آخرین مصوبات شوراها – دهه سوم بهمن 97

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ
1397/11/21 لغايت 1397/11/30
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

 

الف ـ شورايعالي شهرسازی و معماری 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تبیین سیاست‌های بازآفرینی شهری ـ ارتقای قابلیت زیست‌پذیری و کیفیت زندگی شهری در محدوده‌های هدف  

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر زاهدان        

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر جدید بهارستان

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح محور حرم حضرت معصومه (س) تا مسجد جمکران  

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون نحوه عملیاتی کردن جزء ۶ بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور    

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح تفصیلی ویژه منطقه۲۲ تهران     

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح تفصیلی ویژه منطقه۲۲ تهران     

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بارگذاری پروژه ساختمان پلاسکو        

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون توسعه شهرک صنعتی بهارستان         

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر الوان    

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران  

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر خواف

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه قم  

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر لار (الحاق ۵ هکتار به محدوده شهر)    

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر مشراگه  

ب ـ شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی       

تصویب‌نامه در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶          

تصویب‌نامه در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶  

ج ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی        

انتخاب دبیر جدید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

 

 

الف ـ شوراي‌عالي شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تبیین سیاست‌های بازآفرینی شهری ـ ارتقای قابلیت زیست‌پذیری و کیفیت زندگی شهری در محدوده‌های هدف

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21531-21/11/1397

شماره 125754/300-۱۳۹۷/۹/۱۹

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ خود «سیاست‌های بازآفرینی شهری به منظور ارتقای قابلیت زیست‌پذیری و کیفیت زندگی شهری در محدوده‌های هدف» را به شرح زیر تبیین و اتخاذ تصمیم نمود.

الف) مقدمه

تغییرات و تحولات شهری دهه‌های پنجاه و شصت و در نتیجه جابجایی‌های جمعیت در شهرهای کشور به‌ویژه کلان‌شهرها باعث بروز مسائل و مشکلات عدیده‌ای چون بروز پدیده اسکان غیررسمی و بد مسکنی در نواحی فرودست شهری، تخلیه بافت‌های مرکزی شهرها و تنزل کیفیت زندگی در این مناطق شده است. سیاست‌ها و برنامه‌های اتخاذشده در طرح‌های شهری به دلایل مختلف نه تنها روند تنزل کیفیت زندگی را مانع نشده بلکه در مواردی به تشدید مسائل این مناطق منجر شده است. عمده‌ترین این دلایل که ضرورت تغییر در سیاست مواجه با این محدوده‌ها را در فرایند برنامه‌ریزی برای توسعه شهرها مطرح می‌سازد، عبارتند از:

  • فقدان نگاه آمایشی و بی‌توجهی نسبت به ماهیت پیچیده شهرها،
  • عدم وفاق ملی و هم‌گرائی دستگاه‌های مختلف مؤثر در مدیریت شهری،
  • توجه صرف به ابعاد کالبدی و زیباشناسی و کمبود توجه به سرزندگی اجتماعی، اقتصادی، و ملاحظات زیست‌محیطی،
  • بی‌توجهی به ارزش‌ها و ثروت‌های فرهنگی ـ تاریخی شهرها و در معرض خطر تخریب بودن آثار بجا مانده،
  • کیفیت نازل و ناایمن ساخت‌وساز،
  • عدم توجه به ظرفیت‌‌های موجود در برنامه‌های توسعه محدوده‌های ناکارآمد،
  • عدم توجه به نقش کنشگران به ویژه شهرداری‌ها به عنوان مجری سیاست‌ها و مشارکت ساکنان.

سند ملی راهبردی بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب هیئت‌محترم دولت در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۳، مصوبه‌های شورای‌عالی شهرسازی و معمای مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۸ در خصوص تغییر انگاره‌های نظری از رویکرد «فرسودگی» به «ناکارآمدی» و تأکید بر مفهوم بازآفرینی شهری، و مصوبه به مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ در خصوص رویکردهای اصلی حفاظت و احیای محدوده‌های تاریخی ـ و فرهنگی، و ابلاغیه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ در خصوص شیوه‌نامه تعیین محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری، تصویب برنامه ملی بازآفرینی شهری در ستاد ملی بازآفرینی شهری مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹، الزامات قانونی متعددی هستند که در همین راستا در سال‌های اخیر تبیین گردیده‌اند. اسناد فوق و در فرادست همه آن‌ها احکام ماده‌های ۵۹، ۶۰، ۶۱ قانون برنامه ششم توسعه، رویکرد بازآفرینی شهری را به‌‌عنوان ضرورتی برای بازاندیشی در فرایندها، روش‌ها، و ابزارهای مرسوم برنامه‌ریزی شهری در مواجهه با محدوده‌های ناکارآمد شهری (شامل محدوده‌های تاریخی، پهنه‌های ناکارآمد میانی، سکونتگاه‌های غیررسمی، پهنه‌های با پیشینه روستایی و محدوده‌های با کاربری ناهمگون شهری) مورد تأیید قرار می‌دهند. انتخاب بازآفرینی شهری در اسناد فوق‌الذکر به عنوان سیاست اصلی در ارتقاء کیفیت زندگی در محدوده‌های ناکارآمد و به عنوان نقاط محرک توسعه شهری ضرورت تبیین چارچوبی روشن از مفاهیم پایه و راهکارهای اجرایی این سیاست را به منظور اعمال در برنامه‌ریزی و اقدام در این محدوده‌ها در پیش رو مطرح می‌سازد. بر این اساس سند پیش‌رو، مشخص می‌سازد که سیاست بازآفرینی شهری از طریق چه قوانینی، توسط چه نهادهایی و در چارچوب تولید چه اسنادی محقق خواهد شد.این سند بستری برای اصلاح فرایندها، روش‌ها و ابزارهای رایج در برنامه‌ریزی برای بازآفرینی محله‌ها و محدوده‌های هدف خواهد بود.

ب) تعریف سیاست بازآفرینی شهری

سیاست بازآفرینی شهری دربرگیرنده نگرش و اقداماتی جامع و یکپارچه برای هدایت روند رشد و توسعه شهری پایدار به منظور احیای هویت شهرها و محله‌ها، ارتقای کیفیت زندگی شهری و قابلیت زیست‌پذیری شهرها است. بر اساس سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری (۱۳۹۳)، اهداف کلان و اصول هادی برای تحقق سیاست بازآفرینی در دو حوزه پیشگیری و درمان به شرح زیر تعریف می‌شوند.

در حوزه پیشگیری، انتظار می‌رود که برنامه‌ها و اقدامات لازم برای جلوگیری از گسترش و بازتولید محدوده‌های ناکارآمد (مطابق راهبرد «یک» سند ملی) در مقیاس طرح‌های جامع با اتخاذ رویکرد نوین تدوین و به اجرا رسند. در این مقیاس بر توزیع متوازن جمعیت و فعالیت با رویکرد آمایشی و توسعه سرزمین با توجه به ظرفیت‌های توسعه پایدار درون‌شهرها و پرهیز از گسترش بی‌رویه شهرها که موجب تخریب منابع طبیعی و آثار ناگوار زیست‌محیطی می‌شود تأکید می‌شود. این طرح‌ها بهره‌گیری از اراضی ناکارآمد، ناهمگون و متخلخل واقع در محدوده شهرها را به مثابه اراضی ذخیره برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری در چارچوب طرح‌های توسعه شهری موردتوجه قرار می‌دهند. برنامه‌های فقرزدائی، ایجاد پیوند بین توسعه کالبدی و اقتصادی ـ اجتماعی شهرها، و تأمین فضای زندگی در استطاعت مالی خانوارهای کم‌درآمد در چارچوب طرح‌های جامع با رویکرد نوین از دیگر ارکان مهم در پیش‌نگری و پیش‌گیری از گسترش محدوده‌های ناکارآمد شهرها است.

