اطلاعیه کارگاه ها

  1. خانه
  2. کارگاه های آموزشی حقوق
  3. اطلاعیه کارگاه ها

حقوق دادرسی بازار سرمایه

کارگاه حقوق دادرسی بازار سرمایه (آنلاین)   واحد آموزش پژوهشکده حقوق شهر دانش، کارگاه حقوق دادرسی بازار سرمایه را…

جرائم اقتصادی شبکه ای

 کارگاه جرائم اقتصادی شبکه ای (آنلاین)   واحد آموزش پژوهشکده حقوق شهر دانش، کارگاه جرائم اقتصادی شبکه ای را…

اعتراض ثالث

کارگاه اعتراض ثالث (آنلاین)   واحد آموزش پژوهشکده حقوق شهر دانش، کارگاه اعتراض ثالث را برگزار می‌کند:   مدرس…

ابعاد حقوقی سقط جنین درمانی

 کارگاه ابعاد حقوقی سقط جنین درمانی (آنلاین)   واحد آموزش پژوهشکده حقوق شهر دانش، کارگاه ابعاد حقوقی سقط جنین…