آخرین قوانین و مقررات کشور

آرای وحدت رویه دهه اول شهریور ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره ۵۵۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری                 الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره ۵۵۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت …

بیشتر بخوانید »

مصوبات شوراها دهه اول شهریور ۹۹

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی   تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محسن علی گلشنی به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار و آقای محمدباقر سعادت به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم     …

بیشتر بخوانید »

مصوبات هیئت دولت دهه اول شهریور ۹۹

مصوبات هیئت دولت منتشره از ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   تصویب‌نامه در خصوص تأمین پانزده درصد (۱۵%) سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های ریلی از محل صندوق توسعه ملی تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان فهرج استان کرمان     تصویب‌نامه در خصوص الحاق روستای انجیره دهستان دراک بخش مرکزی شهرستان …

بیشتر بخوانید »

قوانین دهه اول شهریور ۹۹

قوانین منتشره از ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به‌ منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)      قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به‌ …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه سوم مرداد ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره ۴۹۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه جلسه شماره ۸۱ مورخ ۹/۴/۱۳۷۹ و مصوبه شماره یک از جلسه شماره ۱۱۸ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۳ و مصوبه شماره ۲ از جلسه شماره …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات دهه سوم مرداد ۹۹

سایر مصوبات منتشره از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»           مصوبه نظام عملیاتی پدافند مردم محور (صیانت …

بیشتر بخوانید »

مصوبات شوراها دهه سوم مرداد ۹۹

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی       مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند ملی توسعه، گسترش و تقویت نهاد مسجد و سامان‌بخشی و راهبری آن       مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند فرهنگی امنیت عمومی و اجتماعی کشور     مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند توسعه فرهنگ …

بیشتر بخوانید »

مصوبات هیئت دولت دهه سوم مرداد ۹۹

مصوبات هیئت دولت منتشره از ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علیرضا برخور به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران     تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای تورج دهقانی زنگنه به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری           تصویب‌نامه در خصوص جایگزینی آقای رحمت اله صادقیان، به عنوان …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه دوم مرداد ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ تبصره ۲ ماده ۲۵ عوارض محلی …

بیشتر بخوانید »

مصوبات شوراها دهه دوم مرداد ۹۹

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شورای‌عالی انقلاب فرهنگی انتخاب رئیس و نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در شورای هنر مصوبه عضویت رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور در ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور      مصوبه انتخاب عضو هیئت‌امنای فرهنگستان علوم پزشکی         شورای‌عالی انقلاب فرهنگی …

بیشتر بخوانید »