در حوزه درمان، سیاست اجرایی بازآفرینی ناظر بر تدوین برنامه‌ها و اقدامات درمانی در مقیاس بافت‌های هدف و در چارچوب نظام هماهنگ در سیاست‌گذاری توسعه شهرها است که در قالب تدوین برنامه بازآفرینی در مقیاس محله‌ اجرا می‌شوند. سیاست‌های اجرایی بازآفرینی در محدوده‌ها و محله‌های هدف که مبتنی بر معاصرسازی سازمان فضایی ـ کالبدی، اجتماعی ـ فرهنگی، و اقتصادی است، دو اصل را مدنظر قرار می‌دهد: ۱) محله محوری؛ بدین معنا که نوسازی کالبدی به تنهایی وافی به مقصود نیست و باید احیای سازمان اجتماعی و اقتصادی محله متکی بر هویت فرهنگی محله در ایران نیز مدنظر قرار گیرد. ۲) مشارکت محوری؛ به معنی بازنگری نظام مدیریت محله‌ای (شوراهای محله، خانه محله، دفاتر نوسازی و تسهیلگری، و…) در فرایندی دوسویه بین مدیریت محلی و شهروندان است، که امکان مشارکت همه کنشگران با هر سطح توانایی مالی، فرهنگی و معیشتی را سبب شود. بنابراین، موضوع بنیادین، توان‌افزایی این سازمان اجتماعی در شکل جمعی و انفرادی آن است.

پ) هدف اصلی و اهداف راهبردی:

هدف اصلی در سیاست بازآفرینی شهری، احیای هویت شهرها و محله‌ها، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و قابلیت زیست‌پذیری شهرها است. اهداف راهبردی آن نیز مطابق اهداف مندرج در سند ملی تعریف می‌شوند. لازم به ذکر است چشم‌انداز بازآفرینی در محدوده‌های هدف بر اساس مندرجات سند ملی، بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و شرایط محیطی ساکنان است و می‌کوشد از طریق اهداف راهبردی شاخص‌های توسعه پایدار و زیست‌پذیری در این محدوده‌ها را در سطح میانگین شهر محیط بر آن‌ها محقق کند.

ت) راهکارهای اجرایی

تحقق اهداف و سیاست‌های اجرایی بازآفرینی در محله‌های و محدوده‌های هدف در گرو اعمال مجموعه‌ای از راهکارها در ابعاد فرایندی و موضوعی به صورت یک برنامه سیاستی ـ اجرایی به شرح زیر خواهد بود که به موجب این مصوبه هر یک از کنشگران دولتی، عمومی(مدیریت شهری)، نهادهای غیردولتی عضو ستاد ملی بازآفرینی و ستادهای متناظر استانی و شهرستانی موظف به اجرای آن‌ها خواهند بود. جزییات اجرایی هر یک از راهکارها در پیوست یک همین مصوبه، با ارجاع به الزامات و مستندات قانونی مرتبط (پیوست ۳) شرح داده شده است.

۱. تدوین برنامه بازآفرینی محله یا محدوده هدف با نگرش فضایی ـ راهبردی و رویکرد شهر نگر؛

۲. ایجاد شبکه‌های همکاری و فراهم آوردن سازوکار برنامه‌ریزی مشارکتی؛ از طریق جلب مشارکت حداکثری تمامی کنشگران و بازیگران به‌ویژه مردم؛

۳. شناسایی، ایجاد و تقویت نهادهای پشتیبان اجرای برنامه بازآفرینی محله‌ها و محدوده‌های هدف؛

۴. فراهم نمودن ابزارهای مالی و قانونی پشتیبان برنامه‌های بازآفرینی شهری؛

۵. ارتقای رضایتمندی سکونتی در ساکنان محله‌ها و محدوده‌های هدف؛

۶. همه ‌شمولی در تهیه و اجرای برنامه‌ها و اقدامات بازآفرینی شهری؛

۷. حفاظت و احیای محدوده‌های فرهنگی ـ تاریخی شهرها و محله‌های هدف به‌عنوان قسمتی از هویت شهر؛ با نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

۸. حفاظت از محیط طبیعی و سرمایه‌های زیستی شهر، محله‌ها و محدوده‌های هدف؛

۹. توسعه درونی و پایدار اجتماع محلی در محله‌ها و محدوده‌های هدف بازآفرینی؛

۱۰. رعایت حقوق شهروندی و توسعه عرصه عمومی؛

۱۱. اتخاذ رویکرد محرک شهری در تنظیم برنامه‌ها و اقدامات؛

۱۲. ایجاد تعادل و استفاده بهینه از زمین؛

۱۳. بهبود نظام جابه‌جایی و دسترسی با تأکید بر الگوی توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی در محله‌ها و محدوده‌های هدف؛

۱۴. رعایت ملاحظات و الزامات تاب‌آوری شهری در بازآفرینی محله‌ها و محدوده‌های هدف؛

۱۵. مدیریت سیمای شهری و ارتقاء کیفیت فضایی ـ کالبدی عرصه‌های عمومی و بناها در محلات و محدوده‌های هدف؛

۱۶. نهادینه‌سازی سیاست‌ها، راهبردها، و راهکارهای بازآفرینی پایدار شهری از طریق آموزش، گفتمان‌سازی، اطلاع‌رسانی و فعالیت‌های فرهنگی ـ ترویجی؛

۱۷. پرهیز از اقداماتی که منجر به از هم‌گسیختگی بافت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی اجتماعات محلی شوند؛

۱۸. ضمانت اجرایی راهکارهای فوق‌الذکر؛

پیوست ۱: تشریح راهکارهای اجرایی

پیوست ۲: تعاریف

پیوست ۳: قوانین و ضوابط ملاک عمل

پیوست ۴: شیوه‌نامه تعیین محلات و محدوده‌های هدف

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر زاهدان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21532-23/11/1397

شماره 139415/300-۱۳۹۷/۱۰/۱۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ خود طرح جامع شهر زاهدان مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان را مورد بررسی قرار داد و ضمن توجه به صورت‌جلسات کمیته فنی شماره یک مقرر نمود ضمن لحاظ اصلاحات به شرح زیر در اسناد طرح نقطه نظرات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و استاندار محترم حداکثر ظرف مدت ۲ ماه توسط دبیرخانه شورای‌عالی اخذ و پس از بررسی و تأیید در کمیته فنی در طرح اعمال شده و متعاقباً اسناد و مدارک طرح جامع توسط دبیر شورای‌عالی به عنوان مصوبه شورای‌عالی ابلاغ شود.

۱. با عنایت به اعلام نظر وزارت نیرو افق طرح با سقف جمعیتی ۷۸۵ هزار نفر به سال ۱۴۱۰ افزایش یابد و بر همین اساس مطالعات جمعیتی و جداول سطوح و سرانه طرح اصلاح شود.

۲. کاربری الحاقی به محدوده‌های منفصل شهر در بخش غربی صرفاً به کاربری‌های بزرگ‌مقیاس خدماتی پیشنهاد سکونت (به غیر از تجاری) تخصیص یافته و به عنوان اساس طرح تثبیت شود.

۳. عناوین کاربری‌ها بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۰ شورای‌عالی (تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آن‌ها) اصلاح شود ضمن اینکه محور‌ها و کانون‌های پیشنهادی جهت اختلاط کاربری‌ها در مقیاس شهر، ناحیه و منطقه ذیل کاربری‌های «تجاری، خدماتی انتفاعی و غیرانتفاعی» ارائه و ضوابط مربوط به هر یک به‌صورت جداگانه در مجلد ضوابط و مقررات طرح ارائه شود.

۴. ضمن انعکاس عرصه و حریم آثار و ابنیه ثبتی و واجد ارزش فرهنگی ـ تاریخی محدوده‌های واجد ارزش معماری و شهرسازی معاصر نیز شناسایی و ضوابط و مقررات ساخت‌وساز متضمن حفظ کیفیت‌های مذکور برای آنها ارائه گردد.

۵. اراضی لشگر ۸۸ زرهی تحت کاربری نظامی در اسناد طرح تثبیت و هرگونه اقدام در آن بر اساس قانون انتقال پادگان‌ها و با غلبه فضای سبز مقیاس شهری انجام گردد

۶. حرائم مربوط به حد بستر و حریم مسیل ابوذر و همچنین باقی مسیل‌ها و رودخانه‌های عبوری از محدوده شهر (لار و رزاق‌زاده) بر اساس نظر وزارت نیرو (آب منطقه‌ای ) در نقشه کاربری اراضی درج شود.

