چهارشنبه , مرداد ۱۹ ۱۴۰۱
faen

محصولات پژوهشکده حقوقی شهردانش به مناسبت روز قوه قضاییه

محصولات پژوهشکده حقوقی شهردانش به مناسبت روز قوه قضاییه

محصولات فرهنگی پژوهشهی.به مناسبت قوه قضاییه

محصولات پژوهشکده حقوقی شهردانش به مناسبت روز قوه قضاییه

تلگرام:

https://t.me/Legal_Research

توئیتر:

https://twitter.com/shahredanesh

اینستاگرام:

https://www.instagram.com/shahredanesh

تلفن تماس:

۸۸۸۱۱۵۸۱

فهرست محصولات:

فیلم های آموزشی:

ایرادات در دعاوی حقوقی

حقو ق و تکالیف طرفین دعوای حقوقی در اولین جلسه دادرسی

کاربرد سند در مقام دعوا و دفاع

واخواهی و اعتراض ثالث

نکات کاربردی نگارش خواسته

مقالات منتشر شده در مجلات پژوهشهای حقوقی و پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی:
  1. ساختار اجرای احکام کیفری ایران در پرتو اصل استقلال قضایی- دوفصلنامه پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی-

دوره ۹، شماره ۱۸، بهمن ۱۴۰۰، صفحه ۳۱-۵۵

  1. الکترونیک شدن دستگاه قضایی در پرتو مؤلفه‌های حکمرانی خوب- فصلنامه پژوهشهای حقوقی

دوره ۱۱، شماره ۲۲، مهر ۱۳۹۱، صفحه ۵۳-۷۰

  1. حاکمیت‌ قانون‌ اساسی‌ و وظیفه‌ قضات‌ در حقوق جمهوری‌ اسلامی‌ ایران- فصلنامه پژوهشهای حقوقی

دوره ۴، شماره ۷، فروردین ۱۳۸۴، صفحه ۱۵۹-۱۸۱

  1. مسئولیت‌انضباطی قضات در فرانسه و آلمان- فصلنامه پژوهشهای حقوقی

دوره ۲۰، شماره ۴۷، آذر ۱۴۰۰، صفحه ۱۱۱-۱۴۲

  1. اعمال ماده ۷۹ آیین نامه دیوان بین المللی دادگستری در رویه قضایی- فصلنامه پژوهشهای حقوقی

دوره ۲۰، شماره ۴۸، اسفند ۱۴۰۰، صفحه ۵۹-۸۸

همچنین کارگاه آموزشی رویه حقوقی مطالبه خسارت از بیت المال برگزار شد و کرسی نظریه پردازی؛ نقد و بررسی الگوی مدیریت عالی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران برگزار گشته‌اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.