خبرهایی از شهر دانش

  1. خانه
  2. خبرهایی از شهر دانش

تغییر تاریخ برگزاری کارگاه دعاوی رایج ثبت ملکی

تغییر تاریخ برگزاری کارگاه دعاوی رایج ثبت ملکی   تغییر تاریخ برگزاری کارگاه دعاوی رایج ثبت ملکی  ((دوره تخصصی)) مدرس کارگاه: آقای دکتر محمود تفکریان  (معاون سازمان ثبت اسناد و…

شماره 51 نشریه پژوهشهای حقوقی منتشر شد

شماره 51 نشریه پژوهشهای حقوقی منتشر شد شماره 51 نشریه پژوهشهای حقوقی منتشر شد. شماره 51 (پاییز 1401) دوره 21 نشریه پژوهشهای حقوقی بر روی سامانه این نشریه انتشار یافت.…