آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم اسفند ۹۷

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از
1397/12/21 لغايت 1397/12/29
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

 

تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طبقه‌بندی گرمسیری در شهرستان‌های چرام و دهدشت (استان کهگیلویه و بویراحمد) و بخش فورگ در شهرستان داراب (استان فارس)

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طبقه‌بندی گرمسیری در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل (استان اصفهان) و شهرستان پل‌دختر (استان لرستان) و شهرستان رستم (استان فارس)

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان کرمانشاه

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای فاروق شهرستان مرودشت و روستای دهکویه شهرستان لارستان در استان فارس به شهر

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان رامسر استان مازندران

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان رزن استان همدان

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای فال دهستان فال بخش گله‌دار شهرستان مهر در استان فارس به شهر

تصویب‌نامه در خصوص سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی

الحاق تبصره (۹) به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء‌های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط‌زیست در ارتباط با جرایم زیست‌محیطی

اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۷) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۲۱۱۱/ت۵۱۰۵۲هـ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۵

اصلاح ردیف (۲) جدول بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۸۳۷/ت۵۴۲۷۹هـ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۷

اصلاح بند (چ) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷

تصویب‌نامه در خصوص هوشمندسازی جایگاه‌های عرضه سوخت گاز طبیعی

تصویب‌نامه در خصوص ایجاد بخش فسارود به مرکزیت روستای پاسخن از ترکیب دهستان‏های فسارود و پاسخن در شهرستان داراب استان فارس

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ممسنی استان فارس

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای شاهین چراغی به عنوان عضو شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان اردستان استان اصفهان

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، لرستان، مازندران

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان‌های مرکزی، هرمزگان، آذربایجان غربی

تصویب‌نامه در خصوص تغییر نام روستای اسلام‌آباد شهرستان دزفول در استان خوزستان به جندی‏شاپور

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای دهسرخ شهرستان مبارکه در استان اصفهان به شهر

الحاق تبصره (۳) به ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

اصلاح ماده (۲۵) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

 

 

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21560-26/12/1397

شماره ۱۷۰۱۶۲/ت۵۶۳۴۹هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (هـ) ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ تصویب کرد:

سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی از مبلغ  پنجاه و دو هزار و سیصد و نود و پنج میلیارد (52395۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به مبلغ پنجاه و پنج هزار و سیصد و نود و پنج میلیارد (55395۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال  افزایش می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طبقه‌بندی گرمسیری در شهرستان‌های چرام و دهدشت (استان کهگیلویه و بویراحمد) و بخش فورگ در شهرستان داراب (استان فارس)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21560-26/12/1397

شماره ۱۷۱۶۰۲/ت۵۶۱۴۳هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ به پیشنهادهای شماره 97/43197/20/100 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۵ و شماره 97/43197/20/100 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۵ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستان‌های چرام و دهدشت (استان کهگیلویه و بویراحمد) و بخش فورگ در شهرستان داراب (استان فارس) به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

 

ردیف محدوده تحت پوشش طبقه گرمسیری مدت دوره زمانی
۱ شهرستان‌های چرام و دهدشت گرمسیر (۱) (۲) ماه تیر و مرداد
گرمسیر (۲) (۴) ماه اردیبهشت، خرداد، شهریور و مهر
۲ بخش فورگ شهرستان داراب گرمسیر (۱) (۵) ماه خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر
گرمسیر (۲) (۱) ماه اردیبهشت

 

۲ـ بار مالی ناشی از اجرای این تصویب‌نامه از محل منابع مندرج در ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ با رعایت سقف مقرر در قوانین بودجه سالانه کل کشور تأمین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طبقه‌بندی گرمسیری در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل (استان اصفهان) و شهرستان پل‌دختر (استان لرستان) و شهرستان رستم (استان فارس)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21560-26/12/1397

شماره ۱۶۴۸۳۷/ت۵۴۲۷۹هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۸

وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره 97/16273/20/100 مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۰ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل (استان اصفهان) و شهرستان  پل‌دختر (استان لرستان) و شهرستان رستم (استان فارس) به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

 

ردیف محدوده تحت پوشش طبقه گرمسیری مدت دوره زمانی
۱ شهر کاشان، بخش مرکزی شهرستان کاشان و شهرستان آران و بیدگل گرمسیر (۳) (۴( ماه ماه‌های خرداد، تیر، مرداد و شهریور
۲ شهرستان پل‌دختر

 

گرمسیر (۲) (2) ماه ماه‌های خرداد و شهریور
گرمسیر (۳) (۲) ماه ماه‌های تیر و مرداد
۳ شهرستان رستم

 

گرمسیر (۳) (۲) ماه ماه‌های تیر و مرداد
گرمسیر (۴) (۲) ماه ماه‌های خرداد و شهریور

 

۲ـ بار مالی ناشی از اجرای این تصویب‌نامه از محل منابع مندرج در ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ با رعایت سقف مقرر در قوانین بودجه سالانه کل کشور تأمین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان کرمانشاه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21560-26/12/1397

شماره ۱۶۷۳۵۱/ت۵۵۵۱۳هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۸ به پیشنهاد شماره ۴۲۳۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۲ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ روستای آب سرخ از دهستان خانه شور و روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های میدانه، جوجاردشتی حر (جوجار دشت حر)، انار، گرم دره، باله سیاه، بستان‏آباد، کوگاه، چهار دیوار، کانی بی‏خیر، درنه، جنگله علیا، جنگله سفلی (حوض شیری) و دوآب چم خرطلا از دهستان دشت حر بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به دهستان زمکان بخش یادشده ملحق می‏شود.

ب ـ روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های سراب بردزنجیر علیا، سراب بردزنجیر سفلی و کفائی از دهستان بازان بخش مرکزی شهرستان جوانرود در استان کرمانشاه منتزع و مطابق نقشه پیوست به دهستان زمکان بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی ملحق می‏شود.

پ ـ نام دهستان زمکان بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی به زمکان جنوبی تغییر می‏یابد.

