللي کالا، حقوق ايران و اصول حقوق اروپايي حديث شفيعي، مرتضي فروحي
ايرادات تقنيني قانون آيين دادرسي کيفري ايران در ارتباط با اصول حاکم بر دادرسي حميدرضا مهربخش، سجاد شهسواري، مريم شوکتي اصل آيين داردسي کيفري، ايرادات تقنيني، اصول دادرسي منصفانه، حقوق متهم
بررسي تطبيقي امکان مطالبه خسارت از گران فروشان توسط خريداران غير مستقيم در حقوق ايران و امريکا ابوطالب اصغري جيرهنده، محمدرضا صالحي گورابسري، فاطمه ميرزانژاد جيرهنده کالا، مصرف کننده، جبران خسارت، عوامل بازدارنده
صلاحيت هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري نسبت به موضوع رشوه فائزه سليم زاده کاکرودي تخلفات اداري، رشوه، هيات رسيدگي به تخلفات اداري، کارمندان
لزوم رعايت اصول حضوري بودن و علني بودن دادرسي در ديوان عدالت اداري سيدعلي موسوي دولت، کالاهاي ضروري، حقوق بشر، مبارزه با فقر
حق کودکان بر آموزش در حقوق ايران حسين قزلباش آموزش، حقوق، والدين، کودک، تکاليف، دولت
جايگاه قانوني توقيف و بازرسي خودرو توسط ضابطين دادگستري با تکيه بر رويه قضايي حميدرضا عسگري
تاملي بر مفاد ماده ‎۸۴ قانون ديوان عدالت محمدتقي روان گرد
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
رای 23 سال هفتم 1397 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نيابت پذيري حق امضاء دارندگان امضاي مجاز در شرکت محمد صادقي، عليرضا شمشيري دارندگان امضاي مجاز، مديرعامل، هيات مديره، نيابت پذيري حق امضاء، صاحبان امضاي مجاز، ثبت و انتشار تغييرات
بي توجهي تاجر به تکليف اعلام ورشکستگي و اثر آن بر وصف تاجر (نقد راي شماره ‎۷۶۳ هيات عمومي ديوان عالي کشور با تاکيد بر نقد ساختار ديوان عالي کشور) حسن محسني وصف تاجر، تکليف قانوني، بقاي وصف، ساختار ديوان عالي
مهلت اعمال حق فسخ موضوع قانون روابط موجر و مستاجر ‎۱۳۵۶ مهدي فتاحي قرارداد اجاره، حق فسخ، اسقاط عملي، عدالت توزيعي
مفهوم و ملاک تشخيص حجر محمدعبدالصالح شاهنوش فروشاني
پرداخت حق السعي کارگر با ارز خارجي آزاده السادات طاهري کارگر، کارفرما، مزد، مراجع حل اختلاف کار
اختيارات ضابطان خاص در تفتيش خودرو در پرتو نقد يک راي عاطفه عباسي کليماني بازرسي، ضابط دادگستري، نيروي مقاومت بسيج، خودرو
نقض قرار شوراي حل اختلاف در مرجع تجديدنظر اميد توکلي کيا نقض راي، شوراي حل اختلاف، مرجع تجديدنظر، دادگاه عمومي حقوقي
اخذ خسارت تاخير تاديه در پرداخت اجرت المثل حامد شريفي اجرت المثل، تاخير تاديه، خسارت، کارشناس
تحليل اراده باطني در فرآيند احراز گذشت زهرا مشايخي گذشت، گذشت مشروط، عقد معلق، اراده باطني
واکاوي معيار جبران عادلانه در تملک املاک خصوصي جهت استفاده عمومي توسط دولت محمد حسنوند، مهدي حسنوند سلب مالکيت، جبران عادلانه، بهاي عادله بازار، بهاي تاسيسات جايگزين
نقد راي پلتيه: بررسي تمايز خطاي اداري و خطاي شخصي سعيد خاني والي زاده خطاي شخصي، خطاي اداري، مسووليت دولت، ديوان حل تعارضات
گزارش رويه شعب ديوان عدالت اداري (شش ماه دوم ‎۹۳) – قسمت دوم مارال بردبار گزارش رويه، شعب ديوان، قسمت دوم، سال ‎۹۳
