بایگانی قوانین

قوانین دهه دوم تیر ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/04/11 لغايت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری…

قوانین دهه اول خرداد ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/03/01 لغايت 1402/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون سند الحاقی (پروتکل) تمدید موافقت‌نامه…

قوانین دهه اول اردیبهشت ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/02/01 لغايت 1402/02/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب…

قوانین دهه اول فروردین ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/01/01 لغايت 1402/01/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور  قانون…

قوانین دهه اول اسفند ۱۴۰۱

قوانین منتشره از 1401/12/01 لغايت 1401/12/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های…

قوانین دهه دوم بهمن ۱۴۰۱

قوانین منتشره از 1401/11/11 لغايت 1401/11/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه…

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۱

قوانین منتشره از 1401/10/21 لغايت 1401/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و تجاری…

قوانین دهه اول دی ۱۴۰۱

قوانین منتشره از 1401/10/01 لغايت 1401/10/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل…

قوانین دهه اول آذر ۱۴۰۱

قوانین منتشره از 1401/09/01 لغايت 1401/09/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران قانون مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق  …

قوانین دهه سوم آبان ۱۴۰۱

قوانین منتشره از 1401/08/21 لغايت 1401/08/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون معاهده انتقال محکومان بين جمهوري…
keyboard_arrow_up