ت ـ دهستان زمکان شمالی به مرکزیت روستای خمگران از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر مطابق نقشه پیوست در بخش مرکزی شهرستان ثلاث‌باباجانی ایجاد می‏شود:

۱ـ دواله برگله ۲ـ تپه کبود ۳ـ میدانه ۴ـ جوجار دشتی حر (جوجار دشت حر) ۵ ـ انار ۶ ـ گرم دره ۷ـ باله سیاه ۸ ـ بستان‏آباد ۹ـ کوگاه ۱۰ـ چهاردیوار ۱۱ـ کانی بی‏خیر ۱۲ـ درنه ۱۳ـ جنگله علیا ۱۴ـ جنگله سفلی(حوض‏شیری) ۱۵ـ دوآب چم خر طلا  ۱۶ـ چم‌رود ۱۷ـ خمگران ۱۸ـ دواله بانمیری ۱۹ـ دواله پائین۲۰ـ الوینه‌گر ۲۱ـ پشت‌گله (ماوه‌زاران) ۲۲ـ حشمر سفلی ۲۳ـ حشمر علیا ۲۴ـ دنگی ۲۵ ـ سراب بردزنجیر علیا  ۲۶ ـ سراب برد زنجیر سفلی ۲۷ـ کفائی ۲۸ ـ سوار بیگ (لاسوار) ۲۹ـ تمرخان (عورازه) ۳۰ ـ کالوین ۳۱ـ کزه ۳۲ـ مله‌توت ۳۳ـ ویله مله‌رش.

ث ـ بخش زمکان به مرکزیت روستای میرآباد از ترکیب دهستان‏های زمکان شمالی و زمکان جنوبی در شهرستان ثلاث‌باباجانی ایجاد می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

متن کامل PDF شماره دو

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای فاروق شهرستان مرودشت و روستای دهکویه شهرستان لارستان در استان فارس به شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21560-26/12/1397

شماره ۱۶۵۷۹۰/ت۵۶۰۳۷هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۸ به پیشنهاد شماره ۱۶۰۵۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۹/۵ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای فاروق دهستان خفرک علیا بخش سیدان شهرستان مرودشت در استان فارس، به شهر تبدیل و به عنوان شهر فاروق شناخته می‌شود.

۲ـ روستای دهکویه دهستان دهکویه بخش مرکزی شهرستان لارستان در استان فارس، به شهر تبدیل و به عنوان شهر دهکویه شناخته می‌شود.

۳ـ مرکز دهستان دهکویه به روستای کورده دهستان یادشده تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان رامسر استان مازندران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21560-26/12/1397

شماره ۱۶۴۸۷۶/ت۵۵۱۵۷هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۸

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۱۹۷۱۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ ـ محدوده جغرافیایی دهستان‏های سخت‏سر و جنت‏رودبار بخش مرکزی شهرستان رامسر در استان مازندران، مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تغییر می‏یابد.

۲ـ مرکز دهستان چهل شهید بخش مرکزی شهرستان رامسر به روستای چالکرود تغییر می‌یابد.

۳ـ بخش دالخانی به مرکزیت روستای گالش‏محله از ترکیب دهستان‏های جنت‏رودبار و چهل‏شهید در شهرستان رامسر ایجاد می‏‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

متن کامل PDF شماره سه

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان رزن استان همدان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21560-26/12/1397

شماره ۱۶۷۳۴۱/ت۵۶۲۱۷هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۸ به پیشنهاد شماره ۱۸۹۳۵۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ نام بخش قروه درجزین شهرستان رزن استان همدان، به درگزین و نام شهر قروه درجزین مرکز بخش یادشده، به قروه درگزین تغییر می‌یابد.

ب ـ نام دهستان‌های درجزین علیا و درجزین سفلی در بخش درگزین، به ترتیب به درگزین علیا و درگزین سفلی تغییر می‌یابد.

پ ـ نام روستای چانگرین مرکز دهستان درگزین علیا، به شاهنجرین و نام روستای درجزین مرکز دهستان درگزین سفلی، به درگزین تغییر می‌یابد.

ت ـ مرکز دهستان درگزین علیا به روستای شوند تغییر می‌یابد.

ث ـ دهستان درگزین شرقی به مرکزیت روستای کاج از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های زیر مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، در بخش درگزین ایجاد می‌شود:

۱ـ شاهنجرین، ۲ـ وسمق، ۳ـ سوزن، ۴ـ کاج، ۵ ـ مسینک، ۶ ـ تموزان، ۷ـ پیربک، ۸ ـ زهتران، ۹ـ شنحور، ۱۰ـ ایستگاه برق (۶۳) کیلومتری کرفس، ۱۱ـ ایستگاه گاز وسمق، ۱۲ـ یکه تپه، ۱۳ـ والاشجرد، ۱۴ـ سد خاکی شنجور.

ج ـ دهستان درگزین غربی به مرکزیت روستای بهکندان از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های زیر مطابق نقشه پیوست در بخش درگزین ایجاد می‌شود:

۱ـ نظام‌آباد، ۲ـ سایان، ۳ـ بهکندان، ۴ـ کارخانه تولید ساندیس (آب میوه)، ۵ ـ ایستگاه گاز عمان، ۶ ـ گلخانه منتظران، ۷ـ کارخانه موزاییک‌سازی، ۸ ـ تپه امیان، ۹ـ کارخانه گرانول، ۱۰ـ سد خاکی درگزین، ۱۱ـ چشمه قیه بلاغی، ۱۲ـ میدان تیر دلتا.

چ ـ بخش شاهنجرین به مرکزیت روستای شاهنجرین از ترکیب دهستان‌های درگزین علیا و درگزین شرقی و شهر کرفس در شهرستان رزن ایجاد می‌شود.

ح ـ شهرستان درگزین به مرکزیت شهر قروه درگزین، از ترکیب بخش‌های زیر در استان همدان ایجاد می‌شود:

۱ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر قروه درگزین، شامل دهستان‌های درگزین سفلی و درگزین غربی.

۲ـ بخش شاهنجرین.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

متن کامل PDF شماره چهار

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای فال دهستان فال بخش گله‌دار شهرستان مهر در استان فارس به شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21560-26/12/1397

شماره ۱۶۵۷۵۶/ت۵۵۳۵۸هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه۱۳۹۷/۱۲/۸ به پیشنهاد شماره ۲۰۲۱۹مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای فال دهستان فال بخش گله‌دار شهرستان مهر در استان فارس به شهر تبدیل و به عنوان شهر فال شناخته می‌شود.

