آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه دوم اسفند ۹۷

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از
1397/12/11 لغايت 1397/12/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

تصویب‌نامه در خصوص انتزاع بخش هرمز از شهرستان قشم در استان هرمزگان        

تصویب‌نامه در خصوص الحاق روستاهای کلنو و لرگان از دهستان بیرون‏بشم بخش مرزن‏آباد شهرستان چالوس به بخش مرکزی شهرستان کلاردشت استان مازندران

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان پارس‌آباد استان اردبیل          

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان بوشهر         

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان دهلران استان ایلام   

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خمیر در استان هرمزگان       

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای هنگویه دهستان فرامرزان بخش جناح شهرستان بستک در استان هرمزگان به شهر

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای اربطان دهستان بدوستان غربی بخش خواجه شهرستان هریس در استان آذربایجان شرقی به شهر  

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای ونایی دهستان گودرزی بخش اشترینان شهرستان بروجرد در استان لرستان به شهر

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای کوهیچ دهستان فتویه بخش مرکزی شهرستان بستک در استان هرمزگان، به شهر       

اصلاح تصویب‏نامه شماره ۹۹۶۰۱/ت۴۳۱۵۵هـ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۸          

اصلاح ماده (۲۱) آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی   

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان‌های جم، کنگان در استان بوشهر

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان‌های استان کردستان  

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان قائنات در استان خراسان جنوبی   

تصویب‌نامه در خصوص ادغام روستاهای تیل‏آباد و محمدعلی‏آباد دهستان شمه‏ساران در استان گلستان به عنوان روستای تیل‏آباد

تصویب‌نامه در خصوص ادغام روستای یکه سعود پایین در استان خراسان شمالی، با روستاهای یکه سعود بالا و حسن‏آباد به عنوان روستای یکه‌سعود          

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان طالقان در استان البرز   

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای جوادیه الهیه در دهستان بهرمان بخش نوق شهرستان رفسنجان استان کرمان به شهر

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان بم استان کرمان       

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای ده‏کهان دهستان ده‏کهان بخش مرکزی شهرستان کهنوج در استان کرمان به شهر          

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای رمشک مرکز دهستان رمشک بخش چاه دادخدا شهرستان قلعه گنج در استان کرمان به شهر        

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان کرمان

تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستاهای سی‏ریز، ده‏خواجه، فتح‏آباد، ده‏بالاسی‏ریز، موروییه و ده‏نو به شهر

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان جیرفت استان کرمان

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان طارم استان زنجان   

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان چهار محال و بختیاری  

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری      

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمد یونس حقانی به عنوان عضو غیرموظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار          

لغو بند (الف) تصویب‏نامه شماره ۲۳۲۸۰۰/ت۴۱۵۷۶ک مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۸          

الحاق تبصره (۸) به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء‌های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور      

اصلاح جزء (۴) تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۷) اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ        

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها        

آیین‌نامه ایمنی در کارگاه‌های سنگبری  

 

 

تصویب‌نامه در خصوص انتزاع بخش هرمز از شهرستان قشم در استان هرمزگان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21550-14/12/1397

شماره ۱۶۴۹۱۴/ت۵۵۹۹۰هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۸

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۱۵۴۸۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۶ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

بخش هرمز از شهرستان قشم در استان هرمزگان منتزع و به شهرستان بندرعباس ملحق می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص الحاق روستاهای کلنو و لرگان از دهستان بیرون‏بشم بخش مرزن‏آباد شهرستان چالوس به بخش مرکزی شهرستان کلاردشت استان مازندران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21550-14/12/1397

شماره ۱۶۴۱۸۱/ت۵۵۳۶۳هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۷

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۷۷۹۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۱ وزارت کشـور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعـاریف و ضوابـط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

روستاهای کلنو و لرگان از دهستان بیرون‏بشم بخش مرزن‏آباد شهرستان چالوس در استان مازندران منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به دهستان کلاردشت شرقی بخش مرکزی شهرستان کلاردشت استان یادشده ملحق می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

متن کامل PDF شماره یک

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان پارس‌آباد استان اردبیل

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21550-14/12/1397

شماره ۱۶۴۱۸۰/ت۵۵۵۱۵هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۷

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۴۹۳۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

الف ـ دهستان بران به مرکزیت روستای بران سفلی از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های زیر مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، در بخش اصلاندوز شهرستان پارس‌آباد استان اردبیل ایجاد ‌می‏شود:

۱ـ چوخلی‏قوئی حاج‌اکبر، ۲ـ چوخلی‏قوئی خداش، ۳ـ اللهوردی، ۴ـ چوخلی‏قوئی بهادر و همت، ۵ ـ گیکلوعلی‌گل‌مراد (قشلاق تولیکلو گلمرادی)، ۶ ـ بران سفلی، ۷ـ چوخلی‌قوئی حاج‌حسن اختری، ۸ ـ حاج‌خان‌علی، ۹ـ چوخلی‌قوئی ‌حاج‌رمضان، ۱۰ـ اجاق، ۱۱ـ قوشا قشلاق حسن‌، ۱۲ـ چوخلی‌قوئی حاج‌حسن‌علی، ۱۳ـ تره‌چی، ۱۴ـ چوخلی‌قوئی‌ سواد، ۱۵ـ قشلاق ‌چوخلی‌قوئی ‌حسین (چوخلی‏قوئی حسین آق‏باشلار)، ۱۶ـ حاج‌پنجالو، ۱۷ـ جلیل‌لو، ۱۸ـ سازمان امور عشایر، ۱۹ـ قره‌تکانلو امرالله، ۲۰ـ قره‌تکانلو، ۲۱ـ اسماعیل‌کندی ‌یک، ۲۲ـ اسماعیل‌کندی‌دو، ۲۳ـ قره‌تکانلوخیرالله، ۲۴ـ کاظم‌اوغلان، ۲۵ـ فرج‌الله‌نماز، ۲۶ـ حاجی‌بالاخان، ۲۷ـ قارشقا‌تپه‌سی علیا، ۲۸ـ ایری‌دره‌حاج محبت، ۲۹ـ کاظم‌اوغلان اصغر، ۳۰ـ مرزوهلو،۳۱ـ فرج‌الله قدیر، ۳۲ـ علملو ‌شاه‌علی، ۳۳ـ ایری‌دره حاج چاپار، ۳۴ـ فرج‌اله حاج‌سارخان، ۳۵ـ علم ‌لوساری، ۳۶ـ علم لو محمدقلی، ۳۷ـ علم‌ لو وزیر، ۳۸ـ آلاپایاخ، ۳۹ـ ایاخ ایری حاج‌محمدعلی، ۴۰ـ حاج‌طالب، ۴۱ـ حاج‌غلام، ۴۲ ـ گیکلو حاج خان آقا (قشلاق تولکیلوگوجه‌لر).

ب ـ دهستان اصلاندوز شرقی به مرکزیت روستای آق‌قباق سفلی از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‏های زیر مطابق نقشه پیوست، در بخش اصلاندوز ایجاد ‌می‏شود:

۱ـ قشلاق حاج‌آقا علی (قشلاق حاج‏آقا قلی)، ۲ ـ قشلاق حاج‌بایندور، ۳ ـ نورمحمد کندی علیا، ۴ ـ حسین‌قشلاقی کورابازلو، ۵ ـ خانلر قشلاقی ‌حاج ‌بالا بیگ‌لو خانلر قشلاقی ‌حاج ‌الم‌قلی، ۶ـ ‌حسین‌قشلاقی خواجه‌لو، ۷ـ نورمحمدکندی‌سفلی، ۸ ـ نورمحمدکندی‌وسطی، ۹ـ محبوب‌کندی، ۱۰ـ عمران‌آباد، ۱۱ـ قشلاق‌بالاجا، ۱۲ـ حاج‌اسیرکندی، ۱۳ـ آق‌قباق وسطی، ۱۴ـ تیمورکندی، ۱۵ـ آق قباق قلنج‌خان‌کندی، ۱۶ـ قشلاق‌حاج‌نصی، ۱۷ـ آق‌قباق ‌سفلی، ۱۸ـ آق‌‌قباق‌گلشادکندی، ۱۹ـ آق‌قباق علیا، ۲۰ـ حاج‌امیرکندی، ۲۱ـ سرخای بیگلو.

