آخرین مصوبات شوراها – دهه اول مهر 97

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ
1397/07/01 لغايت 1397/07/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

 

الف ـ شورايعالي شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اتخاذ رویکرد نوین در تهیه طرح‌های جامع شهری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند ملی حفاظت و حراست از گورستان‌های تاریخی

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر دستگرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون لزوم تهیه طرح ویژه توسعه استان مازندران

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع کلان‌شهر اهواز

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح پیاده‌راه ادامه خیابان قارن شهر ساری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر سامن

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سیمین‌شهر

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر صالح‌آباد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهار

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گل‌تپه

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر لالجین

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر میرجاوه (کاهش حریم شهر)

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر وزوان

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر میمه

ب ـ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی      

تصویب‌نامه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص حفظ ارزش دارایی مشمولین سهام عدالت

ج ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی        

اصلاح ماده ۸ آئین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

 

 

 

 

الف ـ شوراي‌عالي شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اتخاذ رویکرد نوین در تهیه طرح‌های جامع شهری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21423-09/07/1397

شماره 71591/300-۱۳۹۷/۶/۴

مدیرکل محترم دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ خود ضمن استماع گزارش دفتر.طرح‌های کالبدی درباره ضرورت تغییر رویکرد در روند تهیه، تصویب و اجرای برنامه‌های توسعه.شهری، معاونت شهرسازی و معماری را موظف کرد رویکرد نوین را به منظور افزایش تحقق‌پذیری، ارتقای کارآمدی.و خوداتکایی شهرها در چارچوب اصول زیر و از راه تهیه برنامه‌های پایلوت (حداکثر در پنج شهر) تهیه.و گزارش آن را به شورا ارائه نماید .

۱ـ شراکت و مشارکت همه بازیگران (ذینفع و ذی‌نفوذ شهر) در فرآیند تهیه و اجرای برنامه

۲ ـ توجه به سازوکارهای اجرایی احکام برنامه اعم از پولی، مالی، قانونی (بیان حقوقی سند برنامه)

۳ـ توجه به ظرفیت‌های زیست‌محیطی به ویژه توجه به محدودیت.و چرخه آب و توجه به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی

۴ـ توجه به رابطه متقابل شهر و منطقه (اقتصاد منطقه‌ای و خوداتکایی اقتصادی)

۵ ـ توجه به شرایط خاص هر شهر در تهیه برنامه (وجه ممیزه شهر اعم.از تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مسائل و پتانسیل‌های آن)

۶ ـ خلاقیت در توسعه شهری از راه ظرفیت‌سازی، رقابت‌پذیری، بازاریابی مکان و توسعه

۷ـ توجه به تمرکززدایی و تقویت نهادهای محلی

۸ ـ برقراری تعادل در اجرای سیاست‌های توسعه (توسعه درونی، تدریجی و منفصل) و الویت‌بخشی [اولویت‌بخشی] به سیاست بازآفرینی شهری با توجه به تحولات جمعیتی و روند تنزل کیفی شهرها در طول ۲ دهه گذشته

۹ ـ توجه به ظرفیت پذیری جمعیت شهرها و برنامه‌ریزی مسکن متناسب با نقش و پتانسیل شهر هدف

۱۰ـ توجه به نقش نظام حمل‌ونقل یکپارچه در توسعه با تأکید بر سیاست توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (TOD)

۱۱ـ شفافیت و علنیت در فرآیند تهیه برنامه (به رسمیت شناختن اعتراض و شکایت از برنامه‌های توسعه)

۱۲ـ یک شهر یک برنامه (هر نوع مداخله در شهر باید در چارچوب برنامه انجام شود)

معاونت شهرسازی مکلف است تا زمان تهیه گزارش پایلوت رویکرد نو، نسبت به تهیه سند.راهنما برای ارتقا کیفیت تهیه برنامه‌های توسعه شهری سایر شهرها در مدت دو ماه تهیه و به شورا ارائه کند.

ضمناً مقرر شد مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ شورای‌عالی در رعایت الزامات پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه شهری همچنان موردتوجه باشد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند ملی حفاظت و حراست از گورستان‌های تاریخی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21423-09/07/1397

شماره 68194/300-۱۳۹۷/۵/۲۷

استانداران محترم کلیه استان‌ها

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۸ خود گزارش دبیرخانه شورای‌عالی پیرامون سند.ملی حفاظت و حراست از گورستان‌های تاریخی را استماع نمود و ضمن تأکید بر اهمیت گورستان‌های تاریخی ایران به‌عنوان:

 ـ جزئی جدایی‌ناپذیر از منظر طبیعی و مصنوع محیط پیرامونی در ارتباط ساختاری با جنبه‌های‌های اسطوره‌ای، اخلاقی و دینی باورهای انسانی

 ـ نظام پیچیده و پذیرفته‌شده‌ای از نشانه‌ها، یادمان‌ها، و موتیف‌های انتزاعی به مثابه موزه‌های روباز شهری

 ـ بخشی از چشم‌انداز تاریخی که نقش ارزنده‌ای در تداوم حیات اخلاقی و معنوی انسان‌ها دارد.

 ـ قسمتی از حافظه جمعی شهرها و روستاها که نقش بی‌بدیلی را به عنوان عناصر هویت‌بخش سکونتگاه‌های انسانی ایفا می‌کنند.

تخریب این محدوده‌ها و یا عملیات نامناسب نوسازی، بازسازی، یکسان‌سازی آنها را حائز آسیب‌های.جبران‌ناپذیر بر میراث تاریخی شهرها، تعرض به حقوق اجتماعی شهروندان و همچنین وهن ارزش‌های ملموس و ناملموس مستتر در گورستان می‌داند. لذا ضمن تصویب «سند ملی حفاظت و حراست از گورستان‌های تاریخی» به شرح پیوست بر رعایت الزامات آن خصوصاً الزامات مربوط به مدیریت یکپارچه و اقدامات قانونی (بخش پنجم سند) توسط کلیه مراجع قانونی مرتبط تأکید می‌نماید.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند ملی حفاظت و حراست از گورستان‌های تاریخی ایران

‌مقدمه؛

با توجه به اینکه گورستان‌های تاریخی، بخش مهمی از مناظر طبیعی و مصنوع محیط پیرامونی ما را تشکیل داده‌ و به‌واسطه ارتباطات ساختاری خود با جنبه‌های اسطوره‌ای ، اخلاقی و دینی، سهم مهمی در باورهای اعتقادی انسان‌ها ایفا می‌نماید و با اذعان به ماهیت احترام‌آمیز عرصه‌های تدفینی در دیدگاه دینی که بر ضرورت پاسداشت حرمت قبور و محدوده‌های پیرامونی آنها تأکید می‌نماید؛

و با توجه به امتزاج تاریخی مفاهیم اسطوره‌ای، مذهبی و دینی مربوط به مرگ و ارتباط آن با گورستان‌های تاریخی و در نظر گرفتن گورستان‌ها به عنوان تجسم کالبدی معماری مرگ و نیز با یادآوری تداوم معماری یادمانی در فرهنگ معماری ایرانی ـ اسلامی و ارتباط تنگاتنگ مفاهیم مرگ با شعائر دینی ـ مذهبی که توجه به موضوع گورستان‌های تاریخی را بیش از پیش ضروری می‌نماید؛

و با توجه به حضور نظام پیچیده و پذیرفته‌شده‌ای از نشانه‌ها، یادمان‌ها و موتیف‌های انتزاعی و گستره‌ای از سنگ‌افراشت‌ها، قبرهای تخت، قبور تندیس‌وار و… که گورستان‌ها را به موزه‌های روباز شهری مبدل ساخته است؛

و با عنایت به ارزش‌های ملموس و ناملموس مستتر در گورستان‌های تاریخی؛ اعم از نمونه‌های باستانی، تاریخی و معاصر که سیب اهمیت یافتن این محوطه‌های تاریخی می‌گردد؛

و با اذعان به ضرورت حفظ و حراست از گورستان‌ها به عنوان بخشی از چشم‌اندازها و محوطه‌های تاریخی که نقشی ارزنده در حیات اخلاقی و معنوی انسان‌ها داشته و در عین حال به دلیل سهم آنها در حیات هنری و فرهنگی انسان‌ها، همان‌گونه که نمونه‌های شناخته‌شده کشور شواهد این موضوع هستند؛

و نیز با توجه به نقش غیرقابل انکار گورستان‌ها به عنوان بخشی از حافظه جمعی شهرها و روستاها و کارکرد این عرصه‌های تاریخی به عنوان یکی از عناصر هویت‌بخش سکونتگاه‌های انسانی؛

و با در نظر گرفتن تغییرات بطئی انگاره‌های دینی، فراموشی و نسیان مرگ در شهر معاصر، رشد دیدگاه‌های مرگ‌گریز در جوامع مدرن و همچنین توسعه شتابان و غیرمسئولانه شهر و مدیریت نسنجیده آن و تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده، فقر اطلاعاتی و عدم شناخت صحیح عرصه‌های تدفینی که موجبات تخریب و حذف گورستان‌ها از چهره سکونتگاه‌های امروزی را فراهم آورده‌اند؛

و با توجه به اینکه تخریب این محدوده‌ها ـ بدون توجه به آنچه که تخریب می‌شود ـ و همچنین عملیات نامتناسب نوسازی، بازسازی، هماهنگ‌سازی و یکسان‌سازی در سراسر کشور به بهانه‌ی توسعه یا معاصرسازی، آسیب شدیدی به این میراث تاریخی وارد نموده است؛

و با در نظر گرفتن اینکه محدوده‌های تاریخی، میراث غیرمنقولی هستند که تخریب آنها، اغلب موجب عدم آرامش و تعرض به حقوق اجتماعی می‌شود، حتی اگر به خسارات اقتصادی منتهی نشود و با یادآوری این موضوع که چنین شرایطی، متضمن مسئولیت‌هایی برای تک‌تک شهروندان بوده و همچنین تعهداتی را بر عهده‌ی مقامات شهری و دولتی می‌گذارد که تنها آنها از عهده‌ی انجام آن برمی‌آیند؛

