جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی در فصل زمستان ۱۴۰۰

جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل زمستان ۱۴۰۰

 

 

ردیف نام کارگاه/ دوره مدرس تاریخ برگزاری روز و ساعت طول کارگاه / دوره شهریه (ریال) ثبت‌نام
۱ آشـنایی بـا مراجـع ذی صـلاح و صلاحیت ها آقای محمد زارع ۴/۱۰/۱۴۰۰

۱۱/۱۰/۱۴۰۰

۱۸/۱۰/۱۴۰۰

۲۵/۱۰/۱۴۰۰

۰۲/۱۱/۱۴۰۰

شنبه ها

۱۸ الی ۲۰

۱۰ ساعت ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۲ دعاوی عملی حقوق دریایی خانم دکتر فائزه طباطبایی ۵/۱۰/۱۴۰۰

۷/۱۰/۱۴۰۰

 

یک شنبه

سه شنبه

۱۴ الی ۱۸

۸ ساعت ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۳ مدیریت پرونده های حقوقی

(ثبت پرونده

بایگانی پرونده)

آقای دکتر مجید جعفری ۵/۱۰/۱۴۰۰

۸/۱۰/۱۴۰۰

 

یک شنبه چهارشنبه

۱۶ الی ۱۸

۴ ساعت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۴ اجرای رأی داوری بین المللی در ایران آقای دکتر مجتبی اصغریان ۹/۱۰/۱۴۰۰ پنجشنبه

۲۰ الی ۱۸

۲ ساعت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۵ فن وکالت در حقوق جزا و جرم شناسی آقای دکتر علی اصغر مهابادی ۱۳/۱۰/۱۴۰۰

۲۰/۱۰/۱۴۰۰

۲۷/۱۰/۱۴۰۰

دوشنبه ها

۱۶ الی ۱۸

۶ ساعت ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۶ فرایند اجرای رأی

 

آقای دکتر حسن فضلی ۱۴/۱۰/۱۴۰۰

۲۱/۱۰/۱۴۰۰

۲۸/۱۰/۱۴۰۰

سه شنبه ها

۱۶ الی ۱۹

۹ ساعت ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۷ پیگیـری لوایح و سایر امـور مربوطـه از طریـق سـامانه آقای دکتر مجید جعفری ۲۲/۱۰/۱۴۰۰

۲۶/۱۰/۱۴۰۰

 

چهارشنبه

یک شنبه

۱۶ الی ۱۸

۴ ساعت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۸ آداب و آیین نگارش حقوقی

(لایحه نویسی،دادخواست نویسی،اظهار نامه نویسی)

آقای دکتر نورمحمد صبری ۲۳/۱۰/۱۴۰۰

۳۰/۱۰/۱۴۰۰

۷/۱۱/۱۴۰۰

پنج شنبه ها

۱۷ الی ۲۰

۹ ساعت ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۹ تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح های دولت و شهرداری ها آقای دکتر غلامرضا کامیار ۴/۱۱/۱۴۰۰

۱۱/۱۱/۱۴۰۰

۱۸/۱۱/۱۴۰۰

۲۵/۱۱/۱۴۰۰

۲/۱۲/۱۴۰۰

دو شنبه ها

۱۵ الی ۱۷

۱۰ ساعت ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۱۰ قواعد عمومی و نحوه

تنظیم قراردادها

آقای خسرو صالحی ۵/۱۱/۱۴۰۰

۷/۱۱/۱۴۰۰

۹/۱۱/۱۴۰۰

 

سه شنبه

پنج شنبه

۱۷ الی ۲۰

شنبه

۱۶ الی ۲۰

۱۰ ساعت ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۱۱ حقوق جزای پزشکی آقای دکتر محمود عباسی ۶/۱۱/۱۴۰۰

۱۳/۱۱/۱۴۰۰

۲۰/۱۱/۱۴۰۰

 

چهارشنبه ها

۱۶ الی ۱۹

جلسه آخر

۱۶ الی ۲۰

۱۰ ساعت ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۱۲ پیش فروش آپارتمان ها در نظام حقوقی کنونی آقای حسین اقدامی ۱۲/۱۱/۱۴۰۰

 

سه شنبه

۱۶ الی ۲۰

۴ ساعت ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۱۳  

رفتار داور

آقای دکتر مجتبی اصغریان ۱۴/۱۱/۱۴۰۰

 

پنج شنبه

۱۸ الی ۲۰

۲ ساعت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۱۴ نحوه تنظیم قراردادهای سرقفلی آقای مهدی زینالی ۱/۱۲/۱۴۰۰

 

یک شنبه

۱۶ الی ۱۹

۳ ساعت ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۱۵ دعاوی الزام به تنظیم سند و دعاوی مرتبط با آن آقای حسین اقدامی ۳/۱۲/۱۴۰۰

 

سه شنبه

۱۶ الی ۲۰

۴ ساعت ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت نام

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.