کتاب حقوق سازمان‌های بین المللی جلد اول چاپ چهارم ۱۴۰۱ منتشر شد

کتاب حقوق سازمان‌های بین المللی جلد اول چاپ چهارم ۱۴۰۱ منتشر شد

کتاب حقوق سازمان‌های بین المللی جلد اول چاپ چهارم 1401

 مؤلف:

دکتر سید قاسم زمانی

انتشارات

پژوهشکده حقوقی شهردانش

سایت پژوهشکده:

www.sdil.ac.ir

تلگرام پژوهشکده:

https://t.me/Legal_Research

لینک خرید:

https://b2n.ir/b08041

تلفن تماس:

۸۸۸۱۱۵۸۱ داخلی ۱۱۲

فهرست اختصصاری مطالب

عناوین اختصاری

مقدمه تحلیلی: حقوق سازمان‌های بین‌المللی؟

فصل اول: سازمان‌های بین‌المللی؛ تاریخچه و مفهوم

فصل دوم: شخصیت سازمان‌های بین‌المللی در نظام حقوقی بین‌المللی

فصل سوم: عضویت و پایان عضویت در سازمان‌های بین‌المللی

فصل چهارم: صلاحیت‌ها و اختیارات سازمان‌های بین‌المللی

فصل پنجم: التزام سازمان‌های بین‌المللی به حقوق بین‌الملل

فصل ششم: اسناد مؤسس سازمان‌های بین‌المللی و اصلاح و تجدیدنظر آنها

فصل هفتم: تصمیمات و ضمانت‌اجرای تصمیمات سازمان‌های بین‌المللی

فصل هشتم: تأمین مالی سازمان‌های بین‌المللی

فصل نهم: حل‌وفصل اختلافات در پهنه سازمان‌های بین‌المللی

فصل دهم: حقوق داخلی سازمان‌های بین‌المللی

فصل یازدهم: مصونیت سازمان‌های بین‌المللی در گستره نظام‌های ملی

ضمیمه: منشور ملل متحد

نمایه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.