و با به رسمیت شناختن ضرورت توسعه و گسترش آتی گورستان‌ها در جهت پاسخگویی به.نیازهای تدفینی شهرهای در حال رشد و با یادآوری این موضوع که گورستان‌های تاریخی در طول اعصار، از جمله ملموس‌ترین نشانه‌های غنا و گوناگونی فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی بوده و اینکه حراست از آنها و هماهنگ کردن آنها با جامعه معاصر از جمله فاکتورهای اساسی در برنامه‌ریزی شهری و توسعه پایدار جوامع محسوب می‌شود؛

و با توجه به اینکه بخش‌ها و نهادهای دولتی، برای حفظ این دارایی‌های غیرقابل جایگزین که در معرض خطر ویرانی و یا حتی تخریب کامل قرار دارند، موظف هستند در قالب برنامه‌ریزی‌های کشوری، منطقه‌ای و محلی، سیاست‌های جامع و فعالی در مورد حفاظت و احیاء محدوده‌های تاریخی و محیط اطراف آنها، اتخاذ کنند؛

و با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، قوانینی راجع به میراث معماری، مناظر فرهنگی و ارتباط آن با برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی سرزمینی، منطقه‌ای یا محلی، که به‌اندازه‌ی کافی مؤثر و قابل‌انعطاف باشند وجود ندارد؛

و با در نظر گرفتن هدف سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور در حفاظت و صیانت از تمام جنبه‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی مواریث فرهنگی و تبلور این هدف در حمایت، حفاظت، مرمت و باززنده‌سازی [بازنده‌سازی] بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی و دیگر جنبه‌های ملموس و ناملموس میراث بشری؛

و با یادآوری اسناد قانونی و فرادست بین‌المللی از جمله منشور ونیز (۱۹۶۴)، عهدنامه حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (۱۹۷۲)، توصیه‌نامه حفظ و حراست زیبایی و ویژگی چشم‌اندازها و محوطه‌ها (۱۹۶۲)، توصیه‌نامه حراست از نقش امروزی محدوده‌های تاریخی (۱۹۷۶)، منشور واشنگتن (۱۹۸۷)، منشور میراث باستان‌شناسی (۱۹۹۰) و یادآوری آموزه‌های سند نارا در خصوص اصالت آثار و یادمان‌های تاریخی که راهکارهایی کلی برای شناخت و حفاظت از محوطه‌های تاریخی را ارائه داده‌اند و با در نظر گرفتن تجارب کشورهای پیشرو در امر حفاظت از گورستان‌های تاریخی که نتیجه مطالعات و اقدامات آن‌ها در سندهای ملی این کشورها بازتاب یافته است؛

 بخش اول: تعاریف

۱) گورستان‌ها، مجموعه‌ای از عناصر کالبدی و فراکالبدی است که در ادغام با یکدیگر، ساختار ویژه و منحصربه‌فرد عرصه‌های تدفینی را به وجود آورده‌اند. این عناصر در گورستان‌های باستانی و تاریخی عمدتاً به‌صورت ارگانیگ [ارگانیک] (بدون طرح‌ریزی اولیه) و در گورستان‌های معاصر با طرح‌ریزی اولیه در کنار یکدیگر قرارگرفته و ماهیت پیچیده گورستان را شکل می‌بخشند.

بررسی عوامل شکل‌دهنده به گورستان‌های تاریخی، نشان‌دهنده رابطه بنیادین بستر و بافت محیط، اعتقادات دینی و فرهنگی، عوامل تاریخی و نیروی تأثیرگذار عوامل انسانی در ساماندهی کالبد و منظر عرصه طبیعی با بهره‌گیری از عناصر طبیعی و مفاهیم هنری و معمارانه و نظام معینی از نشانه‌هاست. رابطه ایجادشده به سبب هم‌افزایی، مفهومی گسترده‌تر و عمیق‌تر از جمع ساده ارزش‌های معمارانه این محیط‌های تاریخی با محیط طبیعی است.

وجود نظام نشانه‌ها و باورهای اسطوره‌ای، دینی و مذهبی از یک‌سو و حضور عناصر معمارانه (آرامگاه-های خانوادگی، یادمان‌ها، سنگ‌قبرها و…) از سوی دیگر که با گذر زمان، رنگ و بویی تاریخی به خود گرفته‌اند، مفهوم تاریخی ـ فرهنگی را وارد محیط طبیعی می‌نماید. با افزودن صفت تاریخی و توجه به فرایند تخریب بطئی این آثار، بستر طبیعی از چنان کیفیتی برخوردار می‌گردد که می‌توان از آن به مثابه مناظر فرهنگی ـ تاریخی یاد نمود.

«گورستان‌های تاریخی»، به مثابه گونه‌ای ویژه از مناظر فرهنگی، عرصه‌هایی تدفینی نشانه‌دار شده با قدمت بیش از ۱۰۰ سال هستند که محدوده آنها مشخص بوده و دارای دوره‌های توسعه و گسترش باشند. ویژگی بارز این محوطه‌های تاریخی، ارتباط ساختاری محیط پیرامون و چیدمان درونی آنهاست که در منظرپردازی‌های طبیعی و انسان‌ساخت گورستان تجلی‌یافته و با نظام مشخصی از یادمان‌ها، تندیس‌ها، موتیف‌ها و نشانه‌های انتزاعی غنی می‌گردند. این گورستان‌ها، عمدتاً دارای جنبه‌های مختلف دینی ـ مذهبی، فرهنگی ـ اجتماعی و یادمانی بوده و به‌واسطه دفن اصحاب دین و مشاهیر ادبی، فرهنگی، علمی، سیاسی، اجتماعی و هنری جامعه مورد احترام شهروندان یک سکونتگاه (در مقیاس محلی، شهری، منطقه‌ای و سرزمینی) و یا به سبب ویژگی‌های خاص کالبدی ـ منظری، محل رجوع جوامع انسانی است.

۲ ) «حفاظت» به معنای کلیه روش‌ها و فرآیندهای توجه به گورستان تاریخی به عنوان یک «مکان میراثی» برای حفظ اهمیت فرهنگی آن است که شامل نگهداری و صیانت، تثبت، تعمیر و اصلاح، مرمت و بازسازی و عموماً ترکیبی از موارد فوق است.

۳) «نگهداری» به معنای مراقبت و حفظ دائمی ساختار و چیدمان فضایی و کلیه عناصر موجود در شکل عمومی گورستان است.

۴) «تثبیت» به معنای نگهداری از بافت گورستان تاریخی به شکل فعلی خود و به تعویق انداختن مکانیسم تخریب و فرسایش اجزا و ویرانی آنها در برابر عوامل آسیب‌رسان است.

۵) تعمیر به معنای مداخلات حداقلی در اجزای گورستان (عموماً سنگ‌قبرها، یادمان‌ها و ابنیه و آثار معماری و نظایر آنها) به منظور رفع نواقص ناشی از تخریب، فروریزی و فرسایش طبیعی است و نباید آن را با مرمت که نیازمند مطالعات گسترده و مداخلات ساختاری است، اشتباه گرفت.

۶) «مرمت» به معنای بازگرداندن بافت موجود گورستان تاریخی به وضعیت قبلی شناخته‌شده و اصیل از طریق حذف الحاق بی‌ارزش، اعاده کلیه ساختارهای فروپاشیده و سرهم‌کردن اجزای آن بدون بهره‌گیری از مصالح جدید است.

۷ ) بازسازی به معنای بازگرداندن بافت موجود گورستان به وضعیت قبلی شناخته‌شده از طریق به‌کارگیری مصالح جدید است.

بخش دوم: مستندنگاری، شناسایی و ارزیابی دقیق

۱) هر اقدام عملیاتی در گورستان‌های تاریخی می‌بایست مبتنی بر فعالیت‌های شناسایی باشد. این مطالعات شامل نقشه‌برداری جامع، بررسی‌های تاریخی و دوره‌بندی‌های توسعه، شناخت ساختار کالبدی ـ فضایی، شناسایی آرامگاه‌ها و قبور شاخص، نشانه‌شناسی موتیف‌ها و کتیبه‌ها، بررسی وضعیت فیزیکی قبور، پوشش گیاهی،… و نیز ارزیابی ارزش‌های مترتب بر گورستان و آسیب‌شناسی و آنالیز خطرپذیری است.

۲) در عملیات شناسایی و مستندنگاری گورستان‌های تاریخی، جمع‌آوری کلیه استنادات نقشه‌ای شامل نقشه‌های شهری و تصاویر هوایی و تهیه نقشه‌ عرصه گورستان با در نظر گرفتن حدود اربعه، دیوارهای محیطی، ورودی‌ها، توپوگرافی، ترانشه‌ها، مسیرها و دسترسی‌های داخلی، قطعات تدفینی، عوارض طبیعی و مصنوع، یادمان‌های بزرگ‌مقیاس، آرامگاه‌های فردی و خانوادگی، ضریح‌ها و حصارهای فلزی، ابنیه تاریخی و معاصر، سنگ‌قبرها و کلیه عناصر گیاهی شامل درختان، درختچه‌ها، بوته‌ها و محدوده‌های لگوم با رعایت مقیاس مناسب ضروری است..

۳) کل یک گورستان تاریخی باید مورد بررسی قرار گیرد و رشد فضایی آن نیز باید تجزیه و تحلیل شود. این بررسی‌ها باید داده‌های باستان‌شناختی، تاریخی، معماری، فنی و فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی را دربر گیرد. نتیجه این مطالعات باید به سندی منتهی گردد.

