مصوبات شوراها دهه سوم شهریور 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1399/06/21 لغایت 1399/06/31

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

الف ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شیرود     

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تغییر در چهارچوب و شرح خدمات طرح‌های توسعه شهری در جهت تحقق‌پذیری طرح‌ها          

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح گردشگری پیرامون سد حوضیان واقع در حریم شهر الیگودرز      

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تفویض اختیار اعمال تغییرات در چهارچوب، شرح وظایف و ترکیب اعضاء حقیقی کمیته‌های فنی      

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع باقرشهر

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کاهش حریم شیروان ـ خروج روستای خانلق    

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع شهر ارومیه ـ انتزاع ناحیه منفصل شهری گلمان و تبدیل آن به شهر جدید

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر تبریز (الحاق حدود ۱۳۰ هکتار از اراضی بابا باغی موسوم به شهرک جوانان به محدوده شهر تبریز)  

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گرگان (الحاق ۴۸ هکتار اراضی سازمان ملی زمین و مسکن به محدوده شهر جهت طرح اقدام ملی تولید مسکن) 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ورامین       

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۱۱ هکتار اراضی شهرک باغمیشه به محدوده شهر با کاربری فضای سبز

ب ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی        

ماده‌واحده آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی؛ ضوابط عضویت دستگاهها در جلسات شورا و کمیسیونها     

مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مجوز به دانشگاه جامع امام حسین (ع) برای اجرای آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت‌علمی مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی به صورت آزمایشی

 

الف ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شیرود

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21995-30/06/1399

شماره 17687/300-28/02/1399 مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شیرود «شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۲ طرح جامع ـ تفصیلی شهر شیرود موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۹/۸/۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران را به تصویب نهایی رسید.» ضمناً به آگاهی می‌رساند، کلیه مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه‌های مربوطه در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تغییر در چهارچوب و شرح خدمات طرح‌های توسعه شهری در جهت تحقق‌پذیری طرح‌ها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21995-30/06/1399

شماره 48684/300 -۱۳۹۹/۴/۳۱

مدیرکل محترم دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۴/۲ خود ضمن استماع گزارش تغییر در چهارچوب و شرح خدمات طرح‌های توسعه شهری در جهت تحقق‌پذیری طرح‌ها، تدوین‌شده توسط دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، ضمن تأیید چهارچوب شرح خدمات پیشنهادی برای تهیه برنامه جامع پنج شهر پایلوت (موضوع مصوبه مورخ ۹۷/۳/۲۸ شورای‌عالی)، مقرر نمود موضوع در اسرع وقت در کمیته تخصصی مشترک از اعضاء کمیته‌های فنی ۱ و ۵ موردبررسی قرار گرفته و نتیجه جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شورای‌عالی ارائه شود. برای انجام هماهنگی بیشتر لازم است از نمایندگان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه‌وبودجه، جامعه مهندسان مشاور، انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز و دو نماینده از میان معاونان شهرسازی و معماری ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها نیز برای شرکت در جلسات کمیته تخصصی مشترک دعوت شود.

مراتب جهت اقدام و ارائه نتیجه اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح گردشگری پیرامون سد حوضیان واقع در حریم شهر الیگودرز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21995-30/06/1399

شماره 36800/300-۱۳۹۹/۴/۱۰

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۳/۱۹ موضوع اجرای طرح گردشگری پیرامون سد حوضیان واقع در حریم شهر الیگودرز مصوب جلسه مورخ ۹۸/۶/۲۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان را با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۹۹/۲/۱۷ کمیته فنی شماره یک موردبررسی قرارداد و با پیشنهاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مشروط به تحقق شرایط زیر موافقت و مقرر نمود اسناد و مدارک طرح با اعمال اصلاحات به شرح زیر توسط دبیر شورای‌عالی به مراجع ذی‌ربط ابلاغ گردد.

۱ـ بر اساس اعلام‌نظر آب منطقه‌ای استان تخصیص سالانه ۲۶۰۷۰۰ مترمکعب آب از سد حوضیان امکان‌پذیر است لذا مقرر گردید با بررسی و تأیید دبیرخانه شورای‌عالی کلیه مستحدثات پروژه در ۵ بخش اقامتی، تفریحی‌ورزشی، پذیرایی، تجاری (صرفاً بازارچه صنایع‌دستی)، فضای اداری و پشتیانی موردنیاز گردشگری بر اساس استاندارد مربوطه (نشریه ۳ـ ۱۱۷ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) در حد تخصیص مذکور تعدیل شود. در هر صورت حداکثر سطح اشغال مستحدثات همکف در کل پروژه 6/5 درصد و حداکثر تراکم (شامل زیر بنایی کلی مستحدثات) ۱۰ در صد مساحت نهایی زمین خواهد بود. مجدداً تأکید می‌گردد کاربری‌های گردشگری صرفاً مدنظر است (منطبق بر آیین‌نامه ایجاد، اصلاح و تکمیل و درجه‌بندی گردشگری)

۲ـ محدوده پیشنهادی استان با اصلاحات به شرح زیر به تأیید رسید.

