جدیدترین های باشگاه

دکتر رضا عمانی سامانی ( دکترا پزشکی و دکترای اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران)…
دکتر سید جمال سیفی (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)                  عینیت‌یافتن…
دکتر مهرداد رایجیان‌اصلی (عضو هیات‌علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه “سمت”) روشن است که هر انسانی…
دکتر مهرنوش ابوذری (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) هوش مصنوعی با دستیابی به مقدار زیادی…