که بر اساس آن بتوان تعیین کرد که کدامیک از اندام‌های کالبدی و ساختارهای طبیعی یا مصنوع اعم از ساختمان‌ها، یادمان‌ها، آرامگاه‌های خانوادگی، قطعات تدفینی، سنگ‌قبرها، درختان و… باید به دقت تحت حفاظت قرار گیرند، و یا در شرایط خاصی حفظ و نگهداری شوند و یا در اوضاع و احوال کاملاً استثنایی و با تهیه مستندات کامل، تخریب شوند. این موضوع، متخصصان حفاظت و مقامات مسئول را قادر می‌سازد که هر نوع کار و عملیات غیرمنطبق با توصیه‌نامه حاضر را م توقف کنند.

۴ ) علاوه بر بررسی‌های مذکور در زمینه‌ی معماری، بررسی‌های همه‌جانبه‌ی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و.داده‌ها و ساخت‌های فنی و نیز بررسی زمینه و بافت گسترده‌تر شهری و منطقه‌ای نیز ضروری است. این مطالعات باید در صورت امکان، داده‌های جمعیت‌شناختی و تجزیه‌وتحلیلی از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین روش‌های زندگی و ارتباط‌های اجتماعی، مسائل مربوط به اجاره‌ی زمین، زیربنای اقتصاد شهری، وضعیت نظام جاده‌ای، شبکه‌های ارتباطات و اتصالات دوسویه‌ی بین محدوده‌های گورستان‌های تاریخی و مناطق اطراف را شامل شود. مقامات مسئول و مدیران شهری باید برای این مطالعات، اهمیت فراوانی قائل شوند و به خاطر داشته باشند که بدون این مطالعات، نمی‌توان طرح‌های معتبری برای حراست از عرصه‌های تدفینی ارزشمند و تاریخی ‌تهیه کرد.

بخش سوم: اصول بنیادین

۱) طرح حفاظت گورستان تاریخی، می‌بایست عرصه تدفینی را به عنوان یک کل منسجم مورد شناسایی قرار داده و اصول، سیاست‌ها و فرآیندهای عمومی موردنیاز در صیانت و مراقبت از این مکان‌های میراثی را در جهت حمایت و تضمین حیات ارزش‌های ملموس و ناملموس گورستان‌های تاریخی را مشخص کند. چنین عرصه‌هایی به عنوان یک کل، شامل طرح‌بندی، چیدمان عمومی، عرصه‌های تدفینی، یادمان‌های شاخص و قبور منفرد و خانوادگی، پوشش‌های گیاهی (کاشته شده یا طبیعی)، حامل ارزش‌های گسترده‌ای هستند که آن را شایسته حفاظت و حمایت می‌نماید. به عنوان یک اصل کلی، هیچ از این آثار نباید از محیط خود جدا شوند.

۲) هدف از حفاظت گورستان‌های تاریخی، برقراری یا بازیابی برجستگی‌های ذاتی این عرصه‌های تاریخی به عنوان مکان‌ میراثی و تضمین تداوم حیات آنهاست و از این‌رو باید تأمین‌کننده امنیت، نگهداری و آینده آن باشد.

۳) در هر اقدام عملیاتی در حوزه گورستان‌های تاریخی؛ توجه به موارد زیر ضروری است:

آ) تأکید بر انجام مطالعات سطح شناخت پیش از هر اقدام مداخلاتی که منجر به هرگونه تغییر در ماهیت عناصر و بخش‌های مجموعه گردد. (اقدامات مستند)

ب) سعی در حفظ ساختارهای تاریخی (احترام عدم آسیب‌رسانی)

ج) رعایت اصل مداخله حداقلی در ساختار بخش‌های معماری مجموعه (کمترین مداخله)

د) احترام به اصل برگشت‌پذیری از طریق مداخلات حداقلی و برگشت‌پذیر (برگشت‌پذیری)

ذ) توجه به معیار اصالت در تصمیم‌گیری‌های لازم جهت مداخله. (اصالت)

ر) خوانا، متمایز و قابل شناسایی بودن مداخلات مرمتی (تمایز در مرمت)

ز) بهره‌گیری از مصالح همگن و متمایز با مصالح اصلی (تعادل در عین تمایز)

ک) پرهیز از سطوح تزئینی در بازسازی‌های احتمالی (رعایت سادگی در بازسازی)

گ) بهره‌گیری از توانمندی تکنولوژی مدرن در مداخلات امروزی (رویکرد تکنولوژیکی)

م) بهره‌گیری از متخصصان و کارشناسان در تمام مراحل مطالعه و اقدام (تخصص گرایی)

۴) حفاظت از گورستان، محدود به ساختار معماری، ابنیه و آثار معماری و سنگ‌قبرها نیست، بلکه.می‌بایست کلیه اجزای منظرین، ساختارهای کالیدی ـ فضایی، عناصر طبیعی و گیاهی نیز مورد حفاظت قرار گیرند. این روش‌ها می‌بایست هم پیشگیراننده و هم اصلاح‌گرایانه باشند.

۵) هر اقدام عملیاتی می‌بایست مبتنی بر شناخت، تحلیل و تفسیر دقیق ساختار فیزیکی، مشخصات تاریخی و طرح‌بندی عمومی گورستان از نظر آثار معماری، یادمان‌ها، عناصر منظرین، پوشش گیاهی و… باشد.

۶) شالوده حفاظت از گورستان‌های تاریخی، ملاحظه و توجه به بافت موجود آن بوده و باید دربرگیرنده حداقل مداخله فیزیکی ممکن باشد. از همین رو، مراقبت، نگهداری و تثببت وضعیت موجود گورستان، رویکرد مناسب مداخلات حفاظتی در گورستان‌های تاریخی محسوب می‌شود. در این میان، اقدامات مرمتی در مقیاسی کنترل‌شده و صرفاً بر اساس مستندات و شواهد کافی قابل تائید است. بر همین اساس، هر اقدامی در جهت بازسازی با توجیهات منطقی و صرفاً در شرایط خاص قابل بررسی است. از آنجا که هدف این اقدامات، حفظ ساختار تاریخی و اصیل گورستان‌هاست، تطبیق‌پذیری و انطباق دادن سنگ‌قبرها و یکسان‌سازی تراز آنها (همسان‌سازی) امری مطرود و غیراصولی است

۷) انتخاب خط‌مشی متناسب برای حفاظت از یک گورستان تاریخی، باید در وهله اول بر اساس فهم معنای فرهنگی و ارزش‌های مترتب بر عرصه تدفینی و شرایط فیزیکی آثار موجود تعیین گردد.

۸) تمام اقدامات پیش‌بینی‌شده باید مورد وثوق دستورالعمل‌ها، توصیه‌نامه‌ها و منشورهای بین‌المللی و ملی بوده و منطبق بر دستورالعمل‌های نهادهای مرتبط نظیر ایکوموس، یونسکو، ایفلا و… باشد. در انتخاب راهکار و متد مداخله، باید اهمیت و ارزش نسبی گورستان‌ها در نظر گرفته شود. بر اساس ویژگی‌های تاریخی، کیفیت ساختارهای معماری، یادمان‌ها و سنگ‌قبرها و نیز گستردگی و تنوع نقوش و موتیف‌های نشانه‌شناختی و در نظر گرفتن نوع آسیب‌ها، می‌توان روش‌های متنوعی را اتخاذ کرد.

۹) با توجه به اینکه، این عرصه‌ها، محوطه‌های باستان‌شناسی محسوب می‌شوند، بنابراین تمام اقدامات آتی مانند احداث مسیرهای داخلی و دسترسی‌های بین عرصه‌های تدفینی، می‌بایست پس از بررسی‌های باستان‌شناسی و فعالیت‌های شناسایی صورت گیرد.

۱۰) تداوم کاربری تدفینی ـ ولو در مقیاس کم ـ بهترین راه برای تضمین تداوم ارزش‌های ملموس و ناملموس در گورستان‌های تاریخی است. به عبارت دیگر، چنانچه به هر دلیلی، امکان تدفین در گستره شهری در گورستان میسر نیست، می‌توان با محدود کردن تدفین به ساکنان محلی و افراد صاحب‌نام و…، زمینه حضور شهروندان را در عرصه تدفینی فراهم ساخت.

۱۱) تمام طرح‌های توسعه آتی و یا طرح‌های بهسازی و ارتقاء ساختار گورستان می‌بایست به ارزش‌های گورستان وفادار مانده و بر اصول مورد تأکید طرح‌های حفاظتی منطبق باشند.

۱۲ ) ریسک و خطرات احتمالی پدیده‌های طبیعی و همچنین وندالیسم در گورستان‌ها می‌بایست آنالیز شده و هر آنجا که لازم باشد، اقدامات مدیریتی لازم برای حذف و کاهش اثراث سوء آن صورت پذیرد.

۱۳) مدیریت مؤثر پوشش گیاهی می‌بایست به عنوان نقطه کلیدی طرح حفاظت از گورستان‌ها مورد لحاظ قرار گیرد. درختان تاریخی و قدیمی می‌بایست مورد شناسایی قرار گرفته و حفاظت از آنها می‌بایست متضمن کمترین مداخله و تخریب در سنگ‌قبرها و یادمان‌ها گردد. کاشت درختان جدید در کنار گورهای قدیمی توصیه نمی‌شود. اما می‌توان از طریق حذف گونه‌های مهاجم و کاشت و اصلاح وضعیت درختان اصیل (در موقعیت‌های مناسب)، نسبت به حفظ ساختار عمومی گورستان اقدام کرد.

۱۴) تمام سنگ‌قبرها و یادمان‌ها به عنوان یک شی میراثی ارزشمند تلقی می‌شوند. بنابراین تمام اقدامات حفاظتی انجام‌شده بر روی آنها می‌بایست کمترین سطح از مداخله (و دریک سطح ایده‌آل؛ قابل بازگشت) را تضمین کند. البته بدیهی است که این سطح از مداخله می‌بایست تداوم حیات این عناصر را تضمین نماید.

