خانه / آرشیو تازه‌های کتابخانه تخصصی / تازه‌های مقالات فارسی تیرماه ۹۷

تازه‌های مقالات فارسی تیرماه ۹۷

تازه‌های مقالات فارسی تیرماه ۹۷

 

رکورد

عنوان – پديدآور – مأخذ

۱۳۳۳۹تحول حقوق کيفري در قتل عمدي از منظر قانون مجازات. اسلامي (۱۳۹۲)/ محمد مصدق، اميرحسين مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎۱۲۷، فروردين و ارديبهشت: ص ۳-‎۱۱.
۱۳۳۴۰بررسي مقررات جديد هيئت هاي انضباطي نيروهاي مسلح .با رويکرد علمي و کاربردي – قسمت پاياني/ محمدرضا يزدانيان.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎۱۲۷، .فروردين و ارديبهشت: ص ۱۲-‎۲۱.
۱۳۳۴۱بي توجهي به قابليت هاي يک قانون در مبارزه با فساد .(جرايم اختصاصي مديران دولتي در قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد)/ محمدحسين مقبلي هنزايي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎۱۲۷، فروردين و ارديبهشت: ص ۲۲-‎۳۰.
۱۳۳۴۲جايگاه و نقش معنويت در پيشگيري از جرايم کارکنان نيروهاي مسلح./ سيدعادل حيدري، حسام عباسي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎۱۲۷، فروردين و ارديبهشت: ص ۳۱-‎۳۷.
۱۳۳۴۳بررسي صحت اسقاط حق حبس زوجه تحت عنوان شرط ضمن عقد./ زهرا شريفي، مرتضي حدادزاده نيري.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎۱۲۷، فروردين و ارديبهشت: ص ۳۸-‎۴۵.
۱۳۳۴۴بررسي حق حريم خصوصي و تعارض آن با مصالح اجتماعي – قسمت پاياني./ مريم اکبري.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، .شماره ‎۱۲۷، فروردين و ارديبهشت: ص ۴۶-‎۵۱.
۱۳۳۴۵تحليل شرايط رد دادرس در حقوق ايران/ تاج الدين بستامي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎۱۲۷، فروردين و ارديبهشت: ص ۵۲-‎۵۹.
۱۳۳۴۶جريان قاعده اعراض در حقوق ايران – قسمت پاياني/ علي احمديان.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎۱۲۷، فروردين و ارديبهشت: ص ۶۰-‎۶۶.
۱۳۳۴۷ادله اثبات دعاوي ناشي از خشونت هاي خانگي/ احسان کماندار.- دانش پژوهان. ‎۱۳۹۴، سال چهاردهم، شماره ۳۷-‎۳۹، تابستان، پاييز و زمستان: ص ۷-‎۲۷.
۱۳۳۴۸بررسي حقوق زندانيان بر اساس نظام حقوقي ايران/ الهه امرا.- دانش پژوهان. ‎۱۳۹۴، سال چهاردهم، شماره ۳۷-‎۳۹، تابستان، پاييز و زمستان: ص ۲۸-‎۵۰.
۱۳۳۴۹تشخيص نسخ و تخصيص و امکان آن در قوانين داني .نسبت به قوانين عالي/ قاسم رحماني.- دانش پژوهان. ‎۱۳۹۴، سال چهاردهم، .شماره ۳۷-‎۳۹، تابستان، پاييز و زمستان: ص ۵۱-‎۶۵.
۱۳۳۵۰تعهدات طبيعي/ روح الله آقاياري.- دانش پژوهان. ‎۱۳۹۴، سال چهاردهم، شماره ۳۷-‎۳۹، تابستان، پاييز و زمستان: ص ۶۶-‎۸۱.
۱۳۳۵۱جرم فريب در ازدواج (موضوع ماده ۶۴۷ قانون تعزيرات)/ ميثم اکبري.- دانش پژوهان. ‎۱۳۹۴، سال چهاردهم، شماره ۳۷-‎۳۹، تابستان، پاييز و زمستان: ص ۸۲-‎۹۷.
۱۳۳۵۲حقوق متقابل اقليت هاي مذهبي و حکومت اسلامي./ علي رحيمي.- دانش پژوهان. ‎۱۳۹۴، سال چهاردهم، شماره ۳۷-‎۳۹، تابستان، پاييز و زمستان: ص ۹۸-‎۱۲۲.
۱۳۳۵۳کاربرد علم اصول فقه در نظام حقوقي ايران/ حسين خالقي.- دانش پژوهان. ‎۱۳۹۴، سال چهاردهم، شماره ۳۷-‎۳۹، تابستان، پاييز و زمستان: ص ۱۲۳-‎۱۵۴.
۱۳۳۵۴وحدت يا تعدد نهادهاي قانون گذاري/ سيدعبدالسعيد مدرس.- دانش پژوهان. ‎۱۳۹۴، سال چهاردهم، شماره ۳۷-‎۳۹، تابستان، پاييز و. زمستان: ص ۱۵۵-‎۱۶۸.
۱۳۳۵۵تعديل وجه التزام/ عباس کريمي.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار و تابستان: ص ۱۱-‎۱۹.
۱۳۳۵۶اثر قانون موخر بر اعتبار عمل دادخواهي، عمل قضايي و صلاحيت دادگاه .در زمان حکومت قانون مقدم (نقد و بررسي راي وحدت. رويه شماره ۷۵۰ مورخ ۵/۵/۱۳۹۵/ حسن محسني.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار و تابستان: ص ۲۱-‎۳۸.
۱۳۳۵۷قابليت استناد به شرط داوري در دعواي مطالبه چک/ عباسعلي دارويي.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار و تابستان: ص ۳۹-‎۴۳.
۱۳۳۵۸رجوع از وصيت/ عباس ميرشکاري.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ‎۱۳۹۶، .سال دوم، شماره ‎۳، بهار و تابستان: ص ۴۵-‎۴۹.
۱۳۳۵۹رويکرد دادگاه ها به پيمان هاي داراي دو تعهد .همبسته/ علي صابري.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار و تابستان: ص ۵۱-‎۵۵.
۱۳۳۶۰تعدد اسباب در باب مسئوليت مدني و احراز سببيت./ رسول ملکوتي.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار و تابستان: ص ۵۷-‎۷۴.
۱۳۳۶۱مسووليت مدني سردفتران/ ناصر نايبي.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار و تابستان: ص ۷۵-‎۸۰.
۱۳۳۶۲ضمانت از اسناد تجاري توثيقي/ زهرا مشايخي.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار و تابستان: ص ۸۱-‎۹۴.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *