قوانین دهه دوم اذر 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

قوانین منتشره از

1400/09/11 لغايت 1400/09/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

قانون تصویب اصلاحات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس‌تی‌سی دبلیو ۱۹۷۸ (۱۳۵۷))
قانون سند الحاقی (پروتکل) حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر
قانون نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

 

قانون تصویب اصلاحات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس‌تی‌سی دبلیو ۱۹۷۸ (۱۳۵۷))

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22345-13/09/1400

شماره 11/74867 – 134 – ۱۴۰۰/۹/۶

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 56459/96303 مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون تصویب اصلاحات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس تی سی دبلیو ۱۹۷۸ (۱۳۵۷)) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

شماره ۱۰۲۸۱۲-۱۴۰۰/۹/۸

وزارت راه و شهرسازی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تصویب اصلاحات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس‌تی‌سی دبلیو ۱۹۷۸ (۱۳۵۷))» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم مهرماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/74867-۱۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

 

قانون تصویب اصلاحات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس‌تی‌سی دبلیو ۱۹۷۸ (۱۳۵۷))

ماده‌واحده ـ اصلاحیه‌های کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس‌تی‌سی‌دبلیو ۱۹۷۸ (۱۳۵۷)) به شرح زیر تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود:

۱ ـ قطعنامه (ام‌اس‌سی ۳۷۳ (۹۳)) مصوب ۲۲ می ۲۰۱۴ (۱۳۹۳/۳/۱) اصلاحات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس‌تی‌سی دبلیو ۱۹۷۸ (۱۳۵۷)) (پیوست ۹).

۲ ـ قطعنامه (ام‌اس‌سی ۳۷۴ (۹۳)) مصوب ۲۲ می ۲۰۱۴ (۱۳۹۳/۳/۱) اصلاحات آیین‌نامه آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس‌تی‌سی دبلیو ۱۹۷۸ (۱۳۵۷)) (پیوست ۱۰).

۳ ـ قطعنامه (ام‌اس‌سی ۳۹۷ (۹۵)) مصوب ۱۱ ژوئن ۲۰۱۵ (۱۳۹۴/۳/۲۱) اصلاحات بخش «الف» آیین‌نامه آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس‌تی‌سی‌دبلیو ۱۹۷۸ (۱۳۵۷)) (پیوست ۷)

۴ ـ قطعنامه (ام‌اس‌سی ۳۹۶ (۹۵)) مصوب ۱۱ ژوئن ۲۰۱۵ (۱۳۹۴/۳/۲۱) اصلاحات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس‌تی‌سی دبلیو ۱۹۷۸ (۱۳۵۷)) (پیوست ۶).

تبصره ـ در اجرای اصلاحات کنوانسیون رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

 

پیوست ۹

قطعنامه ام اس سی ۳۷۳ (۹۳)

مصوب ۲۲ می‌ ۲۰۱۴ (۱۳۹۳/۳/۱)ی دبلیو)، ۱۹۷۸

اصلاحات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس تی س)

کارگروه ایمنی دریانوردی،

با یادآوری بند «ب» ماده (۲۸) کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی در خصوص وظایف کارگروه،

همچنین با یادآوری ماده (۱۲) کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش،‌ صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان، ‌۱۹۷۸ (۱۳۵۷) (اس تی سی دبلیو) (که از این پس ” کنوانسیون” خوانده می‌شود) در خصوص شیوه‌های اصلاح کنوانسیون‌)؛

بعلاوه، با یادآوری این‌که مجمع با صدور قطعنامه الف ـ ۱۰۷۰ (۲۸)،‌ آیین‌نامه اجرائی اسناد سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیین‌نامه‌ای ای ای) را ‌تصویب نمود؛

با توجه به اصلاحات پیشنهادی در مورد کنوانسیون به منظور اجباری کردن مفاد آیین‌نامه‌ای ای ای؛

ضمن لحاظ این‌که ‌اصلاحات کنوانسیون را در نود و سومین نشست خود مطابق با ردیف (۱) جزء (الف) بند (۱) ماده (۱۲) کنوانسیون پیشنهاد و بخشنامه نمود:

۱ ـ مطابق با ردیف (۴) جزء (الف) بند (۱) ماده (۱۲) کنوانسیون، اصلاحات کنوانسیون را تصویب می‌نماید، متن اصلاحات در پیوست قطعنامه حاضر ارائه شده است؛‌

۲ ـ بر طبق مقرره جدید 16/1، مقرر می‌نماید، ‌به استثنای بندهای (۲۹)، (۳۰)، (۳۱) و (۳۲) از کاربرد واژۀ “می‌بایست” در آیین‌نامه‌ای ای‌ای (پیوست قطعنامه الف ـ ۱۰۷۰ (۲۸))، معنای “باید” مستفاد می‌شود؛

۳ ـ همچنین مقرر می‌نماید، وفق شماره (۲) ردیف (۷) جزء (الف) بند (۱) ماده (۱۲) کنوانسیون، اصلاحات کنوانسیون باید در تاریخ اول جولای ۲۰۱۵ (۱۳۹۴/۰۴/۱۰) پذیرفته‌شده تلقی ‌گردد، مگر این‌که،‌ پیش از تاریخ مزبور، بیش از یک‌سوم اعضاء یا اعضایی که مجموع ظرفیت ناوگان تجاری آنها حداقل پنجاه درصد (۵۰%) وزن ناخالص کشتیرانی تجاری جهانی با کشتی‌های دارای ظرفیت ناخالص ثبت‌شده ۱۰۰ تن یا بیشتر است، به اصلاحات موردنظر اعتراض کرده باشند؛

۴ ـ توجه اعضاء را به این نکته معطوف می‌دارد که وفق ردیف (۸) جزء (الف) بند (۱) ماده (۱۲) کنوانسیون، اصلاحات کنوانسیون، باید در تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۶ (۱۳۹۴/۱۰/۱۱)، به محض پذیرش ایشان بر طبق بند (۲) بالا لازم‌الاجراء شود؛

۵ ـ از دبیرکل تقاضا می‌نماید، بر اساس ردیف (۵) جزء (الف) بند (۱) ماده (۱۲) نسخه‌های تأییدشده قطعنامه حاضر و متن اصلاحات مندرج در پیوست را برای تمامی اعضای کنوانسیون ارسال کند؛

۶ ـ همچنین از دبیرکل تقاضا می‌نماید نسخه‌های این قطعنامه و پیوست آن را برای اعضای سازمان،‌ که عضو کنوانسیون نیستند، ارسال کند.

پیوست

اصلاحات کنوانسیون بینالمللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس‌تی‌سی‌دبلیو)، ۱۹۷۸

فصل ۱ ـ مقررات عمومی

۱ ـ تعاریف جدید زیر در پایان مقرره ۱/۱ ـ ۳۶ اضافه شده است:

 «۳۷ ممیزی، به معنای فرایندی سازمان‌یافته، مستقل و مستند است که به منظور تعیین میزان انطباق با معیارهای ممیزی، برای جمع‌آوری شواهد ممیزی و ارزیابی بی‌طرفانه آن انجام می‌شود.

 ۳۸ طرح ممیزی، به معنای طرح ممیزی کشور عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی است که توسط سازمان و با توجه به دستورالعمل مدون آن تهیه شده است [رجوع شود به چهارچوب و رویه‌های طرح ممیزی دولت عضو آیمو که توسط سازمان با صدور قطعنامه الف ـ ۱۰۶۷ (۲۸) تصویب شده است.]

 ۳۹ آیین‌نامه اجرائی، به معنای آیین‌نامه اجرای اسناد سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیین‌نامه آی‌آی‌آی) است که توسط سازمان مذکور با صدور قطعنامه الف ـ ۱۰۷۰ (۲۸) تصویب شده است.

۴۰ استاندارد ممیزی، به معنای آیین‌نامه اجرائی است.»

۲ ـ مقرره جدید 16/1 پس از مقرره 11/5 اضافه شده است:‌

«مقرره 16/1

تأیید انطباق

۱ ـ طرف‌ها باید به منظور اجرای تعهدات و مسؤولیت‌های خود موضوع کنوانسیون حاضر، مقررات آیین‌نامه اجرائی را اعمال نمایند.

۲ ـ به منظور تأیید انطباق با کنوانسیون حاضر و اجرای آن، هر طرف باید به صورت دوره‌ای و مطابق با استاندارد ممیزی، توسط سازمان مورد ممیزی قرار گیرد.

۳ ـ دبیرکل سازمان مسؤولیت سازمان‌دهی و مدیریت طرح ممیزی را وفق دستورالعمل‌های مدون سازمان برعهده خواهد داشت.

۴ ـ هر طرف وفق دستورالعمل‌های مدون سازمان [رجوع شود به چارچوب و رویه‌های طرح ممیزی دولت عضو آیمو (IMO) که توسط سازمان با صدور قطعنامة الف ـ ۱۰۶۷ (۲۸) تصویب شده است.]، مسؤولیت تسهیل انجام ممیزی و اجرای برنامه عملیات رسیدگی به یافته‌ها را برعهده خواهد داشت.

۵ ـ ممیزی تمامی طرف‌ها باید:

۱ ـ ضمن لحاظ دستورالعمل‌های مدون سازمان، بر یک برنامه زمان‌بندی همه‌جانبه ارائه ‌شده توسط دبیرکل سازمان، مبتنی باشد؛ و

۲ ـ در دوره‌های معین، با لحاظ دستورالعمل‌های مدون سازمان، اجراء شود.»

 

پیـوست ۱۰

قطعنامه ام اس سی ۳۷۴ (۹۳)

مصوب ۲۲ می‌ ۲۰۱۴ (۱۳۹۳/۳/۱)

اصلاحات آییننامه آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان

(اس‌تی‌سی‌دبلیو)

کارگروه ایمنی دریانوردی،

با یادآوری بند «ب» ماده (۲۸) کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی در خصوص وظایف کارگروه؛

همچنین با یادآوری ماده (۱۲) و مقرره ۱/۱/ ـ ۲ ـ ۳ کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش،‌ صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان،‌ ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) (اس‌تی‌سی‌دبلیو) (که از این پس ” کنوانسیون” خوانده می‌شود) مربوط به شیوه‌های اصلاح بخش (الف) آیین‌نامه آموزش،‌ صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان‌ (اس‌تی‌سی‌دبلیو)؛

ضمن لحاظ این‌که، در نود و سومین نشست خود،‌ اصلاحات بخش (الف) آیین‌نامه اس‌تی‌سی‌دبلیو مطابق با ردیف (۱) جزء (الف) بند (۱) ماده (۱۲) کنوانسیون پیشنهاد و بخشنامه گردید؛

۱ ـ مطابق با ردیف (۴) جزء (الف) بند (۱) ماده (۱۲) کنوانسیون، اصلاحات آیین‌نامه اس‌تی‌سی‌دبلیو را تصویب می‌نماید، متن اصلاحات در پیوست قطعنامة حاضر ارائه شده است؛

۲ ـ مقرر می‌نماید، مطابق با شماره (۲) ردیف (۷) جزء (الف) بند (۱) ماده (۱۲) کنوانسیون، که اصلاحات آیین‌نامه اس‌تی‌سی‌دبلیو باید در تاریخ اول جولای ۲۰۱۵ (۱۳۹۴/۰۴/۱۰) پذیرفته‌شده تلقی ‌گردد، مگر این‌که،‌ پیش از تاریخ مزبور بیش از یک‌سوم اعضاء یا اعضایی که مجموع ظرفیت ناوگان تجاری آنها حداقل پنجاه درصد (۵۰%) وزن ناخالص کشتیرانی تجاری جهانی با کشتی‌های دارای ظرفیت ناخالص ثبت‌شده ۱۰۰ تن یا بیشتر است (۵۰%)، به اصلاحات موردنظر اعتراض کرده باشند؛

۳ ـ توجه اعضای کنوانسیون را به این نکته معطوف می‌دارد که، وفق ردیف (۹) جزء (الف) بند (۱) ماده (۱۲) کنوانسیون، اصلاحات آیین‌نامه اس‌تی‌سی‌دبلیو (پیوست)، باید در تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۶ (۱۳۹۴/۱۰/۱۱)، به محض پذیرش ایشان بر طبق بند (۲) بالا لازم‌الاجراء شود؛

۴ ـ از دبیرکل تقاضا می‌نماید، بر اساس ردیف (۵) جزء (الف) بند (۱) ماده (۱۲) نسخه‌های تأییدشده قطعنامه حاضر و متن اصلاحات مندرج در پیوست را برای تمامی اعضای کنوانسیون ارسال کند؛

۵ ـ همچنین از دبیرکل تقاضا می‌نماید نسخه‌های این قطعنامه و پیوست آن را برای اعضای سازمان،‌ که عضو کنوانسیون نیستند، ارسال کند.

