جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل زمستان ۱۳۹۸

جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل زمستان ۱۳۹۸

 

ردیف نام کارگاه/ دوره مدرس تاریخ برگزاری روز و ساعت طول کارگاه / دوره شهریه (ریال)   ثبت‌نام
۱ آشنایی با اصول و شیوه‌های جدید امهال مطالبات بانکی آقای دکترسید عباس موسویان

آقای دکتر یاسر مرادی

آقای دکتر نعیم عبداله‌پور

۹۸/۱۰/۰۳ سه شنبه

۱۳ تا ۱۸

۵ ساعت ۱٫۹۰۰٫۰۰۰

۱٫۷۱۰٫۰۰۰* ۹۸/۹/۲۶

۱٫۶۲۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۲ دوره فشرده و کاربردی حقوق تجارت بین‌الملل آقای دکتر مجتبی اصغریان ۹۸/۱۰/۰۵

۹۸/۱۰/۰۶

پنجشنبه

جمعه

۹ تا ۱۷

۱۶

ساعت

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۴٫۵۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۹/۲۸

۴٫۲۵۰٫۰۰۰*

۵۰%تخفیف ویژه دانشجویی

    ثبت‌نام 
۳ ابعاد حقوقی دعاوی ورشکستگی آقای دکتر مهدی توکلی ۹۸/۱۰/۱۱ چهار شنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۰۴

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۴ حضور شخص ثالث در صحنه دادرسی و اجرا آقای دکتر حسن فضلی ۹۸/۱۰/۱۲ پنجشنبه

۹ تا ۱۷

  ۸ساعت ۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۰۵

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۵ حقوق بانكداري الكترونيك ونظام‌هاي پرداخت الكترونيك آقای سید محسن موسوی

آقای محمد حسین دٌری

۹۸/۱۰/۱۷ سه شنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت ۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۱۰

۱٫۴۵۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۶ قواعد حاکم بر انتقال املاک و اراضی آقای دکتر نصیر مشایخ ۹۸/۱۰/۱۹ پنجشنبه

۹ تا ۱۷

 ۸ساعت ۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۶۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۱۲

۲٫۰۴۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۷ قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی (BOT,BOO,BLT) آقای نادر همایونی

آقای مهندس امیر امیری دیبا

۹۸/۱۰/۱۹

۹۸/۱۰/۲۰

پنجشنبه

جمعه

۹ تا ۱۷

 

۱۶ ساعت

۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۶۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۱۲

۳٫۴۰۰٫۰۰۰*

۵۰%تخفیف ویژه دانشجویی

    ثبت‌نام 
۸ بررسی دعاوی ناشی از عدم‌النفع و رویه قضایی آن آقای دکتر فضل‌اله دالوند ۹۸/۱۰/۲۴ سه شنبه

۱۵ تا ۱۹

۴ ساعت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۱۷

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۹ حقوق کاربردی ثبت شرکت‌ها آقای دکتر بهرام حسن‌زاده ۹۸/۱۰/۲۵

۹۸/۱۰/۲۶

چهارشنبه

۱۴ تا ۱۹

پنجشنبه

۱۰ تا ۱۵

۱۰ ساعت ۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۷۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۱۸

۲٫۵۵۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام  
۱۰ نکات کاربردی لایحه‌نویسی آقای دکتر نور محمد صبری ۹۸/۱۱/۰۲ چهارشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۲۵

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام  
۱۱ دعاوی علیه صندوق خسارت‌های بدنی و شرکت‌های بیمه در حوادث رانندگی آقای دکتر مجید صرفی ۹۸/۱۱/۰۳ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ساعت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۲۶

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام  
۱۲ روش‌های حل‌وفصل اختلافات ورزشی آقای محمد علی عبدالهی ۹۸/۱۱/۰۳ پنجشنبه
۹ تا ۱۵
۶ساعت ۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۲۶

۲٫۳۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام   
۱۳ رفع تداخل بین اراضی ملی، شهری، مستحدث ساحلی، موات و موقوفه،  منابع طبیعی و کشت موقت آقای عباس بشیری ۹۸/۱۱/۱۵ سه شنبه

۱۶ تا ۲۰

۴ساعت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۱/۰۸

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام  
۱۴ شکایت نسبت به آرای دادگاه حقوقی آقای دکتر حسن فضلی ۹۸/۱۱/۱۷ پنجشنبه

۹ تا ۱۷

 ۸ساعت ۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۱/۱۰

۲٫۳۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام  
۱۵ قراردادهای تجاری بین‌المللی (دوره پیشرفته) آقای دکتر مجتبی اصغریان ۹۸/۱۱/۱۸

 

جمعه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۱/۱۱

۲٫۳۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام  
۱۶ اینکوترمز ۲۰۲۰ آقای دکتر حسین قربانیان ۹۸/۱۱/۲۷ یکشنبه

۱۵ تا ۱۹

۴ ساعت ۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۱/۲۰

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام  
۱۷ حقوق بانکی آقای دکتر یاسر مرادی ۹۸/۱۱/۲۸

۹۸/۱۲/۰۵

دوشنبه ها

۱۴ تا ۱۸

۸ ساعت ۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۷۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۱/۲۸

۲٫۵۵۰٫۰۰۰*

۵۰%تخفیف ویژه دانشجویی

    ثبت‌نام  
۱۸ داوری داخلی (دوره مقدماتی) خانم دکتر مائده چینی‌ساز ۹۸/۱۲/۰۱ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ساعت ۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۱/۲۴

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام  
۱۹ داوری دریایی

( Marine Arbitration)

آقای دکتر مجتبی اصغریان ۹۸/۱۲/۰۲

 

جمعه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۱/۲۵

۲٫۳۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام  
۲۰ بررسی روند رسیدگی به جرایم کارکنان دولت آقای محمد عرفان ۹۸/۱۲/۰۶

۹۸/۱۲/۰۷

سه شنبه

چهارشنبه

۱۴ تا ۱۸

 

 

۸ساعت

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۱/۲۹

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

     ثبت‌نام  
۲۱ مهارت‌های تنطیم قرارداد به زبان انگلیسی خانم دکتر نگار عقیقی ۹۸/۱۲/۰۸ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ساعت

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۲/۰۱

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

     ثبت‌نام  
۲۲ بررسی اراضی منابع طبیعی و موات و شیوه اعتراض به برگه تشخیص در این خصوص آقای دکتر نصیر مشایخ ۹۸/۱۲/۱۲ دو شنبه

۱۴ تا ۱۸

 ۴ساعت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۲/۰۵

۱٫۲۸۰٫۰۰۰

    ثبت‌نام   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.