آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه دوم تیر 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1398/04/11 لغايت 1398/04/20

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

تصویب‌نامه در مورد اضافه شدن معاون ذی‌ربط معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور به ترکیب شورای هماهنگی مراکز لرزه‌نگاری و شتاب گذاری کشور       

تصویب‌نامه در خصوص نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی ماشینی (مکانیزه) خودروها و موتورسیکلت‌ها    

تصویب‌نامه در خصوص ارسال اطلاعات موردنیاز مرکز آمار ایران توسط سازمان امور مالیاتی کشور       

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خوشاب استان خراسان رضوی  

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل نقطه جغرافیایی موسوم به میانکوه در دهستان چاه‏سالم بخش مرکزی شهرستان امیدیه استان خوزستان، به شهر          

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای علیشاه دهستان سیس بخش مرکزی شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی، به شهر 

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای داریان دهستان گونی مرکزی بخش مرکزی شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی، به شهر  

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان‌های فیروزه و تایباد    

تصویب‌نامه در خصوص لازم‌الاجراشدن ماده (۱۲) آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک)  

تصویب‌نامه در خصوص الحاق ماده (۴۷) به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور  

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور      

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران      

آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار  

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور 

اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (شرکت مادرتخصصی)   

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی       

اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۸   

اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن      

اصلاح مواد (۷)، (۹) و (۱۱) آیین‏نامه تشکل‏های مردم ‏نهاد

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت‌های سهامی برق منطقه‌ای و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران        

اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو وزارت امور اقتصادی و دارایی

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۶۹/ت۵۵۷۱۳هـ مورخ ۱/۴/۱۳۹۸  

 

 

تصویب‌نامه در مورد اضافه شدن معاون ذی‌ربط معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور به ترکیب شورای هماهنگی مراکز لرزه‌نگاری و شتاب گذاری کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21647-20/04/1398

شماره ۳۴۴۶۷/ت۵۵۷۲۶هـ ـ۱۳۹۸/۳/۲۶

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت کشور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

وزارت راه و شهرسازی ـ جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۲ به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

معاون ذی‌ربط معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور به ترکیب شورای هماهنگی مراکز لرزه‌نگاری و شتاب گذاری کشور موضوع ماده (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۳۱۵۷/ت۳۳۳۰۲ک مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۸ اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی ماشینی (مکانیزه) خودروها و موتورسیکلت‌ها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21647-20/04/1398

شماره ۳۵۳۵۳/ت۵۵۹۳۸هـ ـ۱۳۹۸/۳/۲۷

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

سازمان ملی استاندارد ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۲ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۳۸۶۴۴ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۷ وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۴) ماده (۶) قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ تصویب کرد:

۱ـ نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی ماشینی (مکانیزه) خودروها و موتورسیکلت‌ها به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه دوم تیر 98

 

۲ـ نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت‌ها برای هر بار مراجعه بعدی ظرف پانزده روز پس از مراجعه اول به شرح زیر تعیین می‌شود:

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه دوم تیر 98

 

تبصره ـ بعد از انقضای پانزده روز پس از مراجعه اول، مراجعه بعدی به عنوان اولین مراجعه محسوب می‌شود.

۳ـ مراکز معاینه فنی باید از دریافت هر مبلغی بیشتر از نرخ‌های مذکور، با توجه به لحاظ کلیه کسورات قانونی در آنها خودداری نمایند.

۴ـ تصویب‌نامه شماره ۷۳۷۲/ت۵۱۷۹۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۸ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص ارسال اطلاعات موردنیاز مرکز آمار ایران توسط سازمان امور مالیاتی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21647-20/04/1398

شماره ۳۷۲۲۹/ت۵۵۸۳۹هـ ـ۱۳۹۸/۴/۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۹ به پیشنهاد شماره ۳۵۸۵۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۱ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ تصویب کرد:

سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات موردنیاز مرکز آمار ایران را با رعایت طبقه‌بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار مرکز یادشده قرار دهد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خوشاب استان خراسان رضوی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21647-20/04/1398

شماره ۳۷۲۴۹/ت۵۶۱۵۳هـ ـ۱۳۹۸/۴/۱

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۹ به پیشنهاد شماره ۱۸۶۱۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ دهستان نوده انقلاب به مرکزیت روستای چرو از ترکیب روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‏های زیر، مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، در بخش مرکزی شهرستان خوشاب استان خراسان رضوی ایجاد می ‏شود:

۱ـ نوده انقلاب ۲ـ جنت‏آباد ۳ـ چرو ۴ـ حسن‏آباد ۵ ـ قارضی ۶ ـ نصرآباد ۷ـ یحیی‏آباد ۸ ـ امین‏آباد ۹ـ انوار ۱۰ـ چاه (۱) میان‏ریگ‏ها ۱۱ـ چاه (۲) حسن‏ آباد ۱۲ـ چاه (۳) راه احمد‏آباد ۱۳ـ چاه علی‏ اکبر یوسفی ۱۴ـ خونی مولارمش ۱۵ـ علی ‏آباد ۱۶ـ فیض ‏آباد ۱۷ـ کشف رود ۱۸ـ کلاته حوض ۱۹ـ گاوخان.

ب ـ بخش نوده انقلاب به مرکزیت روستای نوده انقلاب از ترکیب دهستان‏ های نوده انقلاب و طبس در شهرستان خوشاب ایجاد می‏ شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

متن کامل PDF

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه دوم تیر 98

 

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل نقطه جغرافیایی موسوم به میانکوه در دهستان چاه‏سالم بخش مرکزی شهرستان امیدیه استان خوزستان، به شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21647-20/04/1398

شماره ۳۷۲۶۳/ت۵۶۲۲۷هـ ـ۱۳۹۸/۴/۱

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

نقطه جغرافیایی موسوم به میانکوه در دهستان چاه‏سالم بخش مرکزی شهرستان امیدیه استان خوزستان، به شهر تبدیل و به عنوان شهر میانکوه شناخته می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای علیشاه دهستان سیس بخش مرکزی شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی، به شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21647-20/04/1398

شماره ۳۷۲۵۸/ت۵۶۳۰۳هـ ـ۱۳۹۸/۴/۱

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۱۸۵۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستای علیشاه دهستان سیس بخش مرکزی شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی، به شهر تبدیل و به عنوان شهر علیشاه شناخته می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای داریان دهستان گونی مرکزی بخش مرکزی شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی، به شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21647-20/04/1398

شماره ۳۷۲۵۳/ت۵۶۳۰۴هـ ـ۱۳۹۸/۴/۱

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۱۸۵۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستای داریان دهستان گونی مرکزی بخش مرکزی شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی، به شهر تبدیل و به عنوان شهر داریان شناخته می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان‌های فیروزه و تایباد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21647-20/04/1398

شماره ۳۹۰۳۲/ت۵۵۳۶۱هـ ـ۱۳۹۸/۴/۴

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۰۲۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستاهای فرخار و چزک از دهستان سلطان‏آباد بخش مرکزی شهرستان خوشاب استان خراسان رضوی منتزع و مطابق نقشه پیوست شماره (۱) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به دهستان طاغنکوه شمالی بخش طاغنکوه شهرستان فیروزه ملحق می‏شود.

۲ـ روستاهای جمبرجوق و رباطی شاهزاده از دهستان مشکان بخش مشکان شهرستان خوشاب منتزع و مطابق نقشه پیوست شماره (۱) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به دهستان طاغنکوه شمالی بخش طاغنکوه شهرستان فیروزه ملحق می‏شود.

۳ـ روستاهای پل‏بند و بهلول‏آباد از دهستان مالین بخش مرکزی شهرستان باخرز منتزع و مطابق نقشه پیوست شماره (۲) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به دهستان دشت تایباد بخش میان ولایت شهرستان تایباد ملحق می‏شود.

۴ـ روستای استای از دهستان مالین بخش مرکزی شهرستان باخرز منتزع و مطابق نقشه پیوست شماره (۲) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به دهستان کوهسنگی بخش میان ولایت شهرستان تایباد ملحق می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

متن کامل PDF

 

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه دوم تیر 98

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه دوم تیر 98

 

تصویب‌نامه در خصوص لازم‌الاجراشدن ماده (۱۲) آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21647-20/04/1398

شماره ۴۰۰۵۸/ت۵۶۶۹۳هـ ـ۱۳۹۸/۴/۶

وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲ به پیشنهاد شماره 60/89551 مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ ماده (۱۲) آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک) موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۶۰۲/ت۵۵۰۷۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ یک  سال پس از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه لازم‌الاجرا خواهد بود.

۲ـ تولیدکنندگان و واردکنندگان موتورسیکلت در بازه زمانی مذکور تمهیدات لازم را برای اجرای ماده یادشده فراهم نمایند.

۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش جامعی از نحوه اجرای ماده (۱۲) را به هیئت‌وزیران ارائه کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص الحاق ماده (۴۷) به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21647-20/04/1398

شماره ۳۷۱۷۵/ت۵۵۹۶۲هـ ـ۱۳۹۸/۴/۱

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۹ به پیشنهاد شماره ۷۰۸۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان ماده (۴۷) به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۲/ت۵۶۴۶۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ اضافه می‌شود:

ماده ۴۷ـ دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی مکلفند حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه‌ای پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات مصوب مربوط (به‌جز فصول یکم و ششم) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت برای اطلاع‌رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی و شرکت دولتی در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان هزینه نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21647-20/04/1398

شماره ۳۶۱۶۱/ت۵۶۶۲۷هـ ـ۱۳۹۸/۳/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۲ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ب) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند :

الف ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌هایی که عناوین آن‌ها در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و پیوست‌های آن درج شده است.

ب ـ کارکنان مازاد: کارکنان رسمی و غیررسمی که تشخیص مازاد بر نیاز بودن آنها نسبت به انجام مأموریت‌های دستگاه، بر اساس سیاست‌های اصلاح ساختار نیروی انسانی دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات مربوط، توسط دستگاه اعلام و پس از بررسی شورای راهبری توسعه مدیریت مستقر در هر دستگاه به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد رسید .

