چهارشنبه , فروردین ۲۰ ۱۳۹۹
faen
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

بایگانی/آرشیو برچسب ها : هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

آرای وحدت رویه دهه سوم بهمن ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ لغايت ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور    ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره ۲۸۰۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قرارهایی که از شعب تجدیدنظر صادر می‌شود، شعبه هم‌عرض در …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه سوم آذر ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران     الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور    ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره ۲۳۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۵۵۳۱/۹۳/ص ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ و ۳۷۳۳۶ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز   رأی شماره ۲۳۵۴ الی ۲۳۵۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه دوم آذر ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران     الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور    ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره ۱۴۴۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ ـ۱ ـ۱ از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار           رأی شماره ۱۴۸۵ هیئت‌عمومی …

بیشتر بخوانید »

آخرین آرای وحدت رویه – دهه سوم مرداد ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي منتشره از ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور    ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري  رأی شماره ۳۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری           رأی شماره ۹۵۵/۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت …

بیشتر بخوانید »

آخرین آرای وحدت رویه – دهه سوم خرداد ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي منتشره از ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران     الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور   ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره ۱۵۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آیین‌نامه داخلی شورای شهر کرج مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۲       رأی شماره ۱۵۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره …

بیشتر بخوانید »

آخرین آرای وحدت رویه – دهه سوم اردیبهشت ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي منتشره از ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران     الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور   رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري   رأی شماره۲۱۵۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۰ و کد (۷۲۰۴ـ ۷۰۲۰۰۴) دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی …

بیشتر بخوانید »

آخرین آرای وحدت رویه – دهه اول اردیبهشت ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي منتشره از ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران     الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور   ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره ۲۱۳۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ صفحه ۶۴ طرح تفصیلی شهر رباط‌کریم رأی شماره ۱۵۵۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری        رأی شماره ۱۵۶۰ …

بیشتر بخوانید »

آخرین آرای وحدت رویه – دهه سوم فروردین ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي منتشره از ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور   ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره ۱۶۴۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴ هـ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۶ هیئت‌وزیران       رأی شماره ۱۶۴۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری        رأی شماره …

بیشتر بخوانید »

آخرین آرای وحدت رویه – دهه سوم بهمن ۹۷

آراء وحدت رويه قضايي منتشره از ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ لغايت ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور   ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري  رأی شماره ۱۸۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ شیوه‌نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مصوب مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری …

بیشتر بخوانید »

آخرین آرای وحدت رویه – دهه سوم دی ۹۷

آراء وحدت رويه قضايي منتشره از ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ لغايت ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران         الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور  ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره ۱۶۴۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره‌های ۴ و ۶ تعرفه عوارض شماره ۲۱ شهرداری یاسوج در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج      …

بیشتر بخوانید »