۷. با عنایت به اینکه پلاک ۲۸۳۰ (متعلق به شهرداری زاهدان) و همچنین اراضی موسوم به کامبوزیا فرصت‌های بی‌نظیر شهر در بخش شمال شرقی در جهت ارتقا کیفیت شهری و کنترل حاشیه‌نشینی می‌باشند مقرر گردید:

۱ـ ۷ با بررسی مجدد اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان کلیه کاربری‌های فاقد حقوق مکتسبه بر روی اراضی زراعی موجود در این دو پلاک حذف و عرصه‌های مذکور تحت کاربری زراعی و باغی در اسناد طرح تثبیت شوند.

۲ـ ۷ با حذف کاربری‌های مسکونی پیشنهادی بر روی اراضی فاقد حقوق مکتسبه سهم خدمات پشتیبان سکونت افزایش یابد.

۸. سند جامع شبکه حمل‌ونقل عمومی شهر در انطباق با اصول (TOD) مشتمل بر نقشه محورها، کانون‌ها (ایستگاه‌های اصلی و فرعی) حمل‌ونقل عمومی در انطباق با مراکز خدماتی مقیاس شهر، منطقه و ناحیه‌ای ارائه و همچنین نحوه اتصال آن به شبکه حمل‌ونقل حومه‌ای و برون‌شهری تبیین گردد.

۹. با عنایت به تأیید معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی (طی نامه شماره 105002/920 مورخ ۱۳۹۷/۸/۷) مسیر کمربندی پیشنهادی در شرق و شمال شرق بر اساس آخرین طرح مورد تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان تدقیق شود.

۱۰. معبر پیشنهادی از میان اراضی دانشگاه با عنایت به عدم احراز ضرورت ترافیکی و همچنین کفایت معابر پیرامونی حذف گردد.

۱۱. ضمن تأیید تصمیمات اتخاذشده در استان مبنی بر عدم الحاق سکونتگاه‌های حاشیه‌ای واقع در شمال و شمال شرق در راستای ساماندهی و توانمندسازی حدود ۲۳۰۰ هکتار بافت ناکارآمد فعلی به عنوان اصلی‌ترین چالش شهری زاهدان پیشنهاد می‌نماید.

۱۱ـ۱ محدوده هدف فعلی ملاک عمل جهت بازآفرینی شهری بر اساس شیوه‌نامه جدید ابلاغی در محدوده و حریم شهر مورد تدقیق قرار گرفته و پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ ملاک اقدامات ستاد بازآفرینی استان قرار گیرد.

۱۱ـ۲ با محوریت استانداری آن بخش از سکونتگاه‌های حاشیه‌ای که امکان دریافت کد آبادی یا الحاق به بافت روستایی مجاور را دارند شناسایی و اقدامات لازم جهت مدیریت و ساماندهی آنها در چارچوب طرح‌های هادی صورت پذیرد.

۱۱ـ۳ سکونتگاه‌هایی که به هر دلیل (اعم از وقوع بر روی اراضی رانشی یا پرشیب و پرخطر) ضرورت انتقال و جابجایی کامل آنها محرز می‌باشد جهت اقدامات آتی (ازجمله اراضی معوض) شناسایی و در طرح منعکس گردد.

۱۲. به جهت دستیابی به سند جامع برای هماهنگی اقدامات در حوزه پیرامونی شهر زاهدان سند پهنه‌بندی حریم در چارچوب دستورالعمل مصوب مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مشتمل بر محور زیر تهیه پس از تصویب مراجع استانی و تأیید کمیته فنی توسط دبیر شورای‌عالی در قالب اسناد طرح جامع ابلاغ گردد.

الف ـ پهنه‌بندی کل عرصه‌های حریم در قالب پهنه‌های ۵گانه موضوع دستورالعمل مصوب شورای‌عالی

ب ـ تدوین راهبردهای مداخله در هر پهنه، اعم از حفاظفت [حفاظت]، پالایش و ترمیم و زیر پهنه‌بندی هر یک از پهنه‌های ۵گانه در چهارچوب راهبردهای مداخله

ج ـ درج ضوابط استقرار فعالیت در هر یک از زیرپهنه‌ها همسو با راهبرد تدوین‌شده برای آن

۱۳. تا تدقیق حریم گسل‌ها در مقیاس مناسب (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) نقشه مربوط به گسل‌های شهر بر اساس نقشه‌های مقیاس 1/25000 سازمان زمین‌شناسی در اسناد طرح لحاظ شود

۱۴. به استناد بند ۷ قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی شهرک‌های واقع در محدوده و حریم شهر از حریم و قانون شهرداری‌ها مستثنا می‌باشند ضمن اینکه به استناد ضوابط ابلاغی سازمان حفاظت محیط‌زیست استقرار صنایع در شهرک‌های واقع در حریم شهر صرفاً تا رده ۳ (ج) مجاز می‌باشد.

۱۵. الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل پس از تأیید نماینده محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیرعامل در اسناد طرح لحاظ و ابلاغ شود.

ضوابط و مقررات

اصلاحات به شرح زیر در ضوابط و مقررات طرح اعمل [اعمال] گردد

۱۶. با عنایت به پیشنهاد مشاور طرح احداث بنا در پهنه R۲۲ و R۲۳ مقید به شروطی است که عملاً ۹۰% قطعات را در بر نمی‌گیرد و تبعاً اطلاق این ضوابط برای کل پهنه ضروری نمی‌باشد. لذا مقرر گردید پهنه تراکمی محدوده‌ها مذکور به پهنه تراکمی زیاد R۱۳ اصلاح‌شده و شرایط قطعات مشمول احداث بنا در طبقات بیش از ۷ طبقه در حد تراکم مجاز پهنه به‌صورت شروط ایجابی ذکر شود.

۱۷. سند پهنه‌بندی تراکمی شهر و جداول ضوابط احداث بنا با اصلاحات زیر تکمیل شود

۱۷ـ۱ برای همه پهنه‌ها سقف تراکم مجاز قید شود

۱۷ـ۲ باغات و سطوح سبز و باز از پهنه‌های تراکم حذف شوند.

۱۷ـ۳ ضمن انعکاس محدوده‌های دارای ارزش معماری معاصر، ضوابط احداث بنا متضمن حفظ کیفیت‌های مذکور ارائه شود.

۱۷ـ۴ ضوابط احداث بنا در محدوده سکونتگاه با توان اقتصادی پائین به نحوی با هماهنگی شهرداری زاهدان و تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان مورد بازنگری قرار گیرد که ضمن ارتقا نسبی کیفیت فضای شهری امکان استفاده توسط ساکنین فراهم باشد.

لذا خواهشمند است با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان دستور فرمایید نقطه نظرات تکمیلی آن شورای حداکثر ظرف مدت ۲ ماه آتی جهت بررسی و تأیید در کمیته فنی شورای‌عالی و سایر اقدامات لازم به دبیرخانه شورای‌عالی منعکس گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر جدید بهارستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21533-24/11/1397

شماره 141138/300-۱۳۹۷/۱۰/۱۵

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۶ خود، طرح جامع شهر جدید بهارستان مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶/۶/۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان را مورد بررسی قرار داد و با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۳ کمیته فنی شماره یک طرح را مشروط به تحقق موارد زیر مصوب و مقرر نمود دبیرخانه شورای‌عالی اسناد طرح را پس از اعمال اصلاحات زیر ابلاغ نماید.

۱ـ سقف جمعیت‌پذیری شهر برای افق ۱۴۱۵ برابر ۲۵۰ هزار نفر تعیین می‌گردد. لذا بر این اساس و به منظور تحقق ایده اجرای مرحله‌ای طرح، مقرر می‌گردد اراضی فاقد تعهدات قانونی واقع در دو موضع شرق و شمال (اراضی زراعی جنوب روستای قلعه شور) شهر به عنوان اولویت آتی توسعه در محدوده طرح مشخص و هرگونه بارگذاری در آنها به پس از تحقق و استقرار جمعیت ۲۵۰ هزارنفری در فازهای میانی و غربی موکول شود. تبعاً ضوابط و مقررات احداث بنا بر همین مبنا اصلاح خواهد شد.