۲ـ مرکز دهستان فال به روستای حاجی‌آباد دهستان یادشده تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21560-26/12/1397

شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ به پیشنهاد شماره 37338/160568 مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در اجرای تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید ـ مصوب ۱۳۸۰ـ ، سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات‌های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

الحاق تبصره (۹) به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء‌های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21560-26/12/1397

شماره ۱۶۷۷۵۵/ت۵۶۳۱۸هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت آموزش‌وپرورش

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۸ به پیشنهاد شماره 57/26178 مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (۹) به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء‌های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۴۰۳۶/ت۵۵۴۱۳ﻫ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود:

تبصره ۹ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وزارت مجاز است بدهی دولت به مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد را با مطالبات دولت (سازمان امور مالیاتی کشور) از شرکت‌های وابسته و تابع مؤسسه مذکور (شامل شرکت معادن ذغال-سنگ کرمان، شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران، شرکت معادن اسفندقه، شرکت دخانیات ایران) تا مبلغ یک هزار و ششصد میلیارد (16۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تهاتر نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط‌زیست در ارتباط با جرایم زیست‌محیطی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21560-26/12/1397

شماره ۱۷۳۰۷۹/ت۵۴۸۷۸هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

سازمان حفاظت محیط‌زیست

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۵ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست و تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد تبصره ماده‌واحده قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط‌زیست در ارتباط با جرایم زیست‌محیطی ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط‌زیست در ارتباط با جرایم زیست‌محیطی

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط‌زیست.

ب ـ قانون: قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط‌زیست در ارتباط با جرایم زیست‌محیطی – مصوب ۱۳۸۴- و اصلاحات بعدی آن.

پ ـ کارکنان و مأموران سازمان: آن دسته از کارکنان شاغل غیرستادی سازمان که در زمینه حفاظت محیط‌زیست، کنترل مناطق، کشف، تعقیب جرایم ناشی از قوانین و مقررات شکار و صید و جلوگیری از منابع آلاینده و مخرب محیط‌زیست فعالیت دارند.

ت ـ کاشف: کارکنان و مأموران سازمان که حسب وظایف محوله، کشتار، زنده‌گیری، نگهداری، حمل‌ونقل و ورود و خروج و به طور کلی شکار و صید غیرمجاز جانوران وحشی و سایر تخلفات زیست‌محیطی را کشف و صورت‌جلسه تخلف مربوط را امضا نمایند.

ث ـ مخبر: شـخص یا اشخاصی که وقوع تخلف موضوع قانـون شکار و صـید ـ مصوب ۱۳۴۶ ـ  را به سازمان حفاظت محیط‌زیست اطلاع دهند.

ماده ۲ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است به منظور اجرای قانون هرساله اعتبار مربوط را در اعتبارات هزینه‌ای خود پیش‌بینی و مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه نماید.

ماده ۳ـ اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه از محل بازگشت درآمدهای واریزی ذی‌ربط به میزانی که در قوانین مربوط تعیین شده است به نحو زیر توزیع می‌شود:

الف ـ کارکنان و مأموران سازمان در امور جلوگیری از تخلفات و جرایم معادل سی و پنج درصد (۳۵%) بهای جانوران وحشی.

ب ـ کاشفان معادل بیست‌ و ‌پنج ‏درصد (۲۵%) بهای جانوران وحشی.

پ ـ کارکنان و مأموران سازمان در امور پیگیری و تعقیب معادل ده ‌درصد (۱۰%) بهای جانوران وحشی.

تبصره ۱ـ اشخاص مذکور در این ماده در صورت تعدد اقدامات، صرفاً مشمول یکی از بندهای مربوط (بالاترین رقم) می‌شوند.

تبصره ۲ـ در مواردی که اشخاص مذکور در هر یک از بندهای این ماده بیش از یک نفر باشند، سهم مقرر به نسبت فعالیت و میزان مشارکت آنان حسب مورد به تشخیص مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان ذی‌ربط یا رئیس اداره شهرستان مربوط تعیین خواهد شد.

تبصره ۳ـ در صورت وجود مخبر در پرونده، ده درصد (۱۰%) از محل بند (الف) این ماده ، به مخبر یا مخبران تعلق می‌گیرد.

ماده ۴ـ سازمان موظف است علاوه بر پرداختی‌های موضوع ماده (۳) و بندهای آن، از محل اعتبارات مصوب که به این منظور اختصاص می‌یابد حسب مورد و به تشخیص رئیس سازمان یا نماینده وی نسبت به پرداخت خسارات یا دیه و سختی کار به مشمولین قانون به شرح زیر اقدام نماید:

الف ـ به هر یک از کارکنان و مأموران سازمان یا کاشفین و مخبرین که ضمن انجام‌وظیفه یا مأموریت محوله مصدوم یا مجروح شده و تحت مداوا قرار می‌گیرند با ارائه مدارک مثبته علاوه بر دیه یا ارش قانونی، حداکثر تا پنجاه میلیون (5۰۰۰۰۰۰۰) ریال و در صورتی که صدمه واردشده منجر به نقص عضو آنان شود معادل دیه یا ارش عضو ناقص شده.

ب ـ به خانواده کارکنان و مأمورانی که در جهت انجام وظایف قانونی و مأموریت محوله به منظور جلوگیری، کشف، تعقیب جرایم شکار و صید و در حین برخورد با متخلفین جان خود را از دست می‌دهند علاوه بر دیه حسب مورد حداکثر تا سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.

پ ـ به کارکنان و مأمورانی که در اجرای وظایف قانونی محوله به ویژه کشف، تعقیب جرایم و دفاع از حقوق سازمان دچار خسارات مالی شده‌اند حداکثر چهل میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال.

ماده ۵‌ـ تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۸۴/ت۳۷۰۱۰هـ مورخ ۱۳۸۶/۳/۶ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۷) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21560-26/12/1397

شماره 51891/170066-۱۳۹۷/۱۲/۱۸

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه ۱۳۹۷/۸/۱۴ به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آ’وزش [آموزش] پزشکی و به استناد بند (ب) ماده (۷) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ تصویب کرد:

ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۷) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره 51891/79227 مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ بند (الف) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ عبارت «تغییر شکل‌ یافته ژنتیکی» پس از نام محصول تغییر شکل‌یافته ژنتیکی (تراریخته) در بخش ترکیبات. به عنوان مثال: «سویای تغییر شکل یافته ژنتیکی».