۱۵) کلیه آثار معماری شامل یادمان‌ها و اتاقک‌های تدفینی فردی و خانوادگی می‌بایست ضمن مستندنگاری، دارای طرح‌های حفاظت و مرمت موضوعی بوده و بر اساس دستورالعمل‌های مرمتی مورد وثوق نهادهای ملی و بین‌المللی مرمت گردند.

۱۶) کلیه اجزا فیزیکی سازنده گورستان به‌ویژه یادمان‌ها، سنگ‌قبرها و ابنیه می‌بایست در محل خود باقی بمانند. جابه‌جایی تمام با بخشی از این آثار پذیرفته نیست؛ مگر آنکه این کار، تنها راه اطمینان از بقای آن باشد.

۱۷) کلیه بخش‌های مطالعاتی و اجرایی مربوط به گورستان‌های تاریخی، می‌بایست توسط گروه‌های متخصص و افراد با صلاحیت علمی نظیر متخصصان مطالعات تاریخی، جامعه شناسان، مردم شناسان فرهنگی، متخصصین نشانه‌شناسی، معماران منظر و متخصصین مرمت بنا، بافت و آثار فرهنگی و… صورت گیرد.

بخش چهارم: اقدامات نگاهداری و حفاظت

۱) گورستان‌ها همانند دیگر مکان‌های میراثی دارای آسیب‌های بالفعل و بالقوه‌ای هستند که بسته به میزان فعال یا مؤثر بودن آنها، می‌توانند در کوتاه‌مدت تأثیرات مخرب شدیدی بر عرصه‌ تاریخی گورستان گذاشته و تداوم حیات آن را با دشواری‌هایی جدی مواجه سازند.

به همین منظور در جهت پیشگیری آنی از تداوم فعالیت عوامل آسیب‌رسان، انجام اقدامات فوری به عنوان اولین گام حفاظت در قالب اقدامات رفع خطر شامل؛ ارزیابی ساختارهای فیزیکی و کالبدی و اکولوژیکی و همچنین، کنترل شرایط ایمنی آن به منظور ساماندهی اولیه و رفع عوامل آسیب‌رسان ضروری است. کلیه این اقدامات، می‌بایست مبتنی بر مستندنگاری، برداشت‌های میدانی، نقشه‌برداری‌های اولیه و ارزیابی‌های علمی و عملیات شناسایی باشد.

۲) کاربست رویکرد حفاظت ارزش‌مبنا به عنوان متدولوژی مناسب با ماهیت تاریخی گورستان‌های تاریخی به مثابه مکان میراثی و پیشبرد گام‌به‌گام مراحل پیش‌بینی‌شده در آن، گامی عملی برای کاهش آسیب‌پذیری‌ و تضمین تداوم حضور گورستان‌ها در سکونتگاه‌های انسانی است.

۳) گزارش مکتوب در مورد خط‌مشی حفاظت بـر اساس ضوابط حرفه‌ای باید تهیه ‌شود که در آن موضوعاتی مانند برجستگی فرهنگی، شرایط فیزیکی و روند پیشنهادی حفاظت به همراه شواهد توجیهی و پشتیبان، شامل نقشه‌ عکس، طرح و تمامی نمونه‌های مناسب تعیین شده باشد. طرح پیشنهادی می‌بایست قبل از آغاز عملیات اجرایی، به تأیید سازمان میراث فرهنگی یا کمیته حفاظت از گورستان‌های تاریخی کشور رسیده باشد.

۴) کلیه طرح‌های ساماندهی و حفاظت گورستان‌های تاریخی می‌بایست دستورالعمل‌های عملیاتی خود را در هفت رده اصلی شامل؛ ساختار فضایی، ساختارهای معماری، سنگ‌قبرها، لنداسکیپ و منظر، پوشش گیاهی، تأسیسات مبلمان ارائه دهند.

۵) حفاظت از چیدمان و ساختار فضایی و جلوگیری از هرگونه تغییر در ساختار فضایی ـ کالبدی گورستان.اعم از تغییر در توپوگرافی، شیب‌بندی عمومی، ترانشه‌ها و سکوبندی‌ها، عوارض مصنوع، ورودی‌های اصلی، مسیرها و دسترسی‌های داخلی، ساختارهای معماری، آرامگاه‌های فردی و خانوادگی، چیدمان قبور و… توصیه می‌شود. همچنین هیچ رده از اقدامات پاک‌سازی فضایی ـ کالبدی و حذف ابنیه تاریخی و واجد ارزش به بهانه‌های عیان‌سازی، نوسازی و… در گورستان‌های تاریخی جایز نیست.

۶) حفاظت از آثار و ابنیه تاریخی شامل نیایشگاه‌ها، یادمان‌های حجمی، اتاقک‌های تدفینی، سردابه‌ها، دخمه‌ها، آرامگاه‌ها فردی و خانوادگی، بخش مهمی از طرح حفاظت عرصه تدفینی است. پاک‌سازی و شست‌و‌شوی سطحی نما و تزئینات وابسته به معماری در این رده از بناها به منظور افزایش کیفیت منظر و دید بهتر به این آثار توصیه می‌شود.

۷) اولویت مداخله در این رده از آثار، حفاظت پیشگرانه [پیشگیرانه]، تعمیرات جزئی، ارتقاء جزییات معماری و حذف الحاقات متأخر به منظور اعاده به ساختار اولیه و اصیل بناهاست. همچنین در صورت ضرورت تعریف پروژه‌های مرمت و حفاظت موضوعی، موضعی و جامع این رده از آثار، اقدام بر اساس دستورالعمل‌های عمومی و مورد تائید سازمان میراث فرهنگی، بلامانع است. بازسازی تنها در صورت وجود اسناد متقن میسر است. این بازسازی‌ها نباید به هیچ عنوان موجب تخریب یا از بین رفتن سنگ‌قبرهای موجود در عرصه گورستان گردد.

۸) تخریب و حذف بناهای بی‌ارزش و فاقد کاربری به منظور آزادسازی عرصه گورستان و ارتقا کیفیت منظری ضروری است.

۹) احداث بنای جدید در داخل عرصه حفاظت‌شده گورستان یا توسعه امام‌زاده‌ها ممنوع است. گورستان، ثبت ملی نشده و از منظر ارزشمندی، در درجه پایین‌تری قرار دارد و ضرورت ساخت بنا در آن به اثبات رسیده است، ساخت این ابنیه در زمین‌های بایر و فاقد سنگ‌قبر با رعایت حریم ارتفاعی و تناسبات حجمی، تناسب مصالح مورد استفاده در نما و.. بلااشکال است.

بخش پنجم: مدیریت یکپارچه و اقدامات قانونی

۱) با توجه به وجود نهادهای گوناگون در امر مدیریت عرصه‌های تدفینی و به منظور جلوگیری اقدامات موازی، تأسیس کمیته مشترک حفاظت از گورستان‌های تاریخی متشکل از کارشناسان نهادهای مسئول سازمان میراث فرهنگی کشور، سازمان اوقاف، شهرداری، بنیاد شهید، اداره کل راه و شهرسازی استان، اساتید متخصص و پژوهشگران دانشگاه‌های کشور با رویکرد به مدیریت یکپارچه این عرصه‌ها، ضروری است.

۲) فهرستی جامع از گورستان‌های تاریخی در چهار سطح محلی، استانی، منطقه‌ای و کشوری می‌بایست تهیه شود، اعم از اینکه این گورستان‌ها دارای ارزش هستند یا نه. این فهرست باید به ترتیب اولویت باشد تا به این ترتیب منابع محدود موجود برای حفاظت به‌صورت منصفانه‌ای توزیع گردد. چنانچه تهیه این فهرست، مستلزم هزینه و وقت زیاد باشد، می‌بایست در کوتاه‌مدت، بررسی همه‌جانبه گورستان‌هایی که به‌واسطه توسعه شهری و مداخلات غیرمسئولانه در معرض خطر قرارگرفته‌اند، در اولویت قرار گیرد.

۳) تهیه شناسنامه و پرونده برای گورستان‌های تاریخی کشور، امکان.بررسی دقیق و همه‌جانبه آنها را میسر می‌سازد. بنا به اهداف سازمان میراث فرهنگی و شرح وظایف قانونی این نهاد، تهیه شناسنامه جامع عرصه‌های تدفینی تاریخی کشور بر عهده کارشناسان این سازمان می‌باشد. همچنین توصیه می‌شود، در گام دوم، گورستان‌های شناسایی‌شده، مورد آنالیز دقیق و فنی قرارگرفته و ارزشمندی آنها سنجیده شود.

۴) تعیین محدوده عرصه و مشخص کردن حرایم استحفاظی، منظری و زیست‌محیطی گورستان‌ها، به عنوان گامی عملیاتی برای حفاظت از این مکان‌های میراثی ضروری است. ضوابط اختصاصی هر یک از حرایم می‌بایست با توجه به نتایج مطالعات و فعالیت‌های شناسایی گورستان و ارزیابی ارزش‌ها و با در نظر گرفتن حدود ساخت‌وساز و حد ارتفاعی عناصر جدید، امکان باستان‌شناسی و… تعریف و تصویب گردد.

۵) هرگونه تغییر کاربری و توسعه شهری در درون عرصه‌های تدفینی تاریخی و ارزشمند، موجب تخریب و از بین رفتن ارزش‌های مترتب بر مکان میراثی خواهد شد. از همین رو، شهرداری‌های با عنوان نهاد متولی توسعه شهری، مسئول حفظ یکپارچگی محدوده گورستان‌های تاریخی است.

۶) حفاظت، نگهداری و ارائه مؤثر گورستان‌های تاریخی، می‌بایست به عنوان یکی از وجوه اساسی طرح‌های توسعه پایدار و همچنین برنامه‌ریزی‌های ملی، منطقه‌ای و محلی، مدنظر قرار گیرد.