۲ـ ۱ـ حریم کمی سد حوضیان به‌صورت کامل از محدوده طرح پیشنهادی حذف گردد. همچنین ضمن پرهیز از هرگونه بارگذاری در حریم کیفی سد، استفاده از آن به عنوان عرصه سبز و باز در انطباق با ضوابط و مقررات وزارت نیرو صورت پذیرد.

۲ـ ۲ـ بخش شرقی معبر دسترسی طرح با توجه به عدم پیوستگی کالبدی و کفایت اراضی بخش غربی حذف گردد.

۳ـ با عنایت به تبعات ترافیکی ناشی از احداثات این پروژه بر محور‌های اطراف مقرر می‌گردد مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی طرح با لحاظ شاخص‌های تولید و جذب سفر تهیه و به تأیید شورای هماهنگی ترافیک استان رسانده شود.

۴ـ به جهت پاسخگویی به نیاز گردشگران روزانه، بخشی از عرصه به عنوان کمپ استقرار موقت گردشگران، تخصیص پیدا کند.

۵ ـ به جهت حصول اطمینان از تحقق اهداف طرح و عدم انحراف آن مقرر می‌گردد طراحی پروژه به نحوی اصلاح گردد که امکان اجرا و واگذاری آن در قالب حداقل دو فاز جداگانه میسر گردد. شروع عملیات اجرایی صرفاً در فاز اول مجاز بوده و هرگونه اقدام در فازهای بعدی موکول گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر تحقق اهداف فاز اول و تأیید معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (به جهت کیفیت و رعایت حدنصاب اراضی) خواهد بود.

۶ ـ با عنایت به مجاورت پروژه با سد حوضیان تدابیر لازم در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در قالب پیوست‌های مطالعاتی لازم‌الرعایه به تأیید استانداری لرستان (اداره کل پدافند غیرعامل و اداره کل مدیریت بحران) برسد.

۷ـ بر رعایت کلیه ملاحظات محیط زیستی مطابق مفاد صورت‌جلسه مورخ ۹۸/۴/۱۷ کمیته ارزیابی اثرات زیست‌محیطی خصوصاً تأمین سیستم تصفیه فاضلاب و جلوگیری از ورود هرگونه پساب به مخرن [مخزن] سد تأکید می‌گردد.

۸ ـ با عنایت به اینکه طرح در قالب تأسیسات گردشگری عمومی تهیه شده است هرگونه تفکیک، افراز و فروش، واگذاری عرصه و اعیان پروژه جهت استفاده اختصاصی از آن ممنوع می‌باشد.

۹ـ اخذ مجوزات لازم از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قبل از اجرا الزامی است

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و… خواهشمند است دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح، پس از انجام اصلاحات بر اساس این مصوبه، جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تفویض اختیار اعمال تغییرات در چهارچوب، شرح وظایف و ترکیب اعضاء حقیقی کمیته‌های فنی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21995-30/06/1399

شماره 37505/300 -۱۳۹۹/۴/۱۱

مدیرکل محترم دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران

مدیرکل محترم دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران

مدیرکل محترم دفتر ترویج معماری طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش

مدیرکل محترم دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

دبیران محترم کمیته‌های فنی ـ تخصصی شورای‌عالی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۴/۲ پیرو جلسات مورخ ۹۳/۲/۸، ۹۳/۱۰/۲۲، ۹۴/۱۰/۷، ۹۵/۲/۶، ۹۵/۳/۳۱، ۹۵/۱۰/۲۰، ۹۶/۴/۱۹، ۹۶/۵/۲، ۹۷/۲/۳۱ خود در خصوص تشکیل کمیته‌های فنی ـ تخصصی گردشگری (۲)، طراحی شهری و بافت‌های با ارزش (۳)، ضوابط و مقررات (۴)، طرح‌های فرادست (۵) و کمیته اعتلای معماری مقرر نمود:

چهارچوب، شرح وظایف و ترکیب اعضاء حقیقی کمیته‌های مذکور با تأکید بر بررسی تخصصی و عمیق همه طرح‌های ارجاعی به شورای‌عالی در کمیته‌های فنی و در حداقل زمان ممکن و استفاده حداکثری از تجارب و تخصص کارشناسان متخصص، کارآمد و مؤثر در سطح حرفه و دانشگاه، توسط دبیر شورای‌عالی موردبازنگری قرارگرفته و اصلاحات موردنیاز در ترکیب اعضاء حقیقی با ابلاغ دبیر شورای‌عالی صورت پذیرد. همچنین شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، بر بهره‌گیری از توان متخصصین جوان در ترکیب اعضاء کمیته‌های مذکور تأکید می‌نماید.

مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع باقرشهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21995-30/06/1399

شماره 36840/300-۱۳۹۹/۴/۱۰

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲ موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع باقرشهر (الحاق اراضی پلاک ثبتی 99/36 به محدوده باقرشهر) واقع در شمال شرق محدوده به مساحت ۵۰۱۰۰ مترمربع را به منظور تسهیل اجرای میدان ورودی شهر (مصوب مورخ ۹۵/۵/۱۹ شورای هماهنگی ترافیک و ۹۶/۸/۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران) را موردبررسی قرار داد و ضمن تأیید صورت‌جلسه کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۴ مقرر نمود با عنایت به انعقاد قرارداد بازنگری طرح جامع شهر، موضوع احداث میدان و تأثیرات کالبدی و ترافیکی آن و همچنین اراضی پیرامونی با لحاظ جمیع جهات در بازنگری طرح جامع موردبررسی قرار گرفته و تصمیم‌گیری شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کاهش حریم شیروان ـ خروج روستای خانلق

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21995-30/06/1399

شماره 45017/300-۱۳۹۹/۴/۲۴

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی

در اجرای تکلیف مقرر در بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر شیروان (اعلامی طی نامه شماره 5066/300 مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷) مبنی بر تعیین تکلیف موضوع «کاهش حریم شهر در بخش شمالی و خروج روستای خانلق از آن» در کمیته فنی شماره یک و ابلاغ آن به عنوان نظر شورای‌عالی، بدین‌وسیله تصمیمات جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۱ کمیته فنی که با دعوت از نمایندگان استانداری، شهرداری و شورای شهر برگزار گردید، به عنوان نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام می‌گردد:

«ضمن تأکید بر اینکه تصمیم فوق در بلندمدت منجر به تضعیف ساختار مدیریتی شهر شیروان گردیده و جایگاه این شهر به عنوان کانون اصیل و تاریخی توسعه در منطقه شمال خراسان را تحت تأثیر قرار خواهد داد، به ترتیب زیر اتخاذ تصمیم گردید:

۱ـ علیرغم نبود توجیه فنی و وجود نگرانی شدید در زمینه ناهماهنگی مدیریتی در عین اتصال فضایی در پهنه کوچکی از سرزمین، صرفاً معطوف به ملاحظات مدیریت عالی استان و مدیریت محلی، مبنی بر وجود تعارضات و دغدغه‌های اجتماعی، همسو با پیشنهاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با کاهش حریم طرح جامع شهر شیروان و خروج روستای خانلق از آن موافقت می‌نماید.

۲ـ در راستای تقلیل تبعات نامطلوب تصمیم و تداوم نظارت شهرداری شیروان بر اراضی پیرامونی و بلافصل شهری، مقرر گردید کاهش حریم در حداقل میزان ممکن و در حد طرح هادی روستای خانلق و اراضی کشاورزی و باغات هم‌پیوند با روستا، حدفاصل روستا و رودخانه صورت گرفته، لذا خط حریم طرح جامع شهر شیروان از شمال بر محور راه‌آهن پیشنهادی منطبق گشته و در سند پهنه‌بندی حریم شهر، اراضی در دو موضع شرقی و غربی روستای خانلق تحت پهنه زراعت تثبیت گردند. (نقشه پیوست) »

مراتب جهت استحضار و اقدام جهت صدور دستور انعکاس در اسناد طرح اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و… مدارک طرح، پس از اصلاح بر اساس موارد فوق و همچنین موارد مذکور در نامه شماره 5066/300 مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع شهر ارومیه ـ انتزاع ناحیه منفصل شهری گلمان و تبدیل آن به شهر جدید

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21995-30/06/1399

شماره 66251/300-۱۳۹۹/۶/۲

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان‌غربی

مدیرعامل محترم شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۴/۱۶ مصوبه مورخ ۹۷/۹/۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان‌غربی در خصوص » انتزاع ناحیه منفصل شهری گلمان از شهر ارومیه و نتیجتاً کاهش محدوده و حریم شهر و همچنین تغییر افق طرح جامع ارومیه از سال ۱۴۰۰ به سال ۱۳۹۸» را موردبررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱ـ با پیشنهاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر انتزاع ناحیه منفصل گلمان از محدوده شهری ارومیه و نتیجتاً کاهش محدوده و حریم شهر ارومیه به شرح نقشه مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موافقت گردید.

۲ـ با پیشنهاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر کاهش افق طرح جامع مصوب ارومیه از سال ۱۴۰۰ به سال ۱۳۹۸ موافقت شد. لذا لازم است تجدیدنظر طرح جامع ارومیه در اسرع وقت در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی استان قرار گیرد.