 

پیوست

اصلاحات بخش (الف) آییننامه آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس‌تی‌سی‌دبلیو)

فصل ۱ ـ مقررات عمومی

۱ ـ بخش جدید الف ـ 16/1 پس از بخش الف ـ 11/5 موجود اضافه شده است که به شکل ذیل‌ قرائت می‌شود:

 بخش الف ـ16/1

تأییدیه انطباق

۱ ـ از نظر مقرره 16/1 سرفصل‌هایی که باید مشمول ممیزی باشند در جدول ذیل مشخص شده‌اند:

 

قوانین دهه دوم اذر 1400.1-min

قوانین دهه دوم اذر 1400.2-min

 

۱ ـ متن جدید ذیل در پایان یادداشت (۶) و (۷) موجود پس از جدول الف ـ 9/1 اضافه شده است:

«سایر روش‌های آزمون تأییدی معادل که توسط مرجع به رسمیت شناخته شده ‌است، می‌تواند ادامه یابد.»

پیوست ۷

قطعنامه ام اس سی ۳۹۷ (۹۵)

مصوب ۱۱ ژوئن ۲۰۱۵ (۲۱/خرداد/۱۳۹۴)

اصلاحات بخش (الف) آیین‌نامه آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس‌تی‌سی‌دبلیو)

کارگروه ایمنی دریانوردی،

با یادآوری بند (ب) ماده (۲۸) کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی در خصوص وظایف کارگروه؛‌

همچنین با یادآوری ماده (۱۲) و مقررههینامه و نگهبانی برای دریانوردان‌ (اس‌تی‌سی‌دبلیو)؛

با لحاظ این‌که، در نود و سومین نشست خود‌ اصلا ۱/۱/ ـ ۲ ـ ۳ کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش،‌ صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان، ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) (اس‌تی‌سی‌دبلیو) (که از این پس “کنوانسیون” خوانده می‌شود) در خصوص شیوه‌های اصلاح بخش (الف) آیین‌نامه آموزش،‌ صدور گواحات بخش (الف) آیین‌نامه اس‌تی‌سی‌دبلیو مطابق با ردیف (۱) جزء (الف) بند (۱) ماده (۱۲) کنوانسیون پیشنهاد و بخشنامه گردید؛

۱ ـ مطابق با ردیف (۴) جزء (الف) بند (۱) ماده (۱۲) کنوانسیون، اصلاحات به آیین‌نامه اس‌تی‌سی‌دبلیو را تصویب می‌نماید، متن اصلاحات در پیوست قطعنامه حاضر ارائه شده است؛‌

۲ ـ مقرر می‌نماید، وفق شماره (۲) ردیف (۷) جزء (الف) بند (۱) ماده (۱۲) کنوانسیون، که اصلاحات آیین‌نامه اس‌تی‌سی‌دبلیو باید در تاریخ اول جولای ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۰۴/۱۱) پذیرفته‌شده تلقی ‌گردد، مگر این‌که،‌ پیش از تاریخ مزبور بیش از یک‌سوم اعضاء یا اعضایی که مجموع ظرفیت ناوگان تجاری آنها حداقل پنجاه درصد (۵۰%) وزن ناخالص کشتیرانی تجاری جهانی با کشتی‌های دارای ظرفیت ناخالص ثبت‌شده ۱۰۰ تن یا بیشتر است، اعتراض خود را به اصلاحات موردنظر به دبیرکل سازمان اعلام کرده باشند؛

۳ ـ توجه اعضاء را به این نکته معطوف می‌نماید که، مطابق با ردیف (۹) جزء (الف) بند (۱) ماده (۱۲) کنوانسیون، اصلاحات آیین‌نامه اس‌تی‌سی‌دبلیو (اصلاحات پیوست)، باید در تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۷ (۱۳۹۱/۵۰/۱۲) به محض پذیرش ایشان بر طبق بند (۲) بالا لازم‌الاجراء شود؛

۴ ـ از دبیرکل تقاضا می‌نماید، ‌در اجرای ردیف (۵) جزء (الف) بند (۱) ماده (۱۲)، نسخه‌های تأییدشده قطعنامه حاضر و متن اصلاحات مندرج در پیوست را برای تمامی اعضای کنوانسیون ارسال کند؛

۵ ـ همچنین از دبیرکل تقاضا می‌نماید نسخه‌های این قطعنامه و پیوست آن را برای اعضای سازمان،‌ که عضو کنوانسیون نیستند، ارسال کند.

پیوست

اصلاحات بخش (الف) آیین‌نامه آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس‌تی‌سی‌دبلیو)

فصل ۵ ـ الزامات خاص آموزش برای خدمه شاغل در بعضی انواع کشتی‌ها

۱ ـ بخش جدید الف ـ 3/5 پس از بخش الف ـ 2/5 موجود اضافه شده است:

بخش الف ـ 3/5

حداقل الزامات اجباری برای آموزش و شایستگی‌های فرماندهان، افسران، ملوانان و سایر خدمه شاغل در کشتی‌های مشمول آیین‌نامه آی‌جی‌اف

آموزش ابتدایی جهت کشتی‌های مشمول آیین‌نامه آی‌جی‌اف

۱ ـ هر متقاضی گواهینامه آموزش ابتدایی جهت خدمت در کشتی‌های مشمول آیین‌نامه آی‌جی‌اف باید:

۱ ـ ۱ ـ آموزش ابتدایی تأییدشده لازم در بند (۵) از مقرره 3/5 را با توجه به سمت، وظایف و مسؤولیت‌های مندرج در جدول الف ـ 3/5 – 1 با موفقیت به پایان رسانده باشد؛ و

۲ ـ ۱ ـ مدرکی را دال بر کسب استانداردهای شایستگی لازم مطابق با روش‌ها و معیارهای ارزیابی شایستگی مندرج در ستون‌های (۳) و (۴) جدول الف ـ 3/5– 1 ارائه کسب نماید.

۲ ـ گواهینامه و آموزش لازم را مطابق با الزامات خدمت بر روی نفتکش (تانکر)‌های گاز مایع‌شده مندرج در بند ۶ مقرره 3/5 کسب نموده باشد.

آموزش پیشرفته کشتی‌های مشمول آیین‌نامه آی‌جی‌اف

۲ ـ هر متقاضی گواهینامه آموزش پیشرفته بر روی کشتی‌های مشمول آیین‌نامه آی‌جی‌اف باید:

۱ ـ ۱ ـ آموزش پیشرفته تأییدشده لازم در بند (۸) مقرره 3/5 را مطابق با سمت، وظایف و مسؤولیت‌های مندرج در جدول الف ـ 3/5 – 2 با موفقیت به پایان رسانده باشد؛ و

۲ ـ ۱ ـ مدرکی را دال بر برخورداری از استانداردهای موردنیاز شایستگی مطابق با روش‌ها و معیارهای ارزیابی شایستگی مندرج در ستون (۳) و (۴) جدول الف ـ 3/5 – 2 ارائه نماید؛ یا

۲ ـ گواهینامه و آموزش لازم را مطابق با الزامات خدمت بر روی نفتکش (تانکر) های گاز مایع‌شده مندرج در بند (۹) مقرره 3/5 کسب نموده باشد.

معافیت‌ها

۳ ـ در خصوص کشتی‌های دارای ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تن، ‌به غیر از کشتی‌های مسافربری،‌ چنانچه مرجع ملاحظه کند طول و اندازه کشتی یا ویژگی سفر دریایی آن اعمال تمامی الزامات این بخش را غیر‌منطقی یا غیر‌عملی می‌نماید، می‌تواند ضمن لحاظ ایمنی افراد بر روی کشتی و اموال و حفاظت از محیط‌زیست دریایی،‌ دریانوردان شاغل بر روی چنین کشتی‌ها یا کلاس کشتی‌ها را از برخی الزامات معاف نماید.

جدول الف ـ 3/5 – 1 مشت خصاحداقل استاندارد شایستگی در آموزش ابتدایی برای کشتی‌های مشمول آیین‌نامه آی‌جی‌اف

 

قوانین دهه دوم اذر 1400.3-min

قوانین دهه دوم اذر 1400.4-min

قوانین دهه دوم اذر 1400.5-min

قوانین دهه دوم اذر 1400.6-min

قوانین دهه دوم اذر 1400.7-min

قوانین دهه دوم اذر 1400.8-min

قوانین دهه دوم اذر 1400.9-min

 

پیـوست ۶

قطعنامه ام‌اس‌سی ۳۹۶ (۹۵)

مصوب ۱۱ ژوئن ۲۰۱۵ (۲۱/خرداد/۱۳۹۴)

اصلاحات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان

(اس‌تی‌سی‌دبلیو)، ۱۹۷۸ (۱۳۵۷)

 کارگروه ایمنی دریانوردی،

با یادآوری بند «ب» ماده (۲۸) کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی در خصوص وظایف کارگروه؛

همچنین با یاد آوری ماده (۱۲) کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش،‌ صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان، ‌۱۹۷۸ (۱۳۵۷) (کنوانسیون)، در خصوص شیوه‌های اصلاح کنوانسیون؛

با لحاظ این‌که ‌اصلاحات کنوانسیون در نود و پنجمین نشست خود مطابق با ردیف (۱) جزء (الف) بند (۱) ماده (۱۲) از کنوانسیون پیشنهاد و بخشنامه گردیده بود؛

۱ ـ مطابق با ردیف (۴) جزء (الف) بند (۱) ماده (۱۲) کنوانسیون، اصلاحات کنوانسیون را تصویب می‌نماید، متن آن در پیوست قطعنامه حاضر ارائه شده است؛‌

۲ ـ مقرر می‌نماید، که وفق شماره (۲) ردیف (۷) جزء (الف) بند (۱) ماده (۱۲) کنوانسیون، اصلاحات مذکور باید در تاریخ اول جولای ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۰۴/۱۱) پذیرفته‌شده تلقی ‌گردد، مگر این‌که،‌ قبل از تاریخ مزبور بیش از یک‌سوم اعضاء یا اعضایی که مجموع ظرفیت ناوگان تجاری آنها حداقل پنجاه درصد (۵۰%) وزن ناخالص کشتیرانی تجاری جهانی با کشتی‌های دارای ظرفیت ناخالص ثبت‌شده ۱۰۰ تن یا بیشتر است، اعتراض خود را به اصلاحات موردنظر به دبیرکل سازمان اعلام کرده باشند؛

۳ ـ توجه اعضاء را به این نکته معطوف می‌نماید که، وفق ردیف (۸) جزء (الف) بند (۱) ماده (۱۲) کنوانسیون، اصلاحات پیوست این قطعنامه باید در تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۷ (۱۳۹۱/۵۰/۱۲)، به محض پذیرش ایشان، بر طبق بند (۲) بالا لازم‌الاجراء شود؛

۴ ـ همچنین توجه اعضاء را به این نکته معطوف می‌نماید که در صورت فقدان کشتی‌های مشمول آیین‌نامه آی‌جی‌اف در زمان لازم‌الاجراء شدن این اصلاحات، تجربه حاصله بر روی کشتی‌ها را مطابق با دستورالعمل‌های میانی در خصوص ایمنی برای موتور با سوخت گاز طبیعی نصب‌شده در کشتی‌ها، به نحو مصوب در قطعنامه ام‌اس‌سی (۸۶) ۲۸۵، مورد ملاحظه قرار دهند؛

۵ ـ از دبیرکل تقاضا می‌نماید، در اجرای ردیف (۵) جزء (الف) بند (۱) ماده (۱۲)، نسخه‌های تأییدشده قطعنامه حاضر و متن اصلاحات مندرج در پیوست را برای تمامی اعضای کنوانسیون ارسال کند؛

۶ ـ همچنین از دبیرکل تقاضا می‌نماید نسخه‌های این قطعنامه و پیوست آن را برای اعضای سازمان، ‌که عضو کنوانسیون نیستند، ارسال کند.

 

پیوست

اصلاحات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه

و نگهبانی برای دریس‌انوردان (اتی‌سی‌دبلیو)، ۱۹۷۸

 فصل ۱ ـ مقررات عمومی

مقرره ۱/۱ ـ تعاریف و مضامین

۱ ـ در بند (۱)، پس از بند فرعی ۴۰ موجود، تعریف جدید زیر قرار می‌گیرد:

۴۱. آیین‌نامه آی‌جی‌اف به معنای آیین‌نامه بین‌المللی ایمنی برای کشتی‌های استفاده‌کننده از گازها یا سایر سوخت‌های دارای نقطه اشتعال پایین، به نحو تعریف‌شده در مقررة ۲ ـ 2/1 ۲۹ کنوانسیون سولاس، می‌باشد.