۷) کلیه طرح‌های تفصیلی و جامع شهرها و طرح‌های فرادست آنها، می‌بایست با تغییر نگرش به عرصه‌های تدفینی تاریخی به عنوان مکان‌های میراثی شهر، این عرصه‌ها را در پهنه‌های حفاظتی فرهنگی و تاریخی قلمداد کرده و ضوابط ویژه‌ای را برای حفاظت از حریم این پهنه‌ها لحاظ کنند.

۸) کلیه‌های طرح‌های برنامه‌ریزی شهری و طرح‌های موضوعی و موضعی که در مجاورت گورستان‌های تاریخی و ارزشمند تعریف شده‌اند، باید دربردارنده مقررات و ضوابط الزام‌آوری باشند که با اعمال آنها، حفظ حراست از مناظر تدفینی شهر تضمین گردد. این امر حتی شامل گورستان‌هایی است که هنوز در لیست میراث ملی کشور قرار نگرفته‌اند.

۹) سازمان میراث فرهنگی به عنوان نهاد مسئول نگاهداشت و حفاظت از مکان‌های میراثی کشور، موظف است، بر مبنای آموزه‌های این سند پیش‌نویس و ضمائم آن، سند اجرایی حفاظت از گورستان‌های تاریخی را پس از بررسی و تصویب جهت اجرا به دیگر ارگان‌های مسئول ارجاع دهد.

۱۰) از آنجا که مکان‌های میراثی، نیازمند نگهداری و مراقبت دائمی هستند، توصیه می‌شود؛ پلان مدیریت حفاظت گورستان‌ با در نظر گرفتن اهداف مشخص، اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و دستورالعمل‌های پایش و مانیتورینگ دوره‌ای و دائمی و نیز دستورالعمل‌های مربوط به حفاظت و نگهداری از لنداسکیپ و منظر، یادمان‌ها و ابنیه، قبور و سنگ مزارها، پوشش گیاهی و درختان و دیگر ساختارهای فرعی موجود در عرصه‌های تدفینی تهیه و پس از تصویب در مجامع نظارتی، در جهت عملیاتی شدن ابلاغ گردد.

۱۱) تضمین تداوم تدفین در گورستان‌های تاریخی، به‌ویژه در گورستان‌های محله‌ای علاوه بر.تقویت بنیان‌های درون محله‌ای، موجبات تداوم حیات عرصه‌های تدفینی و حضور پررنگ شهروندان در آن شده و از متروکه ماندن، شکل‌گیری بزهکاری‌های اجتماعی و آسیب‌های پیایند، جلوگیری خواهد کرد. یادآوری این موضوع ضروری است که با افزایش استاندارد‌های بهداشتی، بخش مهمی از موانع پیش روی تدفین در گورستان‌های درون‌شهری مرتفع شده است

۱۲) واگذاری مدیریت گورستان‌های محله‌ای به هیئت‌های امنا متشکل از ساکنان هر محله سبب افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری و افزایش حس تعلق‌خاطر به محلات قدیمی و عناصر تاریخی آن از جمله گورستان‌ها خواهد شد. همچنین باید برای ارائه پیشنهادها و کمک در این کار، خصوصاً به‌منظور ملاحظه و نظارت بر میراث فرهنگی و طبیعی، آنان را فراخوانند. امکان حمایت مالی از سوی بخش خصوصی نیز می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

۱۳) تعریف پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی در بافت‌های پرخطر و آسیب‌زا ـ که محل استقرار برخی از گورستان‌های تاریخی شهرهاست ـ از وظایف نهادهای مرتبط با شهرداری‌هاست. شهرداری موظف است، مجموعه‌ای از اقدامات لازم را برای کنترل آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های رفتاری را که موجب لطمه خوردن به ماهیت مکان‌های میراثی و از آن جمله گورستان‌هاست، طراحی و عملیاتی نماید.

۱۴) مقامات دولتی می‌بایستی بیش از پیش و تا آنجا که ممکن است، منابع مالی لازم را برای حراست و حفاظت از گورستان‌های تاریخی ارزشمند به عنوان اسناد تمدن ایرانی ـ اسلامی تأمین نمایند.

۱۵) در مورد افرادی که به‌طور عمدی سنگ‌قبرها، یادمان‌ها و بناها، مجموعه ساختمان‌ها یا محوطه‌هایی که از لحاظ باستان‌شناسی، تاریخی یا هنری ارزشمند هستند را تخریب می‌کنند یا شکل آن را تغییر می‌دهند، می‌بایستی ضمانت‌های اجرایی و یا مجازات‌هایی ـ منطبق با حقوق و قوانین هر کشور ـ تعیین کرد. همچنین اشخاصی که به انحاء دیگر، اعمالی انجام می‌دهند که برای حفاظت، نگهداری از گورستان تاریخی مضر محسوب می‌شوند، باید تحت مجازات و یا اعمال ضمانت‌های اجرایی دیگر قرار گیرند. ضمانت‌های اجرایی مذکور باید شامل مقرراتی در مورد مرمت محوطه‌ی آسیب‌دیده، منطبق با استاندارد‌های فنی و علمی و به شکل اولیه‌ی خود، باشد.

بخش ششم: اطلاع‌رسانی، ترغیب و آموزش

۱) ایجاد احساس تعهد در نهادهای حاکمیتی، سیستم مدیریت شهری، سمن‌ها، گروه‌های اجتماعی و کلیه شهروندان در مواجهه مسئولانه با گورستان‌ها و کاربست بیشترین اقدامات حفاظتی و کمترین مداخلات تخریبی در این پهنه‌های باارزش از مهم‌ترین اقدامات آموزشی است.

۲) گورستان‌های تاریخی، مدفن بسیاری از مشاهیر دینی ـ مذهبی، فرهنگی و اجتماعی، ادبی، سیاسی و ورزشی و روایتگر بخشی از تاریخ سکونتگاه‌های انسانی است. برنامه‌ریزی دقیق به منظور برپایی مراسم‌های بزرگداشت و آیین‌های ملی و مذهبی در این عرصه‌ها، اهمیت فرهنگی گورستان‌ها را به عنوان مکان ـ رویدادهای شهری یادآوری کرده و موجبات افزایش مسئولیت اجتماعی شهروندان در برابر نگاهداشت و حفاظت از گورستان‌های تاریخی فراهم خواهد ساخت.

۳) انجام اقدامات تسهیل‌گری اجتماعی جهت آشناساختن هرچه بیشتر شهروندان و به‌ویژه ساکنان مجاور عرصه‌های تدفینی با ارزش‌های مستتر در این پهنه، زمینه‌ساز مشارکت گروه‌های اجتماعی را در امر نگاهداشت و حفاظت گورستان‌ها شده و امکان دستیابی به اهداف طرح مدیریت حفاظت را فراهم خواهد ساخت.

۴) گورستان‌ها به عنوان موزه‌های روباز شهری، از پتانسیل‌های مختلفی برای گذران اوقات فراغت برخوردارند. تعریف تورهای گردشگری و بازدیدهای اختصاصی از گورستان‌های تاریخی و پشتیبانی از افراد حقیقی و حقوقی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، زمینه‌ساز آشنایی هرچه بیشتر شهروندان و ساکنان با تاریخ شکل‌گیری، رویدادهای تاریخی مرتبط، افراد مدفون در گورستان و آگاهی از ارزش‌های میراثی آن شده و موجباب [موجبات] مشارکت شهروندان در حفاظت و نگهداشت عرصه‌های تدفینی را فراهم خواهد ساخت

۵) با عنایت به انگیزش و رشد احترام و علاقه‌ی عمومی به گورستان‌های تاریخی و عرصه‌های تدفینی و همچنین اطلاع‌رسانی همگانی در مورد مقررات وضع‌شده برای حفاظت از آنها، می‌بایست فعالیت‌های آموزشی خاصی را در مدارس، دانشگاه‌ها و دیگر فضاهای آموزشی برقرار کرد. این آموزش‌ها می‌بایست توسط گروه‌های متخصص یا مربیانی که خود دوره آموزشی جامع را زیر نظر متخصصان طی کرده‌اند، برگزار گردد. آموزش‌های همگانی خارج از فضاهای آموزشی، بر عهده رسانه‌های عمومی، مطبوعات، جراید، انجمن‌ها، سمن‌های غیرانتفاعی و مؤسسات گردشگری است.

۶) بدون آنکه ارزش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی گورستان‌های تاریخی نادیده گرفته شود، باید اقداماتی برای حمایت، رشد و تحکیم ارزش‌های فراوان فرهنگی و آموزشی این میراث که محرکه‌های بنیادین حفظ، نگهداری و ارائه آن محسوب می‌گردد، انجام شود.

۷ ) تشکیل گروه‌های داوطلبانه و مؤسسات غیرانتفاعی برای حفظ و نگهداری گورستان‌های تاریخی و نیز اهداء جوایز مالی و افتخاری، می‌بایستی تشویق شود تا به این ترتیب بر انجام کارهای شایسته در تمام جنبه‌های حراستی، صحه گذارده شود.

۸) مقامات مسئول می‌بایستی از مطالعه و بررسی نظام‌مند و نیز تحقیق در مورد جنبه‌های شهرسازی.گورستان‌های تاریخی و محیط اطراف آنها، ارتباط‌های داخلی مابین حراست و طراحی در تمام سطوح: روش‌های اجرایی حفظ و نگهداری محدوده‌های تاریخی، تغییر و تبدیل مواد، به‌کارگیری تکنیک‌های مدرن در حفظ و نگهداری و تکنیک‌های دستی که به‌کارگیری آنها در این مورد ناگزیر است، حمایت کنند. دوره‌های آموزشی مختص مسائل فوق که شامل دوره‌های آموزش عملی نیز می‌شود، باید ایجاد شوند و توسعه یابند. علاوه بر این، بسیار اساسی است که کارگران و صنعتگران ماهر دوره‌های آموزشی لازم، در زمینه‌ی حراست، نگاهداشت، تعمیرات جزئی و حفاظت از گورستان‌های تاریخی و آثار موجود در آنها، متخصص شوند.

۹) نتایج مطالعات شامل فعالیت‌های شناسایی، ارزیابی خطرپذیری، آسیب‌شناسی‌ها و گزارش‌های حاصل از اقدامات اجرایی، می‌بایست به‌صورت گزارش‌های علمی و فنی منتشر و در دسترس گروه‌های متخصص، اساتید و پژوهشگران قرار گیرد.

بخش هفتم: همکاری‌های بین‌المللی

۱) با توجه به تجارب موفق بین‌المللی در زمینه حفاظت، نگهداری و ارائه مناسب عرصه‌های تدفینی تاریخی، ضروری است تا در جهت کاربست این تجارب در نمونه‌های مطالعاتی، همکاری‌های دو و چندجانبه در زمینه حفظ و حراست از گورستان‌ها صورت گیرد. این همکاری‌ها شامل سازمان‌های بین‌المللی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی، سازمان‌های میراث تاریخی کشورهای پیشرو و دیگر سازمان‌های دولتی و غیردولتی است. این‌گونه همکاری‌های دوجانبه یا چندجانبه باید با هماهنگی دقیقی انجام شود و به شکل اقداماتی مانند آنچه در پی می‌آید، باشد:

آ) تبادل اطلاعات و انتشارات علمی و فنی؛

ب) سازمان‌دهی سمینارها و گروه‌های کاری راجع به موضوعات خاص؛

ج) تأمین کمک‌هزینه‌ی مطالعه و مسافرت و تدارک کادر علمی، فنی و اداری و تجهیزات موردنیاز؛

د) فراهم آوردن تسهیلات لازم برای آموزش‌های علمی و فنی در خارج از کشور، به صورتی که متخصصان جوان بتوانند در پروژه‌های ساماندهی، حفاظت، تعمیر و نگهداری، حفاری‌های باستان‌شناسی و حفظ و نگهداری گورستان‌های تاریخی، شرکت کنند.

ه) مشارکت گروهی از کشورهای پیش‌رو در زمینه حفاظت از گورستان‌های تاریخی در پروژه‌های کلان حفظ و نگهداری، حفّاری، مرمت و احیاء، به صورتی که تجربه‌ی به دست آمده از این کار، در دسترس همگانی قرار گیرد.

۲) همچنین توصیه می‌شود که نهادهای ذی‌ربط در این مورد با آژانس‌های بین‌المللی تخصصی مانند مرکز مطالعات.حفظ و نگهداری و مرمت دارایی‌های فرهنگی، در رُم، شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌ها (ایکوموس) و شورای بین‌المللی موزه‌ها (ایکوم) همکاری کنند.

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر دستگرد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21423-09/07/1397

شماره 63484/300-۱۳۹۷/۵/۱۷

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۲۵ خود موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دستگرد (موضوع الحاق اراضی به محدوده شهر) را پیرو مصوب مورخ ۱۳۹۵/۷/۵ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان مورد بررسی قرار داد و با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۰ کمیته فنی شورای‌عالی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱ـ با عنایت به اینکه کارگاه‌های صنعتی واقع در جنوب محور معلم بر اساس طرح هادی قبلی شهر.شکل گرفته‌اند و از طرفی استقرار آنها در طرح جامع نیز مجاز اعلام شده‌اند، مقرر گردید با بررسی دقیق اداره کل راه و شهرسازی استان حقوق مکتسبه قانونی ایجادشده (بر اساس اعلام نظر دفتر حقوق وزارت راه شهرسازی) را احصا نموده و با تدقیق مرز محدوده در جنوب محور معلم، مراتب را به کمیته فنی ارائه و پس از تائید کمیته مذکور محدوده‌های الحاقی توسط دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ابلاغ شود.

۲ـ با الحاق اراضی در سایر مواضع با عنایت به عدم ارائه توجیه فنی مناسب مخالفت گردید.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون لزوم تهیه طرح ویژه توسعه استان مازندران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21423-09/07/1397

شماره 68469/300-۱۳۹۷/۵/۲۷

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۱۱ خود پس از شنیدن گزارش استانداری استان مازندران.در خصوص ضرورت تهیه طرح ویژه توسعه استان با توجه به شتاب تحولات و استقرار فعالیت‌های بی‌برنامه و حساسیت‌های محیطی استان، با تهیه برنامه ویژه توسعه‌ای ـ حفاظتی استان مازندران موافقت و مقرر کرد برنامه یادشده در چارچوب محورهای زیر تهیه و پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی استان به تصویب نهایی شورای‌عالی شهرسازی و معماری برسد. مدت‌زمان تهیه و تصویب طرح و انجام مراحل فوق، ضمن توجه به موارد زیر، حداکثر ۱۸ ماه خواهد بود.

  • تصویب شرح خدمات طرح پس از انتخاب مشاور در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و سپس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران.
  • تأمین اعتبار توسط وزارت راه و شهرسازی و عقد قرارداد توسط اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران.
  • محدود کردن مدت‌زمان فرآیند تهیه و بررسی شرح خدمات به یک بازه دوماهه.
  • محدود کردن مدت‌زمان انتخاب مشاور به یک بازه یک‌ماهه.
  • محدود کردن مدت‌زمان فرآیند بررسی و تصویب شرح خدمات در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به یک بازه دوماهه.

برنامه و محورهای تهیه آن

برنامه توسعه‌ای ـ حفاظتی استان مازندران برای هدایت توسعه در مناطق و عرصه‌های حساس زیست‌محیطی و اجتناب از پیامدهای ناخواسته استقرار بی‌رویه و نسنجیده فعالیت‌ها باید با تأکید بر سازوکارهای قانونی، مالی و اقتصادی صورت گیرد.

۱ـ اصول رویه‌ای

۱ـ۱ـ رقابت‌پذیری منطقه‌ای و بخشی

در تهیه برنامه توسعه‌ای استان باید به رقابت‌پذیری منطقه‌ای و میان بخشی به‌منظور بالفعل کردن دیگر.مزیت‌های منطقه از جمله ظرفیت دریا و سواحل با حفظ اراضی جنگلی به همراه کاهش فشارهای زیست‌محیطی حاصل از بهره‌برداری یگانه از منابع طبیعی توجه لازم شود.

۲ـ ۱ـ ارتقای مشارکت گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفعان

در راستای ارتقای سرمایه انسانی و آموزش در جریان عمل، ضرورت دارد مشارکت مؤثر کلیه کنشگران از مجرای تهیه برنامه محقق شود.

۳ـ ۱ـ شفافیت و علنیت

این برنامه به شیوه‌ای شفاف و علنی در راستای تحقق عدالت اجتماعی تهیه خواهد شد.

۴ـ ۱ـ تحقق‌پذیری

احکام برنامه باید مبتنی بر شراکت همه کنشگران باشد که نتیجه آن ابتنای این احکام بر سازوکارهای اقتصادی، مالی، پولی، قانونی، تعیین مجریان، عاملان و بازه‌های زمانی اجرای احکام حسب اولویت‌بندی خواهد بود.

۵ ـ ۱ـ ساختار مدیریت و راهبری طرح

با تشکیل شورای راهبری طرح ویژه در استان با ریاست استاندار محترم (یا معاون هماهنگی امور عمرانی)، مدیران کل راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ، آب منطقه‌ای، محیط‌زیست و نمایندگان اصناف ازجمله اتاق صنعت، اتاق بازرگانی، خانه کشاورز، خانه کارگر و… همچنین یک نماینده از سمن‌ها و یک نماینده از دبیرخانه شورای‌عالی (دفتر طرح‌های کالبدی) طرح ویژه استان هدایت می‌گردد.

۲ـ اصول محتوایی

۱ـ ۲ـ مدیریت تقاضاها در بخش‌های اقتصادی

استان مازندران به علت طبیعت زیبا و سبز و نزدیکی به منطقه شهری تهران، آماج گردشگران کوتاه‌مدت (پایان هفته و دیگر تعطیلات) و مسکن دوم، خانه‌های ویلایی و شهرک‌های تفریحی است. ارزش‌افزوده این نوع فعالیت باعث شده است تقاضا برای دیگر فعالیت‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعتی و خدمات غیرگردشگری) بسیار کاهش یابد. این امر علاوه بر آنکه با طبیعت حساس منطقه ناسازگار است، به شدت از آن رو که متکی بر نوسانات درآمدهای اقشار متوسط اجتماعی است، آسیب‌پذیر می‌نماید. بنابراین باید تمهیداتی برای فعال کردن دیگر مزیت‌های منطقه‌ای و ایجاد ترکیبی متوازن از فعالیت‌ها به منظور استفاده از صرفه‌های مقیاس بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای در راستای خروج از این تنگنا اندیشید. باالطبع [بالطبع] این مهم نیازمند یکپارچگی برنامه است.

ضمناً شورای‌عالی مقرر نمود تهیه و تصویب هرگونه طرح فرادست (طرح‌های با مقیاس فراتر از طرح جامع شهری) در استان موکول به تصویب این طرح و اخذ نتایج آن گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع کلان‌شهر اهواز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21423-09/07/1397

شماره 62946/300-۱۳۹۷/۵/۱۶

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۲۵ خود طرح جامع شهر اهواز را پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان مورد بررسی قرار داد و با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۷ کمیته فنی شورای‌عالی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

کلیات

۱ـ مطالعات جمعیتی طرح جامع بر اساس جمعیت پایه ۱۱۸۴۷۸۸بر مبنای سرشماری سال ۱۳۹۵ و با نرخ رشد 1/25 (تقریباً معادل نرخ رشد طبیعی) برای سال افق ۱۴۱۰ و معادل ۱۳۷۰۰۰۰ نفر بر اساس موازین برنامه‌ریزی شهری مورد تائید می‌باشد.

