آخرین مصوبات شوراها – دهه اول مهر 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1398/07/01 لغایت 1398/07/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

شوراي عالي شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح حریم شهر اسلامشهر به منظور فراهم‌سازی امکان قانونی تبدیل احمد‌آباد مستوفی به شهر  

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون لزوم تهیه طرح ویژه توسعه منطقه تایباد ـ دوغارون

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تهران     

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر زاهدان ـ اعلام تکمیلی

 

 

 

شوراي عالي شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح حریم شهر اسلامشهر به منظور فراهم‌سازی امکان قانونی تبدیل احمد‌آباد مستوفی به شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21708-03/07/1398

شماره 91521/300-۱۳۹۸/۶/۲۶

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۱ موضوع مغایرت اساسی حریم شهر اسلامشهر (کاهش حریم) را با توجه به تکلیف مقرر در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت مبنی بر فراهم نمودن امکان قانونی تبدیل احمدآباد مستوفی به شهر را بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران مورد بررسی قرارداد و ضمن تأکید بر این نکته که ایجاد نقطه جدید شهری و به‌طریق‌اولی بخش جدید در محدوده «مجموعه شهری تهران» مصوب هیئت‌محترم وزیران و «حریم پایتخت» کاملاً مغایر با سیاست شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مدیریت یکپارچه مجموعه شهری تهران بوده و عملاً مشکلات ناشی از تعدد مراجع ذی‌نفوذ در مدیریت فضایی محدوده مذکور را تشدید می‌نماید، صرفاً معطوف به تکلیف کمیسیون سیاسی ـ دفاعی دولت و به منظور فراهم نمودن امکان قانونی تبدیل احمدآباد مستوفی به شهر مقرر می‌نماید:

۱ـ اره کل راه و شهرسازی استان تهران با هماهنگی استانداری تهران، حریم شهر اسلامشهر را در بخش شمالی آن و در غرب جاده احمدآباد ـ اسلامشهر حداکثر به میزان ۵۰۰ تا ۶۰۰ هکتار به نحوی کاهش دهد که ضمن انطباق حریم جدید اسلامشهر بر عوارض طبیعی و مصنوعی قابل شناسایی، امکان تعیین حریم برای احمدآباد در آتی در حدود ۳ برابر محدوده شهر فراهم گردد.

۲ـ تکلیف مقرر در صورت‌جلسه کمیسیون سیاسی و دفاعی تنها به فراهم نمودن امکان شهر شدن احمدآباد مستوفی اشاره دارد که با کاهش حداقلی حریم شهر اسلامشهر مقصود حاصل می‌گردد. لذا از نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری هیچ ضرورتی برای کاهش سطح بزرگی از حریم اسلامشهر جهت ایجاد بخش جدید وجود ندارد.

همچنین پیرو مصوبات قبلی و با توجه به تبعات زیان‌بار اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و محیط‌زیستی ناشی از فقدان نظام مدیریت مجموعه‌های شهری کشور و به تبع آن عدم اثربخشی طرح‌های توسعه شهری و منطقه‌ای و مجموعه‌های شهری مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، بر ضرورت استقرار نظام یکپارچه مدیریت مجموعه‌های شهری کشور توسط وزارت کشور در اسرع وقت تأکید می‌گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. همچنین در اجرای ماده ۴۲ «آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران…» دستور فرمایید سند حریم شهر با رعایت مفاد بند یک اصلاح و جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون لزوم تهیه طرح ویژه توسعه منطقه تایباد ـ دوغارون

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21708-03/07/1398

شماره 89000/300-۱۳۹۸/۶/۲۰

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ با استناد به بند ۱۰ ماده ۱ فصل یکم آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی کشور مصوب مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیئت‌محترم وزیران و اصلاحات مورخ ۸۴/۰۲/۱۹ شورای‌عالی شهرسازی و معماری تصویب کرد:

طرح ویژه منطقه تایباد ‌ـ ‌دوغارون با اهداف:

(۱) توزیع متوازن فرصت‌های مبادلات مرزی و تعاملات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در شرق کشور،

(۲) ارتقاء رقابت‌پذیری کشور با استفاده از فرصت‌های توسعه‌ای مشترک با کشورهای همسایه به ویژه افغانستان

(۳) تمرکززدایی از مرکز استان خراسان رضوی و متعادل‌سازی توسعه نوار شرقی کشور

(۴) ارتقای کیفیت زندگی مرزنشینان و جوامع محلی مرزی

 از طریق گسترش:

(۱) خدمات آموزش عالی،

(۲) خدمات تجاری، تفریحی،گردشگری و اقامتی ویژه و گردشگری سلامت

(۳) ارائه خدمات ویژه مرتبط با لجستیک و حمل‌ونقل کالا؛

(۴) ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک و بین‌المللی

بر اساس مشارکت و شراکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ذینفعان مرتبط در محدوده شهرستان تایباد تهیه شود.

