چهارشنبه , مرداد ۱۹ ۱۴۰۱
faen

کتاب حقوق جانشینی دولت منتشر شد

کتاب حقوق جانشینی دولت منتشر شد

جلد کتاب حقوق جانشینی دولت

🖋️ مؤلف: دکتر سید جمال سیفی

انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش

🔹سایت پژوهشکده:

www.sdil.ac.ir

🔹تلگرام پژوهشکده:

https://t.me/Legal_Research

🔹لینک خرید:

https://b2n.ir/f35016

تلفن تماس:

۸۸۸۱۱۵۸۱ داخلی ۱۱۲

فهرست اجمالی مطالب:

سخن ناشر

فهرست تفصیلی مطالب

پیشگفتار

گفتار مقدماتی: مفهوم «جانشینی دولت» و پیشینۀ آن

گفتار نخست: مفهوم «دولت» و تأسیس آن مطابق حقوق بین‌الملل

گفتار دوم: «کسب سرزمین» و ارتباط آن با ایجاد و بسط «دولت» در حقوق بین‌الملل

گفتار سوم: مبانی نظری «استمرار» و «جانشینی» دولت

گفتار چهارم: جانشینی دولت‌ها در معاهدات

گفتار پنجم: جانشینی دولت در مسؤولیت بین‌المللی

گفتار ششم: جانشینی دولت‌ها در اموال، اسناد و بدهی‌های دولتی

گفتار هفتم: جانشینی دولت‌ها در تابعیت اشخاص حقیقی

گفتار نهایی: نتیجه‌گیری

پیوست‌ها

کتاب‌شناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.