ج ـ کارکنان غیررسمی: کارکنان پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و قرارداد کارگری .

ماده ۲ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند برای بازخریدی و بازنشستگی کارکنان مطابق

قوانین و مقررات مربوط و همچنین بازخریدی کارکنان مازاد و پرداخت وجوه بازخریدی، پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی از محل بودجه مصوب سال جاری و در سقف تخصیص اعتبار اقدام نمایند. در صورت مکفی نبودن اعتبار تخصیص یافته، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود مطابق ماده (۳) این آیین‌نامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

تبصره ـ اولویت با پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و مانده مرخصی بر اساس قوانین و مقررات مربوط و تاریخ صدور حکم بازنشستگی خواهد بود .

ماده ۳ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ را مطابق قوانین و مقررات مربوط به فروش رسانده و منابع وصولی را به ردیف (۲۱۰۲۱۸) با عنوان “درآمد حاصل از مازاد فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی” نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصولی ردیف درآمدی، اعتبار جزء (۲۹) ردیف (۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹)‌ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با عنوان “اعتبارات موضوع بند (ب) تبصره (۱۲) ـ بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان” را به طور متناسب برای اجرای مفاد بند (ب) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع اختصاص دهد . شمول حکم این ماده در مورد دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

ماده ۴ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از حصول اطمینان از دریافت اعتبار موضوع این آیین‌نامه از خزانه‌داری کل کشور، نسبت به آگاه نمودن مشمولین بند (ب) ماده (۱) این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ازجمله ماده (۱۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ اقدام نماید. درصورتی-که دستگاه‌ اجرایی نتواند برای جابجایی کارکنان مازاد خود به دستگاه اجرایی دیگر در همان شهر یا شهرستان، بدون رضایت مستخدم و یا جابجایی به شهر یا شهرستان‌های در همان دستگاه اجرایی و یا سایر دستگاه‌های دیگر با رضایت آنان اقدام نماید، موظف است آنان را بازخرید و وجوه بازخریدی متعلق را در اختیار آنان قرار دهد.

ماده ۵ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی به‌استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را شناسایی کرده و برای صدور مجوز فروش توسط دستگاه اجرایی به هیئت‌وزیران ارائه نماید.

ماده ۶ ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از اعتبارات این آیین‌نامه برای اجرایی نمودن ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و آیین‌نامه اجرایی و اصلاحات بعدی آن استفاده نمایند .

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21647-20/04/1398

شماره ۳۶۶۳۷/ت۵۵۴۹۰هـ ـ۱۳۹۸/۳/۳۰

وزارت نیرو

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۲ به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد تبصره بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط‌زیست.

ب ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ .

پ ـ مدیریت سبز: مجموعه‌ای از مطالعات و اقدامات جامع، هدفمند و مستمر که در سطوح مختلف دستگاه‌های اجرایی برای استفاده بهینه از منابع و کاهش اثرات سوء بر منابع زیستی اعمال می‌شود.

ت ـ الگوی مصرف: سطحی از مصرف منابع که ضمن تأمین مناسب نیاز، کمترین آثار و پیامدهای زیست-محیطی و بیشترین صرفه‌جویی در هزینه‌ها و منابع را به همراه دارد.

ث ـ کارکنان: کلیه شاغلین در دستگاه‌های اجرایی اعم از نیروهای رسمی،‌ پیمانی، قرارداد مشخص یا معین، کارگری و شرکتی که حسب مورد به تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان می‌رسد.

ج ـ ساختمان اداری: کلیه ساختمان‌های با کاربری اداری دستگاه‌های اجرایی.

ماده ۲ـ ارزیابی اجرای مدیریت سبز در دستگاه‌های اجرایی بر اساس مجموع امتیازات شاخص‌های شش‌گانه موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه با لحاظ ضرایب اهمیت به شرح جدول زیر محاسبه می‌شود و حداکثر امتیاز مدیریت سبز در دستگاه‌های اجرایی (۱۰۰۰) امتیاز است:

 

شاخص مصرف انرژی مصرف آب مدیریت پسماند مصرف سوخت وسایل نقلیه ساختمان‌ها و تجهیزات آموزش و فرهنگ‌سازی
ضریب اهمیت ۳۰۰=۱ β ۳۰۰=۲ β ۱۰۰=۳ β ۱۰۰=۴ β ۱۰۰=۵ β ۱۰۰=۶ β

 

ماده ۳ـ امتیاز هریک از شاخص‌های شش‌گانه ارزیابی اجرای مدیریت سبز در

دستگاه‌های اجرایی بر مبنای بندهای زیر به صورت روش‌های تعیین‌شده در پیوست این آیین‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، محاسبه می‌شود:

الف ـ امتیاز شاخص‌ مصرف انرژی (SEI): این شاخص بر اساس نسبت عکس مصرف ویژه انرژی در سال ارزیابی پس از کسر سهم تولید انرژی‌های تجدیدپذیر به میزان دو برابر، به الگوی مصرف ویژه انرژی با اعمال ضریب اهمیت شاخص مصرف انرژی در ارزیابی اجرای مدیریت سبز برای ساختمان‌های اداری محاسبه می‌شود. مصرف ویژه انرژی در سال ارزیابی، معادل مصرف انرژی قبوض برق و گاز مصرفی هریک از ساختمان‌های اداری با لحاظ ضرایب تبدیل مربوط است.

تبصره ۱ـ در صورتی که میزان مصرف ویژه انرژی در سال ارزیابی کمتر از میزان الگوی مصرف ویژه انرژی باشد، معادل آن منظور می‌شود و حداکثر امتیاز این شاخص معادل (۳۰۰) خواهد بود.

تبصره ۲ـ سهم تولید انرژی‌های تجدیدپذیر نسبت به مصرف انرژی بر اساس گواهی صادرشده وزارت نیرو تعیین می‌شود.

تبصره ۳ـ میزان الگوی مصرف ویژه انرژی برای هر مترمربع زیربنای حرارتی ساختمان بر اساس مناطق هشت‌گانه مندرج در استاندارد ساختمان‌های غیرمسکونی، تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی (مطابق استاندارد ملی شماره (۱۴۲۵۴)) به تفکیک شهرستان توسط سازمان با همکاری سازمان هواشناسی کشور تهیه و در درگاه مدیریت سبز بارگذاری می‌شود.

ب ـ امتیاز شاخص مصرف آب (SWI): این شاخص بر اساس نسبت مصرف سالانه آب منطبق بر دستگاه شمارشگر (کنتور) آب با احتساب نصف سهم آب بازچرخانی شده، به میزان مصرف الگوی سالانه با توجه به تعداد کارکنان با اعمال ضریب اهمیت شاخص مصرف آب در ارزیابی اجرای مدیریت سبز در ساختمان‌های اداری محاسبه می‌شود.

الگوی مصرف سالانه آب در ساختمان‌های اداری (یک مترمکعب به ازای هر نفر در ماه) (12=W0) ساختمان/ مجتمع/ واحد مربوط است.

تبصره ۱ـ در صورتی که مصرف سالانه آب کمتر از الگوی مصرف سالانه آب بر اساس تعداد کارکنان باشد، معادل آن منظور می‌شود و حداکثر امتیاز این شاخص معادل (۳۰۰) خواهد بود.

تبصره ۲ـ سهم آب بازچرخانی شده نسبت به آب مصرفی بر اساس گواهی صادرشده وزارت نیرو تعیین می‌شود.

تبصره ۳ـ مصرف آب شرب برای فضای سبز ممنوع است. در صورت استفاده از آب چاه برای آبیاری فضای سبز، دستگاه اجرایی ملزم به نصب دستگاه شمارشگر (کنتور) هوشمند حجمی آب و اخذ پروانه بهره‌برداری است و وزارت نیرو مکلف است از مصارف غیرمجاز جلوگیری کند. در غیر این صورت، امتیاز دستگاه اجرایی در شاخص مصرف آب صفر محسوب می‌شود. تشخیص این امر با وزارت نیرو خواهد بود.

تبصره ۴ـ وزارت نیرو مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تعیین الگوی مصرف آب ساختمان‌های اداری اقدام و پیشنهاد لازم را برای تصویب هیئت‌وزیران ارائه کند. تا زمان تعیین الگوی جدید، اجرای مدیریت سبز در دستگاه‌های اجرایی بر اساس روش موضوع این بند انجام می‌شود.

پ ـ امتیاز شاخص مدیریت پسماند عادی (WMI): شاخص مدیریت سبز در پسماند عادی، استقرار و اجرای تفکیک پسماندها در سه دسته کاغذ، تر و سایر مواد (شیشه، پلاستیک و فلزات) است و دستگاه اجرایی موظف است زباله را به صورت تفکیک‌شده به شهرداری/ سازمان مدیریت پسماند ذی‌ربط تحویل دهد و از شهرداری گواهی مدیریت پسماند دریافت کند. امتیاز این شاخص حاصل‌ضرب جمع گواهی‌های اخذشده توسط دستگاه در ضریب اهمیت شاخص مدیریت پسماند عادی است.

تبصره ـ شهرداری‌ها/ سازمان مدیریت پسماند ذی‌ربط، موظفند پاسخ دستگاه اجرایی را حداکثر ظرف ده روز ارائه کنند.

ت ـ امتیاز شاخص مصرف سوخت وسایل نقلیه (SFC): خودروهای سواری مالکیتی دستگاه اجرایی باید از نظر معیار برچسب انرژی (موضوع استاندارد ملی شماره (۲ـ ۴۲۴۱)) خودروهای سبک (بنزینی، دیزلی و دوگانه‌سوز)، مصرف سوخت، تعیین معیار انتشار دی‌اکسیدکربن و دستورالعمل برچسب انرژی)، حداقل رتبه (B) برچسب مصرف انرژی را احراز کنند و معاینه فنی سبز (برتر) را در چهارچوب مقررات مربوط داشته باشند و خودروهای سواری شرکت‌های حمل‌ونقل طرف قرارداد نیز حداقل رتبه (C) برچسب مصرف انرژی و معاینه فنی سبز (برتر) داشته باشند و در قرارداد‌های مربوط درج و واپایش (کنترل) شوند.