پ ـ نام دهستان اصلاندوز بخش اصلاندوز، به اصلاندوز غربی و مرکز آن به روستای گدایلو تغییر ‌می‌یابد.

ت ـ مرکز دهستان‌ قشلاق غربی بخش اصلاندوز، به روستای دلیک یارقان تغییر می‏یابد.

ث ـ بخش بران به مرکزیت روستای بران علیا از ترکیب دهستان‌های بران و قشلاق غربی در شهرستان پارس‌آباد ایجاد می‏شود.

ج ـ شهرستان اصلاندوز به مرکزیت شهر اصلاندوز از ترکیب بخش‏های زیر در استان اردبیل ایجاد ‌می‏شود:

۱ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر اصلاندوز شامل دهستان‌های اصلاندوز غربی و اصلاندوز شرقی.

۲ـ بخش بران شامل دهستان‌های بران و قشلاق غربی.

چ ـ محدوده جغرافیایی بخش‏های مرکزی و اسلام‏آباد شهرستان پارس‌آباد مطابق نقشه پیوست تغییر می‏یابد.

ح ـ روستای قشلاق‌حاج‌شیرین‌مصیب و مزرعه‏ها و مکان‌های تابع آن از دهستان قشلاق‌شرقی بخش قشلاق‌دشت شهرستان بیله‌سوار در استان اردبیل منتزع و مطابق نقشه پیوست به دهستان شهرک بخش اسلام‌آباد شهرستان پارس‌آباد ملحق ‌می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

متن کامل PDF شماره دو

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان بوشهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21550-14/12/1397

شماره ۱۶۴۹۳۵/ت۵۵۵۰۹هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۸

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۳۰۹۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای بهارستان دهستان جم بخش مرکزی شهرستان جم در استان بوشهر به شهر تبدیل و به عنوان شهر بهارستان شناخته می‏شود.

۲ـ روستای بیدخون دهستان عسلویه بخش مرکزی شهرستان عسلویه در استان یادشده به شهر تبدیل و به عنوان شهر بیدخون شناخته می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان دهلران استان ایلام

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21550-14/12/1397

شماره ۱۶۴۹۲۹/ت۵۵۵۱۲هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۸

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۳۸۶۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

الف ـ دهستان دال‏پری به مرکزیت روستای جلیزی بالا از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، در بخش موسیان شهرستان دهلران استان ایلام ایجاد می‏شود:

۱ ـ جلیزی بالا ۲ـ جلیزی پایین ۳ـ چم صریم ۴ـ علی نعیر ۵ ـ سادات دال‌پری ۶ ـ پاسگاه مرزی چم صریم ۷ـ پاسگاه مرزی نهر عنبر ۸ ـ قرارگاه ارتش ۹ـ طرح دامداری و کشاورزی اتکا ۱۰ـ چم فاضل ۱۱ـ چشمه شیرین ۱۲ـ غور ۱۳ـ دال پری ۱۴ـ خسوه ۱۵ـ شن و ماسه دینارکوه

ب ـ بخش دشت عباس به مرکزیت روستای دشت عباس از ترکیب دهستان‏های دشت عباس و ابوغویر در شهرستان دهلران ایجاد می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

متن کامل PDF شماره سه

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خمیر در استان هرمزگان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21550-14/12/1397

شماره ۱۶۴۹۲۱/ت۵۵۵۳۶هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۸

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۵۵۲۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۴/۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قـانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای پل شرقی مرکز دهستان خمیر بخش مرکزی شهرستان خمیر در استان هرمزگان، پس از ادغام با روستای پل انگور، به شهر تبدیل و به عنوان شهر پل شناخته می‏شود.

۲ـ مرکز دهستان خمیر، به روستای درگور تغییر می‏یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای هنگویه دهستان فرامرزان بخش جناح شهرستان بستک در استان هرمزگان به شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21550-14/12/1397

شماره ۱۶۴۱۷۱/ت۵۵۲۱۱هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۷

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۲۱۳۱۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ وزارت کشور و به استـناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستای هنگویه دهستان فرامرزان بخش جناح شهرستان بستک در استان هرمزگان ، به شهر تبدیل و به عنوان شهر هنگویه شناخته می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای اربطان دهستان بدوستان غربی بخش خواجه شهرستان هریس در استان آذربایجان شرقی به شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21550-14/12/1397

شماره ۱۶۴۱۶۲/ت۵۶۰۴۴هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۷

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۱۶۳۵۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۰ وزارت کشور و به استـناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستای اربطان دهستان بدوستان غربی بخش خواجه شهرستان هریس در استان آذربایجان شرقی، به شهر تبدیل و به عنوان شهر اربطان شناخته می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای ونایی دهستان گودرزی بخش اشترینان شهرستان بروجرد در استان لرستان به شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21550-14/12/1397

شماره ۱۶۴۱۷۳/ت۵۵۵۸۱هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۷

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۶۳۵۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۷ وزارت کشور و به استـناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستای ونایی دهستان گودرزی بخش اشترینان شهرستان بروجرد در استان لرستان، به شهر تبدیل و به عنوان شهر ونایی شناخته می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای کوهیچ دهستان فتویه بخش مرکزی شهرستان بستک در استان هرمزگان، به شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21550-14/12/1397

شماره ۱۶۴۱۷۲/ت۵۵۷۱۵هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۷

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۷۸۱۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۵/۸ وزارت کشور و به استـناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستای کوهیچ دهستان فتویه بخش مرکزی شهرستان بستک در استان هرمزگان، به شهر تبدیل و به عنوان شهر کوهیچ شناخته می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تصویب‏نامه شماره ۹۹۶۰۱/ت۴۳۱۵۵هـ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21550-14/12/1397

شماره ۱۶۵۴۱۸/ت۵۵۱۸۵هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۲۰۵۸۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

۱ـ بند (۱) تصویب‏نامه شماره ۹۹۶۰۱/ت۴۳۱۵۵هـ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۷ لغو و شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح می‏شود.

۲ـ روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های سورک علیا، سورک سفلی، هفتهر، بیدک علیا، بیدک سفلی، توتکین، چاه‏بادام، مزرعه آخوند و مزرعه علی‏شفیع از دهستان سورک بخش بفروئیه شهرستان میبد منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به دهستان ندوشن بخش ندوشن شهرستان یادشده ملحق می‏شود.

۳ ـ مرکز دهستان سورک از روستای سورک به روستای درین دهستان یادشده تغییر می‏یابد.

۴ ـ نام دهستان سورک به درین تغییر می‏یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

متن کامل PDF شماره چهار

 

 

اصلاح ماده (۲۱) آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21550-14/12/1397

شماره ۱۶۴۱۷۴/ت۵۴۴۲۷هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۷

نهادهای عمومی و دولتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۱۴۵۲۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲۱) آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۰۴۴۶/ت۲۵۲۱۴هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می‌شود:

تبصره۲ـ مسئولیت خروج موقت و اخذ مجوز هیئت‌وزیران در خصوص اموال هنری با قدمت زیر صدسال که مالکیت آن با دولت (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) است، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، برای شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور پس از اعلام و ثبت در سامانه سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با وزارت مذکور می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان‌های جم، کنگان در استان بوشهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21551-15/12/1397

شماره ۱۶۴۱۸۲/ت۵۵۷۴۱هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۷

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۱۰۳۵۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

۱ـ روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های لاورده، لاورگل، هفت‏چاه و سه‏چاه از دهستان جم بخش مرکزی شهرستان جم در استان بوشهر منتزع و مطابق نقشه پیوست شماره (۱) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به دهستان طاهری بخش مرکزی شهرستان کنگان در استان یادشده ملحق می‏‏شود.

