پنج شنبه , اردیبهشت ۲ ۱۴۰۰
faen

آرای وحدت رویه

آرای وحدت رویه دهه دوم آذر ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران     الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور    ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره ۱۴۴۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ ـ۱ ـ۱ از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار           رأی شماره ۱۴۸۵ هیئت‌عمومی …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه اول آذر ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران     الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور    ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره ۱۴۰۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱، ۲، ۶، ۷ و ۸ بخش ۱۲ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۵ مصوب …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه سوم آبان ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي منتشره از ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران     الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور    ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري   رأی شماره ۱۳۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۸/۳/۱۳۹۷ کارگروه توزیع درآمد اختصاصی بیمارستان شهدا قاین           رأی شماره ۱۳۲۸ هیئت‌عمومی …

بیشتر بخوانید »

آخرین آرای وحدت رویه – دهه دوم آبان ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي منتشره از ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور  رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور    رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ ـ ۲/۷/۱۳۹۸ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور      رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور   ب ـ هیئت‌عمومی ديوان …

بیشتر بخوانید »

آخرین آرای وحدت رویه – دهه اول آبان ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي منتشره از ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور  ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره ۹۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری      رأی …

بیشتر بخوانید »

آخرین آرای وحدت رویه – دهه سوم مهر ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي منتشره از ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور  ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره ۹۳۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۸۸۰ ـ ۲۱/۷/۱۳۹۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری …

بیشتر بخوانید »

آخرین آرای وحدت رویه – دهه دوم مهر ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي منتشره از ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور  ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره ۹۲۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهری (عوارض و بهای خدمات) شورای اسلامی شهر شیراز   رأی شماره ۹۳۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت …

بیشتر بخوانید »

آخرین آرای وحدت رویه – دهه اول مهر ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي منتشره از ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور  ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره ۸۴۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه دستور هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص بهای خدمات استعلام نقل و انتقال     …

بیشتر بخوانید »

آخرین آرای وحدت رویه – دهه سوم شهریور ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي منتشره از ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور  ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره ۸۳۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۸۸۳۰/۹۷/۲۳۳ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور  رأی شماره …

بیشتر بخوانید »

آخرین آرای وحدت رویه – دهه دوم شهریور ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي منتشره از ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور  ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره ۷۵۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری           رأی شماره ۷۵۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت اخیر صورت‌جلسه شماره ۶۱ ـ ۲۳/۸/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر …

بیشتر بخوانید »