۲ـ در تبصره (۱)، عبارت «دو درصد» به عبارت «صفر درصد» اصلاح می‌شود.

۳ـ متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره ۴ـ درج هرگونه عبارت یا علامت دیگر به عنوان برچسب‌گذاری محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی (تراریخته) مستلزم کسب مجوز از شورای ملی ایمنی زیستی است.

این مصوبه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21560-26/12/1397

شماره ۱۷۰۰۷۰/ت۵۵۷۵۴هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ اتاق اصناف ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ به پیشنهاد شماره 200/12568/120227/ص مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۶۹۰۶/ت۵۳۴۰۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در بند (ت) ماده (۱) عبارت «یا نرم‌افزار کاربردی، شامل سخت‌افزار و نرم‌افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات خریدوفروش کالا و خدمات واحد کسب‌وکار را دارد» به عبارت « یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی یا نرم‌افزار کاربردی که به اختصار « تجهیزات مشابه » نامیده می‌شوند‌، شامل سخت‌افزار و نرم‌افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که حداقل قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمات واحد کسب‌وکار را دارد» اصلاح می‌شود.

۲ـ در بند (ج) ماده (۱) واژه «جانبی» بعد از واژه «حافظه» حذف و واژه «نصب» به واژه «استفاده» اصلاح و متن زیر به انتهای بند یادشده الحاق می‌شود:

«حافظه مالیاتی می‌تواند به شکل سخت‌افزار یا نرم‌افزار (سامانه ابری یا کارساز (سرور)) متصل به سامانه صندوق فروش استفاده شود.»

۳ـ ماده (۲) حذف می‌شود.

۴ـ متون زیر به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به ماده (۳) الحاق می‌شود:

تبصره ۱ـ در مواردی که صاحبان مشاغل موضوع این آیین‌نامه مشمول قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و اصلاحات بعدی آن نیستند، سازمان مکلف است فراخوان آنها را با همکاری وزارتخانه ذی‌صلاح و حسب مورد تشکل حرفه‌ای ذی‌ربط اعلام کند.

تبصره ۲ـ سازمان موظف است با توجه به فراخوان‌های مشمولین قبلی نصب و استفاده از سامانه  صندوق فروش، ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه، فهرست کامل مشمولین نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش را به روش پیش‌بینی‌شده در قانون اعلام کند.

۵ ـ در ماده (۴) عبارت «نصب سامانه صندوق فروش و» قبل از واژه « ثبت » اضافه و متن زیر به عنوان تبصره به ماده یادشده الحاق می‌شود:

تبصره ـ صاحبان مشاغلی که پس از انتشار آگهی فراخوان در هر سال، تأسیس یا ایجاد می‌شوند، مکلفند ظرف چهار ماه از شروع فعالیت، نسبت به نصب سامانه صندوق فروش و ثبت درخواست تخصیص شماره در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام کنند.

۶ ـ ماده (۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۶ ـ اشخاص مشمول مکلفند از ابتدای اولین ماه بعد از تاریخ اخذ شماره شناسه موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه، نسبت به راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه صندوق فروش و ثبت معاملات خود در آن و صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات یا حسب مورد رسید خرید صادرشده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی، اقدام کنند.

تبصره ـ در مورد اشخاص مشمول که نرم‌افزار سامانه صندوق فروش آنها دارای قابلیت ثبت عملیات خریدوفروش (کالا و خدمات)، هزینه و نگهداری حساب موجودی کالا باشد، اطلاعات خروجی سامانه مزبور حسب مورد جایگزین دفاتر، اسناد و مدارک موضوع آیین‌نامه ماده (۹۵) قانون خواهد بود.

۷ـ ماده (۷) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷ـ به منظور ایجاد تناظر بین معاملات ثبت‌شده در سامانه صندوق فروش و پرداخت‌های انجام‌شده در شبکه پرداخت بانکی، اشخاص مشمول مکلفند شماره‌حساب یا حساب‌های بانکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود و شناسه یکتای پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی مورد استفاده در واحد شغلی خود را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام کنند.

تبصره ـ اشخاص مشمول مکلفند در موارد استفاده از حساب بانکی جدید یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی جدید، مراتب استفاده را ظرف ده روز از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام نمایند.

۸ ـ ماده (۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۹ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان ظرف یک سال از تاریخ لازم-الاجرا شدن این تصویب‌نامه، پایانه‌های پرداخت اعم از پایانه‌های پرداخت کارت‌خوان و پایانه‌های پرداخت مجازی مانند درگاه پرداخت اینترنتی را ساماندهی کند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی، به هریک از پایانه‌های پرداخت، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از گذشت زمان مذکور، ارائه خدمت به پایانه‌های پرداخت فاقد شماره یکتا متوقف خواهد شد.

تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به تراکنش‌های شبکه پرداخت بانکی (شاپرک) و شبکه شتاب را به ترتیبی که سازمان درخواست می‌کند، در اختیار آن قرار دهد.

۹ـ ماده (۱۱) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به ماده یادشده الحاق می‌شود:

ماده ۱۱ـ اشخاص مشمول مکلفند مراتب تعطیلی، توقف دائم یا موقت فعالیت بیش از یک ماه خود را حداکثر تا یک ماه از تاریخ تعطیلی یا توقف از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند.

تبصره ۱ـ در مواردی که توقف فعالیت واحد کسبی به حکم مراجع ذی‌صلاح قانونی باشد یا در موارد وقوع حوادث غیرمترقبه، اشخاص مشمول مکلفند ظرف سه ماه از توقف فعالیت واحد کسبی، مراتب را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند.

تبصره ۲ـ اشخاص مشمولی که فعالیت شغلی آنها تغییر می‌کند، مکلفند ظرف دو هفته تغییرات انجام-شده را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند.