امتیاز این شاخص حاصل تعداد خودروهای دارای رتبه (B) برچسب مصرف انرژی و معاینه فنی در ضریب اهمیت شاخص مصرف سوخت وسایل نقلیه نسبت به تعداد کل خودروهای مالکیتی دستگاه اجرایی است.

ث ـ امتیاز شاخص‌ ساختمان‌ها و تجهیزات (SBI): امتیاز این شاخص از میانگین مجموع امتیاز حاصل از داشتن گواهی‌های چهارگانه زیر در ضریب اهمیت شاخص ساختمان و تجهیزات حاصل می‌شود:

۱ C ـ دارا بودن گواهی‌نامه معاینه فنی موتورخانه ساختمان (مطابق استاندارد ملی

شماره ( ۱۶۰۰۰)).

۲ C ـ دارا بودن گواهی‌نامه مدیریت انرژی (مطابق استاندارد ایزو (۵۰۰۰۱)).

۳ C ـ دارا بودن گزارش ممیزی فنی انرژی ساختمان بر اساس آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۴۷۰/ت۴۸۲۱۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲.

۴ C ـ دارا بودن برچسب انرژی ساختمان مطابق با استاندارد ملی شماره (۱۴۲۵۴).

تبصره ۱ـ داشتن هریک از گواهی‌های فوق برای هر ساختمان امتیاز یک و نداشتن آن امتیاز صفر دارد.

تبصره ۲ـ احداث هرگونه بنا و ساختمان توسط دستگاه‌های اجرایی دولتی باید مطابق مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین و مقررات ازجمله ماده (۱۸) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ باشد.

تبصره ۳ـ خرید تجهیزات جدید توسط دستگاه اجرایی باید گواهی/ تأییدیه/ علامت

استاندارد ملی کشور را داشته باشد و مسئولیت آن بر عهده رئیس دستگاه اجرایی و نظارت بر آن بر عهده ذی‌حساب یا مقام مسئول مشابه است.

ج ـ امتیاز شاخص آموزش و فرهنگ‌سازی (TP): شاخص آموزش و فرهنگ‌سازی اجرای مدیریت سبز در دستگاه‌های اجرایی، برگزاری هشت ساعت دوره آموزشی با عنوان مدیریت سبز در سطح مدیران و کارکنان دستگاه اجرایی است. امتیاز این شاخص از نسبت گواهی نفر ـ ساعت آموزش‌دیده به مجموع هشت ساعت آموزش کل کارکنان دستگاه‌ اجرایی با اعمال ضریب اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی حاصل می‌شود.

تبصره ـ محتوای دوره‌های آموزشی در دستورالعمل‌ها و راهنماهای تهیه‌شده توسط سازمان مشخص خواهد شد.

ماده ۴ـ سازمان موظف است با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، دستورالعمل‌ و راهنمای اجرای مدیریت سبز در این آیین‌نامه را تهیه کند.

ماده ۵ ـ معیار مصرف آب و انرژی، قبوض صادرشده توسط شرکت‌های مربوط است و در صورتی که جمع روزهای مصرف بیشتر یا کمتر از یک سال باشد، باید به نسبت میانگین مصرف تعدیل شود.

ماده ۶ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات عملکرد مدیریت سبز را به صورت مستقل در درگاه مدیریت سبز مستقر در سازمان جهت بررسی و ممیزی وارد کنند و سازمان پس از ارزشیابی و تعیین امتیاز هریک از دستگاه‌های اجرایی، گزارش آن‌ را به هیئت‌وزیران ارائه خواهد داد.

ماده ۷ـ سازمان موظف است سالانه سه دستگاه‌ اجرایی ملی و سه دستگاه استانی برتر را معرفی و از آنها تقدیر کند و اسامی سه دستگاه‌ اجرایی ملی و سه دستگاه اجرایی استانی دارای کمترین امتیاز کسب‌شده را ضمن تذکر کتبی، اعلام عمومی‌کند.

ماده ۸ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است عملکرد دستگاه‌ها در خصوص برنامه مدیریت سبز را که به تأیید سازمان رسیده است، به عنوان یکی از شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی یادشده موضوع مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان (۷۵) امتیاز منظور کند.

ماده ۹ـ مبالغ صرفه‌جویی شده ناشی از اجرای برنامه مدیریت سبز در مقایسه با سال قبل با تأیید ذی-حساب یا مقام مسئول مشابه دستگاه اجرایی پس از کسر هزینه‌های تعمیر و تجهیز در راستای مدیریت سبز، به صورت مساوی به کارکنان همان دستگاه اجرایی، در چهارچوب قوانین و مقررات ازجمله قوانین بودجه سنواتی پرداخت می‌شود.

تبصره ـ چنانچه امتیاز مبالغ صرفه‌جویی‌شده موضوع این ماده بر اساس سایر قوانین و مقررات، برای دستگاه اجرایی مربوط مورد محاسبه قرار گرفته باشد، مبالغ مذکور از شمول مفاد این ماده مستثنا می-شوند.

ماده ۱۰ـ رئیس دستگاه‌های اجرایی برتر (استانی و ملی) و دستگاه‌هایی که بیش از

نود درصد (۹۰%) بالاترین امتیاز اجرای مدیریت سبز کسب‌شده در همان سال را به دست آورند، می‌توانند کارکنان مؤثر در این امر را به تشخیص خود با اهدای تقدیرنامه با درج در پرونده و کمک‌هزینه رفاهی در چهارچوب قوانین و مقررات حداکثر معادل یک‌چهارم یک ماه حقوق کل کارکنان، از محل اعتبارات مصوب مربوط، مورد تشویق قرار دهند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه دوم تیر 98

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه دوم تیر 98

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه دوم تیر 98

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه دوم تیر 98

 

آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21647-20/04/1398

شماره ۳۹۱۵۱/ت۵۵۲۹۶هـ ـ۱۳۹۸/۴/۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت کشور ـ وزارت اطلاعات

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور) و به استناد مواد (۵) و (۸) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ ، آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ شورا: شورای موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه.

پ ـ اشخاص: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به درخواست خود یا وکیل یا نماینده قانونی اعتبارسنجی می‌شوند.

ت ـ اهلیت اعتباری: توانایی و پیشینه اشخاص در بازپرداخت تسهیلات و ایفای تعهدات با توجه به بررسی سوابق و مستندات مالی، بانکی و اعتباری آنها یا سایر روش‌های موجود.

ث ـ مؤسسه اعتباری: بانک‌ یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.

ج ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ .

چ ـ استفاده‌کنندگان: کلیه اشخاصی که به موجب توافق‌نامه همکاری مجاز به دریافت خدمات شرکت اعتبارسنجی هستند.

ح ـ تأمین‌کنندگان: دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات اعتباری، سایر نهادهای فعال در بازار پولی به تشخیص بانک مرکزی، شرکت‌های بیمه و سایر اشخاص حقوقی که بنا به ماهیت فعالیت خود به برخی داده‌ها و اطلاعات مربوط به اشخاص که در تحلیل و پیش‌بینی رفتار اعتباری آن‌ها مؤثر است، دسترسی دارند و به همین دلیل می‌توانند منبع اطلاعاتی برای شرکت اعتبارسنجی محسوب شوند، ازجمله بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های واسپاری، شرکت‌های تعاونی اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، شرکت‌های بیمه، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت دادگستری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی، شرکت مخابرات ایران، کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه، شرکت‌های آب و فاضلاب، شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت ملی گاز ایران.

خ ـ پایگاه داده اعتباری: سامانه‌ اطلاعاتی شامل مشخصات سجلی و ثبتی اشخاص و سوابق و عملکرد اعتباری، ورشکستگی و محکومیت‌های مالی و بدهی مالیاتی آن‌ها در شبکه بانکی، قوه قضاییه، وزارت دادگستری و سازمان امور مالیاتی که توسط بانک مرکزی تجمیع و توسط آن بانک راهبری می‌شود.

د ـ شرکت اعتبارسنجی: شرکتی که با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه داده اعتباری و اطلاعات موجود نزد سایر تأمین‌کنندگان و مبتنی بر روش‌ها و الگوهای (مدل‌های) کمی و کیفی معتبر، نسبت به تعیین امتیاز اعتباری اشخاص و سایر خدمات اعتباری که توسط شورا به آن‌ محول شده است، اقدام می‌کند.

ذ ـ امتیاز اعتباری: شاخصی کمی و مبتنی بر روش‌شناسی مشخص و از قبل اعلام‌‍‌‌شده به بانک مرکزی توسط شرکت اعتبارسنجی که بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به موقع (نکول) توسط اشخاص است.

ر ـ گزارش اعتباری: گزارشی که دربردارنده امتیاز اعتباری اشخاص است.

ز ـ توافق‌نامه‌ همکاری: توافق‌‌نامه‌ای که با تأیید بانک مرکزی بین شرکت اعتبارسنجی با تأمین‌کنندگان یا استفاده‌کنندگان منعقد می‌شود و در آن جزییات مربوط به حقوق، تعهدات و مسئولیت‌های هریک از طرفین و نحوه تبادل اطلاعات بین آنها به طور شفاف تبیین می‌شود.

ماده ۲ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین‌نامه، سیاست‌گذاری، هماهنگی و راهبری نظام اعتبارسنجی در کشور، شورای سنجش اعتبار به ریاست قایم‌ مقام بانک مرکزی و با عضویت معاونین ذی‌ربط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و معاون دادستان کل کشور تشکیل می‌شود.

تبصره ۱ـ فهرست داده‌ها، تأمین‌کنندگان و انواع خدمات اعتباری قابل ارائه توسط شرکت اعتبارسنجی، کیفیت و محتوای گزارش‌های اعتباری و سایر خدمات، نحوه الگوسازی (مدل‌سازی) و تأثیر ضرایب ذی‌ربط الگوها (مدل‌ها) و نحوه اعتبارسنجی ‌باید توسط شورا تأیید شود.