۲ـ محدوده جغرافیایی دهستان طاهری بخش مرکزی شهرستان کنگان مطابق نقشه پیوست شماره (۱)، اصلاح می‏شود و مرکز آن به روستای پرک تغییر می‏یابد.

۳ـ دهستان تمبک به مرکزیت روستای قلعه‏میان از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های قلعه‏میان، هنویز، سایت اختر و منطقه ویژه پارس جنوبی شماره (۳)، مطابق نقشه پیوست شماره (۲) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، در بخش مرکزی شهرستان کنگان ایجاد می‏شود.

۴ـ دهستان شیرینو به مرکزیت روستای شیرینو از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های شیرینو، لاورده، لاورگل و شصت‏پیچ، مطابق نقشه پیوست شماره (۱)، در بخش مرکزی شهرستان کنگان ایجاد می‏شود.

۵ ـ بخش سیراف به مرکزیت شهر سیراف از ترکیب دهستان‏های طاهری و شیرینو در شهرستان کنگان ایجاد می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

متن کامل PDF شماره پنج

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان‌های استان کردستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21551-15/12/1397

شماره ۱۶۴۱۷۶/ت۵۳۰۱۳هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۷

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۲۱۸ مورخ ۱۳۹۵/۱/۸ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای مشیرآباد پنجه از دهستان پنجه‏علی جنوبی بخش مرکزی شهرستان قروه در استان کردستان، منتزع و مطابق نقشه پیوست شماره (۱) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به دهستان ئیلاق جنوبی بخش بلبان‏آباد شهرستان دهگلان در استان یادشده ملحق می‏شود.

۲ـ روستاها و مکان‏های سوراو، سرداو، کانی‏خراط و کانی‏سیف از دهستان بله‏که بخش آرمرده شهرستان بانه در استان کردستان، منتزع و مطابق نقشه پیوست شماره (۲) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به دهستان ننور بخش ننور شهرستان یادشده ملحق می‏شوند.

۳ـ روستای میرآباد علیا از دهستان کانی‏سور بخش نمشیر شهرستان بانه منتزع و مطابق نقشه پیوست شماره (۳) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به دهستان شوی بخش مرکزی شهرستان یادشده ملحق می‏شود.

۴ـ روستاهای قالوچه و قره‏دره از دهستان کانی‏شیرین بخش کرفتو شهرستان دیواندره در استان کردستان منتزع و مطابق نقشه پیوست شماره (۴) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به دهستان قراتوره بخش مرکزی همان شهرستان ملحق می‏شوند.

۵ ـ مراکز دهستان‏های آبیدر بخش مرکزی شهرستان سنندج، بدر بخش مرکزی شهرستان قروه و ئیلاق‏جنوبی بخش بلبان‏آباد شهرستان دهگلان در استان ‏کردستان، به ترتیب به روستاهای کیلانه، ویهج و گردمیران علیا تغییر می‏یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

متن کامل PDF شماره شش

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان قائنات در استان خراسان جنوبی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21551-15/12/1397

شماره ۱۶۴۱۷۸/ت۵۵۳۶۲هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۷

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۱۳۸۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستاها، مزرعه‌ها و مکان‏های برج محمدان (برج محمد)، شهرک سنیدر، کلاته قاینی، قلعه دختر، شند، دعوت و سیستانک از دهستان افین بخش زهان شهرستان زیرکوه در استان خراسان جنوبی منتزع و مطابق نقشه پیوست که تاییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به دهستان قائن بخش مرکزی شهرستان قائنات استان یادشده ملحق می‏شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

متن کامل PDF شماره هفت

 

 

تصویب‌نامه در خصوص ادغام روستاهای تیل‏آباد و محمدعلی‏آباد دهستان شمه‏ساران در استان گلستان به عنوان روستای تیل‏آباد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21551-15/12/1397

شماره ۱۶۷۰۹۰/ت۵۵۵۳۷هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۸ به پیشنهاد شماره ۵۵۲۹۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستاهای تیل ‏آباد و محمدعلی‏ آباد دهستان چشمه ‏ساران بخش چشمه‏ ساران شهرستان آزادشهر در استان گلستان با هم ادغام و به عنوان روستای تیل ‏آباد شناخته می‏ شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص ادغام روستای یکه سعود پایین در استان خراسان شمالی، با روستاهای یکه سعود بالا و حسن‏آباد به عنوان روستای یکه‌سعود

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21551-15/12/1397

شماره ۱۶۷۱۰۹/ت۵۶۱۰۴هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۸ به پیشنهاد شماره ۱۲۲۹۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستای یکه سعود پایین مرکز دهستان جرگلان بخش جرگلان شهرستان راز و جرگلان در استان خراسان شمالی، با روستاهای یکه سعود بالا و حسن‏آباد دهستان یادشده ادغام و به عنوان روستای یکه‌سعود شناخته می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان طالقان در استان البرز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21551-15/12/1397

شماره ۱۶۴۱۷۷/ت۵۵۳۶۴هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۷

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۷۵۴۹۷ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‏ های پرده ‏سر، جزن، جزینان، سیدآباد، حسنجون و خسبان از دهستان کناررود بخش بالاطالقان شهرستان طالقان استان البرز منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به دهستان میان‏ طالقان بخش مرکزی شهرستان یادشده ملحق می‏ شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

متن کامل PDF شماره هشت

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای جوادیه الهیه در دهستان بهرمان بخش نوق شهرستان رفسنجان استان کرمان به شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21555-20/12/1397

شماره ۱۶۸۷۲۲/ت۵۶۰۱۷هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۵۸۳۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ وزارت کـشور و به استناد ماده (۱۳) قـانون تعاریف و ضوابـط تقسـیمات کـشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستای جوادیه الهیه در دهستان بهرمان بخش نوق شهرستان رفسنجان استان کرمان، به شهر تبدیل و به‏عنوان شهر جوادیه الهیه شناخته می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان بم استان کرمان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21555-20/12/1397

شماره ۱۶۸۸۱۸/ت۵۶۱۷۵هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۸۹۳۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ دهستان ابارق به مرکزیت روستای ابارق از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر، مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، در بخش مرکزی شهرستان بم استان کرمان ایجاد می‏شود:

۱ـ پاسگاه تهرود، ۲ـ خانه خاتون، ۳ـ سعدآباد سفلی، ۴ـ سعدآباد علیا، ۵ ـ شمس‏آباد، ۶ ـ نگور، ۷ـ قلعه ارجمند، ۸ ـ ابارق، ۹ـ دک، ۱۰ـ ده خانی، ۱۱ـ فتح‏آباد، ۱۲ـ قلعه زنگی، ۱۳ـ آغچه، ۱۴ـ اسماعیل‏آباد، ۱۵ـ پاقلعه، ۱۶ـ پای بنه، ۱۷ـ پرمنوییه، ۱۸ـ چوچون، ۱۹ـ سبزوییه،۲۰ـ سرآسیاب، ۲۱ـ محمودآباد، ۲۲ـ میان جاویه، ۲۳ـ باغ گل، ۲۴ـ بنه اسفندی، ۲۵ـ بنه سوخته چار، ۲۶ـ نرچلیم، ۲۷ـ تنگ سبز، ۲۸ـ تیزآهنگ، ۲۹ـ سرتشتک، ۳۰ ـ سروستان، ۳۱ـ کلیلی، ۳۲ـ علی‏آباد یک، ۳۳ـ علی‏آباد دو، ۳۴ـ گود سوخته چار، ۳۵ـ بنه گینه، ۳۶ـ دو تخته، ۳۷ـ تلمبه جهادی، ۳۸ـ بیدان، ۳۹ـ نغورمی، ۴۰ـ آبیدک، ۴۱ـ اناران، ۴۲ـ بادامی، ۴۳ـ پده، ۴۴ـ پشت قلعه، ۴۵ـ پشت گدار، ۴۶ـ زرک، ۴۷ ـ شیوند، ۴۸ ـ عامریه، ۴۹ـ قلعه گبری، ۵۰ ـ چشمه‏ها، ۵۱ـ مهدی‏آباد، ۵۲ـ مریج باغ، ۵۳ـ قوچی، ۵۴ـ زیرگدار، ۵۵ ـ رستوران سنتی خیام، ۵۶ ـ برج دیده‏بانی دوراهی، ۵۷ ـ قلعه نو.