شرح خدمات طرح مذکور و همچنین محدوده‌های مطالعاتی آن با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی و معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تهیه و با تأیید دبیر شورای‌عالی ابلاغ خواهد شد.

طرح ویژه منطقه تایباد ‌ـ ‌دوغارون مطابق سایر طرح‌های توسعه و عمران پس از تأیید در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی با حضور نماینده دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تهران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21708-03/07/1398

شماره 85335/300-۱۳۹۸/۶/۱۲

شهردار محترم شهر تهران

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان استان تهران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ موضوع طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تهران را پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ خود مورد بررسی قرار داد و ضمن عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ کمیته فنی شماره یک و تأکید بر این نکته که اقدامات صورت گرفته در منطقه ۲۲ با افزایش جمعیت‌پذیری و بارگذاری بیش از حد فعالیت‌های بزرگ مقیاس تجاری، ضمن کاهش کیفیت زیست و سکونت محلی، ایفای مأموریت‌های منطقه در تأمین خدمات شهری و فراشهری با غلبه گردشگری را مختل نموده و با تقلیل تاب‌آوری شهری منطقه، چالش‌های عمده‌ای را در حوزه حمل‌ونقل همگانی و سرانه‌های خدماتی پشتیبان سکونت ایجاد نموده است. این درحالیست که بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۳ شورای‌عالی، مدیریت وقت شهری تهران مجاز به تداوم اقدامات بر اساس طرح تفصیلی تهران در منطقه ۲۲ نبوده است. لذا مقرر می‌گردد دبیرخانه شورای‌عالی مجموعه موارد منجر به وضعیت فعلی در منطقه را که در مغایرت با مصوبات شورای‌عالی منجر به ایجاد ظرفیت مسکونی و تجاری فراتر از توان و مأموریت منطقه شده است را احصاء و به مراجع نظارتی مربوطه منعکس نماید.

همچنین به جهت توقف و تصحیح رویه‌های قبلی در مدیریت فضایی منطقه و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های باقی‌مانده در منطقه در جهت حفاظت از محیط‌زیست، توسعه کیفی به جای توسعه کمی، احیاء نقش فرامنطقه‌ای، تقویت کیفیت عرصه‌های عمومی،توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی انبوه بر و رفع نقایص و ابهامات نظام پهنه‌بندی و ضوابط طرح تفصیلی قبلی، ضمن تصویب کلیات “طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ ” بر اساس گزینه شماره ۲ مورد تأیید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران مقرر می‌گردد: شهرداری تهران طرح ویژه منطقه را با اخذ نقطه نظرات شورای اسلامی شهر تهران و اعمال اصلاحات در دو سرفصل زیر حداکثر ظرف مدت دو ماه به تأیید کمیسیون ماده ۵ تهران رسانده و جهت کنترل و ابلاغ نهایی توسط دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به دبیرخانه ارسال نماید.

الف ـ در خصوص توافقات فاقد پروانه اقدامات به شرح زیر توسط شهرداری تهران انجام و پس از تأیید در کمیسیون ماده ۵ در قالب اسناد طرح تفصیلی ویژه به دبیرخانه شورای‌عالی منعکس گردد.

۱ـ با مسئولیت قانونی شهرداری تهران، توافقات فاقد پروانه به شرح مندرج در آخرین مکاتبه معاونت شهرسازی و معماری با دبیرخانه شورای‌عالی به شماره 80/125643 مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ بررسی و صرفاً موارد منتج به ایجاد حقوق قانونی برای مالکین با پهنه متناسب در طرح تفصیلی منطقه منعکس گردد.

۲ـ متعاقباً و در قالب سازوکار تعاملی با مالکین در توافقات فاقد پروانه اقدامات به شرح زیر را در جهت تعدیل حتی‌الامکان ظرفیت مسکونی و تجاری انجام گیرد.

