آرشیو منشورات مؤسسه

حقوق املاک واقع در طرح‌های شهرداری

حقوق املاک واقع در طرح های شهرداری

 حقوق املاک واقع در طرح‌های شهرداری  به همراه نمونه دادخواست و آرای قضایی فهرست مطالب:  سخن ناشر فهرست اختصاری پیشگفتار مقدمه فصل اول: مفاهیم و تعاریف مبحث اوّل: حقوق مالکانه گفتار اوّل: مفهوم مالکیت در حقوق ایران و انگلستان گفتار دوم: اوصاف مالکیت گفتار سوم: مبانی محدودکننده مالکیت گفتار چهارم: مالکین حقوق مالکانه بند اوّل: مالکین عرصه و اعیان بند …

بیشتر بخوانید »

انتقال خطر در بیع کالای در حال حمل

انتقال خطر در بیع کالای در حال حمل  مطالعه‌ای تطبیقی در کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا، کد متحد تجارت آمریکا و قانون بیع اموال منقول بریتانیا   فهرست مطالب: سخن ناشر یکم. مقدمه دوم. کنوانسیون راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا الف. خطر تلف مبیعی که در حال حمل فروخته می‌شود ۱٫ کلّیات ۲٫ مادۀ ۶۸ …

بیشتر بخوانید »

مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۴۱

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 41

مجله پژوهشهای حقوقی (فصلنامه علمی- ترویجی) سال هیجدهم – شماره ۴۱ بهار ۱۳۹۹ مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی       فهرست عناوین نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر لوله‌های فرامرزی نفت و گاز و ضرورت تکامل آن‎‬‬‬‎ دکتر حسین شریفی طرازکوهی ـ دکتر حجت سلیمی ترکمانی قتل ناشي از تحريک بزه‌ديده در الگوواره حقوق کيفري ايران  …

بیشتر بخوانید »

مسؤولیت بین‌المللی دولت – چاپ یازدهم

مسئولیت بین المللی دولت

مسؤولیت بين‌المللی دولت – چاپ یازدهم   فهرست مطالب: ديباچه استاد ارجمند آقاي دكتر سيّدجمال سيفي پيشگفتار مترجم مسؤوليت دولت‌ها براي ارتكاب اعمال متخلّفانه بين‌المللی بخش نخست: فعل متخلّفانه بين‌المللي دولت فصل اول: اصول كلي ماده ۱    مسؤوليت دولت بابت اعمال متخلّفانه بين‌المللي خويش ماده ۲    عناصر فعل متخلّفانه بين‌المللي دولت ماده ۳    توصيف فعل دولت به عنوان فعل متخلّفانه …

بیشتر بخوانید »

بزه‌دیده‌شناسی جرم حکومتی

بزه‌دیده‌شناسی جرم حکومتی

بزه‌دیده‌شناسی جرم حکومتی فهرست مطالب: سخن ناشر فهرست اختصاری فهرست جداول و نمودارها دیباچه: از «بزه دیده شناسیِ سوءاستفاده از قدرت» تا «بزه دیده شناسی جرم دولتی» مقدمه مترجم معرفی نویسندگان مقدمه فصل اول: بزه‌دیده‌شناسی جرم حکومتی داون ال. روث و دیوید کازلاریچ مقدمه قلمرو بزه دیده شناسی و جرم حکومتی بازگشت به باتلاق تعریف استانداردها بزه دیدگان چه کسانی …

بیشتر بخوانید »

حق بر شهر

حق بر شهر

حق بر شهر فهرست مطالب: سخن ناشر فهرست اختصاری مطالب مقدمه فصل اول: مفهوم و مبانی نظری حق بر شهر گفتار اول: مفهوم و اهمیت حق بر شهر مبحث اول: مفاهیم بند اول: تعریف اصطلاحی حق بر شهر بند دوم: حق بر شهر در آرای اندیشمندان مبحث دوم: اهمیت و ضرورت حق بر شهر گفتار دوم: مبانی حق بر شهر …

بیشتر بخوانید »

حقوق خانواده به زبان ساده، تحلیلی و کاربردی

حقوق خانواده

حقوق خانواده به زبان ساده، تحلیلی و کاربردی فهرست مطالب: سخن ناشر اختصارات فهرست اختصاری پیشگفتار مقدمه فصل اول: نکاح  مبحث اول: تعریف عقد نکاح و اقسام آن گفتار اول: تعریف عقد نکاح گفتار دوم: اقسام عقد نکاح بند اول: نکاح موقّت بند دوم: نکاح دائم بند سوم: تفاوت نکاح دائم و موقّت مبحث دوم: نامزدی گفتار اول: ماهیت نامزدی …

بیشتر بخوانید »

مجموعه مقالات همایش نقش شورای اقتصادی و اجتماعی

مجموعه مقالات نقش همایش شورای اقتصادی و اجتماعی

مجموعه مقالات همایش نقش شورای اقتصادی و اجتماعی در تحقق اهداف منشور ملل متحد ( ۲۷ بهمن ۱۳۹۵) فهرست مطالب: سخن ناشر مقدمه برنامۀ همایش گزارش همایش بخش ویژه: بزرگداشت پطروس غالی میراث ثلاثۀ پطرس غالی: صلح، توسعه و دموکراسی دکتر جمشید ممتاز نقش پروفسور پطرس غالی در تعدیل نظام امنیت جمعی شورای امنیت دکتر حسن سواری بخش اول: کمیسیونهای …

بیشتر بخوانید »

فرهنگ حقوق محیط زیست 

فرهنگ محیط زیست

فرهنگ حقوق محیط زیست    چکیده ای از کتاب فرهنگ حقوق محیط زیست  🔴فرهنگ حقوق محیط زیست، دربردارنده مجموعه ای از واژگان و اصطلاحات مورد استفاده دست اندرکاران و اهل فن حقوق و محیط زیست، از جمله پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و کارشناسان حوزه حقوق محیط زیست می باشد، که عموما بر اساس مستندات قانونی و یا منابع حقوق داخلی و …

بیشتر بخوانید »

شرحی فشرده بر کنوانسیون پالرمو مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملّی

شرحی فشرده بر کنوانسیون پالرمو

شرحی فشرده بر کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملّی)     فهرست مطالب: سخن ناشر فهرست اختصاری مطالب پیشینه کنوانسیون ماده ۱- بیان اهداف ماده ۲- اصطلاحات موردِاستفاده ماده ۳- دامنه شمول ماده ۴- حمایت از حاکمیت ماده ۵- جرم‌انگاری مشارکت در یک گروه مجرم سازمان‌یافته ماده ۶- جرم‌انگاری تطهیر عواید حاصل از جرم ماده ۷- تدابیر مبارزه با …

بیشتر بخوانید »