۲ـ عناوین کاربری‌ها در کلیه اسناد بر اساس مصوبه تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۳۸۹/۳/۱۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری اصلاح و پس از تائید دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان در قالب اسناد طرح ابلاغ شود

۳ـ قطعات با مساحت بیش از یک هکتار، به عنوان ذخیره نوسازی شهر شناسایی و در اسناد طرح تحت همین عنوان معرفی و تثبیت شوند، تبعاً اقدامات در خصوص این قطعات در قالب طرح یکپارچه و با رعایت ضوابط و مقررات طرح جامع به تصویب کمیسیون ماده ۵ استان خواهد رسید.

۴ـ کاربری‌های خدماتی وضع موجود که تغییر آنها از نظر طرح جامع قابل جبران نبوده و بر سازمان فضایی کل طرح تأثیر می‌گذارد شناسایی و به عنوان اساس طرح جامع (با هاشور تثبیت کاربری) در اسناد مربوطه ارائه گردد.

۵ ـ الحاق روستاهای عین دو و ملاشیه تا طی شدن فرایند کامل الحاق و تائید استانداری خوزستان مطابق قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، به‌صورت مراعا در اسناد طرح جامع درج گردد.

کاربری اراضی شهر

۶ ـ خط محدوده در شمال شهر در محدوده پل نهم (مطابق نقشه پیوست) اصلاح شود.و اراضی الحاقی به محدوده با کاربری پارک و سبز به‌صورت اساس طرح در اسناد درج گردد.

۷ ـ محورهای دارای قابلیت استقرار کاربری‌های مختلط خدماتی.در مقیاس شهر، منطقه و ناحیه، شناسایی و در اسناد طرح منعکس و متعاقباً ضوابط استقرار و اختلاط کاربری در آنها ارائه شود.

۸ ـ ضمن حذف کاربری‌های پیشنهادی از ناحیه صنعتی کارون و شهرک کاویان مقرر.گردید؛ به جهت تسهیل خروج صنایع از شهر و تخصیص آنها به کاربری‌های خدماتی، طرح ویژه متضمن توافق با متولیان صنایع مربوطه با نظارت اداره کل راه و شهرسازی استان و با رعایت مفاد و احکام طرح جامع به تصویب کمیسیون ماده ۵ شهر اهواز برسد.

۹ ـ اراضی مربوط به پادگان ۹۲ زرهی، پادگان شهید دغاغله و پادگان ۸ نجف اشرف و سایر پادگان‌های مستقر در محدوده شهر، در حد کاربری نظامی قبل با کاربری نظامی در طرح تثبیت شود. تبعاً هرگونه اقدام در این زمینه به قانون انتقال پادگان‌ها موکول می‌گردد.

۱۰ـ الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل مطابق مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ با ذکر مصادیق و نقشه، ارائه شود.و پس از تائید نمایندگان محترم وزارت دفاع و سازمان پدافند غیرعامل در اسناد طرح جامع لحاظ گردد.

پهنه‌بندی حریم شهر

۱۱ـ ضمن مخالفت با کاهش حریم شهر در بخش جنوب شرقی مقرر گردید حریم در این قسمت.بر حریم مصوب قبلی شورای‌عالی شهرسازی منطبق شود. تبعاً با توجه به وقوع شهرک صنعتی.شماره ۳ و بخشی از شهرک صنعتی شماره ۵ در حریم شهر استقرار صنایع در این بخش‌ها بر اساس ضوابط محیط‌زیستی صرفاً تا رده ۳ مجاز خواهد بود. حریم شهر در سایر بخش‌ها مطابق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد تائید می‌باشد.

۱۲ـ پهنه‌های پیشنهادی و کاربری‌های تثبیت‌شده در سند پهنه‌بندی حریم شهر هم‌راستا با دستورالعمل.پهنه‌بندی حریم شهر‌ها (مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ شورای‌عالی) اصلاح و ضوابط استقرار فعالیت در آن مطابق سند مذکور ارائه گردد.

۱۳ـ حریم و بستر رودخانه کارون مطابق نظر اداره کل آب منطقه‌ای استان در سند کاربری اراضی پیشنهادی و پهنه‌بندی حریم ارائه گردد.

۱۴ـ با عنایت به نقش اساسی رود کارون در سازمان فضائی شهر مقرر گردید طرح ویژه احیا و بازآفرینی فضای رود کنار هم‌راستا با مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری تهیه و به تصویب کمیسیون ماده ۵ و شورای‌عالی برسد.

۱۵ ـ حرایم نفتی، میادین نفتی، چاه‌ها و خطوط انتقال نفت و سایر خطوط تأسیساتی.و انتقال فرآورده‌های نفتی مطابق اعلام نظر مرجع قانونی مربوطه در سند پهنه‌بندی حریم ارائه گردد.

حمل‌ونقل

۱۶ـ ضمن تقدیر از تلاش صورت گرفته در جهت انطباق طرح جامع با اصول توسعه مبتنی.بر حمل‌ونقل همگانی (T.O.D) به عنوان رویکرد طرح در توسعه و عمران در حوزه توزیع تراکم‌ها و.اختلاط کاربری‌ها مقرر گردید؛ ساختار یکپارچه حمل‌ونقل همگانی شهر مشتمل بر شقوق مختلف حمل‌ونقل، پایانه‌ها.و ایستگاه‌های اصلی، پایانه‌های شهری و بین‌شهری و نحوه اتصال آنها به هم به عنوان یکی از اسناد.طرح جامع تکمیل و ارائه گردد. در همین راستا ایستگاه مرکزی راه‌آهن.و اراضی پیرامون آن (متعلق به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) به عنوان هاب مرکزی (TOD مرکزی) در اسناد.طرح منعکس و پس از طی مراحل تصویبی لازم هم‌راستا با سند یکپارچه حمل‌ونقل همگانی شهر ملاک عمل قرار گیرد.

۱۷ـ پیشنهادات مربوط به طرح جامع حمل‌ونقل اهواز در انطباق با سازمان فضائی پیشنهادی در طرح تثبیت گردد.

۱۸ـ پیشنهادات مربوط به کریدور سراسری شماره ۱۰ زاگرس بررسی و تأثیرات احتمالی متقابل آن در طرح منعکس گردد.

ضوابط و مقررات

ضوابط و مقررات پیشنهادی با رعایت محور‌های زیر توسط منتخب اعضای کمیته شامل نمایندگان وزارت.کشور ـ وزارت نیرو ـ وزارت دفاع ـ سازمان پدافند غیرعامل، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و.دبیرخانه شورای‌عالی بررسی، اصلاح و تائید گردد.

۱۹ـ پهنه‌های تراکمی شهر در سه گونه تراکم کم، متوسط و زیاد تدقیق گردد. این تدقیق.که با همکاری شهرداری اهواز و استانداری خوزستان توسط اداره کل راه و شهرسازی استان انجام خواهد شد.به نحوی خواهد بود که پهنه تراکمی پیشنهادی هر منطقه از متوسط تراکم ساختمانی موجود آن کمتر نباشد.

۲۰ـ ضمن حذف الگوی تراکمی بلندمرتبه‌سازی به‌صورت پهنه‌ای مقرر گردید استفاده از این الگو.محدود به محور‌های دارای قابلیت استقرار کاربری‌های مختلط خدماتی در مقیاس شهر و منطقه گردد.

۲۱ ـ عرصه‌های سبز و باز اعم از فضای سبز و باغات و کشاورزی و همچنین.کاربری‌های خدماتی بزرگ‌مقیاس، دانشگاه و حریم رودخانه کارون از سند پهنه‌بندی تراکم ساختمانی شهر حذف شود.

۲۲ـ محدوده‌های بافت‌های ارزشمند معاصر شناسایی و ضوابط تراکمی در آنها در جهت حفظ الگوی ساخت‌وساز وضع موجود ارائه گردد.

۲۳ـ کلیه پهنه‌های تراکم ساختمانی در حریم گسل، به پهنه تراکم کم تعدیل گردد.

۲۴ـ در تمامی پهنه‌ها رعایت سقف تراکمی پهنه‌ها ارجح بر سایر ضوابط تراکم ساختمانی می‌باشد.

۲۵ ـ ضمن انعکاس محدوده بافت فرسوده شهر اهواز در سند کاربری اراضی پیشنهادی پیشنهادات.تکمیلی طرح جامع در جهت شناسایی محدوده‌های هدف بهسازی و نوسازی شهری بر اساس آخرین.اقدامات ستاد‌های ملی و استانی بازآفرینی.شهری به عنوان اسناد پشتیبان طرح ارائه شود. تبعاً متعاقب ابلاغ شیوه‌نامه جدید شناسایی.محدوده‌های هدف بازآفرینی سند مذکور بر اساس شاخص‌های جدید تدقیق شده و مبنای اقدامات قانونی در محدوده‌های هدف خواهد بود.

۲۶ـ در ضوابط پیشنهادی در خصوص موارد زیر به‌طور مشخص اظهارنظر شود

ـ به حداقل عرض معبر و حداقل اندازه قطعه جهت احداث بنا

ـ سرانه فضای باز جهت کنترل واحد پذیری

ـ تعداد پارکینگ لازم برای همه کاربری‌ها

ـ حداکثر تعداد طبقات قابل احداث در تراز زیر همکف بر اساس نظر آب منطقه‌ای استان.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح پیاده‌راه ادامه خیابان قارن شهر ساری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21423-09/07/1397

شماره 66580/300-۱۳۹۷/۵/۲۳

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران

معاون محترم وزیر و مدیرعامل محترم شرکت بازآفرینی شهری ایران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۲ خود ضمن استماع گزارش سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی.و گردشگری و دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری (دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران.وزارت راه و شهرسازی) پیرامون مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ کمیسیون ماده ۵ شهر ساری در.خصوص بازگشایی طرح پیاده راه ادامه خیابان قارن به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱ـ با عنایت به مغایرت صریح طرح پیاده‌راه ادامه خیابان قارن با ضوابط و معیارهای فرادستی.سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی.و گردشگری و تأثیر آن در تخریب بافت تاریخی ارزشمند و تاب‌دار موجود، ضمن لغو مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ کمیسیون ماده ۵ شهر ساری و تأکید بر رویکرد بازآفرینی شهری متضمن حفظ ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی شهر و حفاظت از بافت تاریخی شهر ساری مقرر نمود؛ طرح ارائه‌شده مورد تجدیدنظر اساسی قرار گیرد.