تبصره ۲ـ بانک مرکزی مسئولیت دبیرخانه شورای مذکور را بر عهده خواهد داشت.

تبصره ۳ـ جلسات شورا حداقل هر سه ماه یک‌بار با دعوت رئیس شورا برگزار می‌شود.

تبصره ۴ـ جلسات شورا با حضور حداقل (۷) عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات شورا با حداقل (۵) رأی موافق لازم‌الاجرا است.

ماده ۳ـ هر شرکت اعتبارسنجی صرفاً در قالب شرکت سهامی به صورت غیردولتی، با موافقت اصولی شورا و مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک فعالیت می‌کند. سقف تملک سهام شرکت مذکور برای اشخاص توسط شورا تعیین می‌شود.

ماده ۴ـ اساسنامه شرکت اعتبارسنجی به تصویب شورا می‌رسد.

ماده ۵ ـ حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت اعتبارسنجی پانصد میلیارد (۵۰۰000000000) ریال می‌باشد.

تبصره ـ حداقل میزان سرمایه با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورا قابل تغییر خواهد بود.

ماده ۶ ـ شرکت اعتبارسنجی موظف است برنامه‌های راهبردی خود را به گونه‌ای تنظیم کند تا در مدت تعیین‌شده توسط شورا، نرم‌افزار و الگوهای (مدل‌های) مورداستفاده خود را بومی‌سازی نماید.

ماده ۷ـ شرکت اعتبارسنجی موظف است اطلاعات و مستندات موردنظر را به صورت مستمر و تحت شرایطی که بانک مرکزی تعیین می‌کند به آن بانک ارائه دهد.

ماده ۸ ـ شرکت اعتبارسنجی موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی است و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد درخواست را در اختیار آنها قرار دهد.

ماده ۹ـ مدت اعتبار صلاحیت حرفه‌ای‌ اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی برای حداکثر دو سال در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب شورا و تأیید بانک مرکزی خواهد رسید، تعیین می‌شود.

ماده ۱۰ـ بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر تأمین امنیت اطلاعات سامانه‌های شرکت اعتبارسنجی را مطابق ضوابط و مقررات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات برعهده دارد.

تبصره ـ شرکت اعتبارسنجی مکلف است دسترسی‌های لازم جهت تحقق اهداف این ماده را برای بانک مرکزی فراهم کند.

ماده ۱۱ـ مرجع رسیدگی به تخلفات شرکت اعتبارسنجی، بانک مرکزی است. درصورتی‌که به تشخیص بانک مرکزی و تأیید شورا، شرکت اعتبارسنجی از قوانین، مقررات این آیین‌نامه و سایر آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی تخطی نماید، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر در مورد آن اعمال خواهد شد:

الف ـ اخذ تعهد‌نامه از مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت اعتبارسنجی دایر بر توقف و رفع موارد تخلف در چهارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.

ب ـ تذکر کتبی به مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت اعتبارسنجی.

پ ـ سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره و قایم مقام مدیرعامل

شرکت اعتبارسنجی.

ت ـ تعلیق مجوز شرکت اعتبارسنجی برای حداکثر (۶) ماه.

پ ـ لغو مجوز شرکت اعتبارسنجی.

ماده ۱۲ـ مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به همکاری با شرکت‌ اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی هستند.

ماده ۱۳ـ شرکت‌های اعتبارسنجی، تأمین‌کنندگان و استفاده‌کنندگان در فرایند اعتبارسنجی موظفند اطلاعات اشخاص را محرمانه تلقی کنند. هرگونه دسترسی، استفاده، تغییر و افشای اطلاعات مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورا می‌رسد.

ماده ۱۴ـ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری را از شرکت‌ اعتبارسنجی اخذ کند. استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبارسنجی نافی مسئولیت موسسه اعتباری در بررسی دقیق‌تر اهلیت اعتباری متقاضی نخواهد بود.

تبصره ـ مؤسسات اعتباری موظفند متناسب با نتایج حاصل از گزارش اعتباری اشخاص طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به اخذ وثایق و تضمین‌های لازم اقدام کنند.

ماده ۱۵ـ پیش‌شرط استعلام گزارش اعتباری، دریافت اجازه‌نامه مستند از اشخاص است.

ماده ۱۶ـ شرکت اعتبارسنجی می‌تواند در ارائه گزارش اعتباری از خدمات الکترونیکی دولت جهت احراز هویت اشخاص استفاده کند.

ماده ۱۷ـ بانک مرکزی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است گزارش عملکرد تأمین‌کنندگانی را که از ارسال اطلاعات باکیفیت و کفایت لازم خودداری کرده‌اند، در مقاطع زمانی سه‌ماهه تهیه و به شورا ارائه کند.

تبصره ـ دستورالعمل اجرایی این ماده شامل نحوه اطلاعات و تشویقات و تنبیهات ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط بانک مرکزی با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور تهیه و به تصویب شورا می‌رسد.

ماده ۱۸ـ حداکثر نرخ ارائه خدمات شرکت اعتبارسنجی سالانه به پیشنهاد بانک مرکزی و پس از تصویب شورا تعیین می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که مؤسسه اعتباری متقاضی دریافت خدمات شرکت اعتبارسنجی باشد، پرداخت کارمزد مربوط بر عهده مؤسسه اعتباری است.

ماده ۱۹ـ در توافق‌نامه همکاری میان شرکت اعتبارسنجی با تأمین‌کنندگان و استفاده‌کنندگان، مرجع داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشخص می‌شود و کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از توافق‌نامه‌های مذکور به آن مرجع ارجاع خواهد شد.

ماده ۲۰ـ شرکت اعتبارسنجی موظف است در صورت اعتراض اشخاص به گزارش اعتباری خود، نسبت به بررسی اعتراض آنها و اعلام نتیجه و در صورت لزوم اقدام اصلاحی مقتضی، ظرف حداکثر (۱۰) روز از تاریخ دریافت اعتراض اقدام کند یا به اعتراض آنان پاسخ دهد. در صورت عدم حصول توافق میان طرفین، موضوع به مرجع حل اختلاف که در دستورالعمل مصوب بانک مرکزی تعیین می‌شود، ارجاع خواهد شد.

ماده ۲۱ـ تأمین‌کنندگان موظفند ظرف مهلت‌های زمانی مقرر که به تصویب شورا می‌رسد، با فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم و در چهارچوب این آیین‌نامه و مصوبات شورا، اطلاعاتی که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار می‌شود را از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبارسنجی قرار دهند.

ماده ۲۲ـ توقف فعالیت یا انحلال اختیاری شرکت اعتبارسنجی، منوط به طی مراحل قانونی، تعیین تکلیف اطلاعات موجود اشخاص در شرکت اعتبارسنجی و با اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۲۳ـ شرکت‌های موجود فعال در زمینه اعتبارسنجی موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین می‌کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این آیین‌نامه اقدام کنند. در غیر این صورت، بانک مرکزی موظف است اقدامات لازم از قبیل تعلیق (به مدت حداکثر (۶) ماه) و جلوگیری از فعالیت آنها در زمینه اعتبارسنجی را اعمال نماید.

تبصره ـ انجام فعالیت در زمینه اعتبارسنجی و ارائه خدمات اعتباری نظیر گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری توسط اشخاص حقوقی نظیر مؤسسات رتبه‌بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ ، در چهارچوب مقررات این آیین‌نامه و با اخذ مجوز از شورا امکان‌پذیر است.

ماده ۲۴ـ تمامی موضوعات و مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات ذی‌ربط و مفاد اساسنامه شرکت اعتبارسنجی و مصوبات شورا است.

ماده ۲۵ ـ بانک مرکزی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و دادگستری و سازمان برنامه‌وبودجه کشور، دستورالعمل ناظر بر تأسیس، فعالیت، نگهداری، امحای اسناد و مدارک پشتوانه امتیاز اعتباری و نظارت و انحلال شرکت‌های اعتبارسنجی و سایر دستورالعمل‌های لازم را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تهیه و جهت تصویب به شورا ارائه می‌کند.

تبصره ـ بانک مرکزی با همکاری وزارت اطلاعات ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، دستورالعمل ناظر بر تأمین امنیت اطلاعات سامانه‌های شرکت‌های اعتبارسنجی را تهیه و برای تصویب به شورا ارائه می‌کند.

ماده ۲۶ـ تصویب‌نامه شماره ۲۱۱۸۲۹/ت۳۹۳۹۶هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21647-20/04/1398

شماره ۳۷۱۴۵/ت۵۶۵۷۰هـ ـ۱۳۹۸/۴/۱

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۶ به پیشنهاد شماره ۸۹ـ ۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور

ماده ۱ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است در سال ۱۳۹۸ حداکثر مبلغ شصت هزار میلیارد (۶۰000000000000) ریال از محل دریافتی‌های خود بابت سهم دولت از فروش میعانات گازی و نفت خام به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های داخلی را مطابق جدول زمان‌بندی زیر به حساب تعیین‌شده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و مراتب را به خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعلام نماید:

 

ماه مبلغ (میلیارد ریال)
فروردین ـ
اردیبهشت 6000
خرداد 6000
تیر 6000
مرداد 6500
شهریور 6500
مهر 6000
آبان 6000
آذر 5000
دی 5000
بهمن 3500
اسفند 3500

 

ماده ۲ـ پس از دریافت تأییدیه خزانه‌داری کل کشور مبنی بر واریز این مبالغ به حساب یادشده، با شرکت ملی نفت ایران از این بابت تسویه‌حساب شده و این شرکت در اجرای تکلیف قانونی موضوع بند (هـ) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بری‌الذمه می‌شود.

ماده ۳ـ وزارت نفت و شرکت‌های تابع آن مجاز به اعلام قیمت و دخالت در قیمت‌گذاری برای مواد اولیه قیر (VB) و قیر نمی‌باشند و قیمت این فرآورده‌ها از طریق بورس کالا تعیین می‌شود.

