مجله پژوهشهای حقوقی شماره 48

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. مجله پژوهشهای حقوقی شماره 48

مجله پژوهشهای حقوقی

(نشریه علمی)

سال بیستم – شماره 48

زمستان 1400

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی

 

فهرست عناوین

اقدامات قهری یک‌جانبه آمريكا علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر رویه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

دکتر سید قاسم زمانی ـ زینب فرهمندزاد

وقوع جرم در دریاهای آزاد؛ از اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی تا ممنوعیت آن در رویه قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها

دکتر جواد صالحی

اعمال ماده 79 آیین‌نامه دیوان بین‌المللی دادگستری در رویه قضایی

دکتر عباس برزگرزاده

مکانیسم حل و فصل اختلافات داخلی و بین‌المللی بانکی ‬‬‬‬‬‬

دکتر منصور عطاشنه ـ دکتر سید علیرضا هاشمی زاده کهنی ـ زهرا عطاشنه

امکان‌سنجی مطالبۀ هم‌زمان تعهدات مستند به سند لازم‌الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویۀ قضایی و دکترین حقوقی

سروش صفی‌زاده

تحلیل قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت‌ها به هیأت مدیره با تأکید بر قانون مالیات‌های مستقیم

دکتر روح الله صدیقی ـ حسن صفاری

پارلمان الکترونیکی و نقش آن در تحقق دموکراسی ‬‬‬‬

سودا امیری زرگ آباد ـ دکتر سید حسین ملکوتی هشتجین

تأثیراصل تقدم صلاحیت دادگاه‌های اداری درتحقق عدالت در فرانسه؛ با نگاهی به اجرای آن درنظام حقوق اداری ایران

محمد نادری فرد ـ دکتر محمدرضا مجتهدی ـ دکتر ابوالفضل رنجبری

گفتمان سیاست جنایی در قانون کنت

دکتر جمال بیگی ـ ‬‬شیرین رحیمی

اقدامات قهری یک‌جانبه آمريكا علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر رویه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

مقاله پژوهشی
دکتر سید قاسم زمانی
استاد گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، نویسنده مسؤول.
زینب فرهمندزاد
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده:
تحریم‌های یک‌جانبه از مصادیق اقدامات قهری یک‌جانبه هستند که در اسناد بین‌المللی متعددی به دلیل آثار گسترده‌شان بر حقوق بشر مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی در صدد تبیین این نکته است که دولت آمريكا در برخي شرايط به علت تحریم‌های یک‌جانبه و فراسرزمینی علیه دولت ايران و اشخاص از جهت نقض حقوق بشر و نقض تعهدات معاهداتی و عرفی مسؤولیت بین‌المللی دارد. در این پژوهش، گزارش‌های گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر در زمینۀ آثار منفی اقدامات قهری یک‌جانبه بر حقوق بشر بررسی شده است. نتایج پژوهش بیانگر لزوم ایجاد یک سازکار بین‌المللی منسجم جهت ثبت اقدامات قهری یک‌جانبه کشورها و گزارش‌های دوره‌ای کشورهای هدف مبنی بر آثار حقوق بشری تحریم‌ها بر شهروندان‌شان و همچنین تشکیل دادگاهی تخصصی برای رجوع افراد و نهادهای متضرر از تحریم‌های یک‌جانبه و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر این اشخاص و جبران خسارات آنها زیر نظر شورای امنیت سازمان ملل متحد مي‌باشد.

کلیدواژه‌ها:
اقدامات قهری یک‌جانبه، تحریم‌های یک‌جانبه، جبران خسارت، شورای حقوق بشر، مسؤولیت بین‌المللی.

[button color=”white” size=”medium” link=”https://jlr.sdil.ac.ir/article_146010.html” icon%3

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …