طبقه‌بندی موضوعی نشریات لاتین

کتابخانه دیجیتال پژوهشکده شهر دانش به عنوان اولین کتابخانه تخصصی رشته حقوق در ایران دارای نزدیک به 300 هزار منبع دیجیتال در قالب های مقاله، کتاب و پایان نامه می باشد. کتابخانه دیجیتال شهر دانش برای تسهیل دسترسی، جستجو و بازیابی منابع اطلاعاتی مورد نیاز اساتید، پژوهشگران، دانشجویان اقدام به طبقه بندی 400 نشریه لاتین موجود در این کتابخانه کرده است که به صورت زیر قابل مشاهده می باشد.

(کتابخانه دیجیتال شهر دانش بصورت  مداوم در حال بروز رسانی پایگاه اطلاعاتی نشریات لاتین خود میباشد)

African Journal of International and Comparative Law

African Yearbook of International Law

American Journal of International Law

Asian Journal of International Law

Asian Yearbook of International Law

Australian Yearbook of International Law

Baltic Yearbook of International Law Online

Brill Open Law

British Yearbook of International Law

Brooklyn Journal of International Law

California Western International Law Journal

Chicago Journal of International Law

Chinese (Taiwan) Yearbook of International Law and Affairs

Chinese Journal of International Law

Cornell International Law Journal

European Journal of International Law

Fordham International Law Journal

ILSA Journal of International and Comparative Law

International and Comparative Law Quarterly

International Community Law Review

International Law Studies

International Organizations Law Review

Irish Yearbook of International Law

Journal of International Dispute Settlement

Leiden Journal of International Law

London Review of International Law

Netherlands International Law Review

Netherlands Yearbook of International Law

New Zealand Yearbook of International Law

Palestine Yearbook of International Law

Polish Yearbook of International Law

South African yearbook of international law

Sri Lanka Journal of International Law

Stanford Journal of International Law

The Canadian Yearbook of International Law

University of Miami International and Comparative Law Review

University of Pennsylvania Journal of International Law

The Law and Practice of International Courts and Tribunals

International Security

Austrian Review of International and European Law Online

China-EU Law Journal

International Journal of Legislative Drafting and Law Reform

International Journal of the Legal Profession

Yearbook of European Law

Max Planck Yearbook of United Nations Law

keyboard_arrow_up