۲ـ با عنایت به اینکه بخش غالب سرانه‌های خدماتی طرح جامع در محور خدماتی میانی تأمین خواهد شد، مقرر گردید تدقیق کاربری‌های خدماتی محور میانی با رعایت جداول سرانه‌های پیشنهادی این طرح با غلبه کاربری فضای سبز و رعایت اصول TOD حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از مصوبه شورای‌عالی تهیه و پس از تأیید کمیسیون ماده ۵ استان به تأیید کمیته منتخب متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت نیرو، معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی، اداره کل راه و شهرسازی استان و دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری برسد و متعاقباً در اسناد طرح جامع لحاظ و ابلاغ شود .

۳ـ سند پهنه‌بندی حریم مطابق با دستورالعمل مصوب مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۸ شورای‌عالی تهیه و در اسناد طرح لحاظ شود.

۴ـ طرح موسوم به «ساماندهی اراضی منطقه مرغ اصفهان» مصوب مورخ ۱۳۸۹/۶/۲۴ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان در حریم شهر با قوانین و آئین‌نامه مرتبط از جمله قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌ها اجرائی آن و همچنین قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و آیین‌نامه‌های آن مطابقت داده شده و کلیه مغایرت‌های قانونی آن مرتفع و پس از تأیید مشترک نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، نیرو، جهاد کشاورزی و دبیرخانه شورای‌عالی در قالب سند یکپارچه پهنه‌بندی حریم شهر جدید بهارستان ارائه شود.

۵- با عنایت به اینکه روستای کوی راه حق در محدوده بلافصل حریم دو شهر بهارستان و اصفهان واقع است، ضرورت وقوع آن در حریم یکی از دو شهر مذکور از نظر شورا محرز می‌باشد. لذا مقرر گردید با عنایت به اینکه مراحل انتزاع بخش بهارستان از بخش مرکزی شهرستان اصفهان در حال انجام است در صورتی که روستای مذکور در بخش بهارستان واقع گردید، محدوده روستا در حد طرح هادی مصوب در حریم شهر بهارستان واقع شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور تکمیل اسناد طرح بر اساس موارد صدرالذکر و ارسال به دبیرخانه اعلام گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح محور حرم حضرت معصومه (س) تا مسجد جمکران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21537-29/11/1397

شماره 141132/300-۱۳۹۷/۱۰/۱۵

سازمان میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری

استانداری قم

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۶ پیرو مصوبات پیشین خود، گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان قم را در خصوص طرح محور حرم حضرت معصومه (س) تا مسجد جمکران را استماع و مقرر نمود طرح مذکور با اخذ الزامات و ضوابط پیشنهادی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در خصوص سکانس اول محور (واقع در محدوده بافت تاریخی) و توجه به الزامات مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سکانس‌های ۲ و ۳ حداکثر ظرف مدت یک ماه و با حضور دبیر شورای‌عالی و معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در کمیته فنی شماره ۳ مورد بررسی نهایی قرار گرفته و جمع‌بندی نظرات کمیته به شورای‌عالی ارائه گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون نحوه عملیاتی کردن جزء ۶ بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21537-29/11/1397

شماره 161685/300-۱۳۹۷/۱۱/۱۷

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه کلیه استان‌ها

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ خود پس از استماع گزارش کمیته فنی در خصوص «سیاست‌های شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در تهیه و تصویب طرح جامع شهرهای با جمعیت کمتر از پنجاه‌هزار نفر» موضوع جزء ۶ بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مقرر نمود:

۱) سیاست‌های شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تهیه طرح جامع شهرها، شامل اصول کلی و اهداف کلان، مبانی، اهداف عملیاتی و راه‌کارها و الزامات عمومی در این خصوص، به شرح پیوست ابلاغ گردد.

۲) در اجرای جزء ۶ بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و حسب نظریه‌ی مشورتی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به شماره 35481/94816 مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸، طرح‌های جامع شهرهای با جمعیت کمتر از۵۰ هزار نفر جمعیت، مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها، جهت انطباق با سیاست‌های شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به این شورا منعکس‌شده و شورای مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز در خصوص انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست‌های ابلاغی موضوع بند ۱ و امکان ابلاغ طرح اعلام نظر نماید.

۳) برای شهرهایی که بنا به ویژگی تاریخی (با نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری) یا سایر ویژگی‌ها (با تشخیص دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری) بررسی خاص در مقیاس ملی ضروری باشد طرح ویژه تهیه خواهد شد.

ضمناً ضروری می‌داند با توجه به مصوبه فوق‌الذکر شورای‌عالی بر محورهای زیر تأکید نماید:

الف ـ به منظور پرهیز از تطویل فرآیند تصویب و ابلاغ طرح‌ها، دستور فرمایید سیاست‌های ابلاغی طی این مصوبه در مراحل تهیه و بررسی طرح‌ها در همه مراحل رعایت شده و از پذیرش و تصویب طرح‌های مغایر با سیاست‌های مذکور در مراجع تصویبی استان پرهیز گردد.

ب ـ به استناد جزء اخیر بند ۲ مصوبه صدرالاشاره، ابلاغ اسناد طرح‌های جامع شهرهای موضوع این مصوبه توسط استانداران محترم، مشروط به اعلام نظر کتبی دبیرخانه شورای‌عالی مبنی بر انطباق آن با سیاست‌های ابلاغی طی این مصوبه است که ظرف مدت ۳۰ روز کاری از تاریخ ثبت دریافت مدارک طرح توسط دبیرخانه مرکزی وزارت راه و شهرسازی، بر اساس نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری انجام خواهد شد.

ج ـ در صورت احراز عدم انطباق طرح مصوب با سیاست‌های ابلاغی (بر اساس نظر شورای‌عالی)، مراتب با ذکر مصادیق جهت اصلاح و تجدید فرآیند صدرالذکر به استاندار محترم اعلام خواهد شد.

ح ـ مغایرت‌های اساسی طرح‌های جامع شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر نیز مشمول این مصوبه و فرآیندهای مترتب بر آن خواهد بود.

خ ـ مبنای جمعیت شهرهای مشمول این مصوبه، آخرین سرشماری رسمی کشور خواهد بود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح تفصیلی ویژه منطقه۲۲ تهران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21537-29/11/1397

شماره 158750/300-۱۳۹۷/۱۱/۱۴

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ خود طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تهران که در راستای تکلیف مقرر در بند ۱۰ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه شده است را با عنایت به مصوبه شماره ۵۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۹/۱۹ کمیسیون ماده ۵ تهران مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود کمیته فنی شماره ۱ طرح مذکور را با رعایت چارچوب‌های زیر مورد بررسی قرار داده و نتیجه را جهت اتخاذ تصمیم نهائی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارائه نماید.

۱ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در راستای احکام فرادست قبلی از جمله احکام مجموعه شهری و طرح جامع بر کنترل سقف جمعیت‌پذیری منطقه ۲۲ و ایفای نقش آن به عنوان مرکز استقرار خدمات بزرگ مقیاس با غلبه تفرج و گردشگری در مقیاس ملی و فراملی تأکید می‌نماید.

۲ـ با توجه به اینکه بر اساس گزارش شهرداری تهران، به واسطه اقدامات قبلی، ظرفیت سکونتی معادل ۴۷۵ هزار نفر در منطقه ایجاد شده است مقرر گردید کمیته فنی با همکاری مؤثر شهرداری تهران نسبت به احصاء و بررسی حقوق و تعهدات اقدام نموده و از همه تدابیر قانونی جهت تعدیل ظرفیت مذکور استفاده نماید.

۳ـ مجموعه ضوابط احداث بنا (اعم از پهنه‌بندی یا ضوابط و مقررات عام و خاص) به نحوی تدقیق گردد که امکان تفسیر آتی برای آن فراهم نباشد.

۴ـ گسل‌های تدقیق شده و حرایم آن بر اساس آخرین ابلاغیه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در اسناد طرح منعکس شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح تفصیلی ویژه منطقه۲۲ تهران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21537-29/11/1397

شماره 158750/300-۱۳۹۷/۱۱/۱۴

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ خود طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تهران که در راستای تکلیف مقرر در بند ۱۰ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه شده است را با عنایت به مصوبه شماره ۵۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۹/۱۹ کمیسیون ماده ۵ تهران مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود کمیته فنی شماره ۱ طرح مذکور را با رعایت چارچوب‌های زیر مورد بررسی قرار داده و نتیجه را جهت اتخاذ تصمیم نهائی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارائه نماید.