مقرره 11/1- تمدید اعتبار گواهینامه‌ها

۲ ـ بند ۱ موجود به صورت زیر اصلاح شده است:

“۱ هر فرمانده، افسر و کاربر رادیویی دارای گواهینامه صادر یا شناسایی‌شده به موجب هریک از فصول کنوانسیون، به غیر از مقرره 3/5 یا فصل ششم، که در دریا خدمت می‌کند یا قصد دارد پس از مدتی از خشکی به دریا بازگردد، به منظور حفظ صلاحیت خدمت در دریا لازم است در فواصل زمانی که از پنج سال تجاوز نکند:

۱) استانداردهای سلامت پزشکی مندرج در مقرره 9/1 را احراز نماید، و

۲) بر طبق بخش الف ـ 11/1 آیین‌نامه اس تی سی دبلیو شایستگی حرفه‌ای خود را اثبات نماید.

فصل ۵ ـ الزامات خاص آموزش برای کارکنان شاغل در بعضی انواع کشتی‌ها

۳ ـ مقررة جدید 3/5 زیر پس از مقرره 2/5 موجود اضافه شده است:

مقرره 3/5

حداقل الزامات اجباری برای آموزش و شایستگی‌های فرماندهان، افسران، ملوانان و سایر کارکنان کشتی‌های مشمول آئین‌نامه آی‌جی‌اف

۱ ـ این مقرره در مورد فرماندهان، افسران و ملوانان و سایر کارکنان شاغل در کشتی‌های مشمول آیین‌نامه آی‌جی‌اف اجراء می‌گردد.

۲ ـ پیش از واگذاری وظایف در کشتی‌ها در مورد کشتی‌های مشمول آیین‌نامه‌ای جی اف، دریانوردان باید آموزش لازم در بندهای (۴) تا (۹) زیر را طبق سمت، وظایف و مسؤولیت‌های خود به اتمام رسانده باشند.

۳ ـ تمامی دریانوردان شاغل بر روی کشتی‌های مشمول آیین‌نامه آی‌جی‌اف قبل از واگذاری وظایف در کشتی، باید بر طبق بند (۵۰۱) از مقررة 14/1، به طور مقتضی آشنایی ویژه‌ای با کشتی و تجهیزات آن داشته باشند.

۴ ـ دریانوردان مسؤول وظایف ایمنی مربوط به مراقبت، استفاده یا واکنش اضطراری به سوخت بر روی کشتی‌های مشمول آیین‌نامه‌ای جی اف، باید دارای گواهینامه آموزش ابتدایی برای خدمت در کشتی‌های مشمول آیین‌نامه آی‌جی‌اف باشند.

۵ ـ هر متقاضی گواهینامة آموزش ابتدایی برای خدمت در کشتی‌های مشمول آیین‌نامه آی‌جی‌اف باید آموزش ابتدایی را مطابق با مفاد بند (۱) بخش الف ـ 3/5 آیین‌نامه اس تی سی دبلیو به پایان رسانده باشد.

۶ ـ دریانوردان مسؤول وظایف ایمنی مربوط به مراقبت، استفاده یا واکنش اضطراری به سوخت بر‌ روی کشتی‌های مشمول آیین‌نامه آی‌جی‌اف که مطابق با بندهای (۲) و (۵) از مقررة 1/5 – 2 یا بندهای (۴) و (۵) مقرره 1/5 – ۲ در خصوص نفتکش (تانکر) های گاز مایع شده که واجد صلاحیت و تأیید شده باشند، واجد شرایط موضوع بند (۱) بخش الف ـ 3/5 جهت آموزش ابتدایی برای خدمت در کشتی‌های مشمول آیین‌نامه آی‌جی‌اف تلقی می‌گردند.

۷ ـ فرماندهان، ‌افسران مهندس و تمامی کارکنان مسؤول مستقیم حفاظت و استفاده از سوخت و سامانه‌های سوخت کشتی‌های مشمول آیین‌نامه آی‌جی‌اف، باید دارای گواهینامه آموزش پیشرفته خدمت در کشتی‌های مشمول آیین‌نامه آی‌جی‌اف باشند.

۸ ـ هر متقاضی گواهینامة آموزش پیشرفته جهت خدمت بر روی کشتی‌های مشمول آیین‌نامه آی‌جی‌اف باید، ضمن داشتن گواهینامة مهارت مندرج در بند ۴:

۱ ـ دورة آموزش پیشرفتة مورد تأیید را جهت خدمت در کشتی‌های مشمول آیین‌نامة آی‌جی‌اف به اتمام رسانیده و دارای استانداردهای شایستگی مندرج در بند (۲) بخش الف ـ 3/5 از آیین‌نامه اس تی سی دبلیو باشد؛ و

۲ ـ حداقل یک ماه از خدمت دریایی مورد تأیید را که شامل حداقل سه بار عملیات سوخت‌گیری بر روی کشتی‌های مشمول آیین‌نامه آی‌جی‌اف می‌شود، به اتمام رسانیده باشد. دو عملیات از سه عملیات سوخت‌گیری را می‌توان با آموزش شبیه‌ساز مورد تأیید، به عنوان بخشی از آموزش بند (۱۰۸) جهت عملیات سوخت‌گیری، جایگزین کرد.

۹ ـ فرماندهان، افسران مهندس و هر فرد مسؤول مستقیم مراقبت و استفاده از سوخت بر روی کشتی‌های مشمول آیین‌نامه آی‌جی‌اف که بر اساس استانداردهای شایستگی مندرج در بند (۲) از بخش الف ـ 1/5 – 2 جهت خدمت بر روی نفتکش (تانکر)‌های گاز مایع شده واجد صلاحیت باشند، واجد شرایط موضوع بند (۲) بخش الف ـ 3/5 جهت آموزش پیشرفته کشتی‌های مشمول آیین‌نامه آی‌جی‌اف تلقی می‌شوند،‌ مشروط بر این‌که همچنین بتوانند:

واجد شرایط بند (۶) باشند؛ و

۲ ـ واجد شرایط سوخت‌گیری موضوع بند (۲۰۸) بوده یا در انجام سه عملیات کار با کالا بر روی نفتکش (تانکر) های گاز مایع شده شرکت نموده باشند؛ و

۳ ـ سه ماه خدمت دریایی را طی پنج سال گذشته به اتمام رسانیده باشند، بر روی:

۱ ـ کشتی‌های مشمول آیین‌نامه‌ای جی اف؛

۲ ـ نفتکش (تانکر) هایی که سوخت‌های مشمول آیین‌نامه آی‌جی‌اف را به‌عنوان کالا حمل می‌نمایند؛ یا

۳ ـ کشتی‌هایی که گازها یا سوخت قابل احتراق دارای نقطه اشتعال پایین را به‌عنوان سوخت استفاده می‌نمایند.

۱۰ ـ هر عضو بایو مقایسه نماید،‌ و باید در صورت نیاز در خصوص الزام این کارکنان در مورد به‌روزرسانی صلاحیت ایشان تصمیم‌گیری نماید.

۱۱ ـ مراجع بایدد قبل از اول ژانویه ۲۰۱۷ (۱۳۹۱/۵۰/۱۲) استانداردهای شایستگی اشخاص شاغل در کشتی‌های گازسوز را که قبلاً الزام به رعایت آنها نموده است، با استانداردهای شایستگی مندرج در بخش الف ـ 3/5 آیین‌نامه اس‌تی‌سی‌دبلی اطمینان حاصل نمایند که گواهینامه مهارت برای دریانوردانی که مطابق با بندهای (۴) یا (۷) واجد صلاحیت هستند، به نحو مقتضی صادر می‌شود.

۱۲ ـ دریانوردانی که گواهینامة مهارت را مطابق با بند (۴) یا (۷) بالا دارا باشند، باید در فواصلی که از پنج سال تجاوز ننماید، دوره بازآموزی متناسب را سپری کنند یا ملزم به ارائه مدرکی باشند، که نشان‌دهنده کسب استاندارد شایستگی مورد لزوم طی پنج سال گذشته باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن اصلاحات، شامل چهار پیوست در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم مهرماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

قانون سند الحاقی (پروتکل) حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22345-13/09/1400

شماره 11/74837 – ۱۱۱ – ۱۴۰۰/۹/۶

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 56312/172141 مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون سند الحاقی (پروتکل) حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

شماره ۱۰۲۸۱۵-۱۴۰۰/۹/۸

سازمان حفاظت محیط‌زیست

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون سند الحاقی (پروتکل) حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم مهرماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/74837 – ۱۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۲۴ و (۲۵) موافقت‌نامه می‌باشد.

رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

 

قانون سند الحاقی (پروتکل) حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر

ماده‌‌واحده ـ سند الحاقی (پروتکل) حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد (۲۲) و (۲۴) این سند الحاقی (پروتکل) الزامی است.

 

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

 

سند الحاقی (پروتکل) حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر

مقدمه

دولت‌های ساحلی دریای خزر:

جمهوری آذربایجان

جمهوری اسلامی ایران

جمهوری قزاقستان

فدراسیون روسیه

ترکمنستان

که از این پس «طرف‌های متعاهد» خوانده می‌شوند،

و طرف‌های متعاهد کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر، منعقده در تهران به تاریخ ۱۳۸۲/۸/۱۳ برابر با ۴ نوامبر ۲۰۰۳ میلادی می‌باشند (که از این پس «کنوانسیون» نامیده می‌شود)؛

با عزم به اجرای کنوانسیون و طبق بند (۲) ماده (۱۴) آن‌که به منظور انجام اقدامات لازم برای حمایت، حفاظت و احیای منابع زیستی دریایی، همکاری در جهت تدوین سندهای الحاقی را تصریح می‌نماید؛

به‌عنوان طرف‌های متعاهد کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص تنوع‌زیستی، مورخ ۱۵ خرداد ۱۳۷۱ هجری شمسی برابر با ۵ ژوئن ۱۹۹۲ میلادی؛

با آگاهی از این‌که دریای خزر یک زیست‌بوم بی‌نظیر است و شمار زیادی از زیستگاه‌ها و گونه‌هایی با اهمیت فراوان ملی، منطقه‌ای و جهانی که نیازمند حمایت، حفاظت و احیاء هستند را در برمی‌گیرد و لزوم تضمین استفاده پایدار و منطقی از منابع‌زیستی؛

با در نظر گرفتن فشار‌های وارده بر محیط‌زیست دریای خزر، به‌ خاطر انواع مختلف فعالیت‌های انسانی که تنوع‌زیستی را تهدید می‌کنند؛

با تأکید بر اهمیت حفاظت از تنوع‌زیستی و در صورت اقتضاء بهبود وضعیت میراث طبیعی و فرهنگی نواحی ساحلی و دریایی دریای خزر به‌ویژه از طریق ایجاد مناطق حفاظت‌شده و حمایت و حفاظت از گونه‌های تهدید شده در سطوح ملی و منطقه‌ای؛

با ابراز نگرانی از گونه‌های بیگانه و لزوم توسعه اقدامات نظارتی (کنترلی) جهت ممانعت از انتقال تصادفی این‌گونه‌ها به داخل و خارج از دریای خزر در نتیجه فعالیت‌های انسانی؛

با تأیید لزوم انجام اقدامات ضروری برای حمایت، حفاظت و احیاء سلامت و یکپارچگی زیست‌بوم‌های دریایی و ساحلی دریای خزر؛

به ترتیب زیر موافقت کرده‌اند:

بخش اول ـ مقررات و تعهدات کلی

ماده ۱ ـ کاربرد اصطلاحات

از نظر این سند الحاقی:

(الف) «تنوع‌زیستی» یعنی گوناگونی موجودات زنده از تمامی منابع از جمله، زیست‌بوم‌های خشکی، دریایی و دیگر زیست‌بوم‌های آبی و ترکیبات بوم‌شناختی که بخشی از آنها هستند. این مفهوم تنوع درون گونه‌ها، بین گونه‌ها و زیست‌بوم‌ها را در برمی‌گیرد؛

(ب) «منابع‌زیستی» شامل ذخایر وراثتی، موجودات یا بخش‌هایی از آنها، جمعیت‌ها یا هر جزء زیستی دیگر از زیست‌بوم‌ها با کارکرد یا ارزش بالقوه یا بالفعل برای بشریت می‌باشد؛

