جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی در فصل بهار ۱۴۰۱

جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل بهار ۱۴۰۱

 

 

ردیف نام کارگاه/ دوره مدرس تاریخ برگزاری روز و ساعت طول کارگاه / دوره شهریه (ریال) ثبت‌نام
۱ روش تحقیق در علوم جنایی تجربی: مطالعات کیفی (دوره پیشرفته) آقای دکتر محمد فرجیها ۱۶/۰۱/۱۴۰۱

۲۳/۰۱/۱۴۰۱

۳۰/۰۱/۱۴۰۱

۰۶/۰۲/۱۴۰۱

سه شنبه ها

۱۶:۳۰ الی ۱۸

۶ ساعت ۶۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۲ طرح و اداره دعوی از سوی اشخاص حقوقی آقای محمدرضا فتحی ۱۸/۱/۱۴۰۱

۲۵/۱/۱۴۰۱

پنج شنبه ها

۱۷ الی ۱۹

۴ ساعت ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۳ رویه عملی اجرای احکام حقوقی آقای محمد زارع ۲۰/۱/۱۴۰۱

۲۷/۱/۱۴۰۱

۳۱/۱/۱۴۰۱

۱۰/۲/۱۴۰۱

۱۷/۲/۱۴۰۱

شنبه ها

۱۷ الی ۱۹

۱۰ ساعت ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۴

 

رویه حقوقی مطالبه خسارت از بیت المال آقای دکتر مجید جعفری ۲۴/۱/۱۴۰۱

۳۱/۱/۱۴۰۱

چهار شنبه ها

۱۶ الی ۱۸

۴ ساعت ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۵ سرمایه گذاری خارجی به صورت کاربردی خانم سارا اکبری  مهربانی ۱/۲/۱۴۰۱

۸/۲/۱۴۰۱

۲۲/۲/۱۴۰۱

پنج شنبه ها

۱۷ الی ۲۰

۹ ساعت ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۶ پیش بینی و کنترل ریسک های قراردادی خانم دکتر میترا ضرابی ۶/۲/۱۴۰۱

۲۰/۲/۱۴۰۱

۲۷/۲/۱۴۰۱

سه شنبه ها

۱۷ الی ۱۹

۶ ساعت ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۷ مسائل کاربردی مباحث ارث و وصیت آقای دکتر حسن فدایی ۱۸/۲/۱۴۰۱

۲۵/۲/۱۴۰۱

یک شنبه ها

۱۸ الی ۲۰

۴ ساعت ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۸ تأمین خواسته و دستور موقت آقای دکتر حسن فضلی ۱۹/۲/۱۴۰۱

 

دو شنبه

۱۶ الی ۲۰

۴ ساعت ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۹ دعاوی کیفری مرتبط با ارزهای دیجیتال آقای محمد صادق امانی ۲۱/۲/۱۴۰۱

۲۸/۲/۱۴۰۱

چهار شنبه ها

۱۸ الی ۲۰

۴ساعت ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۱۰ داوری در پرونده های حقوقی و کیفری آقای دکتر حسن فضلی ۲۶/۲/۱۴۰۱

۲۹/۲/۱۴۰۱

دو شنبه

پنج شنبه

۱۶ الی ۱۹

۶ ساعت ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۱۱ نظام حقوقی حاکم بر مناطق آزاد تجاری و صنعتی آقای دکتر حمید قهوه چیان ۲/۳/۱۴۰۱

۹/۳/۱۴۰۱

۱۶/۳/۱۴۰۱

۲۳/۳/۱۴۰۱

دو شنبه ها

۱۸ الی ۲۰

۸ ساعت ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۱۲ چگونگی دفاع از دعاوی مطروحه از طرف مشتری بانک در اجراییه های ثبتی آقای دکترحسین قربانیان ۳/۳/۱۴۰۱

۱۰/۳/۱۴۰۱

سه شنبه ها

۱۶ الی ۱۸

۴ ساعت ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۱۳ نکات کاربردی در نحوه نگارش و صدور چک آقای دکتر یاسر مرادی ۱۲/۳/۱۴۰۱

۱۹/۳/۱۴۰۱

پنج شنبه ها

۱۸ الی ۲۰

۴ ساعت ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۱۴ جنبه های کاربردی جرایم و تخلفات ارزی آقای دکتر حسین قربانیان ۲۴/۳/۱۴۰۱

۳۱/۳/۱۴۰۱

سه شنبه ها

۱۶ الی ۱۸

۴ ساعت

 

۲٫۶۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۱۵ توقیف کشتی

 

خانم دکتر فائزه طباطبایی ۲۹/۳/۱۴۰۱

۳۰/۳/۱۴۰۱

یک شنبه

دوشنبه

۱۴ الی ۱۷

۶ ساعت ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.