کتاب نفت، قواعد قراردادهای نفتی و بازنگری در آنها منتشر شد.

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

 کتاب نفت، قواعد قراردادهای نفتی و بازنگری در آنها منتشر شد.

جلد کتاب نفت، قواعد قراردادهای نفتی و بازنگری در آنها

🖊 مؤلفین:

ناصر ابراهیم پورباصر (کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل و مدیریت اسبق امور حقوقی و قراردادهای شرکت نفت ستاره خلیج فارس)
هستی حسن زاده (پژوهشگر و کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل)

فهرست مطالب:

سخن ناشر
فهرست اختصاری مطالب
بخش اول: مسائل فنی، مدیریتی و راهبردی صنایع نفت
فصل اول: نفت و مدیریت توسعه منابع نفتی
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: مسائل تخصصی نفت
گفتار سوم: آشنایی با مسائل منابع نفتی
گفتار چهارم: ویژگی‌های کشورهای نفتی
گفتار پنجم: نگاه تاریخی به صنعت نفت
گفتار ششم: توزیع جهانی منابع، تولید و مصرف
گفتار هفتم: ساختار صنعت
گفتار هشتم: جغرافیای سیاسی نفت
گفتار نهم: چالشهای جدید کشورهای تولیدکننده نفت
گفتار دهم: ورود ایران به صنعت نفت
گفتار یازهم: صنعت نفت ایران و سیاست دولتها
گفتار دوازدهم: مسئولیتهای اجتماعی صنعت نفت کشور
گفتار سیزدهم: اقتصاد جهانی صنعت نفت
گفتار چهاردهم: هیدروکربنها، توسعه و تکنولوژیهای نفتی کشورها
گفتار پانزدهم: استراتژی‌های فنی اکتشافی و اطلاعرسانی صنایع ملی نفت کشور
فصل دوم: دینامیک پیشنهاد قرارداد نفتی و تجدیدنظر در حقوق صنایع نفت و گاز
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: توازن غیرتعاملی و سیاست ذخیره‌سازی
گفتار سوم: دینامیک قیمت‌ها و استراتژی عرضه‌کنندگان
گفتار چهارم: سیاست ذخیره‌سازی، بازارهای سازمان‌یافته و ریسک پایه
گفتار پنجم: سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز
گفتار ششم: ترویج سرمایه‌گذاری خارجی
گفتار هفتم: تغییرات قیمت وعدمِ‌ِاطمینان از برگشت‌پذیری سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز
گفتار هشتم: چالش‌های سرمایه‌گذاری در انرژی
گفتار نهم: مفهوم دینامیک اختلافات در سرمایه‌گذاری
گفتار دهم: انواع اختلافات در سرمایه‌گذاری‌های نفتی
گفتار یازدهم: حمایت از سرمایه‌گذاری تحت حمایت معاهدات مربوط به انرژی
گفتار دوازدهم: عدمِ‌ِبرخورد تبعیض‌آمیز با سرمایه‌گذاری خارجی
گفتار سیزدهم: اصول برخورد با سرمایه‌گذاری خارجی
فصل سوم: بازار نفتی
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: بازار رقابتی با کنترل بخشی از آن
گفتار سوم: بازار محصولات متنوع
گفتار چهارم: انواع بازارهای نفتی
بخش دوم: اصول و آثار قانونی قراردادهای نفتی
فصل چهارم اصول قراردادهای نفتی
گفتار اول: سیر پروژه نفتی
گفتار دوم: آناتومی قراردادنفتی
گفتار سوم: عوامل و سناریوهای قرارداد نفتی
گفتار چهارم: نقش عوامل و سناریوهای قرارداد نفتی
فصل پنجم: موضوعات و مقررات مشترک قراردادهای نفتی
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: مفهوم قرارداد نفتی
گفتار سوم: تاریخچه قرارداد نفتی
گفتار چهارم: تمایز قرارداد نفتی با سایر قراردادها
گفتار پنجم: مذاکرات قراردادهای نفتی
گفتار ششم: شروط قرارداد نفتی و ماهیت قانونی آن
گفتار هفتم: مشکلات قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران
گفتار هشتم: انواع قراردادهای نفتی
گفتار نهم: قراردادهای نفتی ایران
فصل ششم: آثار قراردادهای نفتی
گفتار اول: ماهیت حقوقی قرارداد خدمات نفتی
گفتار دوم: تعهدات شرکت‌های سرمایهگذار خارجی
گفتار سوم: حقوق شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی
فصل هفتم:  قانون حاکم و داوری قراردادی
گفتار اول: قرارداد سرمایه‌گذاری و قانون حاکم
گفتار دوم: ماهیت قراردادهای بین‌المللی نفتی از منظر قانون حاکم
گفتار سوم: قرارداد سرمایه‌گذاری و داوری
بخش سوم: تحلیل تعدیل قراردادهای نفتی
فصل هشتم: تجزیه‌وتحلیل قانونی و قراردادی تعدیل قیمت در قراردادهای نفتی
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: تصمیم برای اعمال تعدیل قیمت
گفتار سوم: شرط تعدیل
گفتار چهارم: فرمول‌های تعدیل قیمت
گفتار پنجم: شرایط پروژه برای استفاده از تعدیل قیمت
گفتار ششم: توسعه مقررات قرارداد
فصل نهم: تعدیل ضروری
گفتار اول: اراده‌گرایی و تضامن قراردادی
گفتار دوم: درجه‌بندی اراده‌گرایی و تضامن قراردادی
گفتار سوم: همبستگی قراردادی در جهت همگرایی منافع قراردادی
گفتار چهارم: مفهوم معاصر تضامن قراردادی
گفتار پنجم: تضامن قراردادی و روابط ضروری و اجباری طرفین قرارداد
گفتار ششم: تضامن قراردادی و نابرابری طرفین قرارداد
گفتار هفتم: بهرسمیت شناختن عدالت توزیعی در روابط قراردادی
گفتار هشتم: توجه به عدالت قراردادی
فهرست تفصیلی مطالب
منابع و مآخذ

🔹لینک خرید:  yun.ir/hasjr

🔹لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research

🔹لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir

🔹 لینک ایتا : http://eitaa.com/sdil_ac_ir

🔹 لینک آی گپ:https://profile.igap.net/sdil_ac_ir

☎️ شماره تماس: ۸۸۸۱۱۵۸۱ داخلی ۱۱۲

ما را در اینستاگرام هم دنبال کنید:
https://www.instagram.com/shahredanesh/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up