(پ) «فناوری زیستی» یعنی هر کاربرد فناورانه سامانه‌های زیستی، موجودات زنده یا مشتقات آنها به منظور تولید یا اصلاح محصولات یا فرآیندهایی برای کاربرد ویژه،

(ت) «مرجع صلاحیت‌دار» یعنی «مرجع ملی» تعریف‌شده در ماده (۱) کنوانسیون یا مرجع (مراجع) داخلی دولت طرف متعاهد که از سوی مرجع ملی، به‌عنوان مسئول اجرای تعهدات مصرح این سند الحاقی، تعیین شده است؛

(ث) «کشور خاستگاه ذخایر وراثتی» یعنی کشوری که به استثنای انواع توافق شده فرامرزی منابع زیستی متعلق به همه دولت‌های ساحلی خزر، ذخایر مزبور را در شرایط طبیعی در اختیار دارد؛

(ج) «کشور تأمین‌کننده ذخایر وراثتی» یعنی کشوری که ذخایر وراثتی جمع‌آوری‌شده را از منابع داخلی، از جمله جمعیت‌های گونه‌های وحشی و اهلی، یا از منابع بیرونی، اعم از آن‌که خاستگاه آن‌ها ممکن است در آن کشور یا خارج از آن باشد، تأمین می‌نماید؛

(چ) «گونه اهلی یا اصلاح شده» یعنی گونه‌ای که به منظور رفع نیازهای بشری روند تکاملی را طی کرده است؛

(ح) «زیست‌بوم» یعنی مجموعه‌ای پویا از موجودات زنده و محیط پیرامون آنها که به عنوان یک واحد فعال دارای تأثیر متقابل هستند؛

(خ) «گونه بومی» یعنی هرگونه‌ای که گمان می‌رود فقط در یک منطقه ویژه جغرافیایی مشخص یافت می‌شود؛

(د) «حفاظت بیرونی» یعنی حفاظت از اجزاء تنوع‌زیستی خارج از زیستگاه طبیعی آنها؛

(ذ) «ماده وراثتی» یعنی هر ماده‌ای با منشأ گیاهی، جانوری، میکروبی یا غیره حاوی واحدهای کارکردی وراثتی؛

(ر) «گونه اصلاح شده وراثتی» یعنی هرگونه‌ای که ماده وراثتی آن با استفاده از فناوری ژن تغییر کرده باشد؛

(ز) «ذخایر وراثتی» به معنای ماده وراثتی است که از ارزش واقعی یا بالقوه برخوردار باشد؛

(ژ) «زیستگاه» یعنی محل خاص زندگی که موجود زنده یا یک جمعیت به طور طبیعی در آن یافت می‌شوند؛

(س) «حفاظت درونی» یعنی حفاظت از زیست‌بوم‌ها و زیستگاه‌های طبیعی و نگهداری و احیاء جمعیت‌های مانای گونه‌ها در محیط‌های طبیعی آنها و در مورد گونه‌های اهلی یا اصلاح شده در محیط‌هایی که ویژگی‌های بارز خود را در آن توسعه بخشیده‌اند؛

(ش) «گونه بیگانه» (که به عنوآن‌گونه غیربومی یا معرفی‌شده هم شناخته می‌شود) یعنی هرگونه‌ای که در نتیجه پراکنش تعمدی یا تصادفی ناشی از فعالیت‌های انسانی، خارج از محدوده طبیعی خود که از نظر تاریخی شناخته شده است، یافت می‌شود؛

(ص) «گونه مهاجم» یعنی گونه بیگانه که استقرار و پراکنش آن ممکن است موجب بروز خسارت‌های اقتصادی یا زیست‌محیطی در زیست‌بوم‌ها یا منابع زیستی شود یا برای سلامتی انسان مضر باشد؛

(ض) «فراهمایی طرف‌ها» یعنی رکن موضوع ماده (۲۲) کنوانسیون؛

(ط) «سیاهه مناطق حفاظت‌شده دریای خزر» یعنی سیاهه مناطق حفاظت‌شده‌ای که برای محیط‌زیست دریایی دریای خزر حائز اهمیت است،

(ظ) «منطقه حفاظت‌شده» یعنی ناحیه جغرافیایی مشخص که جهت دستیابی به اهداف ویژه حفاظتی تعیین، ساماندهی و مدیریت می‌شود؛

(ع) «دبیرخانه» یعنی رکن موضوع ماده (۲۳) کنوانسیون؛

(غ) «استفاده پایدار» یعنی استفاده از اجزای تشکیل‌دهنده تنوع زیستی به شیوه‌ و به میزانی که به کاهش درازمدت تنوع‌زیستی منجر نشود و بدین ترتیب توانایی آن برای رفع نیازها و آمال نسل حاضر و آتی حفظ گردد؛

(ف) «فناوری» یعنی شیوه عمل، توصیف و کاربرد اصطلاحات برای هرکدام از علوم کاربردی یا همه آنها که استفاده تجربی و یا صنعتی دارند از جمله فناوری زیستی؛

(ق) «گونه مورد تهدید» یعنی هرگونه‌ای از موجودات که بقای آن با فعالیت‌های انسانی یا سایر عوامل به‌طور چشمگیری به مخاطره افتاده باشد؛

(ک) «معرفی» یعنی هرگونه‌ای از خارج به داخل زیست‌بوم دریای خزر به طور تعمدی یا تصادفی انتقال یابد؛

(گ) «پیمان‌های بین‌المللی حاکم» یعنی سندهای حقوقی بین‌المللی که برای تمامی طرف‌های متعاهد عضو آنها لازم‌الاجراء باشد.

ماده ۲ ـ اهداف

اهداف این سند الحاقی عبارتند از حمایت، حفاظت و احیاء سلامت و یکپارچگی تنوع‌زیستی و زیست‌بوم دریای خزر و همچنین تضمین استفاده پایدار از منابع‌زیستی و در این خصوص:

(الف) حفاظت گونه‌های تهدید شده و زیست‌بوم‌های آسیب‌پذیر برای تضمین ماندگاری و تنوع‌زیستی آنها در درازمدت؛

(ب) ممانعت از کاهش، تنزل و تخریب گونه‌ها، زیستگاه‌ها و سامانه‌های بوم‌شناختی در راستای اصل احتیاط؛

(پ) حمایت و حفاظت از مناطقی که به بهترین وجه، طیف وسیعی از گونه‌ها، زیستگاه‌های ویژه، سامانه‌های بوم‌شناختی و میراث‌های طبیعی و فرهنگی مربوطه را ارائه می‌دهند.

ماده ۳ ـ محدوده کاربرد

بر طبق مواد (۳) و (۱۵) کنوانسیون، این سند الحاقی شامل محیط‌زیست دریایی دریای خزر، ضمن لحاظ نوسانات سطح آب و منابع آلودگی با منشأ خشکی آن، و همچنین زمینی می‌شود که تحت تأثیر مجاورت دریا قرار دارد، از جمله تالاب‌های دارای اهمیت بین‌المللی، همان‌گونه که به موجب قوانین ملی یا، در غیر این صورت توسط طرف‌های متعاهد تعیین شده است.

ماده ۴ ـ اجرای سند الحاقی

هر طرف متعاهد باید مرجع صلاحیت‌داری را به منظور هماهنگی اجرای مفاد این سند الحاقی در قلمرو و تحت صلاحیت خود تعیین کند.

ماده ۵ ـ مقررات کلی

اجرای این سند الحاقی باید توسط طرف‌های متعاهد بر اساس قوانین ملی آنها و با لحاظ بند (۱) ماده (۹)، بند (۲) ماده (۱۱) و ماده (۳۰) این سند الحاقی انجام گیرد. در این خصوص طرف‌های متعاهد باید:

(الف) به‌طور جداگانه یا مشترک تمامی اقدامات مناسب برای حمایت، حفاظت و احیاء محیط‌زیست دریایی دریای خزر را انجام دهند؛

(ب) از ذخایر طبیعی دریای خزر به نحوی استفاده نمایند که هیچ‌گونه آسیبی به محیط‌زیست دریایی و منابع زیستی دریای خزر نرساند؛

(پ) با تأکید ویژه بر گونه‌های مورد تهدید، تنوع‌زیستی را حمایت، حفاظت و احیاء کنند؛

(ت) با ایجاد مناطق حفاظت‌شده، مناطقی را که بی‌نظیر و بسیار حساس بوده یا در سطح منطقه‌ به‌طور برجسته‌ای نمایانگر وضعیت زیست‌محیطی سالم و پایدار هستند؛ حمایت، حفاظت و احیاء نمایند؛

(ث) جهت حفاظت از تنوع‌زیستی و استفاده پایدار و مدیریت منابع‌زیستی از جمله زیستگاه‌های آنها، راهبردها، طرح‌ها و برنامه‌های اقدام ملی و در صورت اقتضاء منطقه‌ای را اتخاذ و قوانین مناسب را تدوین و اجراء کنند؛

(ج) برای تنوع زیستی دریای خزر، تدابیر پایشی را اعمال نمایند؛

(چ) سیاهه تنوع‌زیستی و زیستگاه‌ها را به منظور حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار و منطقی از منابع‌زیستی، شناسایی و تدوین کنند؛

(ح) از سازگاری راهبرد‌های بخشی و طرح‌های عملیاتی با اصول حفاظت از تنوع‌ زیستی و استفاده پایدار و منطقی از منابع‌زیستی اطمینان حاصل نمایند؛

(خ) مدیریت یکپارچه ملی مناطق ساحلی را با توجه به نیاز استفاده پایدار و منطقی از منابع زیستی و حفاظت از تنوع‌زیستی اجرا کنند،

(د) منابع آلودگی و هرگونه فعالیتی را که تأثیر منفی چشمگیری بر زیستگاه‌ها و گونه‌ها دارند یا ممکن است داشته باشند پایش نمایند؛

(ذ) با یکدیگر و با سازمان‌های بین‌المللی صلاحیت‌دار در زمینه حفاظت تنوع‌ زیستی و مدیریت زیست‌بوم‌ها و گونه‌های مورد تهدید همکاری نمایند.

بخش دوم ـ حمایت و حفاظت از گونه‌ها

ماده ۶ ـ اقدامات حمایتی و حفاظتی گونه‌ها

طرف‌های متعاهد به منظور حمایت و حفاظت از گونه‌ها باید:

(الف) گزارش جامعی از وضعیت گونه‌های گیاهی و جانوری مورد تهدید را تهیه و وضعیت حفاظتی این‌گونه‌ها را با رده‌های پیوست یک این سند الحاقی که بر طبق کتاب قرمز خزر با همکاری سازمان‌های بین‌المللی مربوط تدوین خواهد شد، تطبیق نمایند تا با توجه به بحث و تجزیه‌ و تحلیل قبلی توسط طرف‌های متعاهد در فراهمایی طرف‌ها مورد پذیرش قرار گیرد؛

(ب) فعالیت‌هایی را که اثرات نامطلوبی بر گونه‌های حمایت‌شده و زیستگاه‌های آنها دارند و سایر اقداماتی را که وضعیت مطلوب حفاظت از چنین گونه‌هایی را تضمین می‌نمایند، ساماندهی کنند؛

(پ) زنده‌گیری عمدی و تا حد امکان تصادفی، تملک یا کشتار، انتقال و بهره‌برداری از گونه‌های گیاهی و جانوری حمایت‌شده، اجزاء و مشتقات آنها را برای مقاصد تجاری پایش و، در صورت اقتضاء، از این اعمال جلوگیری نمایند؛

(ت) مزاحمت برای گونه‌های جانوری، به ویژه در طی دوره زادآوری، جوجه‌کشی، زمستان‌خوابی یا مهاجرت و نیز در دیگر دوره‌های تنش زیستی را پایش و، در صورت اقتضاء، از آن جلوگیری کنند؛

(ث) همه اشکال تخریب و مزاحمت برای گونه‌های گیاهی حمایت شده، اجزاء و فراورده‌های آنها از جمله جمع‌آوری، برداشت، برش، ریشه‌کنی، تملک، مبادله تجاری یا انتقال و عرضه آن‌ها را برای مقاصد تجاری ساماندهی نمایند؛

(ج) به منظور حفاظت و احیاء گونه‌های مهاجر با یکدیگر همکاری کنند؛

(چ) بر طبق معیارهای مشترک مورد توافق در زمینه پویایی جمعیت، پایش درازمدت بر وضعیت گونه‌های مورد تهدید موضوع پیوست یک این سند الحاقی، و همچنین بر ماهیت و شدت اثرات تهدیدکننده بقای آن‌ها را برعهده بگیرند.

