آرشیو کتب منتشره مؤسسه

بزه‌دیده‌شناسی جرم حکومتی

بزه‌دیده‌شناسی جرم حکومتی

بزه‌دیده‌شناسی جرم حکومتی فهرست مطالب: سخن ناشر فهرست اختصاری فهرست جداول و نمودارها دیباچه: از «بزه دیده شناسیِ سوءاستفاده از قدرت» تا «بزه دیده شناسی جرم دولتی» مقدمه مترجم معرفی نویسندگان مقدمه فصل اول: بزه‌دیده‌شناسی جرم حکومتی داون ال. روث و دیوید کازلاریچ مقدمه قلمرو بزه دیده شناسی و جرم حکومتی بازگشت به باتلاق تعریف استانداردها بزه دیدگان چه کسانی …

بیشتر بخوانید »

حق بر شهر

حق بر شهر

حق بر شهر فهرست مطالب: سخن ناشر فهرست اختصاری مطالب مقدمه فصل اول: مفهوم و مبانی نظری حق بر شهر گفتار اول: مفهوم و اهمیت حق بر شهر مبحث اول: مفاهیم بند اول: تعریف اصطلاحی حق بر شهر بند دوم: حق بر شهر در آرای اندیشمندان مبحث دوم: اهمیت و ضرورت حق بر شهر گفتار دوم: مبانی حق بر شهر …

بیشتر بخوانید »

حقوق خانواده به زبان ساده، تحلیلی و کاربردی

حقوق خانواده

حقوق خانواده به زبان ساده، تحلیلی و کاربردی فهرست مطالب: سخن ناشر اختصارات فهرست اختصاری پیشگفتار مقدمه فصل اول: نکاح  مبحث اول: تعریف عقد نکاح و اقسام آن گفتار اول: تعریف عقد نکاح گفتار دوم: اقسام عقد نکاح بند اول: نکاح موقّت بند دوم: نکاح دائم بند سوم: تفاوت نکاح دائم و موقّت مبحث دوم: نامزدی گفتار اول: ماهیت نامزدی …

بیشتر بخوانید »

مجموعه مقالات همایش نقش شورای اقتصادی و اجتماعی

مجموعه مقالات نقش همایش شورای اقتصادی و اجتماعی

مجموعه مقالات همایش نقش شورای اقتصادی و اجتماعی در تحقق اهداف منشور ملل متحد ( ۲۷ بهمن ۱۳۹۵) فهرست مطالب: سخن ناشر مقدمه برنامۀ همایش گزارش همایش بخش ویژه: بزرگداشت پطروس غالی میراث ثلاثۀ پطرس غالی: صلح، توسعه و دموکراسی دکتر جمشید ممتاز نقش پروفسور پطرس غالی در تعدیل نظام امنیت جمعی شورای امنیت دکتر حسن سواری بخش اول: کمیسیونهای …

بیشتر بخوانید »

فرهنگ حقوق محیط زیست 

فرهنگ محیط زیست

فرهنگ حقوق محیط زیست    چکیده ای از کتاب فرهنگ حقوق محیط زیست  🔴فرهنگ حقوق محیط زیست، دربردارنده مجموعه ای از واژگان و اصطلاحات مورد استفاده دست اندرکاران و اهل فن حقوق و محیط زیست، از جمله پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و کارشناسان حوزه حقوق محیط زیست می باشد، که عموما بر اساس مستندات قانونی و یا منابع حقوق داخلی و …

بیشتر بخوانید »

شرحی فشرده بر کنوانسیون پالرمو مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملّی

شرحی فشرده بر کنوانسیون پالرمو

شرحی فشرده بر کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملّی)     فهرست مطالب: سخن ناشر فهرست اختصاری مطالب پیشینه کنوانسیون ماده ۱- بیان اهداف ماده ۲- اصطلاحات موردِاستفاده ماده ۳- دامنه شمول ماده ۴- حمایت از حاکمیت ماده ۵- جرم‌انگاری مشارکت در یک گروه مجرم سازمان‌یافته ماده ۶- جرم‌انگاری تطهیر عواید حاصل از جرم ماده ۷- تدابیر مبارزه با …

بیشتر بخوانید »

انطباق دقیق ارائه با مفاد اعتبار و ایراد تقلّب

انطباق دقیق ارائه با مفاد اعتبار

انطباق دقیق ارائه با مفاد اعتبار و ایراد تقلّب: برقراری تعادل میان منافع بازرگانان در حقوق اعتبارات اسنادی معاصر   فهرست مطالب: سخن ناشر ۱٫ مقدمه ۲٫ کلّیات اعتبار اسنادی الف. سرآغازهای تاریخی شکل‌گیری نهاد اعتبارات اسنادی ب. پرداخت ازطریق اعتبار اسنادی ج. افتتاح اعتبار د. معامله کردن (نقد کردن) اعتبار ﻫ . اسناد حمل ۳٫ منابع حقوق اعتبارات اسنادی …

بیشتر بخوانید »

راهنمایی برای بانکداران در پیشگیری از تقلب و کلاهبرداری

راهنمایی برای بانکداران

راهنمایی برای بانکداران در پیشگیری از تقلب و کلاهبرداری و پولشویی در معاملات اعتبار اسنادی   فهرست مطالب: سخن ناشر سخن سردبیر دیباچه خلاصه مقدمه فصل اول. تقلب و کلاهبرداری در معاملات اعتبار اسنادی دعوایی مصری کارلو کارسانا ـ کلاهبردار ایتالیایی آهن قراضه های خریداری شده از فروشندۀ لبنانی تقلبات و کلاهبرداری‌ ها صورت گرفته علیه خریداران مقیم چین هننسی …

بیشتر بخوانید »

نقش قاضی بین‌المللی در انسانی شدن حقوق بین‌الملل

نقش قاضی بین المللی

نقش قاضی بین‌المللی در انسانی شدن حقوق بین‌الملل فهرست مطالب: سخن ناشر فهرست علائم اختصاری ديباچه مقدمه بخش نخست: نظرات مستقل به مثابه مؤلفه ای ديالکتيک برای توسعه قواعد حقوق بين‌الملل فصل اول: اثرگذاری انديشه‌ها در تکوين قواعد حقوق بين‌الملل گفتار اول: از انديشمندان سابق تا علمای متأخر گفتار دوم: منصب قضای بين‌المللی فرصتی براي ابراز انديشه‌های تأثيرگذار در نظام …

بیشتر بخوانید »

حقوق زنان روستایی در پرتو اهداف توسعه پایدار

حقوق زنان روستایی

حقوق زنان روستایی در پرتو اهداف توسعه پایدار   فهرست  مطالب: مقدمه فصل اول: مفهوم و مبانی حمایت از حقوق زنان روستایی و اهداف توسعه پایدار گفتار اول: مفهوم و مبانی حمایت از حقوق زنان روستایی مبحث اول: مفهوم حقوق زنان روستایی مبحث دوم: مبانی و دلایل حمایت از حقوق زنان روستایی گفتار دوم: تاریخچه شکل‌گیری اهداف توسعه پایدار و …

بیشتر بخوانید »