ب ـ دهستان دریجان به مرکزیت روستای دریجان از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر، مطابق نقشه پیوست در بخش مرکزی شهرستان بم ایجاد می‏شود:

۱ـ سابات، ۲ـ گزین، ۳ـ دارزین یک، ۴ـ دارزین دو، ۵ ـ دربر، ۶ ـ مالک‏آباد، ۷ـ دریجان، ۸ ـ پوطار، ۹ـ توکل‏آباد، ۱۰ـ حمید، ۱۱ـ سنگ سیاه یک، ۱۲ـ سنگ سیاه دو، ۱۳ـ مهرآباد، ۱۴ـ آب کهو، ۱۵ـ آبله‏ای، ۱۶ـ چشمه‏ها پایین، ۱۷ـ چشمه‏ها بالا، ۱۸ـ درزار، ۱۹ـ گوروییه، ۲۰ـ اناران، ۲۱ـ دهنه سرآسیاب، ۲۲ـ زوبین، ۲۳ـ سیاه کم، ۲۴ـ طاغوک، ۲۵ـ کهن سختک، ۲۶ ـ کلکن، ۲۷ ـ دره بیدان، ۲۸ ـ دره اسپید، ۲۹ـ گزدان، ۳۰ـ مغوییه، ۳۱ـ مهرویه، ۳۲ـ دهو، ۳۳ـ سقدروییه، ۳۴ـ گزوکان، ۳۵ـ میان جوب، ۳۶ـ سرمزنگ، ۳۷ـ گزپتن، ۳۸ـ نمردی، ۳۹ـ پابده، ۴۰ـ فدوا، ۴۱ـ برج دیده‏بانی دوراهی دارزین، ۴۲ـ آبگرم، ۴۳ـ چنارو، ۴۴ـ شرکت هریس، ۴۵ـ در مزار، ۴۶ـ کوتوا، ۴۷ـ دهنو، ۴۸ ـ آدوری، ۴۹ـ دسک، ۵۰ ـ مزین، ۵۱ـ دسک بالا، ۵۲ـ اسلام‏آباد، ۵۳ـ آب توت، ۵۴ـ آب زار چوب، ۵۵ ـ باغ بالا، ۵۶ ـ بیدنگو، ۵۷ ـ تیتوپر، ۵۸ ـ دره گردو، ۵۹ـ کن کینو، ۶۰ ـ کنیگو، ۶۱ـ گرو، ۶۲ـ نایین، ۶۳ـ زین قویه، ۶۴ـ کهنوج، ۶۵ ـ میراحمدی، ۶۶ ـ بنه هیکل، ۶۷ ـ کهن یوسف خان، ۶۸ ـ باغ تک، ۶۹ـ برو، ۷۰ـ سیددامنه، ۷۱ـ گود پده، ۷۲ـ گوک، ۷۳ـ بگ بید، ۷۴ـ درزرب، ۷۵ ـ درهوریم، ۷۶ ـ زناقی، ۷۷ ـ سرپریده، ۷۸ ـ سره گر، ۷۹ـ کلوپده.

پ ـ بخش دهبکری به مرکزیت روستای دهبید از ترکیب دهستان های دهبکری و ابارق در شهرستان بم ایجاد می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

متن کامل PDF شماره نه

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای ده‏کهان دهستان ده‏کهان بخش مرکزی شهرستان کهنوج در استان کرمان به شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21555-20/12/1397

شماره ۱۶۸۷۲۰/ت۵۶۲۱۳هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۹۷۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستای ده‏ کهان دهستان ده ‏کهان بخش مرکزی شهرستان کهنوج در استان کرمان، به شهر تبدیل و به‏ عنوان شهر ده‏ کهان شناخته می‏ شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای رمشک مرکز دهستان رمشک بخش چاه دادخدا شهرستان قلعه گنج در استان کرمان به شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21555-20/12/1397

شماره ۱۶۸۷۲۴/ت۵۶۲۲۴هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۹۹۹۷۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای رمشک مرکز دهستان رمشک بخش چاه دادخدا شهرستان قلعه گنج در استان کرمان، به شهر تبدیل و به عنوان شهر رمشک شناخته می‏شود.

۲ـ مرکز دهستان رمشک به روستای کنگرو تغییر می‏یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان کرمان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21555-20/12/1397

شماره ۱۶۸۷۱۱/ت۵۵۲۰۰هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ به پیشنهاد شماره ۲۰۹۳۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ نقطه روستایی عباس‏آباد با روستای علی‏آباد عمران دهستان دولت‏آباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت در استان کرمان، ادغام و به عنوان روستای علی‏آباد عمران شناخته می‏شوند.

۲ـ روسـتای علی‏آباد عمـران بـه شهـر تبدیل و بـه عنـوان شهـر عـلی‏آبـاد شناخته می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستاهای سی‏ریز، ده‏خواجه، فتح‏آباد، ده‏بالاسی‏ریز، موروییه و ده‏نو به شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21555-20/12/1397

شماره ۱۶۸۷۲۳/ت۵۵۵۱۴هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ به پیشنهاد شماره ۴۹۷۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستاهای سی‏ ریز، ده‏ خواجه، فتح ‏آباد، ده‏ بالاسی ‏ریز، موروییه و ده ‏نو دهستان سی‏ ریز بخش یزدان ‏آباد شهرستان زرند در استان کرمان پس از ادغام، به شهر تبدیل و به‏ عنوان شهر سی‏ ریز شناخته می شوند.

۲ـ مرکز دهستان سی‏ ریز از روستای سی ریز به روستای سنگ تغییر می‏ یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان جیرفت استان کرمان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21555-20/12/1397

شماره ۱۶۸۸۲۱/ت۵۶۰۷۷هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۷۲۴۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ دهستان فردوس به مرکزیت روستای فردوس از ترکیب روستاها، مزرعه ‏ها و مکان‏ های زیر، مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، در بخش مرکزی شهرستان جیرفت استان کرمان ایجاد می‏‏ شود:

۱ـ فردوس، ۲ـ چمک، ۳ـ اسلام ‏آباد، ۴ـ فتح ‏آباد علیا، ۵ ـ عباس ‏آباد، ۶ ـ بلال ‏آباد، ۷ ـ کل زنگوییه، ۸ ـ دره گرما، ۹ـ نازدشت، ۱۰ـ گدار توت، ۱۱ـ سرگز، ۱۲ـ سرگز پایین، ۱۳ـ درگز، ۱۴ـ خمر و توییه، ۱۵ـ سنگوییه، ۱۶ ـ کلاغوییه، ۱۷ ـ چاه افغان، ۱۸ ـ چلو، ۱۹ـ انگر چاله، ۲۰ ـ دوزخ دره، ۲۱ـ دره بمی، ۲۲ـ شکوییه، ۲۳ـ گودرزان، ۲۴ـ کوران، ۲۵ ـ غزالان، ۲۶ ـ باغ نظری، ۲۷ ـ جورکان، ۲۸ ـ جنت‏ آباد، ۲۹ـ درقنات، ۳۰ ـ گلی گز، ۳۱ـ زیارت حضرت عباس، ۳۲ـ تلمبه یارقلی ده شرکا، ۳۳ـ بغبغوییه، ۳۴ـ باغ نایب، ۳۵ـ مورتی، ۳۶ـ بره عرب، ۳۷ـ صولوییه، ۳۸ـ الله ‏آباد، ۳۹ـ دوغ ‏آباد، ۴۰ـ کل خرگوشی، ۴۱ـ قلعه گبری، ۴۲ـ باغ بیابان، ۴۳ـ آب‏-بید، ۴۴ـ میان ده، ۴۵ـ ده نظام، ۴۶ـ سرخو سفلی، ۴۷ـ سرخو علیا، ۴۸ـ تمبری، ۴۹ـ جعفرآباد، ۵۰ ـ تلمبه مستضعفان، ۵۱ـ تلمبه نظری و شرکا، ۵۲ـ چلیتان، ۵۳ـ کل قنبر، ۵۴ـ سورگاه، ۵۵ ـ سفیدباغ، ۵۶ ـ آبگرم، ۵۷ ـ معدن صولوییه