۱ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در راستای احکام فرادست قبلی از جمله احکام مجموعه شهری و طرح جامع بر کنترل سقف جمعیت‌پذیری منطقه ۲۲ و ایفای نقش آن به عنوان مرکز استقرار خدمات بزرگ مقیاس با غلبه تفرج و گردشگری در مقیاس ملی و فراملی تأکید می‌نماید.

۲ـ با توجه به اینکه بر اساس گزارش شهرداری تهران، به واسطه اقدامات قبلی، ظرفیت سکونتی معادل ۴۷۵ هزار نفر در منطقه ایجاد شده است مقرر گردید کمیته فنی با همکاری مؤثر شهرداری تهران نسبت به احصاء و بررسی حقوق و تعهدات اقدام نموده و از همه تدابیر قانونی جهت تعدیل ظرفیت مذکور استفاده نماید.

۳ـ مجموعه ضوابط احداث بنا (اعم از پهنه‌بندی یا ضوابط و مقررات عام و خاص) به نحوی تدقیق گردد که امکان تفسیر آتی برای آن فراهم نباشد.

۴ـ گسل‌های تدقیق شده و حرایم آن بر اساس آخرین ابلاغیه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در اسناد طرح منعکس شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح تفصیلی ویژه منطقه۲۲ تهران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21537-29/11/1397

شماره 158754/300-۱۳۹۷/۱۱/۱۴

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ خود مصوبه شماره ۵۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۶ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در خصوص میزان بارگذاری پروژه ساختمان پلاسکو را با توجه به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ خود مورد بررسی قرار داد و مصوبه مذکور را منوط به تحقق شرایط زیر تائید نمود

۱ـ میزان بارگذاری طرح با عنایت به موافقت سازمان میراث فرهنگی،صنایع‌دستی و گردشگری در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۲ (در محل استانداری تهران) در سقف طبقات تعیین‌شده در مصوبه کمیسیون ماده ۵ صرفاً محدود به تأمین مجموع زیر بنای واحد تجاری دارای حقوق مکتسبه پیش از تخریب و یادمان شهدای آتش‌نشان و فضای تأسیسات و پشتیبانی (از جمله پارکینگ) گردد. لذا احداث زیر بنای تجاری مازاد بر حقوق مکتسبه قبلی مورد تائید نمی‌باشد.

۲ـ پارکینگ موردنیاز ساختمان مطابق ضوابط ملاک عمل طرح تفصیلی (در داخل ساختمان یا نزدیک‌ترین فاصله ممکن) با هماهنگی شهرداری تهران تأمین گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون توسعه شهرک صنعتی بهارستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21537-29/11/1397

شماره 158611/300-۱۳۹۷/۱۱/۱۳

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۳، موضوع توسعه شهرک صنعتی بهارستان واقع در حریم شهرهای کمال شهر و کرج را پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز را مورد بررسی قرار داد و با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ کمیته فنی شماره یک و نامه‌های شماره 96/52913/710 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ وزارت نیرو و شماره 96/16/36040 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ وزارت جهاد کشاورزی مقرر نمود:

۱ـ مطالعات ترافیکی طرح در انطباق با شبکه راه‌آهن پیرامونی و استفاده از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی تهیه و به تأیید معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی برسد و متعاقب تأیید آن، مصوبه شورای‌عالی در موافقت با توسعه شهرک مذکور به مراجع ذی‌ربط رسماً ابلاغ شود.

۲ـ اولویت استقرار در توسعه شهرک صنعتی، صنوف تولیدی مزاحم شهری کمال شهر و کرج خواهد بود.جهت کنترل تحقق این بند لازم است نقشه کاربری اراضی شهرک متعاقب طی فرآیند قانونی لازم، به تائید دبیرخانه کارگروه و امور زیربنایی و شهرسازی استان نیز برسد.

۳ـ به جهت پرهیز از بررسی موردی موضوعات مربوط به توسعه صنعت در پیرامون شهر تهران، شرکت شهرک‌های صنعتی به نمایندگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان یکی از اعضاء شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، برنامه جامع ساماندهی صنایع در داخل شعاع یکصدوبیست کیلومتری شهر تهران را با رعایت همه مصوبات فرادست اعم از مصوبات هیئت‌وزیران، طرح‌های مجموعه شهری و ناحیه‌ای مصوب و طرح راهبردی حریم پایتخت و… تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه به شورای‌عالی ارائه نماید.

۴ـ هم‌راستا با سند پهنه‌بندی حریم طرح جامع کمال شهر اراضی حدفاصل شهرک صنعتی موجود و توسعه فعلی بدون امکان بارگذاری جدید و به عنوان عرصه‌های سبز و طبیعی در حریم تثبیت گردد.

با عنایت به اینکه دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی طی مکاتبات 143421/910 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ و شماره 126264/910 مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۹، مطالعات ترافیکی طرح و کفایت ظرفیت شبکه ریلی موجود شامل ایستگاه‌های کرج، کمال شهر و مسیر خط شمال ۲ ریلی شهر کرج جهت پاسخگویی به نیاز حمل بار و مسافر توسعه شهرک مذکور را تأیید نموده است، بدین‌وسیله و در اجرای بند یک مصوبه صدرالذکر مراتب موافقت شورای‌عالی با توسعه شهرک مذکور اعلام می‌گردد.

مقتضی است ضمن ابلاغ به مراجع ذی‌ربط دستور فرمایید نقشه کاربری اراضی شهرک متعاقب طی فرآیند قانونی لازم و با رعایت شروط مصوبه شورای‌عالی به تأیید دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی استان برسد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر الوان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21537-29/11/1397

شماره 124294/300-۱۳۹۷/۹/۱۷

«شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه‌ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ طرح جامع شهر الوان، موضوع مصوبه‌ی‌ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۴ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان را به ‌تصویب نهایی رساند.

ضمناً به آگاهی می‌رساند، کلیه مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه‌های مربوطه، در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می‌گردد.»

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21537-29/11/1397

شماره 147602/300-۱۳۹۷/۱۰/۲۵

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ خود طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران را پیرو صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۹ کمیته تخصصی طرح‌های فرادست مورد بررسی قرار داد و ضمن استماع نظرات اعضا مقرر نمود کمیته تخصصی طرح‌های فرادست با حضور همه نمایندگان دستگاه‌های عضو شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و با ملاک عمل قرار دادن مطالعات انجام‌شده توسط گروه پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی و با انعکاس مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان و همچنین توجه به مباحث مطرح شده در جلسه شورا، طرح را با حضور نمایندگان استانداران محترم دو استان مورد بررسی و تدقیق نهایی قرار داده و نتیجه با تأیید دبیر شورای‌عالی مصوب تلقی و اسناد طرح بر همان اساس ابلاغ شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر خواف

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21537-29/11/1397

شماره 141299/300-۱۳۹۷/۱۰/۱۵

«شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه‌ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر خواف، موضوع مصوبه‌ی‌ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی را به تصویب نهایی رساند.

ضمناً به آگاهی می‌رساند، کلیه مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه‌های مربوطه، در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می‌گردد.»

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه قم

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21537-29/11/1397

شماره 141136/300-۱۳۹۷/۱۰/۱۵

«شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه‌ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۶ طرح جامع ناحیه قم، مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم را مورد بررسی قرار داد و ضمن توجه به گزارش دبیر کمیته فنی شماره ۵ و استماع نظرات اعضاء شورا مقرر نمود طرح جهت اعمال نظرات ارائه‌شده و جمع‌بندی نهایی به کمیته فنی عودت گردد و جمع‌بندی نظرات کمیته تخصصی شماره ۵ به عنوان نظر شورای‌عالی تلقی و توسط دبیر شورا ابلاغ شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر لار (الحاق ۵ هکتار به محدوده شهر)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21537-29/11/1397

شماره 141142/300-۱۳۹۷/۱۰/۱۵

استانداری فارس

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر لار در خصوص الحاق ۵ هکتار به محدوده شهر لار مصوب مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس را مورد بررسی قرار داد و ضمن تأیید صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۴ کمیته فنی مقرر نمود:

«با توجه به اینکه، به اذعان مسؤولین استان، طرح تفصیلی شهر در حال طی مراحل تصویب می‌باشد، از این‌رو هرگونه افزایش و کاهش محدوده با لحاظ همه موارد فنی و حقوقی در قالب تدقیق محدوده طرح تفصیلی تعیین تکلیف گردد و پس از اخذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عنوان مغایرت اساسی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارجاع شود.»

