معرفی کتابهای حقوقی شهردانش

در این صفحه با برخی از کتاب‌های ارزشمند حقوقی منتشر‌شده توسط ناشرانِ کشور از جمله انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش، به‌طور مستقیم از زبان خود مولف یا مترجم آن آشنا خواهید شد.

📚 معرفی کتاب
حقوق تعهدات پرداخت بانک مؤلف: دکتر ماشاءاله بناءنیاسری انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش برای خرید کتاب…
📚 معرفی کتاب
حقوق بین‌المللی پول مؤلف: دکتر امیرحسین طبیبی‌فرد انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش برای خرید کتاب کلیک…
📚 معرفی کتاب
حقوق کار مؤلفین: جناب آقای مصطفی نامدار پوربنگر، جناب آقای عبادالله عباسی انتشارات پژوهشکده حقوقی…
📚 معرفی کتاب
حقوق فضای مجازی مؤلف: دکتر مصطفی السان انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش برای خرید کتاب کلیک…
keyboard_arrow_up