۳ـ پیرو تصمیم متخذه در بند (ج) مصوبه مورخ ۹۶/۸/۲۲ شورای‌عالی و امعان‌نظر به توافق حاصله در تاریخ ۹۷/۵/۹ فی‌مابین استاندار محترم و معاون محترم وقت شهرسازی و معماری ضمن موافقت با تبدیل ناحیه منفصل گلمان به شهر جدید، مقرر می‌گردد طرح جامع شهر جدید به منظور تأمین نیاز‌های مسکن و سرریز جمعیت ارومیه در قالب الگوهای مختلف سکونت و همچنین تأمین خدمات عمومی بزرگ‌مقیاس شهری و فراشهری در چارچوب زیر توسط شرکت عمران شهرهای جدید موردبازنگری قرار گیرد و پس از طی مراحل تصویب استانی جهت تصویب نهایی به شورای‌عالی ارجاع شود.

۳ـ ۱ـ با توجه به اعلام‌نظر شرکت مدیریت منابع آب در زمینه میزان آب قابل تخصیصی، (موضوع نامه شماره 02/1398/279/8218 مورخ ۹۸/۴/۶ شرکت مذکور) ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر جدید گلمان معادل ۱۵۰ هزار نفر تا افق ۱۴۱۰ و ۱۸۰ هزار نفر تا افق ۱۴۲۰ تعیین می‌گردد.

۳ـ ۲ـ همسو با سیاست‌های جدید شرکت عمران در ایجاد نسل جدید شهرهای جدید، این شهر علاوه بر پاسخگویی به طیف متنوع از نیاز‌های سکونتی در قالب الگو‌های مختلف مسکن، تأمین‌کننده کاربری‌های عمومی بزرگ‌مقیاس شهری و فراشهری ارومیه با تأکید بر خدمات دانش‌بنیان و برتر نیز خواهد بود.

۳ـ ۳ـ با توجه به روند فزاینده تعدی به اراضی زراعی و باغی پیرامون ارومیه و شکل‌گیری هسته‌های جدید سکونت غیررسمی، لازم است در این شهر جدید با ارائه الگوهای مناسب مسکن در استطاعت، مدیریت لازم در فرآیند عرضه و تقاضای مسکن اعمال گردد.

۳ـ ۴ـ محدوده شهر گلمان در اراضی ملی و دولتی و با توجه به نقش این شهر و ظرفیت جمعیت‌پذیری آن و متناسب با سرانه‌های مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری، در طرح جامع جدید این شهر مشخص و به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری خواهد رسید. حذف حتی‌الامکان کلیه اراضی باغی و زراعی و مستثنیات از محدوده شهر الزامی است.

 ۳ـ ۵ ـ جمعیت‌پذیری شهر جدید حدود ۷۰درصد جمعیت‌پذیری فعلی و مصوب اراضی گلمان است با این حال رعایت سایر ضوابط زیست‌محیطی مرتبط با استقرار فعالیت در حوزه پیرامونی دریاچه ارومیه مطابق مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه در طرح جامع الزامی است.

۳ـ ۶ ـ با توجه ظرفیت‌های مناسب موجود، انطباق کامل طرح جامع شهر جدید با اصول توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی (TOD)، خصوصاً در ارتباط با شهر ارومیه الزامی است.

۳ـ ۷ـ با عنایت به چالش‌های زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و… ناشی از توسعه نامتوازن شهرها و تمرکز جمعیت در مرکز استان‌ها، ایجاد شهر جدید گلمان مستلزم پیش‌بینی تمهیداتی است که اطمینان دهد این اقدام منجر به تشدید توسعه نامتوازن در استان، و جذب جمعیت به ویژه از مناطق مرزی نگردد. لذا لازم است هم‌زمان با تهیه طرح جامع شهر جدید گلمان، تمهیدات مذکور در قالب راهبردها و سیاست‌های آمایشی توسط سازمان برنامه‌وبودجه با همکاری استانداری و اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان‌غربی تدوین و به تصویب مراجع مرتبط برسد.

۴ـ تصمیمات لازم جهت هماهنگی و همکاری کامل دستگاه‌های خدمات‌رسان با شرکت عمران شهرهای جدید تحت نظارت استاندار محترم اتخاذ و توافقات حاصله، مبنای اقدامات مدیریت شهری ارومیه و شرکت عمران شهرهای جدید در مرحله گذار گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر تبریز (الحاق حدود ۱۳۰ هکتار از اراضی بابا باغی موسوم به شهرک جوانان به محدوده شهر تبریز)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21995-30/06/1399

شماره 65643/300-۱۳۹۹/۶/۱

استاندار محترم و رئیس‌ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۴/۳۰ مصوبه مورخ ۹۹/۲/۱۳ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی در خصوص «مغایرت اساسی طرح جامع شهر تبریز (الحاق حدود ۱۳۰ هکتار از اراضی باباباغی موسوم به شهرک جوانان به محدوده شهر تبریز)»، با رویکرد تأمین اراضی برای بازآفرینی شهری و جابجایی ساکنین مناطق حاشیه‌نشین و تحت رانش و لغزش زمین پهنه شمالی شهر تبریز با جمعیت حدود ۱۲ هزار نفر را موردبررسی قرارداد و با الحاق مذکور با اعمال اصلاحات زیر موافقت نمود:

۱ـ حریم تدقیق شده گسل از اراضی الحاقی حذف و جهت ایجاد پارک عمومی در حریم شهر در اختیار شهرداری قرار گیرد. همچنین حریم و بستر رودخانه کومورچای از محدوده الحاقی حذف شود.