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر مشراگه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21537-29/11/1397

شماره 125509/300-۱۳۹۷/۹/۱۸

«شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه‌ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ طرح جامع شهر مشراگه، موضوع مصوبه‌ی‌ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان را به ‌تصویب نهایی رساند.

ضمناً به آگاهی می‌رساند، کلیه مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه‌های مربوطه، در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می‌گردد.»

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

 

ب ـ شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

 

تصویب‌نامه در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21531-21/11/1397

شماره ۱۵۰۷۳۴/ت۵۵۹۴۴هـ ـ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۷ به پیشنهاد شماره 972/10/3898 مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد، تأیید می‌شود.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

صورت‌جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۶

سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی ـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶

پیرو دعوت‌نامه شماره 972/20/1765 مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۳ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ‌ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ در سالن کنفرانس ساختمان شماره ۲ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیئت‌مدیره و بررسی صورت‌های مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ و توضیحات هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ‌ صنعتی انزلی، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): صورت‌های مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ در خصوص بند ۵ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۳ـ در خصوص بند ۶ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۴ـ در خصوص بند ۷ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): مقرر شد دبیرخانه شورای‌عالی نسبت به تعیین تکلیف موضوع (تمدید مدت عضویت یا معرفی عضو جایگزین) حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ اقدام نماید.

۵ ـ در خصوص بند ۸ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): پس از استماع توضیحات سازمان منطقه در رابطه با اقدامات قانونی صورت گرفته در راستای احقاق حقوق سازمان مقرر شد سازمان منطقه مدارک و مستندات لازم را جهت بررسی در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرار داده و اقدامات حقوقی لازم را با لحاظ صرفه و صلاح سازمان در خصوص موارد باقی‌مانده تا حصول نتایج نهایی پیگیری نموده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۶- در خصوص بند ۹ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۷- در خصوص بند۱۰ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۸- در خصوص بند۱۱ گزارش (سایر مسئولیت‌های قانونی حسابرس): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۹- با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مقبول گزارش حسابرسی) کارگروه تخصصی شورای‌عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد بر اساس تشخیص دبیر شورای‌عالی و مطابق با سقف مبلغ تعیین‌شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۱ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیئت‌مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

در خصوص افراد دست‌اندرکار در تهیه صورت‌های مالی هر سازمان، مطابق با نظر مدیرعامل آن سازمان و مبلغی معادل با « حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد » پرداخت گردد.

۱۰- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی تعیین می‌شود.

۱۱- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب گردید.

* با توجه به بند ۷ ـ ۲ صفحه ۷ صورت‌های مالی مقرر شد حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان گزارشی در رابطه با عبارت درآمدهای عملیاتی در تطبیق با بودجه مصوب سازمان‌های مناطق و استانداردهای حسابرسی بررسی‌های لازم را انجام و در صورت لزوم اصلاحات لازم در گزارش را به عمل آورد.

* در خصوص افزایش سرمایه سازمان مقرر شد سازمان منطقه ضمن هماهنگی با حسابرس مستقل گزارش توجیهی لازم جهت برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده سازمان را به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21531-21/11/1397

شماره ۱۵۰۷۳۳/ت۵۵۹۴۹هـ ـ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۷ به پیشنهاد شماره 972/10/3898 مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به شرح صورت‌جلسه مورخ ۵/۱۶/ ۱۳۹۷ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد، تأیید می‌شود.

۲ـ مؤسسه حسابرسی آرمان پیام جامع (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین مؤسسه مذکور و سازمان منطقه آزاد یادشده تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

صورت‌جلسه مجمع عمومی سالیانه(کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار ـ مورخ۱۳۹۷/۵/۱۶

پیرو دعوت‌نامه 972/20/2146 مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ‌ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ در سالن کنفرانس ساختمان شماره ۲ دبیرخانه شورای‌عالی، با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورای‌عالی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیئت‌مدیره و بررسی صورت‌های مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ و توضیحات هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ‌ صنعتی چابهار، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ـ در خصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر):

ـ در خصوص بند ۱ـ۴ـ ضمن استماع گزارش سازمان در خصوص اقدامات صورت گرفته، مقرر شد هیئت‌مدیره ضمن تسریع در تعیین تکلیف اراضی مذکور حداکثر ظرف مدت ۱۰ ماه آینده، اقدامات در دست انجام در جهت تعیین تکلیف اراضی سازمان با رعایت مقررات واگذاری زمین و حفظ حقوق مردم که در تصرف اهالی بومی می‌باشد را تا حصول نتایج نهایی پیگیری نموده و ضمن انجام اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در حساب‌ها، نتایج اقدامات صورت گرفته را هر دو ماه یک‌بار به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید. همچنین مقرر شد سازمان منطقه آزاد ضمن هماهنگی با بنیاد مسکن نسبت به حل‌وفصل موضوع اقدام نماید.

ـ در خصوص بند ۲ـ۴ـ با توجه به تکراری بودن این بند و تکلیف تعیین‌شده در مجمع سال ۱۳۹۵ مقرر گردید سازمان منطقه به منظور تعیین تکلیف اراضی مذکور (با لحاظ قرار دادن تکالیف مقرر در مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ در رابطه با موضوع مذکور) در اسرع وقت اقدام لازم را به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته را در فواصل سه‌ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

ـ در خصوص بند ۳ـ۴ـ ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران وقت در خصوص انجام اقدامات لازم به منظور حل‌وفصل موضوع با توجه به تکالیف مقررشده در مجامع سنوات گذشته و با عنایت به گزارش سازمان طی نامه شماره 96/100/27321 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ مبنی بر انجام تکلیف لیکن از آنجایی که این بند مجدداً توسط حسابرس محترم گزارش شده است، ضمن عدم پذیرش قصور احتمالی، مقرر شد سازمان منطقه در اسرع وقت اقدام لازم را جهت اجرایی نمودن تکلیف مقررشده معمول و نتیجه را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۲ـ در خصوص بند (۵) گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): با عنایت به تکرار بند مذکور در سنوات گذشته و تکالیف مقررشده با توجه به گزارش سازمان منطقه مبنی بر ارائه مدارک و مستندات به حسابرس مستقل و اعلام مجدد حسابرس در رابطه با عدم دریافت اسناد و مدارک مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت هیئت‌مدیره سازمان مقرر نمود سازمان منطقه موظف است ضمن پیگیری و تعیین تکلیف حساب‌های مذکور و ایجاد سازوکار مناسب در جهت کاهش مطالبات سازمان، نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی قرار دهد.

۳ـ در خصوص بند (۶) گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): با توجه به عدم امکان وصول مطالبات مذکور مقرر شد سازمان منطقه نسبت به درج مبالغ فوق به‌عنوان هزینه قطعی و اعمال اصلاحات و تعدیلات لازم در حساب‌ها اقدام نموده و ضمن اعمال ذخیره مندرج در بند گزارش در حساب‌های مربوطه، نتیجه اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نمایند.

