جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی در فصل تابستان ۱۳۹۹

جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل تابستان ۱۳۹۹

 

ردیف نام کارگاه/ دوره مدرس تاریخ برگزاری روز و ساعت طول کارگاه / دوره شهریه (ریال) ثبت‌نام

۱

جرایم رایانه‌ای و دادرسی آن

آقای دکتر حسن عالی پور ۹۹/۰۵/۱۱

۹۹/۰۵/۱۳

شنبه

دوشنبه

۱۶ تا ۱۹

۶ ساعت ۱٫۳۰۰٫۰۰۰

    ثبت‌نام   

۲

بررسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۰۲/۹۹

آقای دکتر علی صدری خانلو ۹۹/۰۵/۱۲ یکشنبه

۲۰ تا ۲۲

۲ ساعت ۸۰۰٫۰۰۰

    ثبت‌نام   

۳

آشنایی حقوق کیفری بازار اوراق بهادار

آقای دکتر میرزایی منفرد ۹۹/۰۵/۱۴

۹۹/۰۵/۱۵

چهارشنبه

پنجشنبه

۱۸ تا ۲۰

۴ ساعت ۱٫۱۰۰٫۰۰۰

    ثبت‌نام   

۴

نحوه نگارش قراردادهای تجاری بین‌المللی به زبان انگلیسی

آقای دکتر مجتبی اصغریان ۹۹/۰۵/۲۲

۹۹/۰۵/۲۹

چهارشنبه‌ها

۱۸ تا ۲۰

۴ ساعت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

    ثبت‌نام   

۵

بررسی ابعاد حقوقی و کیفری رمز ارزها

آقای آرمان باباگل ۹۹/۰۶/۰۴ سه‌شنبه

۱۷ تا ۲۰:۳۰

۳ ساعت و ۳۰ دقیقه ۱٫۳۰۰٫۰۰۰

    ثبت‌نام   

۶

آیین دادرسی کاربردی (کیفری) در مراجع قضایی و شورای حل اختلاف

آقای دکتر عباس تدین ۹۹/۰۶/۰۶

۹۹/۰۶/۱۳

۹۹/۰۶/۲۰

۹۹/۰۶/۲۷

۹۹/۰۷/۰۳

پنجشنبه‌ها

۱۰ تا ۱۲

۱۰ ساعت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

    ثبت‌نام   

۷

نکات کاربردی در اجرای احکام مدنی

آقای دکتر حسن فضلی  

۹۹/۰۶/۱۲

۹۹/۰۶/۱۹

 

چهارشنبه‌ها

۱۶ تا ۲۰

۸ ساعت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

    ثبت‌نام   

۸

کاربرد روش‌های تحقیق در علوم جنایی تجربی: مطالعات کیفی

آقای دکتر محمد فرجیها ۹۹/۰۶/۱۸

۹۹/۰۶/۲۵

۹۹/۰۷/۰۱

۹۹/۰۷/۰۸

۹۹/۰۷/۱۵

۹۹/۰۷/۲۲

سه‌شنبه‌ها

۱۶ تا ۱۸

۱۲ ساعت رایگان

    ثبت‌نام   

۹

نکات کاربردی در خصوص دعاوی مربوط به موجر و مستأجر

آقای دکتر حسن فضلی  

۹۹/۰۶/۲۳

۹۹/۰۶/۲۴

 

یکشنبه

دوشنبه

۱۶ تا ۲۰

۸ ساعت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

    ثبت‌نام   

۱۰

کاربرد روش‌های کمی در علوم جنایی

خانم دکتر سارا ابراهیمی ۹۹/۰۶/۲۶

۹۹/۰۶/۲۷

چهارشنبه

پنجشنبه

۱۷ تا ۲۰

۶ ساعت ۱٫۲۰۰٫۰۰۰

    ثبت‌نام   

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.