ب ـ بخش اسفندقه به مرکزیت روستای دولت آباد از ترکیب دهستان‏ های اسفندقه و فردوس در شهرستان جیرفت ایجاد می‏ شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

متن کامل PDF شماره ده

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان طارم استان زنجان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21555-20/12/1397

شماره ۱۶۴۹۰۵/ت۵۵۳۵۹هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۸

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۲۰۲۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های الزین، سرخه دیزج، جزونق و شیراب از دهستان دستجرده بخش چورزق شهرستان طارم در استان زنجان منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به دهستان گیلوان بخش مرکزی شهرستان یادشده ملحق می‏شود.

ب ـ مرکز دهستان گیلوان به روستای مامالان تغییر می‏یابد.

پ ـ دهستان تشویر به مرکزیت روستای تشویر از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر مطابق نقشه پیوست موضوع بند (الف) این تصویب نامه در بخش مرکزی شهرستان طارم ایجاد می‏شود:

۱ـ تشویر ۲ـ گیلانکشه ۳ـ تسکین ۴ـ الزین ۵ ـ محمدآباد خواجه بیگلو ۶ ـ چمله ۷ ـ سرخه دیزج ۸ ـ جزونق ۹ـ لهنه ۱۰ـ پرچینه ۱۱ـ زرده ۱۲ـ سرداب ۱۳ـ شندستان ۱۴ـ قمیشک ۱۵ ـ چوبدرشاهی ۱۶ ـ بابامرغوز ۱۷ ـ زاچکان ۱۸ ـ نقل‏آباد ۱۹ـ کویان ۲۰ـ شیراب ۲۱ـ شورزگاه ۲۲ـ هندی کندی (هندی کندی جدید) ۲۳ـ هندی کندی قدیم.

ت ـ بخش گیلوان به مرکزیت روستای گیلوان از ترکیب دهستان‏های گیلوان و تشویر در شهرستان طارم ایجاد می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

متن کامل PDF شماره یازده

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان چهار محال و بختیاری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21555-20/12/1397

شماره ۱۶۴۸۸۱/ت۵۵۵۱۰هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۸

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۳۰۹۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ دهستان ارمند از بخش مرکزی شهرستان لردگان در استان چهار محال و بختیاری منتزع و به بخش خانمیرزا شهرستان یادشده ملحق می‏شود.

ب ـ دهستان سپیدار به مرکزیت روستای سونک از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، در بخش خانمیرزا ایجاد می‏شود:

۱ـ بوگر ۲ـ مسن ۳ـ سرتنگ مسن ۴ـ سونک ۵ ـ نازک ۶ ـ دادا

پ ـ نام روستای ارمند علیا دهستان ارمند، به ارمند تغییر می‏یابد.

ت ـ بخش ارمند به مرکزیت روستای ارمند از ترکیب دهستان‏های سپیدار و ارمند در شهرستان لردگان ایجاد می‏شود.

ث ـ مرکز دهستان خانمیرزا بخش خانمیرزا از شهر آلونی به روستای دو مکان تغییر می‌یابد.

ج ـ شهرستان خانمیرزا به مرکزیت شهر آلونی از ترکیب بخش‏های زیر در استان چهارمحال و بختیاری ایجاد می‏شود:

۱ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر آلونی شامل دهستان‏های جوانمردی و خانمیرزا

۲ـ بخش ارمند

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

متن کامل PDF شماره دوازده

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21555-20/12/1397

شماره ۱۶۴۱۶۱/ت۵۵۵۴۱هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۷

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۵۶۱۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۵ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای فیل‏آباد مرکز دهستان سراب ‏پایین بخش باباحیدر شهرستان فارسان در استان چهارمحال‏ و بختیاری، به شهر تبدیل و به‏عنوان شهر فیل‏آباد شناخته می‏شود.

۲ـ مرکز دهستان سراب ‏پایین، به روستای عیسی‏آباد تغییر می‏یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمد یونس حقانی به عنوان عضو غیرموظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21555-20/12/1397

شماره ۱۶۴۸۵۷/ت۵۶۳۲۳ک ـ۱۳۹۷/۱۲/۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 24/11/1397 و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

آقای محمد یونس حقانی به عنوان عضو غیر موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار به مدت سه سال جایگزین آقای محمد حسین ملک زادگان می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

لغو بند (الف) تصویب‏نامه شماره ۲۳۲۸۰۰/ت۴۱۵۷۶ک مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21555-20/12/1397

شماره ۱۶۴۱۷۹/ت۵۵۸۲۷هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۷

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۱۱۹۱۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ بند (الف) تصویب‏نامه شماره ۲۳۲۸۰۰/ت۴۱۵۷۶ک مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۵ لغو و عنوان بندهای بعدی به ترتیب اصلاح می‏شود.

۲ـ روستاها، مزرعه ها و مکان‏های دوشانجق، جلوگیر، کریق بزرگ، سعید خانلو، دکمه داغلوی و قوناق قران، از دهستان یورتچی غربی بخش کورائیم شهرستان نیر استان اردبیل منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به دهستان یورتچی شرقی بخش یادشده ملحق می‏شوند.

۳ـ دهستان یورتچی غربی از بخش کورائیم شهرستان نیر منتزع و به بخش مرکزی شهرستان یادشده ملحق می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

متن کامل PDF شماره سیزده

 

 

الحاق تبصره (۸) به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء‌های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21555-20/12/1397

شماره ۱۶۴۸۶۷/ت۵۶۲۴۲هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت دادگستری ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت آموزش و پرورش ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ به پیشنهاد شماره 57/242214 مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (۸) به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء‌های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۴۰۳۶/ت۵۵۴۱۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۵۶۸۳/ت۵۵۷۴۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱ اضافه می‌شود:

تبصره ۸ ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ وزارت مجاز است بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را با مطالبات دولت (سازمان خصوصی‌سازی) از سازمان تأمین ‌اجتماعی (شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده درخصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در بند (د) ماده (۱) این آیین‌نامه از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تهاتر نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح جزء (۴) تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۷) اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21555-20/12/1397

شماره ۱۶۴۱۷۵/ت۵۵۷۹۲هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۷

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نیرو

وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره 84398/100/02 مورخ ۱۳۹۷/۶/۳۱ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به انتهای جزء (۴) تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۷) اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۶۱۶۴/ت۲۵۰۸۸هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۶ الحاق می‌شود:

عبور خط راه‌آهن شهری و حومه‌ای از این محدوده با حفظ مسئولیت متقاضی در تأمین کلیه الزامات ساخت و بهره‌برداری ایمن از تأسیسات مربوط، پس از اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21555-20/12/1397

شماره ۱۶۵۷۴۵/ت۵۵۱۱۷هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره 020/28634 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌ نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰هـ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ بند (ت) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ت ـ اراضی زراعی و باغ‌ها: اراضی زیر کشت، آیش و باغ‌ها شامل آبی یا دیم اعم از دایر یا بایر و نهالستان و قلمستان که سابقه بهره‌برداری قانونی داشته باشد و اراضی موضوع تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱) قانون.

