آرشیو تازه های کتابخانه تخصصی

  1. خانه
  2. آرشیو تازه های کتابخانه تخصصی
تازه-های-کتاب-های-فارسی-آبان-1401

تازه‌های کتاب‌های فارسی آبان ۱۴۰۱

تازه‌های کتاب‌های فارسی آبان ۱۴۰۱   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۹۷۶ KZ‎ ۷۰۰۰‎ /ص‎۲‎الف‎۶ اصل حاکميت قانون در رويه دادگاه هاي کيفري بين المللي اختصاصي…
تازه-های-کتاب-های-فارسی-مهر-1401

تازه‌ های کتاب‌ های فارسی مهر ۱۴۰۱

تازه‌های کتاب‌های فارسی مهر ۱۴۰۱   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۹۷۴ K‎ ۳۹۸۱‎ /ه‎۸ همايش حل و فصل اختلافات در صنعت انرژي (مجموعه مقالات)/ به…
تازه‌های-مقالات-شهریور-1401

تازه‌های مقالات فارسی شهریور ۱۴۰۱

تازه‌های مقالات فارسی شهریور ۱۴۰۱   رکورد عنوان – پديدآور – مأخذ ۱۳۸۱۳ يکنواخت سازي قراردادهاي بانکي توسط بانک مرکزي: مطالعه موردي قراردادهاي مشارکت/ اناشه ملکميان.- حقوق بانکي. ‎۱۴۰۰، سال…
تازه-های-کتاب-های-فارسی-شهریور-1401

تازه‌های کتاب‌های فارسی شهریور ۱۴۰۱

تازه‌های کتاب‌های فارسی شهریور ۱۴۰۱   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۹۶۲ K‎ ۳۲۵۹/۵‎ /ظ‎۲‎ج‎۹ جنسيت و منع تبعيض در آموزش رويکرد نظام بين المللي حقوق…
تازه-های-کتاب-های-فارسی-مرداد-1401

تازه‌های کتاب‌های فارسی مرداد ۱۴۰۱

تازه‌های کتاب‌های فارسی مرداد ۱۴۰۱   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۵۴۰ KMH‎۹۴۰‎ /ت‎۹‎ح‎۷ حقوق بانکي کاربردي/ عليرضا توفيق؛ با همکاري گروه پژوهش هاي حقوقي هلدينگ…
تازه-های-کتاب-های-فارسی-تیر-1401

تازه‌های کتاب‌های فارسی تیر ۱۴۰۱

تازه‌های کتاب‌های فارسی تیر ۱۴۰۱   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۹۰۰ HV‎ ۶۷۷۳‎ /الف‎۵‎م‎۳ مجموعه قوانين، و مقررات جرايم رايانه اي: با آخرين اصلاحات/ مريم…
تازه‌های-پایان‌نامه‌های-فارسی-تیر-1401شهر-دانش

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی تیر ۱۴۰۱

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی تیر ۱۴۰۱   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۶۳۲ اسباب تملک در حقوق ايران و آمريکا/ زينب فرزي زاده.- به راهنمايي محمدرضا مرندي.- کارشناسي ارشد…
تازه-های-کتاب-های-فارسی-خرداد-1401

تازه‌های کتاب‌های فارسی خرداد ۱۴۰۱

تازه‌های کتاب‌های فارسی خرداد ۱۴۰۱   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۸۹۱ KMH‎ ۴۶۱۰‎ /خ‎۲‎آ‎۹ آيين دادرسي کيفري مطابق با آخرين قوانين، آيين نامه ها و…
تازه‌های-پایان‌نامه‌های-فارسی-خرداد-1400شهر-دانش

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی خرداد ۱۴۰۱

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی خرداد ۱۴۰۱   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۵۶۶ بررسي جايگاه حقوق شهروندي در قوانين و مقررات ناجا (با تاکيد بر منشور حقوق شهروندي مصوب…
تازه‌های-پایان‌نامه‌های-فارسی-اردیبهشت-1401شهر-دانش

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی اردیبهشت ۱۴۰۱

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی اردیبهشت ۱۴۰۱   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۵۴۶ جاي گاه حقوق طبيعي در اسلام و ليبراليسم/ اسماعيل غني کله لو.- به راهنمايي سيدمجتبي واعظي.-…