کرسی بازار سرمایه

کرسی نظارت بر وضع مقرره مبتنی بر استقلال بازار سرمایه

کرسی نظارت بر وضع مقرره مبتنی بر استقلال بازار سرمایه - پژوهشکده حقوقی شهر دانش

کرسی‌های نظریه‌پردازی: کرسی نظارت بر وضع مقرره مبتنی بر استقلال بازار سرمایه     ارائه‌کننده: دکتر محمد صادقی (دکتری حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه – عضو گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار) ناقدان: ناقد نخست: دکتر محمود باقری (دکتری حقوق خصوصی، دانشیار دانشگاه تهران) ناقد دوم: دکتر ولی رستمی (دکتری حقوق عمومی، استاد تمام دانشگاه تهران) دبیرعلمی: دکتر …

بیشتر بخوانید »