بایگانی مصوبات هیئت دولت

  1. خانه
  2. بایگانی مصوبات هیئت دولت

مصوبات هیأت دولت دهه سوم دی ۱۴۰۱

مصوبات هیأت دولت منتشره از 1401/10/21 لغايت 1401/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران   لغو تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۷۹۰/ت…

مصوبات هیأت دولت دهه اول دی ۱۴۰۱

مصوبات هیأت دولت منتشره از 1401/10/01 لغايت 1401/10/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران   اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۰۲۹/ت…