پیشنهاد برگزاری اجلاسیه کرسی نظریه‌پردازی

  • مشخصات پیشنهاددهنده

  • مشخصات کرسی پیشنهادی

  • (توضیح دهید که برگزاری این کرسی، چه چالش حقوقی موجودی را حل خواهد کرد یا راهکار ارائه خواهد داد؟)
keyboard_arrow_up