بایگانی مقالات فارسی

تازه‌های مقالات فارسی شهریور 1401

تازه‌های مقالات فارسی شهریور 1401   رکورد عنوان – پديدآور – مأخذ ۱۳۸۱۳ يکنواخت سازي قراردادهاي بانکي توسط بانک مرکزي: مطالعه موردي قراردادهاي مشارکت/ اناشه ملکميان.- حقوق بانکي. ‎۱۴۰۰، سال…
تازه های مقالات فارسی دی 99

تازه‌های مقالات فارسی دی99

تازه‌های مقالات فارسی دی99   رکورد عنوان – پديدآور – مأخذ ۱۳۸۰۶ ملاحظاتي در خصوص نحوه تعيين تکليف تخليه و پرداخت الباقي ثمن واقعي در دفاتر اسناد رسمي و وجه…
تازه‌های مقالات فارسی خرداد 99

تازه‌های مقالات فارسی خرداد 99

تازه‌های مقالات فارسی خرداد 99   رکورد عنوان – پديدآور – مأخذ ۱۳۷۵۷ توقف فرآيندهاي عادي با وقوع تقلب در ضمانتنامه هاي بانکي/ عليرضا مسعودي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم،…
تازه‌های مقالات فارسی مهر 98

تازه‌های مقالات فارسی مهر 98

تازه‌های مقالات فارسی مهر 98   رکورد عنوان – پديدآور – مأخذ ۱۳۷۰۰ حقوق بين الملل عمومي: مسووليت بين المللي – گزيده کتاب/ محمدرضا بيگدلي ضيايي.- مجد. ‎۱۳۹۸، سال سوم،…
تازه‌های مقالات فارسی تیر 98

تازه‌های مقالات فارسی تیر 98

تازه‌های مقالات فارسی تیر 98   رکورد عنوان – پديدآور – مأخذ ۱۳۴۷۲ مباني حقوق اسلامي – گزيده کتاب/ ابوالقاسم گرجي.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۴ (مسلسل ‎۵۴)، آذر:…
تازه‌های مقالات فارسی خرداد 98

تازه‌های مقالات فارسی خرداد 98

تازه‌های مقالات فارسی خرداد 98   رکورد عنوان – پديدآور – مأخذ ۱۳۴۶۳ بررسي مبنا و شرايط اعمال صلاحيت دادگاه هاي داخلي کشورها براي رسيدگي به جنايات جنگي/ حسن پوربافراني.-…
تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت 98

تازه‌های مقالات فارسی اردیبهشت 98

تازه‌های مقالات فارسی اردیبهشت 98 رکورد عنوان – پديدآور – مأخذ ۱۳۴۵۸ علي اکبر داور بنيان گذار دادگستري نوين ايران/ ولي الله شمشيربندي.- آيين دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۲۳،…
keyboard_arrow_up