۲ـ با توجه به مجاورت اراضی با فرودگاه، لازم است استعلامات مربوطه در خصوص تداخلات حرایم پروازی و سایر ملاحظات لازم‌الرعایه انجام و رعایت گردد.

۳ـ در صورت عدم وجود محدودیت‌های مربوط به حریم پروازی فرودگاه و امکان تأمین آب بر اساس نظر آب منطقه‌ای و همچنین عدم وجود محدودیت سازه‌ای با توجه به نزدیکی به حریم گسل با نظر پژوهشگاه زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تراکم ساختمانی قطعات می‌تواند تا چهار طبقه افزایش یابد. با توجه به نزدیکی به حریم گسل، انجام مطالعات تکتونیکی و شناسایی و تعیین بافت خاک جهت صدور پروانه در راستای ساخت‌وساز ایمن الزامی است.

۴ـ تأمین سرانه‌های خدماتی عمومی مطابق سرانه‌های طرح جامع شهر تبریز در اراضی الحاقی ضروری است.

۵ ـ به منظور افزایش ضریب اطمینان، طرح تفکیکی اراضی به نحوی اصلاح شود که ساختمان‌های با اهمیت زیاد و خیلی زیاد (بر اساس گروه‌بندی مندرج در آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰) در صورت وجود، در دورترین فاصله ممکن از گسل قرار گیرند. همچنین ضوابط و مقررات مربوط به ساخت‌وسازها در این اراضی با استعلام از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی صورت پذیرد.

۶ ـ کاربری اراضی مبدأ در پهنه شمالی شهر تبریز، سبز حفاظتی در نظر گرفته‌شده و جزو اساس طرح قرار گیرد.

۷ـ طرح آماده‌سازی اراضی با اعمال شرایط مذکور به تأیید کمیسیون ماده ۵ شهر تبریز برسد.

۸ ـ شرکت بازآفرینی شهری موظف است برنامه اجرایی دقیق متضمن انتقال ساخت‌وسازهای در معرض خطر به اراضی الحاقی و توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنین و جلوگیری از شکل‌گیری بافت‌های حاشیه در اراضی الحاقی را تدوین و به تصویب ستاد بازآفرینی شهری استان برساند.

۹ـ با توجه اینکه الحاق این اراضی صرفاً به منظور تسهیل شرایط انتقال بافت‌های ناکارآمد در معرض خطر رانش در شمال شهر تبریز انجام شده است، اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است ضمن نظارت دقیق بر تحقق این هدف، گزارش دوره‌ای از تحقق‌پذیری جابجایی را جهت اتخاذ تصمیم به دبیرخانه شورای‌عالی منعکس نماید.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و… مدارک مربوطه پس از اصلاح بر اساس نظر شورای‌عالی، جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گرگان (الحاق ۴۸ هکتار اراضی سازمان ملی زمین و مسکن به محدوده شهر جهت طرح اقدام ملی تولید مسکن)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21995-30/06/1399

شماره 65640/300-۱۳۹۹/۶/۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان استان گلستان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۴/۳۰ خود، مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان در خصوص «مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گرگان (الحاق ۴۸ هکتار اراضی سازمان ملی زمین و مسکن به محدوده شهر جهت طرح اقدام ملی تولید مسکن)» را موردبررسی قرار داد و ضمن توجه به صورت‌جلسه مورخ ۹۹/۴/۲۵ کمیته فنی شماره یک با الحاق مذکور منوط به تحقق موارد زیر و صرفاً جهت اختصاص به اقدام ملی تولید مسکن موافقت نمود:

۱ـ موضوع در قالب تدقیق خط محدوده طرح تفصیلی و به صورت یکپارچه با حذف اراضی زراعی و باغی مازاد داخل محدوده شهر پس از اخذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان توسط دبیر شورای‌عالی ابلاغ شود.

۲ـ نقشه تفکیکی اراضی مذکور با تأمین سرانه‌های خدماتی در حد طرح جامع شهر گرگان تهیه و به تصویب کمیسیون ماده پنج شهر گرگان برسد.