ماده ۴ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است مبالغ واریزی را متناسباً به صورت ماهانه از محل اعتبارات مصوب مربوط به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به نسبت‌های مقرر در بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) بند (هـ) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به صورت هم‌زمان برای خرید قیر مصرفی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و مالچ واجد کیفیت مناسب و تأمین سایر هزینه‌های اجرای آسفالت طرح‌های مربوط تخصیص دهد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبلغ تخصیص داده‌شده را به صورت کامل در وجه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت نماید.

ماده ۵ ـ دستگاه‌های اجرایی مصرف‌کننده اعتبارات موضوع این تصویب‌نامه مکلفند شاخص مناطق سیل‌زده را در شاخص‌های موردنظر خود لحاظ نمایند.

ماده ۶ ـ مسئولیت نحوه مصرف وجوه دریافتی از خزانه‌داری کل کشور (از محل منابع موضوع این تصویب‌نامه) و رعایت دیگر تکالیف قانونی برعهده دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط می‌باشد.

ماده ۷ـ مسئولیت نظارت بر اجرای این آیین‌نامه بر عهده سازمان برنامه‌وبودجه کشور می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (شرکت مادرتخصصی)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21647-20/04/1398

شماره ۳۶۶۴۶/ت۵۴۷۱۴هـ ـ۱۳۹۸/۳/۳۰

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسات ۱۳۹۷/۸/۳۰ و ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (۲) ماده (۶۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته را به شرح زیر تصویب کرد:

 

اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (شرکت مادرتخصصی)

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ـ صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (شرکت مادرتخصصی) که در این اساسنامه صندوق نامیده می‌شود، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز اصلی آن در تهران است.

ماده ۲ـ صندوق به صورت شرکت سهامی (خاص) و مدت آن نامحدود است.

ماده ۳ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و طبق مفاد این اساسنامه و آیین‌نامه‌های خود و قوانین مربوط به صورت بازرگانی اداره می‌شود.

فصل دوم ـ وظایف، اختیارات و سرمایه

ماده ۴ـ موضوع فعالیت صندوق عبارت است از خدمات کارشناسی و حمایت مالی و اعتباری از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در بخش خصوصی و تعاونی به صورت اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر غیرمستقیم، بیمه‌های تخصصی از طریق شرکت‌ها و مؤسسات بیمه‌ای مربوط، کمک‌های بلاعوض، پرداخت یارانه سود تسهیلات و صدور ضمانت‌نامه در زمینه‌های تخصصی زیر:

الف ـ خرید، انتقال، جذب و توسعه فناوری‌های پیشرفته و خدمات مربوط به آنها.

ب ـ مطالعه و تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای .

پ ـ خدمات مهندسی و طراحی.

ت ـ سرمایه‌گذاری خطرپذیر.

ث ـ نمونه‌سازی (آزمایشگاهی، نیمه‌صنعتی و صنعتی).

ج ـ تولید نیمه‌صنعتی، صنعتی و انبوه.

چ ـ ارائه خدمات تخصصی، نصب و راه‌اندازی، کاروری (اپراتوری)، پشتیبانی و نگهداری.

ح ـ شرکت در نمایشگاه‌ها، بازاریابی، همکاری‌های فنی و اقتصادی بین‌المللی و ارتقای صادرات و خدمات مرتبط.

خ ـ برگزاری و شرکت در همایش‌ها، رویدادها، مسابقات و جشنواره‌ها.

د ـ آموزش، اطلاع‌رسانی، تدوین، انباشت و اشاعه دانش فنی.

ذ ـ جذب سرمایه‌گذاری خارجی.

ر ـ اخذ عاملیت مالی و مشارکت کارگزاری در راستای اهداف صندوق.

تبصره ۱ـ سرفصل صنایع پیشرفته موضوع این اساسنامه، شامل موارد زیر است:

الف ـ فناوری‌های زیستی:انواع محصولات دارویی پیشرفته و مجموعه ابزارها (کیت‌ها)ی تشخیص، مکمل‌های غذایی، زیست‌بسپارها (بیوپلیمرها)، واکنش‌گاه‌ها (راکتورها)ی زیستی، تراشه‌های فناوری زیستی(بیو فناوری)، تولید انواع کودهای زیستی (کودهای بیولوژیک) و زی‌مایه‌ها (آنزیم‌ها).

ب ـ فناوری نانو (محصولات و مواد).

پ ـ برق، الکترونیک، لیزر و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه‌ها).

ت ـ مواد پیشرفته فلزات و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی.

ث ـ الکترونیک و واپایش (کنترل):ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)، مدارها، سخت‌افزار رایانه و سامانه‌ها.

ج ـ فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای.

چ ـ خودکارسازی (اتوماسیون) پیشرفته و سامانه‌های هوشمند.

ح ـ تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی.

خ ـ تجهیزات پزشکی پیشرفته.

د ـ هوافضا:پرنده‌ها و ماهواره‌های غیرنظامی.

ذ ـ انرژی‌های نو و تجدیدپذیر.

ر ـ محصولات پیشرفته سایر بخش‌ها.

ز ـ سایر صنایع پیشرفته نوپدید طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت.

تبصره ۲ـ صندوق می‌تواند با همکاری سایر صندوق‌های تخصصی حوزه پژوهش و فناوری مربوط و خطرپذیر، فعالیت‌های مرتبط با موضوع این اساسنامه را اجرا کند.

تبصره ۳ـ صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌تواند خدمات مالی و اعتباری را به صورت ارزی ارائه دهد.

ماده ۵ ـ سرمایه صندوق عبارت است از مبلغ یک‌هزار و دویست و پنجاه میلیارد و

سیصد و بیست‌وچهار میلیون (1250324000000) ریال که صد درصد (۱۰۰%) آن متعلق به دولت است.

تبصره ـ سهام صندوق قابل انتقال به غیر نیست.

فصل سوم ـ ارکان صندوق

ماده ۶ ـ صندوق دارای ارکان زیر است:

الف ـ مجمع عمومی.

ب ـ هیئت‌مدیره.

پ ـ حسابرس و بازرس قانونی.

ماده ۷ـ مجمع عمومی صندوق مرکب از وزیران صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور است.

تبصره ۱ـ ریاست مجمع عمومی با وزیر صنعت، معدن و تجارت است.

تبصره ۲ـ مجمع عمومی با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با آرای چهار نفر از حاضران لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۸ ـ مجمع عمومی به طور عادی حداقل سالی دو بار، یک‌بار در نیمه اول سال جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی سال قبل و یک‌بار در نیمه دوم سال جهت بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه و برنامه‌های سال بعد به دعوت رئیس مجمع عمومی یا تقاضای رئیس هیئت‌مدیره یا بازرس قانونی تشکیل خواهد شد و جلسه آن تا اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعاتی که در دستور جلسه درج شده است، ادامه خواهد داشت.

ماده ۹ـ دعوت‌نامه کتبی مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.

ماده ۱۰ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

الف ـ بررسی و تصویب خط‌مشی و سیاست‌های کلان صندوق.

ب ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه هیئت‌مدیره و صورت‌های مالی صندوق با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

پ ـ رسیدگی و تصویب سیاست‌های کلی برنامه‌وبودجه سالانه صندوق.

ت ـ بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های موردنیاز موضوع ماده (۴) این اساسنامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ث ـ انتخاب اعضای هیئت‌مدیره.

ج ـ اتخاذ تصمیم درباره انتخاب و عزل حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

چ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر و اصلاح اساسنامه و افزایش و کاهش میزان سرمایه صندوق جهت ارائه به هیئت‌وزیران.

ح ـ اتخاذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک‌الوصول، لاوصول و میزان ذخیره فنی.

خ ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی‌های صندوق.

د ـ تعیین حق‌الزحمه و پاداش اعضای هیئت‌مدیره صندوق در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ذ ـ بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت‌مدیره در خصوص اخذ وام داخلی و خارجی و استفاده از تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر روش‌های تأمین مالی موردنیاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ر ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رئیس مجمع عمومی یا هیئت‌مدیره صندوق مطرح شود و رسیدگی به آن طبق قانون یا اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی‌باشد.

ماده ۱۱ـ هیئت‌مدیره صندوق مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که حداقل سه عضو آن به صورت موظف فعالیت خواهند کرد و یک نفر از آنان توسط هیئت‌مدیره به عنوان رئیس هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود.

تبصره ۱ـ اعضای هیئت‌مدیره از افراد مورد وثوق و امین که دارای تخصص مرتبط با موضوع فعالیت صندوق و سابقه مدیریت باشند، به مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. هیئت‌مدیره از بین خود یا خارج از هیئت‌مدیره، فردی واجد شرایط را به عنوان مدیرعامل انتخاب می‌کنند که با حکم رئیس مجمع منصوب می‌شود.

تبصره ۲ـ مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره صندوق علاوه‌بر رعایت لایحه قانونی راجع به منع مـداخله وزرا و نمایندگان مجـلس و کارمنـدان در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ۱۳۳۷ـ حق ندارند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات صندوق سهیم شوند.

تبصره ۳ـ جلسات هیئت‌مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت حاضرین معتبر است.

ماده ۱۲ـ وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره به شرح زیر است:

الف ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی صندوق.

ب ـ پیگیری برنامه‌ها و طرح‌های مصوب در حدود هدف‌های صندوق.

پ ـ بررسی، تهیه و تنظیم بودجه و برنامه تفصیلی صندوق جهت ارائه به مجمع عمومی برای تصویب و نظارت در حسن اجرای بودجه و برنامه مصوب.

ت ـ ارائه گزارش عملیات سالانه و صورت‌های مالی صندوق به حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

ث ـ تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالی ـ معاملاتی و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های موردنیاز موضوع ماده (۴) این اساسنامه و ارائه به مجمع عمومی برای تصویب با رعایت قوانین مربوط.