۲ـ۱ـ تعدیل بخشی از تراکم موردتوافق به فعالیت‌های خدماتی، گردشگری (نظیر هتل)، دفاتر اداری، دانش بنیان و غیره و یا افزایش زیربنای واحدهای مسکونی است.

۲ـ۲ـ در توافقات واقع در پهنه‌های M و S اختلاط کاربری‌های تجاری با سایر کاربری‌ها صرفاً محدوده به طبقه همکف گردد.

۳ـ با بررسی مجدد شهرداری و اعلام‌نظر قطعی شورای اسلامی شهر حداکثر ظرف مدت ۲ ماه کلیه اراضی با مساحت بیش از یک هکتار که با طی سازکار [سازوکار] قانونی مصرح در آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری “باغ” خواهند بود تحت پهنه G۲۱۱ تثبیت و ضوابط احداث بنا در آنها بر اساس بند ۲ ماده ۲ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب مورخ ۱۳۹۸/۴/۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری انجام گیرد. ضوابط احداث بنا در سایر باغات پراکنده دارای آرای قطعی باغ در پهنه‌های مختلف مطابق بند ۳ ماده ۲ دستورالعمل مذکور خواهد بود.

تبصره: در صورت هرگونه تغییر در آرای مربوط به باغات توسط مراجع ذی‌ربط، تعیین کاربری اراضی در کمیسیون ماده ۵ صرفاً با تخصیص به کاربری‌های خدماتی انجام خواهد شد.

ب ـ در اسناد طرح شامل نقشه‌ها و ضوابط و مقررات اصلاحات به شرح زیر اعمال گردد.

۱ـ سطوح موجود و پیشنهادی خدماتی شامل آموزشی، درمانی، ورزشی، مذهبی، فرهنگی هنری، تفریحی توریستی، تجهیزات و تأسیسات شهری و فضای سبز به همراه کاربری‌های آموزش عالی و همچنین عرصه‌های نظامی تحت عنوان کاربری مشخص در طرح تفصیلی تثبیت و در دو سطح “شهری ـ منطقه‌ای” و “ناحیه‌ای ـ محله‌ای” از پهنه S مجزا گردند و به عنوان اساس در اسناد طرح لحاظ گردد. شهرداری تهران دستورالعمل اجرایی متضمن تحقق کاربری‌های مذکور و جلوگیری از تبدیل آن به کاربری‌های انتفاعی را تهیه و به تصویب کمیسیون ماده ۵ تهران برساند.

۲ـ طبق پیشنهاد طرح و در راستای بند۲ـ ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ شورای‌عالی و به منظور حفظ الگوی سکونت موجود، شهرک‌های گلستان، آزادشهر، هوانیروز، الهیه، دانشگاه شریف، زیبا دشتک (بالا و پایین)، یاس و چشمه، تحت پهنه جدید (نظیر۱ـ ۲۳۱R) با حداکثر تراکم ۱۸۰ درصد در ۳ طبقه تثبیت می‌گردند.

۳ـ به جهت افزایش تحقق‌پذیری طرح و شفافیت آن قطعات سهم شهرداری حاصل از توافقات ۳۰ ـ ۷۰ که تاکنون حقوق مکتسبه بر آن مترتب نشده است به عنوان “بانک زمین خدمات عمومی” در اسناد پشتیبان طرح گنجانده شود.

۴ـ حداقل و حداکثر ضریب سکونت برای کلیه پهنه‌های M متناسب با نقش و عملکرد هر یک ارائه گردد و از تخصیص کل تراکم اراضی واقع در پهنه‌های M ، به سکونت خودداری گردد.

۵ ـ لایه مربوط به اراضی “ذخیره نوسازی” در مورد کلیه اراضی مشمول، به استثناء اراضی سهم مالک که در قالب سازکار [سازوکار] ۳۰ ـ ۷۰ تعیین تکلیف شده‌اند اعمال و در چهارچوب دستورالعمل مصوب کمیسیون ماده ۵ در خصوص آن تعیین تکلیف شود.

۶ ـ ضمن تأیید اصلاحات انجام‌شده در شبکه معابر طرح مقرر گردید اختلاف پیشنهاد‌های این طرح با طرح جامع حمل‌ونقل تهران در انطباق با مفاهیم توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (TOD)، استفاده از شقوق مختلف حمل‌ونقل و ظرفیت مجتمع‌های ایستگاهی با هماهنگی شورای اسلامی شهر تهران، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران و وزارت کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفته و نتیجه نهایی پس از تأیید در کمیسیون ماده ۵ در اسناد طرح لحاظ گردد.