ضمناً با توجه به اینکه افق طرح جامع شهر گرگان در سال ۱۴۰۰ پایان می‌پذیرد، دبیرخانه شورای‌عالی مجاز به پذیرش پرونده‌های موردی الحاق به محدوده گرگان تا تصویب طرح تجدیدنظر طرح جامع نخواهد بود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ورامین

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21995-30/06/1399

شماره 71749/300-۱۳۹۹/۶/۱۵

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۹۹/۵/۲۷ پیرو جلسه مورخ ۹۸/۱۱/۱۴ خود، با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ کمیته فنی شماره یک، موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ورامین (الحاق اراضی تعاونی مسکن فرهنگیان به محدوده شهر ورامین) را موردبررسی قرار داد و با توجه به نامه شماره 99/1200/14566/ص مورخ ۹۹/۵/۱۱ اداره کل راه و شهرسازی استان تهران منضم به نامه شماره 99/800/13764/ص مورخ ۹۹/۵/۵ معاونت املاک و حقوقی آن اداره کل، مبنی بر عدم شمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن با الحاق اراضی فوق به محدوده شهر با تأکید بر تحقق موارد زیر موافقت نمود:

به استناد مصوبه هیئت‌وزیران مورخ ۹۶/۷/۱۵ موافقت کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغ‌ها در خصوص اراضی الحاق به محدوده شهر اخذ گردد. (بدون دریافت عوارض) طرح تفکیکی اراضی الحاقی با اعمال شروط ذیل به تصویب کمیسیون ماده ۵ شهر ورامین برسد:

۲ـ ۱ـ تأمین سرانه‌های خدماتی حداقل معادل ۵۰ درصد سرانه‌های خدماتی مندرج در مصوبه تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۸۹/۳/۱۰ در اراضی تعاونی فرهنگیان الزامی است.

۲ـ ۲ـ ضوابط احداث بنا در کاربری مسکونی با ۶۰ درصد سطح اشغال و تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد رعایت گردد.

۲ـ ۳ـ به جهت کنترل جمعیت‌پذیری طرح، اعیانی احداثات مسکونی قابل تفکیک نخواهد بود.

۲ـ ۴ـ ضوابط و مقررات احداث بنا مطابق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ورامین ملاک عمل قرار گیرد.

۲ـ ۵ ـ کاربری اراضی متخلخل میان اراضی تعاونی فرهنگیان که در مالکیت تعاونی نیست (مستثنیات) و به استناد مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به محدوده شهر الحاق شده است، زراعی و باغی تعیین می‌گردد و احداث بنا در آنها مطابق دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری خواهد بود.

تبصره: کمیسیون ماده ۵ شهر ورامین می‌تواند با رعایت قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن، در صورت حصول توافق مبنی بر تأدیه حقوق دولتی و عمومی (در حداکثر ممکن بر اساس اعمال قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها) نسبت به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی مذکور به کاربری‌های شهری اقدام نماید.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران و مقررات شهرسازی و معماری کشور، نقشه اراضی و ضوابط مربوطه پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ شهر ورامین، جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۱۱ هکتار اراضی شهرک باغمیشه به محدوده شهر با کاربری فضای سبز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21995-30/06/1399

شماره 65624/300-۱۳۹۹/۶/۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۴/۳۰ مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تبریز، موضوع مصوبه مورخ ۹۹/۲/۱۳ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی در خصوص «الحاق ۱۱ هکتار اراضی شهرک باغمیشه به محدوده شهر با کاربری فضای سبز» را موردبررسی قرار داد و با الحاق اراضی مذکور با کاربری فضای سبز و ثبت آن به عنوان اساس طرح (بدون امکان تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده پنج) موافقت نمود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و… نقشه مربوطه پس از اصلاح بر اساس نظر شورای‌عالی، جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

ب ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ماده‌واحده آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی؛ ضوابط عضویت دستگاه‌ها در جلسات شورا و کمیسیون‌ها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21991-25/06/1399

شماره 99/7778/دش ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸

دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

به پیوست ماده‌واحده الحاقی به آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی مبنی بر «ضوابط عضویت دستگاه‌ها در جلسات شورای توسعه فرهنگ قرآنی و کمیسیون‌های تخصصی»، مصوب جلسه ۴۸ و ۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ و ۱۳۹۹/۵/۷ این شورا (بر اساس پیشنهاد جلسه ۱۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی، جلسه ۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآن کریم و جلسه ۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۶ کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن) جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می‌شود.

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی ـ سعیدرضا عاملی

 

ماده‌واحده آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی؛ ضوابط عضویت دستگاه‌ها در جلسات شورا و کمیسیونها

مصوب جلسه ۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۷ شورای توسعه فرهنگ قرآنی

تاریخ ابلاغ: ـ شماره ابلاغ:

تنظیم‌شده بر اساس پیشنهاد ارائه‌شده در جلسات: ۴۸ مورخ ۹۹/۲/۱۶ شورا؛ جلسه ۱۰۸ مورخ ۹۹/۲/۸ مجمع؛ جلسه ۵۵ مورخ ۹۹/۳/۲۰ کمیسیون تبلیغ و ترویج قرآنی و جلسه ۵۴ مورخ ۹۹/۳/۲۶ کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن در اجرای تبصره ۲ ماده ۵ منشور توسعه فرهنگ قرآنی و تبصره ۱۰ ماده ۹ آیین‌نامه شورا و به منظور مدیریت تقاضاهای عضویت در شورا، کمیسیون‌ها و کارگرو‌ه‌ها در ضمن توسعه مشارکت نهادها در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها، شورای توسعه فرهنگ قرآنی ماده الحاقی به آیین‌نامه شورا را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱۳ـ ضوابط عضویت دستگاه‌ها در جلسات شورا و کمیسیون‌ها

۱. عضویت دستگاه‌های جدید در شورای توسعه فرهنگ قرآنی منوط به احراز مأموریت قرآنی دستگاه در بیش از یک بخش از زیرمجموعه‌های حوزه‌های تخصصی، داشتن ساختار سازمانی قرآنی حداقل در سطح اداره کل و حضور رئیس دستگاه در جلسات است.

