بایگانی کتابخانه تخصصی

  1. خانه
  2. بایگانی کتابخانه تخصصی

تازه‌های کتاب‌های فارسی بهمن ۱۴۰۱

تازه‌های کتاب‌های فارسی بهمن ۱۴۰۱ رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۹۹۲ K‎ ۸۹۱‎ /ک‎۹‎د‎۲ داوري چندجانبه و چند قراردادي در صنعت پيمانکاري/ [ديميتار کوندف]؛ سيداميرمحمد ارجمند،…

تازه‌های مقالات فارسی شهریور 1401

تازه‌های مقالات فارسی شهریور 1401   رکورد عنوان – پديدآور – مأخذ ۱۳۸۱۳ يکنواخت سازي قراردادهاي بانکي توسط بانک مرکزي: مطالعه موردي قراردادهاي مشارکت/ اناشه ملکميان.- حقوق بانکي. ‎۱۴۰۰، سال…

تازه‌های کتاب‌های فارسی تیر 1401

تازه‌های کتاب‌های فارسی تیر 1401   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۹۰۰ HV‎ ۶۷۷۳‎ /الف‎5‎م‎۳ مجموعه قوانين، و مقررات جرايم رايانه اي: با آخرين اصلاحات/ مريم…