مصوبات هیئت دولت دهه اول مرداد 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1399/05/01 لغايت 1399/05/10

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابع نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی        

آیین‌نامه اجرایی جزء (۵) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران          

دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۹۹۲/ت۵۷۴۹۰هـ مورخ ۹/۱/۱۳۹۹  

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابع نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21948-02/05/1399

شماره ۴۵۴۰۳/ت۵۷۸۳۲هـ ـ۱۳۹۹/۴/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۲۲ به پیشنهاد شماره ۵۱۱۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند همکاری لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی در افزایش سهم شناور آزاد (حداقل به میزان بیست‌وپنج درصد (۲۵%)) شرکت‌های تابع اعم از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابع نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه به عمل آورند.

تبصره ـ عرضه سهام شناور حداکثر به میزانی است که صندلی مدیریتی موجود در شرکت‌ها حفظ شود.

۲ـ خرید سهام عرضه‌شده توسط هر یک از دستگاه‌های موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، توسط سایر دستگاه‌های موضوع بند مذکور ممنوع است و در صورت انجام چنین معامله‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند نسبت به ابطال آن اقدام نماید.

تبصره ـ موارد استثنا در این بند با پیشنهاد رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

۳ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است ماهانه پنج درصد (۵%) از تخصیص مصوب دستگاه‌هایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌های موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه نمی‌کنند، کاهش دهد.

۴ـ درصورتی‌که تا پایان مهرماه سال جاری دستگاه‌های مشمول بند (۱) این تصویب‌نامه نسبت به اجرای بند یادشده اقدام نکنند، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است طبق شرایط بازار نسبت به فروش سهام تا نصاب‌های تعیین‌شده در بند مذکور اقدام کند و گزارش آن را به سازمان بورس و اوراق بهادا [بهادار] ارائه نماید.

۵ ـ سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است گزارش نحوه اجرای این تصویب‌نامه را به صورت ماهانه به شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار ارائه کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی جزء (۵) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21948-02/05/1399

شماره ۴۵۵۹۱/ت۵۷۲۴۱هـ ـ۱۳۹۹/۴/۲۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت کشور

وزارت امور خارجه ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۲۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد جزء (۵) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین‌نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آییننامه اجرایی جزء (۵) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ وزارت: وزارت کشور (اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی).

۲ـ سازمان: سازمان بیمه سلامت ایران.

۳ـ افراد خارجی مقیم کشور: کلیه افراد خارجی مقیم کشور از جمله پناهندگان گروهی دارای مدارک قانونی مورد تأیید وزارت و افراد خارجی دارای گذرنامه که حداقل یک سال مجوز اقامت در کشور را داشته باشند.

۴ـ حق بیمه: سرانه بیمه پایه سلامت افراد خارجی مقیم کشور که سالانه توسط هیئت‌وزیران تعیین می‌شود.

۵ ـ مشمولین آسیب‌پذیر: آن دسته از افراد خارجی مقیم کشور که مبتلا به بیماری خاص هستند و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی خانوار و اعلام وزارت، آسیب‌پذیر محسوب می‌شوند.

ماده ۲ـ کلیه افراد خارجی مقیم کشور به استثنای افرادی که به موجب قوانین و مقررات مربوط دارای بیمه پایه سلامت از صندوق‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه‌گر باشند، مشمول این آیین‌نامه هستند.

تبصره ـ کلیه صندوق‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه‌گر موظف‌اند اطلاعات مربوط به مشترکین بیمه پایه سلامت افراد خارجی مقیم کشور را به وزارت و سازمان ارسال کنند.

ماده ۳ـ وزارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه با هماهنگی سازمان، نسبت به تدوین سازوکار مناسب جهت اطلاع‌رسانی در راستای افزایش سطح آگاهی مشمولین پوشش بیمه پایه سلامت موضوع این آیین‌نامه و مزایای آن اقدام کند. سازمان مکلف است اطلاعات لازم در این خصوص را مطابق درخواست وزارت در اختیار آن قرار دهد.

ماده ۴ـ نرخ حق بیمه افراد مشمول این آیین‌نامه همه‌ساله در اجرای ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه با پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارت کشور و با رعایت سازوکار مندرج در ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

ماده ۵ ـ مشمولین این آیین‌نامه مکلف‌اند صد درصد (۱۰۰%) حق بیمه خدمات درمانی را جهت برقراری پوشش بیمه سلامت اعضای خانوار به صورت ماهانه پرداخت کنند. حق بیمه مشمولین آسیب‌پذیر به صورت پنجاه‌درصد (۵۰%) از طریق یارانه دولت و پنجاه‌درصد (۵۰%) توسط خود فرد یا در صورت تحقق از محل کمک‌های بین‌المللی برای پناهندگان گروهی تأمین می‌شود.

تبصره ۱ـ تداوم پوشش بیمه سلامت منوط به پرداخت حق بیمه است.

تبصره ۲ـ شناسایی مشمولین آسیب‌پذیر بر اساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، با مسئولیت وزارت و با همکاری سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۶ ـ وزارت موظف است امکان احراز هویت کلیه بیمه‌شوندگان افراد خارجی مقیم کشور را از طریق شناسه واحد برخط برای سازمان فراهم کند.

ماده ۷ـ بسته خدمتی سازمان برای مشمولین این آیین‌نامه در بخش سرپایی، بستری و بستری موقت، مشابه سایر بیمه‌شدگان است.

ماده ۸ ـ کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با امور افراد خارجی مقیم کشور ملزم به ارائه اطلاعات موردنیاز موضوع این آیین‌نامه به وزارت هستند.