ج ـ تهیه ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی صندوق با تأیید رئیس مجمع عمومی و ارائه به مراجع ذی‌صلاح جهت تصویب.

چ ـ اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق دستورالعمل‌های اجرایی صندوق باید به تصویب هیئت‌مدیره برسد.

ح ـ ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین پیشنهاد صلح دعاوی صندوق به مجمع عمومی با رعایت اصل یک‌صد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

خ ـ تصویب دستورالعمل‌های اجرایی موردنیاز صندوق.

د ـ افتتاح حساب‌های ارزی یا ریالی و استفاده از آنها به نام صندوق با رعایت

قوانین و مقررات مربوط.

ذ ـ اتخاذ تصمیم در مورد خریدوفروش، اجاره، اعطا یا قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمین‌های تجاری و وثیقه و رهن اموال غیرمنقول و سرمایه‌گذاری طبق آیین‌نامه‌های مالی ـ معاملاتی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ر ـ پیشنهاد در خصوص اخذ وام داخلی و خارجی و استفاده از تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر روش‌های تأمین مالی موردنیاز به مجمع عمومی.

ماده ۱۳ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است و دارای اختیارات لازم برای انجام کلیه امور صندوق در چهارچوب بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط به مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیئت‌مدیره است و دارای وظایف و اختیارات زیر نیز خواهد بود:

الف ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت‌مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی صندوق در حدود بودجه مصوب.

ب ـ تهیه و تأمین تدارکات برای انجام برنامه‌های تصویب‌شده.

پ ـ طرح و برنامه‌ریزی در جهت برنامه‌های مصوب صندوق.

ت ـ نمایندگی صندوق در مراجع قضایی، اداری و ثبتی و همچنین در مقابل سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر.

ث ـ اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی، استخدامی و اخراج کارکنان طبق دستورالعمل‌های اجرایی صندوق با رعایت قوانین مربوط.

ج ـ تهیه و تنظیم صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سالانه صندوق.

چ ـ اقامه دعوی علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و غیردولتی در موارد لزوم و دفاع از کلیه دعاوی که علیه صندوق اقامه‌شده و اقامه دعوی متقابل، ورود ثالث و دفاع از دعاوی متقابل در تمام مراجع.

ح ـ انجام سایر اموری که برای پیشبرد اهداف صندوق ضروری است.

تبصره ۱ـ مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از اعضای هیئت‌مدیره یا سایر مدیران ارشد صندوق به تشخیص و مسئولیت خود تفویض کند.

تبصره ۲ـ کلیه اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره (به انتخاب هیئت‌مدیره) و ذی‌حساب و با مهر صندوق معتبر است.

ماده ۱۴ـ اعضای مجمع عمومی عادی در صورت عدم استفاده از سازمان حسابرسی، سالانه از میان حسابداران رسمی، یک یا چند نفر را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب می‌کنند.

ماده ۱۵ـ حسابرس و بازرس قانونی می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر موقع انجام دهد و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به صندوق را مطالبه و بررسی کند.

ماده ۱۶ـ چنانچه حسابرس و بازرس قانونی در ضمن بازرسی، اشکالاتی را ملاحظه کند، مکلف است مراتب را کتباً به اطلاع مدیرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشکال اقدام نشد، می‌تواند موضوع را به مجمع عمومی گزارش کند.

ماده ۱۷ـ حسابرس و بازرس قانونی حق ندارد در امور جاری صندوق مداخله کند و باید وظایف خود را به-گونه ای انجام دهد که اخلالی در امور جاری صندوق ایجاد نکند.

ماده ۱۸ـ سال مالی صندوق از اول فروردین‌ماه تا پایان اسفندماه هر سال است. صورت‌های مالی صندوق همراه با گزارش عملیات سالانه هیئت‌مدیره باید در موعد مقرر به حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق داده شود و حسابرسان مکلفند گزارش خود را در مواعد قانونی مربوط به مجمع عمومی تسلیم کنند.

ماده ۱۹ـ منابع مالی صندوق از محل‌های زیر تأمین می‌شود:

الف ـ بودجه عمومی.

ب ـ هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

پ ـ درآمد حاصل از عملیات صندوق در چهارچوب موضوع فعالیت صندوق.

ت ـ درآمد ناشی از استیفای حقوق صندوق از محل ضبط و فروش وثایق.

ث ـ درآمد حاصل از هرگونه عاملیت و مشارکت کارگزاری در چهارچوب موضوع فعالیت صندوق.

ج ـ سود حاصل از سپرده‌های صندوق نزد بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری تا سقف تعیین-شده توسط مجمع با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۲۰ـ سود ویژه صندوق پس از وضع کسور قانونی، در پایان هر سال با تصویب مجمع عمومی به عنوان افزایش سرمایه محسوب و پس از تأدیه سرمایه اسمی به حساب اندوخته احتیاطی منظور خواهد شد.

ماده ۲۱ـ هیئت‌مدیره صندوق مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه، آیین‌نامه‌های مربوط را تهیه و برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم کند و تا موقعی که آیین‌نامه‌های مذکور به تصویب نرسیده است، مقررات صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۲۲ـ از تاریخ لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه، تصویب‌نامه شماره ۱۹۶۷۹/ت۲۸۶۴۱هـ مورخ ۱۳۸۲/۴/۳۱ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شوند.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 98/102/10379 مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21647-20/04/1398

شماره ۴۰۰۶۰/ت۵۴۸۹۰هـ ـ۱۳۹۸/۴/۶

وزارت راه و شهرسازی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به پیشنهاد شماره 46186/100/02 مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۱ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شهری ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ ، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی را به شرح زیر تصویب کرد:

 

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی

فصل اول:کلیات

ماده ۱ـ شرکت عمران شهر جدید ایوانکی که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود شرکتی سهامی و دولتی و زیرمجموعه شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و بر اساس مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط فعالیت می‌نماید.

ماده ۲ـ مرکز اصلی شرکت شهر جدید ایوانکی است و شرکت با تصویب مجمع عمومی می‌تواند برای انجام عملیات و وظایف خود مجری منصوب نماید.

ماده ۳ـ مدت فعالیت شرکت طبق ماده (۱۲) قانون ایجاد شهرهای جدید ـ مصوب ۱۳۸۰ـ و تبصره آن خواهد بود.

ماده ۴ـ سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال منقسم به یکصد سهم یکصد هزار ریالی می‌باشد که تماماً متعلق به شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) است.

فصل دوم ـ وظایف و اختیارات

ماده ۵ ـ وظایف و اختیارات شرکت به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ تهیه و اجرای طرح‌های شهرسازی، معماری، نقشه‌های تفکیکی و آماده‌سازی اراضی، ایجاد بنا، تأسیسات، تجهیزات شهری، مسکونی، خدماتی، تولیدی و اقتصادی، آموزشی و سایر اقدامات اجرایی لازم برای ایجاد شهر جدید در زمین‌های تأمین‌شده طبق قوانین و مقررات مربوط.

۲ـ اجرا و احداث شهر جدید دیگر، شهرک و باغستان پس از تصویب مجمع عمومی رأساً یا با مشارکت بخش غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۳ـ حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به شرکت در محدوده شهر جدید، شهرک و باغستان و حریم آنها.

۴ـ واگذاری تأسیسات و تجهیزات شهری، خدماتی، تولیدی، اقتصادی و مسکونی در شهر جدید یا شهرک‌ها یا باغستان‌هایی که شرکت خود احداث‌کننده آن می‌باشد و حسب مورد هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.

۵ ـ بهره‌برداری و اداره تأسیسات ایجاد شده تا زمان تصدی سازمان‌های ذی‌ربط به صورت مستقیم یا از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی

۶ ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام، اعتبار و تسهیلات از مؤسسات مالی و اعتباری بر اساس دستورالعمل‌های مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۷ـ استفاده از خدمات پیمانکاری، مهندسی، پژوهشی و مشاوره‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی طبق قوانین و مقررات مربوط.

۸ ـ اجرای ضوابط و استانداردهای احداث و ایجاد تأسیسات در شهر جدید، شهرک و باغستان بر اساس قوانین و مقررات مربوط و اعمال کنترل بر فعالیت‌های توسعه و عمران در محدوده و حریم شهر جدید و صدور مجوزها و گواهی‌های مربوط.

۹ـ فروش، اجاره، صلح حقوق و نقل‌وانتقال اراضی، املاک و واحدهای مسکونی، خدماتی، اقتصادی و تولیدی (صنعتی، کارگاهی و غیره) مربوط به شهر جدید با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۰ـ خرید و تملک اراضی و املاک موردنیاز شهر جدید و اعمال روش‌های معاوضه، تهاتر و مشارکت با مالکین با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۱ـ تهیه طرح‌های شهرسازی، تأسیساتی و معماری اعم از امکان‌سنجی و مکان‌یابی، جامع و تفصیلی، آماده‌سازی، طراحی شهری، ترافیکی و غیره و نیز تغییرات بعدی و ارائه آنها جهت تصمیم-گیری به مراجع ذیصلاح.

۱۲ـ خرید، فروش، اجاره، استیجار، رهن و تحصیل و تملک و استفاده از اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شرکت.

۱۳ـ نگهداری شهر و وصول عوارض و بهای خدمات شهری.

۱۴ـ اعلام تخلفات ساختمانی و شهرسازی در شهر جدید و حریم آن به مراجع ذی‌ربط.

۱۵ ـ اجرای سایر موارد ارجاعی و یا تفویضی از طرف مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) و مجمع عمومی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

فصل سوم ـ ارکان شرکت

ماده ۶ ـ ارکان شرکت به شرح زیر است:

۱ـ مجمع عمومی

۲ـ هیئت‌مدیره و مدیرعامل

۳ـ بازرس (حسابرس)

ماده ۷ـ نمایندگی سهام شرکت در مجمع عمومی با هیئت‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) و ریاست مجمع عمومی با رئیس هیئت‌مدیره شرکت مزبور است.

