بایگانی مصوبات شوراها

مصوبات شوراها دهه اول خرداد ۱۴۰۳

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه…

مصوبات شوراها دهه دوم بهمن ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/11/11 لغایت 1402/11/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی شهرسازی و معماری…

مصوبات شوراها دهه اول دی ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/10/01 لغایت 1402/10/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   الف ـ شورای‌عالی…
keyboard_arrow_up