ضمانت اجراي عدم توديع تتمه دستمزد کارشناسي مهدي کارچاني، زهرا دهقان دستمزد کارشناسي، تتمه دستمزد، دستور وصول، قرار ابطال دادخواست
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
رای 24 سال هفتم 1397 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
معيار حقوقي تمييز عنوان فعاليت حرفه اي در بازار سرمايه کوروش کاوياني، محمد صادقي فعاليت حرفه اي، فعال بازار، هيات داوري بورس، بازار سرمايه، قانون بازار اوراق بهادار
جرم خودداري از ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار محمد جوانمردي خودداري از ارائه اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار، مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي، تفسير منطقي قانون، تعدد جرم
جبران خسارات ناشي از نقض الزامات مربوط به افشاي اطلاعات در راي هيات داوري بورس محسن شمس الهي مسئوليت مدني، افشا، اطلاعات، اوراق بهادار، خطر بورسي
مفهوم و ابعاد حقوقي حق تقدم استفاده نشده احمد امي، نويد شيدايي آشتياني افزايش سرمايه، حق تقدم، سلب حق تقدم، نشر آگهي، شرکت هاي بورسي
تحليل حقوقي راي هيئت داوري بورس در زمينه سبدگرداني از حيث ضمانت سودآوري و اناطه انضباطي سيدمحمد امين زاده هيئت داوري، اناطه انضباطي، قرار اناطه، ضمانت اصل سرمايه، ضمانت سودآوري
صلاحيت هيئت داوري بورس در صدور دستور موقت احسان قديمي هيئت داوري بورس، دستور موقت، صلاحيت قانوني، دادرسي فوري، دادگستري
تشکيل الکترونيکي مجامع شرکت ها و اعمال حق راي در آن الهام مقربان شرکت، مجامع عمومي، برگزاري مجازي، حق راي
وحدت رويه در خصوص عدم امکان نظارت قضايي بر آراء هيئت داوري بورس فرهاد پيري قانون بازار اوراق بهادار، هيئت داوري، ماهيت حقوقي، قابليت اعتراض، مراجع قضايي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
رای 30 سال نهم 1399 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مفهوم قاچاق حرفه اي ارز در رويکرد قانوني و رويه قضايي باقر شاملو، محمدرضا داودي فرخد قاچاق ارز، قاچاقچي حرفه اي، تکرار قاچاق، تعدد قاچاق، رويه قضايي
مجازات ممسک در رويکرد کيفرگزيني قضايي ابوالفضل عامري شهرابي قتل عمدي، مجازات ممسک، حد شرعي، مجازات قانوني، مشارکت و معاونت در جرم
عدم تبعيت شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها از آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري محمدرضا رفيعي آراي وحدت رويه، تبعيت، ديوان عدالت اداري، شعب ديوان عالي کشور، دادگاه ها
اصول و سازوکارهاي قانوني تملک قهري جهت اجراي طرح هاي عمومي سيدمحمدمهدي غمامي، وحيد حيدري تملک ملک، اصل ضرورت، احراز ضرورت، اصل تناسب
ممنوعيت توليد و واردات توتون و تنباکوي عطر و طعم دار فاطمه افشاري محصولات دخاني، توتون و تنباکو، عطر و طعم دار، هيات عمومي ديوان عدالت اداري، محصولات خوراکي
امکان اعطاي مجوز اهداي جنين به زوجين نابارور داراي فرزند پس از خروج از سن باروري عاطفه ذبيحي اهداي جنين، قدرت باروري، حق بر سلامت، حق حيات، حقوق بنيادين بشر
بررسي مفهوم تحقق تسليم در عقد اجاره سعيد زين الديني، فاطمه شريعتي عقد اجاره، تسليم، منفعت، عين مستاجره