ماده ۸ ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

۱ـ مجمع عمومی عادی

۲ـ مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده ۹ـ مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی با سه رأی و در مجمع عمومی فوق‌العاده با چهار رأی موافق معتبر خواهد بود.

ماده ۱۰ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار به دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی یک‌بار برای رسیدگی به گزارش هیئت‌مدیره و بازرس (حسابرس شرکت) و بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی و بار دوم برای اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و اصلاحیه و برنامه‌ها و خط‌مشی آتی شرکت تشکیل می‌شود.

تبصره ـ مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و یا بازرس به دعوت و با حضور رئیس مجمع عمومی تشکیل می‌شود.

ماده ۱۱ـ دستور جلسات مجمع عمومی عادی، عادی به طور فوق‌العاده و فوق‌العاده با توجه به پیشنهادات موردنظر توسط رئیس مجمع عمومی تعیین می‌شود.

تبصره ـ دعوت مجمع اعم از عادی، عادی به طور فوق‌العاده و فوق‌العاده، با ذکر تاریخ و محل تشکیل حداقل پانزده روز قبل از تاریخ جلسه مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور جلسه عمومی قرار دارد باید همراه دعوت‌نامه برای اعضای مجمع ارسال شود.

ماده ۱۲ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ تصویب خط‌مشی کلی و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت عملیات آتی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) و قوانین و مقررات مربوط.

۲ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش هیئت‌مدیره و گزارش بازرس (حسابرس) و صورت‌های مالی و بودجه شرکت.

۳ـ اتخاذ تصمیم در خصوص انواع مشارکت و سرمایه‌گذاری و اخذ وام یا تسهیلات و اعتبار با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۴ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت‌مدیره در خصوص احداث شهر جدید، شهرک و باغستان.

۵ ـ نظارت بر عملکرد شرکت و عنداللزوم اخذ گزارش‌های آماری، صورتحساب‌های مالی و محاسباتی و بررسی آنها به منظور اتخاذ تصمیم لازم.

۶ ـ پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) برای اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۷ـ تأیید ساختار تشکیلاتی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارائه آن به مراجع ذیصلاح.

۸ ـ نصب و عزل اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و بازرس (حسابرس) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۹ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‌های شرکت و صدور مجوز افتتاح حساب بانکی.

۱۰ـ تصویب دستورالعمل‌های لازم موضوع این اساسنامه به منظور تسریع و تسهیل در انجام وظایف شرکت.

۱۱ـ اتخاذ تصمیم در خصوص ایجاد اندوخته‌های احتیاطی موردنیاز شرکت و اجازه استفاده از ذخایر عمومی شرکت به پیشنهاد هیئت‌مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۲ـ بررسی پیشنهاد هیئت‌مدیره در مورد تعیین، تعدیل، تخفیف و یا تقسیط بهای خدمات و اراضی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب آن و یا عنداللزوم کسب مجوز از مراجع ذی‌ربط.

۱۳ـ اتخاذ تصمیم درباره موضوعاتی که اعضای مجمع عمومی یا هیئت‌مدیره در ارتباط با شرکت یا حسب وظیفه محوله به مجمع عمومی پیشنهاد نمایند.

تبصره ـ به منظور تسریع در انجام امور، مجمع عمومی می‌تواند بخشی از اختیارات خود را که اجرای آن موکول به تهیه دستورالعمل‌های مجمع عمومی شده است، به هیئت‌مدیره تفویض کند.

ماده ۱۳ـ وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) جهت تصویب هیئت‌وزیران.

۲ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چهارچوب قانون و پیشنهاد به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) جهت تصویب هیئت‌وزیران.

۳ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ادغام یا انحلال شرکت و تعیین مدیران تصفیه طبق قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) جهت تصویب هیئت‌وزیران.

ماده ۱۴ـ هیئت‌مدیره مرکب از سه یا پنج عضو اصلی است که از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت با تأیید مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

ماده ۱۵ـ هیئت‌مدیره در اولین جلسه از بین خود مدیرعامل، رئیس و نایب‌رئیس و یک نفر منشی انتخاب می‌کند.

تبصره ـ مدیرعامل می‌تواند با تصویب سه‌چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی، هم‌زمان رئیس هیئت‌مدیره نیز باشد.

ماده ۱۶ـ تغییر هر یک از اعضای هیئت‌مدیره قبل از پایان مدت عضویت آنان با پیشنهاد رئیس هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده ۱۷ـ چنانچه قبل از پایان مدت عضویت، هر یک از اعضای هیئت‌مدیره فوت کند یا استعفا دهد و یا عزل شود، جانشین او برای مدت باقیمانده برای عضویت هیئت‌مدیره انتخاب خواهد شد.

ماده ۱۸ـ جلسات هیئت‌مدیره حداقل هر پانزده روز یک‌بار بنا به دعوت رئیس هیئت‌مدیره و یا نایب‌رئیس با حضور اکثریت اعضا رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با حداقل سه رأی موافق معتبر است.

ماده ۱۹ـ هیئت‌مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت‌جلسات هیئت‌مدیره با درج نظر اعضای حاضر با ذکر نظر اقلیت در آن ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت‌مدیره با رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل می‌باشد.

ماده ۲۰ـ وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ تهیه و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی شرکت برای تأیید مجمع عمومی.

۲ـ پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن و استرداد دعاوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای تصویب مجمع عمومی.

۳ـ تهیه گزارش عملکرد سالانه، صورت‌های مالی و همچنین تدوین و ارائه بودجه سالانه شرکت با احتساب درصد جابجایی اعتبارات و درآمد حسب مصوبه شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) برای تصویب مجمع عمومی.

۴ـ تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های لازم با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب.

۵ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی دریافت وام و تسهیلات اعتباری از مؤسسات مالی و اعتباری و سیستم بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بودجه مصوب.

۶ ـ پیشنهاد تعیین، تعدیل، تخفیف و تقسیط بهای خدمات، اراضی و مستحدثات به مجمع عمومی برای تصویب.

۷ـ خرید و تملک اراضی و املاک موردنیاز، فروش، اجاره، استیجار، صلح حقوق و هرگونه نقل‌وانتقال اراضی و املاک و مستحدثات طبق قوانین و مقررات مربوط و در حدود اختیارات شرکت و دستورالعمل مجمع عمومی.

۸ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به خرید یا اجاره هرگونه خدمات، لوازم و اموال منقول که برای اجرای وظایف محوله لازم باشد و همچنین معاوضه اموال و اراضی و ساختمان‌های ملکی یا مصالحه حقوق خود برای رفع نیاز اداری و تأسیساتی شرکت.

۹ـ معاوضه، تهاتر، مشارکت و واگذاری زمین به قیمت کارشناسی به جای پرداخت نقدی و امثال آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی.

۱۰ـ تصویب عقد قرارداد با مشاورین و پیمانکاران حقیقی یا حقوقی طبق قوانین و مقررات مربوط.

۱۱ـ تعیین امضاهای مجاز تعهدآور.

۱۲ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی جهت اجرای وظایف شرکت بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی.

۱۳ـ استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم داخلی و خارجی برای انجام وظایف شرکت بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی.

۱۴ـ بررسی و برنامه‌ریزی به منظور انجام هر نوع فعالیت خدماتی، تولیدی و حمل‌ونقل که به نحوی منطبق با وظایف شرکت باشد.

۱۵ـ حفظ و حراست از اراضی و مستحدثات متعلق و تحت اختیار شرکت در محدوده شهر جدید و حریم آن، شهرک و باغستان.

۱۶ـ اجرای سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی مجمع عمومی شرکت.

۱۷ـ بررسی و ارجاع سایر مواردی که وزیر راه و شهرسازی و یا مجمع عمومی شرکت در حدود قوانین و این اساسنامه به مدیرعامل جهت اجرا تفویض می‌نماید.

۱۸ـ اتخاذ تصمیم در سایر موارد با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط یا پیشنهاد آن به مجمع عمومی شرکت جهت تصویب.

تبصره ـ هیئت‌مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۲۱ـ هیئت‌مدیره از بین خود یک نفر را برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل پیشنهاد می‌نماید که با تصویب مجمع عمومی حکم مربوط با امضای رئیس مجمع عمومی ابلاغ می‌شود. انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.

ماده ۲۲ـ مدیرعامل به صورت تمام‌وقت در اختیار شرکت بوده و نمی‌تواند هیچ نوع اشتغال موظف دیگری در سازمان دولتی و غیردولتی داشته باشد.

ماده ۲۳ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمایه شرکت می‌باشد و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت‌مدیره، دارای هرگونه حقوق و اختیارات قانونی بوده و نمایندگی شرکت را در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر دارد و می‌تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر مجمع عمومی نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید و همچنین می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و یا معاونان و مدیران شرکت به تشخیص خود تفویض کند تا اداره امور مختلف شرکت را که به این طریق به آنها محول می‌گردد زیر نظر و مسئولیت مستقیم وی برعهده گیرند.

ماده ۲۴ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ تهیه و تنظیم پیشنهاد خط‌مشی برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیئت‌مدیره.

۲ـ تهیه و تنظیم صورت‌های مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت‌مدیره.

۳ـ تعیین روش‌های اجرایی در چارچوب مقررات مربوط و ابلاغ به واحدهای ذی‌ربط.

۴ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت‌مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

۵ ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت‌مدیره.

۶ ـ نصب و عزل معاونان و مدیران شرکت و اخذ تصمیم در مورد کلیه امور استخدامی، رفاهی و پژوهشی کارکنان شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط.

۷ـ اعمال نظارت بر کلیه قسمت‌های شرکت مستقیماً یا با تفویض اختیار به اعضای هیئت‌مدیره، معاونان و مدیران شرکت.

۸ ـ انجام سایر وظایفی که به موجب سایر مقررات به عهده مدیرعامل محول‌شده یا می‌شود.