۲ـ ماده (۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۶ ـ ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهرکها و طرح هادی روستاها به شرح زیر است:

الف ـ اراضی زراعی و باغ های دارای سابقه بهره‌برداری و اراضی تحت فعالیت‌های موضوع تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱) قانون که در حکم اراضی زراعی و باغ‌ها محسوب می‌شوند، توسط کارگروهی متشکل از مدیر، معاون فنی اجرایی و رییس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان با رعایت ضوابط موضوع این آیین ‌نامه بررسی می‌شوند. کارگروه یادشده موظف است با در نظر گرفتن وضعیت و موقعیت اراضی مورد نظر و کاربری سایر اراضی همجوار و با لحاظ یک یا چند مورد از موارد نه‌گانه زیر، نظریه خود را ظرف بیست روز اعلام نموده و نسبت به تشخیص زراعی یا باغی بودن عرصه و یا غیر زراعی و باغی بودن محل مورد نظر اقدام نماید و مراتب توسط مدیر جهاد کشاورزی شهرستان به مراجع ذی‌ربط ارسال شود:

۱ـ سند مالکیت، بنچاق و نسق زراعی که مؤید زراعی بودن زمین یا باغ باشد.

۲ـ سوابق کشت و کار و تولیدات کشاورزی موضوع تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱) قانون فارغ از زمان احداث.

۳ـ اراضی زراعی و باغ‌های واقع در محدوده قطب‌های کشاورزی و یا شرکت‌های سهامی زراعی یا شرکت‌های تعاونی تولید و مانند آنها.

۴ـ استعلام محلی.

۵ ـ سایر اراضی زراعی و باغها واقع در زیر دست سدها و شبکه‌های آبیاری که در اجرای برنامه‌های توسعه به قلمرو اراضی کشاورزی افزوده می‌شود.

۶ ـ نظریه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در رابطه با کیفیت آب و خاک حسب نیاز.

۷ ـ تهیه گزارش مصور (عکس، فیلم و…)

۸ ـ استفاده از عکس‌های هوایی یا تصاویر ماهواره‌ای عرصه مورد نظر حسب نیاز.

۹ـ منابع تأمین آب برای اراضی آبی.

ب ـ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مکلف است همزمان با بررسی کارشناسی، مراتب وقوع یا عدم وقوع اراضی مورد نظر در مناطق چهارگانه محیط زیست موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ـ مصوب ۱۳۵۳ـ را از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان استعلام نماید. اداره یادشده نیز مکلف است ظرف پانزده روز نظریه خود را به مدیریت جهاد کشاورزی اعلام نماید. عدم ارسال پاسخ در مهلت تعیین شده مانع از انجام اقدامات بعدی نخواهد بود.

تبصره ـ در مورد اراضی ملی و دولتی که از طریق مراجع ذی‌صلاح برای اجرای طرح‌های زراعی و باغی واگذار گردیده است، تا قبل از انتقال قطعی مطابق قرارداد واگذاری اراضی ملی و دولتی عمل خواهد شد.

پ ـ نظریه کارگروه موضوع بند (الف) این ماده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ آن

قابل تجدیدنظرخواهی است و تجدیدنظر نسبت به نظریه یادشده ظرف پانزده روز از زمان درخواست متقاضی، توسط هیئتی به ریاست رییس سازمان جهاد کشاورزی و عضویت معاون مربوط و مدیر امور اراضی استان صورت می‌پذیرد.

ت ـ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان در موارد تغییر کاربری غیرمجاز با توجه به ضرورت اقدام به موقع جهت پیشگیری از ادامه ساخت و ساز غیرمجاز و طرح شکایت در مراجع قضایی، رأساً با رعایت ضوابط موضوع این آیین نامه نسبت به تشخیص اراضی زراعی و باغها اقدام می‌نماید.

ث ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است در مناطقی که طرح حدنگاری (کاداستر) اراضی کشاورزی اجرا شده است، اطلاعات مکانی و توصیفی طرح را در تشخیص نوع اراضی زراعی و باغی ملاک عمل قرار دهد.

ج ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت اطلاعات فرآیند تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها از زمان درخواست متقاضی تا اعلام نظریه نهایی به صورت برخط اقدام و اطلاعات آن را برای استفاده سایر دستگاه‌ها در دسترس قرار دهد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه ایمنی در کارگاه‌های سنگبری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21555-20/12/1397

شماره ۲۴۲۶۱۷-۱۳۹۷/۱۲/۵

جناب آقای دکتر اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست «آیین‌نامه ایمنی در کارگاه‌های سنگبری» مصوب شورای عالی حفاظت فنی موضوع ماده ۸۶ قانون کار، منضم به لوح فشرده آن که به استناد تبصره (۱) ماده مذکور به تصویب رسیده است، برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد. خواهشمند است؛ دستور فرمایید، پس از درج یک نوبت در آن روزنامه، نسبت به ارسال دو نسخه از آن حاوی آیین‌نامه چاپ شده به این وزارتخانه اقدام نمایند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ محمد شریعتمداری

 

آیین‌نامه ایمنی در کارگاه‌های سنگبری

هدف:

این آیین ‎ نامه با هدف صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار در فرآیندها و فعالیت‌های مرتبط با سنگبری تدوین شده است.

دامنه شمول:

مقررات این آیین‌نامه به استناد ماده ۸۵ قانون کار تدوین گردیده و در کلیه کارگاه‌های سنگبری مشمول قانون کار ، لازم‌الاجرا است.

فصل اول ـ تعاریف:

سنگ کوپ یا قله:

برای رساندن سنگ استخراجی از معادن سنگ به کارخانجات تولید و فرآوری، سنگ را به صورت بلوک در قطعات با اوزان و ابعاد مختلف از محل معدن استخراج، سپس بارگیری و به سمت مقصد ارسال می‌کنند. این قطعات سنگ خام، سنگ کوپ و یا سنگ قله نامیده می‌شوند.

سنگ اسلب [Slab]:

به سنگ‌های بزرگ و مسطح که از برش سنگ‌های سالم و با کیفیت قله یا کوپ تهیه می‌شود، سنگ اسلب گفته می‌شود.

سنگ پلاک (تزیینی):

صفحاتی است که از برش قطعات سنگ کوپ یا قله در کارخانه‌های سنگ‌بری تهیه شده و پس از ساب و صیقل به قطعات مورد نظر(معمولا با ضخامت کمتر از ۲۰ میلیمتر) تقسیم می‌شود.

فصل دوم ـ مقررات عمومی:

ماده ۱- کارفرمایان کارگاه‌های سنگبری که در حال فعالیت هستند؛ مکلف به رعایت کلیه مصوبات شورای عالی حفاظت فنی و دیگر قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشند و کارفرمایانی که در نظر دارند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه موجود را توسعه دهند، مکلفند مطابق ماده ۸۷ قانون کار، نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های مورد نظر را به لحاظ پیش‌بینی مسائل حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهارنظر و تأیید به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارسال نمایند.

ماده ۲- کارفرما مکلف به انجام فرآیند مدیریت ریسک، شامل شناسایی خطرات، ارزیابی و کنترل مخاطرات محیط کار است و باید مستندات مرتبط با این موضوع را تهیه و هر سال بازبینی و به روز رسانی نماید و یک نسخه از آن باید همواره در محل کارگاه برای ارائه به بازرسان کار موجود باشد.

ماده ۳- کارفرما باید کارگران را با عملکرد دستگاه‌ها، تجهیزات و خطرات احتمالی آن‌ها و مخاطرات محیط کار آشنا نماید. همچنین نسبت به ارایه آموزش‌های ایمنی عمومی و تخصصی برای کارگران در قبل و حین کار بر اساس آیین‌نامه آموزش ایمنی کارگران، کارفرمایان و کارآموزان از طریق مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

ماده ۴- کارفرما مکلف است؛ نسبت به تهیه و ارائه تجهیزات حفاظت فردی و آموزش استفاده از آن‌ها به کارگران و همچنین نظارت بر استفاده آن‌ها از وسایل حفاظت فردی از قبیل عینک و نقاب حفاظتی، کلاه ایمنی، گوشی حفاظتی، چکمه ایمنی با سر پنجه حفاظتی مقاوم در برابر ضربه و پیش‌بند اقدام نماید.

