تازه‌های مقالات فارسی مهر 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی مهر 98

 

رکورد

عنوان – پديدآور – مأخذ

۱۳۷۰۰ حقوق بين الملل عمومي: مسووليت بين المللي – گزيده کتاب/ محمدرضا بيگدلي ضيايي.- مجد. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎۲۰ (مسلسل ‎۶۰)، خرداد: ص ۱۰-‎۴۵.
۱۳۷۰۱ حقوق جنگ و رفتار با اسيران جنگي/ محمدرضا ضيايي بيگدلي.- مجد. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎۲۰ (مسلسل ‎۶۰)، خرداد: ص ۴۶-‎۶۲.
۱۳۷۰۲ سازمان تجارت جهاني به عنوان يک سيستم خودبسنده/ مهديه ناظريان.- مجد. ‎۱۳۹۸، سال سوم، شماره ‎۲۰ (مسلسل ‎۶۰)، خرداد: ص ۶۳-‎۹۰.
۱۳۷۰۳ تحليلي بر حقوق بينادين در قانون اساسي ايران(۷): حق بر اصلاح قانون اساسي/ عليرضا دبير نيا.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۱، بهار: ص. ۲۶-‎۴۰.
۱۳۷۰۴ ملت، قانون، شادي/ محمد علي دادخواه.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۱، بهار: ص. ۴۱-‎۵۵.
۱۳۷۰۵ تحليل حقوقي يک دستورالعمل: حاکميت شرکتي سازمان بورس/ عليرضا مسعودي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۱، بهار: ص. ۵۶-‎۶۵.
۱۳۷۰۶ نقش بانک ها در جرايم اقتصادي/ منصوره فراتي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۱، بهار: ص. ۶۶-‎۸۲.
۱۳۷۰۷ عدم انتقال قابليت انتقال چک پس از صدور گواهي نامه عدم پرداخت/ شيرزاد نبي پور.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۱، بهار: ص. ۸۳-‎۸۷.
۱۳۷۰۸ رسيدگي هاي خارج از نوبت در مقررات کار  تامين اجتماعي/ حميدرضا پرتو، امين عباسي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۱، بهار: ص. ۸۸-‎۹۶.
۱۳۷۰۹ مقدمه اي بر آينده پژوهي حرفه وکالت در دنيا/ سيد جواد فراهاني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۱، بهار: ص. ۹۷-‎۱۰۴.
۱۳۷۱۰ اعدام يا مجازات: سالب حيات/ سيد عباس بلادي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۱، بهار: ص. ۱۰۵-‎۱۱۸.
۱۳۷۱۱ فرايند رشد مغز نوجوانان و مجازات اعدام.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۱، بهار: ص. ۱۱۹-‎۱۲۴.
۱۳۷۱۲ گفت و گو با نورالدين امامي: کليد قو اختراع نبود، تقليدي بود/ عباس ايماني، سعيد دهقان، علي صابري.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۱، بهار: ص. ۱۲۶-‎۱۴۲.
۱۳۷۱۳ نقد و توجيه رويه قضايي: نهال درخت گيلاس و دادگاه صالح/ حسن محسني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۱، بهار: ص. ۱۴۴-‎۱۵۱.
۱۳۷۱۴ نقد و توجيه رويه قضايي: يک راي دو نقد و تحليل؛ احياي اصل ۲۷ قانون اساسي/ عبدالفتاح سلطاني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۱، بهار: ص. ۱۵۲-‎۱۵۸.
۱۳۷۱۵ نقد و توجيه رويه قضايي: هموار کردن پيمايش راه دموکراسي؛ نگاهي به يک دادنامه گران سنگ در ايجاد امکان اعتراض مدني به گراني، نقد دوم/ علي صابري، مهناز کاظمي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۱، بهار: ص. ۱۵۹-‎۱۶۱.
۱۳۷۱۶ نقد و توجيه رويه قضايي: تاثير جنون ادواري بر عقد وکالت/ عباس ميرشکاري.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۱، بهار: ص. ۱۶۲-‎۱۶۶.
۱۳۷۱۷ نقد و توجيه رويه قضايي: دعوي مطالبه وجه چک خارج از مدت متعارف؛ آراي متفاوت آثار متعدد/ نيلوفر اشتري.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۱، بهار: ص. ۱۶۷-‎۱۷۴.
۱۳۷۱۸ نقد و توجيه رويه قضايي: نقد راي وحدت رويه شماره ۴۵۰-۴۴۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري؛ نتيجه اي باطل بر مبنايي باطل/ مرتضي قيصري، آرزو سليماني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۱، بهار: ص. ۱۷۵-‎۱۷۸.
۱۳۷۱۹ تماميت خواهي قانون و نسبيت انگاري اخلاق/ علي صابري.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۱، بهار: ص. ۱۸۰-‎۱۸۲.
۱۳۷۲۰ نقد حقوقي فيلم: معماي اخلاق وکالت در نگاهي به فيلم مستند وکيل مدافع ترور/ عباس ايماني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۸، سال هفتاد و يکم، شماره ‎۲۴۱، بهار: ص. ۱۸۴-‎۱۹۲.
۱۳۷۲۱ نقش قانون در اعمال خشونت خانگي عليه زنان/ ناصر قربان نيا، حبيبه فرج زاده.- پويش. ‎۱۳۹۴، سال سوم، شماره ‎۵، تابستان: ص. ۱۶۹-‎۲۱۱.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up