ماده ۲۵ـ در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل یا استعفای وی تا زمان انتخاب مدیرعامل جدید، مدیرعامل سابق کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

ماده ۲۶ـ چک‌ها و اسناد و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادها باید به امضای مدیرعامل یا نماینده مجاز وی و یکی از اعضای هیئت‌مدیره به انتخاب هیئت‌مدیره برسد. چک‌ها علاوه‌بر امضای افراد فوق‌الذکر به امضای ذی‌حساب یا جانشین قانونی وی نیز خواهد رسید و مکاتبات اداری شرکت به امضای مدیرعامل می‌رسد.

ماده ۲۷ـ بازرس (حسابرس) شرکت که سازمان حسابرسی یا از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشد بر اجرای مقررات این اساسنامه و سایر مقررات مربوط نظارت داشته و صورت‌های مالی شرکت را رسیدگی و گزارش‌های لازم را جهت ارائه به مقامات ذیصلاح تهیه می‌نماید و نیز کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت به عهده بازرس محول است انجام می‏دهد.

تبصره ۱ـ بازرس (حسابرس) نسخه‌ای از گزارش خود را حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به مقامات و مراجع ذی‌ربط ارائه می‌نماید.

تبصره ۲ـ بازرس (حسابرس) با اطلاع رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک شرکت را دارد، بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کند و یا انجام وظایف وی موجب وقفه در عملیات شرکت شود.

فصل چهارم ـ سایر

ماده ۲۸ـ سال مالی شرکت از اول فروردین‌ماه هر سال شروع می‌شود و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد، به استثنای اولین سال تأسیس که از تاریخ تشکیل شروع و آخر اسفندماه همان سال ختم می‌شود. دفاتر شرکت به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش هیئت‌مدیره باید حداقل سی روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی تهیه و به بازرس تسلیم شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 98/102/10473 مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21647-20/04/1398

شماره ۳۹۷۹۵/ت۵۶۶۹۱هـ ـ۱۳۹۸/۴/۵

وزارت کشور ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲ به پیشنهاد شماره 38717/35157 مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ عبارت «و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها» حذف و متن زیر به عنوان تبصره به بند مذکور اضافه می‌شود:

تبصره ـ حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۳۹۸ بر اساس ضریب ریالی (۲۰۰۰) طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۸ محاسبه و پرداخت می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21647-20/04/1398

شماره ۳۷۱۶۵/ت۵۵۵۵۰هـ J۱۳۹۸/۴/۱

وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۹ به پیشنهاد شماره 42097/100/02 مورخ ۱۳۹۷/۴/۹ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد:

در ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۸۲/ت۴۲۴۲۸ک مورخ ۱۳۸۸/۲/۷ و اصلاحات بعدی آن، عبارت «و خانه‌های سازمانی فرودگاه‌ها و خانه‌های سازمانی واقع در ایستگاه‌های ارتباطی، کمک ناوبری و رادیویی هواپیمایی کشوری» پس از عبارت «محوطه سدها و نیروگاه‌ها» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح مواد (۷)، (۹) و (۱۱) آیین‏نامه تشکل‏های مردم‏ نهاد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21647-20/04/1398

شماره ۳۷۱۶۹/ت۵۵۷۱۳هـ ـ۱۳۹۸/۴/۱

اصلاح مواد (۷)، (۹) و (۱۱) آیین‏نامه تشکل‏های مردم‏نهاد

وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت دادگستری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ـ شورای‌عالی استان‌ها

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۹ به پیشنهاد شماره 97/4154 مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ شورای‌عالی استان‏ها و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

عبارت «نماینده منتخب شورای‌عالی استان‏ها به‏عنوان عضو ناظر (بدون حق رأی) در شورا حضور می‏یابد.» به انتهای مواد (۷)، (۹) و (۱۱) آیین‏نامه تشکل‏های مردم‏نهاد موضوع تصویب‏نامه شماره ۶۷۷۳۵/ت۵۱۳۰۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۶ اضافه می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح مواد (۷)، (۹) و (۱۱) آیین‏نامه تشکل‏های مردم‏ نهاد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21647-20/04/1398

شماره ۳۶۶۴۱/ت۵۶۳۷۶هـ ـ۱۳۹۸/۳/۳۰

وزارت نیرو

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره 97/53190/20/100مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ وزارت نیرو و به استناد ماده‌واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب کرد:

ماده (۶) اساسنامه شرکت‌های سهامی برق منطقه‌ای و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ شرکت سهامی برق منطقه‌ای اصفهان (تصویب‌نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (61738281990000) ریال که به (6/173/828/199) سهم (۱۰000) ریالی تقسیم شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۲ـ شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران (تصویب‌نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱):

 سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (131678714210000)ریال که به (13/167/871/421)

سهم (10000) ریالی تقسیم‌شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۳ـ شرکت سهامی برق منطقه‌ای باختر (تصویب‌نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (48362128770000) ریال که به (4/836/212/877) سهم (۱۰000) ریالی تقسیم‌شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۴ـ شرکت سهامی برق منطقه‌ای زنجان (تصویب‌نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (21408081000000) ریال که به (2/140/808/100) سهم (10000) ریالی تقسیم‌شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۵ ـ شرکت سهامی برق منطقه‌ای سمنان (تصویب‌نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (22686975940000) ریال که به (2/268/697/594) سهم (10000) ریالی تقسیم‌شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۶ ـ شرکت سهامی برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان (تصویب‌نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (52444845890000) ریال که به (5/244/484/589) سهم (10000) ریالی تقسیم‌شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۷ـ شرکت سهامی برق منطقه‌ای غرب (تصویب‌نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (54122447500000) ریال که به (5/244/412/750244) سهم (10000) ریالی تقسیم‌شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۸ ـ شرکت سهامی برق منطقه‌ای فارس (تصویب‌نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ

مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (103739833210000) ریال که به (10/373/983/321) سهم (۱۰000) ریالی تقسیم‌شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۹ـ شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمان (تصویب‌نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (37484734520000) ریال که به (3/748/473/452) سهم (10000) ریالی تقسیم‌شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۱۰ـ شرکت سهامی برق منطقه‌ای مازندران (تصویب‌نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (57500217390000) ریال که به (5/021/750/739021) سهم (10000) ریالی تقسیم شده است و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۱۱ـ شرکت سهامی برق منطقه‌ای یزد (تصویب‌نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (32361074040000) ریال که به (3/236/107/404) سهم (10000) ریالی تقسیم‌شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۱۲ـ شرکت سهامی برق منطقه‌ای هرمزگان (تصویب‌نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (67752256500000) ریال که به (6/775/225/650)سهم (10000) ریالی تقسیم شده است و تماماً متعلق به شرکت مادرتـخصصی مدیریت تولید، انتـقال و توزیع نیـروی برق ایـران (توانیر) است.

۱۳ـ شرکت سهامی برق منطقه‌ای خراسان (تصویب‌نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۲۶۰۲/ت۳۷۶۸۳هـ مورخ ۱۳۸۶/۸/۲):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (83225025570000) ریال که به (8/322/502/557) سهم (10000) ریالی تقسیم‌شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۱۴ـ شرکت سهامی برق منطقه‌ای آذربایجان (تصویب‌نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۲۶۴۸/ت۴۵۱۸۱هـ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۳):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (104297699210000) ریال که به (10/429/769/921) سهم (10000) ریالی تقسیم شده است و تماماً متعلق به شـرکت مادرتخصصـی مدیریت تولیـد، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۱۵ـ شرکت سهامی برق منطقه‌ای خوزستان(تصویب‌نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۲۶۴۸/ت۴۵۱۸۱هـ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۳):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (127681227830000) ریال که به (12/768/122/783) سهم (10000) ریالی تقسیم شده است و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۱۶ـ شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان (تصویب‌نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱ و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۲۰۲۶۴۸/ت۴۵۱۸۱هـ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۳ و شماره ۶۷۴/ت۵۴۰۶۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۸):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (27240549880000) ریال که به (2/724/054/988) سهم (10000) ریالی تقسیم شده است و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۱۷ـ شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران (تصویب‌نامه شماره ۳۲۱۶۴/ت۳۰۵۷۲هـ مورخ۱۳۸۳/۶/۳۰ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۲۳۰۴/ت۳۵۷۱۹هـ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱):

سرمایه شرکت عبـارت است از مبلغ (1131610000000) ریال کـه به (113/161/000) سهـم (10000) ریالی تقسیـم شده است و تمـاماً مـتعلق به شرکـت مادرتخـصصی مدیریت تولیـد، انتقال و تـوزیع نیروی بـرق ایـران (توانیر) است.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 98/102/10378 مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو وزارت امور اقتصادی و دارایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21647-20/04/1398

شماره ۴۰۰۵۲/ت۵۶۴۳۱هـ ـ۱۳۹۸/۴/۶

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۹ به پیشنهاد شماره 982/10/8 مورخ ۱۳۹۸/۱/۶ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

در ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۲۲۴/ت۴۵۹۲۳هـ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱، عبارت «یکصد میلیارد (100000000000) ریال» به عبارت «سیزده هزار میلیارد (۱۳000000000000) ریال» و عبارت «یکصد هزار سهم» به عبارت «سیزده میلیون سهم» اصلاح می‌شود.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 98/102/10472 مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو وزارت امور اقتصادی و دارایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21647-20/04/1398

شماره 55713/38330-۱۳۹۸/۴/۳

وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت ورزش و جوانان

وزارت دادگستری ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده

شورای‌عالی استان‌ها

نظر به اینکه در تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۶۹/ت۵۵۷۱۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱، واژه «عبارت‌های» به صورت واژه «عبارت» تحریر شده است و عبارت‌های «نماینده منتخب شورای اسلامی استان به ‏عنوان عضو ناظر (بدون حق رأی) در شورا حضور می‏یابد.» و «نماینده منتخب شورای اسلامی شهرستان به‏ عنوان عضو ناظر (بدون حق رأی) در شورا حضور می‏یابد.» به ترتیب قبل از عبارت «به انتهای» تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیئت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/11 لغايت 1403/02/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون ارجاع اختلاف بین شرکت…
keyboard_arrow_up