۷ـ حرایم مسیل‌ها و آبراهه‌ها، خطوط انتقال نیرو و انرژی تحت پهنه مشخص حفاظت (G) در اسناد طرح لحاظ گردد. همچنین خط حریم تدقیق شده گسل‌ها در اسناد طرح منعکس و هرگونه ساخت‌وساز در عرصه‌های متداخل با آن با رعایت ملاحظات و ضوابط مربوطه انجام گیرد.

۸ ـ با عنایت به وجود مراکز حیاتی و حساس در منطقه، بر رعایت قانون و آیین‌نامه تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تأسیسات حیاتی و حساس کشور تأکید می‌گردد.

۹ـ به جهت حفظ کیفیت‌های فضایی سیما و منظر شهری و هماهنگی خط آسمان در پلاک‌های مجاور، همسو با مصوبات قبلی شورای‌عالی شهرسازی و معماری دستورالعمل “افزایش تعداد طبقات در سقف تراکم مجاز قطعه در صورت کاهش سطح اشغال” با رعایت همه جوانب مربوط به دید و منظر، سایه‌اندازی و حفظ کریدور‌های هوایی و سایر ملاحظات زیست‌محیطی توسط شهرداری تهران تهیه و به تصویب کمیسیون ماده ۵ تهران برسد.

 

اصلاحات مختص نواحی

ناحیه ۱

۱۰ـ اراضی دانشگاه علامه در مجاورت دهکده المپیک و همچنین غرب دانشگاه آزادی با کاربری علوم تحقیقات فناوری در اسناد طرح تثبیت گردد

۱۱ـ در توافقات انجام‌شده در اراضی شهرک صدرا در صورت تأیید بر اساس بند ۱ احداث بنا در تراز ارتفاعی بلوک‌های مجاور انجام و عرصه سهم شهرداری در صورت عدم ایجاد حقوق مکتسبه به کاربری فضای سبز و خدمات تخصیص داده شود.

۱۲ـ معبر پیشنهادی در غرب اراضی موسوم به “هزار و یک شهر” با توجه به تداخل با بستر مسیل وردآورد مورد بازنگری و اصلاح کلی قرار گرفته و عرصه و حرایم مسیل مذکور در سرتاسر بخش تداخلی حفظ و در طرح منعکس گردد.

ناحیه ۲

۱۳ـ اراضی متعلق به “دانشگاه نیروی انتظامی امین” تحت کاربری آموزش تحقیقات و فناوری در اسناد طرح ثبت گردد.

ناحیه ۴

۱۴ـ در چهارچوب سازکار [سازوکار] تعامل و توافق جدید، تعدیلات به شرح زیر در حد ممکن توسط شهرداری تهران مورد پیگیری جدی قرار گیرد:

۱۴ـ ۱ـ در پروژه تهرانلند (هزار و یک شهر) با توجه به وضعیت بحرانی شبکه معابر و کمبود سرانه‌های خدماتی، احداث زیربنای تجاری همسو با نقش و عملکرد کلان مقیاس منطقه با کاربری گردشگری جایگزین شود.

۱۴ـ۲ـ در پروژه ۱۱۰ هکتاری مربوط به بتاجا با توجه به حجم عظیم بارگذاری مسکونی و تجاری تمهیدات زیر جهت تعدیل بارگذاری مسکونی و تجاری اعمال شود

تغییر الگوی سکونت در بخش جنوبی محور شهید همدانی به قطعات کم تراکم (۱۱۲R یا 122R)

در بخش جنوبی بیمارستان تات تغییر از پهنه ۲۱۱S به ۴۱۲S (پهنه جدید با عنوان “گردشگری سلامت”)

تغییر پهنه طرفین محور چهارباغ (در تمام طول مسیر) به ۲۲۲S و تهیه طرح ویژه طراحی شهری برای کل مسیر با حفظ حقوق مکتسبه ایجادشده قبلی و طراحی آن به صورت “خیابان کامل”

۱۵ـ با توجه به زیربنای تجاری بسیار زیاد احداثی در پروژه ایران مال با تولید و جذب سفر، نقش اساسی در چالش ترافیک آتی منطقه خواهد داشت، لذا شهرداری تهران صدور پایان‌کار پروژه مذکور را منوط به عارضه سنجی ترافیکی (TIS) حوزه پیرامونی و در قالب برنامه TDM (مدیریت تقاضای سفر) و اجرای پیشنهادهای تأییدشده در کمیسیون ماده ۵، توسط بهره‌بردار نماید.