۲. عضویت دستگاه‌های جدید در کمیسیون‌ها منوط به احراز مأموریت قرآنی در حداقل یک بخش از فعالیت‌های قرآنی، داشتن ساختار سازمانی قرآنی حداقل در سطح اداره و حضور نماینده دستگاه در سطح معاون وزیر یا هم‌تراز آن است.

۳. عضویت سایر دستگاه‌ها در کارگروه‌های کمیسیون‌ها یا کمیته‌های ذیل آنها مشروط به حضور نماینده دستگاه در سطح مدیرکل خواهد بود. کارگروه‌ها متولی هماهنگی و توسعه یک بخش از یک حوزه تخصصی با اختیار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری هستند که با ریاست معاون وزیر یا هم‌تراز تشکیل می‌شوند و از حداقل یک کارشناس دبیرخانه‌ای برخوردارند.

تبصره ۱ـ داشتن مخاطب ملی و فراگیر همراه با برخورداری از برنامه راهبردی قرآنی در چارچوب منشور توسعه فرهنگ قرآنی و اسناد راهبردی آن پیش‌شرط عضویت‌ها خواهد بود.

تبصره ۲ـ با احراز دوره‌ای مأموریت، ساختار و سطح حضور اعضا، در خصوص نحوه حضور دستگاه در جلسات شورا، کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.

 

 

مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مجوز به دانشگاه جامع امام حسین (ع) برای اجرای آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت‌علمی مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی به صورت آزمایشی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21991-25/06/1399

(مصوب جلسه ۱۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور)

شماره 99/7840/دش ـ ۱۳۹۹/۶/۱۹

ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ـ دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه جامعه امام حسین (ع) ـ دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

بنا به درخواست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و لزوم انجام مأموریت‌های ابلاغی فرماندهی کل قوا (مدظله‌العالی) به دانشگاه جامع امام حسین (ع) به شماره 20/22208/ف.ک مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ مندرج در ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح به شماره 4101/4/ط مورخ ۱۳۹۲/۲/۱، به استناد ماده ۵ مصوبه جلسه ۷۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، اقدام ملی ۲۱ از راهبرد کلان ۶ نقشه جامع علمی کشور و ماده ۵ سند سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها، مصوبه جلسه ۱۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

«به دانشگاه جامع امام حسین (ع) اجازه داده می‌شود، ضوابط و مقررات خاص دانشگاه به شرح پیوست را برای آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت‌علمی مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی به صورت آزمایشی اجرا نماید.

تبصره ـ دانشگاه موظف است نتایج حاصل از پیاده‌سازی این ضوابط و مقررات خاص را سالانه به ستاد راهبری اجرای نقشه جامعه علمی کشور گزارش نماید و پس از مدت معین به تشخیص ستاد، گزارش جامع پیاده‌سازی آن را به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.»

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و رئیس ستاد ـ سعیدرضا عاملی

 

پیوست

۱ـ کلیات: حداقل امتیاز لازم از مواد چهارگانه برای دانشیاری و استادی به ترتیب ۱۳۰ و ۱۵۰ است.

۲ـ ماده ۱:

ـ از بند تقید و پایبندی به ارزش‌های دینی (بند ۶ جدول ۱)، کسب ۵ امتیاز الزامی است.

ـ از بند مسئولیت‌پذیری در نظام تربیتی دانشگاه (بند ۵ جدول ۱)، کسب ۳.۵ امتیاز الزامی است.

ـ از بند شرکت در کارگاه‌های توانمندسازی اعضای هیئت‌علمی (بند ۹ جدول ۱)، کسب ۱.۵ امتیاز الزامی است.

۳ـ ماده ۲:

ـ از بند کمیت تدریس (بند ۳ از جدول ۲ـ ۱)، کسب حداقل ده امتیاز الزامی است.

ـ هدایت، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه و رساله‌ها مبتنی بر حل نظام مسائل از ماده ۳ آیین‌نامه ارتقاء (بند ۱۳ جدول شماره ۳ـ ۱) به این ماده منتقل و کسب حداقل ۸ و ۱۵ امتیاز از این بند برای ارتقا به دانشیاری و استادی الزامی است.