ماده ۹ـ سازمان موظف است اعتبارات موردنیاز برای اجرای این آیین‌نامه را به‌صورت سالانه پیشنهاد کند و سازمان برنامه‌وبودجه کشور آن را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. وزارت و سازمان مکلف‌اند در مقاطع زمانی شش‌ماهه گزارش عملکرد این آیین‌نامه را به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه کنند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21948-02/05/1399

شماره ۴۴۹۶۱/ت۵۵۴۴۷هـ ـ۱۳۹۹/۴/۲۸

وزارت دادگستری ـ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

 سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۸ به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد بند (خ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ، دستورالعمل اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ـ در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

 ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ.

۲ـ مشمولین دستورالعمل: شاغلین پست‌های تخصصی حقوقی که دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ دارندگان مدرک تحصیلی در رشته‌های تحصیلی مندرج در شرایط احراز شغل کارشناس حقوقی.

ب ـ دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری رشته حقوق شاغل در پست‌های سازمانی تخصصی کارشناس حقوقی و فاقد مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق یا فقه و مبانی حقوق مشروط به حداقل (۵) سال سابقه فعالیت مستمر در پست‌های حقوقی و دارای حداقل رتبه پایه.

تبصره ـ کسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) امتیاز در ارزیابی عملکرد سالانه برای هر دو گروه الزامی است.

ماده ۲ـ احراز شرایط مشمولین دستورالعمل، موکول به تأیید کارگروهی متشکل از معاون توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی ذی‌ربط، مدیر واحد حقوقی و یک نفر حقوقدان صاحب‌نظر در مسائل حقوق اداری به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود.

ماده ۳ـ امتیازات این دستورالعمل شامل موارد زیر است:

۱ـ امتیاز فوق‌العاده حمایت قضایی به صورت غیرمستمر و صرفاً به مدت یک سال با تأیید کارگروه موضوع ماده (۲) این دستورالعمل به شرح جدول زیر تعیین می‌شود. استمرار برخورداری از این امتیاز در سال‌های بعد، موکول به تأیید مجدد کارگروه یادشده و در سقف بیست‌وپنج درصد (۲۵%) کارکنان همان سال مجاز است:

 

رتبه شغلی امتیاز
کارشناس پایه ۴۰۰ امتیاز
کارشناس ارشد ۵۰۰ امتیاز
کارشناس خبره ۷۵۰ امتیاز
کارشناس عالی ۱۰۰۰ امتیاز

 

۲ـ به مشمولین دستورالعمل که با تنظیم دادخواست و لوایح و با حضور در مراحل رسیدگی، از پرونده مربوط و حقوق و اموال دولت، دفاع مؤثر نمایند، به‌گونه‌ای که منجر به صدور رأی به نفع دولت یا دستگاه اجرایی شود، یا با انجام اقدامات و فعالیت‌های حقوقی از قبیل حل اختلافات حقوقی، مستندسازی و تثبیت مالکیت بر اموال غیرمنقول، تنقیح قوانین و مقررات، پاسخ به استعلامات، تهیه و تنظیم پیش‌نویس لوایح و مصوبات، تهیه و تنظیم متون لازم و دارای ضمانت اجراهای مناسب قراردادی، در امر حفاظت از بیت‌المال و حقوق و اموال دولت مشارکت مؤثر داشته باشند، به پیشنهاد مدیر واحد حقوقی و تشخیص بالاترین مقام مجاز دستگاه، در هر مورد علاوه بر تشویق‌های معنوی در چهارچوب اختیارات دستگاه‌ها، بر اساس اهمیت موضوع و آثار مالی و اقتصادی آن، حداکثر به میزان پنجاه‌درصد (۵۰%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر فرد به صورت غیرمستمر و حداکثر تا چهار بار در هر سال (در مقاطع سه‌ماهه) پرداخت خواهد شد.

ماده ۴ـ مدت تجربه و سنوات لازم برای ارتقای مشمولین دستورالعمل از رتبه پایه به ارشد و ارشد به خبره و از خبره به عالی تا دوسوم مقررات مربوط با تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تقلیل می‌یابد. این امتیاز در طول خدمت کارمند، صرفاً یک‌بار برای ارتقای رتبه شغلی قابل اعمال خواهد بود.

ماده ۵ ـ کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) شاغل در پست‌های حقوقی، مشمول امتیازات این دستورالعمل هستند و مبالغ قراردادهای آنها متناسب با کارمندان رسمی یا پیمانی مشابه افزایش می‌یابد.

ماده ۶ ـ در موارد آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که تابع مقررات قانون

مدیریت خدمات کشوری نیستند، معادل مبلغ ریالی ناشی از اعمال امتیازات این دستورالعمل قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۷ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است اعتبار لازم را برای اجرای این دستورالعمل پیش‌بینی نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۹۹۲/ت۵۷۴۹۰هـ مورخ ۹/۱/۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21948-02/05/1399

شماره ۴۵۵۸۷/ت۵۷۸۴۱هـ ۱۳۹۹/۴/۲۹

وزارت کشور

وزارت راه و شهرسازی

وزارت دادگستری

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۲۵ به پیشنهاد شماره 42894/40442 مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۹۹۲/ت۵۷۴۹۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در صدر تصویب‌نامه، عبارت «شماره ۵۹۸۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۴ وزارت کشور»

به عبارت «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی» اصلاح می‌شود.

۲ـ در ردیف (۱۲۶) جدول بند (۱)، عبارت «یا کلان‌شهرها و محدوده‌هایی که به طور موقت از طرف پلیس راهور ممنوع اعلام می‌شود» حذف می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اسفند ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/12/11 لغايت 1402/12/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون الحاق يک بند به تبصره…

سایر مصوبات دهه اول اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/01 لغایت 1402/12/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   مصوبات جلسه پنجاه سوم…
keyboard_arrow_up