(ح) اطلاعات مربوط به اقدامات در دست اجرا جهت حفاظت از جمعیت گونه‌های مورد تهدید موضوع پیوست یک این سند الحاقی را مبادله و بر اساس معیارهای مشترک مورد توافق، کارایی چنین اقداماتی را ارزیابی نمایند؛

(خ) برنامه‌های اقدام ملی و در صورت اقتضاء، منطقه‌ای را، به منظور حفاظت درونی و بیرونی و احیاء گونه‌هایی که در پیوست یک این سند الحاقی احصاء شده‌اند، شرح داده، اجرا کنند؛

(د) به منظور تضمین حمایت، حفاظت و در صورت نیاز احیاء گونه‌های مورد تهدید احصاء شده در پیوست یک این سند الحاقی با یکدیگر همکاری نمایند؛

(ذ) در صورت اقتضاء و طبق قوانین ملی، معافیت‌هایی را برای ممنوعیت‌های مقرر در زمینه حفاظت از گونه‌های احصاء شده در پیوست یک این سند الحاقی، با اهداف علمی و تکثیر و، در صورت تهدید سلامتی انسان، منظور نمایند، مشروط بر این‌که معافیت‌های مزبور به بقای جمعیت گونه‌های هدف یا هرگونه دیگر آسیب نرساند.

ماده ۷ ـ گونه‌های بیگانه

طرف‌های متعاهد باید:

الف) معرفی گونه‌های بیگانه را ساماندهی و از ورود مواردی که ممکن است اثرات زیانباری بر زیست‌بوم‌ها، زیستگاه‌ها یا سایر گونه‌ها داشته باشند، جلوگیری نمایند و گونه‌هایی را که از قبل معرفی گردیده و موجب بروز خسارت شده یا محتملاً موجب بروز خسارت می‌شوند، ساماندهی کنند؛

ب) وضعیت تمام گونه‌های بیگانه معرفی‌شده به دریای خزر و مخاطرات ناشی از آنها را بررسی و طرح اقدام منطقه‌ای را در مورد گونه‌هایی که مهاجم شناخته شده‌اند، تدوین و اجرا نمایند.

ماده ۸ ـ گونه‌های مورد اصلاح وراثتی

طرف‌های متعاهد باید معرفی گونه‌های مورد اصلاح وراثتی را ساماندهی و از ورود مواردی که ممکن است اثرات زیانباری بر سلامت انسان، زیست‌بوم‌ها، زیستگاه‌ها و سایر گونه‌ها داشته باشند، جلوگیری کنند و گونه‌هایی را که از قبل معرفی گردیده و موجب بروز خسارت شده یا محتملاً موجب بروز خسارت می‌شوند، ساماندهی نمایند. در مورد معرفی مزبور، با توجه به بحث و تجزیه و تحلیل قبلی، باید در فراهمایی طرف‌ها تصمیم‌گیری شود.

بخش سوم ـ حمایت و حفاظت از مناطق حفاظت‌شده

ماده ۹ ـ تعیین مناطق حفاظت‌شده

۱ ـ به منظور حفاظت درونی و پس از حصول اطمینان از عدم مخالفت طرف‌های متعاهد، از نظر این سند الحاقی هر طرف متعاهد می‌تواند بر طبق ضوابط موضوع پیوست دو این سند الحاقی، مناطق حفاظت‌شده‌ای را در محیط‌زیست دریایی و زمینی تعیین نماید که تحت تأثیر مجاورت دریا قرار دارند. مناطق حفاظت‌شده مزبور ممکن است با هدف حفاظت از موارد زیر تعیین شوند:

الف) انواع زیست‌بوم‌های دریایی و ساحلی مشخص با اندازه مناسب به منظور تضمین ماندگاری و حفظ تنوع‌زیستی آنها در درازمدت؛

ب) زیستگاه‌هایی که ناحیه طبیعی پراکنش آنها در محدوده اجرای این سند الحاقی، در معرض نابودی است، از جمله مواردی که در نتیجه پسرفت یا محدودشدگی خودبه‌خودی ناحیه طبیعی، پراکنش کاهش یافته‌ای دارند؛

پ) زیستگاه‌های بحرانی برای بقاء، تولیدمثل و احیاء گونه‌های گیاهی و جانوری بومی یا مورد تهدید،

ت) مکان‌هایی با اهمیت ویژه، به دلیل بهره علمی، زیبایی‌شناختی، فرهنگی یا آموزشی آنها.

۲ ـ چنانچه دو یا چند طرف متعاهد قصد تعیین منطقه حفاظت‌شده مشترکی را داشته باشند، مراجع صلاحیت‌دار طرف‌های مزبور باید در جهت همکاری برای حصول توافق در خصوص اقدامات آتی، تلاش نمایند.

۳ ـ هرگاه مناطق حفاظت‌شده شامل نواحی ساحلی و دریایی مشخص ‌شوند، طرف متعاهد مزبور باید برای حصول اطمینان از هماهنگی در اداره و مدیریت کامل منطقه حفاظت‌شده تلاش نماید. طرف متعاهد مزبور باید برنامه‌های مدیریتی را بر طبق دستورالعمل‌ها و معیارهای مشترک موضوع پیوست دو این سند الحاقی، تدوین و اجرا نماید.

ماده ۱۰ ـ مدیریت مناطق حفاظت‌شده

۱ ـ طرف‌های متعاهد باید بر طبق پیمان‌های بین‌المللی حاکم و قوانین ملی، اقدامات حفاظتی موردنیاز را به ویژه در موارد زیر انجام دهند:

الف) جلوگیری از دفع یا تخلیه پسماند و دیگر مواد که ممکن است به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به یکپارچگی زیست‌بوم منطقه حفاظت‌شده زیان برسانند؛

ب) ساماندهی رفت‌وآمد شناور‌ها و هر نوع توقف یا لنگر انداختن آنها؛

پ) ساماندهی معرفی هرگونه‌ای به منطقه، از جمله گونه‌های غیربومی منطقه حفاظت‌شده موردنظر، همچنین معرفی مجدد گونه‌های موجود یا حاضر در مناطق حفاظت‌شده؛

ت) ساماندهی هرگونه فعالیت متضمن احداث فیزیکی یا اکتشاف در مناطق حفاظت‌شده؛

ث) ساماندهی هرگونه فعالیت علمی ـ پژوهشی؛

ج) ساماندهی ماهیگیری، شکار، زنده‌گیری جانوران و برداشت گیاهان یا تخریب آنها، همچنین تجارت جانوران و گیاهان و اجزای جانوری و گیاهی؛

چ) ساماندهی هر فعالیت یا اقدام دیگری که احتمال آسیب‌رسانی یا مزاحمت برای گونه‌ها را در پی داشته باشد، یا این امکان را پدید آورد که وضعیت حفاظت زیست‌بوم‌ها به مخاطره افتاده یا احتمالاً به ویژگی‌های فرهنگی یا طبیعی منطقه حفاظت‌شده آسیب برساند؛

ح) هرگونه اقدامی با هدف حفاظت از سامانه‌های زیستی و بوم‌شناختی مهم

۲ ـ بر طبق پیمان‌های بین‌المللی حاکم و قوانین ملی، طرف‌های متعاهد باید برای مناطق حفاظت‌شده تدابیر برنامه‌ریزی، مدیریتی، نظارتی و پایشی را اتخاذ نمایند. تدابیر مزبور باید موارد زیر را در برگیرند:

الف) تدوین و تصویب برنامه مدیریت مشخص‌کننده چهارچوب تشکیلاتی و حقوقی و اقدامات حفاظتی و مدیریتی قابل‌اجرا؛

ب) پایش سامانه‌های بوم‌شناختی، زیستگاه‌ها، پویایی جمعیت و نیز تأثیر فعالیت‌های انسانی؛

پ) مشارکت دادن فعال جوامع محلی و تشکل‌های بزرگ‌تر، در صورت اقتضا، جهت تدوین برنامه مدیریتی، متعاقباً مدیریت منطقه حفاظت‌شده و کمک‌رسانی به ساکنان محلی که ممکن است از ایجاد منطقه حفاظت‌شده متأثر شده باشند؛

ت) آموزش‌وپرورش جوامع محلی و تشکل‌های بزرگتر و سازمان‌ها؛

ث) آموزش مدیران و کارکنان فنی واجد شرایط.

۳ ـ طرف‌های متعاهد باید تضمین کنند که برنامه‌های اقتضایی ملی واکنش در شرایط اضطراری، شامل اقداماتی برای مقابله با رخداد‌هایی می‌باشند که قادرند سبب تخریب یا بروز تهدید در مناطق حفاظت‌شده گردند.

ماده ۱۱ ـ روند ایجاد و احصای مناطق حفاظت‌شده

۱ ـ طرف‌های متعاهد باید سیاهه مناطق حفاظت‌شده دریای خزر را تدوین نمایند.

۲ ـ مناطق حفاظت‌شده دریای خزر در نواحی ساحلی و یا دریایی ممکن است توسط یک یا چند طرف متعاهد، تعیین شود. مختصات جغرافیایی مناطق حفاظت‌شده دریای خزر در مناطق دریایی پس از لازم‌الاجراء شدن مفاد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط همه طرف‌های متعاهد، تعیین خواهد شد.

۳ ـ طرف‌های متعاهدی که درج مناطقی در سیاهه مناطق حفاظت‌شده دریای خزر پیشنهاد می‌کنند، باید گزارش مقدماتی حاوی اطلاعاتی راجع‌به موقعیت جغرافیایی منطقه، خصوصیات فیزیکی و بوم‌شناختی، وضعیت عملیاتی، برنامه مدیریتی و ابزارهای اجرایی و نیز گزارش توجیهی اهمیت آن را به دبیرخانه کنوانسیون ارائه نمایند. چنانچه پیشنهادی مربوط به مناطقی در نواحی دریایی یا ساحلی دریای دو یا چند طرف متعاهد باشد، طرف‌های مربوطه باید، به منظور حصول اطمینان از ثبات اقدامات حمایتی و حفاظتی پیشنهادی و اجرای آنها، با یکدیگر رایزنی کنند.

۴ ـ دبیرخانه باید تطابق پیشنهاد را با دستورالعمل‌ها و معیارهای مشترک موضوع پیوست دو این سند الحاقی بررسی نماید و چنانچه پس از ارزیابی، مطابقتی وجود داشته باشد، پس از حصول اطمینان از موافقت تمامی طرف‌های متعاهد، باید مراتب را به فراهمایی طرف‌ها اطلاع دهد تا در خصوص درج منطقه مزبور در سیاهه مناطق حفاظت‌شده دریای خزر تصمیم‌گیری کند.

۵ ـ به محض این‌که منطقه‌ای در سیاهه مناطق حفاظت‌شده دریای خزر درج گردید، طرف یا طرف‌های متعاهد باید اقدامات حمایتی و حفاظتی مشخص‌شده در برنامه‌های مدیریت خود را که بر طبق جزء (الف) بند (۲) ماده (۱۰) این سند الحاقی تدوین شده است، اجرا و دبیرخانه را از هرگونه تغییری در وضعیت توصیفی یا اجرایی منطقه حفاظت‌شده، مطلع نمایند.

۶ ـ دبیرخانه باید سازمان‌های بین‌المللی و ملی صلاحیت‌دار را از سیاهه و اقدامات انجام‌شده در خصوص مناطق حفاظت‌شده دریای خزرآگاه نماید.

بخش چهارم ـ ابزارها و الزامات حمایت و حفاظت از گونه‌ها و مناطق حفاظت‌شده

ماده ۱۲ ـ حفاظت از تنوع‌زیستی در چهارچوب مدیریت مناطق ساحلی

به منظور تدوین سازوکاری جهت حفاظت از تنوع زیستی، بر طبق ماده (۱۵) کنوانسیون، طرف‌های متعاهد باید تدابیری را جهت تدوین و تصویب راهبردها و برنامه‌های ملی مدیریت مناطق ساحلی اتخاذ نمایند. اجرای این راهبردها و برنامه‌های ملی در موارد زیر الزامی است:

الف) یکپارچه‌سازی حفاظت از تنوع ‌ زیستی و مقررات حمایت زیست‌محیطی در برنامه‌ریزی توسعه ملی و یا منطقه‌ای؛

ب) اجرای رهیافت مدیریت یکپارچه که استفاده چندجانبه از منابع‌زیستی را بر طبق ماده (۳) این سند الحاقی مجاز می‌شمارد؛

پ) تجزیه و تحلیل پویایی طبیعی زیست‌بوم‌های ساحلی در خصوص تغییرات سطح دریا.

