خانه / آرشیو تازه‌های کتابخانه تخصصی / آرشیو تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی

آرشیو تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی مرداد ۹۸

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی مرداد ۹۸   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۲۷ خط مشي ايران در خصوص حمايت حقوقي از فناوري خارجي و توسعه فناوري ملي/ انوشه لبافيان طوسي.- به راهنمايي محمدهادي ميرشمسي با مشاوره سيدقاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبائي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق مالکيت فکري) ؛ ‎۱۳۹۴. ۹۲۸ ارزش اقناعي تصميمات ديوان …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی تیر ۹۸

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی تیر 98

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی تیر ۹۸   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۱۹ حق دسترسي به وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي در رسيدگي هاي قضايي در پرتو نظام حقوق کيفري بين المللي و نظام حقوق کيفري ايران/ محمدرضا زماني درمزاري.- به راهنمايي فتح الله رحيمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، دانشکده علوم انساني، گروه حقوق، رشته …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی خرداد ۹۸

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی خرداد 98

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی خرداد ۹۸   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۱۵ تفويض اختيارات شوراي امنيت به کشورهاي عضو براي توسل به زور/ عليرضا قرباني شراهي.- به راهنمايي محمدرضا ضيايي بيگدلي با مشاوره محمد شريف.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۸۲-‎۸۳. ۹۱۶ نقش حمايت دولت در اقتصاد از …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی اردیبهشت‌ماه ۹۸

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی اردیبهشت‌ماه 98

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی اردیبهشت‌ماه ۹۸ شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۱۴ نظام اروپايي حمايت از پناهندگان با تاکيد بر وضعيت پناهندگان زن و کودک/ سعيده مختارزاده.- به راهنمايي مهريار داشاب با مشاوره سيدقاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، دانشکده علوم انساني، گروه حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۴.

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی دی‌ماه ۹۷

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی دی‌ماه 97

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی دی‌ماه ۹۷   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۱۳ عدم امدادرساني مناسب بر کشتي هاي مواجه با وضعيت اضطراري از منظر حقوق بين الملل (مطالعه موردي حادثه کشتي نفتکش سانچي)/ احسان جهانيان.- به راهنمايي محمد شمسايي با مشاوره همايون حبيبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی آذرماه ۹۷

پایان‌نامه‌‌های حقوقی فارسی آذرماه 97

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی آذرماه ۹۷   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۸۹۹ محرمانگي داور/ سيدسجاد سيدجعفري.- به راهنمايي عباس کريمي با مشاوره حسن باديني؛ لعيا جنيدي.- دکتري (دانشگاه تهران، پرديس بين المللي کيش، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۹۷. ۹۰۰ چالش ها و ابهامات قضايي در مواجهه با بيماران رواني/ وحيد حامد.- به راهنمايي علي خالقي با مشاوره سيدمهدي …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی آبان‌ماه ۹۷

پایان‌نامه‌‌های حقوقی فارسی آبان‌ماه 97

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی آبان‌ماه ۹۷     شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۴۷۳ اصل رفتار ملي در قواعد و رويه هاي سازمان جهاني تجارت/ مجيد هراتيان نژادي.- به راهنمايي محسن محبي با مشاوره محمد شمسايي؛ اسفنديار اميدبخش.- دکتري (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق وعلوم سياسي، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ‎۱۳۹۷٫ ۸۸۹ تعهدات بين المللي دولت جمهوري …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی مهر ۹۷

mehr-97

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی مهر ۹۷   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات DT470 جاسوسي سايبري از ديدگاه حقوق بين الملل/ آيدا آقاجاني رونقي.- به راهنمايي.آرامش شهبازي با مشاوره سيدقاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبائي، دانشکده.حقوق و علوم سياسي، گروه حقوق بين الملل عمومي، رشته حقوق) ؛ ‎۱۳۹۷. DT471 قتل و نابودسازي به عنوان جنايت عليه بشريت در حقوق …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی شهریور ۹۷

shahrivar-97

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی شهریور ۹۷   رکورد عنوان – پديدآور – مشخصات ۸۸۸ پيش بيني جرم، مباني روش ها و پيامدهاي.حقوقي جرم شناختي./ مهري برزگر.- به راهنمايي حسين غلامي با مشاوره علي حسين نجفي ابرندآبادي؛ بهزاد رضوي فرد.- دکتري (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق) ؛ ‎۱۳۹۶.  

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی مرداد ۹۷

mordad-97

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی مرداد ۹۷   رکورد عنوان – پديدآور – مشخصات ۸۸۶ ساز و کارهاي رعايت حق سکوت و دسترسي.به وکيل در جريان بازجويي ضابطان./ ابراهيم رجبي تاج امير.- به راهنمايي علي.خالقي.- دکتري (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده حقوق، رشته حقوق ميفري و جرم شناسي) ؛ ‎۱۳۹۶. ۸۸۷ منع تبعيض در آموزش بر اساس جنسيت در نظام.حقوق بين الملل بشر …

بیشتر بخوانید »