خانه / خبرهایی از شهر دانش

خبرهایی از شهر دانش

کارگاه آموزشی رسیدگی به جرایم کارکنان دولت

کارگاه آموزشی بررسی روند رسیدگی به جرایم کارکنان دولت     🔹لینک آی گپ:https://profile.igap.net/sdil_ac_ir 🔹لینک ایتا : http://eitaa.com/sdil_ac_ir 🔹لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research 🔹لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir 🔹اطلاعات بیشتر: https://bit.ly/2HmCnh7 شماره تماس: ۸۸۸۱۱۵۸۱ داخلی ۱۱۵

بیشتر بخوانید »

کارگاه آموزشی داوری دریایی

کارگاه آموزشی داوری دریایی (Maritime Arbitration)     👈مدرس کارگاه: جناب آقای دکتر مجتبی اصغریان(عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی ، متخصص قراردادهای نفت و گاز، مشاور مؤسسه داوری بین‎المللی لاهه) 🔹اطلاعات بیشتر:https://bit.ly/2SmL15u 🔹لینک آی گپ:https://profile.igap.net/sdil_ac_ir 🔹لینک ایتا : http://eitaa.com/sdil_ac_ir 🔹لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research 🔹لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir شماره تماس: ۸۸۸۱۱۵۸۱ داخلی ۱۱۵

بیشتر بخوانید »

کارگاه آموزشی داوری داخلی _ مقدماتی

کارگاه آموزشی داوری داخلی _ مقدماتی   👈مدرس کارگاه: سرکار خانم دکتر مائده چینی ساز ( مدرس دانشگاه ، دبیر کل شورای عالی داوری مرکز، عضو هیئت مدیره وکلا ی استان البرز، عضو شورای آموزش مرکز وکلا) 🔹اطلاعات بیشتر:https://bit.ly/38mBrW2 🔹لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir 🔹لینک تلگرام : https://t.me/Legal_Research 🔹لینک ایتا : http://eitaa.com/sdil_ac_ir 🔹لینک آی گپ:https://profile.igap.net/sdil_ac_ir شماره تماس: ۸۸۸۱۱۵۸۱ داخلی ۱۱۵

بیشتر بخوانید »

مجموعه مقالات همایش نقش … منتشر شد.

مجموعه مقالات همایش نقش شورای اقتصادی و اجتماعی در تحقق اهداف منشور ملل متحد منتشر شد.   گردآورنده: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد فهرست مطالب 🔹لینک خرید: https://bit.ly/31Elqbx 🔹لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir 🔹لینک تلگرام : https://t.me/Legal_Research 🔹لینک ایتا : http://eitaa.com/sdil_ac_ir 🔹لینک آی گپ:https://profile.igap.net/sdil_ac_ir شماره تماس: ۸۸۸۱۱۵۸۱ داخلی ۱۱۳ و ۱۱۲

بیشتر بخوانید »

فيلم كارگاه آموزشي روش هاي وصول مطالبات

فيلم كارگاه آموزشي روش هاي وصول مطالبات و اجراي اسناد رهني بانك ها   مدرس : دکتر نصیر مشایخ 🔹لینک خرید: https://bit.ly/2RZbR3C 🔹لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir 🔹لینک تلگرام : https://t.me/Legal_Research 🔹لینک ایتا : http://eitaa.com/sdil_ac_ir 🔹لینک آی گپ:https://profile.igap.net/sdil_ac_ir شماره تماس: ۸۸۸۱۱۵۸۱ داخلی ۱۱۳ و ۱۱۲

بیشتر بخوانید »

فيلم كارگاه آموزشی بررسی عقود و معاملات بانكی

فيلم كارگاه آموزشی بررسی عقود و معاملات بانكی     مدرس: دکتر علیرضا مسعودی 🔹لینک خرید: https://bit.ly/3bchlQg 🔹لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir 🔹لینک تلگرام : https://t.me/Legal_Research 🔹لینک ایتا : http://eitaa.com/sdil_ac_ir 🔹لینک آی گپ:https://profile.igap.net/sdil_ac_ir شماره تماس: ۸۸۸۱۱۵۸۱ داخلی ۱۱۳ و ۱۱۲

بیشتر بخوانید »

کارگاه آموزشی قراردادهای تجاری بین المللی

کارگاه آموزشی قرارداد تجاری بین المللی – پیشرفته   🔹 اطلاعات بیشتر: https://bit.ly/30NpAgT 🔹لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir 🔹لینک تلگرام : https://t.me/Legal_Research 🔹لینک ایتا : http://eitaa.com/sdil_ac_ir 🔹لینک آی گپ:https://profile.igap.net/sdil_ac_ir شماره تماس: ۸۸۸۱۱۵۸۱ داخلی ۱۱۵

بیشتر بخوانید »

کارگاه آموزشی رفع تداخل بین اراضی ملی، شهری …

کارگاه آموزشی رفع تداخل بین اراضی ملی، شهری، مستحدث ساحلی، موات و موقوفه، منابع طبیعی و کشت موقت     🔹لینک آی گپ:https://profile.igap.net/sdil_ac_ir 🔹لینک ایتا : http://eitaa.com/sdil_ac_ir 🔹لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research 🔹لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir 🔹اطلاعات بیشتر: https://bit.ly/38eZExc شماره تماس: ۸۸۸۱۱۵۸۱ داخلی ۱۱۵

بیشتر بخوانید »

کتاب نقش قاضی بین المللی… منتشر شد.

کتاب نقش قاضی بین المللی در انسانی شدن حقوق بین الملل منتشر شد.   مؤلف: دکتر رقیه ابراهیمی با دیباچه دکتر حسین شریفی طرازکوهی فهرست مطالب  لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research لینک آی گپ:https://profile.igap.net/sdil_ac_ir لینک ایتا : http://eitaa.com/sdil_ac_ir لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir لینک خرید: https://bit.ly/35SWIEQ شماره تماس: ۸۸۸۱۱۵۸۱ داخلی ۱۱۳ و ۱۱۲

بیشتر بخوانید »

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی شماره ۱۴ منتشر شد.

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی شماره ۱۴ منتشر شد.     فهرست مطالب  لینک خرید: https://bit.ly/2QnQicc لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir لینک تلگرام : https://t.me/Legal_Research لینک ایتا : http://eitaa.com/sdil_ac_ir لینک آی گپ:https://profile.igap.net/sdil_ac_ir شماره تماس: ۸۸۸۱۱۵۸۱ داخلی ۱۱۳ و ۱۱۲  

بیشتر بخوانید »