تبصره ۳ـ اشخاص حقوقی مشمول  و همچنین صاحبان مشاغل مشمول که از مصادیق تبصره‌های (۱) و (۳) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع نامه شماره 200/3949/46378 مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند، مکلفند تغییر نشانی محل فعالیت، افزودن محل جدید فعالیت یا کاهش محل فعالیت خود را حداکثر تا یک ماه پس از وقوع از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند.

۱۰ـ ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۲ـ صورتحساب فروش و رسید خرید صادرشده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی باید حداقل دارای اطلاعات زیر باشد:

الف ـ صورتحساب فروش :

۱ـ شماره مالیاتی.

۲ـ شماره اقتصادی فروشنده (کد/شناسه ملی).

۳ـ اطلاعات هویتی فروشنده.

۴ـ نشانی و کد پستی فروشنده.

۵ ـ تاریخ صدور صورتحساب .

۶ ـ مشخصات کالا یا خدمت ارائه شده و مقدار و مبلغ آن.

۷ـ تخفیفات حسب مورد.

۸ ـ میزان مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر قلم کالا یا خدمت حسب مورد.

۹ـ جمع مبلغ فروش یا ارائه خدمت و جمع مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آن حسب مورد.

ب ـ رسید خرید صادرشده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی:

۱ـ شماره مالیاتی.

۲ـ شماره اقتصادی فروشنده (کد/شناسه ملی).

۳ـ اطلاعات هویتی فروشنده.

۴ـ نشانی و کد پستی فروشنده.

۵ ـ تاریخ صدور رسید خرید.

۶ ـ جمع مبلغ فروش کالا یا ارائه خدمت.

۱۱ـ ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۳ـ سازمان موظف است ظرف (۱۸) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه، شبکه صندوق فروش و کلیه سامانه‌های مرتبط با آن را به منظور واپایش (کنترل) و نظارت بر حسن استفاده از سامانه صندوق فروش، آماده بهره‌برداری کند.

۱۲ـ ماده (۱۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۷ـ سازمان جهت استقرار شبکه صندوق فروش و اجرای این آیین‌نامه از قبیل ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و ارائه گزارش از کیفیت انجام تکالیف اشخاص مشمول و ارسال صحیح اطلاعات صورتحساب‌ها، می‌تواند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از خدمات شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.

۱۳ـ ماده (۱۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۸ـ سازمان جهت امور ممیزی اجزای شبکه صندوق فروش و بازرسی آنها، می‌تواند از خدمات اشخاص ذی‌صلاح در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۲۱۱۱/ت۵۱۰۵۲هـ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۵

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21560-26/12/1397

شماره ۱۷۰۰۶۱/ت۵۵۴۳۳هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ به پیشنهاد شماره 60/61557 مورخ ۱۳۹۷/۳/۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در صدر تصویب‌نامه شماره ۶۲۱۱۱/ت۵۱۰۵۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵ عبارت «تا پایان سال ۱۳۹۶» به عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۰» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

اصلاح ردیف (۲) جدول بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۸۳۷/ت۵۴۲۷۹هـ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21560-26/12/1397

شماره 54279/166873-۱۳۹۷/۱۲/۱۲

وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

نظر به اینکه در ردیف (۲) جدول بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۸۳۷/ت۵۴۲۷۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸، دوره زمانی طبقه گرمسیری شهرستان پل‌دختر به اشتباه تحریر شده است، مراتب به شرح زیر برای اصلاح اعلام می‌شود:

 

۲ شهرستان پل‌دختر

 

گرمسیر (۲) (2) ماه ماه‌های تیر و مرداد
گرمسیر (۲) (۲) ماه ماه‌های خرداد و شهریور

دبیر هیئت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

 

 

اصلاح بند (چ) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21560-26/12/1397

شماره 55340/172375-۱۳۹۷/۱۲/۲۱

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نفت

وزارت نیرو ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت کشور ـ وزارت ورزش و جوانان ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان بهزیستی کشور ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

نظر به اینکه در بند (چ) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۳۹۰۵/ت۵۵۳۴۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰، عبارت «و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» قبل از عبارت «و سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری» تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیئت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

 

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21561-27/12/1397

شماره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نفت ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور

وزارت دادگستری ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت جهاد کشاورزی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۸ به پیشنهاد شماره 97/295748 مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۴  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ و مصوبه جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای-عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ متن زیر به عنوان تبصره (۳) به بند (۱) اضافه می‌شود:

تبصره ۳ـ در ارتباط با اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدت‌دار که اسناد حمل آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ معامله و ظهرنویسی شده و کالای مربوط قبل از تاریخ مذکور ترخیص گردیده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارائه گردیده باشد و همچنین ماشین‌آلاتی که قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ترخیص گردیده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارائه گردیده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آنها از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به بعد باشد، تأمین ارز به میزان کالای ترخیص شده حسب پروانه گمرکی مربوط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود. مواردی که در زمان گشایش مقرر گردیده است ارز مربوط از سوی واردکننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تأمین گردد، مشمول این بند نمی‌شوند.

تأمین ارز ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولیدی صرفاً برای استفاده در خط تولیدی و غیرقابل عرضه به صورت تجاری به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است و اعتبارات اسنادی آنها تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ گشایش یافته و تا پایان سال ۱۳۹۷ از گمرک ترخیص می‌شوند، به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود.

۲ـ بند (۶) لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری.

 

متن کامل PDF شماره پنج

 

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم اسفند ۹۷

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم اسفند ۹۷

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم اسفند ۹۷

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم اسفند ۹۷

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم اسفند ۹۷

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم اسفند ۹۷

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم اسفند ۹۷

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم اسفند ۹۷

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم اسفند ۹۷

 

تصویب‌نامه در خصوص هوشمندسازی جایگاه‌های عرضه سوخت گاز طبیعی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21562-28/12/1397

شماره ۱۷۴۱۹۵/ت۵۵۱۹۶هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان ملی استاندارد ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ به پیشنهاد شماره ۲۱۰۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ وزارت نفت موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ساماندهی و تأمین ایمنی تردد خودروهای دوگانه‌سوز، نسبت به هوشمندسازی جایگاه‌های عرضه سوخت گاز طبیعی و ایجاد بستر لازم جهت اتصال سامانه هوشمند جایگاه‌های سوخت به سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) و سامانه اطلاعات خودروهای گازسوز وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید به نحوی که از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ امکان سوخت‌گیری در جایگاه‌های سوخت گاز طبیعی صرفاً برای خودروهای دوگانه‌سوز که در کارت شناسایی آنها عبارت “دوگانه‌سوز” یا “دوگانه‌سوز تبدیلی” درج شده و دارای گواهی معاینه فنی معتبر هستند، فراهم شود.