ماده ۵- برای جلوگیری از تردد، حضور و استقرار کارگران و یا اشخاص متفرقه در محدوده مناطق عملیاتی ماشین‌آلات و تجهیزاتی که خطر سقوط بار وجود دارد، باید اقدامات لازم بعمل آورد.

ماده ۶- کارفرما برای تردد کارگران و عبور ماشین‌آلات به منظور حمل و نقل و جابجایی بار باید مسیرهای مسطحی را به صورت مشخص ایجاد و علامت‌گذاری نماید.

ماده ۷- قراردادن هر گونه مواد اولیه، ضایعات، محصولات تولیدی، دستگاه‌ها و تجهیزات نو و مستهلک و نظایر آن در مسیر تردد ماشین‌آلات حمل و نقل و یا مسیر عبور و مرور کارگران ممنوع است.

ماده ۸- هرگونه تست و آزمون و تعمیرات ادواری ماشین‌آلات، تجهیزات مکانیکی و برقی که در مجموعه آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی ضروری گردیده باید توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصلاح انجام گیرد.

ماده ۹- کارفرما مکلف است ماشین‌آلات و تجهیزات و ابزار معیوب یا ناایمن را سریعاً تعمیر، سرویس و رفع عیب نماید و از کارکردن کارگران با آن‌ها پیشگیری نماید. ضمناً کارگران نیز ملزم به رعایت نکات ایمنی می‌باشند.

ماده ۱۰- کارفرما باید تمهیدات ایمنی لازم را به منظور پیشگیری از عدم تعادل، لغزش و احتمال سقوط کارگرانی که بر روی ماشین یا جایگاه کار مشغول بارگیری یا تخلیه بار هستند، فراهم نماید.

ماده ۱۱- رعایت اقدامات ایمنی لازم برای پیشگیری از سقوط یا ریزش قطعات سنگ در شرایط جوی نامساعد الزامی است.

ماده ۱۲- برای جلوگیری از سقوط سنگ‌ها و رعایت اصول ایمنی، باید ابتدا سنگ‌های طویل را بر روی دیوار، تکیه گاه و یا خرک‌ها چیده و سپس اقدام به چیدن سنگ‌های کوتاه تر نمود.

ماده ۱۳- اپراتور جرثقیل برای انجام کار با این گونه دستگاه‌ها، باید دارای صلاحیت مهارتی از مرجع ذیصلاح باشد.

ماده ۱۴- کلیه ادوات مربوط به باربرداری نظیر دستگاه‌های جرثقیل و ملحقات آن‌ها، مانند سیم بکسل، زنجیر و دیگر تجهیزات باید دارای استاندارد معتبر ملی یا بین‌المللی و متناسب با میزان و نوع بار بوده و قبل از استفاده مورد بازبینی و بررسی دقیق قرار گیرند.

ماده ۱۵- حضور راننده وسیله نقلیه در داخل یا مجاورت خودرو به هنگام تخلیه و بارگیری ممنوع است و پس از استقرار اطمینان بخش خودرو برای تخلیه سنگ کوپ، باید نسبت به ترک خودرو اقدام نماید.

ماده ۱۶- جابجایی و انتقال مواد اولیه، محصولات، دستگاه‌ها، تجهیزات، ضایعات و موارد مشابه باید با روش‌های ایمن و مطابق با آیین‌نامه حفاظتی حمل دستی بار و آیین‌نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاه‌ها منطبق بوده و با استفاده از کارگران ماهر به صورت ایمن انجام گردد. بارگیری و توزیع بار باید به صورت یکنواخت و متناسب با ظرفیت مجاز ماشین‌آلات و تجهیزات باربرداری و حمل بار انجام گیرد.

ماده ۱۷- برای حمل و نقل سنگ هایی که در هنگام جابجایی، احتمال آسیب رساندن بر اثر شکستن آن‌ها وجود دارد، باید از انواع لیفتراک یا چرخ دستی مجهز به صفحه کفی آج‌دار و دارای حفاظ ایمن، استفاده نمود.

ماده ۱۸- ضایعات ابزارآلات مانند تیغه‌های برش شکسته یا مستعمل و موارد مشابه باید از محیط کار خارج شوند و به محلی دور از دسترس کارگران منتقل گردند.

ماده ۱۹- به منظور جلوگیری از برخورد تکه سیم‌های جدا شده از فرچه‌های سیمی دوار و برخورد آن‌ها به دیگر کارگران، باید محل کار فرچه زن از سایر قسمت‌های کارگاه جدا گردد.

ماده ۲۰- قدرت و سرعت الکتروموتور، تجهیزات و قسمت‌های محرک ماشین‌آلات سنگبری باید با توان برشی، جنس سنگ، نوع تیغه برشی و دیگر مشخصات فنی متناسب باشد

ماده ۲۱- تیغه اره‌ها باید مطابق دستورالعمل‌های شرکت سازنده و در شرایط مناسب نگهداری شوند و بدون ترک، شکستگی و عیوب دیگر باشند.

ماده ۲۲- دستگاه‌های سنگ‌بری باید مجهز به تجهیزات قطع اضطراری جریان برق بوده و این تجهیزات باید به سهولت در معرض دید و در دسترس کارگران قرار داشته باشد.

ماده ۲۳- باید قبل از شروع عملیات برش سنگ و در زمان برشکاری، برای پیشگیری از لغزش و یا شکستن احتمالی تیغه برش یا قطعه سنگ، از تثبیت قطعه سنگ بر روی میز کار با استفاده از گیره‌های مخصوص اطمینان حاصل نمود.

ماده ۲۴- کارفرما باید برای انجام هرگونه عملیات تعمیراتی و سرویس ماشین‌آلات و تجهیزات ضمن استفاده از کارگران ماهر، با تجربه و آموزش دیده، بر اساس دستورالعمل‌های شرکت سازنده اقدام نماید. ضمناً انجام عملیاتی مانند تنظیم، تعمیر، روغن کاری، تمیزکاری و موارد مشابه که امکان درگیر شدن اعضاء بدن با دستگاه‌ها و احتمال وقوع مخاطراتی وجود دارد فقط در زمانی که دستگاه خاموش و از مدار جریان برق خارج است، صورت پذیرد.

ماده ۲۵- کارفرما باید انواع برنامه زمان بندی برای بازرسی روزانه و دوره‌ای از دستگاه‌ها، حفاظ‌ها، سیستم‌های اینترلاک و دیگر قسمت‌ها را تنظیم و بر انجام آن‌ها نظارت نماید.

ماده ۲۶- در صورتی که برای انجام عملیات تعمیر، تنظیم، روغن کاری، تمیزکاری، سرویس و موارد مشابه نیازمند به حضور و استقرار تعمیرکار در ارتفاع باشد، رعایت آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی برای ایمنی کار در ارتفاع الزامی است.

ماده ۲۷- دستگاه‌های سنگبری باید به حفاظ‌های ایمن مجهز باشند و هر گونه تغییر و دستکاری در سیستم ایمنی این دستگاه‌ها و تجهیزات مانند حذف حفاظ‌ها، گیره‌ها و تجهیزات جانبی حفاظتی و ملحقات آن‌ها ممنوع است.

ماده ۲۸- دستگاه‌های سنگبری باید مجهز به افشانک‌های آب باشند تا از انتشار و تجمع گرد و غبار در کارگاه جلوگیری شود.

ماده ۲۹- در هنگام عملکرد دستگاه‌های سنگبری نباید آب به قسمت‌های برقی و امثالهم نفوذ نماید.

ماده ۳۰- انبار نمودن انواع مواد اولیه، ضایعات، لاشه‌های سنگ و موارد مشابه در مجاورت تابلوهای برق، تجهیزات، دستگاه‌ها، سیستم‌های اعلام و اطفای حریق و مسیرهای تردد و حمل و نقل ممنوع است.

ماده ۳۱- به منظور تثبیت و پیشگیری از لغزش یا سقوط سنگ‌ها، استفاده از وسایلی مانند گوه الزامی است.