ماده ۱۳ ـ ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در چهارچوب حفاظت از تنوع‌زیستی

بر طبق ماده (۱۷) کنوانسیون، طرف‌های متعاهد باید شیوه‌های ارزیابی اثرات زیست‌محیطی را به عنوان ابزاری جهت جلوگیری و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب بر تنوع ‌ زیستی در محیط‌زیست دریایی دریای خزر به کار گیرند.

ماده ۱۴ ـ دسترسی به ذخایر وراثتی

۱ ـ ضمن به رسمیت شناختن حقوق حاکمیت طرف‌های متعاهد بر ذخایر طبیعی خود، اجازه تعیین دسترسی به ذخایر وراثتی برعهده دولت‌های ملی و تابع قوانین ملی است.

۲ ـ با در نظر داشتن قوانین ملی، هر طرف متعاهد باید تلاش کند تا شرایطی را ایجاد نماید که دسترسی به ذخایر وراثتی برای استفاده سایر طرف‌های متعاهد، به گونه‌ای که از لحاظ محیط‌زیست مناسب باشد، تسهیل گردد و محدودیت‌های متضاد با اهداف این سند الحاقی را وضع ننماید.

۳ ـ از نظر این سند الحاقی، ذخایر وراثتی ارائه شده توسط یک طرف متعاهد تنها ذخایری هستند که توسط طرف‌های متعاهدی که کشورهای مبدأ آن ذخایر هستند یا بر طبق این سند الحاقی به ذخایر وراثتی دسترسی دارند، تأمین شده باشند.

۴ ـ دسترسی به ذخایر وراثتی، در صورت اعطاء، باید برمبنای شرایط مورد توافق دوجانبه و با رعایت مفاد این ماده باشد. چنین شرایطی می‌توانند شامل:

(الف) حل‌وفصل اختلاف؛

(ب) شرایط سود مشترک؛

(پ) در صورت وجود طرف ثالث، شرایط استفاده بعدی توسط آن طرف؛ و

(ت) در صورت نیاز، شرایط تغییر قصد.

۵ ـ دسترسی به ذخایر وراثتی باید منوط به رضایت پیشین اعلام‌شده طرف متعاهد تأمین‌کننده آن ذخایر باشد، مگر آنکه آن طرف متعاهد طریق دیگری را تعیین کرده باشد.

۶ ـ هر طرف متعاهد باید برای توسعه و انجام پژوهش‌های علمی بر پایه ذخایر وراثتی فراهم‌شده توسط سایر طرف‌های متعاهد با مشارکت کامل آنها و در صورت امکان در آن طرف‌های متعاهد تلاش کند.

ماده ۱۵ ـ دسترسی به فناوری و انتقال آن

۱ ـ هر طرف متعاهد تعهد می‌کند که با رعایت مفاد این ماده، دسترسی و انتقال فناوری‌هایی را که با حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی یا استفاده از ذخایر وراثتی مرتبط هستند و سبب بروز خسارت قابل ملاحظه‌ای بر محیط‌زیست نمی‌گردند، برای دیگر طرف‌های متعاهد فراهم و یا تسهیل نماید.

۲ ـ دسترسی به فناوری‌های موضوع بند (۱) این ماده و انتقال آن به سایر طرف‌های متعاهد باید تحت شرایط عادلانه و مطلوب، از جمله شرایط ترجیحی و اعطائی که مورد توافق دوجانبه باشند، فراهم شده یا تسهیل گردد.

۳ ـ هر طرف متعاهد باید در صورت اقتضاء تدابیر قانونی، اجرایی یا سیاست‌گذاری را با این هدف اتخاذ نماید که امکان دسترسی به فناوری استفاده از ذخایر مزبور و انتقال آن، برمبنای شرایط مورد توافق دوجانبه، از جمله فناوری حفاظت‌شده به‌وسیله حق انحصاری اختراع و سایر حقوق مالکیت معنوی بر طبق پیمان‌های بین‌المللی حاکم و سازگار با بندهای (۴) و (۵) این ماده برای طرف‌های تأمین‌کننده ذخایر وراثتی فراهم گردد.

۴ ـ هر طرف متعاهد باید تدابیر قانونی، اجرائی یا سیاست‌گذاری را با این هدف اتخاذ نماید که بخش خصوصی، دسترسی به توسعه مشترک و انتقال فناوری موضوع بند (۱) این ماده را به نفع مؤسسات دولتی و بخش خصوصی طرف‌های متعاهد تسهیل نماید.

۵ ـ طرف‌های متعاهد با به رسمیت شناختن این‌که حق انحصاری اختراع و سایر حقوق مالکیت معنوی ممکن است بر اجرای این سند الحاقی تأثیرگذار باشد؛ باید با رعایت قوانین ملی و پیمان‌های بین‌المللی حاکم در این خصوص، با یکدیگر همکاری نمایند تا اطمینان حاصل گردد که حقوق مذکور حامی اهداف این سند الحاقی هستند و با آنها مغایرتی ندارند.

ماده ۱۶ ـ کمک و همکاری علمی و فنی

۱ ـ طرف‌های متعاهد باید همکاری فنی و علمی در زمینه حفاظت از تنوع ‌زیستی و استفاده پایدار و منطقی از منابع‌زیستی را از طریق مؤسسات ملی و بین‌المللی مناسب ارتقا دهند.

۲ ـ هر طرف متعاهد باید در اجرای این سند الحاقی، همکاری علمی و فنی با سایر طرف‌های متعاهد را ارتقا دهد. در ارتقای همکاری مزبور باید عنایت ویژه‌ای به توسعه منابع انسانی و ظرفیت‌سازی سازمانی، برنامه‌های پژوهشی و پایش، و استانداردسازی رویه‌ها و دستورالعمل‌ها مبذول گردد.

۳ ـ در پیگیری اهداف این سند الحاقی، طرف‌های متعاهد باید در توسعه و استفاده از فناوری‌ها از جمله فناوری‌های سنتی همکاری کنند. بدین‌منظور، طرف‌های متعاهد همچنین باید همکاری‌های مزبور را از طریق آموزش کارکنان و تبادل کارشناسان ارتقا دهند.

۴ ـ طرف‌های متعاهد باید ایجاد طرح (پروژه)‌های مشترک و برنامه‌های تحقیقاتی و سرمایه‌گذاری مشترک را برای توسعه فناوری‌های مرتبط با اهداف این سند الحاقی به شرط توافق متقابل، ارتقا دهند.

ماده ۱۷ ـ تبادل اطلاعات

طرف‌های متعاهد باید:

(الف) تدابیر مناسبی را برای سهولت تبادل اطلاعات مربوط به حفاظت از تنوع‌ زیستی و استفاده پایدار و منطقی از منابع زیستی از تمام منابع در دسترس عموم اتخاذ کنند. تبادل اطلاعات مزبور باید شامل نتایج پژوهش‌های فنی، علمی و اقتصادی ـ اجتماعی و نیز اطلاعات آموزشی و دانش بومی باشد؛

(ب) اطلاعات مربوط به خصوصیات مناطق حفاظت‌شده و گونه‌های مورد تهدید، از جمله تجربیات به دست آمده و مشکلات پیش رو را مبادله نمایند؛

(پ) در اولین فرصت، هرگونه شرایطی را که بیم آن می‌رود تا زیست‌بوم‌های مناطق حفاظت‌شده یا بقای گونه‌های مورد تهدید را به مخاطره بیندازد، به طرف‌های متعاهد دیگر، که ممکن است تحت تأثیر واقع شوند، و به دبیرخانه اطلاع دهند.

ماده ۱۸ ـ آموزش زیست‌محیطی و آگاهی عمومی

طرف‌های متعاهد باید:

(الف) اطلاعات لازم مربوط به وضعیت گونه‌های مورد تهدید و تعیین مناطق حفاظت‌شده، ویژگی‌ها، اهمیت و مقررات حاکم بر آنها را منتشر نمایند؛

(ب) تلاش کنند تا عموم جامعه از ارزش و آسیب‌پذیری مناطق حفاظت‌شده و گونه‌های مورد تهدید و دانش علمی کسب‌شده از طریق برنامه‌های حفاظت از طبیعت، آگاه شوند. این اطلاعات باید در برنامه‌های آموزشی و آگاه‌سازی عمومی گنجانده شود؛

(پ) جهت تشویق مشارکت عموم و سازمان‌های حفاظتی در اقدامات لازم برای حمایت از مناطق حفاظت‌شده و گونه‌های مورد تهدید، تلاش نمایند؛

(ت) در صورت اقتضاء با دیگر طرف‌های متعاهد و سازمان‌های ملی و بین‌المللی صلاحیت‌دار در زمینه توسعه برنامه‌های آموزشی و تنویر افکار عمومی راجع‌به حفاظت از تنوع ‌ زیستی و استفاده پایدار و منطقی از منابع زیستی، همکاری نمایند.

ماده ۱۹ ـ گزارش‌های طرف‌های متعاهد

۱ ـ هر طرف متعاهد باید در خصوص اجرای مفاد این سند الحاقی به‌ویژه در خصوص وضعیت موارد زیر، گزارشی را به دبیرخانه ارائه دهد:

الف) تنوع‌زیستی از جمله گونه‌های مورد تهدید و بیگانه؛

ب) زیستگاه‌ها؛

پ) مناطق حفاظت‌شده موضوع سیاهه مناطق حفاظت‌شده دریای خزر و تغییرات وضعیت آنها؛

ت) اجرای برنامه‌های آموزش زیست‌محیطی و تنویر افکار عمومی.

۲ ـ چهارچوب گزارش و رویه ارائه اطلاعات باید در فراهمایی طرف‌ها مورد توافق قرار گیرد.

بخش پنجم ـ مقررات سازمانی و مالی

ماده ۲۰ ـ مقررات سازمانی

از نظر این سند الحاقی و طبق بند (۱۰) ماده (۲۲) کنوانسیون، فراهمایی طرف‌ها از جمله باید:

الف) اجرای این سند الحاقی را تحت بررسی مستمر قرار دهد؛

ب) بر کار دبیرخانه نظارت و راهنمایی‌هایی را برای فعالیت‌های آن ارائه نماید؛

پ) مفاد این سند الحاقی را تحت بررسی مستمر قرار دهد؛

ت) طبق ماده (۲۴) این سند الحاقی، اصلاحات این سند الحاقی یا پیوست‌های آن و نیز پیوست‌های الحاقی آن را بررسی و تصویب نماید؛

ث) گزارش‌هایی را که در خصوص موضوعات مرتبط با این سند الحاقی توسط دبیرخانه ارائه می‌شود، بررسی کند؛

ج) کارایی تدابیر متخذه برای حمایت مناطق حفاظت‌شده و گونه‌های مورد تهدید را ارزیابی کند و لزوم اتخاذ تدابیر دیگری را به‌ویژه به شکل اصلاحیه‌های این سند الحاقی یا پیوست‌های آن بررسی نماید؛

چ) در صورت اقتضاء برنامه‌های منطقه‌ای مرتبط، برنامه، طرح‌های عملیاتی و تدابیری را وفق ماده (۶) این سند الحاقی تصویب و بازنگری نماید؛

ح) رویه‌های ارائه گزارش طرف‌ها به موجب ماده (۱۹) این سند الحاقی و مبادله اطلاعات را طبق ماده (۱۷) این سند الحاقی ساماندهی کند؛

خ) در خصوص درج منطقه‌ای در سیاهه مناطق حفاظت‌شده دریای خزر، طبق ماده (۹) این سند الحاقی تصمیم‌گیری نماید؛

د) مسائل مالی و بودجه‌ای مرتبط با اجرای این سند الحاقی را بررسی کند و راجع‌به آنها تصمیم‌گیری کند؛

ذ) نهادهای فرعی یا سازوکارهای سازمانی را که ممکن است برای اجرای این سند الحاقی ضروری محسوب شوند، ایجاد نماید؛

ر) اقدامات اضافی که ممکن است برای دست‌یابی به اهداف این سند الحاقی موردنیاز باشد، بررسی و به انجام رساند؛

ز) در راستای اهداف این سند الحاقی، در صورت اقتضاء، خدمات فنی و مالی را از نهاد‌های بین‌المللی و مؤسسات علمی مربوطه درخواست نماید.

