پنج شنبه , اردیبهشت ۲ ۱۴۰۰
faen

آرای وحدت رویه

آرای وحدت رویه دهه دوم اسفند ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ لغايت ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور  رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور           رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷ هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره ۲۸۹۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری       …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه اول اسفند ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ لغايت ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور    ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره ۲۸۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۱ ـ۲ ـ۴) از دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره‌برداری غیرمجاز         رأی شماره ۲۸۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه سوم بهمن ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ لغايت ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور    ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره ۲۸۰۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قرارهایی که از شعب تجدیدنظر صادر می‌شود، شعبه هم‌عرض در …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه دوم بهمن ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ لغايت ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور    رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور           رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور           رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور           رأی …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه اول بهمن ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ لغايت ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور    ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره‌های ۲۴۶۱ الی ۲۴۶۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ج» ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۵ رأی شماره ۲۴۶۵ هیئت‌عمومی دیوان …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه سوم دی ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ لغايت ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور    ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره ‌‌۲۴۴۸ الی ۲۴۵۰هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ۱ـ ماده ۶ تعرفه عوارض کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر سنندج در سال ۱۳۹۶ ۲ـ ماده ۲۰ تعرفه عوارض و بهای …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه دوم دی ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ لغايت ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور    ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره ۲۴۳۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۳ ماده ۱۰ و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها مصوب ۵/۵/۱۳۷۰(وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی)     رأی شماره ۲۷۲۷ هیئت‌عمومی …

بیشتر بخوانید »

مصوبات شوراها دهه دوم دی ۹۸

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ لغایت ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   شوراي‌عالي شهرسازی و معماری     مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر باسمنج    مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر ورنامخواست   مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه اول دی ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ لغايت ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران     الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور    ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره ۲۳۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس     …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه سوم آذر ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران     الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور    ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره ۲۳۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۵۵۳۱/۹۳/ص ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ و ۳۷۳۳۶ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز   رأی شماره ۲۳۵۴ الی ۲۳۵۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت …

بیشتر بخوانید »