ماده ۳۲- فاصله مرز بیرونی انبارش سنگ‌ها از مسیرهای تردد افراد و ماشین‌آلات و ساختمان‌های مجاور باید بیش از ارتفاع سنگ‌ها بوده و همچنین زمین انبار باید مستحکم، صاف و هموار باشد.

ماده ۳۳- سنگ‌های کوپ باید از سطح مقطع بزرگتر بر روی زمین قرار گیرند و ارتفاع سنگ‌های کوپ که بر روی هم چیده شده‌اند، باید متناسب با دستگاه‌های جابجاکننده بار باشد.

ماده ۳۴- برای پیشگیری از لغزش، جابجایی و ریزش احتمالی سنگ‌‌های کوپ، باید آن‌ها را بر اساس ابعاد و از بزرگ به کوچک بر روی هم قرار داد.

ماده ۳۵- چیدمان سنگ‌های اسلب و پلاک، باید پایدار، ایمن و مانع از سقوط آن باشد. ضمناً دیوارها و ستون‌هایی که به عنوان تکیه‌گاه مورد استفاده قرار می‌گیرد باید در برابر نیروی وارده از طرف سنگ‌ها، مقاوم و مستحکم باشند.

ماده ۳۶- برای پیشگیری از عدم تعادل و ریزش ناگهانی سنگ‌های پلاک و اسلب، باید از پالت‌های مخصوص برای جابجایی و حمل و نقل آن‌ها استفاده نمود.

ماده ۳۷- در زمانی که برای حمل و جابجایی سنگ از دستگیره‌های مکنده استفاده می‌شود باید از ایمن بودن و ظرفیت متناسب و کافی دستگیره‌ها اطمینان حاصل گردد. دستگیره‌های مکنده را باید صرفاً برای حمل و جابجایی سنگ‌های صاف، صیقلی و فاقد تخلخل و خلل و فرج استفاده نمود.

ماده ۳۸- ماشین‌آلات سنگبری باید قبل و بعد از هر شیفت کاری به لحاظ رعایت ملاحظات فنی و ایمنی بازرسی و کنترل شوند.

ماده ۳۹- دستگاه‌های برش سیمی سنگ منصوب در داخل کارگاه، باید به حفاظ پیرامونی اینترلاک و میکروسوئیچ قطع‌کننده جریان برق اصلی (سری استاپ) مجهز باشند.

ماده ۴۰- استفاده از جریان مداوم آب برای خنک کردن سیم برش و همچنین انتقال پودر و نرمه‌های سنگ حاصل از برش الزامی است.

ماده ۴۱- دستگاه‌های مرتبط با صنایع سنگ (مانند دستگاه‌های برش و ساب) که دارای سیستم افشانک آب می‌باشند باید برای جلوگیری از پاشش آب به محیط اطراف، مجهز به حفاظ ایمن و مناسب باشند.

فصل سوم ـ مقررات اختصاصی:

الف) کوپ‌های سنگی

ماده ۴۲- در زمان تخلیه سنگ‌های کوپ از روی خودرو، رعایت فواصل جانبی ایمن با ساختمان‌ها، مسیرهای تردد و ماشین‌آلات الزامی است.

ماده ۴۳- رعایت حریم دستگاه برش در زمان عملکرد دستگاه الزامی است و نباید امکان ورود افراد به منطقه خطر وجود داشته باشد. برای کاهش خطرات ناشی از حضور کارگر در منطقه خطر، باید دستگاه برش سنگ قله و اره به کف‌بر مجهز باشند تا پس از اتمام برش و توقف کامل تیغه برش، قطعات برش خورده از بدنه جدا و با استفاده از روش‌های خودکار و بدون نیاز به اپراتور به قسمت‌های بعدی منتقل گردند.

ماده ۴۴- هر گونه جابجایی، انتخاب سطح مناسب و چرخاندن کوپ برای برش، باید توسط تجهیزات مکانیکی و بدون دخالت و اعمال نیروی بدنی از طرف کارگر صورت گیرد.

ماده ۴۵- قبل از بارگیری و یا در زمان تخلیه سنگ کوپ از خودرو و همچنین هنگام انبار نمودن آن، باید فرد با تجربه و متخصص، کوپ را برای شناسایی لایه‌های خاک، وجود ترک احتمالی، میزان استحکام و موارد مشابه بازبینی نماید.

ماده ۴۶- جابجایی سنگ کوپ باید با استفاده از روش‌های ایمن و وسایل بار بندی سالم که متناسب با وزن، حجم و شکل کوپ باشد، انجام گردد.

ب) سنگ پلاک

ماده ۴۷- نظارت بر وضعیت استقرار کارگران برای جدا نمودن و جابجایی پلاک‌های سنگ باید به نحوی باشد که خطر سقوط یا برخورد سنگ و ابزار به کارگران وجود نداشته باشد.

ماده ۴۸- حمل دستی سنگ پلاک‌ از دستگاه برش سنگ، ممنوع بوده و برای حمل آن باید از وسایل مکانیکی ایمن و متناسب با حجم و وزن سنگ پلاک استفاده نمود.

ماده ۴۹- ورود سنگ پلاک به دستگاه برش سنگ باید متناسب با ابعاد میزکار و ظرفیت دستگاه باشد.

ماده ۵۰- قرار دادن انگشتان در بین سنگ ها، برای ورق زدن سنگ‌های اسلب، پلاک و تزیینی بدون استفاده از وسایل و تجهیزات مناسب، ممنوع است.

پ) کانال‌های آب، حوضچه رسوب گیر و استخر پسآب

ماده ۵۱- کلیه کانال‌ها، گودال‌ها، حفره‌ها و شیارهایی که در کف کارگاه احداث می‌شوند باید به وسیله نرده، درپوش یا حفاظ‌های مقاوم و ایمن پوشانده و محفوظ گردند؛ این حفاظ‌ها باید در برابر خوردگی، ضربه و شکستگی کاملاً مقاوم شوند.

ماده ۵۲- برای پیشگیری از انتشار آلودگی به محیط کارگاه و محیط زیست، باید پسآب و گل و لای حاصل از عملیات برش توسط کانال جمع‌آوری و به حوضچه‌های مخصوص گل و لای و پسآب که از بتن مسلح ساخته شده‌اند، منتقل گردد.

ماده ۵۳- کانال پسآب باید دارای شیب‌بندی لازم به طرف استخر پسآب و حوضچه رسوب‌گیر باشد و به صورت منظم نظافت گردد.

ماده ۵۴- به‌کارگماری کارگران برای عملیات تخلیه یا نظافت استخر پسآب و حوضچه رسوب گیر، به تنهایی و بدون حضور فرد دیگر ممنوع است و این عملیات باید با تجهیزات کافی و مناسب انجام پذیرد.

ماده ۵۵- استخر یا حوضچه آب که برای خنک‌کاری تیغه‌های برش استفاده می‌شود باید در خارج از سالن کارگاه باشد و اطراف آن دیوار‌کشی یا حصار‌کشی گردد تا از ورود و یا احتمال سقوط کارگران و یا افراد متفرقه به داخل آن ممانعت بعمل آید.

ماده ۵۶- دیواره‌ها و کف حوضچه رسوب‌گیر باید از مصالح مقاوم ساخته شود و مجهز به نرده و حفاظ متحرک با ارتفاع و مقاومت کافی باشد تا امکان بازکردن و نصب مجدد آن‌ها هنگام تخلیه حوضچه فراهم گردد.

ماده ۵۷- مسئولیت اجرای مقررات این آیین‌نامه بر اساس مواد ۹۱ و ۹۵ قانون کار بر عهده کارفرما می‌باشد.

این‌ آیین‌نامه‌ مشتمل بر‌ ۵۷ ماده در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ شورای عالی‌ حفاظت‌ فنی‌ تدوین و درتاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ به‌ تصویب‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده‌ است‌.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ محمد شریعتمداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/10/21 لغايت 1402/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون موافقت‌نامه بین دولت…

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/10/11 لغایت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران         نظریه‌‌…
keyboard_arrow_up