۲ ـ از نظر این سند الحاقی و بر طبق بند (۴) ماده (۲۳) کنوانسیون، دبیرخانه از جمله باید:

الف) بنا به درخواست هر طرف متعاهدی، کمک و مشاوره فنی، علمی و حقوقی را برای اجرای مؤثر این سند الحاقی ارائه نماید؛

ب) با مراجع صلاحیت‌دار در طرف‌های متعاهد در خصوص اجرای این سند الحاقی (پروتکل) ارتباط برقرار کند؛

پ) همکاری حقوقی، علمی و فنی را تشویق و تسهیل نماید؛

ت) ارتباط و هماهنگی با سازمان‌های بین‌المللی مربوطه، به ویژه با دبیرخانه‌های مرتبط با پیمان‌های تنوع زیستی را برقرار و حفظ کند؛

ث) به همکاری سازمان‌های بین‌المللی، بین دولتی و غیردولتی مربوط به طرف‌های متعاهد در اجرای این سند الحاقی کمک نماید؛

ج) سامانه‌های پایش یکسانی را برای مناطق حفاظت‌شده دریای خزر و گونه‌های مورد تهدید ایجاد کند؛

چ) با هماهنگی طرف‌های متعاهد و با هدف حفاظت مؤثر از تنوع‌زیستی دریای خزر، تأسیس شبکه مناطق حفاظت‌شده دریای خزر را پیشنهاد نماید؛

ح) پایگاه داده‌های مناطق حفاظت‌شده دریای خزر و گونه‌های مورد تهدید را ایجاد و به‌روزرسانی کند؛

خ) گزارش‌ها و مطالعات فنی را که ممکن است برای اجرای این سند الحاقی موردنیاز باشد، تهیه و به طرف‌های متعاهد ارائه نماید؛

د) برنامه‌های آموزشی مربوط را به طور مبسوط شرح داده و اجرا کند؛

ذ) وظایف محوله در برنامه‌های اقدام مصوب فراهمایی طرف‌ها را در چهارچوب این سند الحاقی انجام دهد؛

ر) وظایف دیگری را که ممکن است توسط فراهمایی طرف‌ها تعیین شود، اجرا نماید.

ماده ۲۱ ـ تأمین منابع مالی سند الحاقی

۱ ـ برای دستیابی به اهداف این سند الحاقی، طرف‌های متعاهد باید تا آنجا که ممکن است:

الف) قابل دسترس بودن منابع مالی برای تنظیم و اجرای برنامه‌ها، طرح (پروژه)‌ها و اقدامات مربوط داخلی، دوجانبه و چندجانبه را بررسی و از آن اطمینان حاصل کنند؛

ب) از طریق سازوکارها و منابع مالی دوجانبه و چندجانبه، بسیج منابع مالی، از جمله کمک‌های مالی و وام، را تشویق نمایند.

پ) روش‌ها و مشوق‌های نوآورانه‌ای را برای بسیج و هدایت منابع از جمله منابع مؤسسات، بنگاه‌های دولتی سایر کشورها، سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی و مؤسسات بخش خصوصی جستجو کنند.

۲ ـ قواعد مالی کنوانسیون باید با اعمال تغییرات لازم در مورد این سند الحاقی اجرا شود، مگر اینکه فراهمایی طرف‌ها به گونه دیگری تصمیم بگیرد.

بخش ششم ـ بندهای نهایی

ماده ۲۲ ـ حل‌وفصل اختلاف‌ها

هرگونه اختلافی میان طرف‌های متعاهد در خصوص اجرا یا تفسیر مفاد این سند الحاقی باید بر طبق ماده (۳۰) کنوانسیون حل‌وفصل شود.

ماده ۲۳ ـ تصویب و لازم‌الاجراء شدن سند الحاقی

۱ ـ این سند الحاقی باید با تصمیم اجماعی طرف‌های متعاهد در فراهمایی طرف‌ها تصویب شود.

۲ ـ این سند الحاقی صرفاً جهت امضاء کشورهای ساحلی خزر در شهر تهران از تاریخ ۱۳۹۳/۳/۹ (۳۰ می‌۲۰۱۴) تا تاریخ ۱۳۹۴/۳/۹ (۳۰ می‌۲۰۱۵) مفتوح خواهد بود.

۳ ـ این سند الحاقی باید مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب کشور‌های ساحلی خزر قرار گیرد و برای الحاق هر یک از کشور‌های ساحلی خزر از تاریخی که این سند الحاقی برای امضا بسته می‌شود، مفتوح خواهد بود.

۴ ـ اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد امین کنوانسیون تودیع گردد.

۵ ـ این سند الحاقی در نودمین روز پس از تاریخ تودیع اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق همه کشورهای ساحلی خزر، لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده ۲۴ ـ تصویب اصلاحیه‌های سند الحاقی، پیوست‌های آن و اصلاحیه‌های پیوست‌ها

هر طرف متعاهد می‌تواند اصلاحیه‌ها و پیوست‌هایی را برای این سند الحاقی و نیز اصلاحیه‌هایی را برای پیوست‌های آن پیشنهاد نماید. اصلاحیه‌ها و پیوست‌های مزبور توسط طرف‌های متعاهد تصویب و بر طبق مواد (۲۴) و (۲۵) کنوانسیون لازم‌الاجراء خواهند شد.

ماده ۲۵ ـ ارتباط با سایر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی

هیچ‌یک از مفاد این سند الحاقی نباید به حقوق و تعهدات طرف‌های متعاهد به موجب سایر پیمان‌های بین‌المللی که عضو آن هستند لطمه‌ای وارد سازد.

ماده ۲۶ ـ تأثیر سند الحاقی بر قوانین ملی

مفاد این سند الحاقی نباید حق طرف‌ها را مبنی بر اتخاذ تدابیر ملی سخت‌گیرانه‌تر در خصوص اجرای این سند الحاقی خدشه‌دار کند.

ماده ۲۷ ـ قید تحدید تعهد

هیچ‌گونه قید تحدید تعهدی را نمی‌توان در مورد این سند الحاقی در نظر گرفت.

ماده ۲۸ ـ امین

امین این سند الحاقی، امین کنوانسیون است.

ماده ۲۹ ـ متون معتبر

متون آذری، انگلیسی، فارسی، قزاقی، روسی و ترکمنی این سند الحاقی از اعتبار یکسان برخوردار هستند و در صورت بروز اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این سند الحاقی، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

ماده ۳۰ ـ ارتباط با مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر

هیچ‌یک از مفاد این سند الحاقی نباید به نحوی تفسیر گردد که پیش‌داوری نسبت به نتیجه مذاکرات مربوط به رژیم نهایی حقوقی دریای خزر تلقی شود.

در گواهی مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این سند الحاقی را امضاء نموده‌اند.

این سند الحاقی در شهر عشق‌آباد و در تاریخ نهم خرداد یکهزار و سیصد و نود و سه شمسی برابر با سی ام می‌۲۰۱۴ میلادی تنظیم شد.

 

پیوست ۱

رده‌های شناسایی گونه‌های مورد تهدید

منقرض‌شده (ایی‌ایکس)

گونه‌ای منقرض شده است که هیچ شک منطقی در خصوص مرگ آخرین بازمانده آن وجود ندارد. زمانی گونه‌ای منقرض شده فرض می‌گردد که تحقیقات جامع در زیستگاه شناخته شده یا مورد انتظار در زمان‌های مناسب (شبانه‌روزی، فصلی، سالیانه) در سراسر محدوده تاریخی آن، قادر به ثبت یک فرد از آن‌گونه نباشد. تحقیقات باید بیش از یک دوره زمانی مناسب از چرخه و شکل زندگی آن‌گونه باشد.

منقرض شده در حیات‌وحش (ایی‌دبلیو)

گونه‌ منقرض شده در حیات‌وحش فقط در حالت پرورشی، در اسارت و یا به‌عنوان جمعیت (یا جمعیت‌های) پذیرفته‌شده در خارج از محدوده گذشته قادر به زنده ماندن است. زمانی گونه‌ای منقرض شده در حیات‌وحش فرض می‌شود که تحقیقات جامع در زیستگاه شناخته شده یا مورد انتظار در زمان‌های مناسب (شبانه‌روزی، فصلی، سالیانه) در سراسر محدوده تاریخی آن، قادر به ثبت یک فرد از آن‌گونه نباشد. تحقیقات باید بیش از یک دوره زمانی مناسب از چرخه و شکل زندگی آن‌گونه باشد.

در معرض انقراض (سی‌‌آر)

گونه‌ای به طور جدی در معرض انقراض است که براساس بهترین شواهد موجود با یکی از معیارهای (الف) تا (ث)[این معیارها در آخرین ویرایش (نسخه ۳.۱) «معیارها و سیاهه قرمز اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت» قابل دسترسی است.] به طور جدی در معرض انقراض منطبق باشد. لذا این‌گونه تلقی می‌گردد که با خطر به شدت بالای انقراض در حیات‌وحش روبه‌رو است.

در معرض خطر (ایی‌اِن)

گونه‌ای در معرض خطر است که بر اساس بهترین شواهد موجود با یکی از معیارهای (الف) تا (ث) ٭ در معرض خطر منطبق باشد. لذا این‌گونه تلقی می‌گردد که با خطر بسیار بالای انقراض در حیات‌وحش روبه‌رو است.

آسیب‌پذیر (وی‌یو)

گونه‌ای آسیب‌پذیر است که براساس بهترین شواهد موجود با یکی از معیارهای (الف) تا (ث)٭ آسیب‌پذیر منطبق باشد، لذا این‌گونه تلقی می‌گردد که با خطر بالای انقراض در حیات‌وحش روبه‌رو است.

نزدیک به تهدید (اِن‌تی)

گونه‌ای نزدیک به تهدید است که بر اساس معیارهای ارزیابی، در حال حاضر واجد شرایط در معرض انقراض، در معرض خطر یا آسیب‌پذیر نیست، اما در آینده نزدیک، نزدیک به واجد شرایط یا احتمال واجد شرایط یکی از رده‌های تهدید شده خواهد بود.

حداقل نگرانی (اِل‌سی)

گونه‌ای در حداقل نگرانی است که وقتی بر اساس معیارها ارزیابی واجد شرایط در معرض انقراض، در معرض خطر، آسیب‌پذیر یا نزدیک به تهدید نباشد. گونه‌هایی که در مناطق گسترده‌ای قرار دارند و پرشمار هستند در این رده قرار می‌گیرند.

اطلاعات کم (دی‌دی)

گونه‌ای در رده اطلاعات کم است که بر اساس وضعیت پراکنش یا جمعیت آن، اطلاعات کافی جهت ارزیابی مستقیم یا غیرمستقیم از خطر انقراض آن وجود ندارد. ممکن است یک گونه در این رده به خوبی مطالعه و زیست‌شناسی آن شناخته شده باشد، اما داده‌های مناسبی در خصوص فراوانی و یا پراکنش موجود نباشد. بنابراین رده اطلاعات کم از طبقه‌بندی‌های تهدید نیست. احصای گونه‌ها در این رده نشان می‌دهد که اطلاعات بیشتری نیاز است و این احتمال را که تحقیقات آینده نشان خواهد داد که طبقه‌بندی مورد تهدید مناسب بوده است، تصدیق می‌نماید. مهم، استفاده مثبت از کلیه داده‌های موجود است. در بسیاری از موارد باید دقت بسیار زیادی جهت انتخاب بین رده اطلاعات کم و وضعیت‌های مورد تهدید به کار برده شود. اگر شکی در رابطه با محدودیت نسبی محدوده پراکنش یک گونه وجود داشته باشد و مدت زمان قابل توجهی از آخرین ثبت آن‌گونه گذشته باشد، وضعیت مورد تهدید به خوبی می‌تواند توجیه گردد.

بررسی نشده (اِن‌ایی)

گونه‌ای بررسی نشده است که هنوز بر اساس معـیارهای مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

 

پیوست ۲

معیارهای مشترک جهت درج در سیاهه مناطق حفاظت‌شده دریای خزر

الف ـ معیار انتخاب مکان

۱ ـ برای اینکه منطقه‌ای واجد شرایط جهت درج در سیاهه مناطق حفاظت‌شده دریای خزر باشد باید حداقل با یکی از ردیف‌های موضوع بند (۱) ماده (۹) این سند الحاقی مطابقت داشته باشد. در موارد خاصی منطقه واحدی می‌تواند با چندین ردیف مطابقت داشته باشد و چنین شرایطی تنها موجب تقویت مورد مشخص جهت درج منطقه در سیاهه می‌گردد.

۲ ـ هیچ محدودیتی در خصوص تعداد کل مناطقی که در سیاهه درج می‌شوند یا تعداد مناطقی پیشنهادی هر عضو برای ثبت، وجود ندارد. با این حال، طرف‌ها موافقت می‌نمایند که مکان‌ها بر اساس مبنای علمی انتخاب و با توجه به کیفیت آنها در سیاهه درج شوند، بنابراین باید الزاماتی را که به موجب این سند الحاقی و معیارهای حاضر تعیین شده‌اند رعایت کنند.