۴- در خصوص بند (۷) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت هیئت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط در عدم اجرای مفاد تکالیف مقرر در جلسه مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ آن سازمان مقرر نمود هیئت‌مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا با به‌کارگیری سازوکار مناسب و مبادله صورت‌جلسات رفع مغایرت و تطبیق حساب با طرف حساب‌های عمده به‌صورت ادواری و انجام پیگیری‌ها و اقدامات لازم نسبت به اخذ به موقع پاسخ تأییدیه‌های ارسالی به ویژه پاسخ تأییدیه‌های بانکی و سرمایه‌گذاری‌ها اقدام نموده و ضمن اعمال اصلاحات و تعدیلات لازم در حساب‌های خود، نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۵- در خصوص بند (۸) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): ضمن تأکید بر مسئولیت مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره وقت سازمان در رابطه با مسئولیت نظارت بر انجام و اجرای دقیق طرح‌ها و پروژه‌ها برابر با مفاد قرارداد‌ها از جمله هرگونه اصلاح در قرارداد پروژه مذکور وفق قوانین و مقررات مربوط، مقرر شد سازمان منطقه تعدیلات و اصلاحات لازم را در حساب‌ها به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۶- در خصوص بند (۹) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورت‌های مالی تلفیقی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار مشروط به انجام تکالیف مقرر در سنوات قبل و سال جاری برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۷- در خصوص بند (۱۰) گزارش بازرس قانونی (تأکید بر مطلب خاص): با توجه به تکرار بند مذکور در سنوات گذشته مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت هیئت‌مدیره در خصوص اجرای مفاد تکالیف مقرر در جلسه مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ آن سازمان، مقرر نمود سازمان منطقه در اسرع وقت جهت اصلاح و صدور اسناد مالکیت اراضی تحت تملک سازمان و رفع مغایرت‌های موجود با رعایت قوانین و مقررات و از طریق مجاری قانونی اقدام لازم را معمول نموده و ضمن اعمال اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در حساب‌ها، نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۸ ـ در خصوص بند (۱۱) گزارش بازرس قانونی (تأکید بر مطلب خاص): با توجه به توضیحات ارائه‌شده سازمان مبنی بر در جریان بودن پرونده مربوطه در مراجع قضایی مقرر شد سازمان منطقه تا تعیین تکلیف موضوعات، پیگیری و اقدام لازم را برای حفظ حقوق سازمان تا حصول نتیجه نهایی به عمل آورده و گزارش پیشرفت اقدامات را هر سه ماه یک‌بار به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، ارائه نمایند.

۹ـ در خصوص بند (۱۲) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: ضمن تأکید بر ضرورت رعایت بودجه مصوب مقرر شد سازمان منطقه گزارش تطبیق عملیات با بودجه مصوب را ضمن هماهنگی با دبیرخانه و حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ به حسابرس مستقل و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید. مسئولیت عدم رعایت بودجه مصوب سالیانه بر عهده مدیران وقت سازمان می‌باشد. همچنین مقرر شد مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه دبیرخانه شورای‌عالی در زمان تهیه و تنظیم بودجه پیشنهاد‌های سازمان‌های مناطق آزاد سرفصل‌هایی نظیر استهلاک و ذخیره سنوات را لحاظ نماید.

۱۰ـ در خصوص بند (۱۳) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی ضمن تأکید بر رعایت کلیه قوانین و مقررات به‌ویژه رعایت کامل مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی در انجام کلیه فرآیند‌های مربوط، مسئولیت هرگونه عدم رعایت و تخلفات ناشی از عدم رعایت قوانین را متوجه مدیرعامل و هیئت‌مدیره وقت سازمان منطقه می‌داند و مسئولیت پاسخگویی با مسئولان فوق‌الذکر خواهد بود.

۱۱ـ در خصوص بند (۱۴) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی:

ـ در خصوص بند ۱ـ ۱۴ ـ گزارش به استماع اعضاء رسید و مقرر شد سازمان منطقه اطلاعات افرادی که با سازمان قرارداد دارند را ارائه دهد.

ـ در خصوص بند ۲ـ ۱۴ـ گزارش مربوط به فرایند اقدامات انجام‌شده در خصوص ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به استحضار اعضا رسید.

۱۲ـ در خصوص بند (۱۵) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: با توجه به تکرار بند مذکور در سنوات گذشته مقرر شد سازمان منطقه آزاد چابهار به منظور رفع این بند از گزارش ضمن هماهنگی با نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کارگروه تخصصی شورای‌عالی اقدامات لازم در این خصوص را انجام و نتیجه اقدامات را تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۱۳ـ در خصوص بند (۱۶) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی بر ضرورت رعایت دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی تأکید نموده و مسئولیت هرگونه عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوطه را در هر مورد با مدیران ذی‌ربط می‌داند. همچنین مقرر شد در خصوص بند ۳ ـ ۱۶ گزارش بازرس قانونی موضوع در شورای حقوقی دبیرخانه مطرح و موضوع رفع ابهام گردد.

۱۴ ـ در خصوص بند (۱۷) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر شد این موضوع در شورای حقوقی دبیرخانه طرح و در این خصوص تعیین تکلیف گردد.

۱۵ ـ در خصوص بند (۱۸) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: با توجه به تکرار موارد بند مذکور در سنوات گذشته، مجمع عمومی بر مسئولیت مستقیم مدیرعامل و هیئت‌مدیره وقت و مدیران ذی‌ربط سازمان در رابطه با عدم اجرای تکالیف تعیین‌شده در بودجه مصوب تأکید نموده‌اند، همچنین مقرر شد دبیرخانه شورای‌عالی تمهیدات لازم در این خصوص را فراهم نموده تا سازمان‌های مناطق در موعد مقرر نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام نمایند.

۱۶ـ در خصوص بند (۱۹) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مستقیم مدیرعامل و هیئت‌مدیره وقت سازمان در خصوص واگذاری‌های صورت گرفته برخلاف مفاد شیوه‌نامه وگذاری [واگذاری] زمین به کارکنان مناطق آزاد (مصوب ۱۳۹۴/۶/۲۶ ابلاغی از طرف دبیرخانه شورای‌عالی و اصلاحیه آن مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ دبیر شورای‌عالی) و عدم پذیرش تخفیف‌های اعطایی در سنوات گذشته و سال مورد رسیدگی، مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به اصلاح قراردادهای واگذاری مطابق با قواعد شیوه‌نامه مذکور اقدام نموده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید. همچنین مقرر شد در صورت تکرار بند مذکور در سنوات آتی کلیه مسئولیت‌های آن مستقیماً متوجه مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره سازمان خواهد بود.

۱۷ـ در خصوص بند (۲۰) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی:

ـ در خصوص بندهای ۱-۲۰ الی ۳-۲۰- مراتب به استماع اعضای مجمع رسید. اعضا مقرر داشتند اعمال ماده ۱۰۶ قانون تجارت و همچنین با توجه به درج حدود اختیارات مدیرعامل در اساسنامه سازمان، رعایت مفاد ماده ۱۲۸ قانون تجارت موضوعیت ندارد.

ـ در خصوص بندهای ۴-۲۰ و ۶-۲۰- پس از استماع گزارش سازمان مقرر شد سازمان منطقه تمهیدات لازم را در جهت ارائه به موقع صورت‌های مالی و رعایت ماده (۲۲) اساسنامه اتخاذ نماید.

ـ در خصوص بند ۵-۲۰- مقرر شد سازمان منطقه در خصوص ارائه پیش‌نویس آیین‌نامه‌های موردنیاز جهت تصویب مجمع عمومی به دبیرخانه شورای‌عالی اقدام لازم را به عمل آورده و همچنین دستورالعمل‌های داخلی در خصوص رویه‌های انجام امور را به تصویب هیئت‌مدیره برساند.

۱۸ـ در خصوص بند (۲۱) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر شد سازمان منطقه اقدامات لازم به منظور حذف بند مذکور را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۶/۳۰ به عمل آورده و نتایج اقدامات را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۱۹ـ در خصوص بند (۲۲) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی:

ـ در خصوص بند ۱-۲۲- مجمع عمومی ضمن تأکید بر انجام تکالیف مقرر در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۶ کارگروه تخصصی شورای‌عالی توسط سازمان منطقه، مسئولیت هرگونه ضرر و زیان احتمالی ناشی از عدم اجرای تکالیف فوق را به عهده مدیران ذی‌ربط می‌داند.

ـ در خصوص بند ۲-۲۲ مقرر شد سازمان منطقه نسبت به انجام اصلاحات و تعدیلات لازم در حساب‌ها و ارائه مدارک و مستندات مربوطه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ اقدام نماید.

ـ در خصوص بند ۳-۲۲- مقرر شد سازمان منطقه مدارک و مستندات موردنیاز حسابرس محترم را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ به ایشان ارائه نماید.