۲ـ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به اصلاح و تعویض مدارک شناسایی آن دسته از خودروهایی که به صورت کارگاهی تا قبل از تاریخ لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه دوگانه‌سوز شده و گواهی سلامت سامانه سوخت‌رسانی گاز خودرو را مطابق دستورالعمل پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اخذ کرده‌اند، اقدام و در کارت شناسایی آنها عبارت “دوگانه‌سوز تبدیلی” را درج کند.

تبصره ـ مالکان خودروهایی که به صورت کارگاهی دوگانه‌سوز شده‌اند، ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه موظفند نسبت به اخذ گواهی سلامت سامانه سوخت‌رسانی گاز خودرو اقدام کنند.

۳ـ سازمان ملی استاندارد ایران موظف است ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه بر اساس مستندات دریافتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (استانداردهای بین‌المللی معتبر)، استانداردهای موردنیاز جهت تبدیل سامانه سوخت‌رسانی خودروهای مایع‌سوز در حال تردد به گازسوز را تدوین کند. تبدیل خودروهای در حال تردد بر اساس این استانداردها در مراکز خدمات فنی خودروهای گازسوز تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور نماینده شرکت بازرسی دارای صلاحیت از سازمان ملی استاندارد ایران انجام و برای این خودروها گواهی تبدیل سامانه سوخت‌رسانی خودرو صادر می‌شود.

تبصره ـ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس دریافت گواهی تبدیل سامانه سوخت‌رسانی خودرو که توسط مراکز خدمات فنی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده و به تأیید نماینده شرکت بازرسی دارای صلاحیت از سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، نسبت به اصلاح و تعویض مدارک شناسایی این خودروها و درج عبارت “دوگانه‌سوز تبدیلی” در آنها اقدام کند.

۴ـ به منظور تأمین منابع مالی اجرای الزامات ایمنی و هوشمندسازی جایگاه‌های

عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) و کمک به تعویض مخازن وسایل نقلیه با سوخت گاز طبیعی فشرده  (CNG)، نرخ گاز مذکور از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱ از چهار هزار و یکصد و چهل (۱۴۰ر۴) ریال به چهار هزار و پانصد و سی و دو (۵۳۲ر۴) ریال در هر مترمکعب افزایش می‌یابد. منابع حاصل از این افزایش به عنوان منابع شرکت ملی گاز ایران محسوب می‌شود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در راستای اجرای این تصویب‌نامه بر اساس دستورالعملی هزینه خواهد شد که توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

دستورالعمل اصلاح و تعویض مدارک شناسایی خودروهای دوگانه‌سوز تبدیلی

الف ـ در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ مراکز خدمات فنی: مراکز خدمات فنی خودروهای گازسوز مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت که در آنها بازرسی، بازدیدهای مرتبط با باز و بست مخازن، تعمیر و تعویض قطعات سامانه سوخت‌رسانی گاز خودرو بر اساس استانداردهای ملی شماره (۷۵۹۸)، (۹۷۴۷) و (۹۴۲۶) انجام می‌شود و نماینده شرکت بازرسی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران به ‌صورت دائم در آنجا مستقر است.

۲ـ شرکت بازرسی: نماینده سازمان ملی استاندارد ایران و دارای گواهی‌نامه (۱۷۰۲۰ ISO) در زمینه استانداردهای ملی شماره (۷۵۹۸)، (۹۷۴۷) و (۹۴۲۶) مستقر در مراکز خدمات فنی.

۳ـ بازرس: نماینده شرکت بازرسی دارای صلاحیت از سازمان ملی استاندارد ایران.

۴ـ آزمون‌های تکمیلی: آزمون‌های مربوط به مخازن خودروهای دوگانه‌سوز از جمله آزمون‌های تحت‌فشار آب (هیدرواستاتیک) یا مافوق صوت (اولتراسونیک) و آزمون‌های مربوط، که بر اساس استانداردهای ملی و در آزمایشگاه‌های همکار سازمان ملی استاندارد ایران انجام می‌گیرد.

۵ ـ سامانه: سامانه یکپارچه بازرسی فنی خودروهای گازسوز که به صورت جامع و با هدف ساماندهی بازرسی‌ و بازدیدهای دوره‌ای خودروهای گازسوز که منجر به صدور گواهی سلامت سامانه سوخت‌رسانی گاز خودرو می‎شود، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد می‌شود و اطلاعات مربوط به آزمون‌ها و گواهی‌های صادرشده را به صورت برخط به سامانه سیمفا منتقل می‌کند. نام کاربری سامانه جهت استفاده هر یک از مراکز خدمات به صورت اختصاصی در اختیار بازرس قرار خواهد گرفت. صحت عملکرد سامانه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

۶ ـ فرایند بازرسی: فرایندی که بر اساس فهرست آزمون‌های استخراج‌شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران از استانداردهای ملی شماره (۷۵۹۸)، (۹۷۴۷) و (۹۴۲۶) و در مراکز خدمات فنی، تحت نظارت بازرس انجام و منتج به صدور گواهی سلامت سامانه سوخت‌رسانی گاز خودرو می‌شود.

۷ـ گواهی سلامت سامانه سوخت‌رسانی گاز خودرو: گواهی‌نامه‌ای که برای خودروهای گازسوز کارگاهی به صورت الکترونیکی در سامانه پس از تأیید بازرس صادر و ضمن ارسال آن به صورت برخط در سامانه سیمفا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌شود.

ب ـ روند اجرایی صدور گواهی سلامت سامانه سوخت‌رسانی گاز خودرو به شرح زیر است:

۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است شرایط لازم برای ارائه مجوز‌های مراکز خدمات فنی جهت نصب، آزمون، بازرسی، بازدید فنی و خدمات پس از فروش به خودروهای گازسوز را فراهم و از فعالیت مراکز غیرمجاز جلوگیری کند.