۳ ـ طرف‌های متعاهد موافقت می‌نمایند که علاوه‌بر معیارهای اساسی وضعیت اجرایی ملی مناطق حفاظت‌شده، معیارهای زیر، را در انتخاب مکان‌هایی جهت درج در سیاهه مناطق حفاظت‌شده دریای خزر لحاظ کنند:

(الف) اهمیت جهانی:

این مکان به طور خاص مثال خوبی از یک زیست‌بوم طبیعی یا نزدیک به طبیعی، و همچنین مثال خوبی از ویژگی‌های منطقه مناسب زیست جغرافیایی است، مجموعه قابل ملاحظه‌ای از گونه‌ها یا زیر گونه‌های نادر، آسیب‌پذیر یا در معرض خطر گیاهی یا جانوری یا تعداد قابل ملاحظه‌ای از افراد یک یا تعدادی از این گونه‌ها را حمایت می‌کند، به دلیل کیفیت و خصوصیات گیاهی و جانوری آن دارای ارزش ویژه‌ای جهت حفظ تنوع ‌ وراثتی و بوم‌شناختی یک منطقه است، دارای ارزش ویژه‌ای به‌عنوان زیستگاه گیاهان یا جانوران در یک مرحله بحرانی از چرخه زیستی آنها است، به طور مرتب 20000 پرنده آبزی را حمایت می‌کند، به‌طور مرتب یک درصد (۱%) از جمعیت یک گونه یا زیرگونه از پرندگان آبزی را حمایت می‌کند؛

(ب) ارزش منطقه‌ای:

این مکان دارای ارزش منطقه‌ای است و به طور بارز نماینده منطقه خزر و تنوع‌زیستی آن است؛

(پ) وضعیت ملی:

این مکان، وضعیت اجرایی یک منطقه حفاظت‌شده ملی، اقدامات حفاظتی و طرح مدیریت مالی را دارد؛

(ت) منحصربه‌فرد بودن:

این مکان شامل زیست‌بوم‌های منحصربه‌فرد یا نادر و یا گونه‌های نادر، مورد تهدید، در معرض خطر یا بومی می‌باشد؛

(ث) معرف طبیعی بودن:

این مکان به طور بارز معرف سامانه‌های بوم‌شناختی، جمعیت یا انواع زیستگاه یا سایر خصوصیات طبیعی است.

(ج) تنوع‌زیستی:

این مکان تنوع بالایی از گونه‌ها، جوامع، زیستگاه‌ها یا زیست‌بوم‌ها را دارد؛

(چ) عوامل استرس‌زای انسانی قابل مدیریت:

مکان‌هایی با عوامل استرس‌زای انسانی کمتر در ارجحیت قرار دارند؛

(ح) عوامل استرس‌زای طبیعی قابل مدیریت:

مکان‌های با کمترین درجه استرس‌زای طبیعی، در ارجحیت قرار دارند؛

(خ) دسترسی به داده‌های پایه کافی:

این مکان دارای حداقل کمبود اطلاعات می‌باشد و برخی از درجه‌های اطلاعات پایه قابل اعتماد در دسترس است؛

(د) نماینده فرهنگی بودن:

این مکان به دلیل وجود فعالیت‌های سنتی سازگار با محیط‌زیست و عجین با طبیعت که باعث رفاه جمعیت‌های محلی می‌شود، دارای ارزش بالای نمایندگی میراث فرهنگی می‌باشد؛

(ذ) ارزش‌های علمی، آموزشی و زیبایی‌شناختی:

این مکان دارای ارزش علمی، آموزشی یا زیبایی‌شناختی است و با تهدیدهایی که ممکن است بلافاصله ارزش‌های بوم‌شناختی، زیست‌شناسی، زیبایی‌شناختی یا فرهنگی آن را مختل کنند مواجه نمی‌باشد؛

(ر) مداخله جامعه مدنی:

مداخله مستمر و مشارکت فعال عموم مردم به‌ویژه جوامع محلی در فرآیند برنامه‌ریزی و مدیریت این منطقه وجود دارد.

ب ـ معیار درج در سیاهه مناطق حفاظت‌شده دریای خزر

طرف‌های متعاهد موافقت می‌نمایند تا جهت درج در سیاهه مناطق حفاظت‌شده دریای خزر، اقـدامات برنامه‌ریزی و مدیـریتی زیر را در مناطق پیـشنهادی خـود انجام دهند:

(الف) ارائه داده‌های پایه مربوطه از جمله جنبه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی و طرحی جهت تکمیل کمبودهای اطلاعاتی شناسایی‌شده؛

(ب) ارائه اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت کاملاً مشخص طرح مدیریت حفاظت؛

(پ) ارائه اطلاعات مربوط به مقام/ مقام‌های صلاحیت‌دار و وضعیت مداخله ذی‌نفعان متعدد؛

(ت) به‌کارگیری اقداماتی از جمله ارزیابی اثرات زیست‌محیطی جهت جلوگیری، پایش و کاهش تمام منابع آلودگی که ممکن است تأثیر منفی بر وضعیت حفاظتی گونه‌ها، جامعه، زیست‌بوم یا زیستگاه، ارزش فرهنگی یا زیبایی‌شناختی منطقه پیشنهادی برای درج در سیاهه مناطق حفاظت‌شده دریای خزر داشته باشند؛

(ث) در اجرای مفاد این سند الحاقی به‌ویژه در خصوص معرفی یا معرفی مجدد هر یک از گونه‌ها همکاری کاملی داشته باشند،

(ج) یک منطقه جهت درج در سیاهه مناطق حفاظت‌شده دریای خزر باید دارای طرح مدیریت باشد. قواعد اصلی این طرح مدیریت باید از زمان درج تعریف شده و بلافاصله اجراء گردد. طرح مدیریت تفصیلی باید در مدت سه سال از زمان درج ارائه گردد. عدم رعایت این تعهد موجب حذف آن مکان از سیاهه می‌گردد.

(چ) صلاحیت و مسئولیت اداره و اجرای اقدامات حفاظتی برای مناطق پیشنهادی جهت درج در سیاهه مناطق حفاظت‌شده دریای خزر باید به وضوح در متون حاکم بر هر منطقه مشخص گردد؛

(ح) برای اینکه منطقه حفاظت‌شده در سیاهه مناطق حفاظت‌شده دریای خزر درج گردد باید دارای یک بدنه مدیریتی با اختیارات کافی و همچنین ابزار و منابع انسانی جهت جلوگیری یا پایش فعالیت‌هایی باشد که ممکن است برخلاف اهداف منطقه حفاظت‌شده باشند؛

(خ) برای اینکه منطقه‌ای در سیاهه مناطق حفاظت‌شده دریای خزر درج گردد باید دارای برنامه پایش باشد. این برنامه باید به منظور امکان ارزیابی شرایط و تحول منطقه و همچنین اثربخشی اقدامات انجام‌شده حفاظتی و مدیریتی و در نتیجه تعدیل آنها در صورت لزوم، شامل شناسایی و پایش تعداد معینی از عوامل مهم برای منطقه موردنظر باشد. ارائه مرتب گزارش‌های پایش منطقه از تاریخ درج در سیاهه مناطق حفاظت‌شده دریای خزر الزامی است.

پ ـ اجرای اقدامات حفاظتی، برنامه‌ریزی و مدیریتی

۱ ـ اهداف حفاظتی و مدیریتی باید به وضوح در متن مربوط به هر مکان مشخص شده باشد و متشکل از مبنایی برای ارزیابی کافی بودن اقدامات انجام شده و اثربخشی اجرای آنها در مدت زمان بازبینی سیاهه مناطق حفاظت‌شده دریای خزر خواهد بود.

۲ ـ اقدامات حفاظتی، برنامه‌ریزی و مدیریتی حاکم برای هر منطقه باید برای دستیابی به اهداف حفاظتی و مدیریتی مندرج در طرح مدیریتی آن مکان در کوتاه‌مدت و بلندمدت کافی بوده و به طور خاص تهدیدهای آن را موردتوجه قرار دهد.

۳ ـ اقدامات حفاظتی، برنامه‌ریزی و مدیریتی باید بر پایه دانش کافی از عناصر محیط‌زیست طبیعی و عوامل اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی باشد که مشخصه هر منطقه است. در صورت کاستی در دانش پایه، منطقه پذیرش‌شده برای درج در سیاهه مناطق حفاظت‌شده دریای خزر، باید جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مفقود را به‌صورت فعالانه آغاز کند.

۴ ـ در احترام به ویژگی مشخص هر مکان حفاظت‌شده، اقدامات حفاظتی برای منطقه حفاظت‌شده دریای خزر باید جنبه‌های اساسی زیر را موردتوجه قرار دهد:

(الف) تقویت مقررات مربوط به انتشار یا دفع پسماند و سایر موادی که احتمال دارد به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یکپارچگی این منطقه لطمه وارد نمایند؛

(ب) تقویت مقررات معرفی یا معرفی مجدد هرگونه به منطقه؛

(پ) ساماندهی هر فعالیت یا عملی که احتمال دارد باعث آسیب رساندن یا مزاحمت گونه‌ها شود یا ممکن است وضعیت حفاظتی زیست‌بوم‌ها یا گونه‌ها را مورد تهدید قرار دهد یا ویژگی‌های طبیعی، فرهنگی یا زیبایی‌شناختی آن منطقه را مختل نماید،

(ت) مقررات حاکم در نواحی اطراف منطقه موردنظر.

۵ ـ گزارش‌دهی دوره‌ای پایش و ارزیابی آن مکان و بازبینی‌های مناسب طرح مدیریتی باید بر طبق این سند الحاقی انجام شود.

۶ ـ عدم رعایت این معیارها موجب حذف از سیاهه مناطق حفاظت‌شده دریای خزر می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن سند الحاقی (پروتکل)، شامل مقدمه و سی ماده و دو پیوست در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم مهرماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

قانون نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22345-13/09/1400

شماره 11/74810 – 84 -۱۴۰۰/۹/۶

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 45731/179225 مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

شماره ۱۰۲۸۳۴-/۹/۸

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ یازدهم آبان‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/74810 – 84 مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

 

قانون نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

ماده‌واحده ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است به‌منظور گسترش و بهسازی مهارت‌آموزی و فراهم نمودن زمینه‌های ایجاد اشتغال پایدار در کشور، کمک‌های نقدی و غیرنقدی و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی را دریافت و با رعایت نظر اهداءکننده و موازین شرعی برای احداث، تعمیر، توسعه، بازسازی و تجهیز مراکز آموزشی مربوط با اولویت نیازهای مصرفی مهارتی شامل مواد مصرفی و ابزار کارگاهی برای آموزش‌های عملی کشور مصرف نماید. استفاده از کمک‌های مذکور برای توسعه تشکیلات و پرداخت هزینه‌های مربوط به کارکنان ممنوع است.

تبصره ۱ ـ ‌کلیه وجوه اهداشده به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و حداکثر ظرف یک ماه معادل صد درصد (۱۰۰%) آن در قالب بودجه سنواتی در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار می‌گیرد تا در محل موردنظر اهداءکننده با رعایت موازین شرعی به مصرف برسد و کمک‌های غیرنقدی اعم از کالا و تجهیزات و یا املاک و بناهای احداثی توسط خیّرین با موافقت خیّر و در محل موردنظر ایشان به عنوان اموال دولت (با ذکر نام خیّر) ثبت و بهره‌برداری می‌گردد.

تبصره ۲ ـ ‌درآمدهای حاصله سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از محل خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات مشاوره، صدور، تمدید و تعویض گواهینامه‌ها و پروانه‌ها، اختصاصی تلقی می‌شود و به صورت صد درصد (۱۰۰%) توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور تخصیص می‌یابد.

تبصره ۳ ـ در ماده (۶۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «درآمد اختصاصی این سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود» جایگزین عبارت «درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد. معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدهای واریزشده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان ‌مزبور قرار داده می‌‌شود» می‌گردد و در تبصره آن عبارت «اختصاصی این سازمان» جایگزین عبارت «عمومی کشور» می‌شود.

تبصره ۴ ـ ‌آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ یازدهم آبان‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اسفند ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/12/11 لغايت 1402/12/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون الحاق يک بند به تبصره…

سایر مصوبات دهه اول اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/01 لغایت 1402/12/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   مصوبات جلسه پنجاه سوم…
keyboard_arrow_up