ـ در خصوص بند ۴-۲۲- توضیحات به استماع رسید و موردتوجه مجمع قرار گرفت.

ـ در خصوص بند ۵-۲۲- مقرر شد پیگیری و اقدام لازم برای حفظ حقوق سازمان به عمل آمده و ضمن انجام پیگیری‌های حقوقی و قضایی لازم، نتایج اقدامات صورت گرفته را در مقاطع سه‌ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

ـ در خصوص بند ۶-۲۲- پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان منطقه در این خصوص مقرر شد سازمان منطقه نسبت به انجام اصلاحات لازم اقدام و نتیجه را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید

ـ در خصوص بند ۷-۲۲ـ مقرر شد مدیریت حقوقی دبیرخانه ضمن استعلام موضوع از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این رابطه تعیین تکلیف نماید.

ـ در خصوص بند ۸-۲۲- ضمن تأکید مجمع عمومی بر مسئولیت مدیران وقت ذی‌ربط در خصوص هرگونه ضرر و زیان ناشی از مغایرت‌های موجود مقرر شد سازمان منطقه نسبت به رفع مغایرت و انجام اصلاحات و تعدیلات احتمالی در حساب‌ها اقدام و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

ـ در خصوص بند ۹ـ ۲۲ـ مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران ذی‌ربط در خصوص عدم رعایت مفاد آیین‌نامه معاملات، با توجه به تکرار بند مذکور در سنوات گذشته مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به تعیین تکلیف نهایی موضوع حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ اقدام نموده و نتایج اقدامات صورت گرفته را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۲۰ـ در خصوص بند(۲۳) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر شد در صورت نیاز به اصلاح منشور فرهنگی، سازمان منطقه موضوع را از طریق دبیرخانه پیگیری نموده و فرایند اصلاح از طریق شورای‌عالی انجام پذیرد. همچنین مقرر شد سازمان منطقه نسبت به رعایت ضوابط ابلاغی دبیرخانه اقدام نماید.

۲۱ـ در خصوص بند (۲۴) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: ضمن تأکید بر مسئولیت مدیرعامل و هیئت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط در خصوص هرگونه ضرر و زیان ناشی از عدم اجرای تکالیف مقرر در مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۶/۹/۸ سازمان منطقه آزاد چابهار، مقرر شد سازمان منطقه گزارش لازم در خصوص چگونگی وصول مطالبات سازمان و چگونگی افزایش سرمایه مطروحه در جلسات قبل را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ به دبیرخانه شورای‌عالی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.

۲۲ـ در خصوص بند (۲۵) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: با توجه به عدم ابلاغ دستورالعمل و سازوکار اجرایی توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مقرر شد حسابرس محترم بند مذکور را حذف نماید.

۲۳ـ در خصوص بند (۲۶) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر شد سازمان منطقه نسبت به تعیین تکلیف طرح‌های مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۰/۳۰/ ۱۳۹۷ اقدام و نتایج را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید و دبیرخانه شورای‌عالی بر اساس گزارش‌های توجیهی ارائه‌شده توسط سازمان منطقه تصمیمات لازم را اخذ نماید.

در خصوص بند (۲۷) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مجوزهای لازم را در این خصوص به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید. در صورت عدم ارائه مجوزهای مذکور مجمع عمومی ضمن عدم‌تأیید سفرهای انجام‌شده، مسئولیت آن را متوجه مقامات و مسئولین ذی‌ربط سازمان منطقه می‌داند.

۲۴ـ در خصوص بند (۲۸) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر شد موضوع در شورای حقوقی دبیرخانه مورد رسیدگی قرار گرفته و تکلیف سازمان در این خصوص تعیین گردد.

۲۵ـ در خصوص بند (۲۹) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر شد نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری دبیرخانه شورا موضوع را بررسی و تکالیف مقررشده از سوی کمیته فوق به منزله تکلیف مجمع عمومی تلقی گردیده و سازمان منطقه اقدامات تعیین‌شده توسط کمیته مذکور را اجرا نماید.

۲۶ـ در خصوص بند (۳۰) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران ذی‌ربط در خصوص هرگونه ضرر و زیان وارده به سازمان از بابت عدم دریافت جرایم مربوطه مقرر نمود ضمن انجام اقدامات قانونی لازم نسبت به دریافت جرایم مربوطه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ اقدام نموده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۲۷ـ در خصوص بند (۳۱) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر گردید سازمان منطقه نسبت به تعیین تکلیف موارد متعلق به سازمان با رعایت صرفه و صلاح سازمان و عقد قرارداد با اشخاص طرف حساب و اعمال اصلاحات لازم در حساب‌ها حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ اقدام نموده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۲۸ـ در خصوص بند (۳۲) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: پس از استماع گزارش نمایندگان سازمان منطقه در این رابطه مقرر شد سازمان منطقه نسبت به وصول مطالبات سنوات گذشته حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ اقدام نموده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۲۹ـ در خصوص بند (۳۳) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضاء رسید. سازمان منطقه ضمن برنامه‌ریزی جهت کاهش ضرر و زیان وارده بر سازمان منطقه تدابیر لازم را در حوزه آب و برق انجام داده و نتیجه اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید. همچنین مجمع عمومی مقرر نمود هرگونه ضرر و زیان احتمالی ناشی از افزایش مبلغ مذکور در سنوات آتی متوجه مدیرعامل و هیئت‌مدیره سازمان می‌باشد.

۳۰ـ در خصوص بند (۳۴) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران ذی‌ربط در عدم رعایت مفاد مصوبه (۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰) بر رعایت قوانین و مقررات مربوط تأکید نمود.

۳۱ـ در خصوص بند (۳۵) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مدیرعامل و هیئت‌مدیره وقت و مدیران ذی‌ربط در رابطه با هرگونه ضرر و زیان ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات مقرر نمود، سازمان منطقه نسبت به تعیین تکلیف مبالغ پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید. همچنین مقرر داشتند هیئت‌مدیره در صورت صلاحدید و با مسئولیت خود نسبت به بررسی موضوع اقدام و با رعایت صرفه و صلاح سازمان نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم نمایند.

۳۲ـ در خصوص بند (۳۶) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: پس از استماع توضیحات سازمان منطقه در خصوص بند مذکور مقرر شد سازمان منطقه نسبت به تقویت سیستم کنترل‌های داخلی سازمان و شرکت‌های تابعه اقدام نموده و ضمن انجام اصلاحات لازم در حساب‌ها نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۳۳ـ در خصوص بند (۳۷) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر شد سازمان منطقه اسناد و مدارک را کامل و قابل انطباق با قوانین و مقررات حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ به حسابرس مستقل ارائه نماید.

۳۴ـ در خصوص بند (۳۸) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضاء رسید.

۳۵ـ در خصوص بند (۳۹) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضاء رسید.

۳۶ـ در خصوص بند (۴۰) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضاء رسید.

۳۷ـ با توجه به بند (۹) گزارش حسابرس مستقل( اظهارنظر مقبول گزارش حسابرسی) کارگروه تخصصی شورای‌عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد بر اساس تشخیص دبیر شورای‌عالی و مطابق با سقف مبلغ تعیین‌شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۱ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیئت‌مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

در خصوص افراد دست‌اندرکار در تهیه صورت‌های مالی هر سازمان، مطابق با نظر مدیرعامل آن سازمان و مبلغی معادل با «حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد» پرداخت گردد.

۳۸ـ موسسه حسابرسی آرمان پیام جامع به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی تعیین می‌شود.

۳۹ـ روزنامه اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب می‌شود.

جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی منتخب شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

 

 

ج ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

 

انتخاب دبیر جدید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21531-21/11/1397

(مصوب جلسه ۸۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 15448/97/دش ـ۱۳۹۷/۱۱/۸

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «انتخاب دبیر جدید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» که در جلسه ۸۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«حجة‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر سیدسعیدرضا عاملی به استناد ماده ۲ آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، برای مدت ۴ سال به عنوان دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، انتخاب می‌شود».

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/11 لغايت 1403/02/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون ارجاع اختلاف بین شرکت…
keyboard_arrow_up