کاربر آگاه در تشخيص اصيل بودن طرح صنعتي علي سيدين، مهدي کارچاني طرح صنعتي، اصيل بودن، حمايت، کاربر آگاه، کارشناس رسمي دادگستري، اداره ثبت طرح صنعتي
دام گستري در جرايم مواد مخدر سامان سياوشي دام گستري، اعدام، مواد مخدر، حبس ابد، تطميع مجرم
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مباني فقهي حقوق اسلامي 1 (پیاپی 25) سال سیزدهم 1399 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي دامنه قاعده تحذير (هشدار) در حقوق موضوعه پرويز اکبري، اصغر عربيان قاعده هشدار، دامنه هشدار، حقوق داخلي، حقوق خارجي، حقوق بين الملل
بازشناسي موضوعي و جامع اقسام شرط در فقه اماميه احمد باقري، سيدمحمود هل اتايي شرط، اقسام شرط، شرط ضمني، شرط صريح، شرط تباني، شرط ابتدايي
بازپژوهي ماهيت و مشروعيت فقهي – حقوقي معامله با خود عبدالله باقري ورزنه، صديقه حاتمي معامله با خود، مشروعيت، ماهيت، علل و آثار
ارزيابي و ارزش گذاري و جبران پاياپاي خسارات معنوي در تصميمات قضايي مسعود رباني ضرر، تنقيح مناط، خسارت معنوي، ارزش گذاري، جبران
اصول حاکم بر لايحه حريم خصوصي علي اصغر رئوفي، محمدصادق جمشيدي راد، عليرضا پوربافراني مباني فقه اماميه، حريم خصوصي، قانون اساسي، حرمت، حمايت
امکان سنجي شناسايي حق انسان بر نفس به موجب قاعده سلطنت (تسليط) حجت اله رحماني نيا، ابوالحـسن مجتهدسليماني تسليط، حق انسان بر نفس، سلطنت مطلق، قياس، ولايت
مباني و منابع حق تقدم ناشي از افزايش سرمايه سهام داران (با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، آمريکا و فقه اماميه) حسين صادقي، حميده زرعي، مهدي ناصر تقدم، افزايش سرمايه، منبع حق تقدم، مباني فقهي و حقوقي حق تقدم، مطالعه تطبيقي حق تقدم
امکان سنجي بسندگي ادله علمي از اجراي قسامه در اثبات دعاوي کيفري ثمانه علوي، سيدجواد خاتمي قسامه، ادله علمي، علم قاضي، ترتيب ادله، احتياط در دماء و نفوس
بررسي تصرف ساقط کننده رد در خيار عيب ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، حسين حقاني خواه خيار عيب، تصرف، فسخ، رد، مسقط رد
تاملي بر رويکرد فقهاي اماميه با تاکيد بر ادله مخالفان اقدامات ژنتيکي سيدحسن مرتضوي راد … [و ديگران] ژنوم انساني، ژنتيک، جواز، حرمت، کرامت انساني
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوق انرژي 1 دوره ششم 1399 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
الزامات شکلي فرايند برگزاري مناقصات در نظام حقوقي ايران و موافقت نامه تدارکات دولتي سازمان تجارت جهاني؛ موردپژوهي قراردادهاي نفتي ناهيد الهياري، محمودرضا فيروزمند ارزيابي فني، ارزيابي کيفي، الحاق، قانون برگزاري مناقصات، موافقت نامه تدارکات دولتي
تبيين ماهيت قراردادهاي نفتي از ديدگاه حقوق اداري الهام امين زاده، علي نصراللهي حقوق عمومي، قراردادهاي اداري، قراردادهاي دولتي، قراردادهاي غيراداري، قراردادهاي نفتي
مطالعه تطبيقي محيط کسب و کار شرکت هاي نفتي بين المللي و ملي و ارائه پيشنهادهاي سياستي جهت ارتقاي مزيت هاي رقابتي اين شرکت ها رضا بندريان، علي بنيادي نائيني، سيروس اميرقدسي الگوي کسب و کار، رقابت جهاني، شرکت هاي نفتي بين المللي، شرکت هاي نفتي ملي، محيط کسب و کار، مطالعه تطبيقي
