کتاب اعطای فرزندخواندگی به دختران مجرد و زنان بدون شوهر منتشر شد.

کتاب اعطای فرزندخواندگی به

دختران مجرد و زنان بدون شوهر منتشر شد.

اعطای فرزندخواندگی

🖊مؤلف: داریوش درودی اصل

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات

فصل دوم: مبانی نظری

فصل سوم: بررسی حق سرپرستی دختران مجرد و زنان بدون شوهر

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

پیوست ها:

(پیوست ۱) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲

(پیوست ۲) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ابلاغی ۱۳۹۴/۰۴/۲۰

(پیوست ۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ آیین نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

(پیوست ۴)

فهرست دارویی فهرست شماره ۱

فهرست دارویی فهرست شماره ۲

فهرست دارویی فهرست شماره ۳

فهرست دارویی فهرست شماره ۴

منابع و مآخذ

لینک سروش:https://sapp.ir/sdil_ac_ir

لینک آی گپ: https://profile.igap.net/sdil_ac_ir

لینک ایتا: http://eitaa.com/sdil_ac_ir

لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research

اینستاگرام: instagram.com/shahredanesh

لینک خرید: yun.ir/4ys3wa

تلفن: ۸۸۸۱۱۵۸۱ داخلی ۱۱۳ و ۱۱۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.