تازه‌های مقالات فارسی تیرماه 97

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی تیرماه 97

 

رکورد

عنوان – پديدآور – مأخذ

۱۳۳۳۹ تحول حقوق کيفري در قتل عمدي از منظر قانون مجازات. اسلامي (۱۳۹۲)/ محمد مصدق، اميرحسين مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎127، فروردين و ارديبهشت: ص ۳-‎۱۱.
۱۳۳۴۰ بررسي مقررات جديد هيئت هاي انضباطي نيروهاي مسلح .با رويکرد علمي و کاربردي – قسمت پاياني/ محمدرضا يزدانيان.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎127، .فروردين و ارديبهشت: ص ۱۲-‎۲۱.
۱۳۳۴۱ بي توجهي به قابليت هاي يک قانون در مبارزه با فساد .(جرايم اختصاصي مديران دولتي در قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد)/ محمدحسين مقبلي هنزايي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎127، فروردين و ارديبهشت: ص ۲۲-‎۳۰.
۱۳۳۴۲ جايگاه و نقش معنويت در پيشگيري از جرايم کارکنان نيروهاي مسلح./ سيدعادل حيدري، حسام عباسي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎127، فروردين و ارديبهشت: ص ۳۱-‎۳۷.
۱۳۳۴۳ بررسي صحت اسقاط حق حبس زوجه تحت عنوان شرط ضمن عقد./ زهرا شريفي، مرتضي حدادزاده نيري.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎127، فروردين و ارديبهشت: ص ۳۸-‎۴۵.
۱۳۳۴۴ بررسي حق حريم خصوصي و تعارض آن با مصالح اجتماعي – قسمت پاياني./ مريم اکبري.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، .شماره ‎127، فروردين و ارديبهشت: ص ۴۶-‎۵۱.
۱۳۳۴۵ تحليل شرايط رد دادرس در حقوق ايران/ تاج الدين بستامي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎127، فروردين و ارديبهشت: ص ۵۲-‎۵۹.
۱۳۳۴۶ جريان قاعده اعراض در حقوق ايران – قسمت پاياني/ علي احمديان.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎127، فروردين و ارديبهشت: ص ۶۰-‎۶۶.
۱۳۳۴۷ ادله اثبات دعاوي ناشي از خشونت هاي خانگي/ احسان کماندار.- دانش پژوهان. ‎۱۳۹۴، سال چهاردهم، شماره ۳۷-‎۳۹، تابستان، پاييز و زمستان: ص ۷-‎۲۷.
۱۳۳۴۸ بررسي حقوق زندانيان بر اساس نظام حقوقي ايران/ الهه امرا.- دانش پژوهان. ‎۱۳۹۴، سال چهاردهم، شماره ۳۷-‎۳۹، تابستان، پاييز و زمستان: ص ۲۸-‎۵۰.
۱۳۳۴۹ تشخيص نسخ و تخصيص و امکان آن در قوانين داني .نسبت به قوانين عالي/ قاسم رحماني.- دانش پژوهان. ‎۱۳۹۴، سال چهاردهم، .شماره ۳۷-‎۳۹، تابستان، پاييز و زمستان: ص ۵۱-‎۶۵.
۱۳۳۵۰ تعهدات طبيعي/ روح الله آقاياري.- دانش پژوهان. ‎۱۳۹۴، سال چهاردهم، شماره ۳۷-‎۳۹، تابستان، پاييز و زمستان: ص ۶۶-‎۸۱.
۱۳۳۵۱ جرم فريب در ازدواج (موضوع ماده ۶۴۷ قانون تعزيرات)/ ميثم اکبري.- دانش پژوهان. ‎۱۳۹۴، سال چهاردهم، شماره ۳۷-‎۳۹، تابستان، پاييز و زمستان: ص ۸۲-‎۹۷.
۱۳۳۵۲ حقوق متقابل اقليت هاي مذهبي و حکومت اسلامي./ علي رحيمي.- دانش پژوهان. ‎۱۳۹۴، سال چهاردهم، شماره ۳۷-‎۳۹، تابستان، پاييز و زمستان: ص ۹۸-‎۱۲۲.
۱۳۳۵۳ کاربرد علم اصول فقه در نظام حقوقي ايران/ حسين خالقي.- دانش پژوهان. ‎۱۳۹۴، سال چهاردهم، شماره ۳۷-‎۳۹، تابستان، پاييز و زمستان: ص ۱۲۳-‎۱۵۴.
۱۳۳۵۴ وحدت يا تعدد نهادهاي قانون گذاري/ سيدعبدالسعيد مدرس.- دانش پژوهان. ‎۱۳۹۴، سال چهاردهم، شماره ۳۷-‎۳۹، تابستان، پاييز و. زمستان: ص ۱۵۵-‎۱۶۸.
۱۳۳۵۵ تعديل وجه التزام/ عباس کريمي.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار و تابستان: ص ۱۱-‎۱۹.
۱۳۳۵۶ اثر قانون موخر بر اعتبار عمل دادخواهي، عمل قضايي و صلاحيت دادگاه .در زمان حکومت قانون مقدم (نقد و بررسي راي وحدت. رويه شماره ۷۵۰ مورخ ۵/۵/۱۳۹۵/ حسن محسني.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار و تابستان: ص ۲۱-‎۳۸.
۱۳۳۵۷ قابليت استناد به شرط داوري در دعواي مطالبه چک/ عباسعلي دارويي.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار و تابستان: ص ۳۹-‎۴۳.
۱۳۳۵۸ رجوع از وصيت/ عباس ميرشکاري.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ‎۱۳۹۶، .سال دوم، شماره ‎۳، بهار و تابستان: ص ۴۵-‎۴۹.
۱۳۳۵۹ رويکرد دادگاه ها به پيمان هاي داراي دو تعهد .همبسته/ علي صابري.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار و تابستان: ص ۵۱-‎۵۵.
۱۳۳۶۰ تعدد اسباب در باب مسئوليت مدني و احراز سببيت./ رسول ملکوتي.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار و تابستان: ص ۵۷-‎۷۴.
۱۳۳۶۱ مسووليت مدني سردفتران/ ناصر نايبي.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار و تابستان: ص ۷۵-‎۸۰.
۱۳۳۶۲ ضمانت از اسناد تجاري توثيقي/ زهرا مشايخي.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار و تابستان: ص ۸۱-‎۹۴.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up