جايگاه حقوق بشر در آژانس بين المللي انرژي اتمي بهرام پشمي، پيمان بلوري، حجت سليمي ترکماني اصل برابري، اصل عدم تبعيض، ايمني هسته اي، پادمان، حق بر صلح، حق بر توسعه، حق بر محيط زيست سالم
بررسي سير تحول مقررات گذاري ابزارهاي مشتقه با تاکيد بر معاملات انرژي و نفت در ايالات متحده آمريکا محمدمهدي حاجيان، محمدامين ايماني ابزارهاي مشتقه، انرژي، ايالات متحده آمريکا، مقررات گذاري، نفت و گاز
سازشي کارآمدتر از فيصله دعاوي در هيات هاي حل اختلاف قراردادهاي مرتبط با پروژه هاي نفت و گاز مهراب داراب پور، الهام انيسي روش هاي جايگزين رسيدگي هاي قضايي، سازش، ضمانت اجرا، عدم توقف کار، کارآمدي اقتصادي
وضعيت حقوقي الزامات زيست محيطي کنوانسيون مارپل براي دولت هاي عضو کنوانسيون ‎۱۹۸۲ حقوق درياها محمد رضوي راد آيمو، احاله، کنوانسيون ‎۱۹۸۲، حقوق درياها، کنوانسيون مارپل، معيارها
تنظيم گري بازار برق اروپايي محمد ساردوئي نسب، هادي قائمي بازار اروپايي، بازار برق، تنظيم مقررات، رگولاتوري، سيستم برق، کدهاي شبکه
لوله گذاري زيردريايي در تقابل با اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلي در منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره جواد صالحي دولت ساحلي، فلات قاره، کنوانسيون حقوق درياها، لوله گذاري زيردريايي، منطقه انحصاري اقتصادي
حمايت از زيرساخت هاي انرژي در مخاصمات مسلحانه بين المللي غلامعلي قاسمي، محمد عاکفي قاضياني حقوق بشردوستانه، حمله سايبري، زيرساخت هاي انرژي، قاعده عرفي، مخاصمه مسلحانه
حقوق رقابت در عرصه انرژي؛ با تاکيد بر تجربه اتحاديه اروپا و ايران رضا معبودي نيشابوري، سيدعليرضا رضايي، سجاد اولادي آزادسازي، بازار انرژي، تنظيم بازار، حقوق ضد انحصار
بررسي تطبيقي مالکيت معادن نفت و گاز در ايران و کشورهاي حوزه نفتا ابراهيم موسي زاده، نسيم برخي ايران، کشورهاي حوزه نفتا، مالکيت، معادن، نفت و گاز
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوق خصوصي 2 دوره پنجاهم 1399 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تعلق حقوق معنوي (اخلاقي) براي صاحبان اسرار تجاري: نقطه تمايز اسرار تجاري با نظام مالکيت فکري محسن اسماعيلي، ابراهيم تقي زاده، حسين حيدري منور اسرار تجاري، حقوق معنوي، حقوق ايران، فقه اسلامي، مالکيت فکري
دادرسي مدني الکترونيکي: فرايند اجرايي و رويه عملي محمد آقاياري، عباس کريمي، مصطفي السان دادرسي مدني الکترونيکي، فرايند، لوازم و مراحل عملياتي، معايب و مزايا
هـدف حقوق ورشکستگي حبيب رمضاني آکردي توزيع بهينه، حداکثرسازي ثروت، نظريه تقسيم خطر، نظريه معامله طلبکاران، نظريه نظم ورشکستگي
درآمدي بر نظريه عمومي قراردادهاي مالي بازار پول محمد ساردوئي نسب، زهرا فريور بازار پولي و بانکي، عقد معين، عقد نامعين، قرارداد مالي
دعاوي احتمالي در حقوق ايران و فرانسه رضا شکوهي زاده دعاوي احتمالي، دعاوي پيشگيرانه، دعاوي اعلامي، دعاوي استعلامي
تبيين راهکارهاي مقابله با فساد قضايي در نظام دادرسي مدني ايران احد طاهري، سيدمحمدصادق طباطبائي استقلال قضايي، سلامت قضايي، فساد قضايي، نظام دادرسي مدني ايران
