براساس آمار رسمی خانه کتاب در ایران هر ساله حدود 100 هزار عنوان کتاب چاپ می شود که حدود دو سوم این تعداد عناوین جدید هستند. نرخ دقیقی از عناوین منحصر به فرد کتاب‌های علمی مرتبط با رشته حقوق در گرایش‌های مختلف قابل تخمین نیست اما …. نمایش بیشتر…

::جدیدترین‌ کتاب‌های‌معرفی‌ شده::

معرفی کتاب
دیوان کیفری بین المللی مؤلف: دکتر محمدهدی ذاکرحسین انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش برای خرید کتاب…
معرفی کتاب
جرایم جهانی شدن مؤلف: داون ال . روث, دیوید او. فردریکس  مترجم: دکتر نبی‌اله غلامی،…
معرفی کتاب
ماهیت قرارداد سیف مؤلف: آدمونی, ادکی  مترجم: دکتر ماشاءاله بناءنیاسری انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش برای…
معرفی کتاب
سازمانهای غیر دولتی مؤلف: پی یر ماری دوپویی, لوییزا ویروچی  مترجم: جناب آقای مجید بخشی…
معرفی کتاب
انتقال خطر بیع مولف: شیوبیر س. گریوال مترجم:  دکتر ماشاءاله بناء نیاسری انتشارات پژوهشکده حقوقی…
معرفی کتاب
انتخاب شیوه جبران خسارت ترجمه: ایکمان دهقانی دهج انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش  سال چاپ:…
معرفی کتاب
فلسفه حقوق بین‌الملل ترجمه: دکتر محسن محبی انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش برای خرید کتاب کلیک…
keyboard_arrow_up