چهارشنبه , اردیبهشت ۱ ۱۴۰۰
faen

آرشیو منشورات مؤسسه

مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۴۲

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 42

مجله پژوهشهای حقوقی (فصلنامه علمی- ترویجی) سال نوزدهم – شماره ۴۲ تابستان ۱۳۹۹ مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی       فهرست عناوین عناصر نخستین قانون اساسی ایران؛ اصول حکومت قانون‎‬‬‬‎ دکتر سیّد ناصر سلطانی تأمین اصول و حقوق بنیادین کار دکتر زهره رحمانی تحلیلی بر سیر تحول مفهوم فرهنگ در نظام بین‌المللی حقوق بشر و …

بیشتر بخوانید »

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی شماره ۱۵

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره 15

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی (علمی – پژوهشی)   سال هفتم – شماره ۱۵ بهار – تابستان ۱۳۹۹ مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق سردبیر: دکتر محمد آشوری       فهرست عناوین ارتباط حق‌ سکوت متهم با اصل نفی خوداتهامی و ضمانت‌اجرای آن در حقوق کیفری ایران و رویه قضایی ایالات‌متحده دکتر جواد صالحی همگرایی و واگرایی مقررات مبارزه …

بیشتر بخوانید »

انتقال خطر در بیع کالای در حال حمل

انتقال خطر در بیع کالای در حال حمل  مطالعه‌ای تطبیقی در کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا، کد متحد تجارت آمریکا و قانون بیع اموال منقول بریتانیا   فهرست مطالب: سخن ناشر یکم. مقدمه دوم. کنوانسیون راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا الف. خطر تلف مبیعی که در حال حمل فروخته می‌شود ۱٫ کلّیات ۲٫ مادۀ ۶۸ …

بیشتر بخوانید »

مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۴۱

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 41

مجله پژوهشهای حقوقی (فصلنامه علمی- ترویجی) سال هیجدهم – شماره ۴۱ بهار ۱۳۹۹ مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی       فهرست عناوین نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر لوله‌های فرامرزی نفت و گاز و ضرورت تکامل آن‎‬‬‬‎ دکتر حسین شریفی طرازکوهی ـ دکتر حجت سلیمی ترکمانی قتل ناشي از تحريک بزه‌ديده در الگوواره حقوق کيفري ايران  …

بیشتر بخوانید »

مسؤولیت بین‌المللی دولت – چاپ یازدهم

مسئولیت بین المللی دولت

مسؤولیت بين‌المللی دولت – چاپ یازدهم   فهرست مطالب: ديباچه استاد ارجمند آقاي دكتر سيّدجمال سيفي پيشگفتار مترجم مسؤوليت دولت‌ها براي ارتكاب اعمال متخلّفانه بين‌المللی بخش نخست: فعل متخلّفانه بين‌المللي دولت فصل اول: اصول كلي ماده ۱    مسؤوليت دولت بابت اعمال متخلّفانه بين‌المللي خويش ماده ۲    عناصر فعل متخلّفانه بين‌المللي دولت ماده ۳    توصيف فعل دولت به عنوان فعل متخلّفانه …

بیشتر بخوانید »

بزه‌دیده‌شناسی جرم حکومتی

بزه‌دیده‌شناسی جرم حکومتی

بزه‌دیده‌شناسی جرم حکومتی فهرست مطالب: سخن ناشر فهرست اختصاری فهرست جداول و نمودارها دیباچه: از «بزه دیده شناسیِ سوءاستفاده از قدرت» تا «بزه دیده شناسی جرم دولتی» مقدمه مترجم معرفی نویسندگان مقدمه فصل اول: بزه‌دیده‌شناسی جرم حکومتی داون ال. روث و دیوید کازلاریچ مقدمه قلمرو بزه دیده شناسی و جرم حکومتی بازگشت به باتلاق تعریف استانداردها بزه دیدگان چه کسانی …

بیشتر بخوانید »

حق بر شهر

حق بر شهر

حق بر شهر فهرست مطالب: سخن ناشر فهرست اختصاری مطالب مقدمه فصل اول: مفهوم و مبانی نظری حق بر شهر گفتار اول: مفهوم و اهمیت حق بر شهر مبحث اول: مفاهیم بند اول: تعریف اصطلاحی حق بر شهر بند دوم: حق بر شهر در آرای اندیشمندان مبحث دوم: اهمیت و ضرورت حق بر شهر گفتار دوم: مبانی حق بر شهر …

بیشتر بخوانید »

حقوق خانواده به زبان ساده، تحلیلی و کاربردی

حقوق خانواده

حقوق خانواده به زبان ساده، تحلیلی و کاربردی فهرست مطالب: سخن ناشر اختصارات فهرست اختصاری پیشگفتار مقدمه فصل اول: نکاح  مبحث اول: تعریف عقد نکاح و اقسام آن گفتار اول: تعریف عقد نکاح گفتار دوم: اقسام عقد نکاح بند اول: نکاح موقّت بند دوم: نکاح دائم بند سوم: تفاوت نکاح دائم و موقّت مبحث دوم: نامزدی گفتار اول: ماهیت نامزدی …

بیشتر بخوانید »

مجموعه مقالات همایش نقش شورای اقتصادی و اجتماعی

مجموعه مقالات نقش همایش شورای اقتصادی و اجتماعی

مجموعه مقالات همایش نقش شورای اقتصادی و اجتماعی در تحقق اهداف منشور ملل متحد ( ۲۷ بهمن ۱۳۹۵) فهرست مطالب: سخن ناشر مقدمه برنامۀ همایش گزارش همایش بخش ویژه: بزرگداشت پطروس غالی میراث ثلاثۀ پطرس غالی: صلح، توسعه و دموکراسی دکتر جمشید ممتاز نقش پروفسور پطرس غالی در تعدیل نظام امنیت جمعی شورای امنیت دکتر حسن سواری بخش اول: کمیسیونهای …

بیشتر بخوانید »

فرهنگ حقوق محیط زیست 

فرهنگ محیط زیست

فرهنگ حقوق محیط زیست    چکیده ای از کتاب فرهنگ حقوق محیط زیست  🔴فرهنگ حقوق محیط زیست، دربردارنده مجموعه ای از واژگان و اصطلاحات مورد استفاده دست اندرکاران و اهل فن حقوق و محیط زیست، از جمله پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و کارشناسان حوزه حقوق محیط زیست می باشد، که عموما بر اساس مستندات قانونی و یا منابع حقوق داخلی و …

بیشتر بخوانید »