۲ـ مالک خودرو موظف است به مراکز خدمات فنی مراجعه کند تا پس از تطبیق پلاک خودرو توسط دوربین پلاک خوان با اطلاعات کارت خودرو، فرایند بازرسی تحت نظارت بازرس انجام ‌پذیرد.

۳ـ تشخیص آسیب‌های مخازن و قطعات بر عهده بازرس است.

۴ـ تمام فرایند بازرسی تحت نظارت بازرس و از طریق سامانه انجام می‌پذیرد. مسئولیت انجام صحیح روند صدور گواهی سلامت سامانه سوخت‌رسانی گاز خودرو بر عهده مراکز خدمات فنی و مسئول نهایی گواهی صادرشده، بازرس است.

۵ ـ پس از ورود اطلاعات قطعات و مخازن مردودشده توسط بازرس در سامانه، قطعات و مخازن توسط مراکز خدمات فنی و تحت نظارت بازرس، معدوم و لاشه آن تحویل مالک خودرو می‌گردد.

۶ ـ مخازن گاز طبیعی فشرده (CNG) دارای شرایط آزمون‌های تکمیلی، جهت انجام این آزمون‌ها به آزمایشگاه‌های همکار مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران ارسال و در صورت مردودی پس از امحا زیر نظر بازرس به مرکز خدمات فنی ارسال‌کننده ارجاع می‌شود.

۷ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است شناسه یکتا (کد یونیک) را برای مخازن و قطعات خودروهای دوگانه‌سوز به نحوی تعریف کند که از ورود و بازگشت قطعات و مخازن معیوب و غیراستاندارد به چرخه حمل‌ونقل جلوگیری به‌ عمل آید و اطلاعات مربوط را در سامانه سیمفا ثبت کند تا از تبدیل خودروهای غیرمجاز جلوگیری شود.

۸ ـ روند صدور گواهی سلامت سامانه سوخت‌رسانی گاز خودرو تحت نظارت بازرس انجام می‌شود.

۹ـ مشخصات خودروهایی که موفق به دریافت گواهی سلامت سامانه سوخت‌رسانی‌ گاز خودرو شده‌اند، از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌شود تا پس از سیر مراحل قانونی، در مدارک شناسایی خودرو عبارت “دوگانه‌سوز تبدیلی” درج شود.

۱۰ ـ مالکان خودروهایی که موفق به اخذ گواهی سلامت سامانه سوخت‌رسانی‌ گاز خودرو شده‌اند، موظفند به مراکز معاینه فنی خودرو مراجعه و پس از انجام معاینه فنی در بخش آلایندگی و ایمنی، گواهی معاینه فنی خودرو را اخذ کنند.

۱۱ـ در صورت بروز هرگونه مشکل در روند تعریف‌شده، مسائل در کارگروهی با مسئولیت وزارت کشور و عضویت سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد.

پ ـ این دستورالعمل صرفاً خودروهای گازسوز غیرکارخانه‌ای که در کارت شناسایی آنها عبارت دوگانه‌سوز تبدیلی قید نشده را شامل می‌شود. پس از تغییر مشخصات مدارک شناسایی خودرو، مالکان خودروهای مذکور موظفند طبق ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۶۷۱/ت۵۰۸۹۱هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴، نسبت به دریافت گواهی معاینه فنی اقدام کنند.

 

 

تصویب‌نامه در خصوص ایجاد بخش فسارود به مرکزیت روستای پاسخن از ترکیب دهستان‏های فسارود و پاسخن در شهرستان داراب استان فارس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21562-28/12/1397

شماره ۱۷۴۱۶۶/ت۵۵۵۱۱هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۳۰۹۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

بخش فسارود به مرکزیت روستای پاسخن از ترکیب دهستان‏های فسارود و پاسخن در شهرستان داراب استان فارس ایجاد می‏‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ممسنی استان فارس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21562-28/12/1397

شماره ۱۷۴۱۸۹/ت۵۵۷۱۴هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۶۸۲۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۵ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ دهستان پراشکفت به مرکزیت روستای ده‏گردو از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، در بخش مرکزی شهرستان ممسنی استان فارس ایجاد می‏شود:

۱ـ پسکی ۲ـ بجکی ۳ـ پس‏مله ۴ـ تل‏بلگی ۵ ـ چیر ۶ ـ دین‏باغان ۷ـ سراب‏گجستان ۸ ـ سرتنگ‏ بزرگ ۹ـ سرتنگ ‏کوچک ۱۰ ـ سیدمحمد ۱۱ـ قلعه‏سفید ۱۲ـ نوشک ۱۳ـ ده‏گردو ۱۴ـ پیرسرخ ۱۵ ـ چشمه زری پراشکفت ۱۶ ـ گودامیر ۱۷ـ مله‏شیری ۱۸ ـ بنه‏سور.

ب ـ بخش جوزار به مرکزیت روستای مهرنجان از ترکیب دهستان‏های جوزار و پراشکفت در شهرستان ممسنی ایجاد می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

متن کامل PDF شماره شش

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای شاهین چراغی به عنوان عضو شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21562-28/12/1397

شماره ۱۷۴۱۴۸/ت۵۶۳۳۹هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۲۷۰۷۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۹) ماده (۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

آقای شاهین چراغی به عنوان عضو شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار موضوع بند (۹) ماده (۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (برای بورس انرژی) تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان اردستان استان اصفهان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21562-28/12/1397

شماره ۱۷۵۰۸۳/ت۵۶۱۵۹هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۸۹۳۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ محدوده بین دهستان‏های همبرات و گرمسیر در بخش مرکزی شهرستان اردستان استان اصفهان، مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می‏شود.

۲ـ محدوده دهستان‏های همبرات و گرمسیر در بخش مرکزی و بخش زواره شهرستان اردستان، مطابق نقشه پیوست اصلاح می‏شود.

۳ـ بخش مهاباد به مرکزیت شهر مهاباد از ترکیب دهستان‏های گرمسیر و همبرات، در شهرستان اردستان ایجاد می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

متن کامل PDF شماره هفت

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، لرستان، مازندران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21562-28/12/1397

شماره ۱۷۵۰۳۳/ت۵۶۰۱۶هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۵۸۳۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ در استان آذربایجان غربی، نام شهر گردکشانه بخش لاجان شهرستان پیرانشهر به لاجان، نام روستای کنه‏گچ دهستان منگور غربی بخش مرکزی شهرستان پیرانشهر به سپی‏سنگ و نام روستای آغ اتلاق دهستان زنگبار بخش مرکزی شهرستان پلدشت، به آغ اتلوق تغییر می‏یابد.

