بایگانی مصوبات شوراها

مصوبات شوراها دهه اول دی ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/10/01 لغایت 1402/10/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   الف ـ شورای‌عالی…

مصوبات شوراها دهه دوم آذر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/09/11 لغایت 1402/09/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی انقلاب…

مصوبات شوراها دهه سوم مهر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/07/21 لغایت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شورای‌عالی انقلاب فرهنگی…
keyboard_arrow_up