بررسي دکترين گروه شرکت ها در حقوق بانکي ابراهيم عابدي فيروزجائي حقوق اقتصادي، خرق حجاب شخصيت حقوقي، شرکت مادر، شرکت فرعي، سر ديالکتيکي حقوق شرکت ها، کنترل، وحدت حقوقي گروه شرکتي
قاعده جمجمه نازک؛ عدم تاثير وضعيت خاص زيان ديده بر جبران زيان هاي بدني در کامن لا عليرضا عالي پناه، محبوب خدائي آسيب هاي جسمي، حکم ديه قابليت پيش بيني ضرر، قاعده جمجمه نازک، ميليونر ژنده پوش، وضعيت پيشين زيان ديده
تحليل حقوقي جلب ثالث به عنوان تنها دعواي پيرو احد قلي زاده منقوطاي تجديدنظرخواهي، جلب ثالث، دعواي پيرو، دفاع، فرجام خواهي
ارزش اثباتي اسناد راجع به ملک در جريان ثبتي عباس کريمي، علي کريمي اظهارنامه ثبتي، تحديد حدود، سند رسمي، ظهور مصحح، گواهي مالکيت، متقاضي ثبت
قاعده موجه و مدلل بودن راي داور (مفهوم، مبنا و ضمانت اجرا) مصطفي ماندگار، مصطفي شعباني امر حکمي، امر موضوعي، راي داوري، راي مستدل، موجه و مدلل
مفهوم توقف بازرگان با مطالعه تطبيقي در ساير نظام هاي حقوقي عليرضا محمدزاده وادقاني، کورش کاوياني، بهنام بيگدلو اعتبار، افلاس، بازرگان، دين، دارايي، ورشکستگي
ماهيت حقوقي معرفي مال توسط ثالث جهت استيفاي محکوم به و آثار آن (موضوع تبصره ماده ‎۳۴ قانون اجراي احکام مدني) خيرالله هرمزي، سمانه ده حقي اجراي حکم، ايفاي دين، ايقاع، شخص ثالث، معرفي مال
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز 2 دوره دوازدهم 1399 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
شرايط اقامه دعواي ورود شخص ثالث در حقوق ايران و قواعد آيين دادرسي مدني فدرال امريکا خليل احمدي دعاوي طاري، مرتبط بودن، نفع تبعي، ورود ثالث، هم منشا بودن
جنبه هاي حقوقي سانحه هوايي هشتم ژانويه ‎۲۰۲۰ مربوط به پرواز شماره ‎۷۵۲ شرکت هواپيمايي اوکراين اعظم اميني، وحيد بذار ديوان بين المللي دادگستري، ديوان بين المللي کيفري، غرامت، مسئوليت، هواپيماي مسافربري اوکراين
اعسار از محکوم به و انحراف هاي دادرسي در آينه قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي ‎139۴؛ با تکيه بر رويه قضايي زهرا اکرمي، علي اصغر حاتمي اجراي حکم، اصول دادرسي، اعسار، حيله، محکوم به، محکوميت مالي
تاثير نظريه عدالت جهاني بر مفهوم قانون محمد راسخ، شيرين برومند عدالت جهاني، نظريه هاي يکپارچه، نظريه هاي غيريکپارچه، نظريه قانون
ماهيت و انواع مسئوليت معاونت در ديوان هاي بين المللي کيفري مهين سبحاني، ناديا باقري برنامه ريزي کردن، تحريک کردن، ديوان هاي بين المللي کيفري، کمک مادي و معنوي، کنترل جرم، معاونت
حق الوکاله هاي احتمالي و مشروط ناهيد صفري، آرتين جهانشاهي حق الوکاله مشروط، حق الوکاله احتمالي، حق الوکاله درصدي، اصل آزادي قراردادها
ارزيابي مقررات مربوط به اعاده حيثيت در قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲ افشين عبداللهي اعاده حيثيت، مجازات تبعي، دوران پساکيفري، محروميت طولاني مدت، بازنگري در قانون
تحليل کارکرد چک و حقوق دارنده چک بابت تضمين علي فتوحي راد ابزار پرداخت، تضمين تعهد، حق مطالبه، قانون حاکم، کارکرد چک

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up