ـ بند مرجعیت علمی و برخورداری از برجستگی یا شاخص بودن در امر تربیت و آموزش به این ماده اضافه می‌شود.

ـ بند دانش‌پژوهی در حوزه‌ی آموزش پژوهش‌محور و مأموریت‌گرا به این ماده اضافه می‌شود.

ـ حداقل و حداکثر امتیاز این ماده به ۳۰ و ۶۰ امتیاز تغییر می‌کند. بنابراین از بندهای شش‌گانه این ماده کسب حداقل ۳۰ امتیاز از ۶۰ امتیاز تعیین‌شده الزامی است.

۴ـ ماده ۳:

ـ بند ۹ جدول ۳ـ ۱ آیین‌نامه ارتقاء به ارائه گزارش‌های علمی یا طرح‌های پژوهشی ناشی از حل مسئله از نظام مسائل و موضوعات احصاء شده تبدیل می‌گردد. کسب ۲۵ و ۴۰ امتیاز برای مراتب دانشیاری و استادی از این بند الزامی است.

ـ موضوع ۹ و ۱۰ بند ۱ جدول ۳ـ ۱ به شرح زیر تغییر می‌یابد: برای ارتقاء به مرتبه دانشیاری و استادی به ترتیب چاپ حداقل ۳ و ۵ مقاله نمایه شده در مجلات معتبر بین‌المللی، مستخرج از پروژه‌های مصوب خاتمه یافته یا پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی ناظر به حل مجموعه مسائل و موضوعات سپاه، به عنوان نویسنده مسئول الزامی است که دو عدد از آنها حتماً باید به زبان فارسی باشد.

ـ تألیف یا تصنیف یک کتاب مرتبط با پروژه‌های مصوب خاتمه یافته، مقالات و پایان‌نامه یا رساله مرتبط با کرسی تخصصی متقاضی، ناظر به حل نظام مسائل سپاه برای ارتقا به مرتبه استادی الزامی است.

ـ امتیازهای متقاضی از مقالات مستخرج از پروژه‌های مصوب خاتمه یافته، مقالات و پایان‌نامه‌ها یا رساله مرتبط با کرسی تخصصی متقاضی، ناظر به حل نظام مسائل می‌تواند تا ۲۵% از حداقل امتیازهای الزامی بند حل مسئله از نظام مسائل را پوشش دهد. امتیازهای متقاضی از نوآوری در مسائل علمی، تولید دانش، فناوری و محصول (کمک به مرزشکنی علمی و کسب مرجعیت علمی) ناظر به حل نظام مسائل می‌تواند تا ۲۵% از حداقل امتیازهای الزامی بند حل مسئله از نظام مسائل را پوشش دهد. امتیازهای متقاضی از تصنیف یا تألیف کتاب مرتبط با پروژه‌های مصوب خاتمه یافته، مقالات و پایان‌نامه یا رساله در حوزه کرسی تخصصی متقاضی، ناظر به حل نظام مسائل می‌تواند تا ۲۵% از حداقل امتیازهای الزامی بند حل مسئله را پوشش دهد. مجموع امتیازهای متقاضی از موارد بالا می‌تواند حداکثر تا ۵۰% از امتیازهای الزامی بند حل مسئله احصائی از نظام مسائل را پوشش دهد.

ـ کسب حداقل ۳ و ۵ امتیاز در مراتب دانشیاری و استادی از بند ۳ (کرسی‌های نظریه‌پردازی) برای اعضای هیئت‌علمی حوزه علوم انسانی الزامی است.

ـ کسب ۴۰ و ۶۰ امتیاز در مراتب دانشیاری و استادی از مجموع بندهای طرح‌های پژوهشی، نوآوری در مسائل علمی، تولید دانش، کرسی‌های نظریه‌پردازی، مقاله علمی پژوهشی و تألیف و تصنیف کتاب الزامی است.

۵ ـ ماده ۴:

ـ احصای نظام مسائل سپاه، نیروهای مسلح و انقلاب اسلامی (سازمانی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی) از طریق ارائه مشاوره مدیریتی و تخصصی، اعتبارسنجی و اولویت‌بندی نظام مسائل برای تدوین نظام پاسخ‌دهی در راستای تحقق مأموریت‌های سازمانی به منظور کادرسازی، سازمان‌دهی و پشتیبانی همه‌جانبه از مأموریت‌های سپاه، به این ماده اضافه می‌شود.

ـ کسب حداقل ۱۰ امتیاز از بند احصای نظام مسائل و موضوعات الزامی است.

ـ کسب حداقل ۵ امتیاز از بند حضور فعال و تمام‌وقت در دانشگاه (بند ۱ جدول ۴) آیین‌نامه ارتقاء در رده کاربر (جامعه، سازمان و صنعت) الزامی است.

ـ کسب حداقل ۱۵ امتیاز از ۳۵ امتیاز از بندهای ۱۹ گانه این ماده الزامی است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم بهمن ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/11/21 لغايت 1402/11/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی…
keyboard_arrow_up