ناحیه ۵

۱۶ـ اراضی متعلق به پادگان شهید ناصر محمدی با کاربری نظامی در اسناد طرح لحاظ گردد.

ناحیه ۶

۱۷ـ به منظور تسهیل در فرآیند نوسازی شهرک پیکانشهر و حفظ ارزش‌های طبیعی و کالبدی آن به صورت توأمان ضمن تخصیص پهنه ۲۳۱R به آن طرح موضعی با اعمال شرایط زیر تهیه به تأیید کمیسیون ماده ۵ تهران برسد.

حداکثر تراکم ساختمانی ۲۰۰ درصد بر اساس مساحت کل شهرک.

بارگذاری بافت موجود با حفظ الگوی توده و فضای سبز موجود به نحوی انجام گردد که ضمن حفظ کیفیت فضایی حیاط‌های مرکزی بین بلوک‌ها و فاصله سایه‌اندازی بلوک‌ها حفظ شود.

احداث بنا در عرصه‌های خالی واقع در حاشیه معابر شمالی و غربی تا سقف تراکم صدرالذکر و با حداکثر ارتفاع ۱۱ طبقه

گودبرداری حداکثر یک طبقه و در حد سطح اشغال به منظور حفظ سطح فضای سبز (تأمین پارکینگ سرپوشیده برای تمامی واحدها ضروری نیست)

۱۸ـ کل اراضی مربوط به تأسیسات” پنها” واقع در شمال و جنوب محور شهید همدانی تحت کاربری نظامی در اسناد طرح لحاظ شود.

ناحیه ۷

۱۹ـ عرصه‌های جنوب شهرک کوثر با کاربری نظامی در اسناد طرح لحاظ گردد.

۲۰ـ در جنوب ناحیه و در امتداد محور تهران کرج اراضی متعلق به مترو، انبار و تأسیسات و تجهیزات موجود با کاربری متناسب تدقیق و الباقی اراضی تحت پهنه حفاظت G۱۲۱ در اسناد طرح لحاظ گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام عاجل اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر زاهدان ـ اعلام تکمیلی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21708-03/07/1398

شماره 83891/300-۱۳۹۸/۶/۱۰

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع

شهر زاهدان ـ اعلام تکمیلی

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان

پیرو نامه شماره 139451/300 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ موضوع اعلام مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر زاهدان، به استحضار می‌رساند: بر اساس تکلیف مقرر در جلسه مورخ ۹۷/۹/۱۲ شورای‌عالی، آخرین نظرات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان منعکس در مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۹ آن شورا در جلسه مورخ ۹۷/۵/۲۰ کمیته فنی شماره یک شورای‌عالی مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه مذکور با اعمال ۳ مورد اصلاح به شرح زیر و مطابق نقشه پیوست مورد تأیید قرار گرفت:

۱- اراضی مربوط به پادگان با کاربری نظامی در طرح تثبیت و در چارچوب «قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها» و رعایت ملاحظات زیر، برای آن طرح ویژه طراحی شهری برای این اراضی تهیه و پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارائه شود .

  • طراحی فضای سبز یکپارچه
  • یکپارچگی با طراحی شهری بافت پیرامونی
  • صیانت از بناهای واجد ارزش تاریخی و میراث فرهنگی
  • انطباق شبکه پیشنهادی با الگوی کلان شبکه دسترسی شهری تقویت شبکه پیرامون

۲ ـ ضمن تأیید تهیه طرح ویژه با رویکرد TOD برای اراضی پیرامون ایستگاه راه‌آهن، کاربری اراضی مذکور حمل‌ونقل و انبارداری تعیین می‌گردد .

۳ ـ کاربری بخشی از اراضی دولتی، الحاقی به محدوده در قسمت شرقی، «مسکونی با تأمین خدمات پشتیبان» اصلاح شود .

لذا خواهشمند است دستور فرمایید اصلاحات طرح جامع زاهدان بر اساس مفاد نامه شماره 139451/300 و موارد صدرالذکر در اسناد طرح منعکس و در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه “نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران و…” حداکثر ظرف مدت ۲ماه آتی جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up