۲ـ در استان اردبیل، نام شهر تازه‏کند بخش تازه‏کند شهرستان پارس‏آباد، به‌مغانسر تغییر می‏یابد.

۳ـ در استان اصفهان، نام بخش دناکوه شهرستان سمیرم، به پادنا علیا و نام شهر درچه پیاز شهرستان خمینی‏شهر، به درچه تغییر می‏یابد.

۴ـ در استان بوشهر، نام روستای احشام سرتل دهستان دلوار شهرستان تنگستان، به سرتل تغییر می‏یابد.

۵ ـ در استان سیستان و بلوچستان، نام روستای حمیدگو دهستان جهلیان بخش مرکزی شهرستان کنارک، به حمیدآباد تغییر می‏یابد.

۶ ـ در استان فارس، نام بخش کر شهرستان مرودشت به کامفیروز شمالی و نام شهر عماده بخش صحرای باغ شهرستان لارستان، به عمادشهر تغییر می‏یابد.

۷ـ در استان قم، نام بخش نوفل‌لوشاتو شهرستان قم، به کهک تغییر می‏یابد.

۸ ـ در استان لرستان، نام شهرستان دوره به چگنی و نام بخش بشارت شهرستان الیگودرز به ذلقی تغییر می‏یابد.

۹ـ در استان مازندران، نام شهر اجبارکلا بخش دشت‏سر شهرستان آمل به بابکان و نام روستای عثمان‏کلا دهستان کلاردشت شرقی بخش مرکزی شهرستان کلاردشت، به اسپندکلا تغییر می‏یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان‌های مرکزی، هرمزگان، آذربایجان غربی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21562-28/12/1397

شماره ۱۷۵۱۲۲/ت۵۴۵۱۲هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۵۵۹۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ در استان مرکزی، نام روستاهای دلارام، سعیدیه و بهاران دهستان بازرجان بخش مرکزی شهرستان تفرش، به ترتیب به تراران بالا، تراران پایین و کبوران و نام روستای مینودشت دهستان خرم‏دشت بخش کمره شهرستان خمین، به لیلیان تغییر می‏یابد.

۲ـ در استان هرمزگان، نام روستای تنبان دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان قشم، به تنب پارسان تغییر می‏یابد.

۳ـ در استان آذربایجان غربی، نام روستای شهرک سد ارس دهستان گچلرات شرقی بخش ارس شهرستان پلدشت، به شهرک ارس تغییر می‏یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تغییر نام روستای اسلام‌آباد شهرستان دزفول در استان خوزستان به جندی‏شاپور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21562-28/12/1397

شماره ۱۷۵۰۲۷/ت۵۶۲۳۵هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۹۹۹۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ نام روستای اسلام‏آباد دهستان چغامیش بخش چغامیش شهرستان دزفول در استان خوزستان، به جندی‏شاپور تغییر می‌یابد.

۲ـ روستای جندی‏شاپور به شهر تبدیل و به عنوان شهر جندی‏شاپور شناخته می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای دهسرخ شهرستان مبارکه در استان اصفهان به شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21562-28/12/1397

شماره ۱۷۵۱۰۴/ت۵۵۲۷۴هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ به پیشنهادهای شماره ۸۶ مورخ ۱۳۹۷/۱/۵ و شماره ۳۰۹۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای دهسرخ مرکز دهستان نورآباد بخش گرکن جنوبی شهرستان مبارکه در استان اصفهان، به شهر تبدیل و به عنوان شهر دهسرخ شناخته می‏شود.

۲ـ مرکز دهستان نورآباد از روستای دهسرخ  به روستای باغملک تغییر می‏یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

الحاق تبصره (۳) به ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21562-28/12/1397

شماره ۱۷۵۳۱۱/ت۵۶۳۶۸هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ به پیشنهاد شماره 62/27493 مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۱) بند (ط) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

تبصره ۳ـ افزایش سرمایه موضوع این ماده در ارتباط با بانک توسعه صادرات ایران، تا سقف بدهی بانک مذکور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۳۹۶/۶/۳۱ قابل اعمال خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح ماده (۲۵) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21562-28/12/1397

شماره ۱۷۵۰۰۰/ت۵۶۲۸۷هـ ـ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۶۳۷۵۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۲۵) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۸۰۱۳/ت۲۳۲۵۱ﻫـ مورخ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲۵ـ در صورتی که مدارک، اسناد و اطلاعات ارائه‌شده توسط متقاضیان برای تشخیص صلاحیت (به تشخیص مرجع صدور گواهینامه) و یا فرایند ارجاع کار (به تشخیص و گزارش دستگاه اجرایی یا هیئت رسیدگی به شکایات مناقصات) خلاف واقع باشد، اقدامات زیر توسط سازمان اعمال خواهد شد:

الف ـ تقلیل پایه گواهینامه پیمانکاری

ب ـ حذف رشته یا رشته‌های پیمانکاری

پ ـ تقلیل ظرفیت ارجاع کار (ریالی و تعدادی)

ت ـ تعلیق یا سلب گواهینامه پیمانکاری از (۶) ماه تا (۳۶) ماه

ث ـ محرومیت مدیران شرکت از (۶) ماه تا (۳۶) ماه

تبصره ۱ـ دستورالعمل اجرای این ماده از جمله نحوه تجدیدنظر در اعمال موارد فوق توسط سازمان ابلاغ و یک یا چند بند از موارد فوق حسب میزان تأثیرگذاری تخلف مربوط اعمال می‌شود.

تبصره ۲ـ موارد فوق در صورت تشخیص اجرای نامناسب موضوع پیمان توسط پیمانکار به تشخیص و گزارش دستگاه اجرایی و یا نظارتی نیز برای ارجاع سایر پیمان‌ها قابل تسری است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه اول فروردین ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/01/01 لغايت 1403/01/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/21 لغایت 1402/12/29 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       مجموعه سیاست‌های…
keyboard_arrow_up