۲ـ با عنایت به ابلاغ محدوده تاریخی ۱۶۸ شهر کشور (مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۷ شورای‌عالی) به.منظور هماهنگی طرح‌های مصوب و در دست تهیه در بافت‌های تاریخی با «رویکردهای کلی حفاظت.و احیاء بافت‌های تاریخی» (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ شورای‌عالی) و هماهنگی ضوابط.و مقررات ملاک عمل در بافت‌های مذکور با ضوابط عمومی حفاظت از بافت‌های تاریخی کشور همچنین.با عنایت به تأکید مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۷ شورای‌عالی شهرسازی و معماری به لزوم تغییر رویکرد.از فرسودگی به بافت ارزشمند تاریخی، فرهنگی و تأکید بر «مفهوم بازآفرینی شهری» ضروری است.شرکت بازآفرینی شهری با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری هماهنگی.لازم را جهت ارتقاء کیفیت بافت‌ها و مراکز تاریخی، فرهنگی شهرها انجام دهد.

۳ـ معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تدابیر لازم جهت پایبندی هر چه بیشتر مهندسین.مشاور عهده‌دار تهیه طرح‌ها، نسبت به اصول مبنایی، را با همکاری جامعه مهندسان مشاور.و انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز اتخاذ نماید.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر سامن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21423-09/07/1397

شماره 60816/300-۱۳۹۷/۵/۱۴

«شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۵ مغایرت اساسی طرح تفصیلی.با طرح جامع شهر سامن، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان را به.تصویب نهایی رساند. ضمناً به آگاهی می‌رساند، کلیه مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص.طرح‌های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه‌های مربوطه در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سیمین‌شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21423-09/07/1397

شماره 60813/300-۱۳۹۷/۵/۱۴

«شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۸ طرح جامع ـ تفصیلی شهر سیمین‌شهر، موضوع.مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۳ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان را با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین مورد بررسی قرار داد و آن را با اصلاحاتی به تصویب نهایی رساند. ضمناً به آگاهی می‌رساند، کلیه مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌های جامع از جمله ضوابط و مقررات.و نیز نقشه‌های مربوطه در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر صالح‌آباد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21423-09/07/1397

شماره 60811/300-۱۳۹۷/۵/۱۴

«شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۵ مغایرت اساسی طرح تفصیلی.با طرح جامع شهر صالح‌آباد، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان.را به تصویب نهایی رساند. ضمناً به آگاهی می‌رساند، کلیه مصوبات شورای‌عالی.شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه‌های مربوطه.در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21423-09/07/1397

شماره 60819/300-۱۳۹۷/۵/۱۴

«شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۵ طرح جامع شهر یهار [بهار]، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان را با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین مورد بررسی قرار داد و آن را با اصلاحاتی به تصویب نهایی رساند. ضمناً به آگاهی می‌رساند، کلیه مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌های جامع از جمله ضوابط و مقررات.و نیز نقشه‌های مربوطه در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گل‌تپه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21423-09/07/1397

شماره 60808/300-۱۳۹۷/۵/۱۴

«شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۸ مغایرت اساسی طرح تفصیلی.با طرح جامع شهر گل‌تپه، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان را به تصویب نهایی رساند. ضمناً به آگاهی می‌رساند، کلیه مصوبات شورای‌عالی شهرسازی.و معماری ایران در خصوص طرح‌های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه‌های.مربوطه در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر لالجین

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21423-09/07/1397

شماره 61248/300-۱۳۹۷/۵/۱۴

«شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۵ مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر لالجین، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۸/۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان را به تصویب نهایی رساند. ضمناً به آگاهی می‌رساند، کلیه مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه‌های مربوطه.در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر میرجاوه (کاهش حریم شهر)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21423-09/07/1397

شماره 68464/300-۱۳۹۷/۵/۲۷

«شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۲ مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر میرجاوه (کاهش حریم شهر)، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان را به تصویب نهایی رساند. ضمناً به آگاهی می‌رساند، کلیه مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز.نقشه‌های مربوطه در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر وزوان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21423-09/07/1397

شماره 81314/300-۱۳۹۷/۶/۲۱

«شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر وزوان، موضوع.مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۳۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان را به تصویب نهایی رساند. ضمناً به آگاهی می‌رساند، کلیه مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری.ایران در خصوص طرح‌های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه‌های مربوطه در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر میمه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21423-09/07/1397

شماره 81315/300-۱۳۹۷/۶/۲۱

«شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر میمه، موضوع مصوبه.مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۹ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان را به تصویب نهایی رساند. ضمناً به آگاهی می‌رساند، کلیه مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران.در خصوص طرح‌های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه‌های مربوطه در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

ب ـ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

 

تصویب‌نامه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص حفظ ارزش دارایی مشمولین سهام عدالت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21419-04/07/1397

شماره ۱۱۹۷۷۱-۱۳۹۷/۶/۳

شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در هجدهمین نشست خود که در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۲ برگزار شد،.به استناد ماده ۴۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مواردی را به شرح زیر تصویب نمود:

۱ـ به‌منظور حفظ ارزش دارایی مشمولین سهام عدالت، سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر طرح توزیع سهام عدالت متعلق به آن دسته از مشمولین.در قید حیات طرح که حداکثر طی مهلت زمانی تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۷ برای ثبت شماره شبای بانکی خود به سامانه سهام عدالت مراجعه ننموده و تأییدیه شبای بانکی اخذ نکرده باشند؛ مطابق پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و حسب تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، در قالب حساب بانکی یا صندوق‌های پذیرفته‌شده در بورس سرمایه‌گذاری خواهد شد. سازمان خصوصی‌سازی موظف است اطلاع‌رسانی مناسب را در این ارتباط به عموم مشمولین سهام عدالت انجام دهد.

۲ـ ضمن تأیید کلیه اقدامات انجام‌یافته توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌منظور شناسایی وراث قانونی مشمولین فوت‌شده طرح توزیع سهام عدالت و تقسیم و انتقال.سهام مشمولین مزبور به وراث قانونی آنان از طریق دفاتر پیشخوان دولت، مقرر گردید فرآیند یادشده.کماکان ادامه یافته و سازمان خصوصی‌سازی گزارش لازم را به جلسه بعدی شورا ارائه نماید تا در خصوص آن دسته.از وراث قانونی که برای تعیین تکلیف وضعیت خود مراجعه ننموده‌اند، تصمیم لازم اتخاذ گردد.

۳ـ سازمان خصوصی‌سازی مجاز است در راستای تکلیف مربوط به وصول سود سهام عدالت و واریز آن به.حساب مشمولین، تا زمان آزادسازی سهام یادشده، علاوه بر مجوزهای قبلی صادره توسط این شورا برای حسن انجام.این وظیفه با رعایت مهلت زمان ۸ ماهه قانونی مندرج در قانون تجارت، از ظرفیت ماده ۴۸ قانون محاسبات.عمومی به‌منظور دریافت سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر طرح توزیع سهام عدالت استفاده نماید.

۴ـ شرکت‌های سرمایه‌پذیر طرح توزیع سهام عدالت مکلفند تا زمان آزادسازی این سهام نسبت به پرداخت قدرالسهم.پاداش هیئت‌مدیره این شرکت‌ها بابت طرح توزیع سهام عدالت به حساب اعلام‌شده از سوی سازمان.خصوصی‌سازی اقدام نمایند. سازمان یادشده نیز موظف است ضمن تأمین هزینه‌های آماده‌سازی و ساماندهی طرح.توزیع سهام عدالت و انجام خدمات سهامداری مشمولین از این محل، نسبت به پرداخت حق‌السعی جبران خدمات مدیریت.شرکت‌های سرمایه‌پذیر در چارچوبی که با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی به تصویب.وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، اقدام نماید. باقی‌مانده منابع مصرف‌ نشده مذکور.به حساب درآمد عمومی خزانه واریز خواهد شد.

۵- تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی نحواه [نحوه] واگذاری سهام ترجیحی موضوع مصوبه شماره 63/2/198898/210680 مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، الحاق می‌شود:

تبصره ۲- «برای افرادی که پس از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ متقاضی دریافت سهام ترجیحی بوده.و یا هستند، ماده فوق و تبصره ذیل آن لازم‌الرعایه نمی‌باشد.»

۶- دبیرخانه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت امور اقتصادی.و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مستقر می‌گردد. وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند مطابق قوانین.و مقررات تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات خود را در اجرای.این قانون به رئیس سازمان خصوصی‌سازی واگذار نماید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شوراـ مسعود کرباسیان

 

ج ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

اصلاح ماده ۸ آئین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21423-09/07/1397

(مصوب جلسه ۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵ شورای توسعه فرهنگ قرآنی)

شماره 97/7127/دش ـ۱۳۹۷/۵/۳۰

دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآن کریم در جلسه ۴۰ شورای توسعه.فرهنگ قرآنی، مورخ ۱۳۹۷/۳/۵، عضویت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش‌وپرورش.در کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی به تصویب رسید.

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی ـ محمدرضا مخبر دزفولی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم بهمن ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/11/21 لغايت 1402/11/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی…
keyboard_arrow_up